sarzyna

Polenergia: Test odbudowy KSE z udziałem EC Nowa Sarzyna powiódł się

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Polenergia pozytywnie zdała test odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Próba zrealizowana została przez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna wspólnie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w ramach czteroletniego kontraktu na

Polenergia zaprzestała negocjacji ws. zbycia Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Polenergia ujawniła z opóźnieniem, że 19 października 2017 r. rozpoczęła negocjacje (bez udzielenia wyłączności) w sprawie zbycia 100% udziałów w spółce zależnej Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, w oparciu o dwie oferty otrzymane od

Polenergia: URE ustalił ok. 47,6 mln zł rekompensaty KDT dla EC Nowa Sarzyna

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) określił wysokość korekt rocznych kosztów osieroconych, kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego (rekompensat KDT) za 2017 r. dla Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

Ciech planuje kolejne rejestracje środków ochrony roślin w Rumunii w 2020 r.

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Ciech kontynuuje ekspansję zagraniczną w biznesie Agro i na 2020 rok planuje kolejne rejestracje swoich środków ochrony roślin w Rumunii, jednocześnie rozwijając tam sieć dystrybucji, podała spółka. Ciech Sarzyna

Ciech rozpoczął przegląd opcji strategicznych w odniesieniu do obszaru żywic

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Ciechu podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Grupy Ciech w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, funkcjonującego obecnie w ramach spółki zależnej Ciech Sarzyna, podała spółka

URE ustalił koszty osierocone dla 4 jednostek na 164,91 mln zł w 2019 r.

Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zaktualizował kwoty kosztów osieroconych na 2019 r. dla Elektrowni Pątnów II, Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, CEZ Chorzów i Elektrociepłowni Zielona Góra przy zastosowaniu wskaźnika w wysokości

Spółka Polenergii otrzymała korekty kosztów osieroconych na ok. 39,8 mln zł

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (Polenergia ENS) - spółka zależna Polenergii - otrzymała decyzje Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotyczące korekt kosztów osieroconych na łączną kwotę ok. 39,8 mln zł, podała grupa

Spółki zależne Polenergii zawarły umowy na 113,6 MW obowiązku mocowego

Sarzyna oraz Mercury Energia - spółki zależne Polenergii - zawarły umowy na 113,6 MW obowiązku mocowego, wynika z komunikatu spółki. "Wobec ogłoszenia wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2023 r. zostały zawarte umowy mocowe ze spółkami zależnymi emitenta

Polenergia zaoferowała 111 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2024 r.

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) - spółka zależna Polenergii - która wzięła udział w aukcji mocy na rok dostaw 2024, zaoferowała obowiązek mocowy na ten rok w łącznej wysokości 111 MW, podała spółka

Polenergia ma umowy na łącznie 113,8 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) i Mercury Energia, spółki zależne Polenergii, zawarły umowy - w wyniku aukcji mocy na rok dostaw 2022 - obejmujące obowiązek mocowy w łącznej wysokości 113,8 MW, podała spółka

500 zł ekstra za przychodzenie do pracy w czasie epidemii koronawirusa. Firma wypłaci premie

500 zł ekstra za przychodzenie do pracy w czasie epidemii koronawirusa. Firma wypłaci premie

CIECH to międzynarodowy koncern chemiczny, który trzy swoje spółki ma w Nowej Sarzynie. To CIECH Sarzyna SA (dawniej Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna), specjalizująca się w produkcji środków ochrony roślin, CIECH Żywice – produkująca żywice oraz ALGETE, która udziela licencji spółkom na

Fundamentem biznesu agro Grupy Ciech w br. będą badania i ekspansja zagraniczna

dystrybucji i sprzedaży oraz wzmacniać prowadzone działania promocyjne, w tym programy lojalnościowe dla punktów sprzedaży i gospodarstw. "Nasze bardzo dobre wyniki to efekt konsekwentnie wdrażanej strategii rozwoju Ciech Sarzyna, w tym intensyfikacji działań badawczo

Polenergia zaoferowała łącznie 113,8 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r.

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) i Mercury Energia, spółki zależne Polenergii, zaoferowały w aukcji mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy w łącznej wysokości 113,8 MW, podała spółka. "ENS i

Masz dobry pomysł na start-up? To może być twoja szansa

Masz dobry pomysł na start-up? To może być twoja szansa

trzeciej edycji, spółka Nevomo, dostali możliwość wybudowania na terenie firmy CIECH Sarzyna testowego toru magnetycznego dla kolei dużych prędkości. Natomiast spółka Skriware dzięki bezpośredniemu wsparciu Kulczyka mogła wdrożyć swój produkt - Skrilab - w podstawówce nr 2 w Puszczykowie. Skrilab to

URE: Koszty pomocy publicznej dla KDT wyniosą ponad 109 mln zł w 2021 r.

komunikacie. W 2019 roku w tym programie uczestniczyli następujący wytwórcy: ? Elektrownia Pątnów II, ? Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, ? CEZ Chorzów

Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny

. Z faktoringu odwrotnego skorzystają Ciech, Ciech Sarzyna, Ciech Pianki, Ciech Soda Polska i Ciech Vitrosilicon. Ciech chce wprowadzić faktoring odwrotny także w spółkach niemieckich (Ciech Soda Deutschland i Ciech Energy Deutschland), wymieniono. "W ramach faktoringu

Michał Michalski zastąpił Jacka Głowackiego na stanowisku prezesa Polenergii

Investments w branży oil&gas, energy. Iwona Sierżęga pełniła dotychczas obowiązki prezesa i dyrektora generalnego Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, należącej do Grupy Polenergia, z którą związana jest od 20 lat. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo

Polenergia zaoferowała łącznie 113,6 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r.

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) oraz Mercury Energia - spółki zależne Polenergii - zaoferowały w aukcji mocy na rok dostaw 2023 obowiązek mocowy na rok 2023 w łącznej wysokości 113,6 MW, podała Polenergia

Polenergia zaoferowała łącznie 114 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2021 r.

15 listopada 2018 r. spółki zależne emitenta - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna [...] (ENS) oraz Mercury Energia [...] (Mercury), wzięły udział w aukcji mocy na rok dostaw 2021. W toku aukcji ENS i Mercury zaoferowały obowiązek mocowy na rok 2021 w łącznej wysokości 114 MW. ENS i Mercury do

Polenergia zwiększyła wartość umów z GET EnTra do ok. 233 mln zł na 2017 r.

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna ? spółka zależna Polenergii ? zawarła aneks do umowy z GET EnTra przedłużający okres jej obowiązywania na rok, co zwiększyło wartość umów spółek z grupy Polenergii z GET EnTra do ok. 233 mln netto na

Ciech ma wstępną umowę sprzedaży 100% Ciech Żywice spółce LERG za 160 mln zł

regulacyjnych. Ciech rozpoczął przegląd opcji strategicznych dla biznesu Żywice jesienią 2019 roku, ogłaszając jednocześnie wydzielenie tego biznesu razem z Ciech Sarzyna do oddzielnej spółki, co zostało zrealizowane z początkiem 2020 roku. Nowa spółka zajmuje się w całości produkcją

Mieczysław Król powołany na wiceprezesa PKO BP

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna w Nowej Sarzynie i w Zakładach Konserwacji Zabytków" - czytamy w komunikacie. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW

Ciech przyjął koncepcję reorganizacji Grupy Ciech; realizacja do końca 2022 r.

Rumunii), Ciech Sarzyna (w obszarze produkcji żywic i środków ochrony roślin), Ciech Vitrosilicon (w obszarze produkcji krzemianów i opakowań szklanych), Ciech Pianki (w obszarze produkcji pianek poliuretanowych) oraz Ciech Soda Deutschland (w obszarze produkcji sody

Ciech miał 117,69 mln zł zysku netto, 267,51 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

produktów solnych, czytamy. W 2019 roku doszło do zmian w organizacji segmentu organicznego, polegających na przygotowaniu podziału spółki Ciech Sarzyna na część działającą na rynku środków ochrony roślin (Ciech Sarzyna) oraz żywic (Ciech Żywice). W ramach biznesu środków ochrony

Grupa Ciech wprowadziła do sprzedaży markę wysokomarżowych nawozów Sarplon

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Ciech Sarzyna z grupy Ciech poszerzył swoją ofertę w segmencie Agro o nową kategorię ? profesjonalne nawozy specjalistyczne oferowane pod marką własną Sarplon, poinformowała spółka. Wejście w nowy i szybko rozwijający się rynek, to kolejny

Polenergia: Operacje dot. odpisów mają 5,7 mln zł wpływu na wynik brutto za 2018

podejmowanych działań" - wskazano także. Utrata wartości firmy przypisanej do segmentu energetyki konwencjonalnej jest wynikiem zbliżającego się końca funkcjonowania Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (ENS) w ramach systemu rekompensat na pokrycie kosztów

Przegląd prasy

52,4 pkt w XII wg. fin. danych --PGE: Elektrownia Rybnik została włączona do PGE GiEK --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 222 tys. w USA --Ciech: Sąd zarejestrował wydzielenie BU Żywice z Ciechu Sarzyna

PGE ogłosiła wezwanie na 100% akcji Polenergii po 16,29 zł za szt.

, uzupełniają działania PGE w obszarze badań i rozwoju oraz wpisują się w innowacyjne podejście, które jest jednym z filarów strategii PGE, wskazano. "Z uwagi na to, że Polenergia posiada w swoim portfelu Elektrociepłownię Nowa Sarzyna, przejęcie wpisuje się w ogłoszoną przez

Kalendarium ISBnews

kwartale 2018 roku --10:30: Konferencja Citi Handlowy nt wyników --14:00: Inaugurację projektu OWIZ (Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego) --14:00: Konferencja Grupy Azoty, Ciech Sarzyna oraz Intermag nt. programu

Kalendarium ISBnews

--10:30: Konferencja Citi Handlowy --14:00: Inaugurację projektu OWIZ (Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego) --14:00: Konferencja Grupy Azoty, Ciech Sarzyna oraz Intermag nt. programu Agrorewolucje PONIEDZIAŁEK, 14 maja

Kalendarium ISBnews

Citi Handlowy --14:00: Inaugurację projektu OWIZ (Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego) --14:00: Konferencja Grupy Azoty, Ciech Sarzyna oraz Intermag nt. programu Agrorewolucje PONIEDZIAŁEK, 14 maja

Kalendarium ISBnews

wynagrodzenia w I kwartale 2018 roku --10:30: Konferencja Citi Handlowy --14:00: Inaugurację projektu OWIZ (Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego) --14:00: Konferencja Grupy Azoty, Ciech Sarzyna oraz Intermag nt. programu

Przegląd informacji ze spółek

premiery gry "Deep Diving VR" na platformie PC na 12 września 2019 r., podała spółka. Podstawowa cena gry wyniesie 19,99 USD. Kilka miesięcy po wprowadzeniu na polski rynek żelkotu sanitarnego SaniGel, Ciech Sarzyna rozważa podniesienie zdolności produkcyjnych tego

Ciech nie kupi spółek segmentu agro grupy Sapec, nie wyklucza innych akwizycji

, intensywnie pracujemy także nad wzmocnieniem sieci dystrybucji zarówno w Polsce, jak i za granicą" - wskazał prezes. W obszarze agro Grupa Ciech, poprzez spółkę zależną Ciech Sarzyna, jest największym polskim producentem środków ochrony roślin. Grupa Ciech rozbudowuje portfolio

Ciech wybuduje linię do wytwarzania granulatu solnego za ponad 30 mln zł

: sól paszową oraz sodę oczyszczoną (pod marką Sobic Feed), produkowane przez Ciech Soda Polska. Dodatkowo Ciech Sarzyna jest największym producentem środków ochrony roślin w Polsce, obecnym także w 40 krajach świata, podano też w materiale. "Zarówno granulat jak i

Polenergia prognozuje spadek skoryg. zysku netto do 52,1 mln zł w 2016 r.

P90; - obniżona marża sprzedaży w Dystrybucji ze względu na efekt TPA; - niższe kompensaty gazowe w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna ze względu na niższe ceny gazu, skompensowane wyższą kompensatą kosztów osieroconych i stabilnymi przychodami żółtych

Przegląd informacji ze spółek

przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) do publicznej wiadomości wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2023 rok, w tym ceny zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 202,99 zł/kW/rok, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna oraz Mercury Energia - spółki zależne Polenergii - zawarły umowy na

Przegląd informacji ze spółek

Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - od 2 stycznia br., tworząc Oddział Elektrownia Rybnik, podała spółka. Wcześniej elektrownia znajdowała się w strukturach PGE Energia Ciepła. Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował podział Ciech Sarzyna poprzez wydzielenie BU Żywice do Ciech

Przegląd informacji ze spółek

roku. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) - spółka zależna Polenergii - która wzięła udział w aukcji mocy na rok dostaw 2024, zaoferowała obowiązek mocowy na ten rok w łącznej wysokości 111 MW, podała spółka. Miraculum podpisało

Przegląd prasy

ustaliło datę premiery gry 'Deep Diving VR' na PC na 12 września br. --Ciech Sarzyna rozważa podniesienie zdolności produkcyjnych żelkotu sanitarnego --Grupa Lotos powiększyła swoją sieć stacji o trzy nowe lokalizacje

Przegląd informacji ze spółek

. mBank zdecydował o zwiększeniu puli środków dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) do 1 mld zł z przyznanych dotychczas 500 mln zł, podał bank. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (Polenergia ENS) - spółka zależna Polenergii - otrzymała decyzje Urzędu

Przegląd prasy

Sarzyna patronem tytularnym Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej --Unimot odsprzedał firmie Gaspol biznes butli LPG --ZUS przekazał do OFE 54,5 mln zł --Sprzedaż detaliczna wzrosła o ok. 7,1% r/r w maju wg

Przegląd informacji ze spółek

zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 26 czerwca, podała spółka. Ciech Sarzyna z Grupy Ciech przez najbliższe 5 lat będzie obejmować patronatem tytularnym Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, podał Ciech. Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2018 r

Przegląd prasy

(PSE) do publicznej wiadomości wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2023 rok, w tym ceny zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 202,99 zł/kW/rok, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna oraz Mercury Energia - spółki zależne Polenergii - zawarły umowy na 113,6 MW obowiązku mocowego, wynika z

Przegląd informacji ze spółek

. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) i Mercury Energia, spółki zależne Polenergii, zaoferowały w aukcji mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy w łącznej wysokości 113,8 MW, podała spółka. W wyniku aukcji rynku mocy na 2022 r. zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej

Polenergia zainwestuje w dystrybucję ponad 21 mln zł w ciągu dwóch lat

zapewniło spółce pozycję w gronie liderów na polskim rynku. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając Grupie 15% udziału w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głównie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna. Grupa Polenergia ma także w swoim portfelu projekty farm

Przegląd informacji ze spółek

klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. Zarząd Ciechu podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Grupy Ciech w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, funkcjonującego obecnie w ramach spółki zależnej Ciech Sarzyna, podała spółka

Przegląd prasy

udziałem EC Nowa Sarzyna powiódł się --Medinice nawiązało współpracę z niemieckim producentem sprzętu medycznego --Moody's zmienił na negatywną perspektywę długoterm. ratingu mBanku Hipotecznego --Dochody osobiste w USA

Strata netto Polenergii wyniosła 49,2 mln zł w III kw. 2016 r.

Sarzyna, podano również. Polenergia S.A. - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu

Przegląd informacji ze spółek

ISBnews prezes Michał Litworowski. Urząd Regulacji Energetyki (URE) określił wysokość korekt rocznych kosztów osieroconych, kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego (rekompensat KDT) za 2017 r. dla Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

Przegląd prasy

z UPC --Invenergy rozpoczyna arbitraż przeciwko Polsce - chce wykazać, że jej spółki zależne poniosły "poważne straty" na 11 zbudowanych u nas farmach wiatrowych oraz projektach, które nie mogły się rozwinąć wg gazety --Ciech Sarzyna w

Przegląd informacji ze spółek

Nowa Sarzyna, w oparciu o dwie oferty otrzymane od potencjalnych inwestorów, podała spółka. Obecnie Polenergia zaprzestała kontynuowania transakcji. Zarząd Giełdy postanowił określić wtorek, 12 grudnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na

Przegląd informacji ze spółek

chce zbudować 60 apartamentów wakacyjnych, podała spółka. Ciech Sarzyna z grupy Ciech poszerzył swoją ofertę w segmencie Agro o nową kategorię ? profesjonalne nawozy specjalistyczne oferowane pod marką własną Sarplon, poinformowała spółka. Wejście w nowy i szybko rozwijający

Przegląd informacji ze spółek

. Polenergia pozytywnie zdała test odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Próba zrealizowana została przez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna wspólnie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w ramach czteroletniego kontraktu na świadczenie usług systemowych odbudowy KSE, podała spółka

Przegląd prasy

. --Urząd Regulacji Energetyki (URE) określił wysokość korekt rocznych kosztów osieroconych, kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego (rekompensat KDT) za 2017 r. dla Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna ? spółki zależnej Polenergii ? na ok. 47,6 mln zł, podała

Przegląd prasy

Nowa Sarzyna, w oparciu o dwie oferty otrzymane od potencjalnych inwestorów, podała spółka. Obecnie Polenergia zaprzestała kontynuowania transakcji. --Zarząd Giełdy postanowił określić wtorek, 12 grudnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na

Przegląd prasy

będą notowane na Catalyst od wtorku, 21 listopada, podała giełda. --Polnord zawarł umowę przeniesienia własności działki w Gdańsku, na której chce zbudować 60 apartamentów wakacyjnych, podała spółka. --Ciech Sarzyna z grupy Ciech poszerzył swoją

Przegląd informacji ze spółek

akcjami TU Europa, podał GNB. Cała emisja bankowych papierów wartościowych serii I (BPW) na łączną kwotę 150 mln zł wyemitowanych przez Santander Bank Polska została objęta przez posiadaczy, podał bank. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS

Przegląd informacji ze spółek

o 16% do 131,5 mln euro, podano także. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna ? spółka zależna Polenergii ? zawarła aneks do umowy z GET EnTra przedłużający okres jej obowiązywania na rok, co zwiększyło wartość umów spółek z grupy Polenergii z GET EnTra do ok. 233 mln

Były komisarz Warszawy został nowym szefem CIECh-u

odkupieniu od państwowej Nafty Polskiej 80 proc. akcji Zachemu za 68,6 mln zł oraz 176,1 mln inwestycji przez pięć lat. Także pod koniec marca CIECh podpisał umowę o zakupie od Nafty Polskiej 80 proc. akcji firmy Organika-Sarzyna za 244,5 mln zł i 130 mln zł inwestycji w ciągu pięciu lat. Dotąd transakcji

sarzyna

Sarzyna - wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa rzeszowskiego.Przez miejscowość przepływa Trzebośnica, niewielka rzeka dorzecza Wisły, dopływ Sanu.

więcej o sarzyna na pl.wikipedia.org