segment prasy

Grupa Agora ze wzrostem przychodów w drugim kwartale, ale ze stratą netto

W drugim kwartale 2016 r. zwiększyły się przychody Grupy Agora do kwoty ponad 296 mln zł. To głównie efekt wysokiej frekwencji w kinach sieci Helios oraz zwiększenia przychodów segmentów Reklama Zewnętrzna, Internet, Radio i Druk. Gorsze wyniki zanotował segment Prasa

Agora ogłosiła wyniki za pierwszy kwartał 2018 r. 9,7 mln zł zysku

Agora ogłosiła wyniki za pierwszy kwartał 2018 r. 9,7 mln zł zysku

w barach możemy się pochwalić, że na dziś przychody Heliosa z tych źródeł rosną szybciej niż rynek – informuje Jagiełło. Spadki w prasie, wzrosty w internecie Duże spadki przychodów odnotowano w segmencie prasa głównie z powodu zaprzestania wydawania magazynów „Świat Motocykli&rdquo

W czwartym kwartale wyniki Agory na plusie

W czwartym kwartale wyniki Agory na plusie

Przychody Grupy Agora w czwartym kwartale 2016 r. wyniosły 340,3 mln zł, to o 3,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Grupie udało się jednak zamknąć kwartał na plusie. Zysk netto wyniósł 10,2 mln zł. Na spadek przychodów Grupy wpływ miały głównie niższe wpływy w segmencie Prasa i Druk

Agora będzie kontynuować działania w celu przyspieszenia wzrostu grupy

obiecujących projektów grupy, jak m.in. subskrypcja treści premium - obok prasy, również w radio, gdzie mamy 15 tys. subskrypcji Tok FM -, segment gastronomiczny, spółka Yieldbird z produktem w formule SaaS. Kontynuujemy również cyfrową transformację segmentu outdoor i liczymy na rosnące przychody z tego

Lark.pl ma list intencyjny w sprawie nabycia udziałów w wydawcy prasy bezpłatnej

ustalenia zasad budowy w ramach grupy spółek Lark.pl Domu Wydawniczego, który - oprócz rozwijania segmentu bezpłatnej prasy lokalnej - zamierza rozwijać równolegle segment bezpłatnych wydawnictw cyfrowych oraz wydań internetowych, podała spółka. Strony planują zakończyć

Agora miała 17,7 mln zł zysku netto, 74,8 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

dzięki rozwojowi oferty nośników Premium Citylight i Digital, w tym akwizycji platformy MoveTV oraz w Film i Książka, głównie w sieci kin Helios. Poziom wpływów z tytułu sprzedaży usług reklamowych był natomiast niższy w segmentach Prasa oraz Radio. Warto zauważyć, że w przypadku segmentu Prasa na

Agora miała 0,3 mln zł zysku netto, 47,5 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

się natomiast wpływy w pozostałych segmentach operacyjnych Grupy. Ich największy spadek ? o 4,4% do kwoty 58,2 mln zł - miał miejsce w segmencie Prasa, co było związane z kontynuacją negatywnych trendów rynkowych oraz zaprzestaniem wydawania wybranych tytułów prasowych oraz ograniczeniem nakładu

Grupa Kęty spodziewa się dobrego II kwartału 2019 r., podtrzymuje prognozę

. W segmencie zakończono inwestycję w prasę do stopów twardych. Realizowana jest inwestycja w anodownię, dla której uzyskano pozytywną decyzję środowiskową. W fazie prac projektowych jest natomiast w blok kogeneracyjny o mocy 2 MW na paliwo gazowe, który zapewni energię elektryczną i ciepło, potrzebne

KCI miało 2,96 mln zł zysku netto, 3,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

są działalnością Grupy Gremi Media S.A., która prowadząc regularną działalność mediową (sprzedaż prasy, ogłoszeń, e-wydań, dostępów do treści) wnosi największy wkład w kategorię przychodów ze sprzedaży towarów i usług (przychody te stanowią aż 92% wszystkich przychodów i zysków całej grupy

Agora celuje w zwiększanie przychodów w segmentach, w których tworzy treści

pozytywnych perspektyw na tym rynku w całym 2017 r. Zanotowana w II kwartale poprawa segmentu Prasa po restrukturyzacji pozwala na stabilizację pomimo utrzymujących się negatywnych trendów rynkowych. Zarząd Agory zapowiedział kolejne działania w kierunku umacniania i monetyzacji pozycji grupy w cyfrowej

PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu, chce przejąć 100% akcji tej spółki

. Badanie due dilligence wskazało synergie pomiędzy modelem biznesowym Ruchu, bazującym na kolportażu prasy, a segmentem detalicznym @PKN_Orlen. Finalizacja oferty zależy od decyzji wierzycieli" - napisał Obajtek na swoim profilu w serwisie Twitter. W ub. tygodniu Joanna

Agora szacuje dynamikę wzrostu rynku reklamy na 2-4% w całym 2016 r.

. Świadczy o tym niższe niż pierwotnie szacowane tempo wzrostu wydatków na reklamę w największym segmencie rynku reklamowego - telewizji oraz utrzymujące się spadki wydatków na reklamę w prasie. W przypadku wydatków na reklamę w prasie dodatkowym czynnikiem wpływającym na kondycję tego segmentu rynku - obok

Agora miała 42,73 mln zł straty netto, 44,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

na podobnym poziomie jak w pierwszym kwartale ub.r. W rezultacie w okresie styczeń - marzec 2020 r. przychody segmentu Film i Książka zmniejszyły się o 11,3% do 140,1 mln zł" - czytamy także Kolejnym segmentem, którego wpływy były niższe niż rok wcześniej, była Prasa

Agora obniżyła szacunki wzrostu rynku reklamy do 1,5-3,5% w 2019 r.

pozostawiła bez zmian swoje oczekiwania odnośnie wartości wydatków na reklamę w internecie, na nośnikach reklamy zewnętrznej oraz w prasie. Jednocześnie spółka spodziewa się niższej dynamiki wzrostu wydatków w największym segmencie rynku reklamy - w telewizji. W opinii spółki konieczne jest również

Agora miała 0,34 mln zł zysku netto, -2,4 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

kwartale 2018 r. W okresie kwiecień-czerwiec 2018 r. wyniósł on 8,6%, a przychody osiągnęły poziom 258,3 mln zł. Główną przyczyną spadku wpływów grupy w pierwszym półroczu 2018 r. były niższe wpływy segmentów Druk, Film i Książka oraz Prasa. W segmencie Druk spadek przychodów zarówno w pierwszym półroczu

Rekordowa liczba prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej", kwitnie kinowy biznes Agory

Rekordowa liczba prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej", kwitnie kinowy biznes Agory

 z 2016 rokiem. Największy wpływ na taki poziom przychodów Grupy Agora w 2017 r. miały niższe wpływy w segmentach Druk oraz Prasa, które wyniosły odpowiednio 101,7 mln zł oraz 235,5 mln zł. Co warto podkreślić, liczba prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej" wyniosła blisko rekordowych 133

Orlen chce zgody na przejęcie Ruchu. Kioski z prasą na dokładkę do stacji benzynowych

Orlen chce zgody na przejęcie Ruchu. Kioski z prasą na dokładkę do stacji benzynowych

; „Złożyliśmy dziś ofertę finansowania #RUCH z zamiarem przejęcia 100 proc. akcji spółki. Badanie due diligence wskazało synergię pomiędzy modelem biznesowym Ruchu bazującym na kolportażu prasy a segmentem detalicznym @PKN_Orlen. Finalizacja oferty zależy od decyzji wierzycieli”.  Także

DM mBanku podniósł rekomendację Agory do 'kupuj', obniżył wycenę do 12,6 zł

. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 10,65 zł. We wtorek ok. godz. 15:00 kurs wynosił 10,87 zł. "Wyniki segmentu Prasa za 2Q'16 nie pozostawiły złudzeń. Przy 10% spadku rozpowszechniania Gazety Wyborczej w ciągu roku i słabych perspektywach reklamy prasowej

Agora miała 3,69 mln zł straty netto, 4,06 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

systematyczny rozwój oferty nośników Citylight Premium oraz kampanii realizowanych w środkach komunikacji miejskiej. Przychody reklamowe w segmentach Prasa, Radio oraz Film i Książka zmniejszyły się, m.in. pod wpływem trendów rynkowych, podano także. Pozostałe kategorie przychodów

Będzie zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom? Znamy szczegóły

Będzie zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom? Znamy szczegóły

: w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6 rano a 20, tu, uwaga, już pierwsza luka: „z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy"; w prasie młodzieżowej i dziecięcej; na okładkach dzienników i

Zysk netto Agory spadł r/r do 10,2 mln zł w IV kw. 2016 r.

. "Największy wpływ na wzrost przychodów Grupy w tym okresie miały wyższe wpływy w segmentach Film i Książka, Internet, Reklama Zewnętrzna oraz Radio. Niższe były natomiast przychody segmentów Prasa oraz Druk. W okresie styczeń - grudzień 2016 r. najdynamiczniej - o 11,6% do 167,9 mln zł - wzrosły

Agora: Negatywny wpływ odpisów aktualizujących wynosi 11,4 mln zł

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Agora, w trakcie weryfikowania wyceny swoich aktywów m.in. w oparciu o długoterminowe prognozy finansowe poszczególnych segmentów grupy, podjęła decyzję o dokonaniu odpisów w segmentach Prasa oraz Internet, podała spółka. Łączny negatywny wpływ

Uciekamy przed inflacją. Boom w zakupach

odzieży (wzrost o 55,8 proc.). Mocny wzrost odczuli także sprzedawcy leków i sprzętu medycznego (tu wzrost wyniósł 18,2 proc.) oraz z segmentu prasy i książki (dynamika na poziomie 12,5 proc.). Nagły wzrost sprzedaży wskazuje, że Polacy uciekają przed utratą wartości pieniądza prosto w

Orlen bierze kontrolę nad Ruchem. Spłacili długi wydawcom

zostały uregulowane wierzytelności RUCHu wobec wydawców prasy. To kolejny krok, który przybliża nas do sfinalizowania przejęcia kontroli nad spółką" - ogłosił prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.  Pożyczka na konto nowych kapitałów Według Orlenu długi Ruchu wobec

Orlen chce połknąć Ruch. Naftowy gigant idzie w kioski z prasą

„Złożyliśmy dziś ofertę finansowania #RUCH, z zamiarem przejęcia 100 proc. akcji spółki. Badanie due diligence wskazało synergię pomiędzy modelem biznesowym Ruchu bazującym na kolportażu prasy a segmentem detalicznym @PKN_Orlen. Finalizacja oferty zależy od decyzji wierzycieli” &ndash

Strata netto Agory wyniosła 73,5 mln zł w IV kw. 2017 wobec zysku rok wcześniej

reklamowe utrzymały się na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 2016 r., natomiast w segmentach Prasa oraz Radio były niższe, podano także. W całym 2017 r. spółka miała 83,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z

Agora miała 8,18 mln zł zysku netto, 36,3 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

omawianym okresie wpływy segmentu Prasa również były niższe niż w pierwszym kwartale 2017 r. i wyniosły 49,7 mln zł" - czytamy w raporcie. Wyższe były natomiast wpływy z działalności kin Helios ? zarówno ze sprzedaży biletów do kin, jak i ze sprzedaży barowej w kinach

Orlen już kontroluje Ruch. Za jaką cenę - nie wiadomo

. Obajtek tak oto wyjaśnił, dlaczego koncern paliwowy inwestuje w firmę zajmującą się głównie kolportażem prasy. "Na bazie spółki RUCH chcemy m.in. rozwijać segment usług kurierskich oraz nowe formaty gastronomiczno-sklepowe. Poprzez efektywne wykorzystanie aktywów RUCH i Grupy ORLEN znacząco

Agora jest na ścieżce realizacji swoich strategicznych celów

tempo wzrostu rynku reklamowego, niemniej zakładamy, że będzie on nadal rósł. Widzimy dalszą presję na segment prasy, czy wzrost kosztów zatrudnienia w kinach. Celujemy za to w dalszy rozwój sieci kin, inwestycje w rynku cyfrowym (mobile, nowe formaty, monetyzacja treści, video w social media), a także

Agora miała 2,9 mln zł straty netto, 47,4 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

sprzedaży dla sieci kin Helios. W trzecim kwartale 2019 r. niższe o 9,6% przychody odnotował jedynie segment Prasa. Głównymi przyczynami tego spadku były niższe wpływy z działalności poligraficznej dla klientów zewnętrznych oraz niższe wpływy ze sprzedaży reklam"- czytamy w komentarzu do wyników

Agora jest 'na ścieżce' realizacji średnioterminowych celów strategicznych

, rozwoju Heliosa, kondycji segmentu prasy, czy budowy pozycji w TV. Z optymizmem patrzymy na końcówkę roku i liczymy na dobry wstęp do 2016" - podsumował Hojka. Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej oraz czasopism

Strata netto Agory wzrosła r/r do 8,17 mln zł w I kw. 2017 r.

przez segmenty Prasa i Druk, które wyniosły odpowiednio 53,5 mln zł i 29,7 mln zł" - podano w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 25,69 mln zł wobec 21,79 mln zł straty rok wcześniej. Agora jest m. in

Strata netto Agory zmniejszyła się r/r do 2,2 mln zł w III kw. 2017 r.

ograniczenie wolumenu produkcji wynikające m.in. z zakończenia współpracy z niektórymi klientami oraz wzrostu udziału druku na papierze dostarczonym przez klientów, podano także. "O 11,9% - do kwoty 56,1 mln zł - zmniejszyły się wpływy segmentu Prasa, co było związane z

Wyniki finansowe Agory: wpływy niższe, rentowność wyższa

Diego, Van Dog i Pasibus. W segmentach prasa, film, książka oraz internet wpływy z reklam zmalały o 1,8 proc. Były one natomiast wyższe w radiu i segmencie reklamy zewnętrznej. Niższe przychody grupa zanotowała na działalności poligraficznej. W tym tygodniu  Agora poinformowała o

Strata netto Agory zwiększyła się r/r do 14,53 mln zł w III kw. 2016 r.

komunikacie. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w grupie zmniejszyły się o 1,7% i wyniosły 123,2 mln zł. Niższe wpływy odnotowane w segmentach Prasa i Radio częściowo zostały skompensowane przez znaczący wzrost przychodów w segmentach Internet, Reklama Zewnętrzna oraz Film i

Polski "Vogue" wystartuje w lutym. Wydawca liczy na rosnący rynek luksusowych marek

nawet współzałożycielem Walpole, czyli stowarzyszenia producentów dóbr luksusowych. Zobacz - "Bravo" po 26 latach znika z rynku. "To znak czasów" Nie tylko w Wielkiej Brytanii reklamodawcy wciąż cenią prasę, która pozwala dotrzeć im do klienta z segmentu premium. To bardzo dobre

Paged pracuje nad kilkoma projektami inwestycyjnymi

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Paged jest aktywny w segmencie akwizycji i pracuje nad kilkoma projektami inwestycyjnymi, poinformował ISBnews prezes Tomasz Modzelewski. "Jesteśmy aktywni również w tym segmencie, pracujemy nad kilkoma projektami

Polacy coraz chętniej płacą za prasę w internecie

Zdaniem ekspertów z PwC stabilizacja rynku prasy w Polsce jest pozytywnym wyjątkiem wśród dojrzałych rynków, gdzie w najbliższych latach spodziewana jest kontynuacja spadków przychodów. Z raportu wynika, że od 2015 do 2020 r. w Polsce wartość segmentu prasy wzrośnie o skromne

Nisze w biznesie? Chcesz założyć firmę, pomyśl o subskrypcjach

"Pod drzwi, na smartfon, do biura – gospodarka w abonamencie. Rozrywka, prasa, kino, zdrowie, motoryzacja. Czy wszystko opłaca się subskrybować? I komu?" – w panelu dyskusyjnym na Europejskim Kongresie Gospodarczym wzięli udział eksperci w dziedzinie ekonomii subskrypcji, a że

Agora podtrzymuje cele finansowe i plany inwestycyjne

dynamika wydatków reklamowych, szczególnie w segmencie prasa, ale mamy determinację, by zmierzyć się z sytuacją, kontynuować plan transformacji i podtrzymujemy cel strategiczny, czyli stabilizację wyników tego segmentu w tym roku" - powiedział Hojka podczas konferencji prasowej

Główny akcjonariusz Ruchu nabył 5% w Gremi Media

;Po raz kolejny łączymy kompetencje jednego z największych dystrybutorów prasy z czołową polską grupą medialną. Kooperacja eKiosk i RUCH S.A. pozostaje efektywna już od kilku lat, co pozwala nam z optymizmem oceniać potencjał szerszej współpracy. Ta nie będzie się jednak skupiać na klasycznej

mDM podniósł rekomendację Agory do 'kupuj', wycenę do 18,8 zł

wynosił 15,28 zł. W poniedziałek w trakcie sesji kurs wynosił 16 zł. "Od publikacji naszego raportu analitycznego z października'16 notowania Agory wzmocniły się o ponad 47%. Dzięki redukcji zatrudnienia w pionie Prasa, rezygnacji z dziennika Metrocafe.pl. oraz

Poczta Polska liczy na 500 mln zł przychodu ze sprzedaży produktów w tym roku

%. Spółka, zgodnie ze strategią rozwoju przyjętą w 2017 r., chce wzmocnić swoje udziały w segmencie handlu i stać się liczącym dystrybutorem towarów pocztowych, papierniczych, biurowych i prasy. "Porządkujemy naszą ofertę w placówkach. Jesteśmy przekonani, że sprzedaż

"Tygodnik Powszechny" wyprzedził "Gazetę Polską". Duże spadki tygodników prawicowych

Co miesiąc dane dotyczące segmentu tygodników publikuje Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Z najnowszego raportu wynika, że w kwietniu tego roku największe spadki zaliczyła prasa prawicowa (w porównaniu z danymi z tego samego miesiąca ub.r.). I tak sprzedaż „Sieci” spadła o 32 proc

Agora miała 5,05 mln zł straty netto, 37,9 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

oraz poligraficznych. Na zmniejszenie tych pierwszych wpłynęło ograniczenie wydatków na reklamę zauważalne w I kw. 2019 r. w większości segmentów polskiego rynku reklamowego. W rezultacie spadły wpływy z reklam segmentów Radio, Prasa, Internet oraz Reklama Zewnętrzna. Natomiast niższe przychody z

Rosną przychody Agory. Spółka wypłaci dywidendę?

, internet oraz radio. Przychody ze sprzedaży wydawnictw zmniejszyły się o 7,7 proc., do kwoty 34,7 mln zł. Prasa traci na reklamie Wyniki segmentu prasa były pod presją ograniczania wydatków na reklamę w prasie, a także niższej - w porównaniu z ubiegłym

Poczta Polska zwiększyła o 11% r/r wartość sprzedaży gazet w placówkach w 2014 r

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) - Sprzedaż prasy egzemplarzowej dzięki zmianie modelu sprzedaży wzrosła w placówkach pocztowych o 11% r/r w 2014 r., pomimo trendu spadkowego na rynku prasy. W tym roku Poczta planuje uruchomić 140 samoobsługowych stref handlu, w których sprzedaje

Sąd nie zgodził się na plan restrukturyzacji Ruchu. Spółka na krawędzi bankructwa, zapowiada apelację

;podtrzymuje deklaracje odnośnie do planów związanych z zaangażowaniem się w przejęcie i restrukturyzację spółki Ruch. Projekt wpisuje się w nasze strategiczne założenia biznesowe, zakładające dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. Przejęcia przez PKN Orlen i wdrożenie planu restrukturyzacji

Kto stanie w kolejce do kiosków Ruchu?

kultury i środków przekazu. Apelowali o pomoc państwa, ale nie trafili na podatny grunt. - Kolportaż prasy to jeden z ważnych elementów krwiobiegu komunikacji społecznej i kulturowej w Polsce. Ten segment jest dziś bardzo zagrożony, i to na dodatek w najsłabszych swoich miejscach, w punktach już dzisiaj

Liderzy polskiej subskrypcji. Wyborcza.pl najpopularniejsza

de la Presse Périodique - Międzynarodowa Federacja Prasy Periodycznej). To oczywiste, że cieszy nas fakt, że Wyborcza.pl jest najmocniej rozpoznawalnym serwisem informacyjnym w Polsce. To, co jednak ważniejsze, to fakt, że rośnie cała kategoria, a Polacy coraz częściej decydują się na zakup

Agora dokonała odpisów, których wpływ na EBIT grupy to 15 mln zł w IV kw.

generating unit') - w tym wypadku tytułów czasopism wydawanych w ramach pionu Czasopisma i Prasa Bezpłatna (należących do segmentu Prasa) nabytych przez Agorę, do których przypisana została określona wartość księgowa na dzień nabycia" - czytamy dalej. Spółka zwróciła uwagę, że

Zaczęło się. Masowe zwolnienia w firmach. Kto zwalnia i dlaczego?

koncern Philips (4 tys.) i bank Credit Suisse (9 tys.), co oznacza, że pracę mogą stracić pracownicy tych firm zatrudnieni w polskich oddziałach. Zwolnienia są też w mediach. Agora (wydawca "Gazety Wyborczej") ogłosiła zwolnienia grupowe 84 osób w dziale Prasa. Zwolnienie - ok. 100 osób

Sejmowa komisja o sytuacji Ruchu: "To sprawa nie dla NIK, ale prokuratury"

Posłowie, przedstawiciele wydawców prasy, dystrybutorów oraz Ministerstwa Kultury rozmawiali w Sejmie na temat sytuacji na rynku kolportażu prasy. Powód: poważne problemy Ruchu, jednego z największych kolporterów. Sąd prowadzi wobec tej spółki postępowanie restrukturyzacyjne. Ruch od 

Poczta Polska: Przychody ze sprzedaży gazet i książek wzrosły o 24%r/r w I półr.

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Klienci w ponad 4,6 tys. placówek pocztowych nabyli ponad 12 mln egzemplarzy gazet i ponad 1,5 mln szt. książek w pierwszym półroczu 2018 r., podała Poczta Polska. Oznacza to wzrost przychodów z działalności handlowej w segmencie sprzedaży

PKN Orlen: Pozytywna decyzja sądu otwiera drogę do przejęcia Ruchu

planowanej transakcji jest przejęcie przez PKN Orlen pakietu 100% akcji Ruchu i wykorzystanie synergii operacyjnych, wzmocnienie segmentu sprzedaży detalicznej PKN Orlen przy konsekwentnej restrukturyzacji Ruchu. PKN Orlen, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamierza w tym procesie aktywnie uczestniczyć

Agora celuje w 90 tys. cyfrowych subskrypcji 'Gazety Wyborczej' na koniec roku

dziennika w ofercie dwucenowej. Wyższe są także wpływy z dystrybucji cyfrowej 'Gazety Wyborczej'. Niższe były natomiast przychody ze sprzedaży czasopism" - czytamy dalej. Przychody reklamowe segmentu prasa wyniosły w IV kw. ub.r. 45,8 mln zł i były o 10,2% niższe niż rok

Starcom: Wartość rynku reklamy w Polsce przekroczy 8 mld zł w tym roku

, że internet stanowi obecnie 10% rynku i jego wzrost w ostatnich latach "pożarł" media nietelewizyjne, przede wszystkim prasę. Najdynamiczniejszym segmentem jest wideo online z szacowaną dynamiką wzrostu na poziomie 33% w bieżącym roku. W ubiegłym roku wartość

Agora zamierza zwolnić do 153 pracowników, głównie w segmencie druk

segmencie Druk (co stanowi 57% wszystkich zatrudnionych w tym obszarze). "Decyzja o przeprowadzeniu przez Agorę działań optymalizacyjnych, w tym zwolnień grupowych, ma związek z postępującym spadkiem przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w

Ceny papieru oszalały. Drożeje tektura, książki, a za chwilę ostro podrożeje papier toaletowy i gazety

się spodziewać podwyżek w przyszłym roku, ale ich wysokość jeszcze nie jest nam znana – również drukarnie oczekują z niepokojem nowych kalkulacji od producentów papierów – rozkłada ręce Draga. A drukarnie? Ceny papieru oszalały. Zdrożeje prasa, zdrożeją tygodniki oraz miesięczniki Dariusz

BESI podniosło wycenę Agory do 14,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

poprawy wyników finansowych za sprawą segmentów kinowego, radiowego, internetu oraz outdooru, które będą w stanie zrekompensować negatywny wpływ malejącego segmentu prasy" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Według analityków, otoczenie biznesowe dla Agory

Agora wyróżniona przez "Media i Marketing Polska" za nowe media

Wyróżnienie przyznano w corocznym raporcie miesięcznika zajmującego się rynkiem prasy. "Broni się nie tylko strategią ograniczania kosztów, lecz także generowania przychodów z nowych mediów" - czytamy w uzasadnieniu. Internet jest

Agora została wyróżniona przez magazyn "Media i Marketing Polska"

Wyróżnienie przyznano w corocznym raporcie miesięcznika zajmującego się rynkiem prasy. "Broni się nie tylko strategią ograniczania kosztów, lecz także generowania przychodów z nowych mediów" - czytamy w uzasadnieniu. Internet jest

PwC: Polski rynek rozrywki i mediów będzie wart 10,8 mld USD w 2020 r.

wzrost o 30%, dla B2B o 17%, dla segmentu radiowego o 12%, a dla prasy o 1%. Pozostałe segmenty odnotują spadki: książki o 3%, muzyka o 4% , a czasopisma o 6%. Zdaniem ekspertów PwC, tempo wzrostu reklamy telewizyjnej w Polsce będzie szybsze niż globalna średnia ? 5,5

Haitong Bank obniżył wycenę Agory do 14 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

11,01 zł. "Cena docelowa została zmniejszona za sprawą obniżenia prognozy EBITDA na lata 2016/2017/2018 odpowiednio o 3%/5%/3%, a to za sprawą szybszego niż oczekiwano kurczenia się segmentu prasy drukowanej i kosztów związanych z projektem KiwiTV" - czytamy w

Przegląd prasy

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Borys z PFR: Cel 75% partycypacji w PPK jest realny po pełnym wdrożeniu i upowszechnieniu programu; w UK

Po decyzji sądu PKN Orlen podtrzymuje plany dotyczące przejęcia Ruchu

. Chcielibyśmy podkreślić, że projekt wpisuje się nasze strategiczne założenia biznesowe zakładające dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. Przejęcia przez PKN Orlen i wdrożenie planu restrukturyzacji pozwoli odzyskać spółce stabilność finansową oraz odbudować pozycję na rynku" - czytamy w oświadczeniu

BESI podniosło wycenę akcji Agory do 10,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

. W poniedziałek po godz. 10 za akcję płacono 7,79 zł. "Ekspozycja na segment prasy (27% w obrotach za 2014) systematycznie spada (spodziewany udział 19% w obrotach za 2017) dzięki rosnącemu udziałowi innych segmentów, w tym kina i Internetu. Tempo tego spadku zostało

Niedługo nie kupisz papierosów w sklepie. Sieci handlowe zaczęły odliczać czas do końca ich sprzedaży. Na czele Lidl

Konkurencji i Konsumentów, Żabka wycofała się z promocji . Nie ulega wątpliwości, że zanim zorganizowano specyficzną promocję, prawnicy długo się nad nią pochylali. I zapewne wiedzieli, że poruszają się w szarej strefie. Owszem, reklama papierosów i innych wyrobów tytoniowych w telewizji, radiu, prasie czy na

Sprzedaż w sklepach rośnie żwawo. Jak długo wytrzyma ten silnik gospodarczy?

Według Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła nominalnie o 2,7 proc. w ujęciu rok do roku. To więcej, niż wskazywały prognozy rynkowe, które oscylowały wokół średniej 2,4 proc. Najmocniej zwiększaliśmy zakupy lodówek, telewizorów, pralek i mebli. W tym segmencie

Arctic Paper przewiduje 110-120 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 roku

modernizację i rozbudowę maszyny papierniczej w fabryce w Kostrzynie, w postaci montażu prasy z szeroką strefą zgniotu, która zaplanowana jest na lato tego roku" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej. W efekcie tej inwestycji zdolności produkcyjne zakładu wzrosną z

Moonlit Games: Symulator 'Dog Trainer' pojawi się na PC na przełomie 2021/2022

nauczenia jej kilkuset sztuczek czy wystawienia jej w zawodach dla psich czempionów. Prezes przypomniał, że wśród obecnych projektów znajduje się również ogłoszony w październiku ubiegłego roku "Model Builder", który został dostrzeżony przez graczy, prasę branżową oraz

Prasa przechodzi do cyfrowego świata

Migracja do internetu i na urządzenia mobilne - to główne wyzwanie, przed którym stoją wydawcy prasy nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie czy Ameryce Północnej. Zdaniem analityków z PwC w Polsce w nadchodzących latach będziemy obserwować spadek przychodów ze sprzedaży

Wyczekane latami mieszkania, wystane meble. Tak mieszkało się w PRL

, prasy, radia, potem również telewizji. Brak mieszkań stanowił jeden z poważniejszych problemów socjologicznych. Michał Jacek Jarmuż w swojej książce publikuje fragmenty listów wysyłanych przez obywateli. Skarżyli się na przeludnienie pomieszczeń, rozdzielanie rodzin, na choroby wynikające z warunków

Agora planuje zwolnić do 135 pracowników, rezygnuje z Metrocafe.pl

. Ustabilizowanie wyniku finansowego działalności prasowej wymaga głębokiej zmiany w modelu pracy redakcji oraz w wydaniach "Gazety Wyborczej", co wiąże się z ograniczeniem zatrudnienia w segmencie Prasa oraz reorganizacją pracy zespołów redakcyjnych. W ramach prowadzonego procesu transformacji

Agora osiągnęła ok. 110 tys. prenumerat cyfrowych 'Gazety Wyborczej'

dla segmentu Prasa. Cel wyznaczony liczbą prenumerat cyfrowych 'Gazety Wyborczej' związany jest z transformacją modelu biznesowego działalności prasowej spółki" - czytamy w komunikacie. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film

Redan chce zwiększyć liczbę sklepów TXM za granicą do 15-20 na koniec roku

sklepów, łącznie w segmencie modowym i dyskontowym. Grupa Redan w ramach segmentu modowego w I poł. 2015 r. odnotowała zwiększenie obrotów o 9,6% r/r do 115,1 mln zł. Sprzedaż w sklepach wzrosła aż o 16%, poinformowali przedstawiciele grupy. "

Rynek polskiej reklamy rośnie o prawie 3 proc.

cyfrowe wydania. W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży prasy cyfrowej wzrosły o 43 proc. rok do roku. W Polsce liderem w tym segmencie jest "Wyborcza". Na koniec ubiegłego roku miała niemal 55 tys. aktywnych subskrypcji cyfrowych. Według przedstawicieli SMG wraz z

Agora ze wzrostem przychodów oraz zyskowności

Wyjątkowo dobrze analitycy oceniają wyniki segmentu Prasa, choć był on w drugim kwartale nadal pod presją ograniczania wydatków na reklamę. Przychody reklamowe segmentu wyniosły łącznie 46,7 mln zł. W drugim kwartale przychody reklamowe w "Wyborczej" zmniejszyły się o 2,3 proc., w "Metrze

Agora nadal liczy na 2-4% wzrostu rynku reklamy w tym roku, może być bliżej 4%

3,0% r/r kwartał wcześniej). Reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług blisko 1,7 mld zł. W I kw. 2015 r. reklamodawcy zwiększyli wydatki reklamowe we wszystkich segmentach rynku z wyjątkiem prasy, podkreśla spółka. Według zaprezentowanych przez

Zysk netto Agory wyniósł 0,33 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

, jak i w całym pierwszym półroczu 2017 r. pokazują systematyczną poprawę rentowności naszej działalności. To efekt konsekwentnej realizacji ambitnego planu rozwoju i jednoczesnych działań restrukturyzacyjnych. Dzięki nim segment Prasa poprawia wyniki, rośnie rentowność segmentu Reklama Zewnętrzna oraz

Przegląd prasy

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Pandemia sprawiła, że Europa Środkowa staje się bogatsza od Włoch i Hiszpanii

Przegląd prasy

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Rentier.io: Najbardziej dochodowe dzielnice w 2018 r. to: Strzyża (Gdańsk) - stopa zwrotu z inwestycji 8,87

Edipresse sprzedaje wydawnictwu Bauer "Przyjaciółkę" i "Pani Domu"

dalsze inwestycje w te segmenty, w których jest już liderem rynkowym". W Polsce Bauer wydaje obecnie cztery miesięczniki poradnikowe, dwa dwutygodniki i jeden tygodnik. - Mamy teraz dwa najstarsze polskie poradniki - "Przyjaciółkę" i "Kobietę i Życie" - mówi "Gazecie

Pandemia będzie katalizatorem wielkiej zmiany. Zmieni reklamę, handel, całą gospodarkę

jakiejś formie przetrwa, ale na pewno obecny kryzys przyspieszy erozję tego segmentu mediów i ostateczna weryfikacja realnej wartości biznesowej prasy nastąpi po prostu szybciej. Jakie są perspektywy dla branży reklamowej? Zmiana zaczęła się dużo wcześniej, a teraz już bardzo szybko zmierzamy w stronę

RUCH popadł w duże kłopoty. Spółki z Grupy ZPR Media złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości

zł na minusie, w 2017 – 56,8 mln zł na minusie. Z wcześniejszych informacji podawanych przez firmę wynika, że największym problem RUCH-u jest segment kolportażu prasy. Spółka dostarcza ją do ok. 15 tys. punktów sprzedaży. Działalność ta jest mocno deficytowa. W niezłej kondycji mają być zaś

Co piąty internauta rezygnuje z oglądania telewizji

prasę oraz rzadziej chodzą do kina. W porównywalnym stopniu korzystają natomiast z internetu i częściej oglądają treści wideo w sieci. - Osoby oglądające TV rzadko lub wcale to grupa wewnętrznie zróżnicowana, zarówno pod względem socjodemograficznym, jak i konsumpcji wideo w

Emigracja mieszkaniowa. "5 lat wystarczy, by za gotówkę kupić i urządzić własne M"

Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. - Gwarancja wkładu własnego może więc stanowić wymierną pomoc państwa dla tej grupy rodaków. Tymczasem najnowszy pomysł kredytów preferencyjnych ma od początku fatalną prasę i jest powszechnie krytykowany. Co ciekawe, chyba najbardziej przez przedstawicieli

Przegląd prasy

Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Sarnowski z MF: Nowe zasady estońskiego CIT-u mają zachęcić firmy do inwestycji, także w pracowników

Alior Bank ma porozumienie dot. przejęcia Ruchu i zbycia go na rzecz PKN Orlen

restrukturyzację i wykorzystanie synergii pomiędzy dotychczasowym modelem biznesowym Ruchu, a dynamicznie rozwijającym się segmentem detalicznym Orlenu. Sfinalizowanie oferty zależeć będzie od decyzji wierzycieli Ruchu oraz pozostałych podmiotów zaangażowanych w proces, podkreślił koncern

Mennica Polska: Łączny tegoroczny portfel przekracza 2 mld monet obiegowych

nominały. Dla takiego typu monet nabyliśmy ostatnio bardzo efektywną prasę" - dodał Kalukiewicz. W segmencie monet kolekcjonerskich wskazał, że spółka jest aktywna na kierunkach azjatyckich, Ameryki Południowej i Europy. Produkcja roczna w segmencie kolekcjonerska przekracza

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Tuż przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Polska wypowiada umowy

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Kate Moss ma na nowo wypromować Reserved

Grupa Kęty decyduje o produkcji twardych stopów: akwizycja lub rozwój organiczny

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Grupa Kęty przed dokonaniem inwestycji w produkcję wyrobów ze stopów twardych (segment wyrobów wyciskanych), sprawdzi możliwość rozwoju na tym rynku przez akwizycję. Decyzje w tej kwestii podejmie "w krótkim czasie", poinformował

Rosną szanse na uratowanie Ruchu. Wierzyciele zgodzili się na umorzenie długu

Orlen. W czwartek jego prezes potwierdził to oficjalnie. „Badanie due diligence wskazało synergię pomiędzy modelem biznesowym Ruchu, bazującym na kolportażu prasy, a segmentem detalicznym PKN Orlen” – napisał na Twitterze Daniel Obajtek. Warunek? „Finalizacja oferty zależy od

Rynek wtórny condohoteli rośnie w siłę. Jak się nie naciąć na inwestycji?

dorobi się złej prasy. Można było się spodziewać, że wiele obiektów realizowanych przez podmioty bez doświadczenia będzie miało kłopoty. Niepotrzebnie jednak do jednego worka wkłada się też obiekty condo, które zostały dobrze pomyślane i są skutecznie zarządzane, sprawdziły się i przynoszą właścicielom

Allegro idzie na giełdę. To ruch przed przyjściem Amazona?

przed 13 grudnia 1999 r., ale tego dnia ukazała się pierwsza informacja w prasie o serwisie. I tak umownie 13 grudnia został oficjalną datą urodzin Allegro - pisała firma z okazji ósmej rocznicy. Na początku firma mieściła się w piwnicy hurtowni komputerowej. "Kilka miesięcy później

Przegląd prasy

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Nowy rzecznik finansowy: z przepisów i orzecznictwa wynika niewielkie prawdopodobieństwo, że sądy będą

Polski rynek mediów i rozrywki rośnie. W 2022 r. będzie wart 13,4 mld dol.

wcześniejszym przewidywaniom streaming internetowy na razie nie zastępuje tradycyjnej telewizji i rozwija się równolegle. Do 2022 r. ten segment będzie stanowił 26 proc. globalnego rynku subskrypcji telewizyjnej. Z kolei wartość rynku reklamy internetowej na koniec 2022 r. osiągnie niemal 1,7 mld dol. wobec 1,1