samorządzie powiatowym

Katarzyna Bełdowska

Zamówienie powiatowego zarządu dróg publicznych na rozbudowę dróg i opracowanie dokumentacji projektowych - co z ustawą o elektromobilności?

Zamówienie powiatowego zarządu dróg publicznych na rozbudowę dróg i opracowanie dokumentacji projektowych - co z ustawą o elektromobilności?

Artykuł 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 35 ust. 2.

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030"

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach przystępuje do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" wraz z załącznikami:

Tak powinno być najtaniej, ale... Lokalny prąd z OZE nie ma jak płynąć

Klastry energii mają łączyć producentów prądu z OZE i odbiorców z udziałem samorządów. Chodzi o to, żeby lokalnie wytwarzać, dystrybuować i zużywać energię. Tak powinno być najtaniej. Logiczne? Nie u nas.

Koronawirus. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pomoże przedsiębiorcom

Koronawirus. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pomoże przedsiębiorcom

Funduszu Pracy dysponują powiatowe urzędy pracy. To do tych rozwiązań samorząd województwa dołożył 70 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nabory wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej prowadzi obecnie 17 z 20 powiatowych urzędów pracy w Kujawsko-Pomorskiem. WUP przekazał zarządzającemu rezerwą

Rząd rozdzielił dotacje na drogi samorządowe. Zapowiedzi większe niż realia

Rząd rozdzielił dotacje na drogi samorządowe. Zapowiedzi większe niż realia

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę dróg gminnych i powiatowych, które w tym roku dostaną dotacje na budowę i remonty. Według Ministerstwa Infrastruktury zatwierdzona lista umożliwi budowę, przebudowę lub remont łącznie 3,9 tys. km dróg. Z tego 1,8 tys. km przypada na drogi gminne, a 2,1

Sejm przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

pomoże samorządom, które nie są w stanie zwiększyć wydatków własnych na drogi, poprzez udzielenie im wsparcia w postaci finansowania na szczeblu krajowym. Oznacza to likwidację istotnej bariery rozwojowej spowodowanej niezadowalającym standardem dróg powiatowych i gminnych. Fundusz ma mieć do dyspozycji

Inflacja topi "Polski ład" dla samorządów. Pieniędzy było za mało, zanim je rozdzielono

Inflacja topi "Polski ład" dla samorządów. Pieniędzy było za mało, zanim je rozdzielono

podpisaliśmy jednak na 46,7 mln zł. Dlatego rada miasta podjęła uchwałę o zwiększeniu planu. Takich samorządów jest więcej. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie już drugi raz próbuje wybrać wykonawcę na budowę drogi w ramach środków przyznanych w "Polskim ładzie". Za każdym razem oferty, które wpływały

MIB: Nowe kryteria oceny wniosków samorządów na inwestycje drogowe

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Inwestycje samorządów o dochodach niższych niż średnia w województwie zyskają dodatkowe punkty podczas oceny wniosków o dofinansowanie z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" poinformowało

Budowa dróg opiera się pandemii. W tym roku 3,24 mld zł na drogi gminne i powiatowe

Budowa dróg opiera się pandemii. W tym roku 3,24 mld zł na drogi gminne i powiatowe

W środę na telekonferencji premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zatwierdził listę projektów budowy i remontów dróg gminnych oraz powiatowych, które dostaną dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych.  - Fundusz Dróg Samorządowych to ponad 3 mld zł [w 2020 r.] - i to nie jest nasze ostatnie

Rząd podbija stawkę w drogach samorządowych. Sypnie pieniędzmi

Rząd podbija stawkę w drogach samorządowych. Sypnie pieniędzmi

samorządowymi przez premiera Mateusza Morawieckiego. Inwestycje w budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych są wspierane z utworzonego pod koniec zeszłego roku Funduszu Dróg Samorządowych. Przetarg za przetargiem Władze gmin i powiatów muszą się teraz uwijać jak w ukropie, aby zagospodarować dotacje na drogi

Morawiecki: Przeznaczymy ponad 3 mld zł na Fundusz Dróg Samorządowych w tym roku

premier. Program obejmuje budowę, przebudowę lub remont łącznie ok. 3 467 km dróg, w tym ok. 1 708 km dróg powiatowych i ok. 1 759 km dróg gminnych, podała Kancelaria Premiera. Jak uzupełniło w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury, na dofinansowanie

Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

środków FDS będzie zależeć od dochodów jednostki samorządu terytorialnego (JST) ? im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, ale maksymalnie do 80% kosztów realizacji jednego zadania powiatowego lub gminnego (z wyłączeniem zadań obronnych, które będą finansowane z Funduszu w całości

MIR: Premier podpisał program Mosty dla Regionów, nabór ruszy w II poł. sierpnia

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). "Podpis premiera pod uchwałą rządu oznacza, że Mosty dla Regionów stały się oficjalnym programem rządowym. W programie przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, czyli na drogach gminnych, powiatowych czy

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

płynność planowane jest zwiększenie udziału powiatów w dochodach z gospodarowania nieruchomościami SP od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. Jak wskazała Emilewicz, w tej chwili do samorządów powiatowych trafia do czwarta złotówka, zaś po nowelizacji ma to być co druga złotówka

PiS wypłaci 300 zł dodatku do emerytury sołtysom. Asystent na uczelni musiałby na tyle pracować 8 lat

PiS wypłaci 300 zł dodatku do emerytury sołtysom. Asystent na uczelni musiałby na tyle pracować 8 lat

, wiceminister sprawiedliwości, który już zdążył się pochwalić, że projekt przygotowali posłowie Solidarnej Polski. Z założeń wynika, że w ustawie o samorządzie gminnym mają się pojawić nowe punkty przewidujące, że sołtyski i sołtysi po osiągnięciu odpowiednio 60 i 65 lat otrzymają dodatki w wysokości 300

Zamiast na cmentarz, na przemiał. Jakie rekompensaty szykuje rząd za niesprzedane chryzantemy?

Zamiast na cmentarz, na przemiał. Jakie rekompensaty szykuje rząd za niesprzedane chryzantemy?

należy wypełnić wniosek, z podaniem liczby niesprzedanych kwiatów i złożyć go do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Agencja ma także umieścić listę organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego czy instytucji

MI: Plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. został uzgodniony

zgłoszonych przez samorządy w ramach naboru na 2019 r. z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej i dostosowanie ich do kryteriów przewidzianych w ustawie o FDS. Następnie wojewodowie przeprowadzą nabory uzupełniające, do wysokości maksymalnego limitu środków, określonego dla każdego z

Morawiecki - włodarz dróg gminnych i powiatowych. Ręczne sterowanie rodem z PRL

Morawiecki - włodarz dróg gminnych i powiatowych. Ręczne sterowanie rodem z PRL

Hitem tego roku wśród samorządowców są dotacje na drogi gminne i powiatowe przyznawane według nowych zasad z Funduszu Dróg Samorządowych. Powołanie tego funduszu premier Mateusza Morawiecki zapowiedział wiosną zeszłego roku, kiedy rozpoczęła się kampania wyborcza do samorządów. Ustawę o utworzeniu

Uchodźcy z niepełnosprawnościami. PESEL potrzebny, by otrzymać wsparcie

Uchodźcy z niepełnosprawnościami. PESEL potrzebny, by otrzymać wsparcie

. na Żywiecczyźnie są gminy, w których terminy na złożenie wniosku wyznaczane są na kwiecień. PFRON przeznacza środki  Samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz niektóre organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o uzyskanie

NIK: Większość samorządów prawidłowo zrealizowała inwestycje drogowe z PRGiPID

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Samorządy prawidłowo przygotowały oraz zrealizowały inwestycje drogowe finansowane ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019" (PRGiPID), oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Za

MIR dofinansuje budowę mostu na Sole w ramach programu 'Mosty dla Regionów'

dróg zarządzanych przez samorządy, a więc na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Program potrwa do 2025 roku. Na jego realizację rząd przeznaczył około 2,3 mld zł. W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd inwestycji, które po

Rząd przyjął Program rozwoju transportu na Podtatrzu do 2030 r.

przez Forum Współpracy dla Podtatrza pod przewodnictwem przedstawicieli samorządu województwa małopolskiego z udziałem władz powiatowych i gminnych oraz Ministerstwa Infrastruktury, dodano. Program zakłada m.in. budowę i modernizację linii kolejowych, budowę i modernizację

MFPR: Rząd dofinansuje budowę mostu na Wiśle w ramach 'Mostów dla Regionów'

powiatowej nr 1350W po stronie powiatu garwolińskiego i drogi powiatowej nr 1718W na terenie powiatu kozienickiego. Głównym celem rządowego programu jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Na realizację programu rząd przeznaczył około 2,3

ME i MŚ rozpoczęły nowe programy na rzecz poprawy czystości powietrza i OZE

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) i Ministerstwo Środowiska (MŚ) przedstawiło programy wsparcia Energia+ i Ciepłownictwo powiatowe oraz program Polska Geotermia+, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mają

Kto w powiecie pełni funkcję kierownika zamawiającego?

Pytanie: Kto jest kierownikiem zamawiającego w powiecie? Czy jest nim zarząd jako organ kolegialny, czy starosta? Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy Pzp kierownikiem jest osoba lub organ, który jest uprawniony do zarządzania zamawiającym . Zgodnie natomiast z ustawą o samorządzie powiatowym zarząd

MIR: Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030

roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych jako podmiotów decydujących o polityce rozwoju w skali lokalnej. Strategia tworzy warunki do większego angażowania się samorządów gminnych i powiatowych w realizację wspólnych projektów i we współpracę ponad granicami administracyjnymi" - podano w

20 zł od doniczki, 3 zł od chryzantemy ciętej. Można już składać wnioski o rekompensaty za niesprzedane kwiaty nagrobne

utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19". Dotyczą więc tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają choć jednego pracownika.  Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego

Miliard euro z KPO na poprawę warunków mieszkaniowych. Co planuje rząd?

mld euro. Kto i o co będzie mógł się ubiegać? Fotowoltaika na blokach Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych oraz do samorządów. Dzięki niemu duży krok w stronę ekologii mają zrobić bloki. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz Społeczne

Morawiecki chce podwoić środki na samorządowy transport. Będzie je mnożyć przez zero [SPRAWDZAMY]

transporcie zbiorowym, swoją drogą odkładaną z roku na rok, wcześniej przez rząd PO-PSL, teraz przez PiS. – Według nowych przepisów samorządy gminne oraz powiatowe będą musiały kontraktować obsługę połączeń z przewoźnikami, ale bez dodatkowych pieniędzy, które w chwili obecnej są tym przewoźnikom

Inteligentne oświetlenie ulic - sposób na duże oszczędności

kluczowych, ale i bardziej kosztownych aspektów funkcjonowania współczesnego miasta – koszty generowane przez uliczne latarnie, czy lampy oświetlające budynki użyteczności publicznej to nawet 40-60 proc. wydatków na energię elektryczną ponoszonych przez miejskie samorządy w Polsce. Co więcej, szacuje

Najbogatsza gmina w Polsce jest niemal dwadzieścia razy bardziej zamożna od najbiedniejszej

polskich samorządów przygotował specjalistyczny tygodnik „Wspólnota”. W opracowanym raporcie jednostki podzielono na województwa, miasta wojewódzkie, powiaty, gminy, miasta powiatowe, miasta na prawach powiatu, miasteczka i gminy wiejskie. Jak piszą w komentarzu do badania prof. Paweł

Bez konta w banku i Internetu nie dostaniesz 500 plus. Rząd zapomina o wykluczonych?

zmienić, a rolę samorządów przejmie najbliższy dla nas oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . W praktyce dla mieszkańców wsi oznacza to, że wszelkie nieścisłości, które mogą pojawić się przy obsłudze wniosku, będą rozpatrywane w instytucji znajdującej się w ich mieście powiatowym, a nie jak do tej

PiS zapowiadał uzdrowienie transportu autobusowego. Nie udało się. Połączeń wciąż ubywa

nie miałem pojęcia. Współczuję ludziom, którzy na co dzień przemieszczają się autobusami. Czekać choćby nawet 40 minut na autobus to kolosalna strata czasu. 14 mln osób wykluczonych  Z danych Klubu Jagiellońskiego wynika, że gminy, w których nie istnieje organizowana przez samorząd komunikacja

Szalony skok zysków Orlenu. Na czym obłowiła się firma kierowana przez Obajtka?

; Zeszłoroczny zysk netto Orlenu jest też 12 razy większy niż dotacje, jakie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dostaną w tym roku samorządy na wsparcie budowy, przebudowy i remontów 2,8 tys. km dróg gminnych i powiatowych.  Z niebotycznych zysków Orlenu za 2022 r. można by bez trudu sfinansować część

Schetynówki 2.0. Jak PiS wykorzystał projekt zaniedbany przez PO

drogi ochrzczono schetynówkami. Zgodnie z programem Schetyny budżet wykładał 1 mld zł rocznie na wsparcie budowy i remontów dróg lokalnych, a samorządy dokładały drugie tyle. Dzięki temu przez trzy lata wyremontowano ponad 8 tys. km dróg gminnych i powiatowych więcej, niż planowano. Jednak gdy Schetyna

Morawiecki w expose: Polska ma stać się centrum logistycznym Europy

komunikacji powiatowej i gminnej, na poprawie komunikacji drogowej i kolejowej. "Na to będziemy przeznaczać więcej środków, również z budżetu państwa i liczę na bliską współpracę ze wszystkimi samorządami" - podsumował premier. (ISBnews)

Jarosińska-Jedynak: Około 2,6 mld zł na wsparcie wynagrodzeń ze środków unijnych

pracowników mogą skorzystać też organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit. Wsparcie będzie udzielane przez 3 miesiące. Dofinansowanie może objąć pracowników

Morawiecki osobiście zdecyduje, która gmina i powiat dostaną pieniądze na inwestycje drogowe z nowego funduszu

W ostatni wtorek rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który ma wspierać budowę dróg gminnych i powiatowych, inwestycji z rządowego programu "Mosty plus" oraz budowę dróg dla celów militarnych. Czytaj też: Bardzo drogie drogi. Ponad 50 mln zł za 1 km nowego odcinka

W przyszłym roku znów cięcia w budżecie na drogi samorządowe

W projekcie budżetu na przyszły rok na remonty i modernizacje dróg gminnych i powiatowych zaplanowano 800 mln zł dotacji. To tyle samo co w tym roku. Ale według zapowiedzi rządu z tegorocznej ustawy budżetowej w 2018 r. dotacje na inwestycje w drogi samorządowe miały wynieść 1,1 mld zł &ndash

KGHM wyprodukuje środki dezynfekujące dla szpitali, urzędów i firm

kapitałowa KGHM Polska Miedź i jej poszczególne spółki mają znaczący wpływ na swoich pracowników, ale też samorządy i krajową gospodarkę" - podkreślił prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie. To nie jedyne działanie, jakie grupa kapitałowa KGHM podjęła w ostatnim

BGK udzielił 140 mln zł finansowania na budowę szpitala w Żywcu

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił finansowania na budowę i wyposażenie Szpitala Powiatowego w Żywcu, podał bank. Inwestycja realizowana jest na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu i

Gdzie szukać pieniędzy dla firm. Poradnik

Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z których można uzyskać dopłaty do wynagrodzeń pracowników - radzi Agnieszka Nowakowska, dyrektor ds. księgowości i kadr spółki WeSub. Podkreśla, że przedsiębiorcy nie powinni jednak zapomnieć, że wciąż kontynuowanych jest wiele programów grantowych oraz wsparcia

NIK sprawdził proces wydawania pozwoleń budowlanych, stwierdza słabości kadrowe

pozwolenie na budowę nie zawsze mogą liczyć na równe traktowanie, jasne zasady czy możliwości przedstawienia swoich racji. Natomiast powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego zaniedbują obowiązek rzetelnej kontroli zgodności z prawem i bezpieczeństwa budowli przed wydaniem pozwolenia na jej użytkowanie

MIB: Wnioski w programie rozwoju dróg gminnych i powiat. opiewają na 1,7 mld zł

została już zakończona. Program ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. "Cieszy skala

MIB: Rozdzielono 366 mln zł subwencji ogólnej na drogi samorządowe

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB). "Dofinansowanie dla realizowanych zadań uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego w tym: - 12 województw, na kwotę 27,3 mln zł, - 119 powiatów, na kwotę 120,6 mln zł

Rząd zajmie się projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych w III kw.

termin przyjęcia projektu przez RM to III kw. 2018 r. "Ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwe zwiększenie ich wydatków na drogi samorządowe, zatem istnieje konieczność udzielenia wsparcia z budżetu państwa i

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

ń na dostawy lub usługi, - 5.350.000 € dla zamówień na roboty budowlane, b) udzielanych przez zamawiających z sektora samorządu terytorialnego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe, jednostki kultury) progi unijne wynoszą odpowiednio: - 214.000 €  dla

Będzie rewolucja na rynku pracy i masowe zwalnianie urzędników. Nocne poprawki do "tarczy antykryzysowej 4.0"

. Zabraliście kompetencje samorządów. To łamanie zasady pomocniczości i zaprzeczenie demokracji. Samorząd upodliliście. Doprowadziliście do tego, że samorządy mają spadki dochodów w PIT o 40 proc., a w CIT o 30 proc. Prosiliśmy - zwolnijcie inwestycje samorządowe z VAT, odłóżcie szpitale powiatowe. I co

Ranking inwestycji. Częstochowa ostro w dół

pierwsze miały wydatki inwestycyjne większe niż wojewódzkie Opole. To Świnoujście (3600 zł per capita), Krosno i Konin. Kolejne dwa powiatowe miasta: Gliwice i Płock, ustępują w wydatkach inwestycyjnych tylko wojewódzkim Opolu i Białemustokowi. Częstochowa w porównaniu z zeszłorocznym rankingiem zanotowały

Wadowice: rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę szpitala

W Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach powstanie dodatkowy pawilon łóżkowy. Starostwo wybrało ofertę z najniższą ceną. Koszt inwestycji ma wynieść 8,704 mln zł. Decyzja o rozbudowie Szpitala Powiatowego o nowy pawilon E została podjęta

Rząd podzielił pieniądze na lokalne drogi. Rusza wyborcza kampania drogowa

wykorzystać w jednym roku kalendarzowym. Czytaj także: Drogowy pęd z potknięciami. Bilans drogowy 2018 r. [MAPA] Wyborcza kasa dla województw W ostatnich dniach rząd ustalił już tegoroczne limity dotacji na drogi samorządowe dla poszczególnych województw. „Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie

Mosty Plus - nowy program rządu Morawieckiego. Obietnica przed wyborami samorządowymi

ministrami inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim oraz infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Ten nowy program, na wzór innych programów PiS, Morawiecki ochrzcił mianem „Mosty Plus”. Ten program przewiduje budowę mostów w ciągach dróg samorządowych – jest zatem adresowany do samorządów

Najbogatsi 2013: Ranking najzamożniejszych miast i gmin w Polsce

Pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota" opublikowało najnowszy ranking najbogatszych samorządów w Polsce. Jego autorem jest profesor Paweł Swianiewicz, doradca prezydenta ds. samorządów. Metodologia jest prosta - dochody samorządu

O PR w samorządach i administracji

Tegoroczna konferencja odbyła się pod znakiem wielu dyskusji, m.in. poświęconych komunikacji samorządów oraz instytucji publicznych z mieszkańcami czy mediami. Prelegenci podkreślali istotę samorządowych inwestycji, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności regionu

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

znajdujące się w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego oraz inne organy w zakresie określonym odrębnymi ustawami. Organami egzekucyjnymi obowiązków o charakterze niepieniężnym są: 1) wojewoda, 2) właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu

Rząd idzie na wojnę z samorządami? O podatki

Samorządy mają udział w podatkach dochodowych. Inaczej mówiąc, część pieniędzy z tych podatków płynie do kas miejskich, gminnych, powiatowych. Każda obniżka podatków, która zmniejsza dochody budżetu, bije więc także w dochody samorządów. Z drugiej strony, od lat kolejne rządy

Afera basenowa. Zbudowana za 11 milionów perła uzdrowiska jest nieczynna od lat, chętnych na remont szukano ze świecą

. Wójt gminy poinformował projektantów i wykonawcę o zagrożeniu katastrofą budowlaną. Tymczasem ciągle wychodziły kolejne usterki. Ściany obiektu zaczęły zwyczajnie pękać. 5 sierpnia 2014 zapadła wspólna decyzja wójta, projektanta, wykonawcy etc. Uzgodniono, że Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Miał być domek pod lasem, jest pusty teren. Pani Alicja nacięła się na działkę

, uzyskiwaniem warunków zabudowy oraz kontrolą i doborem odpowiedniej działki pod wymagania inwestora indywidualnego i do którego trafiła sprawa pani Alicji. Kobieta po zawarciu transakcji udała się do starostwa powiatowego, by zgłosić budowę 35-metrowego domku letniskowego. – Od urzędnika dowiedziała się

Fundusze unijne. Uratują pół miliona miejsc pracy

Koronawirus w Polsce. Zapisz się na specjalny newsletter, w którym zawsze znajdziesz sprawdzone informacje Od kilku tygodni samorządowcy stają na głowie, by w miarę swoich możliwości znaleźć pieniądze na walkę z koronawirusem. Pisaliśmy już o tym, że samorząd wojewódzki wygospodarował m.in

Kampania wyborcza wylega na drogi. Czeka nas festiwal inauguracji inwestycji

samorząd. - Gdyby nie 8 mln zł, jakie dostajemy z rządowego programu, na pewno by ta inwestycja nie miała szans rozpoczęcia - stwierdził podczas ceremonii Jan Żebrak, wójt gminy Charsznica.  Budowa wiaduktu ma się zakończyć w sierpniu. Czyli w ostatnich tygodniach przed wyborami do parlamentu. Z

Niebezpieczne drogi niczyje. Dawne krajówki gorącym kartoflem przerzucanym między samorządami

Komorowskiego, który wskazywał, że w przepisach brakuje precyzyjnych kryteriów uzależniających możliwość przekazania danego odcinka drogi od funkcji, jakie pełni ona dla społeczności lokalnej (czyli czy ma znaczenie gminne, powiatowe czy wojewódzkie). W uzasadnieniu czytamy, że jednostki samorządu

Kongres Nowej Mobilności 2019 odbędzie się 9-10 września br. w Lublinie

. Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali włodarze polskich miast, przedstawiciele rad gmin, a także pracownicy samorządowi w urzędach gminnych, powiatowych i marszałkowskich oraz pracownicy jednostek zależnych, w których zakresie odpowiedzialności znajduje się elektromobilność, jak również

Problem z bezpłatnymi biurami pomocy prawnej - mało czasu i pieniędzy

mówiąc już o innych wydatkach - ocenia Barbara Gwóźdź, naczelnik wydziału organizacyjnego starostwa powiatowego w Opolu (ma tam powstać pięć biur). - I jak zawsze koszty te spadną na samorząd powiatowy i samorządy gminne - komentuje Małgorzata Zięć, dyrektor biura promocji i

Koronawirus. Restauratorzy ze Starego Miasta w Lublinie proszą o zniżkę na ogródki. "Wydatek nie do udźwignięcia"

od stolików w ogródku sąsiedniej restauracji. Obniżenie stawki za zajęcie pasa drogowego byłoby realną pomocą, której nie trzeba konsultować z władzami ogólnokrajowymi i tutaj wszystko zależy od samorządu - dodaje Abramowski. Opłata jedna z najniższych w Polsce O to czy jest szansa, by obniżyć stawki

Na drogi lokalne zrzucą się państwowe spółki i Lasy Państwowe. Premier dostaje uznaniową pulę pieniędzy do rozdziału

We wtorek rząd przyjął zapowiadany od miesięcy przez premiera Mateusza Morawieckiego projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Będzie on finansować budowę dróg gminnych i powiatowych, a także inwestycje w rządowy program "Mosty Plus" oraz budowę dróg i mostów o znaczeniu militarnym

Karać za jazdę autem, by dać fory kolei? Kierowcy to już skarbonka budżetu

„Uważam, że docelowo – po zapewnieniu wszędzie komunikacji publicznej – użytkownicy powinni płacić za każdą drogę publiczną, nawet powiatową czy gminną” – stwierdził Jakub Majewski, prezes fundacji ProKolej, w wywiadzie dla „Wyborczej ”. Nie podał, o ile

Olbrzymi spadek dochodów Lublina w kwietniu. Podatek PIT: zamiast 54 mln zł, tylko 31,8 mln

może to być nawet 200 mln zł. Dane z kwietnia mogą to potwierdzać. Z kolei oficjalne wyliczenia ratusz ma przedstawić pod koniec maja. Związek Miast Polskich: Spadek jest dramatyczny! Urzędnicy z Lublina zauważają jeszcze, że negatywne skutki dla budżetu samorządów związane ze zmianami podatkowymi

Rząd odmraża rejestrację aut. Ale wcześniej zezwolił na omijanie wydziałów komunikacji

wymiany dokumentów. Samorządy porzuciły kierowców Rządowe rozporządzenie ma wybawić kierowców z problemów, w jakie wtrąciły ich starostwa, czyli samorządy, które w połowie marca zaczęły nagle zamykać wydziały komunikacji.  „To bardzo ważny zapis prawny, bo od kilku tygodni apelujemy do władz

Podkarpacie ukrywa, ile płaci kolejarzom, a pociągi prawie nie jeżdżą. Radny PiS: "To tragedia i kompromitacja"

był problem, więc Jerzy Zuba, przy akceptacji samorządu wojewódzkiego, namówił lokalne samorządy do utworzenia kolei powiatowej, której organizatorem miał być powiat sanocki. Najbardziej wykluczone komunikacyjnie samorządy zadeklarowały, że dołożą się do kosztów przewozów na trasie Łupków &ndash

Przedsiębiorca z Zakopanego rekrutuje medyków zza wschodniej granicy

samorządu lekarskiego brakuje nam około 50 tys. lekarzy, w tym 20 tys. rodzinnych. Ale nawet gdyby udało się ich w takiej liczbie wyczarować z dnia na dzień, to i tak w rankingach Banku Światowego Polska byłaby krajem z jednym z najniższych odsetkiem lekarzy w stosunku do liczby mieszkańców. - Moja firma

Ekonomiści PKO BP tną prognozy wzrostu gospodarczego. Winne słabe inwestycje

swoje plusy. Ponieważ Polska powiatowa nie wydaje pieniędzy, to sytuacja w finansach publicznych nieoczekiwanie jaśnieje. Tegoroczny deficyt w sektorze finansów publicznych będzie płytszy dzięki nadwyżce w budżetach samorządów. Ma wynieść - według PKO BP - ledwie 2,2 proc. PKB. A w przyszłym roku

Rząd przyjął Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023, warty 107 mld zł

ekspresowych oraz 57 nowych obwodnic. Program warty jest ok. 107 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Jednocześnie Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", o wartości

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

ludziom wmawiać, że nic się nie zmieni po naszym ewentualnym wecie. Nie będzie budżetu, to będzie prowizorium budżetowe, spokojnie dostaniecie pieniądze - słyszą przedsiębiorcy, rolnicy, samorządy. Ta retoryka może nawet trafiać, gdyż wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że, przede wszystkim z prowizorium

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

samorządu terytorialnego, oprócz gminy i województwa. Powiat, w celu realizacji swoich zadań, został wyposażony również w osobowość cywilnoprawną. Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. W jaki sposób działa

MIB rozpocznie 2 października konsultacje lokalizacji w ramach Mieszkania+

gminom i lokalnym społecznościom, podał resort. "W konsultacjach, które odbędą się w każdym województwie, mogą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich samorządów lokalnych: samorządów powiatowych i samorządów gminnych. Chodzi o to, żeby z szansy uzyskania mieszkania, które

Transport publiczny to nie tylko dojazd do pracy. To szansa na lepszą szkołę, wizytę u specjalisty. A firmy transportowe jeżdżą, jak kierowcom wygodnie

przykład przewoźnicy, którzy żerują na ulgach ustawowych. Im, a także samorządom pasuje, że ustawy nie ma, więc na nią nie czekają. Mogą mówić, że ustawa jest zła, ale to wymówka. Aktualny stan pozwala im nic nie robić. Podoba im się to. Jak to im się podoba? Może nie da się nic zrobić? Da

Wielka inwestycja we Wrześni. Edukacja zawodowa na najwyższym poziomie

rozbudowę centrum oświatowego, w ramach którego zmodernizowano budynek Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oraz znajdujące się we Wrześni bursy. Powstało też nowoczesne zaplecze dydaktyczno-sportowe. Niech ten przykład z powiatu wrzesińskiego będzie inspiracją dla innych samorządów, szkół i uczelni czy

Raport o stanie samorządu terytorialnego, czyli tego później nie da się już naprawić

Według nich: Starzenie się społeczeństwa pogłębi problemy samorządów. Znacznie spadną ich dochody, a wzrosną wydatki socjalne, dla osób starszych, wymagających opiekuńczego wsparcia, którego nie znajdą w rodzinie. Państwo

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi

Ekolog i przybysz z miasta są prawie tak złowrodzy jak LGBT. Wieś kupi więc opakowany w kolorowy papierek smrodliwy prezent

inwestycja zostaje zrealizowana, ludzie zostają z tym na całe życie. Dlaczego? Bo polska prowincja to nie bogacze, którzy mogą zmieniać miejsce zamieszkania, kiedy im się podoba. Czytaj też: Składowisko śmieci po sąsiedzku? Dzięki nowym przepisom może powstać po cichu Polska lokalna, ta powiatowa, ma

Praca zdalna w urzędach. Petenci rozgoryczeni

szczegółowych dotyczących sposobu załatwiania wybranych spraw – podkreśla Stube. „Zdalna? To żart” Decyzją premiera rozgoryczeni są petenci. – Kontakt zdalny z urzędami to fikcja – mówi nam mieszkaniec jednego z miast na Podkarpaciu. – Starostwo powiatowe w moim mieście na

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

. Nie trzeba będzie stawiać się przed powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności (w pierwszej instancji) oraz przed wojewódzkimi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako druga instancja, gdy ktoś się odwoła od decyzji), aby przedłużyć ważność dokumentów. Orzeczenie

Sejm skierował ustawę dot. podwyższenia opłaty paliwowej do prac w komisjach

Dróg Samorządowych przewiduje m.in. utworzenie Funduszu, zasady jego działania, a także ustalenie zasad współfinansowania ze środków publicznych zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. dróg powiatowych, gminnych oraz mostów w ciągach dróg wojewódzkich

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

publicznych" "Nie da się tej debaty nad tym projektem oddzielić od tego, co obserwowaliśmy w ostatnim czasie. A to, że się przerzuca finansowanie służby zdrowia na samorządy powiatowe [?],czy zadania samorządów związane z reformą oświaty [?] to sprawia, że w bardzo

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

zobowiązań w stosunku do swoich kontrahentów w wysokości 12 mln złotych ze spłatą na okres 15 lat. Czy jako jednostka sektora finansów publicznych, której organem założycielskim jest samorząd powiatowy, możemy zawrzeć umowę na ww kredyt - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - bez stosowania procedur ustawy

Domy opieki w czasie pandemii. Jak dziś działają zakłady opiekuńczo-lecznicze

ich kosztów. W przypadku skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum placówka kontaktuje się z pacjentem, informując o rozpoczęciu procedury przyjęcia, a następnie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna umawia się na pobranie wymazu w miejscu pobytu 

MR,KIR: Ruszył Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w admin. publ.

telefonem w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, urzędach wojewódzkich i Policji. Płatności te będą dokonywane przez terminale płatnicze lub poprzez bankowość mobilną z wykorzystaniem usługi WebPOS Paybynet, podał KIR. "Chociaż obrót bezgotówkowy staje się coraz

Poradnik nie tylko dla uczniów. Jak zdobyć stypendium

Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) do 10 września. Informacje: www.powiatklobucki.pl *Program stypendialny samorządu Mazowsza dla lekarzy. Nabór skierowany jest do osób kształcących się na studiach (V lub VI rok studiów) na kierunku lekarskim w uczelni na terenie

Co Polska zrobi z miliardami euro z Krajowego Planu Odbudowy? Relacja z wysłuchań publicznych

;samorządy Na wstępie Jakub Wygnański z fundacji Stocznia, która współorganizuje wysłuchania, mówił: - KPO to unikalna szansa na gwałtowną modernizację Polski i Europy. To nie są listy zakupowe. Plan umebluje świat naszych dzieci na wiele lat, to one będą spłacać pożyczki, które zaciągniemy. Bernadeta Skóbel

Rząd rozpoczął drogową kampanię wyborczą. Na drogi lokalne obiecuje pieniądze planowane przez poprzedników

Przed wyborami politycy w Polsce z zasady zaczynają się interesować inwestycjami drogowymi. Zgodnie z tą zasadą, przed jesiennymi wyborami samorządowymi rząd premiera Mateusza Morawieckiego sypnął obietnicami rozwoju dróg powiatowych i gminnych. Drogi lokalne są dla rządu „niezwykle ważną

Radny PiS organizuje akcję WOSK. Żeby ratować kolej w Bieszczadach

Jerzy Zuba, radny powiatowy PiS z Zagórza i społecznik, to autor komediowej kampanii na rzecz kolei w Bieszczadach. Nagrał m.in. klip pod tytułem „Przychodzi bieszczadzki transport do lekarza”, sfilmowany na drezynie teledysk do piosenki „Stacja Zagórz” i rozmowę jak z filmu

Kaczyński: Wycofujemy się z projektu nowej opłaty paliwowej

. Rocznie na drogach gminnych i powiatowych dochodzi do 16 tys. wypadków, w których ginie 1 tys. osób, a rannych zostaje 18 tys. osób – mówił w Sejmie 12 lipca poseł Zbigniew Dolata. - Celem Funduszu Dróg Samorządowych jest realizacja bardzo ambitnego programu naprawy dróg lokalnych w najmniejszych

KIR: Ponad 1,4 tys. urzędów w Polsce ma usługę płatności bezgotówkowych

, realizowanego przez KIR we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Jednym z planowanych działań było wprowadzenie możliwości płacenia kartą i telefonem w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, urzędach wojewódzkich i Policji. "Malejący udział gotówki w

Fundusze unijne. Szansa dla tych, którzy stracili pracę przez pandemię koronawirusa

przestoje decydowali się tacy potentaci na rynku jak choćby Volkswagen Poznań czy Amica. Urzędy pracy mają dane o zwolnieniach Koronawirus od razu przyniósł pogorszenie statystyk. Na koniec marca na podstawie danych z 31 powiatowych urzędów pracy wiadomo, że 21 zakładów pracy już zgłosiło zamiar

Chcesz autostrady? To słono płać. Wjazd do centrum miasta powinien zaś być rzadki i także drogi [WYWIAD]

Europie? Wpływy z opłat drogowych są niższe niż z udostępniania torów. Mimo że samochody przewożą 20 razy więcej osób i 10 razy więcej towarów. To jak zacząć podnosić cenę za jeżdżenie samochodem? Kto powinien płacić więcej? Najłatwiej jest samorządom dużych miast. Mają duże pole do popisu, bo tam

Kilka lat temu przywrócił PKS-y w powiecie. A mówili mu: "Siedź cicho i nie wymyślaj"

we mnie zamysł, by zająć się transportem, ponieważ w rozmowach z mieszkańcami często słyszałem, że nie ma czym dojechać do pracy, biblioteki, do miasta powiatowego. Zaproponowałem, że powiat przejmie udziały w spółce PKS Lipno-Rypin, należącej do państwa. Już miałem wstępną umowę z 

Czy grozi nam paraliż komunikacyjny? Wszystkie zezwolenia na przewozy busami wygasają w grudniu

autobusową łączącą kilka gmin w jego powiecie. Żeby wykonywać takie usługi, potrzebne jest zezwolenie wydane przez starostwo powiatowe. Ku jego zdumieniu okazało się, że może je dostać, ale będzie ważne tylko…do końca roku (same formalności obecnie trwają kilka miesięcy!), bo od nowego roku mają

Sieć drogowa na półmetku. Co jeszcze zostało do zbudowania? Raport na koniec 2020 r.

może wielkie problemy dla dróg samorządowych, które w większości nie są dostosowane do ruchu tak ciężkich pojazdów. Znowelizowana pod koniec 2020 r. ustawa o drogach publicznych co prawda pozwala samorządom wprowadzać ograniczenia w ruchu takich pojazdów, ale tylko na drogach, które są w kiepskim

Chaos i brak kasy. Czy polskie miasta zaczną bankrutować?

Teoretycznie - nie. Polskie prawo nie przewiduje upadłości jednostki samorządu terytorialnego. Ale coraz trudniejsza sytuacja finansowa i coraz większe długi samorządów mogą spowodować, że wiele z nich stanie przed widmem niewypłacalności. Takie

Metro, tramwaje, kolej - ofensywa inwestycyjna w polskich miastach. Ale co z długami?

" co roku publikuje ranking zadłużenia samorządów. Najbardziej zadłużonym miastem powiatowym na koniec ub.r. był Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie). Długi gminy to ponad 40 mln zł - niemal tyle, ile jej całoroczne dochody, które wyniosły niecałe 48 mln zł