saldo wpłat

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -0,25 mld zł w kwietniu

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło -0,25 mld zł w kwietniu 2019 r., podały Analizy Online. "Kwiecień być trzecim miesiącem w tym roku z ujemnym bilansem sprzedaży funduszy inwestycyjnych

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,3 mld zł w maju 

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło 0,3 mld zł netto w maju 2019 r., podały Analizy Online. Fundusze detaliczne oferowane szerokiemu gronu inwestorów pozyskały jedynie 49 mln zł netto. "

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -0,73 mld zł w styczniu

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło -726 mln zł w styczniu 2019 r., podały Analizy Online. "Pierwszy miesiąc roku przyniósł wyraźne wyhamowanie odpływów, które ciążyły rynkowi funduszy przez

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 7,6 mld zł w marcu

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 7,6 mld zł w marcu, a zdecydowana większość środków - 6,13 mld zł trafiła do funduszy niedetalicznych, podały Analizy Online. To najwyższe napływy do TFI od grudnia 2015 roku

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło -8,6 mld zł w kwietniu

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło -8,6 mld zł w kwietniu, a było to wynikiem przewagi umorzeń w segmencie funduszy niedetalicznych, podały Analizy Online. "W kwietniu polski rynek funduszy

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,84 mld zł w październiku

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w październiku i wyniosło 1 840,3 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Rynek TFI ma już za sobą 9 miesięcy nieprzerwanego dopływu kapitału

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 1,95 mld zł w listopadzie

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 1,95 mld zł w listopadzie. Przewaga wpłat nad umorzeniami jest efektem kontynuacji napływu kapitału do funduszy detalicznych - saldo wpłat i umorzeń w tej grupie w ub. miesiącu

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,4 mld zł w grudniu 

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,4 mld zł w grudniu ub. r., przy czym zdecydowana większość środków - ponad 1 mld zł - trafiła do funduszy detalicznych. W całym roku saldo wpłat i wypłat przekroczyło 17 mld zł - to

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu. Było to nie tylko zdecydowanie więcej niż w grudniu, ale również był to najlepszy styczeń od dekady. Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego znów zanotowały

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,05 mld zł we wrześniu

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie we wrześniu i wyniosło 1 049 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). "Warto zauważyć, że wrzesień był niezmiernie

Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,98 mld zł w VIII 

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,98 mld zł w sierpniu, który był drugim miesiącem mocnego napływu kapitału do TFI, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń było dodatnie 11. miesiąc z rzędu w listopadzie

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 1,9 mld zł w listopadzie. Był to jedenasty miesiąc dodatniego salda. Najwięcej środków klienci wpłacili do funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego - 1,3 mld zł, podała Izba

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,8 mld zł w grudniu

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 0,8 mld zł w listopadzie. Było to co prawda ponad dwukrotnie mniej niż w listopadzie, ale ostatni miesiąc roku często rządzi się pod tym kątem swoimi prawami. Fundusze gotówkowe i

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,62 mld zł w lipcu

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w lipcu i wyniosło 1 615,3 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). To najwyższy poziom w tym roku i równocześnie najlepszy wynik w ciągu ostatnich

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 895 mln zł w czerwcu

Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w czerwcu i wyniosło 895 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). To szóste z rzędu dodatnie saldo i najlepszy wynik od lutego br

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 1,1 mld zł w czerwcu

Warszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w polskich funduszach inwestycyjnych było ujemne w czerwcu i wyniosło minus 1,1 mld zł. To drugi miesiąc z rzędu ujemnego bilansu, który jest efektem rozpoczęcia procesu likwidacji wielu funduszy aktywów niepublicznych

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 117,6 mln zł w maju

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach inwestycyjnych było dodatnie w ub. miesiącu i sięgnęło 117,6 mln zł. Majowy rezultat to piąty z rzędu dodatni wynik w tym roku, a gdyby nie wysokie wypłaty w funduszach dedykowanych, które nieco

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 867,5 mln zł w marcu 

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych było dodatnie w marcu i sięgnęło 867,5 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Saldo od początku roku wyniosło 3 188 mln zł. Izba podkreśliła

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 583 mln zł w kwietniu

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 583,1 mln zł. Jeszcze ani razu w tym roku rynek funduszy nie zanotował odpływu gotówki. podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Od początku roku saldo wpłat i umorzeń

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 1,42 mld zł w lutym

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1 421,9 mln zł. Luty był najlepszym miesiącem dla rynku TFI od lipca ubiegłego roku. Inwestorzy, korzystając ze sprzyjających warunków,chętnie wybierali instrumenty oparte na akcjach

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 4,7 mld zł w lipcu

detalicznym zanotowano przewagą wpłat nad wypłatami, a saldo tych operacji przekroczyło 1,6 mld zł, co jest najwyższą wartością od kwietnia 2015 r., podały Analizy Online. "Lipcowe dane o saldzie wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych mocno się różnią w zależności od tego

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,06 mld zł w maju

Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - Pomimo słabej koniunktury na GPW, maj był udanym miesiącem dla funduszy inwestycyjnych. Saldo wpłat i wypłat całego rynku przekroczyło 2,0 mld zł. Z kolei rozwiązania skierowane do szerokiego grona odbiorców odnotowały 0,7 mld zł bilans

Saldo wpłat i umorzeń w TFI było ujemne i wyniosło -0,2 mld zł  w lutym

Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat funduszy inwestycyjnych z oferty Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych po raz pierwszy od dwóch miesięcy było ujemne i wyniosło -0,2 mld zł w lutym. W przypadku rozwiązań skierowanych do szerokiego grona odbiorców już po raz 9

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,37 mld zł w VI, z funduszy detal. odpływy

Warszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach detalicznych było ujemne po raz pierwszy od trzech miesięcy i wyniosło minus 461 mln zł w czerwcu. Spadki na giełdach związane przede wszystkim z zaskakującym wynikiem referendum w sprawie wyjścia Wielkiej

Saldo wpłat i umorzeń w TFI było wyniosło minus 357 mln zł w listopadzie

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Listopad był kolejnym miesiącem, w którym saldo wpłat i wypłat dla całego rynku było ujemne. Klienci funduszy inwestycyjnych wypłacili w minionym miesiącu środki o łącznej wartości 357 mln zł netto, podały Analizy Online

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 0,85 mld zł w marcu

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Marzec przyniósł dodatnie saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych, które sięgnęło 0,85 mld zł. W przypadku funduszy detalicznych, po raz pierwszy od maja 2015 r. zanotowano dodatni bilans sprzedaży, który wyniósł 0,57 mld zł, podały

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 26,5 mln zł w grudniu

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Po trwającym od dwóch miesięcy okresie ujemnego salda wpłat i wypłat dla całego rynku nastąpił przełom. W grudniu klienci funduszy inwestycyjnych przekazali bowiem środki o łącznej wartości +26,5 mld zł, co okazało się rekordowo wysoką kwotą w

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 36 mln zł w sierpniu

Warszawa, 10.09.2015 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -36 mln zł w sierpniu. To kolejny, trzeci już miesiąc odwrotu klientów od funduszy. Bilans sprzedaży funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców był ujemny podobnie jak w czerwcu i w lipcu, tym razem

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 65 mln zł w sierpniu

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) - Sierpień przyniósł odwrócenie nastrojów i powrót do funduszy rynku pieniężnego. Saldo wpłat i umorzeń w ubiegłym miesiącu było ujemne i wyniosło minus 65 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 0,7 mld zł w lipcu

Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) - Na rynku funduszy inwestycyjnych saldo wpłat i umorzeń było ujemne (-0,7 mld zł) w lipcu, co może zostać odebrane przez niektórych jako pierwszy sygnał dłuższej tendencji. Zainteresowanie rynkiem, mierzone sprzedażą brutto funduszy, było wysokie

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 493,8 mln zł w czerwcu

Warszawa, 13.07. 2015 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych było ujemne w czerwcu i wyniosło minus 493,8 mln zł. Klienci TFI pierwszy raz od 32 miesięcy więcej wypłacili niż wpłacili w ubiegłym miesiącu, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Saldo wpłat i umorzeń we wszystkich TFI wyniosło +3,4 mld zł w czerwcu

strat, nawet jeśli są krótkoterminowe. Co trzeci fundusz z tej grupy zakończył miesiąc z ujemnym saldem wpłat i wypłat, a najwięcej środków klienci wypłacili z UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO), który mimo to pozostaje największym funduszem detalicznym na polskim rynku z aktywami na poziomie 4,6 mld

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,1 mld zł w kwietniu

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w krajowych TFI wyniosło 2,1 mld zł w kwietniu. To drugi najlepszy wynik od prawie dwóch lat, co potwierdza wysokie zainteresowanie inwestorów funduszami inwestycyjnymi, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 0,58 mld zł w grudniu 2014

Warszawa, 20.01.2015 (ISBnews) ? Saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach inwestycyjnych było dodatnie w grudniu i wyniosło 0,58 mld zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Uwaga inwestorów skupiona była przede wszystkim na funduszach gotówkowych i

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,92 mld zł w lutym

tego roku klienci wpłacili do nich per saldo ponad +281 mln zł" - czytamy także. Na uwagę zasługują fundusze absolutnej stopy zwrotu, które w lutym uzyskały najlepsze saldo wpłat i umorzeń (+171 mln zł) od listopada 2013 r. Co więcej, w ostatnich miesiącach, klienci

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń do TFI wyniosło 2,7 mld zł w marcu

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosło 2,7 mld zł w marcu i było nie tylko 30. z rzędu dodatnim saldem, ale także najwyższym od maja 2013 r. Sama sprzedaż brutto funduszy była najwyższa od marca 2013 r., podała Izba

Saldo wpłat i umorzeń w TFI to +2,1 mld zł w lutym, najwyższe od 14 miesięcy

od 12 miesięcy. "Saldo wpłat i wypłat wyniosło ponad +370 mln zł. Nowe środki płynęły przede wszystkim do funduszy akcji zagranicznych, które odnotowały rekordowy bilans sprzedaży od kryzysu w 2008 r. (+480 mln zł). Duża popularność tych rozwiązań wynika m. in. z hossy

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,9 mld zł w XI – najwięcej w tym roku

Warszawa, 10.12.2014 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat funduszy detalicznych wyniosło 1,9 mld zł w listopadzie i było najwyższe w tym roku. Listopad był również 26-tym kolejnym miesiącem dodatniego bilansu tego segmentu. Z funduszy oferowanych wybranym inwestorom wypłacono z

Saldo wpłat i umorzeń we wszystkich TFI wyniosło 3,7 mld zł w marcu

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Fundusze inwestycyjne z oferty krajowych TFI pozyskały łącznie ponad 3,7 mld zł netto w marcu. Bilans sprzedaży produktów skierowanych do wybranych odbiorców wyniósł ponad 2 mld zł, a w funduszach detalicznych nadwyżka wpłat nad wypłatami

Pieniądze płyną do funduszy, lipiec to już trzeci miesiąc z rzędu

). Po dwóch korzystnych miesiącach, fundusze mieszane ponownie odnotowały odpływ kapitału. Choć nie był on znaczący (-0,14 mld zł), to jednak wartościowo największy spośród wszystkich segmentów rynku. W przypadku tej grupy saldo wpłat i wypłat od początku roku wynosi -1,53 mld zł

TFI na minusie. Czerwcowy odwrót od funduszy inwestycyjnych, ale nie akcyjnych

czerwcowym odwrocie od funduszy inwestycyjnych. Skończył się bowiem trwający 13 miesięcy nieprzerwany napływ nowego kapitału do funduszy, w którym to pozyskały one +10,66 mld zł nowych środków. Czerwcowe saldo wpłat i wypłat do 354 monitorowanych funduszy1, z uwzględnieniem środków zaangażowanych w konwersję

Lipiec najlepszym miesiącem dla funduszy w tym roku

Po osiągnięciu w lutym poziomów z 2006 roku fundusze inwestycyjne znowu przekonują do siebie klientów. W lipcu saldo wpłat i umorzeń było trzeci miesiąc z rzędu dodatnie i wyniosło 660 mln zł wobec 580 mln zł w czerwcu - poinformowały w raporcie Analizy Online i Izba

Na rynku TFI w czerwcu ostra walka. Najwięcej umorzeń i największa sprzedaż

. Mimo korzystnego bilansu w maju i czerwcu dla tej grupy, saldo wpłat i wypłat od początku roku wciąż pozostaje na ujemnym poziomie (-0,55 mld zł). Dodatnie saldo przepływów o wartości 0,18 mld zł zanotowały fundusze akcyjne. Grupa ta wykazała dodatnie saldo wpłat i wypłat już

Analizy.pl: Wartość aktywów w PPK wzrosła o 14% m/m do 1,64 mld zł w lipcu

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach działających w ramach PPK wzrosła o 14% w skali miesiąca do 1 639 mln zł na koniec lipca, podały Analizy.pl. Według szacunków, saldo wpłat i wypłat w lipcu wyniosło 185 mln zł (w tym ok. 26 mln zł

Umowa cesji - jak zaksięgować?

Odpowiedź: Wyjaśnijmy na początku, że przelew (cesja) wierzytelności polega na przeniesieniu wierzytelności z majątku danej jednostki do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej z jej nabywcą (art. 509 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 ze z

Analizy Online: Detaliczne fundusze inwestycyjne pozyskały 1,2 mld zł w kwietniu

wpłat i wypłat wyniosło ponad 320 mln zł. "Popularnością cieszyły się przede wszystkim produkty skupiające się na rynkach zagranicznych ? trafiło do nich przeszło 319 mln zł. Najwyższe saldo wpłat i wypłat odnotowała, już drugi miesiąc z rzędu, grupa funduszy gotówkowych

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,3% m/m do 259,2 mld zł w lutym

aktywów w lutym przyczyniło się dodatnie saldo wpłat i wypłat, które wyniosło ok. +0,3 mld zł, jak i dodatni wynik zarządzania. Około 2/3 funduszy zakończyło miesiąc z dodatnim wynikiem, w tym najwyższe stopy zwrotu osiągnęły fundusze akcyjne inwestujące na rynkach rozwiniętych. Nieco słabiej poradziły

Rosyjskie korporacje "dobrowolnie" zapłacą podatek od nadmiernych zysków. Sposób na dziurę w budżecie

korporacje.  Dobrowolna wpłata Rząd Rosji zapowiada, że to będzie "dobrowolna" danina.  - Tak, rozważamy dobrowolną wpłatę od biznesu, jednorazowo. Chodzi o to, że finansowe wyniki za zeszły rok były bardzo dobre i wiele spółek, zwłaszcza w pierwszym półroczu, za trzy pierwsze kwartały

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły m/m do 258,5 mld zł w lipcu

polskim rynku (obecnie 106,4 mld zł)" - czytamy w raporcie. Poza wspomnianym segmentem funduszy dłużnych, aktywa wzrosły w funduszach mieszanych do 28,8 mld zł (+1,1%). Na to także wpływ miała dobra sytuacja na rynku długu oraz (w mniejszym stopniu) dodatnie saldo wpłat i

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 4,1% m/m do 256,8 mld zł w grudniu

wyniosła na koniec 2018 roku niespełna 85 mld zł. To najniższy poziom od ponad trzech lat. "Przyczyną jest głównie ujemne saldo wpłat i wypłat, jednak warto podkreślić, że fundusze poniosły również stratę z tytułu wyniku zarządzania. Miniony miesiąc nie był udany również dla

W 2 lata Polacy wpłacili do funduszy 37 mld zł. "Ewenement" w historii"

Wrzesień był 24. miesiącem z rzędu, w którym saldo wpłat i umorzeń do funduszy inwestycyjnych było dodatnie. Tak długi okres, jeśli chodzi o dodatnie saldo wpłat i umorzeń, jest ewenementem w historii danych zbieranych przez IZFiA. Jeszcze nigdy

Aktywa netto TFI wzrosły o 1,2% m/m do 261,16 mld zł w sierpniu

do wzrostu aktywów netto funduszy z oferty TFI. Drugim z czynników, mającym dodani wpływ na wartość środków zgromadzonych w portfelach funduszy było wysokie saldo wpłat i wypłat. Według naszych szacunków, w sierpniu bilans sprzedaży całego rynku wyniósł blisko +1,2 mld zł" - czytamy w raporcie

Banki SGB umożliwiają wypłatę do 100 zł bez PIN-u kartami Mastercard

systemowej, do aktywacji nowego limitu konieczne będzie dokonanie przez klienta transakcji stykowej z użyciem PIN. Może to być np. płatność przy użyciu terminala, wypłata lub wpłata pieniędzy, a także sprawdzenie salda w bankomacie" - czytamy w komunikacie. Możliwość

Santander BP podniósł limit transakcji zbliżeniowych bez PIN-u do 100 zł

, dla zaktywowania tej funkcji, rekomendowane jest wykonanie transakcji stykowej w bankomacie lub terminalu. Może to być płatność, wypłata lub wpłata pieniędzy, sprawdzenie salda" - czytamy dalej. Santander Bank Polska na koniec 2019 wydał 3 851 tys. kart debetowych dla

mBank rozpoczyna ugody z frankowiczami. Ale czy to opłacalne?

zobowiązuje się ponadto pomniejszyć saldo kredytu o wpłaty na ubezpieczenie niskiego składu własnego lub gdy klient wybrał taką formę zabezpieczenia umowy, o wartość podwyższonego oprocentowania zobowiązania. Po ugodzie kredytobiorca będzie spłacać kredyt w złotych. Będzie mieć do wyboru dwie opcje

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

składkowego. Wpłatę od razu księgujemy i rozliczamy na Twoim koncie” – wyjaśnia w specjalnym poradniku dla przedsiębiorców ZUS. I dodaje: „Każdą Twoją wpłatę dzielimy proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Robimy to na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji

O banku, w którym klient musi pilnować, aby nie mieć zbyt dużo pieniędzy

w momencie wpłaty. Wpłacił bowiem dokładnie 100 000 zł. Przekroczył ją w momencie, gdy bank... po raz pierwszy naliczył odsetki. Wówczas saldo przekroczyło 100 000 zł o kwotę 48,9 zł i bank zaczął naliczać niższe oprocentowanie. Summa summarum po czterech miesiącach klient miał na koncie kwotę 100

Analizy.pl: Aktywa OFE wzrosły o 2,9% m/m do 131,73 mld zł na koniec czerwca

zarobiły dla swoich uczestników ponad 4 mld zł. Tyle wyniósł wynik z zarządzania. Saldo wpłat i wypłat według szacunków Analiz Online wyniosło natomiast ok. -0,25 mld zł. Zawierają się w nim składki otrzymane z ZUS (+227 mln zł), przelew z tytułu 'suwaka' (ponad -0,4 mld zł) oraz opłaty uczestników OFE. W

Aktywa TFI spadły o 0,3% m/m do 224,2 mld zł w listopadzie

Analiz Online - było ujemne saldo wpłat i wypłat, wynoszące -0,4 mld zł. Jednym z segmentów rynku, który w największym stopniu odnotował spadek aktywów w listopadzie były fundusze akcyjne. Wartość zgromadzonych w nich środków obniżyła się o 0,3 mld zł, czyli 1%, do 30,5 mld zł

BGŻOptima: Aż 60% oszczędności Polaków leży na nieoprocentowanych kontach

.', opublikowanego przez NBP w czerwcu br. wynika, że proces odwracania się klientów od depozytów terminowych zaczął się w połowie 2015 r. Wtedy osłabła dynamika napływu nowych środków do banków. W ostatnich trzech kwartałach 2016 r. po raz pierwszy saldo wypłat przekraczało saldo wpłat na depozyty" - czytamy w

Polnord pozyskał 40 mln zł z prywatnej emisji obligacji

Obrotu. "Rynek obligacji korporacyjnych został popsuty przez jeden podmiot. Przejawia się to chociażby w saldzie wpłat i wypłat z funduszy specjalizujących się w lokowaniu środków w dłużne instrumenty korporacyjne. Od marca br. przeważają wypłaty, co stanowi odwrócenie

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 2,1% m/m do 244,4 mld zł w maju

rozwiniętych. Dzięki wzrostom na rynkach akcji, jak i obligacji, aktywa przyrosły również w funduszach mieszanych. Rekordowe saldo sprzedaży w połączeniu ze wzrostem cen ropy naftowej i złota wywindowało aktywa także funduszy rynku surowców" - czytamy dalej. Według analityków

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

wynagrodzenia dłużniczki i przekazał je spółdzielni. To co w takim razie się działo z pieniędzmi Benedysiuków? Zdaniem męża dłużniczki, były przez spółdzielnię nieprawidłowo księgowane. Ich wpłaty na zaległości i czynsz szły np. na koszty sądowe i zaliczki dla komornika jakie musi ponosić wierzyciel by komornik

Ponad pół miliarda nowych pieniędzy w funduszach inwestycyjnych

napływało po blisko 1,6 mld zł. Jeśli w listopadzie i grudniu będzie podobnie jak w październiku, trudno będzie przebić granicę 10 mld zł. W sumie w ciągu 10 miesięcy br. saldo wpłat i wypłat zbliżyło się do 7,8 mld zł. W ubiegłym miesiącu najwięcej

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 0,84% m/m do 264,54 mld zł w listopadzie

sekurytyzacyjne (+0,6 mld zł) oraz aktywów niepublicznych (+0,3 mld zł). W pozostałych segmentach przyrost aktywów sięgał około kilkudziesięciu milionów zł. W przypadku funduszy akcyjnych to zasługa dobrych wyników przez nie wypracowanych, saldo wpłat i wypłat było bowiem ujemne. W listopadzie wzrosły także

Komu potrzebne jest konto firmowe i do czego służy taki rachunek?

waluty i płacić kartą. Taki rachunek umożliwia również wypłaty i wpłaty gotówki za pośrednictwem bankomatów i wpłatomatów. Przedsiębiorcy mogą też korzystać z funkcji przydatnych przy prowadzeniu firmy, a dostępnych tylko dla tych, którzy korzystają z konta firmowego. Chodzi np. o zawarcie umowy o

Aktywa TFI wzrosły o 2,8% m/m do 273 mld zł na koniec marca

Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Analizy Online. Wzrost aktywów wynikał nie tylko z czynników rynkowych, ale również z wpłat do pojedynczych funduszy zamkniętych stworzonych na potrzeby dużych inwestorów. Według szacunków Analiz Online, saldo wpłat i wypłat do funduszy

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 2,7% m/m do 280,5 mld zł w kwietniu

. "Kwiecień pod względem dynamiki aktywów również okazał się dobry dla tej grupy. Wartość środków w nich zgromadzona wzrosła o +0,5 mld zł. Oprócz korzystnej sytuacji rynkowej pomogło wysokie dodatnie saldo wpłat i wypłat do funduszy polskich papierów skarbowych i tych o uniwersalnej strategii. Tym

Kredyt Inkaso skorygował zysk netto do 5,12 mln zł w I kw. r.fin. 2017

okresie czwartego kwartału roku obrotowego 2016/2017. Wobec powyższego nieprawidłowo wykazano w raporcie okresowym wpłaty z tytułu wierzytelności o wartości 3 973 tys. zł oraz w związku z tym zawyżoną amortyzację pakietów o kwotę 3 107 tys. zł, co per saldo wpłynęło na przychody netto a następnie na wynik

W marcu Polacy zainwestowali w fundusze inwestycyjne 6,3 mld zł

To najwyższe saldo nabyć i umorzeń od grudnia 2008 roku. Seria nadwyżki nowych wpłat nad wartością środków wycofanych z funduszy wydłużyła się więc już do 11 miesięcy. W pierwszym kwartale 2010 r. dodatni bilans wyniósł łącznie 3,7 mld zł. W analogicznym okresie 2009 r. saldo

Wartość wpłat do mobilnych wpłatomatów Idea Banku wzrosła do 51,5 mln zł w marcu

roku, podał Idea Bank. W I półroczu liczba mobilnych wpłatomatów wzrośnie o kolejnych 18 urządzeń. "Marzec był rekordowym miesiącem w historii mobilnych wpłatomatów zarówno pod względem sumy wpłat, jak i liczby przeprowadzonych transakcji. Rekordowy wynik udało się

"The New York Times": Pomysł na wyjście z edukacyjnej zapaści? Miasto zakłada konta oszczędnościowe dla przedszkolaków

miasto Nowy Jork kieruje do wszystkich dzieci z publicznych przedszkoli. Specjalne „edukacyjne" rachunki oszczędnościowe z pierwszą wpłatą w wysokości 100 dol. i możliwością otrzymania kolejnych 200 otwarto dla blisko 70 tys. przedszkolaków. Program autorstwa największego system szkolnictwa w

PKO BP wprowadza stanowiska samoobsługowe, 2 w Warszawie i 2 w Jeleniej Górze

wpłaty gotówkowej na konto własne, wypłaty gotówki, przelewu między własnymi rachunkami, przelewu na dowolne konto, założenia lokaty, sprawdzenia lub wydruku salda oraz innych operacji dostępnych obecnie w bankomatach. W dalszej kolejności klienci będą mogli uzyskać pożyczkę gotówkową, dokonywać wpłat

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 1,9% m/m do 266,1 mld zł we wrześniu

wrześniu" - czytamy w raporcie. Z szacunków Analiz Online wynika, że saldo wpłat i umorzeń całego rynku we wrześniu wyniosło +5,3 mld zł. "Większość z tych środków tym razem trafiło do segmentu aktywów niepublicznych. Bilans sprzedaży funduszy

Bilans członkostwa Polski w UE. SGH odcina się od raportu przygotowanego dla Solidarnej Polski

Według wyliczeń prof. Zbigniewa Krysiaka z SGH i Tomasza Grossego z Uniwersytetu Warszawskiego bilans korzyści i kosztów dla Polski jest bardzo niekorzystny. Wyliczyli oni, że łącznie straciliśmy na tym około 535 mld zł. Wynikać ma to nie tylko z naszych wpłat do budżetu, ale także strat na cenach

Zrzutka.pl: Wpłaty na crowdfunding wzrosły o 191% r/r do ok. 16 mln zł w I półr.

spędzony na platformie o 180%. "W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Polacy wpłacili na zbiórki za pośrednictwem zrzutka.pl 15 761 980 zł, tj. o 191% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Średnia wartość wpłaty na pojedynczą zrzutkę w tym roku wynosiła 65 zł

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach działających w ramach PPK wzrosła o 14% w skali miesiąca do 1 639 mln zł na koniec lipca, podały Analizy.pl. Według szacunków, saldo wpłat i wypłat w lipcu wyniosło 185 mln zł (w tym ok. 26 mln zł stanowiła wpłata powitalna

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 0,5% m/m do 273,8 mld zł we wrześniu

, przekraczając próg 150 mld zł. To wynik wysokiego dodatniego salda wpłat i wypłat (wg szacunków Analiz Online +1,1 mld zł), ale też wyniku zarządzania" - czytamy w raporcie. Autorzy raportu zwracają uwagę, że za ogólny spadek wartości aktywów odpowiedzialne są fundusze aktywów

Klienci Energi nie mogą zapłacić, bo system się zawiesił

państwa od 1 września 2015 r. są sukcesywnie księgowane. Jest to związane z rozbudową systemu obsługi klienta oraz oddaniem do państwa użytku nowego serwisu energa24. Jednocześnie informujemy, że brak widocznych wpłat oraz aktualnego salda nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji. Klientów

Kolejne banki podnoszą opłaty. Bo na odsetkach zarabiają coraz mniej

jednak niż 5 zł). Droższe też będą wpłaty gotówki zarówno we wpłatomatach, jak i w placówkach banku. A to przecież tylko najnowsze cennikowe zmiany. Pozostałe banki podwyżki wprowadziły już wcześniej. Przykład? Od 20 sierpnia posiadacze kont Citi Priority płacą za prowadzenie swoich ROR-ów aż 49 zł

Aktywa netto TFI spadły o 1,8% m/m do 225,5 mld zł w lipcu

tym roku. Do spadku aktywów przyczyniło się ujemne saldo wpłat i wypłat, które Analizy Online szacują na -4,8 mld zł. W przeważającej części kryje się za tym odpływ środków z zaledwie kilku funduszy aktywów niepublicznych. W efekcie ten segment rynku odnotował największy spadek aktywów, o -4,4 mld zł

W lipcu wpłaciliśmy do funduszy inwestycyjnych więcej, niż wypłaciliśmy

na rynku akcji, ale w mniejszym stopniu niż fundusze akcyjne. W lipcu saldo wpłat i wypłat było ujemne i wyniosło 22 mln zł. W sumie od początku 2010 r. do funduszy trafiło 6,3 mld zł nowego kapitału.

Wartość aktywów TFI wzrosła o 0,9% m/m do 275,7 mld zł w kwietniu

. Łącznie wynik z zarządzania powiększył aktywa o blisko 1,9 mld zł. Z kolei saldo wpłat i wypłat do funduszy, według szacunków Analiz Online, wyniosło ok. 0,6 mld zł. "Wynik ten byłby wyższy gdyby nie znaczny odpływ kapitału z kilku funduszy aktywów niepublicznych oraz

We wrześniu majątek funduszy inwestycyjnych wzrósł o 2,2 mld zł

Wrzesień przyniósł kontynuację trwającej od siedmiu miesięcy dobrej passy funduszy inwestycyjnych. Aktywa funduszy wzrosły o kolejne 2,2 mld zł, osiągając 88,2 mld zł - podała firma badawcza Analizy Online. Z tego wzrostu 700 mln zł to zasługa dodatniego salda wpłat i wypłat

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,6% m/m do 281,5 mld zł w lipcu

światowych giełdach, w tym przede wszystkim polskiej, większość funduszy wypracowała w lipcu dodatnie stopy zwrotu. Wynik zarządzania plus dodatnie saldo wpłat i wypłat przyniosły efekt w postaci wzrostu aktywów zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych na koniec lipca o +0,6%, do 281,5 mld zł"

Dochody ogółem z przekształcenia OFE wyniosą 12,5 mld zł w 2020 r.

skutków regulacji (OSR). Z kolei wydatki ogółem po 10 latach obowiązywania ustawy wyniosą -10,1 mld zł. Saldo ogółem wyniesie po 10 latach 0,3 mld zł. "Do obliczeń przedstawionych w OSR przyjęto, że osoby posiadające około 20% aktywów w OFE zdecydują się na ich

Aktywa TFI wzrosły o 2% m/m do 220,31 mld zł na koniec marca

wzrosły o 11,4 mld zł, tj. o 5,4%. Wzrost aktywów w dużej mierze był pochodną istotnego napływu nowych środków. Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło w marcu 3,7 mld zł, przy czym ponad 2/3 tej kwoty to nabycia do zaledwie dwóch rozwiązań. Pozytywny był

Aktywa pod zarządzaniem PKO TFI wyniosły 23,57 mld zł na koniec IX

wrześniu saldo wpłat i umorzeń w tym produkcie wyniosło 47,4 mln zł" - czytamy dalej. Wartość aktywów ulokowanych w funduszach akcyjnych wyniosła 5 mld zł. W tej grupie pod względem wielkości zarządzanych aktywów wyróżniają się PKO Akcji Plus 1,06 mld zł (sprzedaż we

KNF: Wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków

mln zł; 31,5%), wydatków na informatykę (o 42 mln zł; 9,1%) oraz wpłat na rzecz BFG (o 41 mln zł, 3,4%)" - czytamy dalej. W I kw. br. odnotowano obniżenie ujemnego salda odpisów i rezerw (-128 mln zł; -6,6%), co wynikało ze zmniejszenia ujemnego salda odpisów z tytułu

Polacy wpłacili miliardy do funduszy inwestycyjnych. Najwięcej od 2007 roku

Oznacza to, że w całym 2013 roku fundusze pozyskały 16,4 mld zł nowych środków. To najlepszy rezultat od 2007 roku, gdy nadwyżka wpłat nad umorzeniami do funduszy detalicznych wyniosła 28,7 mld zł. W grudniu inwestorzy indywidualni cenili przede

Aktywa netto TFI wzrosły o 12,4% m/m do 252,2 mld zł na koniec grudnia

aktywów funduszy detalicznych miało również saldo wpłat i umorzeń. Według szacunków Analiz Online, w grudniu po raz siódmy z rzędu było ono ujemne i wyniosło -0,3 mld zł. "Dane dla całego rynku były w dużym stopniu uzależnione od zdarzeń jednorazowych. Dlatego też, poza

Aktywa OFE spadły o 0,6% m/m do 152,8 mld zł w lipcu

stycznia br. " - czytamy w raporcie. Spadek wartości aktywów to w głównej mierze pochodna ujemnego wyniku zarządzania. W lipcu wyniósł on ok. -745 mln zł. Innym czynnikiem wpływającym na spadek aktywów OFE była przewaga wypłat nad wpłatami. W lipcu

Pomysł na reklamę w sieci - obejrzysz reklamę, dostaniesz wynagrodzenie

zachowaniach użytkowników, które rzeczywiście świadczą o wartości danej strony. Bank, który ukrywa saldo? Eksperci wątpią co do tego, że dobrowolne wpłaty przez Flattr mają szansę zmienić zasady gry. Z tego samego powodu, dla którego restauracje pozwalające klientom samodzielnie wyznaczyć cenę za zjedzony

Wartość aktywów TFI wzrosła o 1,7% m/m do 283,6 mld zł na koniec stycznia

tego segmentu zanotowała dodatnie saldo wpłat i wypłat. Udany miesiąc pod względem dynamiki mają za sobą również fundusze mieszane - wartość środków zgromadzonych w nich wzrosła o 0,8 mld zł tj. o 2,5% na koniec stycznia. W największym stopniu aktywa przyrosły w funduszach

Do 5,2 proc. na nowym koncie Kredyt Banku. Ale tylko dla bogatych

zadeklarowane przez nas saldo (minimum 100 tys. zł) utrzymamy przez co najmniej sześć miesięcy. W pewnym sensie musimy zgodzić się na założenie półrocznej lokaty o stałym oprocentowaniu, ale wypłata części lub całości oszczędności automatycznie nie pozbawia nas prawa do dodatkowego zysku. Wystarczy, że

Aktywa netto TFI spadły o 1,4% m/m do 258,1 mld zł na koniec lipca

rozwiązaniach akcyjnych zwiększyły się o ponad +0,9 mld zł do 27,1 mld zł, głównie przez wysoki wynik zarządzania, czytamy dalej. "W przypadku funduszy rynku surowców przyrost aktywów funduszy o +8,7% do 999 mln zł w lipcu wynikał głównie z wysokiego salda wpłat i umorzeń w lipcu. Dużą dynamikę w lipcu

Więcej za konto, kartę i wypłaty z bankomatów. Bankowcy tną nas na dodatkowych opłatach

, wystarczyło zapewnić określone wpływy lub saldo. A to nie koniec podwyżek na klientów Citi Handlowego. Od końca maja nowi posiadacze kart kredytowych Citi Simplicity (opłata miesięczna nie dotyczy kart wydanych do 20 maja), które wchodząc na rynek były reklamowane jako bezwarunkowo darmowe, muszą co miesiąc