samorządowe koleje

Edyta Bryła

Prezes Przewozów Regionalnych stawia krok do przejęcia kolei w regionach: "Samorządowe spółki nie wnoszą żadnej wartości", "Mnożą koszty"...

Prezes Przewozów Regionalnych stawia krok do przejęcia kolei w regionach: "Samorządowe spółki nie wnoszą żadnej wartości", "Mnożą koszty"...

- Poza Kolejami Śląskimi wszystkie samorządowe spółki [kolejowe] nie wnoszą żadnej dodatkowej wartości do rynku przewozów kolejowych - powiedział serwisowi PortalSamorzadowy.pl Krzysztof Zgorzelski, prezes Przewozów Regionalnych. Jego wypowiedź wpisuje się w pomysł PiS i żądania związkowców scentralizowania polskiej kolei.

Koleje samorządowe robią własny wspólny bilet. Łącznie mamy już trzy takie, czyli tak naprawdę nadal nie mamy żadnego

Pasażera guzik obchodzi, czy jedzie pociągiem państwowym czy samorządowym. Jeśli wspólny bilet nie obejmuje wszystkich, podróże koleją nadal będą utrudnione i stresujące.

Pesa ma nowy kontrakt. Województwo dolnośląskie kupiło pociągi z Bydgoszczy

Pesa ma nowy kontrakt. Województwo dolnośląskie kupiło pociągi z Bydgoszczy

Dziś (29 września) bydgoska firma podpisała umowę z Kolejami Dolnośląskimi. Pesa dostarczy na Dolny Śląsk pięć nowych, pięcioczłonowych pociągów typu Elf2. Każdy z nich zmieści 500 pasażerów (250 miejsc siedzących). Wartość zamówienia to 145 mln zł. Pięć pierwszych pociągów może być tylko

Po wyborach powrót do wielkiej kolei jak za Gierka? "Przewozy powinny być pod jednym szyldem PKP"

Po wyborach powrót do wielkiej kolei jak za Gierka? "Przewozy powinny być pod jednym szyldem PKP"

tej pory. Z drugiej strony dziś w regionach z własnymi kolejami samorządowymi przewozy rosną najszybciej. A tam, gdzie operują tylko PR, widać spadki. Związkowcy PR jednak mówią, że to dlatego, że marszałkowie faworyzują własne koleje. Narzekają, że PR dostają na przykład gorsze trasy do obsługi, a

Kolej i fotowoltaika - czy to partnerstwo jest skazane na sukces?

przedsiębiorcami – m.in. Cemetem, Captrain Polska, CTL Logistics, Transchem, LTE Polska, czy Rail Polska. Spośród samorządowych przewoźników pasażerskich, zainteresowanie takimi rozwiązaniami zadeklarowały m.in. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Małopolskie, czy Koleje Śląskie. Panele PV na podkładach

Jak ustalić cenę wznowienia i jakie zapisy zawrzeć w projekcie umowy?

określony, które zgodnie z warunkami w nich zawartymi na podstawie decyzji zamawiającego podlegają przedłużaniu na kolejny okres". Tym samym, zamawiający który udziela zamówienia może przewidzieć wznowienie tego zamówienia na dodatkowy okres, na warunkach zawartych w umowie. To z kolei, bez wątpliwości

UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 8% r/r do 335,4 mln osób w 2019

wzrost liczby pasażerów o ponad 2,7 mln (6%). W ostatnim roku duże wzrosty liczby pasażerów zauważalne były także u przewoźników samorządowych. O ponad milion podróżnych więcej niż w 2018 r. przewiozły: Koleje Śląskie (3,5 mln osób więcej), SKM Warszawa (2,6 mln), Koleje Mazowieckie (2,4 mln), Koleje

PKP SA: Koleje Śląskie i Koleje Małopolskie dołączyły do Wspólnego Biletu

podróży. Niedawno narodowy przewoźnik wprowadził wzajemną sprzedaż biletów z Kolejami Śląskimi i Kolejami Małopolskimi. Tym samym w kasach PKP Intercity można kupić bilety na przejazdy pociągami Kolei Śląskich lub Kolei Małopolskich, a w kasach tych samorządowych przewoźników pasażerowie kupią bilety na

MF: Deficyt general govt obniżył się w 2017 gł. dzięki wyższym dochodom budżetu

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) spadł w ub.r. o 0,8 pkt proc. (do 1,5% PKB) głównie w wyniku istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa (o ok. 21 mld zł), na co z kolei wpływ miał przede wszystkim

Fitch podniósł prognozę deficytu 'general government' Polski do 5% PKB w 2020

relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 43,5% na koniec 2020 r. i 38,2% na koniec 2023 r. Z kolei relacja długu instytucji rządowych i samorządowych (długu publicznego wg definicji Unii Europejskiej) do PKB obniży się do 46,3% na koniec 2020 r. i 41,3% na koniec 2023 r

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetargi na 4 zespoły trakcyjne, w tym 2 hybrydowe

przetargu do 22 czerwca br., dodano. Koleje Dolnośląskie S.A. są spółką samorządową. Zostały powołane do życia w 2007 r. Wyznaczone zadania realizują na zlecenie samorządu wojewódzkiego. Koleje Dolnośląskie w 2019 r. przewiozły ok. 14,1 mln pasażerów

Eurostat: Deficyt sektora general government Polski sięgnie 51,17 mld zł w 2017

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) Polski wyniesie 51,17 mld zł w 2017 r. wobec 45,87 mld zł w 2016 r., podał Eurostat. Według październikowego wydania tabel dotyczących

Projekt budżetu 2020: Deficyt 'general government' wyniesie 17,5 mld zł

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 17,5 mld zł, tj. 0,7% PKB w 2020 r., podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. "Planowany w ustawie

Borys z PFR: Państwowy dług publiczny nie powinien przekroczyć 50% PKB w 2020 r.

; - podkreślił. Przyjęta we wrześniu ub.r. "Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023" przewiduje m.in., że relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 43,5% na koniec 2020 r. i 38,2% na koniec 2023 r. Z kolei relacja długu

Do połowy 2026 r. jeden system biletowy na kolej (i nie tylko) w całym kraju

Do połowy 2026 r. jeden system biletowy na kolej (i nie tylko) w całym kraju

Na stworzenie kompleksowego systemu zakupu biletów mają popłynąć środki z Krajowego Programu Odbudowy (KPO). Ma on być szansą dla samej kolei, ale także m.in. dla prywatnych i samorządowych przewoźników autobusowych oraz firm wyspecjalizowanych w tworzeniu transportowych rozwiązań informatycznych

MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 1,9% PKB w 2018 r.

%, 1,3% i 1,2%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 50,8% PKB w tym roku i 49,8% PKB w przyszłym roku. W latach 2020-2023 deficyt ten prognozowany jest na poziomach odpowiednio (w relacji do PKB): 48,6%, 47,4%, 46,2% i 45

APK: Wynik sektora general government to: -1,7% PKB w 2019r., +0,2% PK w 2020r.

proc. niższym niż w roku poprzednim. Oznacza to osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego (MTO) w akceptowalnym dla Komisji Europejskiej paśmie odchyleń. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB obniżył się z kolei do 48,9%" - czytamy dalej

Rekordowe podwyżki na kolei. Premier zapowiada "rozmowę" w tej sprawie

Rekordowe podwyżki na kolei. Premier zapowiada "rozmowę" w tej sprawie

Europa stawia na kolej, a rząd promuje transport samochodowy. O ile w ubiegłym roku kierowcy mogli liczyć obniżkę VAT na paliwa, to bilety kolejowe nie tylko nie staniały, ale od nowego roku zaliczyły rekordową podwyżkę. Podwyżka, w zależności od kategorii pociągu, wyniosła prawie 18 proc

GUS: Deficyt sektora general government spadł r/r do 44,08 mld zł 2017 r.

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) wyniósł 44,08 mld zł 2017 r. wobec 45,87 mld zł w 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W samym IV kw. 2017 r. deficyt w tym

GUS: Deficyt sektora 'general government' wyniósł 2,5% PKB w 2016 r.

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wyniósł 2,5% PKB na koniec 2016 r. wobec 2,6% PKB w 2015 r., a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 54,1% PKB wobec 51,1% PKB rok wcześniej, podał Główny Urząd

Wybierasz się na emeryturę lub rentę? Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje ci odprawa

Wybierasz się na emeryturę lub rentę? Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje ci odprawa

. Jeśli pracownika obejmuje wynagrodzenie zmienne, to odprawę wyliczamy na podstawie średniej z trzech miesięcy. Z kolei przy wynagrodzeniu zmiennym za okresy dłuższe niż miesiąc przyjmuje się średnią z dwunastu miesięcy. Powyższa zasada dotyczy sektora prywatnego. 4. Odprawy dla różnych grup zawodowych

PKP i MI: Oczekujemy decyzji marszałków ws. wspólnej taryfy do końca września

Polregio i SKM Trójmiasto. W Intercity oczywiście taka zgoda jest. Dalej chcemy, by zgodzili się marszałkowie, którzy zarządzają kolejami samorządowymi" - dodał Bittel. Wiceminister przypomniał, że taryfa - wspólny bilet dla dwóch i więcej przewoźników będzie taryfą

Jest nowy Krajowy Plan Odbudowy. "Taki nierówny podział jest niemożliwy do przyjęcia"

projekcie wzrósł priorytet dużych miast ze względów środowiskowych - dużą gęstość zaludnienia i największą spoczywającą na nich presją ekologiczną.  Krajowy Plan Odbudowy. Inwestycje miejskie będą utrudnione Ale w praktyce inwestycje miejskie będą utrudnione, bo inwestycje samorządowe mają być

PKP: Wspólny bilet już działa, będzie w nim 10 przewoźników do końca stycznia

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Sześciu przewoźników kolejowych - w tym spółki z Grupy PKP i koleje samorządowe - wprowadziło wspólny bilet oparty o jedną, nową taryfę, podały PKP. Do końca stycznia 2019 r. do wspólnego biletu dołączą kolejni czterej przewoźnicy, dzięki czemu

Prezes PKP: I etap wspólnego biletu na kolei wejdzie w życie od września

przewoźników. Mamiński spodziewa się, że bilet będzie dostępny w kanale internetowym "w kolejnym miesiącu" po wprowadzeniu. "Kolejnych przewoźników będziemy zapraszać sukcesywnie; również będziemy zapraszać koleje samorządowe" - wskazał

UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 3,8% r/r do 303,6 mln osób w 2017r.

Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 3,8% r/r do 303,6 mln podróżnych w 2017 r., osiągając najlepszy wynik od 15 lat, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). W ujęciu pracy przewozowej na kolei również odnotowano wzrost - o ok. 6

MF: Deficyt 'general government' wyniósł ok. 7 mld zł na koniec października

) wyniósł 6,1 mld zł, tj. 1,3% PKB, w II kw. 2017 r. Z kolei w październiku Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł 2,5% PKB na koniec 2016 r. wobec 2,6% PKB w 2015 r., a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 54,1% PKB

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

). Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2019-2022 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,6%, 2,3%, 2,2% i 2,1%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 54,6

Projekt budżetu 2018: Deficyt 'general government' to 2,7% PKB w 2018 r.

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 2,7% PKB w 2018 r., podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. "Uwzględniając dostosowania metodyki krajowej do

Projekt budżetu 2019: Deficyt 'general government' wyniesie 42,3 mld zł

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 42,3 mld zł tj. 1,9% PKB w 2019 r., podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. "Planowany w ustawie budżetowej

Sejm skierował ustawę dot. podwyższenia opłaty paliwowej do prac w komisjach

Warszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) oraz o zmianie niektórych innych ustaw zakładający m.in. wzrost opłaty paliwowej, po pierwszym czytaniu w Sejmie został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury i do Komisji

MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 2,9% PKB w 2017 r.

%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 52,4% PKB w tym roku i 53,2% PKB w przyszłym roku (wobec 51,3% PKB w ub.r.). W latach 2018-2021 deficyt ten prognozowany jest na poziomach odpowiednio: 53,5% PKB, 53,1% PKB, 52,7% PKB i 52,1% PKB

Rząd chce przyjął w III kw. nowelę odraczającą powrót do 7% i 22% stawki VAT

niższe dochody podatkowe doprowadzą do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 0,7% PKB w 2019 r. do 8,4% PKB w 2020 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wzrosnąć z kolei do 55,2% PKB. Dlatego w ocenie resortu "ze względu na

Emerytura 1400 zł. Leki plus czynsz 1150. Rozwiązanie? Pani Barbara zalega z czynszem

przypisana im w KRD urosła o 17 proc. Młodych dłużników jest też w rejestrze niemal dwa razy więcej niż emerytów. Oznacza to, że częściej zaciągają zobowiązania i na mniejsze kwoty. Młodzi, w miarę jak zdobywają lepszą pracę, z większą pensją, mogą wydostać się z długów. Emeryci z kolei, chcąc spłacić

Kościński: Zastanawiamy się nad tymczasowym zawieszeniem reguły wydatkowej

. Według niego, to będzie ważniejsze niż obniżenie długu publicznego. Jak podawało wcześniej Ministerstwo Finansów, relacja państwowego długu publicznego (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) do PKB wyniosła 43,8% w 2019 r. Z kolei Główny Urząd

Majewski z ProKolej: System opłat za dostęp do infrastruktury wymaga zmian

. "Generalnie to pomysł dobry. Ja bym go porównał do Funduszu Dróg Samorządowych, którymi też przez lata mało kto się interesował. Uważam, że taki program zadziała tam, gdzie jest pomysł na odbudowę kolei, ale samorządy same nie są w stanie ponieść ciężaru finansowego takiej inwestycji" - dodał

Szczepionka Johnson & Johnson dostarczana będzie do UE od 19 kwietnia

Według informacji francuskiej agencji prasowej AFP koncern Johnson & Johnson, którego szczepionka przeciw COVID-19 w ostatnim czasie została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków, już za niespełna trzy tygodnie zostanie dostarczona obywatelom UE, w tym Polski. Z kolei przewodniczący rady

PKP Intercity z miliardami dotacji na pociągi i przewozy. A konkurencji się odmawia

Warszawskiego Węzła Kolejowego (...)" – poinformował rzecznik ministra infrastruktury Szymon Huptyś cytowany przez portal Rynek Kolejowy.   Co na to przewoźnicy regionalni? Według Dariusza Grajdy, prezesa Kolei Mazowieckich i Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, zapisy KPO w

PFR złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia Polskich Kolei Linowych

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Altura S.? r.l., a w konsekwencji - nad zależną od Altura spółką Polskie Koleje Linowe (PKL) i spółkami

Żona znanego dziennikarza TVP Info została szefową biura zarządu PKP

zatrudnione na kolei, gdzie pracuje jako dyrektorka biura zarządu. "Potwierdzam, że p. Lucyna Klein-Klarenbach jest dyrektorem Biura Zarządu PKP S.A. Dane dotyczące daty zatrudnienia pracownika stanowią przedmiot umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i nie są podawane do publicznej

Wspólny bilet kolejowy ma zacząć działać w niedzielę 9 grudnia. Ale może okazać się po raz kolejny niewypałem

wspólny bilet, co wspólny blankiet – jeden bilet na obsługiwane połączenie, ale finansowo bez żadnej korzyści dla pasażera, bo zabrakło taryfy degresywnej. Zabrakło w tej ofercie kolei samorządowych. Więc te – Koleje Mazowieckie, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1,7% PKB w 2017 i 2018 r.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1,7% PKB w tym, jak i w przyszłym roku (wobec 2,4% PKB w 2016 r.), podała Komisja Europejska (KE) w jesiennych prognozach. Na 2019 r. prognozowany

Nowy program rządu: "Kolej plus". Chce budować nowe linie, a jednocześnie pozwala na ich likwidację

Polsko-Niemiecka Kolei Pasażerska. Dodaje, że dopiero się okaże, czy program nie jest jedynie obietnicą przedwyborczą i czy idea będzie kontynuowana również po wyborach samorządowych. Zwraca też uwagę, że wśród wymienionych miejscowości, które ma połączyć kolej, zabrakło podkarpackich, jak Sanok

Czy polską gospodarkę uratują magazyny energii?

wiatrowymi) oraz odbiorcami miejscowymi (np. instytucjami samorządowymi lub odbiorcami indywidualnymi) mogą tworzyć tzw. Lokalne Obszary Bilansowania (LOB-y), w których zapotrzebowanie na energię jest na bieżąco równoważone jej wytwarzaniem. Pierwszy w Polsce przemysłowy magazyn energii (o pojemności 2,5 MWh

MFW: Deficyt general government Polski to 2,8% PKB w 2016 r., 3,1% PKB w 2017 r.

1,9%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 52% PKB w tym roku i 52,8% PKB w przyszłym roku (wobec 51,3% PKB w ub.r.). W latach 2018-2021 deficyt ten prognozowany jest na poziomach odpowiednio: 52,8% PKB, 52,3% PKB, 51,5

APK: Wydatki na inwestycje rządowe i samorząd. wyniosą śr. 4,5% PKB w 2019-2022

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Dynamika inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych ulegnie w latach 2019-2022 osłabieniu, ale relacja wydatków inwestycyjnych do PKB utrzyma się w horyzoncie prognozy na średnim poziomie 4,5% PKB, podano w "Programie

BIG InfoMonitor: Przeterminowane długi wobec samorządów to 822,3 mln zł

Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Liczba dłużników spółek i instytucji samorządowych wpisanych do rejestru BIG InfoMonitor wynosi 177,6 tys., a ich łączne przeterminowane długi to 822,3 mln zł, podała instytucja. "Nie ma wątpliwości, że długi

Dolny Śląsk stawia na kolej

4.18 wyjechał pierwszy pociąg KD ze stacji Kłodzko Główne do Legnicy, przez Kamieniec Ząbkowicki, Dzierżoniów i Świdnicę, żaden z urzędników nie liczył na taki sukces. Plan uruchomienia samorządowej kolei mieli prosty – zrobić konkurencję dla PKP. – Tylko w ten sposób możemy nakłonić je do

Duszenie inflacji. Z rynku znikają miliardy, ale nie wiadomo, czy należy się cieszyć

dwóch lat. M3 to z kolei wszystkie te wartości oraz inne formy aktywności pieniężnej, jak np. depozyty terminowe.   Mamy mniej w portfelach „Dane opublikowane przez NBP 22 lipca 2022 r. wskazują, że na koniec czerwca 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1998,8 mld zł i była o 16,3 mld

Glapiński: Deficyt sektora 'general government' nie osiągnie 3% PKB

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie w efekcie wdrożenia impulsu fiskalnego, ale unijny limit 3% w relacji do PKB "daleko nie będzie osiągnięty", poinformował prezes Narodowego Banku

30-letni system sprzedaży biletów PKP do wymiany. Kolej wreszcie ogłosiła przetarg na nowy

niewiele (tylko w większych miastach). A potem powstało jeszcze kilkunastu przewoźników, głównie samorządowych (np. Koleje Dolnośląskie, Mazowieckie, Małopolskie itd) i nowe kanały sprzedaży.  Także m.in. z powodu przestarzałego systemu nie udało się dotąd wprowadzić wspólnego biletu dla wszystkich

Moody's podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,4 pkt do 3,5%

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service podniósł prognozę tempa wzrostu PKB dla Polski na 2018 r. do 3,5% z wcześniej oczekiwanych 3,1%, podała agencja. Jednocześnie Moody's obniżył prognozę deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government

Gdy kończysz pracę na dobre. Dla kogo odprawa emerytalna

wynagrodzeniu zmiennym za okresy dłuższe niż miesiąc, zostanie przyjęta średnia z dwunastu miesięcy. Inaczej jest w przypadku np. pracowników samorządowych. Tu kwestię odpraw reguluje art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z

Premier zabrał, teraz rozdaje. Drogi będą nawet tam, gdzie... nikt nie myślał, że będą

ładu" rząd przeznaczy ponad 23 mld zł na projekty władz lokalnych. Środki mają zostać przeznaczone na drogi, kolej, obiekty edukacyjne i sportowe. Trafią do 2,7 tys. gmin i powiatów, a rząd pokryje do 95 proc. kosztów inwestycji. Premier mówił, że to największy tego typu program w "wolnej

Już wiem, dlaczego nie jeździmy pociągami. Kolej jest w Polsce na niby

wchodzić na stronę PKP Intercity (przewoźnik państwowy), żeby kupić bilet z Warszawy do Częstochowy, a potem na stronę PolRegio (przewoźnik państwowo-samorządowy), żeby kupić bilet z Częstochowy do mojej rodzinnej Blachowni. Na Bilkomie kupuję bilet na oba odcinki za jednym zamachem. Piękna idea? Piękna

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) sięgnie w tym roku 8,4% PKB (wobec 0,7% deficytu w ub.r.), zaś zadłużenie tego sektora wyniesie 55,2% PKB (wobec 46% rok wcześniej), podano w "Programie

Nowy rozkład jazdy pociągów. Na ważnych trasach oferta jeszcze się pogorszy

Malepszak mówi, że kolejarze tracą, bo nie zwracają uwagi na konkurencję z samochodami osobowymi na drogach. Dzięki rozbudowie autostrad więcej osób zdecyduje się na podróż autem, a nie pociągiem. W ten sposób drogi będą odbierać kolei pasażerów. - Jeśli otwierany jest nowy odcinek trasy ekspresowej

Znany z walki z "ideologią LGBT" poseł Jan Kanthak wiceministrem aktywów państwowych

doradztwem w sprawach związanych z realizacją celów strategicznych w obszarze działania ministra". Od czerwca 2017 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego i rzecznika prasowego. W wyborach samorządowych w 2018 roku został wybrany na gdańskiego radnego. W radzie

Katastralny problem rządu. Mieszkań nie ma i nie będzie więcej

proc.   W Irlandii z kolei występuje bardzo pomysłowy sposób naliczania. O ile zazwyczaj mamy do czynienia z rejestrami i obliczeniami wartości nieruchomości na poziomie administracji samorządowej, o tyle w tym kraju to sam właściciel nieruchomości deklaruje jej wartość. Skąd wiadomo, że nie

Warsewicz: Przewozy kolejowe w regionach mogłyby być dofinansowywane z budżetu

tworzyły spółki. Teraz mówimy o pewnej zastanej sytuacji z wieloma przewoźnikami na rynku. Można w jej ramach stworzyć najlepszy możliwy model funkcjonowania - najsilniejsze spółki samorządowe, tj. Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie i Koleje Wielkopolskie mogą być dobrymi partnerami do

Czy banki mogły manipulować wskaźnikiem WIBOR? Bankowcy pokazują, jak się go ustala [TYLKO U NAS]

NBP. Dodatkowo ulokowanie pieniędzy w innym banku obciąża kapitały banku tak samo jak w przypadku kredytów udzielonych firmie, samorządowi czy osobie fizycznej - mówi „Wyborczej" Wajszczuk. Sęk w tym, że transakcji polegających na tym, że jeden bank pożycza pieniądze innemu, w

Polacy chwilówki spłacają chwilówkami. W końcu zostają bankrutami

największymi zaległościami konsumentów bankrutów dominują Śląsk i Mazowsze. W pierwszym z nich 997 takich dłużników nie uregulowało ponad 44,2 mln zł. Tu rekordzistami są Katowice i Sosnowiec. W obu miastach kwoty do spłaty przekraczały po 4 mln zł. Z kolei w województwie mazowieckim w Krajowym Rejestrze

WFS: 45% mieszkańców Mazowsza za budową CPK, 42% - przeciwko

przeciwnych, wynika z raportu Warszawskiego Forum Samorządowego (WFS) "Barometr lotniczy, czyli co mieszkańcy Mazowsza sądzą o CPK i lotnisku w Radomiu". Jednocześnie 69% mieszkańców Mazowsza ma negatywny stosunek do planów likwidacji Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, przy 15% zwolenników

Bez konkurencji PKP nie będzie lepsze. A rząd daje mu 20 mld zł i monopol na 10 lat

przez nich trasy są im z góry przydzielone przez urzędników, a ewentualne kłótnie o trasy - na przykład między państwowo-samorządowym PolRegio a przewoźnikami regionalnymi (Koleje Mazowieckie, Koleje Małopolskie, Koleje Dolnośląskie etc.) - są polityczne. Firmy nie muszą więc ze sobą walczyć o

PKL otwierają na Jaworzynie Krynickiej największy w Polsce snowpark

Kasprowym Wierchu, Mosornym Groniu, Gubałówce, Górze Parkowej, Palenicy, Górze Żar i Jaworzynie Krynickiej. W 2013 r. Polskie Koleje Górskie (PKG) zamknęły transakcję kupna Polskich Kolei Linowych (PKL), wpłacając na konto PKP S.A. 215 mln zł. Samorządowa spółka czterech gmin

Nowy prezes PKP zapowiada wspólny bilet trzech kolei

mogli się dołączać kolejni przewoźnicy. Liczymy na rozszerzenie współpracy o koleje samorządowe [chodzi np. o koleje dolnośląskie, małopolskie itp., czyli konkurencję - red.] i innych przewoźników – powiedział Mamiński. Zmiana zarządu bez zmiany strategii Najprawdopodobniej Mamiński

Rząd zdecydował o braku automatycznej waloryzacji płac w 'budżetówce' w 2019 r.

rządowych i samorządowych. Wynikająca z tej reguły kwota wydatków na dany rok wyznacza limit, który jest prawnie wiążący i wpływa na ograniczenia dotyczące kształtowania się wydatków publicznych objętych regułą, podano także. "Z kolei przestrzeganie unijnego Paktu Stabilności

Budimex: Jesteśmy optymistami co do potencjału rynku w dłuższej perspektywie

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Budimex ocenia, że polski rynek budowlany będzie rósł o klika procent rocznie w perspektywie najbliższych 7 lat, poinformował prezes Dariusz Blocher. Sprzyjać temu mają m.in. rządowe i samorządowe programy infrastrukturalne oraz potrzeby

PKP chce przedstawić projekt struktury holdingowej jeszcze w br., wdrożyć w 2018

wewnętrzna konsolidacja produktowa między PKP Intercity, Przewozami Regionalnymi i kolejami samorządowymi" - kontynuował prezes. Podkreślił, że nie będzie "integracji na siłę", a priorytetem jest tworzenie "dobrych, wspólnych produktów"

Borys z PFR: Nasza strategia na 2019-2021 zakłada 24 mld zł inwestycji, 4-6% ROE

inwestycyjnych do 2021 r. "W ramach tej kwoty ok. 11,3 mld zł zostanie zainwestowanych w aktywa niepubliczne, m.in. inwestycje strategiczne, infrastrukturę, duże polskie przedsiębiorstwa, inwestycje samorządowe, ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw czy odnawialne źródła

Rząd chce rozszerzyć katalog beneficjentów programu infrastruktury kolejowej

możliwość, aby beneficjentami Programu mogły być również inne podmioty niż wymienione w obowiązującej jego wersji, czyli PKP PLK SA, SKM w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, "Euroterminal Sławków" Sp. z o.o. i Cargotor Sp. z o. o. (ostatnie dwa nie złożyły dotychczas

Microsoft: Miasto Przyszłości z rozwiązaniami dla służby zdrowia polskich firm

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Microsoft z polskimi partnerami technologicznymi zaprezentował koncepcję Miasta Przyszłości z kompleksowymi rozwiązaniami dla służby zdrowia, poinformował Krzysztof Charszla, ekspert w zakresie transformacji cyfrowej sektora samorządowego w

Jemy coraz więcej czekolady. Dobra wiadomość? Coraz częściej uważnie sprawdzamy jej skład

- te z kolei przyśpieszają postępującą automatyzację procesu produkcji. Lepsza czekolada więcej kosztuje i klienta, i producenta. - Około 60-70 proc. kosztów pochłaniają podstawowe komponenty: kakao, cukier, produkty mleczne. Do tego trzeba doliczyć dodatki smakowe. Są czekolady np. z ekwadorskich

Rząd ogłasza dofinansowanie na budowę ponad 20 nowych mostów. I podsumowuje wydawanie pieniędzy unijnych

dróg samorządowych – jest zatem adresowany do samorządów, których nowe władze będą wybierane jesienią tego roku. Premier stwierdził, że „Mosty Plus” mają usprawnić komunikację, także dla celów gospodarczych i turystycznych, właśnie na obszarach poza dużymi aglomeracjami. Rząd wskazał

Startowali w wyborach, byli samorządowcami z PiS - dziś znajdujemy ich w państwowych spółkach. "Beatka nie da mi zginąć"

Połączyliśmy bazę osób powołanych do zarządów oraz rad nadzorczych spółek skarbu państwa z listami kandydatów startujących w wyborach samorządowych. Oto, co wynika z takiego zestawienia: w SSP jest 226 osób, które od 2010 r. startowały z list PiS w wyborach do sejmików wojewódzkich; w spółkach

Kalendarium ISBnews

--10:00: Forum Cen Transferowych --11:00: Multiconsult Polska zaprezentuje raport "Rozwój kolei w Polsce PIĄTEK, 13 kwietnia --S&P dokona przeglądu ratingu Polski --09:30: Venture Capital

Andrzej Bittel został wiceministrem w MIB odpowiedzialnym za kolej

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała Andrzeja Bittela na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB), podał resort. Wiceminister będzie odpowiedzialny za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei

Kościński: Tarcza finansowa nie będzie groźna dla deficytu finansów publicznych

publicznych po konsolidacji) na koniec 2019 r. wyniósł 990 932,3 mln zł i wzrósł o 0,7% r/r. Relacja PDP do PKB w 2019 r. wyniosła 43,8% i spadła w porównaniu z 2018 r. o 2,8 pkt proc. Z kolei Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał na początku kwietnia wstępne dane, według których

MIB chce zrewidować sprzedaż PKP Energetyki i PKL

. We wrześniu 2013 r. Polskie Koleje Górskie (PKG) zamknęły transakcję kupna Polskich Kolei Linowych (PKL), wpłacając na konto PKP S.A. 215 mln zł. Samorządowa spółka czterech gmin podhalańskich nabyła PKL dzięki wsparciu finansowemu, jakiego udzielił jej fundusz Mid Europa Partners

BGK i PKO BP udzieliły Kolejom Mazowieckim 1,14 mld zł kredytu m.in. na tabor

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i PKO Bank Polski udzieliły Kolejom Mazowieckim kredytu na ok. 1,14 mld zł, z którego środki zostaną przeznaczone na zakup nowych pociągów typu "Flirt", budowę bazy w Radomiu i refinansowanie

"Rząd łupi kierowców" - to jak mantra powtarzane hasło, które ma niewiele wspólnego z rzeczywistością

Redaktor “Gazety Wyborczej” Andrzej Kublik odpalił rakiety w kierunku dr. Jakuba Majewskiego , który udzielił bardzo ciekawego wywiadu Edycie Bryle . Już tytuł komentarza Kublika “Karać za jazdę autem, by dać fory kolei? Kierowcy to już skarbonka budżetu” nie pozostawia

PGE zakontraktowała w postępowaniach publicznych ponad 3 TWh energii w br.

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - PGE Obrót, która w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych, biznesowych i publicznych, w tym jednostek samorządowych, zakontraktowała w 2017 roku w postępowaniach publicznych

Kolei znowu coś nie wyszło? Bilet wspólny, ale z wieloma wyjątkami. Do tego może być droższy od zwykłych biletów

; jest na razie dla tylko 6 z 10 przewoźników. Dołączyły do niego tylko PKP Intercity, Polregio (marka Przewozów Regionalnych), SKM Trójmiasto, Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Koleje Dolnośląskie, Małopolskie, Śląskie i Arriva dopiero mają to w planach na najbliższe

Kredyt 0 proc. od Tuska miodem na serce deweloperów? Nie wszyscy chwalą

mieszkań – uważa. Podkreśla przy tym, że jeśli na rynku będzie deficyt mieszkań, to program tanich kredytów może doprowadzić do wzrostu cen nieruchomości, co z kolei ograniczy ich dostępność osobom o niższych dochodach. - W związku z tym ważne jest, aby wdrożenie programu kredytów 0 proc

Kolejowa jednostronność

drogi poszła na koleje Trudno się zgodzić z takimi fiskalizmem, bo już teraz, jak wskazałem w swojej polemice, różnorodne podatki i opłaty doliczane do ceny paliw, samochodów i usług związanych z eksploatacją samochodów czynią z kierowców skarbonkę budżetu. A nawet źródło finansowego wspierania kolei

Wykluczenie transportowe się powiększy? PKP wprowadziło dodatkowe opłaty na dworcach

PKP SA chce pobierać od wszystkich przewoźników kolejowych opłaty za każde zatrzymanie pociągu na dworcu. Już w tej chwili np. Przewozy Regionalne, Arriva, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie czy Koleje Mazowieckie płacą PKP za wynajem powierzchni na kasy, biura czy biletomaty. Dodatkowa

Podkarpacie ukrywa, ile płaci kolejarzom, a pociągi prawie nie jeżdżą. Radny PiS: "To tragedia i kompromitacja"

Polski był dostępny komunikacyjne, aby likwidować białe plamy, nie tylko drogowe, ale także kolejowe – powiedział wiceminister Weber. Pod koniec września planami rozwoju na kolei chwalił się były marszałek Marek Kuchciński. We wpisie w mediach społecznościowych mówi, że "dostępność

Remont wagonów za prawie milion zł. Stoją nieużywane

Doniesienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez poprzednie władze spółki złożył jej obecny szef Piotr Rachwalski. - Odpowiadam za Koleje Dolnośląskie - za to, co się w nich działo i dzieje - tłumaczy. Rachwalski podkreśla, że złe decyzje jego poprzedników

MPiT: Przedsiębiorcy są zainteresowani możliwością założenia fundacji rodzinnej

kolei opcja dla większych firm. Nasz pomysł na akumulację kapitału i zachowanie go w kraju" - ocenił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak, cytowany w komunikacie. W konsultacjach udział wzięło 27 podmiotów: 11 organizacji przedsiębiorców lub

Karuzela prezesów w PKP. Krytyk Pendolino został szefem PKP Cargo

bydgoskiej Pesie. To początek konsolidacji producentów? Kolej państwowa, nie samorządowa  Warsewicz opowiadał się m.in. za renacjonalizacją regionalnych przewoźników kolejowych, w tym Przewozów Regionalnych, choć spółka została przejęta przez państwo w ramach restrukturyzacji. Co ciekawe, proponował

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finan. publicznych 2020-2023

, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Strategia przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,9% na koniec 2019 r., 43,5% na koniec 2020 r. i 38,2% na koniec 2023 r. Z kolei relacja długu

Siedem liczb, które mówią wszystko o polskiej kolei

samorządowi. - To pokazuje, że nieszczęściem i hamulcowym polskiej kolei był państwowy, skostniały monopolista, czyli PKP - mówi Jakub Majewski. Nadal jeszcze pociągiem podróżujemy niewiele - w 2014 roku tylko 418 km na osobę, kiedy unijna średnia to ponad dwa razy więcej - 849 km. Rekordziści

Polski Bus. Czerwone autobusy mogą wrócić? Zamieszanie między marszałkiem a kolegium odwoławczym

W sobotę w "Wyborczej" pisaliśmy, że od poniedziałku Polski Bus musi zawiesić kursy na obleganej przez pasażerów trasie Warszawa - Lublin - Rzeszów (firma przewozi miesięcznie ponad 10 tys. pasażerów). Taką decyzję podjęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

Polskie Koleje Linowe planują wielomilionowe inwestycje na Kasprowym Wierchu

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Plany inwestycyjne Polskich Kolei Linowych (PKL) w rejonie Kasprowego Wierchu w Tatrach obejmują m.in. wymianę dwuosobowej kolei na Goryczkową, zmianę lokalizacji dolnej stacji narciarskiej oraz dostosowanie trawersu odjazdowego ze stacji górnej

Debata PIE, PFR: Wzrost PKB wyniesie powyżej 4% w 2019 r. i powyżej 3% w 2020 r.

podtrzymać tą tendencję. "Niemal 2/3 eksportujących do Niemiec firm odczuło spowolnienie. Z kolei ponad 16% eksportu do Wielkiej Brytanii obawia się spadku eksportu w wyniku Brexitu" - dodał Arak. "Polska gospodarka eksportuje coraz

Umowy o pracę. Na co warto uważać, podejmując zatrudnienie

, m.in. pracowników samorządowych, instytucji państwowych, urzędników służby cywilnej, prokuratorów, nauczycieli itp. W sytuacji, w której strony z uwagi na charakter wykonywanej pracy lub inne przesłanki zamierzają zastosować bardziej elastyczną formę zatrudnienia, mogą zawrzeć umowę cywilnoprawną

Kalendarium ISBnews

"Rozwój kolei w Polsce" PIĄTEK, 13 kwietnia --S&P dokona przeglądu ratingu Polski --09:30: Venture Capital Kongres --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i

Fundacja Balcerowicza pokazała rachunek od rządu PiS za 2019 r. Wiemy, ile i na co poszło z kieszeni każdego Polaka

przyjmowane są jednak z niechęcią. Kiedy koalicja PO -PSL podniosła, i to w umiarkowanym zakresie, wiek emerytalny – przegrała wybory. Za co jeszcze zapłacił przeciętny podatnik? Składka do budżetu Unii Europejskiej to 527 zł. Drogi krajowe i samorządowe - prawie 1,3 tys. zł. Kolej i tory – 415 zł

Jacek Sasin. Kim jest wicepremier i minister aktywów państwowych?

samorządowych na urząd prezydenta Warszawy. Przegrał w II turze z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Musiał zadowolić się mandatem posła. Kariera polityczna Sasina nabrała tempa dopiero w styczniu 2018 r. Powołano go wówczas na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Stałego