segmencie dużych

tm, ISB

Banki oczekują wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów

Banki oczekują wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów

Banki spodziewają się nieznacznego złagodzenia polityki kredytowej względem dużych przedsiębiorstw w II kw. 2008 r. Oczekują także wzrostu popytu na kredyty dla przedsiębiorstw oraz na kredyty konsumpcyjne, mimo, że jednocześnie przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych, wynika z raportu "Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych", opublikowanego we wtorek przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Kindle Fire - nowy tablet od Amazona. Konkurent dla Apple?

Po sukcesie czytnika Kindle gigant e-handlu wkracza w segment tabletów. I powalczy z Apple bronią, którą nikt z dużych graczy wobec iPada nie stosował - niską ceną

Szeregówki to hit sprzedaży. Niestety prawo nie nadąża za segmentami

Istnieją prawne wątpliwości dotyczące samodzielności niektórych domów szeregowych. Ta kwestia nie jest tylko i wyłącznie teoretyczna. Niejasne przepisy stanowią czasem wielki problem.

Kolejna motoryzacyjna fabryka musi zwalniać grupowo. "Trwała utrata rentowności"

Kolejna motoryzacyjna fabryka musi zwalniać grupowo. "Trwała utrata rentowności"

- czytamy w komunikacie firmy Scania Production Słupsk S.A. Produkcja autobusów w dołku Należąca obecnie do Volkswagena Scania poinformowała, że decyzja motywowana jest negatywnymi zmianami na globalnym rynku w segmencie autobusów. "Przekłada się to na spadek liczby zamówień na nowe autobusy i powoduje

R22 liczy, że kolejne kwartały pokażą duży organiczny potencjał w hostingu

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Grupa R22 zakłada, że kolejne kwartały pokażą duży potencjał wzrostu organicznego segmentu hostingu, poinformował wiceprezes, dyrektor finansowy grupy Robert Stasik. Ponadto R22 oczekuje m.in. wzrostu przychodu na klienta w segmencie omnichannel

ES-System: Segmenty ośw. architektonicznego i sterowania będą wiodące w 2017 r.

. 2017 r. oświetlenie architektoniczne zanotowało wzrost sprzedaży na rynku krajowym o 22,7% r/r, a w całym I półroczu - o 4,9 % r/r. "Zwracam też szczególną uwagę na segment sterowania, który spaja wszystkie pozostałe segmenty. Obecnie nie realizuje się dużych projektów

Luksus po polsku. Naprawdę bogatych jest w Polsce 37 tys. osób, ale kogo nie stać na bentleya, kupuje torebkę Hermes

Luksus po polsku. Naprawdę bogatych jest w Polsce 37 tys. osób, ale kogo nie stać na bentleya, kupuje torebkę Hermes

nowych samochodów to nabywcy instytucjonalni, czyli w dużej mierze firmy. Indywidualnym nabywcą jest tylko co piąty kupujący.  Drugim największym segmentem na rynku dóbr luksusowych są odzież i akcesoria. Jak tłumaczą twórcy raportu, wysoka pozycja tej kategorii produktów wynika z

Sanok RC nie liczy na znaczącą poprawę w V po spadku w automotive o 70-80% w IV

klientów, a ludzie muszą jeszcze wrócić do salonów. Będziemy pod dużą presją spadku sprzedaży w motoryzacji" - powiedział Szamburski w trakcie wideokonferencji. Z pozostałych segmentów działalności grupy, w budownictwie również odczuwany jest w II kwartale lekki spadek

Alior Bank spodziewa się spadku kosztu ryzyka w 2020 r. i w kolejnych latach

wszystkim z uwzględnienia wyników pogłębionego przeglądu portfela oraz zabezpieczeń dla branży agro w segmencie dużych przedsiębiorstw. "Wyskok kosztów ryzyka był związany z klientami Agro, przyrost [kosztu ryzyka] wyniósł 1,46 pkt bazowych, reszta portfela jest dużo lepsza

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 0,8% m/m do 270,2 mld zł w styczniu

zł (0,8% m/m)" - czytamy w komunikacie. W ujęciu wartościowym największy wzrost odnotowały fundusze dłużne. To segment z aktywami na poziomie 113,2 mld zł. W jego ramach duży wzrost wartości środków odnotowało kilka funduszy polskich obligacji korporacyjnych oraz tych

Asseco SEE miało 17,79 mln zł zysku netto, 38,7 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

. Zysk operacyjny wyniósł 22,56 mln zł wobec 17,79 mln zł zysku rok wcześniej. "Do wzrostu zysku operacyjnego w największym stopniu przyczynił się segment Rozwiązania w obszarze płatności. EBIT segmentu w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 2,8 mln euro, co oznacza wzrost o

ES-System celuje w utrzymanie obecnego poziomu marży na sprzedaży

architektoniczne. "Mimo, że wzrost może być niewielki, to jednak ciężar segmentu architektonicznego jest bardzo duży. Segment sterowania nadal będzie się rozwijać - widzimy, że coraz więcej projektów jest dziś wspartych systemami sterowania, ponieważ dzięki temu klient uzyskuje duże

Unimot spodziewa się 'niezłych wolumenów' sprzedaży w II kwartale 2020 r.

Unimotu ds. finansowych Marek Moroz. "Wolumen sprzedaży diesla w II kwartale powinien zostać zachowany, natomiast przychody z tego tytułu będą znacznie niższe, ze względu na drastyczny spadek cen hurtowych tego produktu. W segmencie biopaliw wolumeny będą niższe, bo duża

Stalprodukt miał 169,98 mln zł zysku netto, 193,08 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.

duży spadek kursu dolara (o prawie 12%) zniwelował znacznie ten efekt. Jednocześnie w I półroczu br. wynik segmentu wyniósł 197 201 tys. zł i był o 5,5 % niższy od wyniku za I półrocze 2017. Marża na segmencie wyniosła 19,3 % i była o (2,2) pkt % poniżej marży za I półrocze 2017 (21,5%)" - czytamy

GPW: Za wcześnie na ocenę Segmentu Prime na Catalyst, to projekt długoterminowy

korporacyjnych i liczy na duże emisje w niedalekiej przyszłości. "Segment Prime jest projektem długoterminowym i nie należy oczekiwać bardzo szybkiego poziomu aktywności. Jest to bardzo mocno uwarunkowane tym, żeby główne podmioty zainteresowane w pośrednictwie obrotu obligacjami

Grupa WP ocenia, że e-commerce może sięgnąć 75% całkowitych przychodów

poważnie do internetu, co ma napędzić wzrosty tego segmentu. "Duzi gracze tego segmentu są niedoreprezentowani online i stymulujemy ich w tym kierunku" - wskazał Świderski. W segmencie usług finansowych, prezes Grupy WP widzi coraz większe tempo wzrostu po okresie zmian

W tej branży brakuje nawet 50 tys. pracowników. Nie jest to sektor IT, a kryzys nie rozwiąże problemu

W tej branży brakuje nawet 50 tys. pracowników. Nie jest to sektor IT, a kryzys nie rozwiąże problemu

segmencie publicznym. – Kluczowy dla polskiego budownictwa segment publiczny, który odpowiada za ok. 50-55 proc. krajowej produkcji budowlanej, znajduje się obecnie w stanie zawieszenia w oczekiwaniu na środki UE, bez których nie rozpoczną się duże projekty infrastrukturalne w segmencie kolejowym i

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły m/m do 258,5 mld zł w lipcu

). "Wzrost aktywów, to efekt wysokiej sprzedaży funduszy dłużnych, a także spadku rentowności, a więc wzrostu cen obligacji skarbowych na świecie i w Polsce. To pociągnęło za sobą dobre wyniki funduszy dłużnych i pozytywnie wpłynęło na wartość aktywów pod zarządzaniem w tym największym segmencie na

Polenergia miała 49,9 mln zł zysku netto, 94,1 mln zł EBITDA w I kw.

mln zł w I kw. 2020 r. wobec 714,7 mln zł rok wcześniej. Według spółki do poprawy wskaźników Polenergii w raportowanym okresie przyczyniły się bardzo dobre wyniki segmentu energetyki wiatrowej spowodowane zarówno wyższym wolumenem produkcji, jak i wyższymi cenami sprzedaży

Dlaczego w mikrofirmach zarabia się mało

Dlaczego w mikrofirmach zarabia się mało

firmach średnich i dużych, produktywność jest 3-4 razy większa niż w mikrofirmach. Najmniej produktywni są soliści, zwłaszcza wykonujący proste usługi. Ale z drugiej strony wyodrębnia się wysoko produktywny segment freelancerów. Ta tendencja jest widoczna na świecie i w Polsce. Freelancerzy są

Lenovo Polska oczekuje 'delikatnego jednocyfrowego' wzrostu rynku w 2020 r.

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Lenovo Polska oczekuje "delikatnego jednocyfrowego" wzrostu rynku sprzętu komputerowego w przyszłym roku, poinformował general manager Lenovo Polska Andrzej Sowiński. "Dużo się działo w branży w

Smart zrywa z przeszłością. #1 oznacza koniec małych, miejskich aut

Smart zrywa z przeszłością. #1 oznacza koniec małych, miejskich aut

którym konkurencja jest naprawdę spora. Za wygląd nadwozia odpowiada zespół projektowy Mercedesa, a konstrukcja akumulatora i napęd pochodzą od Chińczyków. Tak dużego smarta jeszcze nie było Małe autko znacznie urosło, stając się pełnoprawnym przedstawicielem segmentu B. Smart #1 bazuje na

Boryszew nie sprzeda segmentu motoryzacji w ramach przeglądu opcji

; - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej. Z wypowiedzi prezesa Boryszewa wynika, że w ramach tego procesu nie jest rozważana sprzedaż segmentu motoryzacyjnego grupy. "Na dzisiaj chcemy rozwijać segment motoryzacyjny i widzimy w nim duży potencjał

Dom Development: Średnia cena mieszkania wzrośnie w 2020 - dobrze wróży wynikom

. "Dobrze to wygląda, to są najbardziej dochodowe segmenty. Duży udział sprzedaży w tych segmentach oznacza, że już w końcówce tego roku, a głównie w przyszłym roku, należy się spodziewać, że w wynikach finansowych firmy wartość przychodów na jedno mieszkanie będzie odbiegała znacznie w górę od

Fitch potwierdził rating BBB Enei, perspektywa stabilna

zintegrowanego przedsiębiorstwa energetycznego z dużymi segmentami wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz umiarkowaną dźwignią finansową. Ratingi te są poparte wysokim udziałem odpowiednio regulowanych i quasi-regulowanych przychodów z dystrybucji i płatności za moce wytwórcze. Główne czynniki

Alior powróci do 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie dla klientów biznesowych

system kredytowy powinny wpłynąć pozytywnie na wzrost efektywności procesu kredytowego. Nowa strategia zakłada także reorganizację sieci sprzedaży dla klientów MSP oraz klientów z segmentu dużych korporacji, w tym zwiększenie nadzoru nad efektywnością oraz regularnością działań

Eurocash miał 60,65 mln zł straty netto, 126,16 mln zł EBITDA w I kw. w 2020 r.

zanotowane w segmencie Hurt" - wskazano w raporcie za I kw. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 919,1 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 5 482,93 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w I kwartale 2020 r. wyniosła

Zysk netto GK Immobile wyniósł 6,2 mln zł w 2017 r.

synergie pomiędzy tymi produktami, również w nowych, wspólnych kanałach sprzedaży" - podano także. Według spółki, 2018 rok przyniesie duży skok wyników segmentu hotelarskiego z powodu otwarcia nowych obiektów w Sopocie i Poznaniu. Hotele w Lublinie, Warszawie i Bydgoszczy

Boryszew wstrzymał inwestycje w grupie, poza rozbudową zakładu w Koninie

produktu - nowego stopu aluminium z dużą zawartością magnezu, którego grupa będzie jak dotąd jedynym producentem w Europie, a który - zdaniem spółki - zrewolucjonizuje rynek. Prezes zaznaczył, że nie sposób jeszcze oszacować, do jakiej konkretnie kwoty spadnie tegoroczny capex

Sfinks otworzył dwie nowe restauracje Fabryka Pizzy

, których otwarcie było przygotowywane już wcześniej. Polacy ciągle kochają kuchnię włoską, a przede wszystkim pizzę, która jest numerem jeden w dowozach. Oba nowe lokale mają duży potencjał, chociaż każdy z nich nastawia się na nieco innych klientów. Warszawska Fabryka Pizzy jest w samym centrum miasta

Apator miał 14,36 mln zł zysku netto, 19,04 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

niższej sprzedaży w pozostałych liniach biznesowych, - segment Gaz ? zdecydowany wzrost (o 29% r/r), wynikający zarówno z wyższego eksportu (o 26% r/r, w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Belgii, a także gazomierzy z

Eurocash miał 41,14 mln zł zysku netto, 210,46 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Eurocash rozwija innowacyjne formaty detaliczne, takie jak Duży Ben, abc na kołach oraz Kontigo, w I półroczu 2020 r. sięgnęła 84 mln zł i była ponad 2-krotnie większa niż przed rokiem. Z uwagi na dalszą ekspansję wszystkich tych formatów, wpływ segmentu Projekty na skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym

Alior Bank oczekuje wzrostu kredytów, wyższego wskaźnika NPL w zw. z COVID-19

ograniczenie grup ryzyka, które są najbardziej szkodowe" - powiedział prezes Krzysztof Bachta podczas wideokonferencji. "Dobrze idzie sprzedaż kredytów hipotecznych, w segmencie klienta biznesowego będzie duży element wykorzystania gwarancji BGK. Mamy kilka miesięcy

PZPO: Sprzedaż w branży spadła w I kw. z wyjątkiem segmentu opon przemysłowych

sąsiedzkie i naszych głównych partnerów gospodarczych" - powiedział prezes PZPO Andrzej Włodarczyk, cytowany w komunikacie. Według dyrektora generalnego PZPO Piotra Sarneckiego, w sprzedaży opon na rynek biznesowy odnotowano duże spadki w niemal wszystkich segmentach

Grupa Kęty skupi się na rozwijaniu trzech głównych segmentów

Dariusz Mańko. "Mamy trzy duże segmenty, w ramach których możemy się rozwijać. Działalność usług i akcesoriów budowlanych jest takim supportem dla segmentu wyrobów wyciskanych i pozostałych segmentów" - powiedział Mańko podczas konferencji prasowej

Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z BBB-, z perspektywą stabilną

, które doprowadziły do dywersyfikacji kierunków dostaw gazu, co w konsekwencji umożliwiło podjęcie decyzji o nieprzedłużaniu kontraktu jamalskiego. Jesteśmy zadowoleni, że jako Grupa o dużym udziale segmentu wydobywczego w generowanych wynikach, otrzymaliśmy rating na poziomie spółek działających w

Eurocash liczy na wzrost rentowności w segm. detalicznym w kolejnych kwartałach

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Eurocash liczy na wzrost rentowności segmentu detalicznego w kolejnych kwartałach, natomiast w działalności hurtowej - na utrzymanie wzrostu udziału w rynku o 1-2 pkt proc. rocznie, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek

Biznes na dwóch kółkach. Jest taka branża, która kręci po swojemu. Wychodzi na swoje?

: – Odbieramy od nadawcy i wieziemy do odbiorcy. Przesyłki mają swoje ograniczenia czasowe, ale nie są nigdzie składowane, przekazywane z rąk do rąk. Jest to dosyć specyficzny segment rynku, gdzie ważną kwestią jest zaufanie do kuriera. Można mu wytłumaczyć wszystko odnośnie niestandardowej przesyłki

Grupa Azoty miała 180,65 mln zł zysku netto, 476 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. W każdym z trzech kluczowych segmentów - Nawozy, Tworzywa, Chemia - nastąpiło obniżenie przychodów o 8-9%, przy jedynie niewielkiej obniżce marży w segmencie Nawozy, a także zwiększeniu marży w segmencie Chemia i dużym spadku marży w segmencie Tworzywa, zaznaczono

ZUE: Zwiększy się udział infrastruktury miejskiej w portfelu grupy do końca 2020

rynku, kładziemy na ten segment duży nacisk, co nie znaczy, że chcemy się ograniczać na rynku infrastruktury kolejowej" - powiedział Nowak podczas wideokonferencji. Oferta złożona przez ZUE w Olsztynie ma wartość 310,8 mln zł netto, w Grudziądzu 47,7 mln zł netto, a w

Nielsen: Sprzedaż piwa wzrosła o 7,7% do 16,8 mld zł w 2018 r.

-6,1%) - o 6,4%. Spadki odnotowały: Lager (ponad 6,1%) - o 0,2% oraz piwo pszeniczne - o 3,9%. "Zaobserwowaliśmy przesuniecie zainteresowania z segmentu piw ekonomicznych, który zmalał w 2018 roku, w kierunku segmentu premium oraz duży wzrost zainteresowania piwami

Apator miał 16,89 mln zł zysku netto, 33,17 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

wyniki grupy to przede wszystkim efekt dynamicznego wzrostu sprzedaży w segmencie Gaz, w szczególności: - zdecydowanie wyższego poziomu eksportu (wzrost o 42% r/r), w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Wielkiej Brytanii, Niderlandów oraz Belgii (w

Wielki producent i sprzedawca rowerów: Do niedawna pieniądze wręcz wysypywały się na rynek. To nie wróci

ktoś bardzo chce, to może też na takim rowerze mocniej pocisnąć i się po prostu fajnie spocić. Mogą służyć też do dojazdów do pracy. A rowery specjalistyczne typu cargo do wożenia towaru? Głównie elektryczne? - Bardzo ciekawy segment. Dynamika wzrostu cargo w Europie jest bardzo duża. Kto je kupuje

Rynek nieruchomości jak wodospad? Klienci czekają, aż wszystko runie

przeliczeniu na metr kwadratowy dzieli przepaść, eksperci portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl zbadali, o ile podrożały mieszkania w trzech segmentach rynku: podstawowym, popularnym i premium. Sprawę komplikuje fakt, że w poszczególnych badanych miastach zbyt duże są różnice cenowe. Zamiast jednakowego dla

Strategia Vivid obejmuje gry mobilne F2P z segmentów mid-core i hyper-casual

rozpoczynając program gier hyper-casual, które cieszą się coraz większą popularnością. Planujemy wydawanie 2-3 gier wysokiej jakości z segmentu mid-core oraz dużej ilości gier hyper-casual każdego roku. Będziemy również zwiększać nakłady na bezpośredni marketing najlepszych gier z portfolio oraz skupiać się na

Tauron: Pozytywna EBITDA segmentu wydobycia 'sporym wyzwaniem' w br.

. Jego zdaniem dodatni wynik EBITDA segmentu w 2020 byłby "sporym wyzwaniem". "W kolejnych latach będzie widać pozytywne efekty większego wolumenu. Dużo będzie zależało od tego, jak będzie wyglądała sytuacja po stronie zużycia węgla kamiennego w Polsce"

CNN: Chińska aplikacja może szpiegować użytkowników

oferująca produkty z każdego segmentu. Dużą popularność zdobyła, m.in. oferując bardzo agresywne zniżki. Poza tymi oficjalnymi praktykami aplikacja wykorzystywała także inne metody do budowania swojej przewagi, którymi normalnie posługują się przestępcy. Analitycy, którzy przyjrzeli się działaniu Pinduoduo

PBKM pozyskał 6 486 próbek w I kw., wzrost o 8,6% r/r

lub tkanek w segmencie B2C (klienci indywidualni), co oznacza wzrost o 8,6% r/r. Udział umów abonamentowych zawartych w segmencie B2C w I kw. 2020 roku wyniósł 48,4% wobec 47,7% w analogicznym okresie 2019 roku. Łącznie w segmentach B2C i B2B Grupa PBKM pozyskała w I kw. 2020 roku 7 133 próbek krwi

Asseco Poland liczy na kontrakty w segmencie bankowym w Niemczech

. "Obecnie prowadzimy około 200 projektów w segmencie bankowym i finansowym i jest to dużo, a podpisujemy nowe kontrakty m.in w kraju z bankami spółdzielczymi, a także ostatnio z dużym domem maklerskim" - dodał Panek. Wiceprezes Rafał Kozłowski podkreślił, że po

Motorola rzuca wyzwanie Apple'owi i Samsungowi. Oto kilka potknięć i dwa dobre strzały w tej ofensywie

Marka Motorola, o której użytkownicy smartfonów już niemal zapomnieli, chce się przebić do segmentu premium na rynku. To na smartfonach klasy premium zarabia się najlepiej, co dobitnie pokazuje przykład Apple'a. Jednak dokonanie tego i utrzymanie pozycji w tym segmencie nie jest łatwe, a

i2 Development zakończył przegląd opcji strategicznych; stworzy nowy segment

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - i2 Development zakończył przegląd opcji strategicznych i przyjął zaktualizowaną strategię rozwoju, podała spółka. Deweloper zamierza dalej rozwijać działalność deweloperską, dodatkowo tworząc nowy segment działalności - wynajem nieruchomości

Zysk netto Mirbudu spadł r/r do 6,78 mln zł w III kw. 2017 r.

przychodów i zysku w tym segmencie to wynik realizacji licznych inwestycji w ramach intensywnie rozwijanej współpracy z międzynarodowymi deweloperami powierzchni magazynowej, a także realizacji dużych kontraktów drogowych, takich jak S-3, S-5, Obwodnica Bolkowa, czy łącznik Obwodnicy Inowrocławia"

Mostostal Zabrze chce pokazać 3-letnią strategię na przełomie 2019/2020

, być może koniec grudnia albo początek stycznia. Jest na etapie tworzenia. Podczas reorganizacji grupy zidentyfikowaliśmy wiele obszarów, które mają duży potencjał rozwoju, mamy w nich kompetencje, a niedostatecznie rozwijaliśmy pewne rynki. Szczególnie, że obserwujemy, że nasza konkurencja w kraju i

Eurocash miał 69,86 mln zł zysku netto, 415 mln zł skoryg. EBITDA w 2019 r.

będzie w zasadzie oznaczać już jedynie zmianę szyldu i nie będzie wiązać się ze znacznymi nakładami" - zapowiedział Owczarek. Segment Projekty, w ramach którego Grupa Eurocash rozwija innowacyjne formaty detaliczne, takie jak Duży Ben (markety alkoholowe), abc na kołach

Budimex: Rozważymy ekspansję geograficzną i produktową w segmencie deweloperskim

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Wśród opcji strategicznych dla segmentu deweloperskiego Grupy Budimex, które będą analizowane w ramach rozpoczętego przeglądu, jest m.in poszerzenie ekspansji geograficznej i produktowej, by docelowo uzyskać dwukrotnie wyższą sprzedaż na rynku

Fortuna: W branży bukmacherskiej pojawiły się wygrane na ponad 0,5 mln zł w 2019

wygrane w tym roku, aż 18 powyżej 600 tys. zł wobec jednej rok wcześniej, a aż 25 powyżej 0,5 mln zł wobec też jednej rok temu. Coraz więcej pojawia się graczy VIP grających za naprawdę duże stawki, ten segment rośnie dynamicznie" - wskazał prezes Fortuny. Fortuna Online

Gobarto: Największe koszty integracji z ZM Silesia już za nami

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Gobarto szacuje, że największe koszty integracji grupy z Zakładami Mięsnymi Silesia zostały już poniesione, poinformował wiceprezes Rafał Oleszak. Wskazał też, że segment trzody chlewnej pozostaje pod wpływem niskich cen żywca wieprzowego

GK Immobile rozważa wprowadzenie na GPW wszystkich segmentów operacyjnych

przyszły rok przyniesie duży skok wyników segmentu hotelarskiego z powodu otwarcia w 2018 r. trzech nowych obiektów: w Sopocie, Poznaniu i Lublinie. Spółce prawdopodobnie uda się również zrealizować założenia ekspansji zagranicznej i otworzyć pierwsze obiekty za granicą

Portfel zamówień Unibepu miał wartość 2,1 mld zł na koniec września

etapie ofertowania staramy się ograniczać potencjalne ryzyka. Dotyczy to wszystkich segmentów budownictwa" - napisał Gołąbiecki w komentarzu do wyników III kw. W omówieniu wyników poszczególnych segmentów spółka wskazuje, że mimo trudnej sytuacji rynkowej dla generalnego

KPMG i PZPM: Liczba rejestracji aut osobowych wzrosła o 10,5% r/r w I poł. 2018

" - czytamy w komunikacie. W I połowie 2018 r. wzrosła liczba rejestracji w większości segmentów, oprócz kategorii dużych MPV (-17%) oraz małych i średnich MPV (-19%). Najpopularniejszy segment małe/średnie SUV-y odnotował 28% wzrost, segment C wzrósł o 4%, zaś segment B

Strategia Artifex Mundi na l. 2018-2021 skupia się na grach HOPA, F2P i premium

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Zatwierdzona strategia rozwoju Artifex Mundi na lata 2018-2021 okresie oparta jest o pięć filarów: 1) maksymalizację rentowności segmentu HOPA, 2) efektywny rozwój segmentu F2P, 3) stworzenie powtarzalnego kalendarza produkcyjno-wydawniczego

Grupa Azoty miała 372,86 mln zł zysku netto, 1,4 mld zł EBITDA w 2019 r.

%, wynik EBITDA zwiększył się o 86%, a wynik netto wyniósł 407,7 mln zł i był ponad 50-krotnie większy niż w 2018 r., zaznaczono. Dominującym segmentem działalności grupy pozostaje segment Nawozy, którego wyniki po raz pierwszy uwzględniały również

PGNiG miało 779 mln zł zysku netto, 2 078 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. Skonsolidowany zysk operacyjny Obrotu i Magazynowania bez uwzględnienia amortyzacji sięgnął ponad 0,9 mld złotych, co oznacza dużą poprawę w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., kiedy wskaźnik ten wyniósł -71 mln zł. Zasadniczy wpływ na poziom EBITDA segmentu miał dodatni wynik na realizacji instrumentów

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 0,6% m/m do 257,7 mld zł w marcu 

). "Choć rynki kapitałowe miały się w marcu dobrze i wartość środków klientów funduszy w związku z tym rosła, to jednak przeważył ujemny bilans sprzedaży. Patrząc na poszczególne segmenty rynku, największy spadek aktywów w ujęciu wartościowym dotyczył funduszy aktywów niepublicznych (ponad -1 mld zł

Grupa WP: Przychody z e-commerce zrównają się z przychodami reklamowymi w 2017r.

2017 to, co będzie dużą zmianą, to przychody e-commerce zrównają się z przychodami reklamowymi" - powiedział Świderski podczas spotkania z dziennikarzami. Według jego słów, zarząd grupy zakłada wzrost EBITDA, a 40% tego wyniku ma wygenerować segment e-commerce

Projprzem Makrum miało 11,05 mln zł zysku netto, 20,05 mln zł EBITDA w 2018 r.

działalności usługowej na wytwarzanie produktów własnych. W segmencie tym ujęto sprzedaż innowacyjnych systemów parkingowych MODULO, które osiągnęły ponad 2,5 krotny wzrost przychodów, do poziomu 5,9 mln PLN. W 2018 roku zakończono w tym segmencie pierwsze, duże projekty referencyjne, a nowy rok otwarto z

Unibep miał 29,33 mln zł zysku netto, 39,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

2019" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście załączonym do raportu rocznego. "Rok 2019 nie był łatwy dla branży budowlanej, choć dużo spokojniejszy niż rok 2018. Zostały zahamowane galopujące ceny materiałów i usług oraz pojawiła się większa dostępność

BIK: Liczba wniosków o kredyt ratalny spadła o 38,5% r/r w minionym tygodniu

ratalnego" - czytamy w komunikacie. Wyodrębnienie tego segmentu kredytowego wynika z jego specyfiki. Kredyty ratalne dotyczą zakupów, zwłaszcza dokonywanych za pośrednictwem dużych sieci handlowych oraz e-commerce, takich dóbr jak elektronika, sprzęt AGD, meble, samochody

Maxcom zakłada dalszą dywersyfikację biznesu wraz z rozwojem działalności podst.

. "Maxcom dywersyfikuje biznes dzięki sprzedaży sportowych akcesoriów z linii Maxcom Fit, tj. smartwatchy i opasek zawierających takie funkcjonalności jak pulsometr, monitoring jakości snu, czy licznik spalonych kalorii. Produkty z segmentu nietelefonicznego generują blisko 1/3 naszych przychodów

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie R22 od 'kupuj' i wyceny 27,3 zł

rozrywki, komunikacji masowej, promocji biznesu, handlu itd. Dodatkowo większość sprzedaży usług hostingowych i omnichannel jest generowana automatycznie w modelu SaaS opartym na opłatach subskrypcyjnych, dzięki czemu one są skalowalne i nie wymagają angażowania dużego kapitału obrotowego. Z kolei segment

GK Immobile zapowiada nowe inwestycje w mieszkaniówce i w hotelarstwie

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - GK Immobile chce nadal dynamicznie rozwijać segment hotelowy i niebawem zamierza przekroczyć barierę 1 000 pokoi, a także planuje rozpoczęcie kolejnej etapowanej inwestycji mieszkaniowej, poinformował prezes Rafał Jerzy

PGNiG odnotowało wzrost EBITDA w upstream, dystrybucji i wytwarzaniu w II kw

mld m3. Duży wpływ na wynik segmentu miały nowe przyłącza oraz niższa temperatura niż rok temu w drugim kwartale. Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej były wyższe o 92 mln zł r/r (10%). EBITDA segmentu wyniosła 692 mln zł wobec 665 rok wcześniej. "W drugim

Selvita miała 13,41 mln zł zysku netto, 7,31 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

komercyjne w segmencie usługowym wyniosły w I kw. 2020 r. 25,3 mln zł, czyli o 46% więcej niż przed rokiem. Z kolei w segmencie bioinformatycznym (spółka Ardigen, w której Selvita S.A. posiada 54,7% głosów na WZ) przychody komercyjne zwiększyły się o 33% i wyniosły 3 mln zł" - czytamy w komunikacie

Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 82,8 mln zł w I kw. 2017 r.

. Znacząca poprawa wyników, osiągniętych przez Grupę w I kwartale 2017 roku w stosunku do I kwartału 2016 roku została osiągnięta dzięki bardzo dobrym wynikom w Segmencie Cynku. Na uwagę zwraca również działalność w Segmencie Profili, który w I kwartale 2017 roku wykazał znacząco poprawę wyniku w porównaniu

Vistal Gdynia miał 254,32 mln zł zysku netto, 0,64 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

przyniosły efekt w postaci osiągnięcia przez spółkę jednostkowego dodatniego wyniku EBITDA na poziomie 2 521 tys. zł, przy saldzie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień bilansowy na poziomie 5 760 tys. zł. Wynik finansowy netto spółki wyniósł 254 353 tys. zł i był w dużej mierze efektem

Grupa Paged ma pozytywną perspektywę dla EBITDA w bieżącym roku

z grupy - Ivopol celuje we wzrost skali działalności, wejście na kolejne rynki dużych miast Polski i rozszerzenie działalności o nowe usługi, czyli średnio- i długoterminowy wynajem samochodów. W segmencie meblowym - jak wskazała Bartoś - grupa aktualnie dokonuje przeglądu

Asseco SEE miało 18,03 mln zł zysku netto, 36 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

. Poza czynnikami o charakterze organicznym, do wzrostu przychodów Grupy ASEE przyczyniła się również konsolidacja wyników spółek Necomplus, którą rozpoczęto z dniem 1 lutego 2019 roku. Przychody Grupy Necomplus za luty i marzec wyniosły 4,5 mln euro i w dużej części zostały rozpoznane w segmencie

Primavera Parfum miała 82 mln zł przychodów w I półr., cel: 200 mln zł w 2019 r.

podkreśla spółka, dynamiczny rozwój segmentu e-commerce napędza wzrosty w Primavera Parfum. W I półroczu br. firma osiągnęła 82,14 mln zł przychodów ze sprzedaży, z czego ponad 45 mln zł wygenerował segment e-commerce. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (69,32 mln zł) oznacza to ponad 18

Pekabex miał 12,29 mln zł zysku netto, 16,79 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

roku stąd zauważalny spadek w przychodach oraz w wyniku osiągniętym w pierwszym półroczu 2019 roku w porównaniu do 2018 roku. W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa miała w portfelu do realizacji duże i wysokomarżowe kontrakty w segmencie prefabrykacja, które nie są standardem w okresie zimowym. Brak

Pekao liczy na dwucyfrowy wzrost w kluczowych segmentach w 2019 r.

dynamiki wzrostu w kluczowych produktach i segmentach oraz dochodach komercyjnych w 2019 roku" - czytamy w komunikacie. W 2018 r. bank zanotował dwucyfrowe wzrosty wolumenów w kluczowych produktach korporacyjnych (+11%) oraz 8-proc. wzrost dochodów z bankowości dużych

Stalprodukt miał 142,49 mln zł zysku netto, 203,71 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

, natomiast zysk netto wyniósł 154,5 mln zł i był o 45,7% niższy niż w roku 2018. Negatywny wpływ na wyniki spółki miała sytuacja w Segmencie Profili, który działa w niesprzyjających warunkach konkurencyjnych. Duży napływ materiału z importu przy niekorzystnych relacjach cen wyrobów wsadowych do cen wyrobów

Selvita miała 3,42 mln zł zysku netto, 6,28 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 8,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 67,69 mln zł w porównaniu z 51,04 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 16,49 mln zł wobec 11,29 mln zł rok wcześniej. "Segment usługowy w trzech pierwszych

PKO Leasing osiągnął wynik sprzedażowy na poziomie 9,2 mld zł w 2018 r.

; - powiedział p.o. prezesa PKO Leasing Przemysław Stańczyk, cytowany w komunikacie. Na wynik w 2018 roku duży wpływ miały zmiany podatkowe dotyczące rozliczenia samochodów osobowych. Po IV kw. ub. roku udział tego typu aktywów w nowo realizowanej sprzedaży w PKO Leasing stanowił 46

PGE miała 585 mln zł zysku netto, 1889 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

operacyjny wyniósł 950 mln zł wobec 1315 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 889 mln zł w I kw. br. wobec 2 214 mln zł rok wcześniej. "Na skonsolidowany wynik Grupy PGE składają się wyniki finansowe poszczególnych segmentów działalności. Największy udział w

Floty samochodowe w obliczu nowych wyzwań

, popularnych segmentów. Crossovery mogą stać się ekwiwalentem klasycznych aut miejskich, a SUV może zastąpić benefitową limuzynę. Firmy coraz częściej też myślą o stopniowej wymianie klasycznych samochodów spalinowych na auta w pełni elektryczne. To duże wyzwanie, ponieważ pod uwagę trzeba brać nie tylko to

Apator miał 9,82 mln zł zysku netto, 16,87 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

. "Dla Grupy Apator rok 2019 to okres wzrostów sprzedaży w eksporcie (+9% r/r). W ujęciu segmentów największe wzrosty sprzedaży (zarówno w kraju, jak i za granicą) odnotował segment Gaz. Jednak, mimo wyższej sprzedaży, rok 2019 był trudny dla Grupy Apator pod względem dużej niepewności biznesowej i

Grupa Asbis przejęła białoruskiego integratora systemów Avectis ALC

osoba odpowiedzialna w Asbis za rozwój segmentu biznesowego, jestem przekonany, że zarówno obecne zasoby specjalistów, jak i doświadczenie tej firmy będą ogromnym wsparciem dla naszej grupy. Atlantech zyska dużą wiedzę i będzie w stanie szybciej realizować swoją strategię" - powiedział Karatay

Comarch oferuje nowy systemem dla bankowości i MŚP

. "Nasze wieloletnie doświadczenia związane z obsługą klienta korporacyjnego chcemy przenieść na narzędzia wsparcia dla doradców, którzy wydają się mocno niedoinwestowani w tym zakresie. Duże platformy typu CRM nie mają funkcji skrojonych na miarę poszczególnych branż czy segmentów rynku. Chcemy

T-Mobile Polska pracuje nad zredefiniowaniem oferty pre-paid

dużych konkurentów. Warto też podkreślić, że 7 na 10 klientów odwiedzających nasze salony oceniło jakość obsługi w nich w skali 0-10 przyznając najwyższą ocenę" - powiedział ISBnews.tv Maierhofer. Zaznaczył, że T-Mobile Polska był skoncentrowany na segmencie post-paid

Newag spodziewa się ogłoszenia przetargów na ok. 80 EZT i 10 SZT w 2018 r.

. postępowań na modernizacje i zakupy wagonów i lokomotyw przez PKP Intercity. "Grupa według swojej najlepszej wiedzy przewiduje w kolejnych kwartałach 2018: - w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszenie 11 postępowań o udzielenie

Projprzem miał 4,35 mln zł zysku netto, 5,16 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

przyśpieszyliśmy rozwój w najważniejszych segmentach operacyjnych naszej grupy przemysłowej, ale również podzieliliśmy się w tym czasie zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając wysoką dywidendę. Zauważamy coraz pozytywniejszy odbiór spółki przez rynek, co zaczyna być również widoczne w naszym kursie akcji. Przed nami

Kino Polska TV miało 3,35 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

ze sprzedaży, co oznacza 15% wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży odnotował m.in. segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne (wzrost o 10%, wartościowo 5 180 tys. zł). Dobre wyniki segmentu są efektem wzrostów przychodów z działalności w Polsce, na

Wyborowa Pernod Ricard zakłada lekki wzrost rynku, umacnia się w segm. premium

segmencie premium wyniosła odpowiednio 16% i 15%. "Mamy dużo planów w nowym roku fiskalnym dla Wyborowej. We wrześniu pojawi się nowa butelka. Ujednolicamy wersję zagraniczną i krajową marki i wspieramy to nową kampanią. Ponadto inwestujemy w całe portfolio w tej kategorii

Tauron odnotował spadki EBITDA w czterech kluczowych segmentach

znaczący wpływ miał spadek sprzedaży detalicznej (o 2,4 TWh) z powodu niższego zapotrzebowania na energię. Spadek EBITDA segmentu Dystrybucji do 1 147,6 mln zł w I poł. 2016 r. z 1 242,66 mln zł rok wcześniej wynikał natomiast w dużym stopniu z obniżenia średniej stawki sprzedaży

Hollywood celuje w pozycję lidera w segmencie usług prania odzieży roboczej

przemysł, czy branża chemiczna otwierają się na takie usługi i potencjał segmentu jest bardzo duży" - powiedział ISBnews Mika. "Obok rozwoju organicznego interesują nas akwizycje. Rozmawiamy z kilkoma podmiotami w Polsce i Niemczech. U zachodnich sąsiadów chcemy

Producent TV Philips liczy na odbicie rynku w II półr., po zahamowaniu pandemii

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - TPV Technology, właściciel marki Philips w segmencie RTV/audio, na obecną chwilę zakłada, że sytuacja z pandemią zacznie normalizować się od końca kwietnia, co pozwoli uniknąć pogorszenia sytuacji na rynku. Ze względu na opóźnienia dostaw

Chcesz szybko sprzedać dom? Łatwo nie będzie

budujących na sprzedaż również znalazło się w podobnej sytuacji, więc wybór w segmencie nowych inwestycji jest duży – zauważa Łukasz Gilis, właściciel biura nieruchomości RE/MAX Family. Inwestorów przerastają nie tylko koszty budowy, ale i rosnące raty kredytów. W wielu przypadkach następuje

Asseco z dobrymi perspektywami, liczy m.in. na mocne odbicie w segm. publicznym

. Zaznaczył, że w segmencie instytucji publicznych grupa "chce pozyskiwać duże rentowne projekty, które będą budować wartość w tym sektorze". "Był wcześniej słabszy okres, szczególnie w Polsce, ale widać, że ten segment public wraca do wzrostu i jesteśmy z tego bardzo

Polkon rozpoczął zapisy na akcje dla dużych inwestorów, crowdfunding od 22 VII

. Zwiększenie popytu w tym segmencie potwierdzają ceny domów w krajach Europy Zachodniej, które w ostatnich latach dynamicznie rosną. Ofertę akcji Polkon postanowiliśmy podzielić na dwie transze, każda po ok. 1 mln zł. Dziś wystartowała I skierowana do tzw. dużych inwestorów. Z kolei 22 lipca rusza II transza

Vivid Games chce powiększać portfolio o 2-3 wysokiej jakości gry rocznie

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Vivid Games przyjął strategię działalności na rok 2020 i lata następne, której głównym celem będzie m.in. powiększanie portfolio o 2-3 wysokiej jakości gry segmentu mid-core rocznie oraz wprowadzanie dużej liczby gier z segmentu casual, podała