saldo wymiany

Dane o PKB rozczarowały. Polska u progu technicznej recesji?

W IV kwartale ub.r. polska gospodarka wzrosła zaledwie o 2 proc. rok do roku - wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli kolejny kwartał PKB będzie na minusie, to zdaniem analityków Polska znajdzie się w technicznej recesji.

Zasady dotyczące wymiany informacji podatkowych będzie regulowała ustawa

Projekt ustawy o obowiązkowej, automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania definiuje automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania, jako systematyczne przekazywanie właściwemu państwu członkowskiemu rezydencji, bez wcześniejszego wniosku

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,3%

% w 2020 r.) oczekuje się, że wkład spożycia prywatnego we wzrost PKB będzie spadać w nadchodzących latach" - czytamy dalej. Ponadto, Bank Światowy ocenia, że Polsce uda się utrzymać dodatnie saldo wymiany handlowej, mimo spowolnienia w Unii Europejskiej

MR: Kwestia dalszego rozwoju pandemii pozostaje głównym ryzykiem dla eksportu

przypadku polskiej wymiany towarowej z zagranicą, wiele będzie zależeć od koniunktury naszych głównych partnerów handlowych, zwłaszcza w strefie euro. Poszczególne państwa unijne odmrażają gospodarki oraz pompują ogromne środki, aby przeciwdziałać skutkom pandemii. Oczekujemy, że przełoży się to na

Ociepa z MPiT: Polskie firmy chcą brać udział w przetargach publ. na Węgrzech

-węgierskie obroty handlowe w 2018 r. wyniosły blisko 9,7 mld euro, co oznacza wzrost o 6,9% r/r. Polski eksport to niemal 6 mld euro (+9,1% r/r), a import prawie 3,7 mld euro. Polska od lat cieszy się nadwyżką w dwustronnej wymianie handlowej. W 2018 r. dodatnie saldo wyniosło 2,3 mld euro

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 7,6% r/r do 11,1 mld euro w I-IV br.

. Import towarów rolno-spożywczych ukształtował się na poziomie 7,6 mld euro, tj. o 7,2% wyższym r/r. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 8,4% do 3,5 mld euro. W ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych do Polski udział państw członkowskich UE, podobnie jak w 2019 r

KOWR: Eksport cukru wzrósł o 20% wolum. i o 30% wartościowo od X 2016 do IX 2017

roku gospodarczym 2016/2017 dodatnie saldo handlu zagranicznego cukrem znacząco wzrosło w porównaniu z rokiem 2015/2016. W odniesieniu do wolumenu saldo wymiany handlowej wyniosło 418 tys. ton wobec 250 tys. ton w roku 2015/2016. Nieco mniejszy wzrost dodatniego salda (ze 119 mln euro do 196 mln euro

KOWR: Eksport żywności do Wlk. Brytanii wzrósł o 4% r/r do 2,7 mld euro w 2018 r

-spożywczych osiąga dodatnie saldo wymiany w handlu z Wielką Brytanią. "W 2018 r. największą nadwyżkę uzyskano na rynku mięsa, podrobów i przetworów mięsnych (zarówno w asortymencie wieprzowym, wołowym, jak i drobiowym), wyrobów cukierniczych, tytoniu i wyrobów tytoniowych

UOKiK opublikuje stanowisko dot. wyroku TSUE w br. ws. PP. Dziubaków

bankowego kredytobiorców. W momencie odblokowania kredytu, kwota pozostająca do zapłaty i wyrażona w CHF była określona według kursu wymiany PLN-CHF obowiązującego w Raiffeisen Bank w dniu odblokowania środków, podczas gdy miesięczne raty były obliczane w oparciu o kurs sprzedaży PLN-CHF obowiązujący w tym

MR: Najszybciej w I-X wzrósł eksport prod. metalurgicznych i wyrobów chemicznych

względem dynamiki eksportu - uplasowały się wyroby chemiczne (wzrost o ponad 13%) oraz artykuły rolno-spożywcze (o ok. 12,5%). Wywóz najważniejszych w naszej wymianie, wyrobów elektromaszynowych zwiększył się natomiast o 8,2%. Jednocześnie jest to grupa, która w okresie 10 miesięcy br. wygenerowała

Nadchodzi wielki żar, więc blackout znów straszy w Polsce. Czy powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji?

Nadchodzi wielki żar, więc blackout znów straszy w Polsce. Czy powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji?

IKEA. - Staramy się zapewnić klientom IKEA optymalne warunki zakupowe zgodne z projektem obiektu handlowego dostosowane do naszej strefy klimatycznej, tj. temp. 24 stopni Celsjusza oraz odpowiednią ilość wymian powietrza dostosowaną do liczby odwiedzających - usłyszałem w biurze prasowym firmy IKEA

Cyfrowy Polsat: Capex sięgnie max. 10% przychodów bez konsolidacji Netii w br.

z kontynuowanym projektem kompleksowej modernizacji i wymiany środowiska informatycznego w Grupie. "Jednocześnie inwestowaliśmy również w rozbudowę naszych powierzchni wykorzystywanych do realizacji nagrań telewizyjnych, wymianę sprzętu do realizacji nagrań TV

Bloomberg: Polska jest na 4. miejscu w rankingu rynków wschodzących w 2018 r.

azjatyckie zajmują pięć najniższych pozycji. Meksyk i Turcja osiągnęły wyższą pozycję, ponieważ ich rzeczywiste efektywne kursy wymiany są bardziej konkurencyjne niż średnia z ostatnich 10 lat, wynika z analizy. Wycena Indii i Chin jest stosunkowo droga pod względem historycznym. Ich wzrost gospodarczy

Polexit? Odejmij nawet 30 proc. swojej pensji. Raport ekonomistów pokazuje prawdziwe skutki bycia we Wspólnocie

Polexit? Odejmij nawet 30 proc. swojej pensji. Raport ekonomistów pokazuje prawdziwe skutki bycia we Wspólnocie

, która daje efekt nawet 6- czy 7-krotnie większy.  "Można szacować, że korzyści z udziału w JRE sięgały w okresie członkostwa pomiędzy 1,6 a 2,1 punktu proc. dodatkowego wzrostu PKB średniorocznie. Wynikało to głównie ze wzrostu wymiany handlowej i poprawy jej salda". Według

Obrót walutami w Kantorze Walutowym Alior Banku wzrósł o 15% r/r w 2018 r.

r., wykonując jednocześnie o prawie 10% więcej transakcji. Klienci przekonali się również do tzw. transakcji z blokadą, zlecając ich o 25% więcej. Tego typu operacje bankowe pozwalają na wymianę walut w sytuacji, gdy kwota transakcji przekracza saldo środków na rachunku. Wtedy na koncie klienta

KOWR:Eksport produktów mięsnych to 2,1 mld euro w I-IV br. podobnie jak rok temu

sprzedaży zagranicznej produktów mięsnych stanowiły 19%" - czytamy w raporcie. Wzrost wartości importu w okresie I-IV br. spowodował, że dodatnie saldo wymiany handlowej produktami mięsnymi zmniejszyło się o 14% r/r do 1,1 mld euro, podano także

Raiffeisen Polbank: Deficyt w handlu zagr. powróci, Chiny na razie bez wpływu

Chin może mieć większe przełożenie na strefę euro z uwagi na istotność Chin jako jej partnera handlowego, a mniejsze dla Polski. "Obecnie jest za wcześnie na to, aby już rewidować w dół prognozy dotyczące wymiany handlowej. Chiny to około 1% naszego eksportu i nawet po

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 7% r/r do 16,4 mld euro w I poł. br.

raporcie. Import wyniósł 11 mld euro i był o 4,8% wyższy niż w pierwszym półroczu 2019 r. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 11,8% do 5,4 mld euro

Handel zagraniczny wrócił na plus. Ale w handlu autami i z Chinami coraz większa dziura

Handel zagraniczny wrócił na plus. Ale w handlu autami i z Chinami coraz większa dziura

wymianie handlowej.  Tańsze surowce Do poprawy salda Polski w handlu zagranicznym za zeszły rok przyczynił się spadek cen surowców na świecie wskutek wojny celnej USA z Chinami. Ten konflikt handlowy mocno wyhamował rozwój gospodarczy Chin, który w zeszłym roku wyniósł 6,1 proc. - najmniej od 30 lat

FAMMU/FAPA:Eksport cukru spadł o 2,8% ilościowo, wzrósł wartościowo o 8% w I-VII

wymiany handlowej cukrem. Z danych wynika, że polscy eksporterzy sprzedali w tym miesiącu nieco ponad 50 tys. ton, czyli blisko 1/5 ilości wyeksportowanej w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. Około 30 tys. ton trafiło do UE, w tym około 10 tys. ton do Niemiec. Natomiast importerzy sprowadzili nieco

FACTA oznacza, że Polacy nie ukryją dochodów zagr. przed polskim fiskusem

ISBnews. To efekt uchwalenia przez Sejm ustawy o wdrożeniu ustawodawstwa FATCA wraz z poprawkami Senatu, dzięki niej Polska będzie efektywnie uczestniczyć w automatycznej wymianie informacji podatkowych. "Globalny charakter automatycznej wymiany informacji oznacza, że

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 9,7% r/r do 40,98 mld euro w I-IX

, Czech, Francji, Niemiec i Włoch. Spadek importu odnotowano w wymianie z Wielką Brytanią" - wskazano także w materiale. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych w eksporcie tak jak w analogicznym okresie ub. r. stanowiły 66,3%, a importu ogółem - 65,6

MG: Najszybciej w I-VII rósł eksport wyrobów drzewno-papierniczych - o 8,6% r/r

wzrosła sprzedaż wyrobów drzewno-papierniczych (o 8,6%), dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów elektromaszynowych (o 8%) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (o 7%)" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Według wstępnych danych GUS, w pierwszych 7

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 9,3% r/r do 35,98 mld euro w I-VIII

, Niemiec i Francji. Spadek importu odnotowano w wymianie z Wielką Brytanią i Włochami" - wskazano także w materiale. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,2%), a importu ogółem - 65,7% (wobec 66,3

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 8,3% r/r do 31,21 mld euro w I-VII

. Spadek importu odnotowano w wymianie z Włochami i Wielką Brytanią" - wskazano także w materiale. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,3% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,0%), a importu ogółem - 65,6% (wobec 66,2% w styczniu

MG: Najszybciej w I-V rósł eksport wyrobów drzewno-papierniczych - o 9,2% r/r

przekroju towarowym szybciej niż przeciętnie zwiększył się eksport wyrobów drzewno-papierniczych (o 9,2%), przemysłu lekkiego (o 8,8%), ceramicznych (o 8,6%) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów elektromaszynowych (o 8,2%). Spadek z kolei odnotowano w sprzedaży produktów mineralnych (o

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - uregulowana w jednym akcie prawnym

W dniu 23 maja 2016 r. powstał projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Projektowana ustawa normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki

KUKE: Oczekiwana poprawa handlu w Niemczech pozytywna dla polskich firm

przedsiębiorców. Konsumenci niemieccy, po mniej intensywnych w roku 2016 zakupach, teraz powinni odrabiać zaległości w wymianie aut, mebli artykułów z grup AGD i RTV. Więcej będą wydawać też na dobra szybkozbywalne" - ocenił w komentarzu Soroczyński. Koniunktura gospodarcza Niemiec

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 7,9% r/r do 26,94 mld euro w I-VI

. "W pierwszym półroczu 2017 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - z Rosji, Holandii, Czech, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Belgii, Niemiec i Francji. Spadek importu odnotowano w wymianie z

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 6,6% r/r do 22,2 mld euro w I-V

Włoch. Spadek importu odnotowano w wymianie z Wielką Brytanią" - czytamy dalej w komunikacie. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,3%), a importu ogółem - 65,7% (wobec 66% w styczniu - maju

Jak promować pomidory? "Zapytaj sprzedawcę, czy on jest z Polski"

rynkowi wiele zawdzięczamy. - Unia jest największym odbiorcą naszej żywności i znacznie więcej z niej eksportujemy, niż importujemy. Nasze saldo w wymianie handlowej w tym sektorze wynosi już 9,5 mld euro (trzecie największe w Europie). Import dotyczy często produktów, których sami nie

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 7,6% ilościowo i 20,8% wartościowo w 2016 r.

Czech, a spoza UE z Sudanu, Zimbabwe i Mozambiku oraz Mauritiusa. W ramach UE handel jest bezcłowy. Wspomniane kraje trzecie korzystają z bezcłowego dostępu do unijnego rynku cukru. "Grudzień okazał się miesiącem ożywionej wymiany handlowej cukrem. Z danych wynika, że

Czesi znowu biją w polską żywność

się jednym z głównych eksporterów żywności. Nasze saldo w wymianie handlowej w tym sektorze wynosi ponad 7 mld euro. Jednocześnie to właśnie Czechy wyróżniają się protekcjonizmem na tle innych krajów. – Media tworzą negatywny wizerunek polskiej żywności. Na przykład odkrycie salmonelli w jednej

Soroczyński z KIG: Polski eksport obroni się przed spowolnieniem, złoty również

zamówienia dają nam w automacie nadwyżkę w wymianie handlowej. Takiej nadwyżki wolałbym więc nie mieć" - dodał. Jednocześnie zaznaczył, że oczywiście na kwestie zrównoważenia wpływają też inne czynniki - np. ceny surowców, zwłaszcza energetycznych, których Polska kupuje coraz

PSE: Zapotrzebowanie na moc było rekordowe 25 I i wyniosło 26 504 MW

moc odnotowano 28 lutego 2018 roku i wynosiło ono 26 448 MW. W okresie szczytu rannego saldo wymiany z zagranicą wynosiło 2 184 MW w kierunku importu do Polski. Zasadnicza część zapotrzebowania została pokryta mocą krajowych elektrowni cieplnych - węglowych i gazowych, oraz

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 8,9% ilościowo i o 21,4% wartościowo w I-XI

przywozu niż wywozu, a także drożejącego cukru na giełdach" - czytamy dalej. "Listopad okazał się miesiącem ożywionej wymiany handlowej cukrem. Z danych wynika, że polscy eksporterzy sprzedali w tym miesiącu około 43 tys. ton. Około 30 tys. ton trafiło do UE, w tym

Wolumen eksportu wieprzowiny wzrósł, wartość - spadła w I półroczu

wartości 449,5 mln euro oraz około 36 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o 1%) o wartości 113,4 mln euro. "Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -204 mln euro. O ujemnym saldzie w handlu żywcem zadecydował wzrost wartości importu

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 9,6% ilościowo i o 20% wartościowo w I-X

także drożejącego cukru na giełdach" - czytamy dalej. "Październik okazał się miesiącem niezbyt ożywionej wymiany handlowej cukrem. Z danych wynika, że polscy eksporterzy sprzedali w tym miesiącu około 22 tys. ton. Około 18 tys. ton trafiło do UE. Natomiast

Tak Empik wprowadza klientów w błąd kartami prezentowymi

Empik następuje tylko i wyłącznie z momentem zakupu kartę przez nabywcę. Karta nie podlega wymianie na gotówkę i nie może zostać zwrócona wydawcy. Datę ważności karty, saldo i pełen regulamin można sprawdzić na www.empik.com. Kartę można ponownie doładować w kasie salonu Empik tylko wtedy, kiedy ma

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 12,4% ilościowo i o 22,7% wartościowo w I-IX

osłabienia wymiany handlowej cukrem. Z danych wynika, że polscy eksporterzy sprzedali w tym miesiącu około 19 tys. ton. Około 11 tys. ton trafiło do UE, w tym blisko 10 tys. ton do Niemiec. Natomiast importerzy sprowadzili niespełna 5 tys. ton. Kupowano głównie w Szwecji (blisko 3 tys. ton). Niższy import

PAIH: Potencjał współpracy z Bałkanami Zach. niewykorzystany w wielu obszarach

notujemy też obroty przekraczające miliard euro" - podkreślił Pomian-Kruszyński. Dla Bałkanów Zachodnich UE jest wiodącym partnerem handlowym, odpowiadając za ponad 70% obrotów handlowych. Polska notuje z regionem dodatnie saldo w wymianie, której wartość sięgnęła w 2018 r

Polska nie nadąża z wdrażaniem Globalnego standardu wymiany informacji (CRS)

konsultacji publicznych, które miały zakończyć się w październiku 2015 roku. Mimo to, stanowiska zgłoszone w ramach konsytuacji nadal nie zostały opublikowane na stronie RCL. Wymianie mają podlegać, między innymi, informacje o posiadaczach i saldach rachunków finansowych spółek i

Bilans członkostwa Polski w UE. SGH odcina się od raportu przygotowanego dla Solidarnej Polski

tez wkładu do naszego PKB, który dostarczają firmy produkujące w Polsce i eksportujące towary. Ich zdaniem saldo wymiany handlowej jest wręcz ujemne (w rzeczywistości od kilku lat mamy nadwyżkę handlową, nie tylko z UE, ale w całym handlu), gdyż doliczają oni "wkład importowy". W bilansie

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 6,4% ilościowo i o 17,1% wartościowo w I-VIII

. Sierpień okazał się miesiącem wzmożonej wymiany handlowej cukrem. Z danych wynika, że polscy eksporterzy sprzedali w tym miesiącu nieco ponad 51 tys. ton, czyli około 16% ilości wyeksportowanej łącznie w pierwszych ośmiu miesiącach 2016 roku. Około 21 tys. ton trafiło do UE, w tym około 11 tys. ton do

KOWR: Eksport produktów rolno-spoż. wzrósł o 6,2% r/r do 13,7 mld euro w I-V

koronawirusa. W okresie styczeń-maj 2020 r. import towarów rolno-spożywczych do Polski ukształtował się na poziomie 9,3 mld euro, o 4% wyższym niż przed rokiem. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 11,2%, do 4,4 mld euro" - czytamy w komunikacie. W

FAMMU/FAPA: Eksport cukru spadł o 10,8% ilościowo i 0,2% wartościowo w I-VI

dynamicznie przyspieszył. Ceny wywozu poprawiły się, przywóz był nieco tańszy. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało dodatnie, ale znacznie pogorszyło się w relacji rocznej" - czytamy w raporcie. Czerwiec okazał się miesiącem wzmożonej wymiany handlowej cukrem. Z

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

kredytu i raty miesięczne kredytu podlegającego spłacie wyrażone były w CHF w taki sposób, że te ostatnie miały być jednak pobierane w PLN z rachunku bankowego kredytobiorców. W momencie odblokowania kredytu, kwota pozostająca do zapłaty i wyrażona w CHF była określona według kursu wymiany PLN-CHF

Getin Noble Bank miał 100,62 mln zł straty netto, 52,85 mld zł aktywów w III kw.

) wraz z wynikiem z pozycji wymiany wyniósł -14,6 mln zł i był w porównaniu do osiągniętego w tym samym okresie 2018 roku niższy o 77,2 mln zł (tj. o 123,3%) - głównym elementem odnotowanego w 2019 roku spadku wyniku był osiągnięty i ujęty w tej linii rachunku zysków i strat w 2018 roku dochód z

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 1,7% r/r do 41,22 mld euro w I-X

Brytanii i Włoch. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją" - czytamy dalej. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,6% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,1%), a importu ogółem - 66,3% (wobec 65,9% przed rokiem

KOWR: Eksport produktów rolno-spoż. wzrósł o 9,9% r/r do 8,4 mld euro w I kw.

Finansów. "Wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w pierwszym kwartale 2020 r. osiągnęła poziom 8,4 mld euro, o 9,9% wyższy niż rok wcześniej. Jednocześnie import wyniósł 5,8 mld euro i był o 9,4% wyższy. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 5,5% r/r do 29,3 mld euro w 2018 r.

czerwonego (2,15 mld euro) oraz przetworów zbożowo?mącznych (1,56 mld euro). Znaczną nadwyżkę eksportową uzyskano także w handlu zagranicznym produktami mlecznymi, wyrobami cukierniczymi, warzywami (łącznie z przetworami) oraz ziarnem zbóż. Dodatnie saldo wymiany odnotowano również dla: soków owocowych i

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 2,3% r/r do 36,94 mld euro w I-IX

, Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoch. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją" - czytamy dalej. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,3%), a importu ogółem ? 66% (wobec 66,2% przed rokiem

Nowa sprzedaż kredytów BOŚ Banku wzrosła o 86,8% r/r do 2,2 mld zł w I poł. 2019

. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój systematycznie rośnie i stanowił już 34,89% salda kredytów ogółem na koniec I półrocza 2019 roku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiło 4 355,7

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

wymiana towarowa, gdzie nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 946 mln euro i była najwyższa od kiedy dostępne są dane. Spory pozytywny wynik zanotowano także w wymianie usług. Skokowy wzrost nadwyżki towarowej zawdzięczamy przede wszystkim znacznemu spadkowi importu. Stosunkowo niski import można

PAIH została koordynatorem Rady Biznesu Państw Europy Środkowo-Wschodniej

. "Obie strony inicjatywy 16+1 chcą pobudzić wzajemną wymianę handlową i wzmocnić współpracę. Według mnie jedną z najważniejszych kwestii jest to, że Chinom zależy na liberalizacji międzynarodowej wymiany, by importować więcej towarów, na których popyt zgłaszają chińscy konsumenci. Pracują nad tym

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 2,8% r/r do 32,59 mld euro w I-VIII

, Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoch. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją" - czytamy dalej. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,5% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,2%), a importu 66,2% ? tak jak przed rokiem

Przegląd prasy

--PKN Orlen: Wybór partnera do inwestycji w morskie farmy wiatrowe w tym roku --Dekpol Deweloper podtrzymał plan sprzedaży i przekazań na 2020 r. --PKN Orlen rozmawia o wymianie aktywów z wieloma partnerami w regionie --RPP

Znowu słabszy wzrost w eksporcie. Nadwyżka w handlu też zmaleje?

nasze saldo w wymianie handlowej - mówi Rybacki. Nadwyżkę w handlu zagranicznym osiągnęliśmy po raz pierwszy w zeszłym roku. Jednak dodatni bilans od wielu lat mamy na przykład w branży rolno-spożywczej. Rośnie ona nieustannie, odkąd wstąpiliśmy do UE, prócz lat 2007-08.

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 1,9% r/r do 28,4 mld euro w I-VII

, Czech i Holandii. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją i Włochami" - czytamy dalej. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,2%), a importu ogółem ? 66,2% (wobec 66,4% przed rokiem

KOWR: Eksport produktów rolno-spoż. wzrośnie o 4% do ponad 29 mld euro w 2018 r.

rolno-spożywczych z Polski w okresie styczeń-listopad 2018 r. wyniosła 27,1 mld euro i była o 5,8% większa niż rok wcześniej. Jednocześnie import ukształtował się na poziomie 18,1 mld euro, o 2,6% wyższym. Dodatnie saldo wymiany zwiększyło się z 7,9 mld euro do blisko 9 mld euro, podano także

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 3,3% r/r do 24,61 mld euro w I-VI

, Czech i Wielkiej Brytanii. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją i Włochami" - czytamy dalej. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,7% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,2%), a importu ogółem - 66,2% (wobec 66,1% przed

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 2,4% r/r do 45,98 mld euro w I-XI

Węgry oraz do Wielkiej Brytanii, a importu ? z Belgii, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Francji, Niemiec, Czech, Holandii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją" - czytamy dalej. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych

Emilewicz: Dane GUS pokazują, że konsumpcja wspiera utrzymanie tempa wzrostu PKB

poziomie. W eksporcie wzrost wyniósł 6%, a w imporcie 8,6%. Efektem szybko rosnącego importu, nawet w warunkach wciąż silnego wzrostu eksportu, jest pogorszenie salda wymiany - przed rokiem notowaliśmy nadwyżkę w wysokości 1,4 mld euro, zaś obecnie mamy do czynienia z deficytem na poziomie 2,5 mld euro

Santander BP: Wynik eksportu liczony w euro wzrośnie o ok. 3,3% r/r w 2019 r.

w 2018 r. Nasza prognoza to przyrost rzędu +3,3% r/r. Dynamika wzrostu importu sięgnie zaś 4,8%. W ten sposób, na koniec tego roku, saldo wymiany handlowej z dużym prawdopodobieństwem będzie pod kreską" - powiedział Bielski. Według wstępnych danych GUS, w ciągu 11

ARR: Eksport cukru wzrósł o 10% wolumenowo i o 28% wartościowo w X-IV

tys. ton cukru, przede wszystkim na Litwie, w Niemczech i Czechach. Import cukru z krajów pozaunijnych wyniósł 9 tys. ton, a sprowadzano go głównie z Ukrainy (4,3 tys. ton) i z Mauritiusa (2,4 tys. ton)" - czytamy dalej. Saldo wymiany handlowej cukrem było dodatnie i

MR: Najszybciej w I-V wzrósł eksport produktów mineralnych - o 17,1% r/r

4,4% (do 16 mld euro), a import o 10,4%, (do blisko 16,2 mld euro). Notowane przyspieszenie naszej wymiany było zgodne z dobrymi wynikami w tym miesiącu produkcji przemysłowej (wzrost o 9,1%) i niemieckiego handlu (eksport zwiększył się o 14,1%, a import o 16,2%)" - czytamy w komentarzu resortu

MR: Najszybciej w 2015 r. rósł eksport wyrobów przemysłu lekkiego - o 19,5% r/r

; - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Największa poprawa salda została wytworzona w obrotach produktami mineralnymi (o 3,8 mld euro) oraz artykułami rolno-spożywczymi (o prawie 1 mld euro), która z nawiązką skompensowała pogorszenie bilansu w wymianie wyrobami

mBank miał wstępnie 116,25 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

działalności kredytowej i prowizjom za prowadzenie rachunków. Wynik na działalności handlowej obniżył się o 7,7%, przede wszystkim z powodu niższego wyniku z pozycji wymiany. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych pozostało ujemne, ale zmniejszyło się w porównaniu do III kwartału 2019 roku, kiedy

Polska, Niemcy i kłopot z Schengen

(Wielka Brytania, Czechy, Francja, Włochy i Rosja - łącznie 184 mld zł). Od 2009 roku saldo naszej wymiany handlowej z Niemcami pozostaje dodatnie - więcej sprzedajemy do Niemiec, niż stamtąd importujemy.

ARR: Eksport cukru spadł o 8% r/r do 403 tys. ton w X 2014 r. - VIII 2015 r.

okresie od października 2014 r. do sierpnia 2015 r. do Polski przywieziono 135 tys. ton cukru (o wartości 62 mln euro) wobec 204 tys. ton (111 mln euro) przed rokiem" - czytamy dalej. Saldo wymiany handlowej cukrem w roku 2014/2015 (stan na koniec sierpnia br.) było

Eksport cukru spadł o 6% do 342 tys. ton w okresie październik-czerwiec

). Spośród krajów trzecich stosunkowo duże ilości cukru zaimportowano z Mozambiku (25 tys. ton), podano również. Dotychczasowe saldo wymiany handlowej cukrem w roku gospodarczym 2014/2015 było dodatnie i wyniosło 252 tys. ton oraz 102 mln euro wobec 202 tys. ton i 95 mln euro przed

MR: Za słaby wynik eksportu w I-X odpowiadają art. metalurgiczne i rolno-spożyw.

nie pozostały bez wpływu na wyniki polskich obrotów towarowych po 10 miesiącach 2016 r." - skomentował resort rozwoju. W ujęciu geograficznym na takie wyniki złożyły się z jednej strony wyhamowanie obrotów z krajami Unii Europejskiej, z drugiej zaś zmniejszenie wymiany

ARR: Eksport cukru spadł o 13% r/r do 465 tys. ton w okresie X 2013 - IX 2014

;Uzyskano dodatnie saldo wymiany handlowej w ujęciu ilościowym (257 tys. ton wobec 351 tys. ton w roku 2012/2013). W ujęciu wartościowym saldo handlu zagranicznego cukrem uległo obniżeniu do 119 mln EUR z 203 mln euro w poprzednim roku gospodarczym" - podsumowano w raporcie

Eksport cukru spadł o 5% do 303 tys. ton w okresie wrzesień-maj

cukru zakupiono w krajach UE, a 33 tys. ton na rynkach krajów trzecich" - czytamy również. W roku 2014/2015 (do końca maja 2015 r.) saldo wymiany towarowej cukrem było dodatnie i wyniosło 218 tys. ton, a w ujęciu wartościowym 87 mln euro wobec 167 tys. ton i 79 mln euro

ARR: Eksport cukru spadł do 387 tys. ton i do 169 mln euro w okresie I-XI 2015r.

w tym samym okresie 2014 r. Najwięcej cukru sprowadzono z Zimbabwe i Mozambiku, a spośród krajów UE z Czech i Niemiec" - czytamy dalej. W okresie jedenastu miesięcy 2015 r. dodatnie saldo wymiany handlowej cukrem wynosiło 268 tys. ton i 115 mln euro wobec 236 tys. ton

Eksport cukru spadł o 4% do 224 tys. ton w okresie październik-marzec

2013/2014. Na rynku unijnym zakupiono 44 tys. ton cukru, podczas gdy na rynkach krajów trzecich około 6 tys. ton" - czytamy również. W roku 2014/2015 (do końca marca 2015 r.) saldo wymiany towarowej cukrem było dodatnie i wyniosło 174 tys. ton, a w ujęciu wartościowym 69

Eksport ma się dobrze i będzie wspierać dalszy wzrost PKB wg analityków

zmniejszył się o 2,8% r/r po wzroście o 5,8% r/r miesiąc wcześniej, co zapewne odzwierciedla niską aktywność zakupową przedsiębiorstw oraz ceny ropy naftowej. W październiku odnotowano tradycyjnie dodatnie saldo wymiany usług, oraz nietypowo wysoki deficyt na rachunku dochodów pierwotnych, co wynikało z

Eksport cukru spadł r/r do 179 tys. ton w okresie październik - luty

cukru (za 25 mln euro), o 12% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku gospodarczego. Na rynku UE zakupiono 42 tys. ton cukru, a na rynkach pozaunijnych - 6 tys. ton. W roku 2014/2015 (stan na koniec lutego 2015 r.) saldo wymiany towarowej cukrem było dodatnie i

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

oczekiwane jest korzystniejszy wpływ salda wymiany handlowej z zagranicą w kontekście zaskakująco wysokiej odporności polskiego sektora eksportowego na pogorszenie koniunktury na rynkach zagranicznych. Deficyt na rachunku bieżącym zwiększy się w 2019 r. do 0,9% PKB z 0,7% PKB w

TO NIE KONIEC TAJEMNICY BANKOWEJ

21 lipca 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała pełną wersję nowego globalnego standardu wymiany informacji podatkowych (Common Reporting Standard - CRS) mającego służyć implementowaniu automatycznej wymiany informacji podatkowych między

ARR: Eksport wieprzowiny i wołowiny spadł, a drobiu wzrósł r/r w I-IX

, mięsa i przetworów drobiowych osiągnął poziom 620 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa), o 18% wyższy niż przed rokiem. Import asortymentu drobiowego wyniósł 75 tys. ton i był o 3% większy niż rok wcześniej. W okresie styczeń?wrzesień 2014 r. nadwyżka Polski w wymianie produktami drobiowymi z zagranicą w

FAMMU/FAPA: Bilans w handlu mięsem czerwonym wyniósł 738,4 mln euro w 2015

wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -375 mln euro. O ujemnym saldzie w handlu żywcem zadecydował wzrost wartości importu bydła oraz drobiu, przy równoczesnym znacznym spadku eksportu żywca wołowego, świń, a także owiec i kóz, podano również

FAMMU/FAPA: Eksport zbóż wzrósł o 7% r/r do 5,3 mln ton w I-XI 2016 r.

2015 roku. "Wartość zakupów wyniosła 275,8 mln euro. Saldo wymiany handlowej zbożami było dodatnie ? 638 mln euro, chociaż należy odnotować jego pogorszenie w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 10,4%" - czytamy także

Salmonella w polskim mięsie w Czechach. To protekcjonizm czy naprawdę nie trzymamy standardów?

 po wejściu do UE i szybko stała się jednym z głównych eksporterów żywności. Nasze saldo w wymianie handlowej w tym sektorze wynosi już 9,5 mld euro (trzecie największe w Europie).  Natomiast Czechy wyróżniają się protekcjonizmem na tle innych krajów. – Media tworzą negatywny wizerunek

Eksport na Ukrainę oraz liczba Ukraińców pracujących w Polsce nadal będą rosły

analogicznego okresu w 2016 r. saldo wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami wzrosło aż o ponad 60% - do 4 381 mln zł po sześciu miesiącach w roku obecnym, podano także w komunikacie. Jednocześnie - jak zaznacza prezes Personnel Service Krzysztof Inglot - nie bez znaczenia dla

FAMMU/ FAPA: Saldo handlu zagr. mięsem wyniosło +1,42 mld euro w I półr.

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Saldo wymiany handlowej mięsem czerwonym i drobiowym oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 1 418 mln euro w I poł. 2016 r. , podał Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków

Sielewicz, Coface: Wojna celna Chiny-USA może pośrednio uderzyć w polski eksport

miesięcy cła zostały przede wszystkim wymierzone w Chiny, z którymi Stany Zjednoczone mają ujemne saldo wymiany handlowej. W przypadku surowców oraz produktów ze stali i aluminium nadwyżki produkcyjne pozwalały Chińczykom oferować atrakcyjne ceny, z którymi trudno było konkurować producentom z USA

ARR: Eksport cukru wzrósł o 8% r/r do 431 tys. ton w okresie X 2015 -VIII 2016

. ton)" - czytamy dalej. W roku 2015/2016 (stan na koniec sierpnia br.) saldo wymiany handlowej cukrem było dodatnie i wyniosło 223 tys. ton i 107 mln euro wobec 269 tys. ton i 110 mln euro przed rokiem, podsumowano w raporcie. (ISBnews)

NIK: W I etapie budowy mostu energ. Polska-Litwa błędnie rozliczono koszty

elektroenergetycznego Polski i Litwy energia elektryczna będzie przesyłana do Polski tylko w okresach szczytowego zapotrzebowania, a saldo wymiany będzie zrównoważone. Po pierwszych miesiącach funkcjonowania mostu przesył energii elektrycznej z Litwy do Polski trzykrotnie przewyższał przesył w przeciwnym kierunku

Odpisy GNB spadły o 39% r/r, bank ograniczył sprzedaż hipotek o 90% w I półr.

portfela kredytowego banku" - podano także. Bank podkreślił, że w efekcie podejmowanych działań w celu pomocy klientom posiadającym kredyty na nieruchomości w CHF pomimo zmienności kursu wymiany CHF obserwowanej od połowy stycznia, kredyty hipoteczne wykazywały stabilną

FAMMU/ FAPA: Eksport wieprzowiny wzrósł wolumenowo o 5,9% r/r w 2016 r.

. saldo wymiany handlowej mięsem wieprzowym było - tak, jak w poprzednich latach - ujemne, wykazując deficyt w ujęciu wartościowym na poziomie 479,5 mln euro (534 mln euro w 2015 r.), a ilościowym 233,4 tys. ton (269,3 tys. ton w 2015 r.), podano także. (ISBnews)

Majowy spadek eksportu powinien być zjawiskiem przejściowym wg analityków

przyspieszenie wzrostu PKB. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Oczekujemy pogorszenia się wymiany handlowej w średnim terminie i wzrostu importu powodowanego popytem konsumpcyjnym z uwagi na program 500+ oraz odbicia

ARR: Eksport cukru spadł o 14% r/r do 430 tys. ton w okresie X 2013 - VIII 2014

dalej. Cukier do Polski sprowadzany był głównie z Sudanu (54 tys. ton), Niemiec (31 tys. ton) oraz z Mozambiku i Zimbabwe (po 25 tys. ton), podano także w materiale. "Dodatnie saldo wymiany handlowej w ujęciu ilościowym w okresie jedenastu

Polscy przedsiębiorcy boją się wyściubić nos poza Europę. "To bariera naszego rozwoju"

Polska wymiana handlowa w styczniu tego roku wyniosła ponad 155 mld zł - podał Główny Urząd Statystyczny. Możemy się pochwalić niemal idealnym bilansem handlowym. Na tę wymianę składa się bowiem eksport w wysokości 77,6 mld i import o wartości 77,8 mld. Ujemne saldo to więc ok. 200 mln zł

Raiffeisen Bank Polska miał 63,6 mln zł zysku netto,48,6 mld zł aktywów w I półr

mln zł; - wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej i z pozycji wymiany w wysokości -35,2 mln zł (wobec 10 mln zł osiągniętych rok wcześniej), co było efektem zaprzestania stosowania przez bank zasad rachunkowości zabezpieczeń w związku z planowaną

Novak z Akcenty: Dynamika wzrostu eksportu spowolni do 5-6% r/r w 2019 r.

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu eksportu spowolni do 5-6% r/r w 2019 roku, uważa główny analityk instytucji płatniczej Akcenta Miroslav Novák. Dynamika importu sięgnie 6-7% r/r w przyszłym roku. Duży wpływ na polską wymianę handlową będzie miał słabszy

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 5,5% r/r do 26,1 mld euro w I-X

poziomie 17,4 mld euro, o 5,1% wyższym. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 6,2% do 8,6 mld euro" - czytamy w raporcie. Główną pozycję w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory. Ta

NIK: Przestarzała energetyka, brak inwestycji. Może nie wystarczyć nam prądu

importujemy na potęgę - portal Wysokie Napięcie podał w poniedziałek, że w tym roku padnie kolejny rekord importu - saldo wymiany transgranicznej od stycznia sięga 10,6 TWh, a to dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.  Czy raport NIK to kolejne ostrzeżenie, którego rząd nie powinien ignorować? O