segment nawozy

Andrzej Kublik

Nadchodzi nawozowy wstrząs? Grupa Azoty w stratach, narasta konkurencja Orlenu

Nadchodzi nawozowy wstrząs? Grupa Azoty w stratach, narasta konkurencja Orlenu

Po fatalnych wynikach w pierwszym kwartale tego roku Grupa Azoty szykuje się do negocjacji z wierzycielami. Azoty już mają problemy ze sprzedażą nawozów, a w drugiej połowie roku ich produkcję ma jeszcze zwiększać grupa Orlenu, dostawcy gazu dla Grupy Azoty.

Grupa Azoty wstrzymuje produkcję przez drogi gaz. Na podobny krok decyduje się Anwil

Od wtorku Grupa Azoty bezterminowo wstrzymała produkcję nawozów azotowych i wielu chemikaliów, a także radykalnie ścięła produkcję amoniaku. W ślad za Grupą Azoty produkcję nawozów wstrzymał też Anwil.

ZCh Police miały 13,85 mln zł zysku netto, 42,76 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

azotowych), wynika z raportu. "W I kwartale 2020 roku w segmencie Nawozy emitent uzyskał wynik EBIT na poziomie 3 212 tys. zł. Przychody ze sprzedaży segmentu wyniosły 540 926 tys. zł i były niższe o prawie 12% od uzyskanych w I kwartale 2019 roku. Ponad 65% wartości

Grupa Azoty: Koronawirus uderza przede wszystkim w segment tworzyw w II kw.

tworzyw i melaminy, ze względu na sytuację w odpowiednio motoryzacji i branży meblarskiej. W segmencie nawozów sytuacja w maju jest normalna, podobna do tej w poprzednich latach. Niewielki wpływ koronawirusa odczuwamy także w alkoholach Oxo i bieli tytanowej" - powiedział Łapiński w trakcie

Grupa Azoty miała 59,7 mln zł zysku netto, 105,63 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

wyniósł 105,63 mln zł wobec 126,32 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2563,9 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2324,67 mln zł rok wcześniej. "W III kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy

ZCh Police miały 9,3 mln zł straty netto, 21,59 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

kwartale 2019 roku osiągnięty został w Segmencie Pigmenty. Jednocześnie wynik EBITDA osiągnięty w Segmencie Nawozy ukształtował się na poziomie znacząco wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów w porównaniu do III kwartału 2018 roku uległ

Grupa Azoty wprowadza do oferty skanery doglebowe dla precyzyjnego rolnictwa

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty rozszerza ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych w celu bardziej precyzyjnego dawkowania nawozów przez jej klientów, podała spółka. Do wybranych przedstawicieli terenowych departamentu korporacyjnego handlu segmentu Agro

Przychody Grupy Azoty najprawdopodobniej przekroczą 12 mld zł w 2019 r.

zmniejszając sprzedaż samych nawozów, a poprzez wzrost sprzedaży innych segmentów. "Na koniec obecnego roku ten udział może spaść jeszcze o 1 punkt procentowy w porównaniu do wyniku po trzech kwartałach, do 45%, ale w kolejnych latach spodziewamy się dalszego spadku. Docelowo, w

Grupa Azoty miała 180,65 mln zł zysku netto, 476 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. W każdym z trzech kluczowych segmentów - Nawozy, Tworzywa, Chemia - nastąpiło obniżenie przychodów o 8-9%, przy jedynie niewielkiej obniżce marży w segmencie Nawozy, a także zwiększeniu marży w segmencie Chemia i dużym spadku marży w segmencie Tworzywa, zaznaczono

DM PKO BP obniżył rekomendację dla Grupy Azoty do 'sprzedaj' i wycenę do 55 zł

nakładów operacyjnych znacznie zniwelują słabe wyniki segmentu nawozów, ale ich wsparcie nie jest wystarczająco duże, by zapewnić fundamentalny potencjał wzrostu ceny akcji w obliczu szacowanej przez nas średniej EBITDA 1,24 mld zł w okresie 2017-19P. Nawet z wyłączeniem inwestycji strategicznych w krótkim

Grupa Azoty przewiduje, że popyt na nawozy może wzrosnąć w IV kw. br.

atrakcyjna" - dodał. Podkreślił, że powyższe przesłanki "powinny zadziałać, choć nie zawsze logika rządzi rynkiem". W okresie I-III kw. 2016 r. segment nawozy-agro Grupy Azoty zmniejszył przychody o 15% r/r do 3,83 mld zł. W tym czasie

Grupa Azoty liczy na solidną marżę w agro i lepsze wyniki w chemii r/r w II półr

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty spodziewa się utrzymania w II półroczu solidnej marży w segmencie agro i lepszych wyników w segmencie chemicznym r/r, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Pawła Łapińskiego. "Mamy prawie 1 mld na poziomie

ZCh Police obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł

. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok. ZCh Police, wchodzące w skład Grupy

Grupa Ciech wprowadziła do sprzedaży markę wysokomarżowych nawozów Sarplon

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Ciech Sarzyna z grupy Ciech poszerzył swoją ofertę w segmencie Agro o nową kategorię ? profesjonalne nawozy specjalistyczne oferowane pod marką własną Sarplon, poinformowała spółka. Wejście w nowy i szybko rozwijający się rynek, to kolejny

Grupa Azoty uruchomiła w Tarnowie wytwórnię compoundingu o mocy 50 tys. ton

całkiem nowy segment nawozów specjalistycznych. Ale stawiamy też na rozwój tworzyw, aby dywersyfikować przychody i rozwijać innowacyjne produkty. Właśnie dlatego w Tarnowie zrealizowaliśmy inwestycje związane z poliamidami i tworzywami modyfikowanymi, a w Policach budujemy wytwórnię polipropylenu"

mDM obniżył wycenę Grupy Azoty do 86,1 zł nadal rekomenduje 'kupuj'

korzystać będzie z niższych o około 28% r/r cen gazu (-8% q/q) oraz faktu, że ceny nawozów syntetycznych na terenie kraju według danych IERGiŻ zanotowały jedynie jednocyfrowy spadek r/r (ceny nawozów na świecie YTD w USD spadły o 7-34% r/r). W 2016 roku oczekujemy powtórzenia wyniku EBITDA w segmencie

Zysk netto Grupy Azoty wzrósł r/r do 456,66 mln zł w 2017 r.

10,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk brutto ze sprzedaży w 2017 roku był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 197 440 tys. zł" - czytamy w raporcie. Poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wzrósł o 1,2% w relacji do roku

Grupa Azoty miała 294,78 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

roku. To również pierwszy okres, w którym ujmujemy w pełnym wymiarze wyniki Compo Expert. Kluczowym nośnikiem poprawy wyników finansowych była realizacja komunikowanych na rynek wzrostów cen większości produktów w segmentach Nawozy i Chemia, co w połączeniu ze wzrostem wolumenu sprzedaży i spadkiem cen

ZA Puławy miały 111,71 mln zł zysku netto, 147,19 mln zł zysku EBIT w I kw.

segmentu Agro były niższe o 113,3 mln zł (tj. o 13,3%), głównie z tytułu niższych cen sprzedaży nawozów i melaminy; przychody segmentu Tworzywa były niższe o 17,3 mln zł (tj. o 15,5%), z tytułu niższych wolumenów i cen sprzedaży kaprolaktamu; przychody w grupie "pozostała sprzedaż" były wyższe o

Grupa Azoty miała 372,86 mln zł zysku netto, 1,4 mld zł EBITDA w 2019 r.

%, wynik EBITDA zwiększył się o 86%, a wynik netto wyniósł 407,7 mln zł i był ponad 50-krotnie większy niż w 2018 r., zaznaczono. Dominującym segmentem działalności grupy pozostaje segment Nawozy, którego wyniki po raz pierwszy uwzględniały również

Grupa Azoty kupi właściciela niemieckiej Grupy Compo Expert za max. 235 mln euro

kadr Grupy Compo Expert zamierzamy budować pozycję rynkową Grupy Azoty w nowych segmentach biznesowych jakimi są nawozy dla wielkoobszarowych plantacji warzywniczych, ogrodniczych oraz sadowniczych w blisko 100 krajach na pięciu kontynentach" - dodał Wardacki. Transakcja

Grupa Azoty nie zanotowała istotnego spadku sprzedaży z powodu koronawirusa

chorobowa pracowników, skutkująca np. zaburzeniem ciągłości produkcji. W segmencie Nawozy widzimy wzrost popytu, którego powodem jest prawdopodobnie chęć zrobienia zapasów przez rolników, a także spadek dostaw z zagranicy. W segmencie Tworzywa spodziewamy się przejściowego spadku zamówień w związku z

ZA Puławy miały 302,65 mln zł zysku netto, 617,73 mln zł EBITDA w 2019 r.

(tj. o 4,2%), a z tytułu sprzedaży za granicę - zmniejszyły się o 93,0 mln zł (tj. o 7,6%), w tym odnotowano: - wzrost przychodów ze sprzedaży 'podstawowych produktów Segmentu Agro' o 78,2 mln zł (tj. o 2,9%) ? głównie z tytułu wyższych cen sprzedaży nawozów

Grupa Azoty uruchomiła sklep internetowy z filamentami do drukarek 3D

druku 3D w ofercie sklepu są lub wkrótce będą dostępne inne produkty i usługi wchodzące w skład segmentu nowych technologii rozwijanych przez Grupę Azoty: Tohumus, czyli kwasy humusowe oraz próżniowe powlekanie metalami i niemetalami - technologia fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD połączona z

Zysk netto Grupy Azoty spadł r/r do 225,73 mln zł w I kw. 2017 r.

sięgnęły 2 687,2 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 2 475,63 mln zł rok wcześniej. "Wynik ze sprzedaży produktów Grupy Azoty w I kwartale 2017 roku był determinowany przede wszystkim sytuacją rynkową w segmencie Nawozy-Agro. Poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro

PKN Orlen planuje 5 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r.

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - PKN Orlen planuje 5 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r. wobec 4,3 mld zł zrealizowanych w 2018 r., podała spółka. Planowany capex na rozwój to 2,4 mld zł, w tym 1 mld zł na segment downstream, 0,8 mld zł na

Capex PKN Orlen wyniósł 1,24 mld zł w I kw. 2020 r.

cały 2020 rok, na poziomie 7,7 mld zł. Rok wcześniej, po pierwszych trzech miesiącach 2019, było to 12% (0,6 mld zł z planowanych 5 mld zł), podano. Wśród zrealizowanych inwestycji 0,8 mld zł przeznaczone zostało na segment downstream, w tym ok. 478 mln zł na rafinerię, ok

Grupa Azoty aktywnie przegląda oferty na rynku przejęć za granicą

ożywienie na rynku przejęć. Jest wręcz wysyp ofert. Gdy widzimy synergie, mocno się wtedy angażujemy. Co kwartał mamy na stole od 1 do 5 ofert. Jeśli chodzi o segmenty, to interesują nas nawozy i usługi z nimi związane oraz szeroko rozumiana chemia. Wszystkie oferty pochodzą z zagranicy. Na dziś nie

Ukraińskie zboże nie jest złej jakości oraz sześć innych rzeczy, które musisz wiedzieć o tym kryzysie

. rzepaku. Dla porównania: Polska produkuje ok. 30 mln ton zbóż rocznie. Polska jest samowystarczalna w kluczowych segmentach produkcji roślinnej i zwierzęcej: zbóż, wołowiny, drobiu i jaj oraz cukru i mleka. Dostatecznie dużo produkujemy też warzyw, roślin strączkowych i ziemniaków. Więcej towaru na

Narodowy gigant spożywczy nadchodzi. Sasin ogłasza powstanie nowego holdingu państwowego

zostaną skonsolidowane w KGS, mamy poznać niebawem. Będą one podzielone na sześć segmentów: produkcji nasiennej, produkcji cukru, skrobi, sektor zbożowo-młynarski, sektor rolny oraz przetwórstwo spożywcze. Sasin: Powstanie nowy podmiot, ale nie wygeneruje kosztów Minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Capex PKN Orlen wyniósł 3,1 mld zł w I-III kw. 2019 r.

cały 2019 rok, na poziomie 5 mld zł. Rok wcześniej było to 60,4% (2,9 mld zł z planowanych 4,8 mld zł), podano. Wśród zrealizowanych inwestycji 1,7 mld zł przeznaczone zostało na segment downstream, w tym ok. 1 mld zł na rafinerię, ok. 500 mln zł na petrochemię i ok. 200 mln

Zysk netto ZCh Police wzrósł r/r do 20,04 mln zł w III kw. 2017 r.

korzystnych cen. Niekorzystne na poziom wyników wpłynęły wzrosty cen pozostałych kluczowych surowców, w tym w szczególności gazu ziemnego. W zakresie trendów rynkowych, elementem utrudniającym działalność w Segmencie Nawozy był kilkuprocentowy spadek średnich notowań cen rynkowych nawozów NPK i amoniaku w

Grupa Azoty zakłada niewielki wzrost cen nawozów azotowych w II poł. 2016 r.

oczekuje też spadków cen fosforytów z uwagi na spadek cen nawozów fosforowych. W segmencie Tworzywa spółka zakłada, że, mimo globalnej nadpodaży, systematyczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego w regionie i perspektywy wzrostu PKB w UE dają nadzieję na wzrost konsumpcji w 2016 r

Grupa Azoty miała wstępnie 105,6 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

roku spadła o 5% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. - Segment Nawozy-Agro Pandemia choroby zakaźnej COVID-19 nie miała istotnego wpływu na realizację II kwartale 2020 roku harmonogramów sprzedaży kontraktowej. W II kwartale 2020 roku

ZA Puławy miały wstępnie 88 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

. ZA Puławy dokonały oceny wpływu pandemii COVID-19 na działalność grupy kapitałowej spółki w II kwartale 2020 roku, podkreślono. " - Segment Tworzywa Działalność w obszarze tworzyw jest bezpośrednio związana z przemysłem elektrotechnicznym i

Grupa Azoty: Kiedy Polimery Police ruszą, rynek będzie w trendzie wzrostowym

biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na IV kwartał 2022 roku. Ostateczny skład akcjonariatu Grupy Azoty Polyolefins to Grupa Azoty

Zysk netto ZA Puławy spadł r/r do 272,13 mln zł w 2016 r.

Segment Energetyka oraz Segment Pozostała Działalność. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym

Grupa Azoty ZAK wybuduje centrum badawczo-rozwojowe do 2021 roku

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - W Grupie Azoty ZAK - spółce wchodzącej w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty - powstanie do 2021 r. centrum badawczo-rozwojowe, wspierające innowacje w segmencie OXO i przetwórstwie tworzyw sztucznych, podała spółka

Projprzem stawia na rentowne segmenty realizując kolejne kontrakty

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Projprzem skupia się obecnie na najbardziej rentownym produkcie - systemach przeładunkowych, ale uzupełnieniem działalności pozostaje nadal produkcja maszyn dla przemysłu m.in. wydobywczego i chemicznego, a także rozwija segment budownictwa

Zysk netto ZCh Police spadł r/r do 47,58 mln zł w I kw. 2017 r.

otoczeniu rynkowym w Segmencie Nawozy dzięki działaniom podjętym przez spółkę udało się zrekompensować niekorzystne trendy spadków cen produktów wzrostem wolumenów sprzedaży. W I kwartale 2017 roku odnotowano wzrost kosztów sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku na co decydujący wpływ

ZCh Police szacują zysk netto na 69,71 mln zł w 2016 r.

wynik EBITDA to 187,9 mln zł, podano w komunikacie. Spółka szacuje, że segmencie Nawozy odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 2 050,05 mln zł i 144,55 mln zł EBITDA. W segmencie Pigmenty miała 308,04 mln zł przychodów i 32,17 mln zł EBITDA, a w pozostałych 58,90 mln zł

ZA Puławy mają 20,5 mln zł dofinansowania na Centrum Badawczo-Rozwojowe

strategii rozwoju. Otworzy perspektywy na ekspansję w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów, opartych na własnym know-how. "Prace badawcze będą prowadzone w dwóch strategicznych dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. obszarach ? nawozów i

PKN Orlen planuje zwiększyć capex do 7,7 mld zł w 2020 roku

segment downstream zostanie przeznaczone 2,6 mld zł, na detal - 0,6 mld zł, na wydobycie - 0,5 mld zł oraz na funkcje korporacyjne - 0,2 mld zł. Capex na utrzymanie i regulacje to 3,8 mld zł, podano w prezentacji wynikowej. "Główne projekty rozwojowe w 2020r

Capex PKN Orlen wzrósł r/r do 2,18 mld zł w II kw. 2020 r.

). Wśród zrealizowanych inwestycji w II kwartale 782 mln zł przeznaczone zostały na rafinerię, 571 mln zł na petrochemię, 421 mln zł na energetykę, ponadto ok. 282 mln zł na segment detaliczny i 38 mln zł na segment wydobywczy (całość w Polsce), wynika z danych z prezentacji

Zysk netto Grupy Azoty spadł r/r do 44,35 mln zł w II kw. 2016 r.

wszystkim sytuacją rynkową w segmencie Nawozy-Agro. Poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro zmniejszył się o 10,2% w relacji do I półrocza roku poprzedniego. Spadek przychodów o 15,4% nastąpił również w segmencie Tworzywa oraz w segmencie Chemia o 6,8%. Wzrost przychodów odnotowano w

DM BDM podniósł rekomendację Puław do 'kupuj', wycenę obniżył do 226 zł

utrzymanie się względnie dobrej koniunktury w segmencie chemicznym, co neutralizowało słabe wyniki w segmencie nawozowym, a także lepszych rezultatów w samych nawozach w związku z relatywnie niższą ceną gazu ziemnego. Baza na II poł. 2017 jest bardzo niska, także pod względem zrealizowanych wówczas wolumenów

Grupa Azoty zidentyfikowała ryzyka dot. pandemii, na razie działa bez ograniczeń

kontrahentów w wyniku zatorów płatniczych. 5. Zmienność kursów walutowych" - czytamy w komunikacie. "Możliwe ryzyka zakłócenia realizacji sprzedaży w poszczególnych segmentach działalności są następujące: - Segment

Grupa Azoty: Pandemia nie wpływa na harmonogram Polimerów Police

Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni

DM mBanku obniżył rekomendację Grupy Azoty do 'trzymaj', wycenę do 65,5 zł

oczekiwaliśmy, że spadek zbiorów zbóż w Europie wpłynie na bilans na światowym rynku, co pozwoli choćby na nieznaczny wzrost cen. Obniżamy nasze prognozy cen zbóż na 2016 i 2017 rok oraz prognozy cen nawozów azotowych. Oczekujemy, że EBITDA segmentu nawozów w 2016 roku spadnie o 12,2% oraz kolejne 25,2% w 2017

Grupa Azoty ma pozwolenie na budowę wytwórni nawozów granulowanych w Puławach

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty uzyskała właśnie zezwolenie na budowę wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej w Podstrefie Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice", poinformowała spółka. "

ZCh Police miały szacunkowo 14,6 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

Segmencie Nawozy, jakimi były: istotny wzrost cen surowców w szczególności cen gazu ziemnego, spadek cen produktów oraz niekorzystnej sytuacji pogodowej, na skutek której wypracowano niższe wolumeny sprzedaży" ? czytamy dalej. Zdarzenia jednorazowe dotyczą procesu

Zysk netto Grupy Azoty wzrósł r/r do 67,04 mln zł w III kw. 2017 r.

korzysta z pozytywnego trendu w sektorze tworzywowym, a zwiększenie zdolności produkcyjnych PA6 w Tarnowie uplasowało Grupę Azoty na 3 miejscu wśród unijnych producentów. W segmencie Nawozy wartym podkreślenia jest fakt, że w pomimo wzrostu cen gazu o ponad 20% przy wysokiej bazie cenowej produktów, co

Zysk netto ZCh Police wzrósł r/r do 54,84 mln zł w II kw. 2017 r.

, istotny wpływ miała sprzedaż rekordowo wysokich wolumenów nawozów oraz amoniaku. "Utrzymał się natomiast trend spadkowy cen nawozów NPK (pokrywający się z kierunkiem zmian cen rynkowych), a niższa średnia uzyskana cena w tej grupie produktów stanowiła główne negatywne

EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2,01 mld zł w I kw. 2019 r.

pogorszeniem marż na lekkich destylatach, olefinach i poliolefinach. Wpływ tych czynników został w części skompensowany poprawą marż na średnich destylatach, ciężkich frakcjach rafineryjnych, PTA, nawozach i PCW oraz osłabieniem PLN względem walut obcych, podano. Segment detaliczny w

Grupa Azoty szacuje zysk netto na 375,15 mln zł w 2016 r.

za rok 2016: Przychód: 8 955,69 mln zł; EBITDA: 1 005,78 mln zł; Wynik operacyjny: 486,06 mln zł; Wynik netto: 375,15 mln zł" - czytamy w komunikacie. Wyniki segmentów: Agro-Nawozy: Przychód: 5 115,65 mln zł; EBITDA: 599,81 mln zł

PKP Cargo zmniejszyło przewozy wg masy o 8,9% m/m w listopadzie

kolej praca przewozowa wyniosła 50,6 mld tkm (-7,6% r/r), podano także. W ujęciu miesiąc do miesiąca Grupa PKP Cargo odnotowała na krajowym rynku zwiększone przewozy cementu (+19,8%) oraz nawozów sztucznych (+17,8%). W okresie styczeń-listopad 2019 roku pociągi Grupy PKP Cargo

Grupa Azoty miała 48,3 mln zł straty netto, 42 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

wynikiem przejściowych zawirowań rynkowych, natomiast nie narusza solidnych fundamentów, które powinny stanowić o wycenie spółki w długim horyzoncie. Analiza sytuacji finansowej z perspektywy kluczowych biznesów pokazuje znaczącą korektę marż w segmencie nawozów. Wspomniane zawirowania pogodowe miały

EBITDA wg LIFO PKN Orlen wzrosła do 2 997 mln zł w III kw. 2017 r.

marż na produktach rafineryjnych, olefinach i tworzywach sztucznych był w części ograniczony ujemnym wpływem niższych marż na poliolefinach, PTA i nawozach oraz umocnieniem kursu złotego względem walut obcych, podano także. Z kolei wynik segmentu detalicznego EBITDA wg LIFO w

Grupa Azoty Puławy miała 57,25 mln zł zysku netto, 270,5 mln zł EBITDA w 2018 r.

mln zł rok wcześniej. "Poczynione przez nas działania w kierunku redukcji kosztów oraz rozpoczęcie od 1 października pracy operacyjnej przez zlokalizowany w Puławach Departament Korporacyjny Handlu Segmentu Agro, pozwoliły na aktywne wyjście naprzeciw trudnemu otoczeniu

Spółki Grupy Azoty z Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna zacieśnią współpracę

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Cztery spółki Grupy Azoty - z Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna podpisały "Umowę o współdziałaniu", poinformowała Grupa. Spółki zacieśniają współpracę m.in w obszarze handlu nawozami, dodano. "To

Capex PKN Orlen na 2018 r. ma wynieść 4,8 mld zł wobec 4,6 mld w 2017 r.

. Największe nakłady inwestycyjne zaplanowane na 2018 r. - 3 mld zł - dotyczą segmentu downstream. Na segment detal przypada 0,7 mld zł, na wydobycie 0,8 mln zł, a na funkcje korporacyjne 0,3 mld zł, wynika z prezentacji spółki. Jako główne inwestycje wymieniono: budowę instalacji

PKN Orlen miał 4,5 mld zł zysku netto, 9,4 mld zł zysku EBITDA LIFO w 2019

regulacji IMO i globalnym wzrostem mocy petrochemicznych. Segment downstream koncernu w IV kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 1,1 mld zł, odnotowując wzrost sprzedaży produktów petrochemicznych (r/r), w tym olefin o 46%, nawozów o 6% i PTA o 63%. Na skutek niekorzystnej sytuacji

Gaz na kartki, lokalne blackouty, zimne kaloryfery - idzie kryzys, a politycy milczą

zaburzając takie segmenty jak np. rolnictwo, korzystające z nawozów produkowanych przy użyciu dużych ilości błękitnego paliwa. Problemy z podażą gazu nakładające się na złe warunki do generacji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych mogą skutkować niebezpiecznymi sytuacjami w sektorach

Grupa Azoty oczekuje wzrostu popytu na jej produkty w najbliższych miesiącach

podał sytuację w rolnictwie, a także globalną nadpodaż na rynku mocznika. W obszarze nawozów wieloskładnikowych spółka również nie spodziewa się istotnej poprawy. Oprócz niskich cen ten rynek może charakteryzować relatywnie niski popyt. W segmencie

Wydatki ograniczone do "niezbędnych". Grupa Azoty miała dobry rok 2019, ale koronawirus ma na nią wpływ

sprzedaży wzrosły o 13 proc., wynik EBITDA zwiększył się o 86 proc., a wynik netto wyniósł 407,7 mln zł i był ponad 50-krotnie większy niż w 2018 r”. Dominującym segmentem pozostają nawozy. W tej części produkcji sprzyjały niskie ceny surowców, przede wszystkim gazu ziemnego. „Segment Tworzyw w

EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2,41 mld zł w III kw. 2018 r.

, produktach petrochemicznych, nawozach i PCW, w części kompensowanych wyższymi marżami na produktach paliwowych. Natomiast spadek wolumenów sprzedaży (r/r) to efekt głównie cyklicznego postoju instalacji Steam Cracker w Unipetrol" - czytamy dalej. Segment detaliczny w III kw

Konsorcjum Erbudu wykona prace w elektrociepłowni ZA Puławy za 83,5 mln zł netto

. Umowa zakłada przekazanie do użytkowania w ciągu 21 miesięcy do daty jej podpisania. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów

DM mBanku podniósł wycenę Grupy Azoty do 73,9 zł, podtrzymał zaleca 'trzymaj'

ziemnego w segmencie nawozów. Według naszych szacunków EBITDA ww. segmentu spadnie o odpowiednio 59% r/r oraz 54% r/r w IV kw. 2016 oraz I kw. 2017. Naszym zdaniem pierwszym kwartałem, który przyniesie przełamanie spadkowej dynamiki będzie II kw. 2017. Przyczyni się do tego również niższa r/r baza wyniku

Prezes: Przychody Grupy Azoty mogą sięgnąć 15 mld zł w 2023 r.

; - powiedział Wardacki podczas konferencji prasowej. "Chcemy rozwijać działalność tak, by wszystkie segmenty w grupie miały zrównoważony udział" - dodał prezes. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty sięgnęły 9 617,5 mln zł w 2017 r

Prezes PKN Orlen: Strategiczne programy akwizyc. i inwestycje będą kontynuowane

modernizacji rafinerii i rozbudowę petrochemii. Poza tym spółka rozbudowuje segment nawozów, tak by był on nowoczesny i innowacyjny. "To są bardzo ważne projekty rozwojowe wyzwania, które już realizujemy. Największe inwestycje w fenol, wodór pochłoną duże środki, ale w

ZCh Police miały 46,6 mln zł straty netto, 3,2 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

osiągnął poziom 36 936 tys. zł, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 93 530 tys. zł. Wyniki finansowe grupy kapitałowej w okresie objętym raportem pozostawały w silnej korelacji z otoczeniem rynkowym jednostki dominującej, które w Segmencie Nawozy okazało się wyjątkowo trudne. Jednocześnie, w

PKN Orlen miał 2 244 mln zł straty netto, 1 607 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

; - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Segment downstream wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 901 mln zł. Wynik został osiągnięty dzięki wzrostowi sprzedaży (r/r) nawozów o 1%, PCW o 3% i PTA o 3% oraz mimo spadku sprzedaży (r/r) benzyny o (-) 11%, oleju

Grupa Azoty poprawiła wyniki w I półr. dzięki niższym kosztom i dywersyfikacji

porównywalnym do ubiegłorocznych i przekraczających nieznacznie poziom 5,1 mld zł. "W drugim kwartale poprawiliśmy marże w stosunku do ubiegłego roku niemal w każdym z kluczowych segmentów biznesowych, pomimo iż jest to okres przestojów remontowych" - dodał Skolmowski

DM BDM obniżył wycenę ZCh Police do19,7 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

została wydana przy cenie 19,8 zł za akcję. W piątek na zamknięciu kurs również wynosił 19,8 zł. "Spółka ma za sobą udany rok pod względem wyników finansowych. Słabsze marże w otoczeniu nawozów wieloskładnikowych z nawiązką wynagrodził segment pigmentów, który już w III kw

ZCh Police przedłużyła termin zapisów w emisji publicznej akcji do 9 XII 2019

Wardacki, cytowany w komunikacie. "Dzięki realizowanej inwestycji udział segmentu tworzyw sztucznych w ciągu kilku lat zwiększy się do 1/3 skonsolidowanej sprzedaży Grupy Azoty. Przedsięwzięcie będzie mieć także strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki - pozwoli

DM PKO BP podniósł wycenę Grupy Azoty do 67,93 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

wynosił 78 zł. W środę na zamknięciu za akcję płacono 82,9 zł. "Mimo bardzo dobrych wyników za 1Q15 r. oraz podwyższenia prognoz podtrzymujemy rekomendację sprzedaj ze względu na wycenę spółki oraz silną konkurencję na rynku nawozów azotowych, która nie pozwala na

Grupa Azoty dokona odpisów na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

ilości złóż siarki możliwej do wydobycia został przeprowadzony test na utratę wartości powyższych aktywów. W efekcie powyższych prac zarząd emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta: - odpis na wartość aktywów Segmentu

PKP Cargo zrealizuje przewozy 1,5 mln ton węgla kamiennego dla Grupy Azoty

-Koźlu i Tarnowie. Od tego roku będzie dowoził to paliwo także do zakładów w Policach. PKP Cargo przypomina, że pod koniec lutego przewiozło do Szwecji wyprodukowane przez Grupę Azoty nawozy, po raz pierwszy stosując nowe rozwiązanie logistyczne - połączenie przewozów

DM BDM podniósł wycenę ZCh Police do 22,2 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

mocnej koniunkturze w bieli tytanowej. Obecnie Police generują tam EBITDA najlepszą od 5 lat. Z kolei w segmencie nawozowym baza wynikowa jest bardzo niska. Niemniej mając na względzie wyższą wycenę rynkową, z ponad 20% premią do Grupy Azoty czy Puław, a także relatywnie słabsze perspektywy odbicia cen

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły o 5,3% r/r wg masy w styczniu

2015 roku, w styczniu urosły przewozy m.in. nawozów i metali. Wzrosty w segmencie nawozów to efekt większych przewozów w kraju oraz eksporcie przez porty morskie. Za wzrost w segmencie metali odpowiada zwiększone zapotrzebowanie klientów. Niższe niż przed miesiącem były z

Grupa Azoty oczekuje wyniku EBITDA w tym roku porównywalnego do 2014 r.

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - Grupa Azoty spodziewa się bieżącego roku porównywalnego do 2014 r. pod względem wyniku EBITDA i możliwego, nieznacznego wzrostu wolumenów sprzedaży w niektórych segmentach, poinformował wiceprezes Andrzej Skolmowski

ATT Polymers z Grupy Azoty otworzył Centrum Logistyczne Guben

elementów tego biznesu" - powiedziała dyrektor segmentu biznesowego tworzyw Małgorzata Malec, cytowana w komunikacie. Centrum Logistyczne Guben obejmuje magazyn, zespół silosów oraz niezbędną infrastrukturę. Pojemność magazynu to 3 500 mt, a łączna powierzchnia ? 5 500 m2

ZCh Police chcą pod koniec 2015 r. uruchomić nową kopalnię fosforytów w Senegalu

chemicznych, wytwarzanych w dwóch segmentach branżowych: nawozy i biel tytanowa. Jest m.in. największym w Polsce producentem nawozów fosforowych i wieloskładnikowych (60% udziału w produkcji krajowej). Jej głównym akcjonariuszem są Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce (66% akcji

OT Logistics liczy na wzrost r/r przeładunków w swoich portach w 2019 r.

. "Mamy również nadzieję, że w 2019 r. odwróci się negatywny trend na rynku agro, pozwalając naszym portom na pełne wykorzystanie potencjału inwestycji poczynionych w ostatnich latach oraz na powrót do wzrostów w tym segmencie" - dodał. Według danych Ministerstwa

Zysk netto Grupy Azoty ZCh Police spadł r/r do 6,79 mln zł w III kw. 2014 r.

. wyniósł 63,87 mln zł wobec 63,23 mln zł zysku rok wcześniej. Główny profil działalności Z.Ch. Police S.A. to produkcja wyrobów chemicznych, wytwarzanych w dwóch segmentach branżowych: nawozy i biel tytanowa. Jest m.in. największym w Polsce producentem nawozów fosforowych i

Segment agro w BGŻ BNP Paribas: 2015 rekordowy, w tym roku dalsze wzrosty

Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) - Po rekordowym dla segmentu agro w BGŻ BNP Paribas ubiegłym roku, bank oczekuje dalszego wzrostu udziału w rynku agro i wolumenu kredytów dla rolników, poinformował ISBnews członek zarządu BGŻ BNP Paribas odpowiedzialny za obszar bankowości MŚP i

Grupa Azoty celuje w ok. 11 mld zł przychodów w tym roku

; - powiedział Łapiński podczas konferencji Wall Street Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) w Karpaczu. Dodał, że spółka buduje obecnie instalacje które zwiększą moce produkcyjne w segmencie tworzyw sztucznych w IV kw. do 50 tys. ton. "Będą

Grupa Azoty: Nowa wytwórnia pozwoli zająć pozycję 2. producenta poliamidu w UE

segmencie tworzyw" - powiedział prezes Grupy Azoty Paweł Jarczewski podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod nową wytwórnię w Tarnowie. "Inwestycja o wartości 320 mln stawia Grupę Azoty na drugim miejscu w Europie na rynku poliamidu. Wchodzimy na najwyższą

Grupa Lotos ma list ws. ewentualnego zainwestowania 500 mln zł w Polimery Police

znaczenie dla polskiej gospodarki. W naszej ocenie inwestycja może istotnie poprawić pozycję kraju na europejskim rynku producentów polipropylenu. Polska zredukuje ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i może zostać największym producentem w regionie CEE. Ponadto Polimery Police to także

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o emisji akcji na Polimery Police

na niektóre obecne produkty spółki. Inwestycja będzie mieć także strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki - pozwoli istotnie zredukować ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju, podano

Grupa Azoty ma listy mandatowe z instytucjami finansowymi dot. Polimerów Police

największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok

Geotrans planuje przejście na główny parkiet GPW w 2021 r.

polepszacza glebowego/nawozów) oraz parki recyklingowe. Zwiększenie możliwości operacyjnych spółki poprzez pozyskanie nowych instalacji pozwoli również na wejście w segment transgranicznego transportu odpadów celem maksymalizacji marży, podkreślono. Celem spółki jest dalsze

Zysk netto Grupy Azoty wzrósł r/r do 104,62 mln zł w II kw. 2017 r.

w Chinach, zredukowały nadpodaż na rynku, a dobra koniunktura w sektorze motoryzacyjnym i włókienniczym pozwala mieć nadzieję na kontynuację trendu dla segmentu Tworzyw. Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy rekordowy wzrost w tym segmencie wyniku EBITDA o 146 mln zł w relacji do I półrocza 2016 roku

PKN Orlen miał 1 266 mln zł zysku netto, 3 167 mln zł EBITDA LIFO w III kw.

skutek spadku cen ropy., podano w prezentacji wynikowej. Segment downstream w ostatnim kwartale wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 640 mln zł (r/r). Rezultat został wypracowany przy wzroście wolumenów sprzedaży o 2% (r/r), w tym oleju

Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty zaczną dynamicznie rosnąć od 2018 r.

wejść w nowy segment petrochemiemiczny. Jako kluczowy projekt wskazano również pozyskiwania przez Grupę Azoty gazu syntezowego, który jest surowcem do produkcji ok. 30% światowego wolumenu metanolu. "Inwestycja będzie miała szeroki i pozytywny

Grupa Azoty może zrealizować pierwsze z negocjowanych przejęć w 2015 r. - prasa

. Agrofert to piąty producent nawozów w Europie i druga największa firma chemiczna w Czechach. Jej roczne obroty przekraczają 150 mld czeskich koron (ok. 23 mld zł). Według "Rz", w grę wchodziłoby przejęcie jedynie segmentu nawozowego, który stanowi ponad jedną czwartą jej biznesu

Grupa Azoty i PKP Cargo mają dwuletni kontrakt przewozowy wart 200 mln zł

towarów. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu

Grupa Azoty ma porozumienie z Hyundai Engineering i KIND w spr. Polimerów Police

nawozową. Zakładamy, iż udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do około 1/3 przychodów całej Grupy Azoty, wobec około 16% w 2018 roku. Projekt stwarza mocną podstawę dalszego wzrostu wartości spółek z grupy i poprawy ich międzynarodowej pozycji. Wierzymy, że skorzysta na nim cały

Grupa Azoty celuje w wydanie polecenia rozpoczęcia Polimerów Police na pocz. XII

dla projektu. "Ten projekt ma na celu lżejsze pokonywanie różnych cykli koniunkturalnych szczególnie w segmencie agro. Jest realizowany konsekwentnie i zgodnie z harmonogramem pomimo że nie brakuje tych, którzy mu źle życzą. Obecnie jest to zupełnie inny projekt i skala