segmencie wierzytelności

Piotr Kowalewski zastąpi Agnieszkę Kułton w zarządzie Kruka 

maja br. Piotr Kowalewski związany jest ze spółką od 2004 r. Obecnie zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. zarządzania wierzytelnościami w Kruk S.A., odpowiada za strategię windykacyjną w segmencie konsumenckim oraz jej realizację w Grupie Kruk, nadzoruje procesy polubowne

Medius ma umowę na zakup wierzytelności za 6,2 mln euro

Warszawa, 07.10.2016 (ISBnews) - Medius Collection, spółka zależna Kancelarii Medius, zawarła umowę na zakup niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 6,2 mln euro, podała Kancelaria Medius. "Zarząd Kancelaria

Obligacje serii E Kancelarii Medius na 3,49 mln zł zadebiutują jutro na Catalyst

2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli wierzytelności. (ISBnews)

Kancelaria Medius zdecydowała o emisji obligacji serii I wartych nom. 15 mln zł

. Kancelaria Medius jest notowana na NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli wierzytelności. (ISBnews)

Obligacje Kancelarii Medius na łącznie 15 mln zł debiutują dziś na Catalyst

giełda. Kancelaria Medius jest notowana na NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli wierzytelności

Kancelaria Medius wyemituje obligacje serii E o wartości nominalnej do 3 mln zł

r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli wierzytelności. (ISBnews)

Kancelaria Medius wyemituje obligacje serii H o wartości nom. do 5 mln zł

Catalyst, podano również. Kancelaria Medius jest notowana na NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli

Kancelaria Medius wyemituje obligacje serii J o wartości nominalnej do 10 mln zł

Systemie Obrotu na rynku Catalyst. Kancelaria Medius jest notowana na NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli

Obligacje Kancelarii Medius na łącznie 5,69 mln zł debiutują jutro na Catalyst

obligacji wynosi 100 zł każda. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?KME1219". Kancelaria Medius jest notowana na NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane

Kancelaria Medius wyemituje obligacje serii C o wartości nom. do 5 mln zł

Catalyst, podano także. Kancelaria Medius jest notowana na NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli

Kancelaria Medius przydzieliła obligacje serii I o wartości nom. 15 mln zł

wierzytelności. Podano wtedy również, że spółka będzie ubiegała się o notowanie obligacji serii I na rynku Catalyst. Kancelaria Medius jest notowana na NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez

GetBack: Akwizycje powinny stać się trzecim filarem rozwoju grupy

wierzytelności w ramach segmentu funduszy własnych" - czytamy w sprawozdaniu. GetBack poinformował, że 8 marca br. zarząd spółki podjął decyzję dotyczącą rozpoczęcia negocjacji ze znaczącymi akcjonariuszami dwóch podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami, w sprawie nabycia

Kancelaria Medius uchwaliła emisję obligacji serii F do 4 mln zł

r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli wierzytelności. (ISBnews)

Vivid Games złoży wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Vivid Games podjął decyzję o przygotowaniu i niezwłocznym złożeniu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC rozbudowuje Giełdę Długów

wartości ok. 41,7 mln zł. Kancelaria Prawna - Inkaso WEC jest notowana na NewConnect. Od 20 lat specjalizuje się szczególnie w obsłudze wierzytelności dla spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z segmentu B2B. (ISBnews)

Statima zwiększyła przychody o 39% r/r w I poł., podtrzymuje plan debiutu na GPW

na wierzytelnościach kupowanych na własny rachunek, ale także rozwijając segment windykacji na zlecenie (inkaso). W szerszej perspektywie spółka nie wyklucza przeprowadzenia oferty publicznej akcji i debiutu na GPW, podano także. "Jesteśmy

Alior Leasing dokonał sekurytyzacji części portfela wierzytelności na 500 mln zł

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Alior Leasing - spółka z Grupy Alior Banku - przeprowadził transakcję sekurytyzację części swojego portfela wierzytelności o wartości 500 mln zł. W ramach tej transakcji, spółka celowa (emitent) z siedzibą w Irlandii nabyła od Alior Leasing

Statima miała 21,2 mln zł przychodów w 2017 r., podtrzymuje plan wejścia na GPW

, telekomunikacyjnych czy ubezpieczeniowych, podano również. "Planujemy zwiększać skalę działania, bazując nie tylko na wierzytelnościach kupowanych na własny rachunek, ale także rozwijając segment windykacji na zlecenie (inkaso). Jesteśmy zainteresowani zakupem wierzytelności zarówno na

Trzy spółki zależne Vistal Gdynia z wnioskami o upadłość

przypadku Vistal Eko kwota główna wierzytelności tego wierzyciela to 840 988,02 zł. Zarząd spółki zależnej poinformował emitenta, iż zamierza uregulować wierzytelność. W przypadku Vistal Offshore kwota główna wierzytelności to 112 656,99 zł. Jednocześnie zarząd spółki zależnej

Fundusz Pragma Inkaso kupił wierzytelności bankowe o wartości nom. 222,75 mln zł

Warszawa, 19.01.2016 (ISBnews) - Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem mającym siedzibę w Polsce umowę na zakup portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 222,75 mln zł, podało Pragma Inkaso

Kruk kupił wierzytelności o wartości 1,58 mld zł w IV kw. 2014 za 215,4 mln zł

3,79 mld zł. ?Dzięki inwestycjom na poziomie ponad 1,8 mld zł w ostatnich czterech latach zbudowaliśmy istotną bazę portfeli, która pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Nowe rynki geograficzne, silna pozycja w segmencie wierzytelności konsumenckich, nowy rynek

Atradius: Niewypłacalność w branży motoryzacyjnej wzrośnie o 3% w ciągu roku

ubezpieczyciela wierzytelności Atradius. Globalna sytuacja odbije się również na branży w Polsce - zdaniem analityków, liczba niewypłacalności w przemyśle motoryzacyjnym wzrośnie o 3% w ciągu najbliższego roku. Według OICA (Międzynarodowa Organizacja Producentów Pojazdów Samochodowych

Kancelaria Medius wchodzi na rynek hiszpański

spłacalność wierzytelności o tych samych parametrach, jak w Polsce będzie odbywać się bardzo podobnie. W początkowym okresie działalności będziemy zajmować się zarządzaniem portfelami wierzytelności nabytych, o profilu finansowym niebankowym, ale z czasem zamierzamy wejść w segment wierzytelności bankowych

Pragma Inkaso: Wierzytelności pozyskane w IV kw. 2016 wzrosły o 137% r/r

Warszawa, 16.01.2017 (ISBnews) - Łączna wartość pozyskanych przez grupę Pragma Inkaso wierzytelności wyniosła 361,16 mln zł w IV kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 137% r/r, podała spółka. Na powyższą składa się nabycie portfeli wierzytelności przez

Obligacje serii H Kancelarii Medius zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli wierzytelności. (ISBnews)

Getin Noble Bank zakłada spadek kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach

mieszkaniowych - dzięki sytuacji rynkowej i przyjętej polityce finansowania projektów o charakterze mainstreamowym - charakteryzuje się dobrym ryzykiem. "W segmencie firm na koniec III kw. nie zanotowaliśmy zaangażowań, w których przewidujemy wzrost ryzyka" - powiedział także

Kruk miał 68,99 mln zł zysku netto, 105,72 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

segmenty geograficzne ? Polska i Rumunia, wygenerowała odpowiednio 400 312 tys. zł i 270 415 tys. zł spłat. Spłaty we Włoszech wyniosły 85 126 tys. zł, a na pozostałych rynkach 118 351 tys. zł, podano w raporcie. "Grupa Kruk w raportowanym okresie zainwestowała łącznie 308

Obligacje serii E Kancelarii Medius zadebiutują jutro na Catalyst

. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli wierzytelności. (ISBnews)

Obligacje serii G Kancelarii Medius zadebiutują w czwartek na Catalyst

. Kancelaria Medius jest notowana na NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli wierzytelności. (ISBnews)

Złożono wnioski o ogłoszenie upadłości Vistal Pref i Vistal Ocynkowania

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Wierzyciel Vistal Pref, spółki zależnej Vistal Gdynia, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Vistal Pref. Kwota główna wierzytelności to 435 410,13 zł. Ponadto w Sądzie Rejonowym Gdańsk ? Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy złożono wniosek o

Fundusz Pragma Inkaso kupił 2 portfele wierzytelności bankowych warty 265 mln zł

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce umowę na zakup dwóch portfeli wierzytelności banku o łącznej wartości 265 mln zł, podało Pragma Inkaso

Best miało 13,94 mln zł zysku netto, 24,8 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

. "Po wyeliminowaniu najbardziej 'aktywnego' podmiotu rynek wierzytelności na nowo szuka konsensusu cenowego. Średnie ceny na rynku pierwotnym spadają, ale nie jest to trend jednoznaczny we wszystkich segmentach. Na rynku wtórnym wszyscy oczekują na rozwój sytuacji w podmiocie, który jeszcze rok temu

Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś

transakcji sprzedaży akcji banku emitent będzie informował w drodze raportów bieżących" - czytamy w komunikacie. Getin Holding informował wcześniej, że zysk netto segmentu Białoruś wyniósł w pierwszym kwartale br. 5,8 mln zł i był o 33,9% wyższy w ujęciu rocznym. Bank

Pragma1 FIZ NFS kupił portfel 979 wierzytelności bankowych wartości 90,25 mln zł

wierzytelnościami w segmencie business to business. Jest notowana na GPW od 2010 r. W jej skład wchodzą spółki Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Collect i Pragma Inwestycje. W I-III kw. 2014 r. Pragma Inkaso miało przychody brutto ze sprzedaży w wysokości 370,77 mln zł. (ISBnews)

Statima chce zadebiutować na GPW w 2018 r.

. "Na warszawskim parkiecie chcielibyśmy zadebiutować jeszcze w 2018 r., chociaż ostateczna decyzja w tym zakresie będzie uzależniona od warunków rynkowych. Ponadto planujemy zwiększyć udział w nowych segmentach rynku, takich jak ubezpieczenia czy energetyka, jednocześnie umacniając wiodącą pozycję

Pragma 1 FIZNFS wybrany w przetargu na zakup wierzytelności wartych 265 mln zł

działa w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W jej skład wchodzą spółki Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Collect i Pragma Inwestycje. (ISBnews)

Pragma Faktoring rekomenduje 1,56 zł dywidendy na akcję

należy do grupy kapitałowej Pragma Inkaso działającej w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business, notowanej na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Pragma Inkaso miała 11,32 mln zł straty netto, 7,07 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

odnotowała stratę netto w wysokości 11,3 mln zł, co jest efektem jednorazowych zdarzeń odnotowanych w Pragma Inkaso już w 2020 r. (sprzedaż portfeli wierzytelności w funduszach obsługiwanych przez Pragma Inkaso, zawiązanie rezerw na zobowiązania gwarancyjne wobec inwestorów w Bonus2 i Bonus3), a których

PKP Cargo przygląda się zasadom restrukturyzacji OKD

. Wierzytelności należne AWT mają wartość ok. 73 mln zł. "W dniu 11 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Ostrawie, na którym wierzyciele OKD A.S spółka prawa czeskiego, kontrahenta spółki zależnej amitenta AWT a.s., wobec której ogłoszono niewypłacalność

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC wyemituje obligacje serii A za 1 mln zł

jest umocnienie pozycji emitenta na rynku i zwiększenie obrotów" - czytamy w komunikacie. Kancelaria Prawna - Inkaso WEC jest notowana na NewConnect. Od 20 lat specjalizuje się szczególnie w obsłudze wierzytelności dla spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Oferta obligacji Kancelarii Statima na 5 mln zł rozpoczęła się dziś

wkrótce dołączymy do spółek z tego grona. Dzięki specjalizacji w segmencie wierzytelności komunikacyjnych możemy zaoferować inwestorom ekspozycję na rosnący rynek" - podsumował Konieczny. Kancelaria Statima jest liderem w odzyskiwaniu należności komunikacyjnych w Polsce

Pragma Inkaso pozyskała 176 mln zł wierzytelności w III kw. br.

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Łączna wartość pozyskanych przez grupę Pragma Inkaso wierzytelności w III kw. br. wyniosła 176 mln zł wobec 442,8 mln zł pozyskanych rok wcześniej, poinformowała spółka. "Niższa r/r wartość kontraktacji wynikała z

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC prognozuje wzrost przychodów i zysku o 10% w 2016

rosnącym zainteresowaniu produktem segmentu mikroprzedsiębiorstw. Część zysku reinwestujemy w zakupy atrakcyjnych, wyselekcjonowanych wierzytelności - ich windykacja przynosi wysoki zwrot. W prognozie finansowej jesteśmy ostrożni ? zakładamy jedynie 10% wzrost, gdy tylko w 2015 r. urośliśmy w przychodach r

Alior Bank oczekuje wzrostu kredytów, wyższego wskaźnika NPL w zw. z COVID-19

z drugie strony - trudniejszego rynku obrotu wierzytelnościami, który jest mniej aktywny niż przed pandemią. "W segmencie pożyczki gotówkowej wrażliwość na kryzys będzie duża - na dziś ok. 80% klientów jest w branży niskiego ryzyka, a niecały 3% klientów jest w

Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorgan. części ZM Henryk Kania

wydał zarządzenie w przedmiocie przedłużenia nadzorcy sądowemu Mirosławowi Możdżeniowi terminu sądowego na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) do 30 sierpnia 2019 r

Casus Finanse oczekuje 10 mld zł podaży portfeli wierzytelności w II poł. 2015r.

, był to dobry ruch, bo podaż tego rodzaju zaległych płatności bardzo szybko rośnie" - podkreślił Szarek. Prezes Casus Finanse ocenia, że dynamika w obszarze hipotek nadal będzie bardzo wysoka. Dodał, że ciekawym segmentem rynku są również wierzytelności od firm

Pragma Inkaso liczy na dalszy istotny wzrost spłat z portfeli wierzytelności 

Warszawa, 02.01.2018 (ISBnews) - Wartość wpłat odnotowanych z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso wyniosła 7,1 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 6,9 mln zł zanotowanych kwartał wcześniej, podała spółka. Pragma Inkaso liczy na

Kancelaria Medius przydzieliła obligacje serii E o wartości nomin. 2,6 mln zł

obligacji serii E przypada 17 lutego 2017 r.oku. Obligacje zostały wyemitowane na 24 miesiące z oprocentowaniem 8,5% w skali roku. Obligacje zostaną zabezpieczone na portfelach wierzytelności obecnych i przyszłych" ? czytamy w komunikacie. Spółka będzie ubiegała się o

Kredyt Inkaso planuje wydać do 300 mln zł na zakupy wierzytelności w tym roku

Warszawa, 09.01.2015 (ISBnews) - Kredyt Inkaso planuje, że w tym roku na zakup portfeli wierzytelności przeznaczy kwotę 250-300 mln zł, w tym ok. 120 mln zł ze środków własnych, zaś 100-150 mln zł planuje pozyskać od swoich partnerów zewnętrznych, poinformowała spółka

Paged widzi potencjał do 'atrakcyjnych' wyników segmentów grupy w II półroczu

segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. W roku 2014 grupa Paged osiągnęła 710,9 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Wierzytelności pozyskane przez Pragma Inkaso wzrosły o ok. 160% r/r w III kw. br

Warszawa, 13.10.2016 (ISBnews) - Łączna wartość pozyskanych przez Grupę Pragma Inkaso wierzytelności w III kw. 2016 r. wyniosła 495, 024 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 160% r/r, poinformowała spółka. "W wyniku konsekwentnie realizowane strategii

Kredyt Inkaso liczy na współpracę z Best m.in. w obszarze ekspansji zagranicznej

szansę powstać silna, polska grupa z mocnymi kompetencjami w każdym segmencie rynku wierzytelności. Dzięki współpracy dwóch polskich liderów rynku wierzytelności jesteśmy w stanie konkurować z największymi graczami zarówno tymi krajowymi jak i zagranicznymi. W naszej współpracy widzimy liczne efekty

Tomasz Modzelewski powołany na prezesa Pagedu od 1 lipca

spółka. Wcześniej informowano, że Daniel Mzyk przechodzi do rady nadzorczej. Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania

Vistal Gdynia: Sąd ogłosił upadłość Vistal Construction

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ogłosił upadłość Vistal Construction ? spółki zależnej Vistalu Gdynia, podała spółka. Sąd wezwał wierzycieli Vistal Construction do zgłoszenia wierzytelności oraz osoby, którym przysługują

Redan miał 52,58 mln zł straty netto z dz. kont. w 2019 r.

. został przyjęty przez wierzycieli układ, który sąd zatwierdził w ostatnich dniach. Zgodnie z warunkami układu udział Redan w TXM się zmniejszy z obecnych 58,7% akcji do 30,9% w wyniku konwersji części wierzytelności na nowe akcje, ale dzięki temu segment dyskontowy będzie miał szansę dalej działać i

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

umowy ekspozycji kredytowej każdego z nich, niewypowiadania umów dotyczących finansowania, niepodejmowania jakichkolwiek czynności egzekucyjnych w odniesieniu do przysługujących im wierzytelności i nieżądania od spółki jakichkolwiek płatności lub spłaty zobowiązania wynikającego lub związanego z

Vistal Gdynia ma umowę z bankami ws. głosowania wierzycieli nad układem

wierzycieli w celu głosowania nad układem w ramach postępowania sanacyjnego spółki, podała spółka. "W umowie banki zobowiązały się, z zastrzeżeniem warunków, do: - wyrażenia podczas zgromadzenia wierzycieli zgody na objęcie układem wierzytelności

ING BSK wezwał Vistal Gdynia do zapłaty ponad 62 mln zł

do zapłaty wymagalnych wierzytelności wynikających z kredytu udzielonego przez ING na podstawie umowy wieloproduktowej do dnia 11.07.2019 r. wynoszących wg stanu na 10 czerwca 2019 r. 54 551 986,64 zł w tym: (a) niespłacony kapitał kredytu 43 925 316,83 zł (b) niespłacone odsetki umowne naliczone za

Wierzyciel Vistal Marine złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

25 września 2017 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk ? Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy przez wierzyciela spółki zależnej Vistal Marine sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie jej upadłości. Kwota główna wierzytelności tego wierzyciela wobec Vistal Marine sp. z o.o. to 373 428,53 zł" - czytamy w

Atradius: Sektor spożywczy wzrośnie o ponad 3% r/r w 2017 r.

eksportu do Azji i Afryki" - czytamy także. Zważywszy na wcześniejszą fragmentację rynku, bardzo prawdopodobny jest dalszy proces koncentracji i konsolidacji w polskim sektorze spożywczym. Ze wsparciem funduszy inwestycyjnych w segmencie przetwarzania żywności taki proces

Przegląd informacji ze spółek

podobne tempo wzrostu w bieżącym roku, poinformował prezes Jakub Baran. Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 637 mln euro tj. 2,7 mld zł, podał

Wniosek o upadłość Vistal Offshore został wycofany

wniosek o ogłoszenie upadłości. Kwota główna wierzytelności Vistal Offshore wynosiła 112 656,99 zł. Jednocześnie zarząd spółki zależnej Vistal Offshore poinformował, że zaspokoił tą wierzytelność. Wcześniej w tym tyg. Vistal Gdynia poinformował o cofnięciu wniosku o upadłość

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 19.10.2017 r. do dnia zapłaty, jak również zobowiązania do zapłaty kosztów postępowania w kwocie 32 234 zł objętych nakazem zapłaty - opisanym w raporcie bieżącym 99/2017 (wierzytelność), c) Vistal

Kancelaria Prawna Inkaso-WEC ma umowę o windykacji ze spółką transportową

i zarządzania wierzytelnościami dla spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z segmentu B2B (business-to-business). Szacujemy, że wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy będzie miało znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe spółki i może przekroczyć 5% wartości przychodów ze

Wierzytelności pozyskane przez Pragma Inkaso wzrosły o 136%w I kw.

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Łączna wartość pozyskanych przez Grupę Pragma Inkaso wierzytelności w I kw. 2016 r. wyniosła 365 mln zł, co stanowi wzrost o 136% r/r, poinformowała spółka. "Zgodnie z realizowaną strategią Pragma Inkaso zwiększa

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC: Faktoring pełny ma zwiększyć przychody od 2016

będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 r. Kancelaria Prawna - Inkaso WEC jest notowana na NewConnect. Od 20 lat specjalizuje się szczególnie w obsłudze wierzytelności dla spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z segmentu B2B

Dar-Inwest złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Awbudu

sytuacji nienależytego wykonania przez Dariusza Wiśniewskiego umowy podwykonawczej oraz w związku z odstąpieniem od niej przez emitenta z winy Dariusza Wiśniewskiego" - czytamy w komunikacie. Wartość podanych we wniosku wierzytelności stwierdzonych fakturami VAT wynosi

ING BSK oczekuje zmienności kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach

. Koszty ryzyka ogółem wyniosły 173,7 mln zł w II kw. 2018 r. (wg MSSF9) wobec 94,8 mln zł w I kw. 2018 r. i 123 mln zł w II kw. 2017 r. (wg MSR39). Koszty ryzyka w segmencie detalicznym wyniosły 102 mln zł w II kw. (wg MSSF9) wobec 37 mln zł kwartał wcześniej i 43,2% w II kw

Casus Finanse spodziewa się rekordowego roku w branży windykacyjnej

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) - Bieżący rok będzie rekordowy dla polskiej branży windykacyjnej, ocenił prezes Casus Finanse Sławomir Szarek. Według niego, w II kwartale na sprzedaż mogą trafić wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 4 mld zł, a w całym roku wartość

Orlen bierze kontrolę nad Ruchem. Spłacili długi wydawcom

zostały uregulowane wierzytelności RUCHu wobec wydawców prasy. To kolejny krok, który przybliża nas do sfinalizowania przejęcia kontroli nad spółką" - ogłosił prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.  Pożyczka na konto nowych kapitałów Według Orlenu długi Ruchu wobec

Paged liczy na dalszą poprawę wyników finansowych w 2015 r.

tendencji wzrostowych w segmentach sklejkowym oraz wierzytelności" - powiedział Mzyk, cytowany w komunikacie. Segmenty te, już tradycyjnie będąc motorami wzrostu wartości grupy, przesądziły o skokowym wzroście zyskowności w minionym okresie, dodał

Alior Bank będzie zwiększać udział leasingu w przychodach i obniżać koszt ryzyka

. Dodał, że bank nie zamierza kupować żadnej spółki leasingowej, a planowany wzrost przychodów z leasingu segmentu MSP również będzie odbywał się w sposób organiczny. Marża odsetkowa netto Alior Banku wyniosła 4,7% na koniec III kw. wobec 4,8% kwartał wcześniej

Kruk wyemituje obligacje serii W2 o wartości nominalnej do 30 mln zł

kapitałowej Kruk uzyskane we wszystkich segmentach jej działalności, w szczególności z wpływów wygenerowanych na nabytych pakietach wierzytelności oraz ze świadczonych usług windykacyjnych, a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez emitenta

Po decyzji sądu PKN Orlen podtrzymuje plany dotyczące przejęcia Ruchu

. Chcielibyśmy podkreślić, że projekt wpisuje się nasze strategiczne założenia biznesowe zakładające dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. Przejęcia przez PKN Orlen i wdrożenie planu restrukturyzacji pozwoli odzyskać spółce stabilność finansową oraz odbudować pozycję na rynku" - czytamy w oświadczeniu

Alior: Wierzyciele Ruchu przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności, poinformował Alior Bank. Był to jeden z warunków przejęcia Ruchu przez PKN Orlen. "Zarząd Alior Banku S.A. informuje o

Getin Holding miał 102,43 mln zł zysku netto z działalności kont. w 2019 r.

kapitałowych banku. W wyniku restrukturyzacji, w ciągu dwunastu miesięcy koszty działania Grupy bankowej spadły o 20,8 %, przypomniano. "Roczny zysk netto grupy z segmentu Ukraina osiągnął poziom 91,9 mln zł, co jest wynikiem o blisko 43,7% lepszym w ujęciu r/r. Dynamiczny

Pragma Faktoring przydzieliło obligacje serii F o wartości 10 mln zł

kapitałowej Pragma Inkaso działającej w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business, notowanej na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC pozyskała 800 tys. zł z emisji obligacji

umocnienia naszej pozycji na rynku wierzytelności B2B. Przeznaczymy go na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych. To z kolei przełoży się na wzrost obrotów spółki. Polski rynek wierzytelności B2B to bardzo atrakcyjna, perspektywiczna i dynamicznie rosnąca gałąź gospodarki

Abadon RE miał 0,16 mln zł straty netto, 7,46 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

Awbud za całe półrocze, podczas gdy w 2017 r. wyniki konsolidowano od czerwca, co spowodowało wzrost sprzedaży o 78 340 tys. zł. Wzrost sprzedaży w segmencie handlu co pozwoliło zwiększyć łączną sprzedaż o 22 115 tys. zł. Z kolei sprzedaż w segmencie usług (głównie wykonawstwo) wzrosła o 114 642 tys. zł

Invest Team złożył wniosek o upadłość Awbudu, spółka stara się o jego oddalenie

całości bezzasadnego. Zdaniem zarządu spółki, Invest Team chce poprzez wniosek wymusić zapłatę lub odbiór robót w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy łączącej firmy. "Wartość podanych we wniosku wierzytelności stwierdzonych fakturami VAT wynosi łącznie

Zysk netto Pagedu wzrósł r/r do 24,42 mln zł w III kw. 2015 r.

wobec 10,3 mln zł straty rok wcześniej. "Pomimo niesłabnącej presji ze strony konkurentów z Rosji segment sklejki zdołał utrzymać wysoki poziom sprzedaży. Cieszą nas rekordowe wyniki Grupy DTP, umacniającej swoją wiodącą pozycję na rynku wierzytelności oraz Ivopolu

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1

może skutkować zakwalifikowaniem akcji do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach: bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia

Getin Holding miał 47,63 mln zł zysku netto z dział. kont. w III kw. 2019 r.

wzrost wyniku netto jest efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz poprawy wyników sprzedażowych. Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu ponownie odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS. Po raz kolejny segment Ukraina utrzymał wysoką dynamikę sprzedaży kredytowej w walucie lokalnej

Orlen chce połknąć Ruch. Naftowy gigant idzie w kioski z prasą

„Złożyliśmy dziś ofertę finansowania #RUCH, z zamiarem przejęcia 100 proc. akcji spółki. Badanie due diligence wskazało synergię pomiędzy modelem biznesowym Ruchu bazującym na kolportażu prasy a segmentem detalicznym @PKN_Orlen. Finalizacja oferty zależy od decyzji wierzycieli” &ndash

Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1

średni kurs począwszy od 20 sierpnia 2018 r. utrzymuje się poniżej poziomu 0,5 zł, co może skutkować zakwalifikowaniem akcji do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wyjaśniono także. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC na NewConnect we wtorek

mikrofaktoringowych, czyli pozyskiwania finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie świadczenie usług faktoringowych i nabywanie na własny rachunek wierzytelności w celu ich dalszej windykacji. Dostrzegamy duży potencjał rozwoju segmentu mikrofaktoringu ze względu na brak konkurencji ze strony

Paged nie wyklucza dywidendy jeśli nie zdecyduje się na inwestycję w surowiec

tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 711 mln zł w 2014 r

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC ma umowę z Euleo ws. windykacji terenowej

Euleo wierzytelności zamieszczanych na portalu gielda-dlugow.net. Kancelaria Prawna - Inkaso WEC jest notowana na NewConnect. Od 20 lat specjalizuje się szczególnie w obsłudze wierzytelności dla spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z segmentu B2B

Kruk miał 98,57 mln zł zysku netto, 146,9 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

. We Włoszech przejęliśmy spółkę Agecredit, która wzmocni rozwój jednego z kluczowych segmentów działalności Grupy ? obsługi wierzytelności na zlecenie. Obecnie badamy także długoterminową perspektywę ? ogłosiliśmy przegląd opcji strategicznych i chcemy wybrać najlepszą z możliwych dróg dalszego

Paged: Nowa linia sklejki ma dać docelowo dodatkowe 30 mln zł EBITDA rocznie

segmentu sklejkowego wynosi 8-9 mln zł EBITDA miesięcznie" ? czytamy w komunikacie. Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami

Mespila nabyła wszystkie objęte wezwaniem 14,99 tys. akcji Pagedu

kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. W roku 2014 grupa Paged osiągnęła 710,9 mln zł skonsolidowanych

Zysk netto Pagedu spadł r/r do 26,46 mln zł w I poł. 2016 r.

rok wcześniej. Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. Spółka jest

Zysk netto Bestu spadł r/r do 15,95 mln zł w III kw. 2017 r.

wierzytelności wyniosły ponad 200 mln zł, co oznacza wzrost o 44% r/r, podała spółka w komunikacie. "Konsekwencją wzrostu wartości inwestycji są dynamicznie rosnące spłaty z portfeli zarządzanych przez grupę. W samym trzecim kwartale 2017 osiągnęły one rekordową w historii grupy

Kruk wyemituje obligacje serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł

w pakiety wierzytelności. Źródłem finansowania tych nakładów, podobnie jak dotychczas, będą środki własne grupy kapitałowej Kruk uzyskane we wszystkich segmentach jej działalności, w szczególności z wpływów wygenerowanych na nabytych pakietach wierzytelności oraz ze świadczonych usług windykacyjnych

Fundusz Pragma Inkaso może kupić portfel wierzytelności warty nomin. 60,2 mln zł

Warszawa, 06.05.2015 (ISBnews) - Bank "mający siedzibę w Polsce" przyjął ofertę Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego na zakup portfela wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczonych hipotecznie, o łącznej

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

raporcie. NIK wskazał, że Komisja Nadzoru Finansowego, po wydaniu we wrześniu 2012 r. zezwolenia dla GetBack na zarządzanie wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych, przez pięć lat nie przeprowadziła w spółce ani jednej kontroli w celu weryfikacji, czy posiada ona stabilną

Pragma Faktoring przydzieliło obligacje serii G o łącznej wartości 10 mln zł

branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business, notowanej na GPW od 2010 r. (ISBnews)