segmencie wytwarzania

PGE oczekuje wzrostu EBITDA w segmencie obrotu i spadku w wytwarzaniu w br.

produkcji oraz bardziej konkurencyjnej struktury wytwarzania. Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w pierwszym kwartale 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 917 mln zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 618 mln zł. Segment obrotu

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 1 mld zł w I półr.

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Testy na utratę wartości aktywów przeprowadzone przez Tauron w segmencie Wytwarzanie wykazały konieczność utworzenia odpisów wysokości około 1 mld zł na poziomie jednostkowym. Przewidywany wpływ tych odpisów na wynik netto w sprawozdaniu

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 4,93 mld zł w 2015 r

Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Testy na utratę wartości aktywów przeprowadzone przez Tauron w segmencie Wytwarzanie wykazały konieczność utworzenia odpisów wysokości 4,931 mld zł na poziomie jednostkowym. Przewidywany wpływ tych odpisów na wynik netto w sprawozdaniu

Tauron: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto o 838 mln zł

wytwarzania dodatkowego odpisu, podała spółka. Łączny szacunkowy wpływ utworzonych odpisów na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 838 mln zł. "Zakończone 17 marca 2020 r. analizy wykazały istotne zmniejszenie wartości odzyskiwalnej aktywów w segmencie

Tauron Wytwarzanie rozwiązał rezerwy w łącznej wysokości 229 mln zł

Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Tauron Wytwarzanie podjął uchwałę, na podstawie której rozwiązał trzy rezerwy w łącznej wysokości 229 mln zł co pozytywnie wpłynie na EBIT segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2018 r., podał Tauron Polska Energia

Tauron chce przedstawić oczekiwania dot. całego 2020 r. po wynikach I kw.

. "Prezentujemy wyniki segmentów za 2019 r. w podziale na cztery segmenty: dystrybucja, wytwarzanie, sprzedaż i wydobycie. Zaprezentujemy nową koncepcję, prezentując wyniki za I kwartał 2020 r. Od tego czasu wyodrębnimy z segmentuj wytwarzanie segment produkcji z odnawialnych źródeł energii"

Tauron oczekuje wzrostu EBITDA w segmentach OZE i wydobycia w tym roku

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia oczekuje wzrostu wyniku EBITDA w 2020 roku segmentach OZE i Wydobycia, podała spółka w prezentacji. W segmencie Sprzedaży oczekiwana jest normalizacja wyniku, zaś w segmentach Wytwarzania i Dystrybucji jego spadek w skali

Enea spodziewa się poprawy w wydobyciu i wytwarzaniu, obrót pod presją w 2019

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Enea przewiduje pozytywne trendy w segmentach wydobycie i wytwarzanie w 2019 roku, stabilną sytuację w segmencie dystrybucji, natomiast zakłada, że segment obrót znajdzie się pod presją, głównie ze względu na wpływ ustawy o zmianie cen energii

PGE oczekuje wzrostu EBITDA w segm. obrót, energ. konwencjonalna i odnawialna

Dystrybucja 2,46 mld zł. Wynik EBITDA w 2018 r. wyniósł 6,4 mld zł i był o 17% niższy niż rok wcześniej. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji

Fitch potwierdził rating BBB Enei, perspektywa stabilna

zintegrowanego przedsiębiorstwa energetycznego z dużymi segmentami wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz umiarkowaną dźwignią finansową. Ratingi te są poparte wysokim udziałem odpowiednio regulowanych i quasi-regulowanych przychodów z dystrybucji i płatności za moce wytwórcze. Główne czynniki

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

: 684 mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 69 mln zł - EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii: 121 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 179 mln zł - EBITDA segmentu Wydobycie: (36) mln zł

Tauron oczekuje wzrostu wydobycia węgla, widzi efekty optymalizacji segmentu

także, że wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów wykazały zasadność utworzenia odpisów aktualizujących w segmencie Wydobycie i Wytwarzanie w łącznej wysokości 1,03 mld zł, a ich wpływ na wynik finansowy netto wyniósł -838 mln zł. W rezultacie grupa zanotowała w 2019 roku 11 mln zł

PGE spodziewa się spadku EBITDA we wszystkich segmentach w tym roku

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku EBITDA we wszystkich segmentach w 2020 r., poinformował wiceprezes Paweł Strączyński. "Oczekujemy spadku EBITDA we wszystkich segmentach działalności"

PGE miała wstępnie ok. 432 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2020 r. wyniósł około 1 770 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 497 mln zł, EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 342 mln zł

Energa miała wstępnie 426 mln zł EBITDA w IV kw. 2018

Grupy 426 mln zł, w tym: EBITDA Segmentu Dystrybucja: 340 mln zł, EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 95 mln zł, EBITDA Segmentu Sprzedaż: 2 mln zł. Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 045 GWh

RN PGE GiEK ogłosiła konkurs na prezesa i wiceprezesa ds. wytwarzania

, podała spółka. Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2020 r. o godzinie 12:00. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie od 1 kwietnia 2020 r., podano w ogłoszeniu. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment

Tauron zakłada ujemny wynik EBITDA segmentu Wydobycie w 2020 r.

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada, że segment Wydobycie odnotuje ujemny wynik EBITDA w 2020 r., niższy niż w 2019 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski. "Czynnikiem, który pozytywnie wpłynął na

Tauron Wytwarzanie ma porozumienie dot. obniżki czasu pracy i płac do lipca

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie podpisał z pracownikami porozumienie w sprawie redukcji czasu pracy do 90% wymiaru i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzeń, poinformował prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk. "

Energa zanotowała wstępnie 426 mln zł EBITDA w III kw. br.

operacyjne za III kwartał 2018 roku: EBITDA Grupy 426 mln zł, w tym: EBITDA Segmentu Dystrybucja: 374 mln zł, EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 66 mln zł, EBITDA Segmentu Sprzedaż: -7 mln zł" - czytamy

Tauron: Segment wydobycia może 'złapać rentowność' od 2021 r.

Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Segment wydobycia Taurona Polskiej Energii ma szansę na uzyskanie rentowności od 2021 r., poinformował prezes Filip Grzegorczyk. "Na pewno urentownienie samego Zakładu Górniczego Janina znacznie podnosi

CEZ planuje capex na 37,1 mld CZK w 2020 r.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - CEZ planuje nakłady inwestycyjne na środki trwałe w wysokości 37,1 mld CZK w 2020 r., podała spółka. Nakłady w 2020 r. wyniosą 3,3 mld CZK w segmencie górnictwa, 15,4 mld CZK w segmencie wytwarzania (w tym 14,7 mld CZK

Tauron: Pozytywna EBITDA segmentu wydobycia 'sporym wyzwaniem' w br.

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada, że osiągnięcie dodatniego wyniku EBITDA w segmencie wydobycia w 2020 byłoby "sporym wyzwaniem", poinformował wiceprezes Marek Wadowski. "Od początku 2020 r. obserwujemy

Enea miała wstępnie 99 mln zł straty netto,1,82 mld zł zysku EBITDA w I poł. br.

niższy wynik segmentu wynika głównie ze spadku przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza sprzedaż ilościowa przy wyższej cenie) w związku z niekorzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku. - W obszarze wytwarzanie pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost przychodów ze

PGNiG miał wstępnie 30 mln zł zysku netto, 1570 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

wobec -350 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 510 mln zł wobec 420 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Wytwarzanie wyniosła 410 mln zł wobec 290 mln zł rok wcześniej. "Zarząd PGNiG informuje, że w wyniku cyklicznej oceny wartości odzyskiwalnej

PGE miała wstępnie 1 702 mln zł zysku netto, 4 395 mln zł EBITDA w I poł. 2019

prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r. nastąpi 24 września 2019 r. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25

Grupa Enea planuje 2,62 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2019 roku

, podała spółka w raporcie rocznym za 2018 rok. Na łączny capex w 2019 roku składać ma się: 619,1 mln zł na segment wytwarzania (wzrost o 43,9% r/r), 1011,5 mln zł na segment dystrybucji (+1,1% r/r), 580,5 mln zł na segment wydobycia (+25,3% r/r), 157,6 mln zł na segment wsparcie

PGE miała wstępnie ok. 1,86 mld zł zysku netto w 2019 r.

finansowe grupy kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2019 nastąpi 10 marca 2020 roku, podsumowano. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42

Enea miała wstępnie 445 mln zł zysku netto, 913 mln zł EBITDA w I kw. 2020

rynku, - Obszar Wytwarzanie - pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, - Obszar Dystrybucja - wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą

PGE spodziewa się spadku EBITDA w wytwarzaniu, ciepłownictwie, obrocie w 2020 r.

- niższe wolumeny dystrybucji energii elektrycznej wśród przedsiębiorstw. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej

PKP Cargo ma umowę z Enea Wytwarzanie na ok. 143,5 mln zł brutto

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, PKP Cargo podpisało z Enea Wytwarzanie umowę na przewozy węgla energetycznego transportem kolejowym na lata 2019/2020 na ok. 143,5 mln zł brutto, podała spółka. Transport będzie realizowany z

Tauron szacuje zysk netto na ok. 102 mln zł, przychody na 4,52 mld zł w IV kw.

odpisy na aktywa niefinansowe): 882 mln zł w tym: - EBITDA segmentu Wydobycie: 55 mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 101 mln zł - EBITDA segmentu Dystrybucja: 685 mln zł

PGE miała wstępnie 585 mln zł zysku netto, 1,82 mld zł EBITDA w I kw. 2019

energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I kwartale 2019 r. wyniosła 243,9 zł/MWh, wskazano. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 r. nastąpi 28 maja 2019 r. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej

PGE miała wstępnie ok. 2,17 mld zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2019 r. nastąpi 12 listopada 2019 r." - zaznaczono także. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii

Tauron zrealizował capex w wysokości 1,45 mld zł w I półr., spadek o 18% r/r

Wytwarzanie i Wydobycie, natomiast niemal 7-proc. wzrost odnotowano w segmencie Dystrybucja' - czytamy w komunikacie. Nakłady w segmencie Wydobycie wyniosły 146 mln zł wobec 91 mln zł rok wcześniej, w Wytwarzaniu - 886 mln zł wobec 600 mln zł rok wcześniej, w Dystrybucji - 696 mln

Energa miała wstępnie 500 mln zł skonsolidowanej EBITDA w III kw. 2017 r.

zł, w tym: EBITDA Segmentu Dystrybucja: 412 mln zł, EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 90 mln zł, EBITDA Segmentu Sprzedaż: 13 mln zł" - czytamy w komunikacie. Ponadto produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła w III kw. 1 059 GWh, dystrybucja energii elektrycznej: 5 446

PGE miała wstępnie ok. 1,5 mld zł zysku netto, 6,36 mld zł EBITDA w 2018 r.

;Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2018 roku wyniósł około 6 364 mln złotych, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 938 mln złotych, EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 463 mln złotych

Przychody Briju spadły o 78,2% r/r do 35,9 mln zł w I-III wg szacunków

sprzedaży zrealizowanej w tym segmencie w okresie od stycznia do marca 2016 roku" - czytamy w komunikacie. Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Zajmuje się również

PGE prowadzi rozmowy ws. akwizycji w energetyce wiatrowej i ciepłownictwie

, że grupa planuje dalsze prace nad magazynami energii, które mogłyby w szczególności powstać w lokalizacjach, gdzie dziś znajdują się OZE. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z

Tauron szacuje zysk netto na ok. 271 mln zł, przychody na 4,18 mld zł w III kw.

odpisy na aktywa niefinansowe): około 804 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Wydobycie: około 33 mln zł EBITDA segmentu Wytwarzanie: około 93 mln zł EBITDA segmentu Dystrybucja: około 562 mln zł EBITDA

Energa obniżyła poziom szacowanej EBITDA do 290 mln zł w IV kw. 2018 r.

. "Wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał 2018 roku: EBITDA grupy 290 mln zł, w tym: EBITDA Segmentu Dystrybucja: 340 mln zł, EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 95 mln zł, EBITDA Segmentu

PGE: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto za 2019 r. o szac. 5,8 mld zł

. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię

Tauron miał 636,15 mln zł zysku netto, 1 292 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

dobre wyniki finansowe. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA całej Grupy. Dodatkowo na wyniki Grupy pozytywnie wpłynęło osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną, co pozwoliło na rozwiązanie rezerw w segmencie wytwarzanie w wysokości 230 mln zł. Prace na budowie bloku 910 MW w

Tauron utworzy ok. 230-280 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Tauron utworzy rezerwę na umowy rodzące obciążenia w Segmencie Sprzedaży, wynoszącą wstępnie od 230 mln zł do 280 mln zł w związku z zatwierdzeniem taryfy Taurona Sprzedaż przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). "

Tauron odnotował spadki EBITDA w czterech kluczowych segmentach

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował spadki EBITDA w segmentach Dystrybucja, Sprzedaż, Wytwarzanie i Wydobycie w I poł. 2016 r., podała spółka. "Grupa Tauron uzyskała EBITDA na poziomie 1 653,4 mln zł, co oznacza

Energa miała wstępnie 535 mln zł skonsolidowanej EBITDA w II kw. 2017 r.

tym: EBITDA Segmentu Dystrybucja: 400 mln zł, EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 73 mln zł, EBITDA Segmentu Sprzedaż: 20 mln zł" - czytamy w komunikacie. W II kwartale 2017 roku w wyniku EBITDA Grupy uwzględniony został zysk z okazyjnego nabycia powstały w związku ze wstępnym

Enea miała 444,6 mln zł zysku netto, 913 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. "Najwyższa EBITDA, 472 mln zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost r/r o 72 mln zł). Znaczący przyrost EBITDA odnotowano w segmencie Elektrowni Systemowych, wzrost r/r o 62 mln zł, ze względu na wzrost marży na obrocie i Rynku Bilansującym (wyższe marże jednostkowe, spadek wolumenu

Tauron Wydobycie pracuje nad programem optymalizacji aktywów

ze stroną społeczną. "Pracujemy nad poprawą efektywności, pewne działania przynoszą efekty, ale żeby mówić o przełomie, to muszą się pojawić efekty inwestycji strategicznych w tym segmencie, które obecnie realizujemy. Zakładamy, że segment będzie nadal pod presją

Tauron szacuje, że miał 194 mln zł zysku netto w IV kw. 2017 r.

jednorazowej dla pracowników (w tym segmenty: wydobycie: 14 mln zł, wytwarzanie: 11 mln zł, dystrybucja: 23 mln zł, sprzedaż 1 mln zł, pozostałe 6 mln zł), - zwiększenie o 26 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnych opłat związanych ze służebnością przesyłu (segment dystrybucja

PGNiG: Podwyżka taryfy powinna poprawić wynik segmentu obrotu i magazynowania

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Dzięki podwyżce taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) segment obrotu i magazynowania Polskiego Gazownictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powinien co najmniej wyjść na zero, ocenił prezes PGNiG Piotr Woźniak

R22 spodziewa się 1,2 mln zł oszczędności podatkowych dzięki IP Box

przychodów osiąganych w segmencie omnichannel, podała spółka. W odniesieniu do rozliczenia podatkowego za 2019 r. oznacza to niższe zobowiązanie CIT o 1,2 mln zł, podała spółka. Dzięki IP Box (ulga umożliwiająca preferencyjne opodatkowanie dochodów wytwarzanych przez prawa

Enea miała 423,21 mln zł zysku netto, 3 410,31 mln zł EBITDA w 2019 r.

ukształtowały się na poziomie ponad 9 mln ton w 2019 r. Grupa wytworzyła około 26 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż ciepła w segmencie Wytwarzanie wyniosła 6 518 TJ. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 19,8 TWh. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom

Tauron miał wstępnie 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1 212 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Dystrybucja: 681 mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 387 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 165 mln

Tauron miał wstępnie 286 mln zł zysku netto, 778 mln zł EBITDA w III kw.

: - EBITDA segmentu Wydobycie: - 29 mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 57 mln zł - EBITDA segmentu Dystrybucja: 621 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 125 mln zł" - podano w komunikacie

Inflacja dosięgła dzieł sztuki. Ludzie chcą kupować, ale mało kto chce sprzedawać

tym segmencie rekordowe kwoty. Wytwarzane w okresie PRL figurki licytowane są do poziomów małych samochodów, co wytłumaczyć można jednak dokładnie tym samym mechanizmem, co wartość limuzyny przeznaczoną na niewielką monetę czy obraz w cenie kilku stołecznych apartamentów. Ten mechanizm to ręka

Tauron liczy na wzrost EBITDA w dystrybucji w 2018 r., stabilizację w wydobyciu

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia oczekuje nieznacznego wzrostu EBITDA w dystrybucji, spadku w sprzedaży i wytwarzaniu i stabilności z możliwością wzrostu w wydobyciu, podała spółka. "Na EBITDA segmentu dystrybucji w 2018 r

Tauron dopuścił oferentów do due diligence Taurona Ciepło

. Tauron dopuszcza możliwość anulowania procesu zmierzającego do zawarcia transakcji, zastrzeżono. "Tauron Ciepło to stabilna spółka działająca w regulowanym segmencie rynku. W przyszłości obszar ten będzie wymagał jednak kolejnych nakładów inwestycyjnych, a dla nas

Przychody Briju spadły o 80% r/r do 11,4 mln zł w lutym wg szacunków

, wytwarzaniu i dystrybucji wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Zajmuje się również handlem hurtowym w segmencie metali szlachetnych, głównie złota i srebra. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (ISBnews)

Strata netto Briju wyniosła 0,22 mln zł w I półr. 2017 r.

. wyniosła 0,73 mln zł wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej. Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Zajmuje się również handlem hurtowym w segmencie metali szlachetnych

Polenergia miała 49,9 mln zł zysku netto, 94,1 mln zł EBITDA w I kw.

mln zł w I kw. 2020 r. wobec 714,7 mln zł rok wcześniej. Według spółki do poprawy wskaźników Polenergii w raportowanym okresie przyczyniły się bardzo dobre wyniki segmentu energetyki wiatrowej spowodowane zarówno wyższym wolumenem produkcji, jak i wyższymi cenami sprzedaży

Fitch obniżył rating Taurona do BBB-, perspektywa stabilna

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył długoterminowy ratingi IDR Taurona Polskiej Energii do BBB- z BBB, podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "Obniżka ta odzwierciedla straty w segmencie wydobywczym Taurona

PGNiG miało wstępnie 5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020

segmencie Wytwarzanie: - wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 18% r/r na skutek niższej średniej temperatury w II kwartale 2020 r. i wyższych wolumenów produkcji ciepła; - niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 13% r/r przy

Tauron miał szacunkowo 74 mln zł straty netto, 895 mln zł EBITDA w II kw.

: -76 mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 126 mln zł - EBITDA segmentu Dystrybucja: 691 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 149 mln zł, podano w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 73 mln zł

Grupa Briju miała szacunkowo 50,6 mln zł przychodów w I-VI 2017 r.

sprzedaży zrealizowanej w tym segmencie w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku" ? czytamy dalej. Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Zajmuje się również

Polenergia: Segment obrotu miał 20,3 mln zł straty na trans. giełdowych w II kw.

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Segment obrotu Polenergii odnotował 20,3 mln zł straty na części transakcji giełdowych energią elektryczną w II kw. 2018 r., podała spółka. Strata została częściowo pokryta na innych rynkach. "W rezultacie

Fitch potwierdził ratingi Enei na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

biznesowego spółki, w którym zwiększyła się rola bardziej ryzykownych, zdaniem agencji, segmentów działalności takich jak wytwarzanie energii elektrycznej i górnictwo węgla kamiennego. Nadal jednak istotną część działalności spółki stanowi bardziej przewidywalny sektor dystrybucji energii elektrycznej

PGE podtrzymuje plan osiągnięcia 25% udziału w polskim rynku OZE w 2030 r.

zamierza utrzymać pozycję lidera w segmencie OZE i w 2030 roku wytwarzać ok. 25% krajowej produkcji energii z OZE. Aby osiągnąć ten cel, "Grupa PGE zamierza m.in. zrealizować najbardziej zaawansowane projekty lądowych farm wiatrowych, morską farmę wiatrową o mocy ok. 1 000 MW oraz zwiększyć

Energa miała wstępnie 502 mln zł skonsolidowanej EBITDA w IV kw. 2016 r.

Dystrybucja wyniosła 412 mln zł, EBITDA Segmentu Wytwarzanie 122 mln zł, a EBITDA Segmentu Sprzedaż -19 mln zł. Ponadto produkcja energii elektrycznej brutto sięgnęła w tym czasie 1 233 GWh, dystrybucja energii elektrycznej 5 442 GWh, a sprzedaż energii elektrycznej (detal) 5 262

Polenergia: Operacje dot. odpisów mają 5,7 mln zł wpływu na wynik brutto za 2018

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Polenergia podjęła decyzje o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w segmencie energetyki wiatrowej oraz utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w segmencie działalności deweloperskiej i wdrożeniowej oraz odpisu

Tauron miał szacunkowo 12 mln zł straty netto, 3 599 mln zł EBITDA w 2019

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 984 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 429 mln zł - EBITDA segmentu Wydobycie: (500) mln zł EBIT (zysk operacyjny): 295 mln zł Strata brutto: (15) mln zł

Enea Ciepło połączyła się z Elektrociepłownią Białystok

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Enea Ciepło połączyła się z należącą do Enei Wytwarzanie Elektrociepłownią Białystok, zgodnie z zapowiadanymi wcześniej wewnętrznymi zmianami w Grupie Enea, poinformowała Enea. "Połączenie dwóch dużych

Tauron miał 478,11 mln zł straty netto, 709,84 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

segmentach Wytwarzanie (wzrost o 198 mln zł) i Dystrybucja (wzrost 46 mln zł)" - podano także. Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (908 mln zł), głównie na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (423 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (423

Najbogatszy Polak na zakupach. Synthos Sołowowa dopiął przejęcie niemieckich zakładów

historii naszej firmy. Synthos umocni swoją pozycję na globalnym rynku kauczuków syntetycznych, stając się drugim największym producentem w tym segmencie. Ale co ważniejsze, wraz z tą transakcją kupujemy najnowocześniejsze portfolio produktowe na świecie adresujące krytyczny trend ekologiczny, czyli

Enea miała wstępnie 584 mln zł zysku netto, 920 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

obszarach działalności wyniósł: - Obrót: 38 mln zł - Dystrybucja: 872 mln zł - Wytwarzanie: 663 mln zł - Wydobycie: 400 mln zł "W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. Grupa

Enea po decyzji URE utworzy rezerwy w segmencie obrotu w IV kw. br.

. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie obrotu na szacunkowym poziomie od 70 do 147 mln zł, podała Enea. "Mając powyższe na uwadze oraz działając zgodnie z MSR 37, spółka zidentyfikowała konieczność utworzenia w IV kwartale 2019 roku rezerwy na umowy rodzące

PGNiG miało wstępnie 0,78 mld zł zysku netto, 2,08 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. 4. W segmencie Wytwarzanie: niższe przychody ze sprzedaży ciepła o 2% r/r na skutek wzrostu średniej temperatury w I kwartale 2020 r. i niższych wolumenów produkcji ciepła; niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z

Tauron zakłada wzrost EBITDA w wytwarzaniu i wydobyciu, spadek w sprzedaży w br.

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia spodziewa się w tym roku wzrostu EBITDA w ujęciu rocznym w segmentach Wytwarzania i Wydobycia przy spadku w Sprzedaży i stabilnym poziomie w Dystrybucji, podała spółka. W Wytwarzaniu podstawowe

Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z BBB-, z perspektywą stabilną

wyników w segmentach wydobywczym i obrotu jest ograniczana dzięki stabilności segmentów regulowanych, takich jak dystrybucja gazu i wytwarzanie ciepła. "Agencja Fitch pozytywnie ocenia pionową integrację działalności grupy kapitałowej PGNiG na rynku gazu oraz jej zdolność

Energa zanotowała wstępnie 530 mln zł EBITDA w II kw. br.

2018 roku: EBITDA Grupy 1 156 mln zł, w tym: EBITDA Segmentu Dystrybucja: 990 mln zł, EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 160 mln zł, EBITDA Segmentu Sprzedaż: 57 mln zł" - czytamy dalej

Energa miała wstępnie 525 mln zł EBITDA w IV kw. 2017 r.

: - EBITDA grupy 525 mln zł, w tym: - EBITDA Segmentu Dystrybucja: 382 mln zł, - EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 139 mln zł, - EBITDA Segmentu Sprzedaż: 61 mln zł" ? czytamy w komunikacie prezentującym szacunkowe dane

Tauron: Efekty programu poprawy efektywności przekroczą planowane 1,3 mld zł

mln zł, poinformowała spółka. Oszczędności uzyskane od początku 2016 r. stanowią już 58% łącznych oszczędności zaplanowanych do 2018 r., podano także. "Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miały segmenty dystrybucja i wytwarzanie" - dodał Wadowski

Enea podtrzymuje, że spodziewa się spadków w wytwarzaniu i dystrybucji w br.

Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Enea podtrzymuje, że spodziewa się spadków r/r w segmentach energetyki konwencjonalnej, odnawialnych źródeł energii (OZE) i dystrybucji w 2017 r., a perspektywy w wydobyciu i obrocie ocenia jako neutralne, podała spółka

Erbud Industry ma umowę z Tauronem na remont kotła w Sierszy za 21 mln zł netto

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Erbud Industry Południe, spółka pośrednio zależna w 99,3% od Erbudu, zawarła z Tauronem Wytwarzanie umowę na remont kapitalny kotła OFz-425 nr 2 w Elektrowni Siersza w Trzebini za 20,99 mln zł netto, podał Erbud

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik za 2016 r. na 62 mln zł

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r., podjął decyzję o rozpoznaniu w segmencie Wytwarzanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej

Tauron miał wstępnie 459 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r.

. Przychody ze sprzedaży: 4 820 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 617 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Wydobycie: (113) mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 82 mln zł

Tauron miał wstępnie 637 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

wyniosła 1 292 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Wydobycie: 10 mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 465 mln zł - EBITDA segmentu Dystrybucja: 638 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 178 mln zł

Tauron Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania prac w Zakładzie Wytwarzania Tychy

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Konsorcjum firm w składzie Erbud oraz Erbud Industry zostało wezwane przez Tauron Ciepło do wstrzymania robót związanych z umową na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w Zakładzie Wytwarzania

PGNiG odnotowało wzrost EBITDA w upstream, dystrybucji i wytwarzaniu w II kw

kwartale 2017 r. PGNiG zanotowało w segmencie Wytwarzanie wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła r/r o 21% do poziomu 231 mln zł. EBITDA osiągnęła pułap 171 mln zł, co przekłada się na 95% wzrost. Na dobre wyniki segmentu istotny wpływ miały zrealizowane w 2016 r. akwizycje PEC i SEJ (obecnie PGNiG Termika

Fitch podtrzymał rating BBB dla Enei, perspektywa stabilna

komunikacie. "Ratingi odzwierciedlają duży udział regulowanego segmentu dystrybucji w wyniku EBITDA Enea, co ma wpływ na przewidywalność i stabilizację przepływów pieniężnych w czasie, gdy inny kluczowy segment, wytwarzanie energii elektrycznej, jest pod presją" - czytamy

Tauron miał 188,25 mln zł zysku netto, 808 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

. "W analizowanym okresie wynik EBITDA wypracowany przez Grupę Tauron przekroczył 3 mld zł [i wyniósł 3 057 mln zł]. Największy udział w EBITDA Grupy Tauron mają: Segment Dystrybucja (66% udziału) z EBITDA w wysokości 2 mld zł oraz Segment Wytwarzanie (22% udziału) z EBITDA na poziomie 666 mln zł

Energa planuje capex w dystrybucji na 1,3 mld zł, w wytwarzaniu 0,3 mld zł w br.

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Energa planuje przeznaczyć 1,3 mld zł na inwestycje w Segmencie Dystrybucja oraz 0,3 mld zł na inwestycje w Wytwarzaniu, podała spółka. "W 2017 roku w Segmencie Dystrybucja planowane jest wydatkowanie nakładów

Zysk netto Energi spadł r/r do 68 mln zł w III kw. 2017 r.

sprzedaży. Z kolei w segmencie wytwarzanie wzrost był spowodowany w szczególności wzrostem przychodów ze sprzedaży: energii elektrycznej, praw majątkowych, regulacyjnych usług systemowych. Odwrotną tendencję odnotował natomiast segment sprzedaż, gdzie głównym czynnikiem spadku przychodów były niższe

Tauron miał 69 mln zł straty netto, 902 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

utworzonych odpisów w Segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł. W konsekwencji nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi wyniosła 388 mln zł, a łączny wpływ na obniżenie skonsolidowanego zysku netto wyniósł 303 mln zł, zaznaczono również. "Grupa wypracowała w I półroczu

Polenergia miała 14,6 mln zł zysku netto, 53,64 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

miały niższe przychody ze sprzedaży segmentu obrotu i sprzedaży (o 260,0 mln zł) częściowo skompensowane przez wzrost przychodów segmentu lądowych farm wiatrowych (o 26,9 mln zł)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. W I poł. 2020 r. spółka miała 64,49 mln zł

Zysk netto Taurona wzrósł r/r do 188 mln zł w IV kw. 2017 r.

odnotowano w segmentach: Wydobycie (o 17,6%), Wytwarzanie (o 4%) i Dystrybucja (o 6,5%). Nieznacznie niższe przychody wygenerował segment Sprzedaż" - czytamy w komunikacie. EBITDA grupy uzyskana w 2017 r. wyniosła ponad 3,5 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 6,2% r/ r

PGE oczekuje spadku EBITDA w dystrybucji, obrocie i energetyce konwencjonalnej

sumie zmiany regulacyjne i w środowisku rynkowym będą mieć negatywny wpływ na EBITDA segmentu w wysokości 250 mln zł" - czytamy w prezentacji. W energetyce konwencjonalnej wśród czynników znalazły się niższe wolumeny wytwarzania w elektrowniach Bełchatów i Dolna Odra, a

Tauron miał 162,07 mln zł zysku netto, 957,4 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

TWh)" - czytamy dalej. W I kwartale 2020 r. segment Odnawialne Źródła Energii obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych wyprodukował 0,46 TWh energii elektrycznej, tj. o 57% więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,29 TWh

Tauron miał 204,88 mln zł zysku netto, 790,73 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

elektrycznej w wysoko?ci 214 mln zł osiągnęliśmy wynik EBITDA w wysokości 3,4 mld zł. Skonsolidowany zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 205 mln zł i był obciążony odpisami z tytułu utraty wartości majątku, przede wszystkim w segmencie Wytwarzanie" - napisał prezes Filip