segmencie bankowości

Jan Czeremcha został powołany na wiceprezesa Idea Banku 

Bank Polska, odpowiedzialnym za bankowość korporacyjną (w tym segment małych przedsiębiorstw, faktoring, finansowanie handlu i usług handlowych, finansowanie projektów inwestycyjnych i strukturalne, obsługa klientów międzynarodowych, bankowość transakcyjna). Od sierpnia 2004 r. do września 2005 roku

ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości sięgnęła 18,93 mln w I kw.

jeszcze obostrzenia związane z epidemią COVID-19 i zamrożeniem gospodarki, w obszarze wykorzystania usług bankowości elektronicznej odnotowano już istotne wobec poprzedniego okresu wzrosty w większości monitorowanych kategorii. Kwartalne przyrosty odnotowano zarówno w segmencie przedsiębiorców, jak i

Bank Handlowy: Wzrost odpisów w II kwartale miał charakter jednorazowy 

jednorazowe ekspozycje w segmencie bankowości instytucjonalnej wyniosły 69 mln zł. "Nasze modele ryzyka zakładają, że raz na 10 lat może się zdarzyć coś, co odbiega od trendu. To jest przypadek z segmentu middle market, który stanowi 26% portfela bankowości instytucjonalnej

mBank umożliwia odłożenie spłaty kredytów na pół roku online

. Klienci z segmentu MSP obsługiwani przez bankowość korporacyjną będą mogli w najbliższych dniach złożyć wniosek przez serwis mBank CompanyNet, podano także. mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem

Alior powróci do 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie dla klientów biznesowych

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Alior Bank chce powrócić w przyszłym roku do udzielania 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie w segmencie klientów biznesowych. Bank realizuje nową strategię w tym segmencie, której efekty będą już widoczne w IV kwartale tego roku, poinformował

ING: Banki będą organizacjami dla pracowników, ale ich liczba będzie maleć

w rozwiązaniu jego problemu. Wysoka jakość obsługi będzie kluczowym czynnikiem w relacji z klientem" - powiedział ISBnews Legrand podczas konferencji Money 20/20 w Amsterdamie. Ocenił, że w obliczu nadchodzącej otwartej bankowości w ramach dyrektywy PSD2 segment

Pekao umożliwia firmom podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Bank Pekao wprowadził możliwość podpisywania bankowych dokumentów dla klientów z segmentu MŚP i korporacji bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać ze zdalnej metody podpisu, osoba reprezentująca klienta musi posiadać profil zaufany lub dowód

Alior Bank udostępni agregator kont, umożliwiający podgląd kont w innych bankach

usunąć z pulpitu bankowości online Alior Banku" - dodał wiceprezes Alior Banku odpowiadający za segment klienta indywidualnego, a także realizację strategii otwartej bankowości Marcin Jaszczuk. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez RBL_Innovation by Alior Bank, około

Alior Bank spodziewa się spadku kosztu ryzyka w 2020 r. i w kolejnych latach

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Alior Bank spodziewa się, że koszt ryzyka wyniesie 2,3% na koniec tego roku wobec wcześniej zakładanych 2,4%, a w kolejnych kwartałach będzie stopniowo obniżał się w związku m.in. ze zmianą struktury portfela kredytów w segmencie biznesowym

Asseco Poland liczy na min. 10 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

tego dochodzą projekty związane z cyfryzacją służby zdrowia" - dodał Panek. Dodał, że w pozostałych segmentach takich, jak sektor przedsiębiorstw czy bankowości i finansów w mijających kwartałach udało się również pozyskać nowe duże kontrakty

Bank Pekao umożliwił korporacjom oraz MŚP zdalne założenie rachunku

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Bank Pekao umożliwił właścicielom firm z segmentu MŚP i korporacji otwarcie rachunku firmowego zdalnie, bez konieczności spotykania się z doradcą. Bank potwierdzi dane z dowodu klienta za pomocą wideoweryfikacji, a umowa będzie zawierana w

ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości przekroczyła 17 mln po III kw

internetowej, co nie powinno dziwić z uwagi na dużą różnicę w dotychczasowym stopniu nasycenia i potencjale rozwoju obu segmentów, podano również. "Klienci sektora małych i średnich przedsiębiorstw posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali

PKO BP największym bankiem korporacyjnym, z ponad 100 mld zł finans. dla biznesu

instytucja. "Segment bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego od lat uczestniczy w przedsięwzięciach mających istotne znaczenie dla całej polskiej gospodarki. Bank finansuje znaczące inwestycje, angażuje się w procesy naprawcze oraz wspiera rozwój firm konsekwentnie

B. Handlowy oczekuje poprawy dynamiki wolumenu kredytów detalicznych od III kw.

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy spodziewa się poprawy dynamiki wolumenu kredytów w bankowości detalicznej od III kw. br., kiedy to dzięki wdrożeniu w pełni automatycznego systemu udzielania kredytów powinien nastąpić "przełom" w obszarze kredytów

Mateusz Poznański złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Alior Banku od 29 II

powołany do zarządu banku, w którym jako wiceprezes odpowiadał za segment klienta indywidualnego, w tym nadzór nad siecią sprzedaży, sprzedaż telefoniczną i internetową oraz rozwój kanałów cyfrowych. Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i

Strategia Banku Handlowego zakłada ROE powyżej 10% w latach 2019-2021

segmencie bankowości detalicznej i średni jednocyfrowy średnioroczny wzrost wolumenów kredytowych w segmencie bankowości instytucjonalnej; ? Wysoki jednocyfrowy średnioroczny wzrost przychodów na działalności klientowskiej; ? Utrzymywanie wskaźnika ROE

Bank Pekao nie przewiduje akwizycji w tym roku

. "Będziemy w przyszłości analizowali cele akwizycyjne. Jesteśmy mocno skupieni na rentowności. W dalszym ciągu - zwłaszcza w bankowości korporacyjnej - jesteśmy nr 1, rośnie segment MSP, a w bankowości detalicznej zmiany, które wprowadziliśmy przynoszą już efekty" - podkreślił

Pekao liczy na dwucyfrowy wzrost w kluczowych segmentach w 2019 r.

dynamiki wzrostu w kluczowych produktach i segmentach oraz dochodach komercyjnych w 2019 roku" - czytamy w komunikacie. W 2018 r. bank zanotował dwucyfrowe wzrosty wolumenów w kluczowych produktach korporacyjnych (+11%) oraz 8-proc. wzrost dochodów z bankowości dużych

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 10 października -- V Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej - dzień II (GPW) --11:30: Spotkanie z zarządem AAA AUTO --12:00: Konferencja nt. rozbudowy Terminalu LNG w

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto, 51,99 mld zł aktywów w IV kw. 2019 r

wcześniej. W 2019 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 486,5 mln zł, który był niższy o 152,3 mln zł (tj. 23,8%) w stosunku do zysku za 2018 rok. Na spadek zysku netto wpłynęły pozycje nadzwyczajne związane z wyższymi odpisami netto w segmencie Bankowości

Ipopema miała 0,81 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

0,67 mln zł wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej. "Pomimo zysku na działalności wypracowanego w segmentach zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz usług doradczych, strata w segmencie usług maklerskich przełożyła się w I kw. 2019 r. na skonsolidowaną stratę na

Neontri: Użytkownicy 'mobile-only' stanowią 40% klientów bankowości mobilnej

mobilnych, bez wizyt w oddziałach czy choćby bankowości internetowej, wynosi 4,9 mln. To około 40% wszystkich klientów indywidualnych korzystających z bankowości mobilnej w Polsce. Uwagę zwraca również dynamika przyrostu segmentu klientów "mobile-only". Między III kwartałem 2018 roku a II

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

wartości kredytów udzielonych na kartach kredytowych, z udziałem rynkowym - według danych na koniec czerwca 2020 roku - na poziomie 22,5%. Wolumen kredytów segmentu bankowości instytucjonalnej wzrósł o 9% r/r do 16,22 mld zł na koniec czerwca. "

Asseco Poland liczy na kontrakty w segmencie bankowym w Niemczech

się w 40% na przedsiębiorstwa, bankowość i finanse to było 36%, a instytucje publiczne miały 24%. Jednocześnie Asseco jest także zdywersyfikowane geograficznie i prezentuje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty. Segment Formula Systems wygenerował 64% skonsolidowanych przychodów, Asseco International

Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 3,6%, wskaźnik NPL: 6% w I półr.

zlokalizowanych w największych ośrodkach biznesowych w Polsce. Dla segmentu MŚP sieć sprzedaży obejmuje 8 Regionów Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw skupiających 50 Centrów Biznesowych MŚP, które zlokalizowane zostały na 37 rynkach lokalnych. Na dzień 30 czerwca 2020 r. bank

Banki tną koszty i podnoszą opłaty. Spadek zysków o 52 proc.

liczba aktywnych indywidualnych klientów bankowości internetowej po raz pierwszy przekroczyła 19 milionów. Najszybciej przybywało użytkowników bankowości mobilnej – liczba użytkowników w tym segmencie na koniec czerwca wyniosła 12,9 mln i była wyższa o 556 tys. (4,49 proc.) wobec końcówki I

Ipopema miało 1,87 mln zł straty netto, 2,16 mln zł straty EBIT w I poł. 2018 r.

operacyjna wyniosła 2,16 mln zł wobec 4,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,37 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 45,87 mln zł rok wcześniej. "Pomimo wzrostu poziomu przychodów w segmencie usług doradczych

André Boulanger zastąpi B. Bocheva w zarządzie BGŻ BNP Paribas od 1 XI

. "Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata, więc również zmiany w zarządzie są naturalne. Bardzo dziękuję Blagoyowi za profesjonalizm, zaangażowanie, ciężką pracę i wprowadzenie segmentu bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej na ścieżkę wzrostu, którą ? zgodnie ze strategią Fast Forward

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

mln zł (tj. 79,4%). Z drugiej strony zobowiązania wobec klientów stanowią główne źródło kosztów odsetkowych, wzrosły o 6,7 mln zł (tj. 17,8%) przede wszystkim w segmencie bankowości indywidualnej (z powodu wyższych wolumenów). Wynik z tytułu opłat i prowizji był wyższy o 5,3

AXA TFI nawiązało z mBankiem współpracę dotyczącą oferty PPK

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (AXA TFI) nawiązało współpracę z mBankiem, dzięki któremu dotrze z ofertą Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) do największych klientów bankowości korporacyjnej banku, podało TFI

BZ WBK zdecydował o zakupie części DBPL głównie dla private bankingu - źródło

ISBnews osoba zbliżona do transakcji. "To była idee fixe prezesa Michała Gajewskiego od samego początku, by mieć silną bankowość private banking w BZ WBK i wzmocnić bank w tym segmencie. To przejęcie zapewni bankowi nie tylko zwiększenie liczby zamożnych klientów, ale także

Asseco Poland miało 84 mln zł zysku netto, 261 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019

roku przychody w kluczowym dla Grupy segmencie oprogramowania i usług własnych wyniosły 8 647,9 mln zł wobec 7 504,8 mln zł i stanowiły 81% przychodów. Sprzedaż oprogramowania i usług firm trzecich ukształtowała się na poziomie 782,1 mln zł i odpowiadała za 7% skonsolidowanych przychodów, a sprzedaż

Alior Bank udzielił 655 gwarancji de minimis wys. 270 mln zł na nowych zasadach

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank udzielił firmom z segmentu MŚP 655 gwarancji de minimis na korzystniejszych zasadach na kwotę prawie 270 mln zł w efekcie dostosowania oferty do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), poinformowało ISBnews biuro prasowe

Pekao zakłada C/I poniżej 40%, ROE w wys. 14% i ponad 3 mld zł zysku w 2020 r.

segmencie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP dzięki dostępności, atrakcyjnej ofercie oraz efektywnym i szybkim procesom. Dzięki cross-sell wzrost dochodu na klienta w segmencie MŚP ma sięgnąć 35%. W segmencie bankowości korporacyjnej planowany wzrost dochodu na klienta ma wynieść 30

Tomasz Górski członkiem zarządu Idea Banku odpowiedzialnym m.in. za innowacje

z segmentu SME (małe i średnie firmy) oraz budowaniu strategii rozwoju tego obszaru dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych. Aktywnie poszukuje możliwości zastosowania nowych technologii w bankowości. Inspirował rozwój innowacyjnych rozwiązań, takich jak: mKsięgowość, mPower Business

Santander Bank Polska rozpocznie migrację części klientów Deutsche BP (aktual.)

listopada rozpocznie migrację klientów detalicznych oraz z segmentu SME przejmowanego Deutsche Banku Polska do swojego systemu. Koszty związane z przejęciem - w kwocie 250 mln zł - pozostają bez zmian. "Po 9 listopada po wpisaniu do KRS-u klienci DB Polska staną się klientami

Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś

transakcji sprzedaży akcji banku emitent będzie informował w drodze raportów bieżących" - czytamy w komunikacie. Getin Holding informował wcześniej, że zysk netto segmentu Białoruś wyniósł w pierwszym kwartale br. 5,8 mln zł i był o 33,9% wyższy w ujęciu rocznym. Bank

Bank Pekao przyznał klientom z segm. MŚP 633 mln zł w ramach tarczy finansowej

tarczy finansowej PFR. Przeszkoliliśmy doradców ze wszystkich segmentów, zorganizowaliśmy wewnętrzne szkolenia i webinary. Nasi doradcy z zaangażowaniem pomagają klientom w zawnioskowaniu o subwencję finansową, kontaktują się z nimi i służą radą. Uruchomiliśmy specjalną infolinię dla klientów, gdzie

BZ WBK w segmencie detalicznym ma ambicje stać się 'bankiem płatności'

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK w segmencie detalicznym ma ambicję stać się ?bankiem płatności", poinformował prezes Michał Gajewski. ?Ambicja w detalu to stać się bankiem płatności. Stąd pełna oferta metod i oferowanie

Alior Bank oczekuje wzrostu kredytów, wyższego wskaźnika NPL w zw. z COVID-19

ograniczenie grup ryzyka, które są najbardziej szkodowe" - powiedział prezes Krzysztof Bachta podczas wideokonferencji. "Dobrze idzie sprzedaż kredytów hipotecznych, w segmencie klienta biznesowego będzie duży element wykorzystania gwarancji BGK. Mamy kilka miesięcy

Ipopema miała 2,47 mln zł straty netto, 2,03 mln zł straty EBIT w III kw. 2018r.

. Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (24 918 tys. zł; 37,7% skonsolidowanych przychodów) były o 27,1% niższe niż rok wcześniej (34 168 tys. zł), na co kluczowy wpływ miał znaczny spadek przychodów z tytułu usług bankowości inwestycyjnej (5 881 tys. zł wobec 14 948 tys. zł w pierwszych trzech

Strategia Alior Banku zakłada 95 mld zł aktywów i ROE powyżej 10% w 2022 roku

'Więcej niż bank' obejmującą lata 2020-2022. Podstawowym celem Banku jest ułatwianie codziennych działań klientów w różnych obszarach ich życia. Bank wykorzysta do tego możliwości otwartej bankowości oraz najnowsze technologie" - czytamy w komunikacie. Nowa strategia Alior

Cele strategii BGŻ BNP Paribas na 2018-2021: ROE powyżej 10%, C/I ok. 50%

nowej ścieżki obsługi klienta oraz Value Proposition dla klientów e-commerce i startupów, podano także. "W segmencie przedsiębiorstw bank zamierza wzmocnić ugruntowaną pozycję, koncentrując się na wdrożeniu nowego Value Proposition w zakresie systemu bankowości

Bank Pekao oczekuje wzrostu marży odsetkowej o 1-2 pkt bazowe kwartalnie

przedstawiciele banku. "Mamy dwucyfrowe wzrosty w kluczowych segmentach bankowości detalicznej oraz przyspieszenie w bankowości korporacyjnej - bardzo mocno stawiamy na cross-sell. Co więcej, jesteśmy w stanie osiągać te wyniki bez spadku marżowości. Rok do roku marża odsetkowa

BNP Paribas: MŚP i duże firmy mogą zawiesić spłatę rat kapitałowych na 3 m-ce

decyzji banku, podano również. BNP Paribas przewiduje także uproszczoną metodę podpisania aneksu do umowy. Bank pracuje jednocześnie nad kolejnymi rozwiązaniami wspomagającymi płynność klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz z

Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 112,9 mln euro, o 4% więcej r/r

przychodów, a na marży1 jest wyższy r/r o 7% i wynosi 19,6 mln euro (stan na 12 lipca br.). W segmencie 'bankowość' prezes Asseco SEE wskazał na zapotrzebowanie na rozwiązania antyfraudowe, mobilny token, czy mobilną bankowość. Dostrzega 'potężne' rezerwy w optymalizacji

Alior Bank wdraża aplikację bankowości detalicznej opartą o IBM MobileFirst

, przeznaczoną dla bankowości mobilnej. W przeciwieństwie do Trusted Advice, stworzonej tylko z myślą o segmencie klienta zamożnego, Open Account będzie powszechnie wykorzystywany w relacjach z klientami bankowości detalicznej, sektora premium oraz bankowości dla firm, podano również

Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 2% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 13,67%

kredytów ogółem wyniósł 56,52 mld zł na koniec marca br. i był wyższy o 2% r/r. W segmencie detalicznym wolumen kredytów wyniósł 32,35 mld zł i był wyższy o 8% r/r, zaś w segmencie biznesowym wolumen spadł o 5% r/r do 24,17 mld zł na koniec marca, podano w prezentacji wynikowej

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 12% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 3% w I kw. br. 

wzrosły w tym czasie o 19,5% do 28,89 mld zł. W skali kwartału wzrost sięgnął odpowiednio 5,1% i 4,9%. "Na koniec marca br. łączna wartość kredytów osiągnęła poziom 91,4 mld zł ? w segmencie korporacyjnym wzrost wyniósł 6%, a detalicznym 20%. Szczególnie dobre wolumeny bank

Zysk netto Ipopemy wyniósł 0,56 mln zł w I kw 2017 r. wobec straty rok wcześniej

działalności we wszystkich segmentach przełożył się w pierwszym kwartale 2017 r. na skonsolidowany zysk na działalności [podstawowej] na poziomie 1 669 tys. zł (wobec straty w wysokości 1 620 tys. zł rok wcześniej). Natomiast dzięki dodatnim wynikom netto w segmentach zarządzania funduszami i portfelami oraz

Ailleron uznaje rozwój Livebank i usług software w USA za cel numer jeden w 2019

jeden na ten rok. Drugi cel to rozwój segmentu fintech, w tym rozwiązań AI, gdzie liczymy że dołączymy do elitarnych dostawców. Trzeci cel to rozwój produktów bankowości korporacyjnej, gdzie widzimy że instytucje zaczynają wymieniać systemy" - dodał prezes. Styczeń

Marcin Giżycki będzie wiceprezesem ING BSK ds. bankowości detalicznej od 1 VIII

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała z dniem 1 sierpnia 2016 r. Marcina Giżyckiego na stanowisko wiceprezesa. Będzie on nadzorować będzie pion bankowości detalicznej oraz pion biuro maklerskie, podał bank

Volkswagen Bank Polska wycofuje rachunki i depozyty dla klientów indywidualnych

mobilną wersję bankowości internetowej. Jednocześnie w toku przekształceń bank wycofa z oferty rachunki dla klientów indywidualnych i zaprzestanie świadczenia usług depozytowych dla tego segmentu" - czytamy w komunikacie. "Aby zapewnić klientom indywidualnym

mBank spodziewa się stabilzacji wolumenów kredytowych w II poł. roku

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - mBank spodziewa się stabilizacji wolumenów kredytowych w II poł. bieżącego roku, poinformował wiceprezes zarządu ds. finansów Andreas Böger. "Perspektywy są dość stabilne, zarówno w segmencie bankowości

Bank Pekao wprowadził kolejne innowacje dla klientów detalicznych i mikrofirm

weryfikacja tożsamości zostaje przeprowadzona za pomocą selfie i dowodu osobistego - w pełni online, podano w materiale. "Bankowość mobilna to teraźniejszość, ale i przyszłość całego sektora bankowego. Klienci oczekują coraz nowszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań. My takie

KIR i KBS mają umowę na wdrożenie płatności natychmiastowych

między rachunkami w czasie liczonym w sekundach. "Krakowski Bank Spółdzielczy jest liderem w segmencie banków spółdzielczych pod względem skali działania i tradycji. Od 120 lat konsekwentnie dopasowujemy naszą ofertę do zmieniających się warunków otoczenia rynkowego i

Nisze w biznesie? Chcesz założyć firmę, pomyśl o subskrypcjach

Legimi, Wojciech Rokosz, prezes Plenti oferującej elektronikę w modelu subskrypcyjnym, Karol Sadaj z Aion Banku, pierwszego banku subskrypcyjnego zwanego "Netflixem bankowości", i Piotr Wawrysiuk, szef firmy PsiBufet, polskiego start-upu, który oferuje karmę dla psów z dostawą pod drzwi. Warto

Bank Pekao wprowadzi do oferty program dopłat BGK dla przedsiębiorców

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Bank Pekao wprowadzi do oferty program dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do oprocentowania zarówno nowych, jak i już zaciągniętych kredytów obrotowych dla przedsiębiorców z segmentu MŚP oraz dla dużych firm, podał bank. Warunkiem

Backlog Asseco SEE wynosi 121,6 mln euro i jest wyższy o 13% r/r

; - powiedział Jeleński podczas konferencji prasowej. Według słów prezesa, trwają już prace nad zwiększeniem niezależności kluczowych segmentów biznesowych (płatności, integracja, bankowość). "Chodzi m.in. o przygotowanie tych segmentów do sprzedaży, co nie znaczy, że będziemy je

Kantar: Ponad połowa bankowców patrzy na 2020 r. 'z nadzieją i optymizmem'

poprzedniego. Głównym źródłem wzrostu przychodów banków będzie w opinii badanych wzrost sprzedaż nowych produktów obecnym klientom. Za zyski banków będzie głównie odpowiadała redukcja kosztów. Oczekiwany jest znaczący wzrost liczby klientów korzystających z bankowości elektronicznej oraz wzrost aktywności na

Santander BP uruchamia pakiet pomocy dla MŚP

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które zawiesiły działalność gospodarczą nie zapłacą za wybrane opłaty i prowizje przez 3 miesiące, podał Santander Bank Polska. "Firmy potrzebują

Bank Handlowy miał 133,13 mln zł zysku netto, 51,48 mld zł aktywów w II kw. 2019

poziomie 133 mln zł obciążony był jednorazowymi odpisami na ekspozycje kredytowe, które dotyczyły kilku klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw, stanowiącego 26% portfela klientów korporacyjnych. Pozostałe grupy klientów instytucjonalnych banku charakteryzują się znikomym poziomem ryzyka. Bez

Bank Handlowy zdecydował o odpisie na ok. 53 mln zł, który obniży wynik II kw.

czerwca br. Bank Handlowy podał, że wypowiedział umowy kredytowe jednemu z klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw. Całkowita kwota ekspozycji związanej z finansowaniem klienta na dzień 6 czerwca 2019 roku wynosiła 124,5 mln zł i była w większości zabezpieczona. Jednocześnie bank złożył wniosek o

Katarzyna Majewska i James Foley powołani do zarządu Banku Handlowego

Jamesa Foley'a do pełnienia funkcji członka zarządu banku na 3-letnią kadencję. Kadencja rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2019 roku. Pan James Foley, w ramach podziału kompetencji, będzie odpowiedzialny za obszar bankowości transakcyjnej, podano także. Jak podaje bank, Katarzyna

Alior Bank spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka r/r w II kw., w 2020 powyżej 2% 

kredytowych wróci do normalnych, terminowych spłat" - zaznaczył prezes. Bank podał dziś w prezentacji, że liczba przyznanych wakacji kredytowych w segmencie klientów indywidualnych wyniosła 36 803, w segmencie klientów biznesowych - 2 859, zaś w leasingu - 14 416. Udział

Bank Handlowy: Ok. 60-70% wzrostu wyniku z prowizji z II kw. będzie powtarzalne 

był bardzo dobry kwartał i część tych prowizji została zapłacona jednorazowo" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej. Jak wyjaśnił prezes, dynamiczny wzrost wyniku prowizyjnego w segmencie bankowości instytucjonalnej to efekt wzrostu wolumenów kredytowych w

RBP zredukuje 850-950 etatów, chce mieć do 200 mln zł oszczędności do 2019 r.

od 2019 r. i dostosowanie modelu biznesowego banku do wyzwań rynkowych. Wskaźnik C/I wyniósł 64,6% na koniec 2016 r. Ze względu na zmieniające się preferencje klientów i ich zwrot w kierunku rozwiązań samoobsługowych i zdalnych kanałów dystrybucji, w segmencie bankowości

DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

wszystkich segmentów klientów jeszcze w tym roku, poinformował członek zarządu Banku Pekao, nadzorujący działalność maklerską Grzegorz Olszewski. Proces integracji działalności maklerskiej w ramach grupy Banku Pekao wszedł w końcową fazę. 30 sierpnia nastąpiło prawne połączenie CDM

Ipopema miała 3,12 mln zł zysku netto, 6,41 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

zł), a realizacja kilku projektów na trudnym rynku transakcji kapitałowych przełożyła się na istotnie wyższe przychody z usług bankowości inwestycyjnej (11,7 mln zł wobec 8,1 mln zł w 2018 r.)" - napisał prezes Jacek Lewandowski w liście do akcjonariuszy. Według niego

Fitch podtrzymał rating IDR Banku Pekao na poziomie BBB+, perspektywa negatywna

polskiego sektora bankowego ze stabilnej na negatywną, podtrzymując ocenę dla tego sektora na poziomie bbb+" - czytamy w komunikacie. W opinii Fitch bank wchodzi w spadek aktywności gospodarczej z relatywnie silną pozycją, biorąc pod uwagę solidną pozycję rynkową w bankowości

Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla firm z nową gwarancją BGK

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - W związku z ekonomicznymi skutkami pandemii, Alior Bank po raz kolejny dostosowuje ofertę do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki uruchomieniu przez BGK Funduszu Gwarancji Płynnościowych, klienci Alior Banku z segmentu

Alior Bank udostępnia gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Alior Bank dostosowuje ofertę dla przedsiębiorców do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i udostępnia firmom z segmentu mikro i MSP, korzystniejsze warunki gwarancji de minimis. Maksymalne zabezpieczenie wzrośnie do 80% kwoty

Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 139,9 mln euro, o 12% więcej r/r

operacyjne mogą być niższe r/r ze względu na bardzo wysoki ich poziom rok wcześniej. "Spokojnie patrzymy na koniec roku. Wysokiego wzrostu oczekujemy w segmencie payment, a także dalsze wzrosty w bankowości i integracji. Na rynkach jest optymistycznie poza Turcją, gdzie jest

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 6,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,1% w 2019 r.

podał, że segment detaliczny na koniec 2019 roku obsługiwał 10,9 mln klientów, w tym: 10,4 mln osób fizycznych, 0,5 mln firm i przedsiębiorstw. Od początku 2019 roku liczba klientów obsługiwanych w segmencie detalicznym zwiększyła się o 279 tys., głównie za sprawą klientów bankowości detalicznej i

Alior Bank utworzył 186 mln zł dodatkowej rezerwy w związku z tzw. małym TSUE

obecność w segmentach kredytów hipotecznych, leasingu czy faktoringu, które cechują się niższymi kosztami ryzyka" - czytamy dalej. Bank podkreślił też, że cały czas utrzymuje stabilną pozycję płynnościową oraz wysokie współczynniki kapitałowe, zachowujące solidny bufor

Asseco SEE spodziewa się wzrostu biznesu i akwizycji w bieżącym roku

, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. Aktualny portfel zamówień na cały rok bez segmentu płatności wynosi 55,1 mln euro na poziomie przychodów (wobec 45,7 mln euro roku wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 12% i wynosi 37,4 mln euro (stan na 12 lutego br.), podano w

Bank Pekao chce, by wszyscy jego klienci korporacyjni zawarli umowę generalną

Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - Bank Pekao wprowadził dla klientów korporacyjnych umowę generalną, która pozwala na korzystanie z wielu usług i produktów finansowych poprzez system bankowości internetowej PekaoBiznes24 na podstawie jednej umowy. Klienci korporacyjni zawierają

Bank Pekao liczy na dwucyfrowy wzrost powtarzalnego zysku w 2019 roku

: Ponad 10% wzrostu wolumenów w kluczowych kredytach detalicznych, wzrost kredytów w bankowości korporacyjnej i MŚP - o 7%, zgodnie z trendami rynkowymi oraz wzrost dochodów komercyjnych o 10%, podano w prezentacji. Pekao podało też oczekiwania dotyczące trendów rynkowych

Backlog Asseco SEE na przychodach wynosi 108,4 mln euro i jest wyższy o 13% r/r

kluczowych segmentów biznesowych (płatności, integracja, bankowość). Docelowo chodzi o uzyskanie porównywalności wycen tych segmentów do konkurencyjnych firm z branży, co może pomóc w akwizycjach lub nawet potencjalnej sprzedaży jednego z nich, przy ?dobrych wycenach". Grupa

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku - przejmuje go Pekao SA. Co to oznacza dla klientów

skali działalności i rozwój bazy klientów w segmentach mikrofirm i MŚP, strategicznych dla rozwoju banku - informuje z kolei Pekao SA. Idea Bank przechodzi w ręce Pekao SA  Co to dokładnie oznacza dla klientów Idea Banku? w procesie przymusowej restrukturyzacji 3 stycznia 2021 r. Idea Bank SA

Getin Holding miał 102,43 mln zł zysku netto z działalności kont. w 2019 r.

kapitałowych banku. W wyniku restrukturyzacji, w ciągu dwunastu miesięcy koszty działania Grupy bankowej spadły o 20,8 %, przypomniano. "Roczny zysk netto grupy z segmentu Ukraina osiągnął poziom 91,9 mln zł, co jest wynikiem o blisko 43,7% lepszym w ujęciu r/r. Dynamiczny

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 9% r/r w I poł. 2019 r. 

kredytów detalicznych wzrosły o 10% r/r dzięki dynamicznemu wzrostowi kluczowych produktów: kredytów konsumpcyjnych o 13% r/r i złotowych kredytów hipotecznych o 11% r/r. Wolumeny kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 8% r/r dzięki silnej dynamice w segmencie średnich

Deloitte: Wartość rynku fintech w Polsce wynosi 860 mln euro

w Europie Środkowo -Wschodniej obserwowany jest w segmentach: technologii dla bankowości, płatności oraz pozyskiwania kapitału i zarządzania finansami. W przypadku bankowości są to przede wszystkim inwestycje w rozwiązania dotyczące bankowości cyfrowej. W branży ubezpieczeniowej współpraca z fintech

Bank Pekao miał 539,82 mln zł zysku netto, 183,5 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

poprawę rentowności ROE o 24 bps r/r do poziomu 8,2%, podał bank w komunikacie. Dochody z działalności banku komercyjnego (segmenty komercyjne banku: Bankowość Detaliczna i Mikro, MŚP, Korporacyjna i Prywatna) wzrosły o 9% r/r. Bank odnotował w I poł

Getin Holding miał 47,63 mln zł zysku netto z dział. kont. w III kw. 2019 r.

wzrost wyniku netto jest efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz poprawy wyników sprzedażowych. Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu ponownie odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS. Po raz kolejny segment Ukraina utrzymał wysoką dynamikę sprzedaży kredytowej w walucie lokalnej

Strategia Alior Banku: Mniej placówek i produktów, nacisk na kanały online

) bazuje na analizie dużej ilości danych o kliencie. "W oparciu o szczegółową analizę wyodrębniliśmy 5 segmentów priorytetowych, na których będziemy się skoncentrować: * 50% wszystkich klientów * ponad 75% przychodów z

BGŻ BNP Paribas: Od 1 kwietnia 2019 r. - BNP Paribas Bank Polska

. "W ostatnich latach Bank BGŻ BNP Paribas zbudował znaczącą pozycję na rynku, wciąż jednak ma potencjał do rozwoju w głównych obszarach działalności: * w segmencie detalicznym bank wdraża pakiet inicjatyw wspierających dalszy rozwój tego obszaru poprzez przeprojektowanie

ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości sięgnęła 15,3 mln po III kw.

ujęciu kwartalnym nastąpił wzrost o 0,63%), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. "Nominalnie przyrost umów bankowości internetowej w tym segmencie wyniósł 1,5 mln kwartalnie i 2,7 mln rok do roku. Oznacza to, że aktywność banków i klientów indywidualnych

Asseco SEE i Payten celują w ekspansję geograficzną i wzrost segmentów

, które byłyby realizowane ze środków własnych. Duży potencjał widzimy w obszarze e-commerce i zwiększenia skali biznesu z segmentem MSP w obszarze płatności oraz w bankowości w obszarze kanałów dostępu" - dodał szef Asseco SEE. Asseco SEE i Payten są aktualnie obecne w

BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

Bankowości Detalicznej i Biznesowej odnotował zwiększenie ujemnego salda odpisów o 96 088 tys. zł r/r, * segment Bankowości MŚP ? zwiększenie o 5 009 tys. zł r/r, * segment Bankowości Korporacyjnej (łącznie z CIB) ? zwiększenie o 8 788 tys. zł r/r

Bank Pekao chce przyspieszyć 2-cyfrowy wzrost wyników operacyjnych w 2020 r.

; - powiedział Krupiński, cytowany w komunikacie. "Z punktu widzenia zarządu ważne jest, że to wzrost zrównoważony, obejmujący każdy z kluczowych obszarów bankowości detalicznej i korporacyjnej i że osiągamy go, mimo zaawansowanych zmian prowadzonych w naszej organizacji"

Asseco Poland miało 98 mln zł zysku netto, 354,2 mln zł EBITDA w IV kw. 2018

, który wyniósł 220,7 mln zł i był wyższy o 44,7% w ujęciu rok do roku. Segment Asseco Poland odpowiadał w 2018 roku za 14,6% sprzedaży grupy. Największy wpływ na poprawę wyników na rynku polskim miała spółka Asseco Poland, gdzie istotne wzrosty zanotowano w obszarze bankowości i finansów. Wzrosty

Nowa karta kredytowa od Apple'a. Globalny bank inwestycyjny zwiększy zyski producenta iPhone'ów

wyniki, ale jej powszechność jest mniejsza, niż zakładali menedżerowie koncernu.   Na umowie zyska też Goldman Sachs, który chce rozwijać segment bankowości detalicznej. Bank chce sobie zrekompensować straty wynikające z handlu papierami wartościowymi, z których dochody od czasu kryzysu

PKO BP wdrożył nowy model obsługi przedsiębiorstw 

współpracują z klientem. Rozwiązanie to zdecydowanie przyspiesza proces kredytowy, co pozwala budować długoterminowe relacje biznesowe"- podano także. Klienci segmentu bankowości przedsiębiorstw mają do dyspozycji m.in. PKO Rachunek dla Biznesu, aplikację iPKO Biznes - platformę

Akcja kredytowa B. Handlowego wzrosła o 1,9% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL to 2,9%

otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, wartość należności klientów netto wzrosła o 0,3 mld zł (tj. 1,6%). Należności w sektorze niefinansowym wzrosły po stronie klientów instytucjonalnych (+0,4 mld zł, tj. 2,9%, wzrost nastąpił w segmencie klientów globalnych i bankowości przedsiębiorstw). Z wyłączeniem

Poczta Polska: Przychody wzrosną do 8 mld zł, inwestycje do 1,3 mld zł do 2023r.

wzrosnąć do 1,3 mld zł. "Poczta Polska w ramach zaktualizowanej strategii na lata 2019-2023 stawia na zwiększenie przychodów z logistyki, eCommerce i usług paczkowych. W kluczowym biznesowo segmencie paczkowym Poczta chce osiągnąć 1,6 mld zł przychodów" - czytamy w

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1

może skutkować zakwalifikowaniem akcji do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach: bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia