scalenie akcji

Wojciech Matusiak

Getin Noble Bank scali akcje i szybko opuści listę alertów

Getin Noble Bank scali akcje i szybko opuści listę alertów

Getin Noble Bank scali akcje notowane na GPW. - Chciałbym zapewnić inwestorów, że poza wymaganym proceduralnie okresem zawieszenia akcje banku będą notowane na rynku notowań ciągłych - przekazał Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku.

GPW zawiesi 15-27 XI obrót akcjami BBI Development w związku ze scaleniem

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesił - na wniosek BBI Development - obrót akcjami spółki od 15 listopada do 27 listopada br. (włącznie) w związku ze scaleniem akcji, podała spółka. "Uchwała

Getin Noble Bank przygotowuje się do procesu scalenia akcji

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia akcji banku, czyli zmniejszenia ogólnej liczby akcji banku z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem

Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Getin Holding zdecydował o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia (połączenia) akcji, podała spółka. Stosunek wymiany ustalono na 4:1. "W ocenie zarządu spółki, scalenie akcji spółki powinno zostać dokonane

Sąd zdecydował o scaleniu akcji Tauronu

Jak informuje w komunikacie koncern energetyczny otrzymane postanowienie sądu potwierdza, że proces scalenia akcji przebiega zgodnie z przyjętym przez spółkę harmonogramem. "Decyzja sądu wyeliminowała ryzyko prawne związane z procesem scalania" - możemy przeczytać w

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 2:1

. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie [...] podejmuje decyzję o dokonaniu scalenia akcji spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 1 złoty ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 2 złotych, oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich

Petrolinvest dokonał scalenia akcji, GPW wznawia obrót akcjami od dziś

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Petrolinvest dokonał wczoraj scalenia 241 939 472 akcji spółki zgodnie z przyjętym uchwałą walnego zgromadzenia parytetem wymiany 16:1, podała spółka. W związku z tym GPW ogłosiła, że wznawia od dziś obrót akcjami spółki

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding podjęli uchwałę dotyczącą scalenia akcji w stosunku 4:1, wynika z uchwał podjętych podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, "Wszystkie akcje spółki, tj. akcje spółki

Petrolinvest: Dzień scalenia akcji został ustalony na 25 października

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Petrolinvest uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych harmonogram scalenia akcji według którego do resplitu w stosunku 16:1 dojdzie 25 października, podała spółka. "

Akcjonariusze Petrolinvestu zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 16:1

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) ? Zwyczajne walne zgromadzenie Petrolinvestu podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji w stosunku 16:1, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki oznacza nową serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela

Polimex ustalił dzień scalenia akcji na 13 października

dzień scalenia akcji przypadnie 13 października, podała spółka. "Zarząd emitenta informuje, że w celu wykonania operacji scalenia akcji emitent złożył w dniu 22 września 2015 roku wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań

Akcjonariusze upoważnili zarząd Polimeksu do przeprowadzenia scalenia akcji

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews ) - Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu podjęli uchwały umożliwiające przeprowadzenie scalenie akcji spółki, m.in.: o umorzeniu akcji własnych, zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmianie statutu, podała spółka. Scalanie akcji przy

Akcjonariusze MNI zgodzili się na scalenie akcji i skup w celu umorzenia

Warszawa, 22.02.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze MNI wyrazili zgodę na skup akcji w celu umorzenia i na scalenie akcji, wynika z uchwał podjętych podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki MNI S.A. z

GPW wznowiła obrót akcjami Point Group po ich scaleniu

Warszawa, 01.12.2014 (ISBnews) ? Platforma Mediowa Point Group zakończyła proces scalania akcji, w stosunku 10:1, zaś Giełda Papierów Wartościowych wznowiła dziś jej notowania, poinformowała spółka. ?Na skutek scalenia akcji kapitał zakładowy emitenta

Akcje GNB zostaną zawieszone przez GPW od 22 IX do 3 X w zw. ze scaleniem

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Akcje Getin Noble Banku (GNB) zostaną zawieszone w notowaniach na GPW od 22 września do 3 października w związku z rejestracją przez sąd zmiany statutu banku w zakresie scalenia akcji w proporcji 3:1. Operacja ta będzie miała jednak charakter

Wikana: KDPW określił 19 grudnia jako dzień scalenia akcji

. akcjonariusze Wikany zgodzili się na podwyższenie wartości nominalnej akcji spółki do 2,00 zł z 0,20 zł oraz na zmniejszenie liczby akcji (poprzez ich scalenie) odpowiednio do 16.766.559 akcji serii G (z 167.665.590) i 3.248.238 akcji serii H (z 32.482.380). Grupa Wikana to jeden z

GPW zawiesi obrót akcjami Lark.pl od 12 do 24 lutego w zw. ze scaleniem akcji

Warszawa, 05.02.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesi obrót akcjami spółki Lark.pl na rynku głównym od 12 do 24 lutego w związku ze scaleniem akcji, podał Lark.pl "Zarząd Giełdy postanowił

Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 3:1

Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w kwocie 1,12 mln zł na kapitał zapasowy i scaleniu akcji w stosunku 3:1, wynika z uchwał walnego. W efekcie wartość nominalna

GPW zawiesiła obrót Wikany od 8 do 19 XII wz. ze scaleniem akcji

. (włącznie)" - czytamy w uchwale zarządu GPW. Wikana podała w odrębnym komunikacie, że uzgodniła z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) oraz GPW harmonogram scalenia swoich akcji. Wedle uzgodnionego harmonogramu dniem referencyjnym, w

Giełda zawiesi obrót akcjami Trakcji PRKII w dn. 1-12 XII wz. ze scaleniem

zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 8:1. Według uchwały, wszystkie istniejące akcje zwykłe na okaziciela spółki dotychczasowych serii A, C, D, E, F, G oraz H, oznacza się nową serią A; podwyższa się wartość nominalną każdej akcji spółki z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,80 zł; scalenia akcji spółki dokonuje się

GPW zawiesiła obrót Point Group od 17 do 28 XI wz. ze scaleniem akcji

nadzwyczajne walne zgromadzenie Point Group ustaliło nową cenę nominalną akcji na 10 zł oraz zdecydowało o scaleniu akcji w stosunku 10:1. Celem tej decyzji jest usunięcie spółki z "listy alertów" GPW. Na początku września prezes PMPG Michał Lisiecki poinformował agencję

GPW zawiesi notowania JHM Development i Investment Friends wz. z scaleniem akcji

notowania akcji na 3 grudnia 2014 r. oraz wznowienie notowań akcji spółki po ich scaleniu od 18 grudnia 2014 r. JHM Development złożył także wniosek do zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o podjęcie uchwały ustalającej dzień 17 grudnia 2014 r. jako dzień scalenia

Giełda zawiesi obrót akcjami Fast Finance od 25XI do 8XII wz. ze scaleniem

wniosek do KDPW o przeprowadzenie scalenia akcji w dniu 8 grudnia 2014 roku zarejestrowanych w KDPW w liczbie 55.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda w stosunku 4:1. Fast Finance, spółka działająca w branży obrotu wierzytelnościami jest obecna na rynku od 2004 roku

Getin Noble trafi do grona giełdowych outsiderów. Lista alertów i wykluczenie z indeksu

. Getin scala akcje. Lista alertów tylko na kilka dni? Z listy giełdowych outsiderów dość łatwo się wydostać. Wystarczy scalić akcje. To manewr techniczny polegający np. na tym, że wszyscy inwestorzy otrzymują za każdą nową akcje 100 starych akcji. Dzięki temu kurs jednego

Fuzje i upadki - zmiany na polskim rynku finansowym

lat. Giełdę czeka również w tym roku - jeśli zgodzi się na to KNF - scalenie akcji spółki PCGuard, spoczywającej na dnie notowań na tzw. liście alertów z kursem oscylującym między jednym a dwoma groszami.

Solar Company pokrył z posiadanych akcji własnych niedobory scaleniowe

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Solar Company pokrył z posiadanych akcji własnych niedobory scaleniowe w ilości 2 950 akcji przed scaleniem, tj. całość niedoborów scaleniowych jakie wystąpiły w związku z przeprowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych scaleniem

BBI Development przeprowadzi skup akcji własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł

okresie do dnia rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych scalenia akcji spółki (stosownie do uchwały o scaleniu), nie przekroczy liczby 2 000 000 akcji spółki o jednostkowej wartości nominalnej 0,5 zł, co odpowiada łącznej wartości nominalnej

GPW zawiesza obrót akcjami Solar Company 15-25 października

zgromadzenie Solar Company zdecydowało o scaleniu akcji spółki, w ten sposób, że ustaliło dla wszystkich serii akcji spółki nową wartość nominalną każdej z akcji w wysokości 10 zł w miejsce dotychczasowego 1 zł oraz zmniejszyło proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 30 mln do 3

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania (połączenia) akcji, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzenie scalenia w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z

Lark.pl wnioskuje o zawieszenie obrotu od 12 do 24 lutego wz. resplitem

Warszawa, 02.02.2016 (ISBnews) - Lark.pl złożył do GPW wniosek o zawieszenie na okres od dnia 12 do 24 lutego notowań akcji w związku z rozpoczynającą się procedurą scalenia akcji, podała spółka. "Spółka uzgodniła z Krajowym Depozytem Papierów

UniCredit wnioskuje do GPW o zawieszenie obrotu od 17 do 25 I w zw. z resplitem

Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - UniCredit S.p.A. złożył wniosek do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o zawieszenie obrotu wszystkimi akcjami zwykłymi począwszy od 17 do 25 stycznia 2017 r. włącznie w związku z procesem scalenia akcji. Spółka przewiduje

Polimex spodziewa się powrotu do notowań ciągłych w I poł. października

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Polimex-Mostostal spodziewa się powrotu do notowań ciągłych w pierwszej połowie października, poinformowała prezes Joanna Makowiecka-Gaca. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował scalenie akcji spółki; kolejnym etapem w procesie scalenia akcji jest

UniCredit zakłada wznowienie obrotu na GPW po resplicie od czwartku

(scalenia) akcji zwykłych imiennych spółki. Zgodnie z treścią uchwały, zarząd KDPW postanowił zarejestrować z dniem 25 stycznia 2017 roku 617 781 817 akcji zwykłych imiennych spółki bez wartości nominalnej" ? czytamy w komunikacie. Zamiarem spółki jest wznowienie obrotu

Jak powstał Huawei? Tajemnicze odejście z armii założyciela tech-giganta

prasa donosiła o podejrzeniach krajowych służb specjalnych, które uważały, że w pierwszej dekadzie XXI wieku miała miejsce wspierana przez chiński rząd zorganizowana akcja hakersko-szpiegowska skierowana przeciwko Nortelowi, kanadyjskiemu gigantowi telekomunikacyjnemu, która rzekomo przyniosła duże

PMPG Polskie Media dokonały skupu 2,4% akcji własnych za 1,65 mln zł

: - łączna ilość akcji nabytych przez spółkę w ramach skupu akcji własnych wynosi 249 272 (wartość przed scaleniem - 2 492 720) i odpowiada 249 272 (wartość przed scaleniem - 2 492 720) głosom na walnym zgromadzeniu spółki; - łączna liczba nabytych akcji stanowi 2,4% udziału w

JHM Development złożył wniosek o zawieszenie notowań od 4 do 17 grudnia

Warszawa, 24.11.2014 (ISBnews) - Zarząd JHM Development podjął uchwałę dotyczącą podjęcia czynności w celu przeprowadzenia scalenia akcji spółki i złożył wniosek do GPW o zawieszenie notowań akcji od 4 do 17 grudnia 2014 r. oraz wznowienie notowań po scaleniu od 18 grudnia 2014

Akcjonariusze Velto Cars zdecydowali o warunkowej emisji do 200 mln akcji

. W przypadku, jeżeli w okresie do 12 kwietnia 2019 roku doszłoby do scalenia akcji cena emisyjna jednej akcji serii F wyniesie proporcjonalnie do wskaźnika przeprowadzonego scalenia akcji, podano również. "Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może zostać

Polimex-Mostostal chce osiągnąć dodatni EBITDA w tym roku

podczas konferencji prasowej. Wartość EBITDA w 2014 r. wyniosła -343,69 mln zł wobec EBITDA na poziomie -105,09 mln zł w 2013 r. Wiceprezes zapowiedział także, że spółka chce sfinalizować proces scalenia akcji do połowy roku

GPW zawiesi notowania Mediatela od 27 kwietnia do 11 maja na wniosek spółki

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o przeprowadzenie 11 maja 2015 roku scalenia akcji w liczbie 11 178 515 o wartości nominalnej 0,20 zł każda w stosunku 5:1. W związku z powyższym po scaleniu akcji zarejestrowanych będzie 2 235 703 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda

Polimex zakłada powrót do notowań ciągłych w I połowie lipca

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Polimex-Mostostal zakłada, że pierwsze notowanie scalonych akcji będzie miało miejsce w I połowie lipca br. i będzie poprzedzone m.in. ogłoszeniem strategii, poinformował wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Cetnar

GPW zdecyduje we wtorek czy wznowić notowania akcji Petrolinvestu

'PLPTRLI00018', przestaną być kwalifikowane do segmentu Lista Alertów oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych" - czytamy dalej w uchwale. Petrolinvest podał wcześniej, że uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz GPW harmonogram scalenia akcji, według

Powrót cesarza spekulacji. Na giełdzie znowu handel akcjami Petrolinvestu

Zarząd warszawskiej giełdy wznowił od środy obrót akcjami Petrolinvest. Uzależnione to było m.in. od scalenia dotychczasowych akcji spółki. Petrolinvest ogłosił, że spełnił ten warunek, wymieniając dotychczasowe akcje o wartości nominalnej 10 zł na nowe o wartości nominalnej

GPW zawiesiła notowania UniCredit od 17 do 25 stycznia na wniosek spółki

; - czytamy w uchwale. UniCredit S.p.A. złożył w piątek wniosek do zarządu GPW o zawieszenie obrotu wszystkimi akcjami zwykłymi począwszy od 17 do 25 stycznia 2017 r. włącznie w związku z procesem scalenia akcji. Spółka przewiduje wznowienie obrotu akcjami spółki na GPW od 26

GPW wznowi obrót akcjami UniCredit od czwartku

w przedmiocie wznowienia obrotu nowymi akcjami zwykłymi pod nowym kodem ISIN IT0005239360 od dnia 26 stycznia 2017 roku" - czytamy w komunikacie. GPW zawiesiła obrót akcjami UniCredit na okres od 17 do 25 stycznia 2017 r. w związku ze scaleniem akcji

Drobny inwestor dostanie maksymalnie 934 akcje Tauronu

W sumie na akcje zapisało się 231 052 osoby, z czego aż 191 364 zamówiło maksymalną liczbę akcji, czyli 1500 sztuk (przed scaleniem 13 500). Chętnych było tak wielu, że mimo zwiększenia detalicznej puli nie wystarczyło dla wszystkich i konieczne było ustalenie tzw. maksymalnego

Getin Holding dołączył do listy giełdowych "spółek groszowych"

przeciwdziałały spadkowi wartości własnych akcji i np. scalały je. W wyniku scalenia akcji kapitał zakładowy spółki nie ulega zmianie, jedynie zmienia się jednostkowa wartość akcji oraz liczba akcji. Jeśli np. mieliśmy 100 tys. akcji po 20 gr, to po scaleniu możemy mieć 50 tys. akcji po 40 gr, jeśli były scalane

Spółka zal. Elemental Holding przejmie 49% udziałów Evciler Kimya z Turcji

spółkę zależną Tesla oraz 51% udziałów bezpośrednio. Cena nabycia udziałów wynosić będzie 3 631 149 euro i zostanie rozliczona przez Testa poprzez wymianę posiadanych akcji Elemental Holding" - czytamy w komunikacie Evciler Kimya jest liderem na tureckim rynku recyklingu

Maciej Radziwiłł obniżył zaangażowanie w BBI Development do 6,25% kapitału

. Pod koniec 2013 roku Maciej Radziwiłł nabył 40.607.446 akcji BBI Development, stanowiących przed scaleniem tych akcji 7,76 % kapitału zakładowego i głosów. Maciej Radziwiłł jest byłym prezesem giełdowej spółki budowlanej Trakcja. BBI Development to

Synerga.fund zamierza rozpocząć inwestycje w produkcję gier komputerowych

prowadzenia relacji inwestorskich, wskazano także. Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Synerga.fund, które odbyło się w 12 lutego 2019 r., akcjonariusze spółki podjęli uchwałę o przeprowadzeniu scalenia akcji w stosunku 100:1, co ma przełożyć się na lepszą płynność obrotu

GPW zawiesza notowania Polimeksu 1-13 października w zw. ze scalaniem akcji

)" - czytamy w komunikacie. Polimex-Mostostal podał wcześniej, że uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz GPW, że dniem referencyjnym, w którym nastąpi ustalenie stanu posiadania akcji podlegających połączeniu będzie 6 października, a dzień scalenia akcji

Przegląd informacji ze spółek

. ), poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Solar Company pokrył z posiadanych akcji własnych niedobory scaleniowe w ilości 2 950 akcji przed scaleniem, tj. całość niedoborów scaleniowych jakie wystąpiły w związku z przeprowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych scaleniem

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny JHM Development

dysponują wystarczającym poziomem kapitału obrotowego w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych" - napisała też spółka. W listopadzie 2014 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji spółki oraz o oznaczeniu nową

Fatalny scenariusz dla świata od Roubiniego. Nadchodzi stagflacyjny kryzys zadłużenia

podażowymi (lockdownami związanymi z COVID-19, wąskimi gardłami w łańcuchu dostaw, zmniejszoną podażą pracy, wpływem ataku Rosji na Ukrainę i zwiększeniem ceny surowców oraz chińską polityką "zero COVID").  Dotąd uważano, że zarówno czynniki popytowe, jak i podażowe były ze sobą scalone

Apple za 2 bln dol. Czas zapolować na giganty technologiczne [PRZEGLĄD PRASY EKONOMICZNEJ]

Te spółki to Apple, którego wartość w tym tygodniu przekroczyła kwotę 2 bilionów dolarów, Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft i Aphabet, czyli spółka matka Google’a. „Do czwartku notowania akcji tych sześciu firm wzrosły o ponad 43 proc. w tym roku, podczas gdy akcje pozostałych firm

KGHM dokupi akcje i podbije kurs Tauronu?

- Na razie będziemy się przyglądać sytuacji - powiedziała agencji Reuters rzeczniczka KGHM Anna Osadczuk. KGHM od dawna sygnalizował, że chce mieć 11-proc. udział w Tauronie. Jednak w trakcie zapisów KGHM przyznano tylko 5-proc. pulę akcji, za 400 mln zł. Ewentualny skup akcji

Petrolinvest zakończy działania w celu usunięcia z listy alertów 24 września

planowanego terminu zakończenia harmonogramu działań jakie spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji spółki do segmentu lista alertów - z dnia 30 czerwca 2015 roku na dzień 24 września 2015 roku" - głosi komunikat. Uchwała w sprawie scalenia akcji

Przegląd informacji ze spółek

, prezentując wstępne dane. Mostostal Zabrze podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania (połączenia) akcji, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzenie scalenia w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty

Apple kupuje filmy, a bracia Winklevoss emitują kryptowaluty

. Rezerwy dolarów będą też raz w miesiącu sprawdzane przez firmę BPM z San Francisco, która będzie weryfikować, czy faktycznie zgadzają się z kwotą wyemitowanych kryptowalut. 3. Renesans, japoński producent układów scalonych, kupuje konkurencyjną amerykańską firmę Integrated Device Technology za 7,2

Sunex liczy na dynamiczny rozwój dzięki nowej ustawie energetycznej

nie wyklucza scalenia akcji. "Nowa ustawa energetyczna, która ma wejść od 1 stycznia w obecnie proponowanym kształcie wydaje się trafiona. Jeśli tak wejdzie w życie, stworzy rynek i zapotrzebowanie na produkty, jak chociażby pompy ciepła. Wtedy nowy rynek energii

Mateusz Morawiecki: Nie ma planów nacjonalizacji OFE. Inwestorzy nie wierzą i sprzedają akcje

. Skąd niepokój na rynku? Posiadacze akcji boją się pośredniej nacjonalizacji. Scalenie OFE w jeden fundusz oznaczałoby przejęcie pośredniej kontroli przez państwo nad wieloma prywatnymi firmami notowanymi na warszawskiej giełdzie. - Pomysł scalenia OFE w jeden fundusz

Akcje Polimeksu wrócą jutro do notowań w systemie ciągłym na GPW

w spółce procesu scaleniu akcji spółki i polega na połączeniu każdych 50 akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł, w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł, wobec czego stosunek wymiany został ustalony jako 50:1. Zmiana dotyczy również nominalnej wartości

Przegląd prasy

ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna --Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 2:1 --BOŚ Bank: Posiedzenie FOMC w centrum uwagi w tym tygodniu --PKP mają 8 stacji ładowania e

Hawe liczy na finalizację sprzedaży do 30% akcji Mediatela w II połowie roku

pewno są znane - Carlson występuje w kilku transakcjach, również w Polsce na rynku kapitałowym. Znamy ich wiarygodność, wiemy, że są tę transakcję w stanie zrealizować" - powiedział prezes. Jak pokreślono, planowane scalenie akcji Mediatela nie będzie miało wpływu na

Przegląd informacji ze spółek

Polska Bruno Duthoit. Polimex-Mostostal spodziewa się powrotu do notowań ciągłych w pierwszej połowie października, poinformowała prezes Joanna Makowiecka-Gaca. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował scalenie akcji spółki; kolejnym etapem w procesie scalenia akcji jest

Petrolinvest ogłasza program naprawczy. Drugi raz na liście alertów

za sztukę i są poniżej tego progu już od roku. Przy drugim ostrzeżeniu giełda wymaga ogłoszenia programu naprawczego. Dlatego spółka zapowiedziała, że scali akcje poprzez podniesienie ich wartości nominalnej z 10 do 160 zł. Oznacza to, że akcje notowane na giełdzie będą

MAN przejęty przez Volkswagena. Jest wniosek do KE

Zatwierdzenie połączenia obu firm doprowadzi do scalenia MAN-a z inną znaną marką samochodów ciężarowych - należącą do Volkswagena Scanią. W wyniku fuzji Volkswagena i MAN-a VW posiada 55,9 proc. akcji we wspólnym przedsięwzięciu. Z uwagi na swoją wielkość fuzja musi być

DM TMS Brokers: Selektywne podejście do rynków akcji to strategia na 2018 r.

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Dom Maklerski TMS Brokers oczekuje większej zmienności amerykańskich indeksów rynków akcji w 2018 r. i dalszego wyznaczania trendów przez spółki technologiczne. Zarządzający będą selektywnie poszukiwali tematów inwestycyjnych wśród mniejszych

Jantar Development z NewConnect zmienia nazwę na MSI Bioscience

rejestrację zmiany nazwy spółki z Jantar Development S.A na MSI Bioscience S.A oraz scalenie akcji spółki w stosunku 20:1 (połączenie dwudziestu akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł, w jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,00 zł każda)" - czytamy w komunikacie

Przegląd prasy

Studio do końca roku planuje premiery kilku preprodukcji --GPW zawiesi 15-27 XI obrót akcjami BBI Development w związku ze scaleniem --ZPF/IRG SGH: Polacy oszczędzają średnio 14% swych dochodów, widoczny wzrost --7Levels

Awbud ma umowę na kompleks handlowo-usługowy w Pabianicach za 45 mln zł netto

. "Projekt kompleksu handlowo-rozrywkowego 'Tkalnia' zakłada wykorzystanie pozostałości zabytkowej zabudowy dawnej fabryki włókienniczej i scalenie jej z architekturą współczesnego budynku. W efekcie tego powstanie wyjątkowy, nowoczesny obiekt, nawiązujący do historii miasta. To przedsięwzięcie

Przegląd prasy

kwartale zobaczymy wzrost gospodarczy. Drugiego zamknięcia gospodarki nie będzie -- Polska jest zadowolona z podziału funduszy odbudowy po pandemii i odgrywa konstruktywną rolę w tych negocjacjach -- Ministerstwo Sprawiedliwości: Projekt scalenia

Stoppoint zakłada przejście na GPW z NewConnect w IV kw. bieżącego roku

"umożliwić dotychczasowym akcjonariuszom skorzystanie z wejścia nowego inwestora". Następnie procedura scalenia akcji zakładana jest w II kwartale. Z kolei w III kwartale planowane jest złożenie prospektu i w efekcie spółka liczy na przeniesienie notowań na GPW z

Polski start-up, który ratuje duże firmy przed gigantycznymi stratami

programistów: RevDeBug nagrywa każdą linijkę kodu i każdą akcję wykonaną w tym kodzie. Pozwala zautomatyzować monitorowanie aplikacji. Nie tylko pokazuje dokładnie miejsce w kodzie, gdzie wystąpił błąd, ale i całość wykonania kodu oraz wszystkie dane, które przyczyniły się do jego powstania. Najłatwiej

AIG zarobiło 1,82 mld dol.

amerykańskiego rządu. AIG winne jest państwu 180 mld euro. Akcje AIG na nowojorskiej giełdzie w ciągu tego tygodnia podrożały o 71 proc. i kosztowały na wczorajszym zamknięciu 22,53 dol. W sumie jednak w ostatnich 12 miesiącach potaniały o 95 proc. AIG musiało w czerwcu scalić akcje

Florida Investments nabyło 100% udziałów Florida Investments X Corp

USA" - czytamy w komunikacie. Pod koniec marca nadzwyczajne walne zgromadzenie emitenta podjęło uchwały w sprawie zmiany nazwy spółki na Florida Investments S.A., wybrało nowych członków rady nadzorczej oraz podjęło uchwały dot. scalenia akcji. Na kolejnym walnym

Giełda w Londynie połączy się z giełdą we Frankfurcie? Może powstać europejski gigant

Obie giełdy potwierdziły fakt rozmów na temat połączenia. Niemiecka giełda FWB (index DAX) będzie miała 54,4 proc. udziałów w nowo powstałej spółce, a londyńska LSE (indeks FTSE) - resztę. Pierwsza próba scalenia rynków miała miejsce 16 lat temu

Zakończenie procesu podziału Santander Securities planowane na IV kw. br.

IV kwartał br., podał bank. Bank podał, że zaakceptowany przez zarządy wszystkich trzech spółek plan podziału to pierwszy krok do scalenia Santander Securities oraz Santander Biuro Maklerskie - dwóch dotychczas odrębnych firm inwestycyjnych świadczących usługi maklerskie w

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Open Finance postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia akcji spółki. Decyzja ta została podjęta w związku z utrzymywaniem się średniego kursu akcji Open Finance poniżej 0,50 zł oraz kwalifikacją do segmentu Listy Alertów, podał Open

Tauron - energetyczny gigant już na warszawskiej giełdzie

minister skarbu Aleksander Grad musiał zaakceptować jedynie 57 gr za akcję (5,13 zł po scaleniu akcji). - Cena odzwierciedla sytuację rynkową. Jest optymalna z punktu widzenia wszystkich: skarbu państwa, inwestorów indywidualnych i instytucji - mówił kilka dni temu minister Grad

Przegląd informacji ze spółek

UniCredit S.p.A. złożył wniosek do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o zawieszenie obrotu wszystkimi akcjami zwykłymi począwszy od 17 do 25 stycznia 2017 r. włącznie w związku z procesem scalenia akcji. Spółka przewiduje wznowienie obrotu akcjami spółki na GPW

Poradnik: Jak kupić akcje Tauronu?

przeznaczyć na to 945 zł, a maksymalny 13 500 akcji - 9450 zł. Uwaga! Scalenie akcji Tauron równolegle z ofertą publiczną przeprowadza tzw. scalenie akcji, czyli łączy je, aby miały większą wartość. Chodzi, o to, aby na giełdzie nie handlować akcjami

Florida Investments z USA wejdzie na NewConnect przez odwrotne przejęcie IPO

. NWZ IPO podjęło uchwały w sprawie zmiany nazwy spółki na "Florida Investments S.A.", wybrało nowych członków rady nadzorczej oraz podjęło uchwały dot. scalenia akcji. "Na kolejnym walnym zgromadzeniu emitenta planowane są uchwały dotyczące nowej emisji akcji

Przegląd prasy

myśleć o przejmowaniu spółek notowanych na zagranicznych giełdach, niż przejmować całe giełdy Parkiet --Sąd zarejestrował zmianę statutu Getin Noble Banku, która umożliwia scalenie akcji w stosunku 3:1 Dziennik Gazeta Prawna

Nie tylko "Cyberpunk 2077". Głośno o polskiej grze powstałej przy wsparciu Microsoftu

dużym uproszczeniu wymaga od konsoli włączenia dwóch gier jednocześnie i scalenia ich w jedną - tłumaczy Tomasz Lubczyński, redaktor magazynu "CD-Action". Ambitny cel pomógł zrealizować koncern Microsoft, znany nie tylko z systemu operacyjnego Windows, ale także jako producent konsol Xbox

Przegląd prasy

ICE --Apart otworzył pierwszy sklep w Hiszpanii przy wsparciu PAIH --Portfel zamówień grupy Mostostalu Zabrze wynosi 395,2 mln zł na koniec VII --Mostostal Zabrze zakłada zakończenie scalenia akcji na początku

Przegląd prasy

EBITDA LIFO --Torpol: Otwarto procedurę likwidacji Torpol Norge --T-Bull przesuwa premierę 'Top Speed 2', wdroży w grze dodatkowe rozwiązania --Getin Noble Bank przygotowuje się do procesu scalenia akcji

Japończycy kupują lidera procesorów do smartfonów. Za 32 mld dol.

ARM specjalizuje się w tworzeniu układów scalonych (chipów) do różnego rodzaju przenośnych urządzeń: telefonów, palmtopów, tabletów czy smartfonów. Jeśli chodzi o smartfony, dostarcza rozwiązań do 95 proc. tych urządzeń na świecie. Generalnie ma też blisko 2/3 globalnego rynku

Winstar Resources trafi w ręce Kulczyka. Debiut w Toronto

Jak podała w piątek rano notowana na GPW spółka Kulczyk Oil Ventures, akcjonariusze kanadyjskiej Winstar Resources wyrazili zgodę na przejęcie przez Polaków. Z kolei akcjonariusze KOV zgodzili się na scalenie akcji spółki w stosunku jeden do

Brian Krzanich rezygnuje z funkcji prezesa Intela [CZYTNIK 22.06.2018]

miejsce "jakiś czas temu" - pisze " The Guardian" . Krzanich pracował w Intelu od 1982 r., a od 2013 r. był prezesem. Za jego kadencji Intel zaczął zmieniać swój model biznesowy z producenta układów scalonych na m.in. przetwarzanie danych. Tymczasowym CEO został mianowany Robert Swan

KNF przyjęła prospekt emisyjny Tauronu

spółkami: Energomix Servis oraz Enion Zarządzanie Aktywami. Akcje mają zostać scalone i za dziewięć "starych" będzie jedna nowa. Sprzedaż akcji ma ruszyć na początku czerwca, a pod koniec miesiąca spółka powinna zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Będzie to już

Przegląd informacji ze spółek

listopada do 27 listopada br. (włącznie) w związku ze scaleniem akcji, podała spółka. 7Levels planuje rozwinąć działalność związaną z portingiem i wydawaniem gier na Nintendo Switch. W 2020 r. zamierza wydać znacznie więcej tytułów zewnętrznych, niż w roku bieżącym, podała spółka

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 3:1 --Indeks WIG20 wzrósł o 0,33% na zamknięciu w poniedziałek --Studencki festiwal startupowy rozpocznie się 22 kwietnia --Średnia stopa redukcji w zapisach

KGHM kupi akcje Tauronu za 400 mln zł

"Zarząd KGHM Polska Miedź informuje, że otrzymał zaproszenie do złożenia zapisu na kupno 700 942 491 akcji spółki Tauron Polska Energia SA po 0,57 złotego. Działając na podstawie otrzymanego zaproszenia, Spółka złoży zapis na kupno 700 942 491 akcji (przed scaleniem)"

Przegląd informacji ze spółek

, plus 90% zysków po osiągnięciu przez grę progu rentowności, poinformowała spółka. Akcjonariusze MNI wyrazili zgodę na skup akcji w celu umorzenia i na scalenie akcji, wynika z uchwał podjętych podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Przychody

Przegląd informacji ze spółek

Catalytic Crac, FCC), do której doszło w maju tego roku, podała grupa. Petrolinvest uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych harmonogram scalenia akcji według którego do resplitu w stosunku 16:1 dojdzie 25 października, podała spółka

Zapisy na akcje Tauronu od 9 do 18 czerwca

akcji Tauronu. Dlatego może być tak, że maksymalnie inwestor zapisze się na 13,5 tys. "starych" akcji, a na debiucie giełdowym, już po scaleniu, będzie posiadać tylko 1,5 tys. "nowych" akcji, o cenie dziewięć razy wyższej. Z powodu scalania każdy zapis na akcje musi być

Spadki na giełdzie. Strach przed nacjonalizacją OFE

hipotecznych. W tej sytuacji, jeśli jakieś resztki zagranicy zostały na GPW, to decyzja funduszy może być tylko jedna: "sprzedaj" - komentował Piotr Kuczyński, analityk Xelion. Posiadacze akcji boją się upaństwowienia spółek jak ognia. Scalenie OFE w jeden fundusz

Przegląd prasy

się to skończyć odebraniem licencji, mówi szef KNF Marek Chrzanowskie w wywiadzie 'DGP' --Konsorcjum, które miało stworzyć polski chip scalony przestało istnieć Puls Biznesu --Projekty uchwał walnego Pekao nie