saldo usług

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 1163 mln euro w IV, konsensus: 1060 mln euro

). "W kwietniu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (5,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,2 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło

NBP: Saldo na rachunku C/A to +2 265 mln euro w I, konsensus: 2542 mln euro

). "W styczniu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (10,4 mld zł), obrotów towarowych (1,4 mld zł) i dochodów pierwotnych (0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (2,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to +990 mln euro w XII, konsensus: -261 mln euro

). "W grudniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (5,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 4 488 mln euro nadwyżki w I kw.

wpłynęły dodatnie salda usług (26,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (10,5 mld zł) i dochodów wtórnych (3,3 mld zł). Zwiększenie nadwyżki obrotów towarowych oraz spadek deficytu dochodów pierwotnych istotnie wpłynął na odnotowaną poprawę wyniku na rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to +1 457 mln euro w XI, konsensus: +500 mln euro

). "W listopadzie 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (10 mld zł), obrotów towarowych (3,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 430 mln euro nadwyżki w II kw.

mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (23,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%" - czytamy dalej w komentarzu

NBP: Saldo na rachunku C/A to +529 mln euro w X, konsensus: +330 mln euro

). "W październiku 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to +171 mln euro w IX, konsensus: -439 mln euro

). "We wrześniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się oraz dodatnie salda usług (8,0 mld PLN) i obrotów towarowych (2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw.

17,5 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (28,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,5%. Wskaźnik ten był najwyższy od

NBP: Saldo na rachunku C/A to -606 mln euro w VIII

). "W sierpniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,6 mld zł), dochodów wtórnych (0,8 mld zł) i obrotów towarowych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to +659 mln euro w II, konsensus: 754 mln euro

). "W lutym 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,6 mld zł) i obrotów towarowych (2,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -814 mln euro w VII, konsensus: -295 mln euro

). "W lipcu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (10,2 mld zł), obrotów towarowych (1,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to 21 mln euro w VI, konsensus: +100 mln euro

). "W czerwcu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł), dochodów wtórnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 181 mln euro deficytu w III kw.

mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu

NBP: Saldo na rachunku C/A to 1006 mln euro w V, konsensus: +432 mln euro

). "W maju 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (9,1 mld zł, obrotów towarowych i dochodów wtórnych (po 0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to 718 mln euro w IV, konsensus: +640 mln euro

). "W kwietniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,4 mld zł) i obrotów towarowych (1,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1386 mln euro w II, konsensus: -290 mln euro

). "W lutym 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6 mld zł. Na jego wartość złożyło się wysokie ujemne saldo obrotów towarowych (5,7 mld zł), a także ujemne salda dochodów pierwotnych (5,5 mld PLN) i dochodów wtórnych (2,8 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8 mld zł). W analogicznym

NBP: Saldo na rachunku C/A to +42 mln euro w maju br.

). "W maju 2018 r. dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (7,1 mld zł), obrotów towarowych (0,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to 533 mln euro w III, konsensus: -1210 mln euro

). W marcu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (7,9 mld zł) i obrotów towarowych (2,5 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld PLN). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 832 mln euro nadwyżki w I kw.

wpłynęły dodatnie salda usług (24,4 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13,2 mld zł) i dochodów wtórnych (4,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,5%" - czytamy dalej w komentarzu. Dodatnie

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2316 mln euro w I, konsensus: 1772 mln euro

). "W styczniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,5 mld zł), dochodów pierwotnych (1,2 mld zł) i obrotów towarowych (1,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1400 mln euro w XII, konsensus: -1072 mln euro

). "W grudniu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,7 mld zł), obrotów towarowych (5,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 23 mln euro nadwyżki w IV kw.

). Liczone w złotych, saldo C/A było w IV kw. 2017 r. dodatnie i wyniosło 91 mln zł. "Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,1 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 1,1 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (21,1 mld zł

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 112 mln euro nadwyżki w III kw.

11,8 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda usług (19,6 mld zł) i obrotów towarowych (2,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 753 mln euro deficytu w IV kw.

mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (22 mld zł), obrotów towarowych (7,2 mld zł) i dochodów wtórnych (2,7 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (24,3 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 1,3%" - czytamy dalej w komentarzu

NBP: Saldo na rachunku C/A to -221 mln euro w XI, konsensus: -513 mln euro

). "W listopadzie 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (7,9 mld zł), obrotów towarowych (1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -457 mln euro w X, konsensus: -433 mln euro

). "W październiku 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,0 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (7,6 mld zł), obrotów towarowych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,2% r/r, import spadł o 1,3% r/r w IV kw.

usług było dodatnie i wyniosło 28,7 mld zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 13,9 mld zł (wzrost o 3,2 mld zł w porównaniu do IV kwartału 2018 r.), usług transportowych w wysokości 10,1 mld zł (wzrost o 1,6 mld zł) oraz podróży zagranicznych w wysokości 4,7 mld zł

NBP: Saldo na rachunku C/A to -547 mln euro wrześniu, konsensus: -190 mln euro

). "We wrześniu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,9 mld zł) i obrotów towarowych (1,9 mld zł) oraz dodatnie salda usług (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (1,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 532 mln euro deficytu w III kw.

11 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (26,1 mld zł), obrotów towarowych (5,5 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,8 mld zł), a także dodatnie saldo usług (22,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 2,1%" - czytamy dalej w

NBP: Saldo na rachunku C/A to -549 mln euro w sierpniu, konsensus: -495 mln euro

). "W sierpniu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł), dochodów wtórnych (1,6 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -982 mln euro w III, konsensus: -1049 mln euro

dodatnie saldo usług (5,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 1,2 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było ujemne i wyniosło 3,2

NBP: Saldo na rachunku C/A to -809 mln euro w lipcu, konsensus: -569 mln euro

). "W lipcu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,7 mld zł), obrotów towarowych (1,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 2,4% r/r, import o 0,5% r/r w I kw.

dodatnie i wyniosło 1,7 mld zł " - czytamy w komentarzu banku centralnego. W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i wyniosło 26,7 mld zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 14,3 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł w porównaniu do I

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 378 mln euro nadwyżki w I kw.

2017 r. zmniejszyło się o 7,3 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie saldo usług (19,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13 mld zł), obrotów towarowych (3,7 mld zł) oraz dochodów wtórnych (0,8 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%"

NBP: Saldo na rachunku C/A to -240 mln euro w czerwcu, konsensus: -476 mln euro

). "W czerwcu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,8 mld zł) oraz dodatnie salda usług (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 5,7% r/r, import wzrósł o 0,5% w II

zł i wzrosła o 0,8 mld zł, tj. o 6,9%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,6 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,7 mld zł), usług transportowych (3,1 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,8 mld zł), podano także. (ISBnews)

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

wpłynęły dodatnie saldo usług (23,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,8 mld zł), dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz obrotów towarowych (0,1 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,5%" - czytamy dalej w komentarzu

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 19,8% r/r, import spadł o 27,2% w maju

65,4 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 5,7 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 15,5 mld zł i w porównaniu do maja 2019 r. zmniejszyły się o 7,6 mld zł (tj. o 33,1%). Wartość rozchodów wyniosła 8,6 mld zł i była niższa o 5,5 mld zł (tj. o 39,1%)" - napisano w

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4% r/r, import spadł o 0,1% w X

zł, tj. o 9% r/r. Wartość rozchodów wyniosła 15,9 mld zł i wzrosła o 0,8 mld zł, tj. o 5,4% r/r. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,7 mld zł złożyły się dodatnie salda usług transportowych (3,6 mld zł), pozostałych usług (3,4 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,7 mld zł, podano także

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw.

). "Saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,4 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 6,2 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów pierwotnych (12,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (16,4 mld zł), obrotów towarowych (0,8 mld zł) i

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 357 mln euro deficytu w IV kw.

). Liczone w złotych, saldo C/A było w IV kw. 2016 r. ujemne i wyniosło 1 572 mln zł. "O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (16,6 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (16 mld zł) i obrotów towarowych (0,5 mld zł

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 7,5% r/r, import spadł o 4,5% w III

mld zł. [...] Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,3 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego. Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 19,5 mld zł i w porównaniu do marca 2019 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to -21 mln euro w IV, konsensus: -229 mln euro

bieżącego w kwietniu 2018 r. było ujemne i wyniosło 0,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (1,3 mld zł) i usług (7,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,3% r/r, import wzrósł o 4,3% w IX

mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,2 mld zł i w porównaniu do września 2018 r. wzrosły o 1,4 mld zł, tj. o 6,2%. Wartość rozchodów wyniosła 15,2 mld zł i wzrosła o 0,9 mld zł, tj. o 6,3%. Na dodatnie saldo

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 0,2% r/r, import wzrósł o 2,5% w VIII

o 0,9 mld zł, tj. o 4,2%. Wartość rozchodów wyniosła 14,7 mld zł i wzrosła o 0,4 mld zł, tj. o 3%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 7 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,3 mld zł), usług transportowych (2,5 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,2 mld zł). podano także

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1017 mln euro w II, konsensus: -379 mln euro

r. było ujemne i wyniosło 4,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się salda ujemne dochodów pierwotnych (6,8 mld zł), obrotów towarowych (2,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 8,8% r/r, import wzrósł o 9,5% w VII

i wzrosły o 1,7 mld zł r/r, tj. o 7,8%. Wartość rozchodów wyniosła 15,2 mld zł i wzrosła o 1,2 mld zł, tj. o 8,5%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,5 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4,3 mld zł), usług transportowych (3 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,2 mld zł), podano

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (23,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (18,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,8%" - napisał bank centralny w

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro w VIII, konsensus: -754 mln euro

. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,1 mld zł) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (1,3 mld zł), usług (5,2 mld zł) oraz saldo dochodów wtórnych (0,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,4 mld zł. Łączne

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2005 mln euro w I, konsensus: 1779 mln euro

styczniu 2018 r. było dodatnie i wyniosło 8,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,7 mld zł), dochodów wtórnych (1,3 mld zł) i dochodów pierwotnych (1,1 mld zł) oraz ujemne saldo obrotów towarowych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 1,6% r/r, import spadł o 3,1% w VI

%. Wartość rozchodów wyniosła 12,8 mld zł i wzrosła o 0,3% r/r. Na dodatnie saldo usług w wysokości 9 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4,1 mld zł), usług transportowych (2,5 mld zł) oraz podróży zagranicznych (2,4 mld zł), podano także. (ISBnews)

NBP: Saldo na rachunku C/A to -878 mln euro w VII, konsensus: -923 mln euro

lipcu 2017 r. było ujemne i wyniosło 3,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,2 mld zł) i obrotów towarowych (2,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,7 mld zł) oraz niewielkie dodatnie saldo dochodów wtórnych. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1152 mln euro w XII, konsensus: -236 mln euro

bieżącego w grudniu 2017 r. było ujemne i wyniosło 4,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (5,3 mld zł) oraz dodatnie salda usług (6,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 13,3% r/r, import wzrósł o 11,2% w V

eksportu usług wyniosły 22,2 mld zł wzrosły o 5,4% r/r. Wartość rozchodów wyniosła 13,1 mld zł i wzrosła o 5,3% r/r. Na dodatnie saldo usług w wysokości 9,1 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4,5 mld zł), usług transportowych (2,8 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,8 mld zł), podano

NBP: Saldo na rachunku C/A to +233 mln euro w XI, konsensus: +498 mln euro

. "Saldo rachunku bieżącego w listopadzie 2017 r. było dodatnie i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,6 mld zł), dochodów wtórnych (0,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,5 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2180 mln euro deficytu w III kw.

okresu 2015 r., poprawiło się o 1 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (19,7 mld zł), obrotów towarowych (3,2 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł), natomiast saldo usług było dodatnie (15 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła

NBP: Saldo na rachunku C/A to +575 mln euro w X, konsensus: +228 mln euro

rachunku bieżącego w październiku 2017 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (2,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku

Nadwyżka w handlu zagranicznym Chin wyniosła 19,9 mld USD w marcu

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Nadwyżka w handlu zagranicznym (towary i usługi) Chin wyniosła 19,9 mld USD w marcu 2020 r. wobec 31,5 mld USD dodatniego salda odnotowanego rok wcześniej, podał NBS chiński urząd statystyczny. Konsensus rynkowy

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 29,2% r/r, import spadł o 28,2% w IV

naftowej. W kwietniu 2020 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. było ono dodatnie i wyniosło 1 mld zł" - czytamy dalej. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 13,8 mld zł i w porównaniu do kwietnia 2019 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro we IX, konsensus: -191 mln euro

bieżącego we wrześniu 2017 r. było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów pierwotnych (8,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (3,3 mld zł) i usług (5,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10% r/r, import wzrósł o 13,4% w II

centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 19,8 mld zł i wzrosły o 8,8% r/r. Wartość rozchodów wyniosła 11,8 mld zł i wzrosła o 12,2%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4 mld zł), usług transportowych (2,7 mld zł

Nadwyżka w handlu zagranicznym Chin wyniosła 46,42 mld USD w czerwcu

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Nadwyżka w handlu zagranicznym (towary i usługi) Chin wyniosła 46,42 mld USD w czerwcu 2020 r. wobec 62,93 mld USD dodatniego salda odnotowanego miesiąc wcześniej, podał NBS chiński urząd statystyczny. Konsensus

NBP: Saldo na rachunku C/A to -932 mln euro w VI, konsensus: -1118 mln euro

rachunku bieżącego w czerwcu 2017 r. wyniosło 3,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (9,3 mld PLN), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było

NBP: Saldo na rachunku C/A to -802 mln euro w VII, konsensus: -566 mln euro

lipcu 2016 r., było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4 mld zł) oraz ujemne salda obrotów towarowych (1,4 mld zł), dochodów pierwotnych (5,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również

NBP: Saldo na rachunku C/A to -533 mln euro w XII, konsensus: -648 mln euro

grudniu 2016 r., było ujemne i wyniosło 2,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5 mld zł), dochodów wtórnych (1,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,7 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również

NBP: Saldo na rachunku C/A to -203 mln euro w VI, konsensus: -93 mln euro

maju 2016 r., było dodatnie i wyniosło 2,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie

NBP: Saldo na rachunku C/A to -393 mln euro w X, konsensus: -800 mln euro

1,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,3 mld zł) i obrotów towarowych (0,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 0,7 mld zł. Łączne

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,3% r/r, import wzrósł o 8,7% w IV

centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,3 mld zł i w porównaniu do kwietnia 2018 r. wzrosły o 1,3 mld zł, tj. o 6,7%. Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i wzrosła o 0,7 mld zł, tj. o 5,9%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,4 mld zł złożyły się dodatnie

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 988 mln euro nadwyżki w II kw.

). "Saldo rachunku bieżącego, w II kwartale 2016 r., było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł i, w stosunku do analogicznego okresu 2015 r., poprawiło się o 2,7 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda usług (15,5 mld zł), obrotów towarowych (6,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł

NBP: Saldo na rachunku C/A to - 999 mln euro w IX, konsensus: -591 mln euro

mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (7,2 mld zł), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2,3 mld zł. Łączne saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -860 mln euro w II, konsensus: -3 mln euro

bieżącego, w lutym 2017 r., było ujemne i wyniosło 3,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,3 mld zł) i obrotów towarowych (2,3 mld zł) oraz dodatnie salda usług (4,8 mld zł) i niewielkie dodatnie saldo dochodów wtórnych. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 7,9% r/r, import wzrósł o 1,4% w III

. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,7 mld zł i w porównaniu do marca 2018 r. wzrosły o 2,1 mld zł, tj. o 11,3%. Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i wzrosła o 1 mld zł, tj. o 8,8%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 7,9 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4 mld zł), usług

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1 047 mln euro w VIII, konsensus: -320 mln euro

wyniosło 4,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda obrotów towarowych (2,2 mld zł), dochodów pierwotnych (5,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (3,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,0 mld zł

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 110 mln euro nadwyżki w II kw.

(NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w II kw. 2015 r. dodatnie i wyniosło 4,5 mld zł (poprawiło się o 15,2 mld zl r/r). O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda: obrotów towarowych (1,4 mld zł), usług (11,1 mld zł) i dochodów wtórnych

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,1% r/r, import wzrósł o 2,2% w I

centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,4 mld zł i w porównaniu do stycznia 2018 r. wzrosły o 2,2 mld zł, tj. o 11,8%. Wartość rozchodów wyniosła 11,9 mld zł i wzrosła o 1 mld zł, tj. o 9,7%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,5 mld zł złożyły się dodatnie

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 103 mln euro w III, konsensus: +300 mln euro

r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (3,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (4,0 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -427 mln euro w XI, konsensus: -412 mln euro

rachunku bieżącego, w listopadzie 2016 r., było ujemne i wyniosło 1,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,3 mld zł) i obrotów towarowych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -179 mln euro w V, konsensus: +308 mln euro

rachunku bieżącego w maju 2017 r. wyniosło 0,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5,9 mld zł), obrotów towarowych (0,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie

NBP: Saldo na rachunku C/A to +495 mln euro w V, konsensus: +540 mln euro

r., było dodatnie i wyniosło 2,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 383 mln euro w II, konsensus: +514 mln euro

r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (3,5 mld zł) i obrotów towarowych (1,5 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (5,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -275 mln euro w IV, konsensus: -335 mln euro

bieżącego, w kwietniu 2017 r., było ujemne i wyniosło 1,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie salda usług (5,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 764 mln euro w I, konsensus: 408 mln euro

styczniu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (3,4 mld zł), obrotów towarowych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (2,9 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 427 mln euro deficytu w IV kw.

(NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w IV kw. 2015 r. ujemne i wyniosło 1,82 mln zł. "O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (14,8 mld zł) i dochodów wtórnych (2 mld zł) oraz dodatnie salda usług (10,2 mld zł

NBP: Saldo na rachunku C/A to -738 mln euro w III, konsensus: -525 mln euro

2017 r., było ujemne i wyniosło 3,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,5 mld zł), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 7,1% r/r, import wzrósł o 9,9% w XI

z tytułu eksportu usług wyniosły 22,2 mld zł i w porównaniu do listopada 2017 r. wzrosły o 2 mld zł, tj. o 10,2%. Wartość rozchodów wyniosła 14,1 mld zł i wzrosła o 0,9 mld zł, tj. o 6,9%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,1 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,8 mld zł), usług

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

--11:00 - Strefa euro - Handel zagraniczny, listopad --14:00 - Polska - Bilans płatniczy, saldo rachunku bieżącego (EUR) listopad (konsensus : 725 mln, poprzednio: 575 mln), saldo obrotów towarowych (EUR) listopad (konsensus : 610 mln, poprzednio: 597 mln

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import spadł o 10,7% w czerwcu

osiągnął wartość 71,2 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 11,8 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 16,1 mld zł i w porównaniu do czerwca 2019 r. zmniejszyły się o 7,1 mld zł (tj. o 30,6%. Wartość

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,2% r/r, import wzrósł o 15,7% w X

; - napisano w komentarzu banku centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,3 mld zł i w porównaniu do października 2017 r. wzrosły o 2,7 mld zł, tj. o 13,9%. Wartość rozchodów wyniosła 14,0 mld zł i wzrosła o 1,1 mld zł, tj. o 8,8%. Na dodatnie saldo usług w wysokości

NBP: Deficyt na rachunku C/A to +594 mln euro w IV, konsensus: +384 mln euro

wyniosło 2,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4,5 mld zł), obrotów towarowych (2,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (4,7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,7 mld zł. Łączne

NBP: Saldo na rachunku C/A to +2457 mln euro w I, konsensus: 982 mln euro

. "Saldo rachunku bieżącego, w styczniu 2017 r., było dodatnie i wyniosło 10,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (5,4 mld zł), dochodów pierwotnych (3,5 mld zł), obrotów towarowych (1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,9 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2527 mln euro deficytu w III kw.

towarowych (3,6 mld zł) oraz dodatnie salda: usług (10,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 2,4%" - czytamy dalej. Zarejestrowany deficyt na rachunku bieżącym wynikał przede wszystkim z pogorszenia się salda

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 0,3% r/r, import wzrósł o 5,4% we wrześniu

. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,9 mld zł i w porównaniu do września 2017 r. wzrosły o 1,7 mld zł, tj. o 8,6%. Wartość rozchodów wyniosła 13,5 mld zł i wzrosła o 0,7 mld zł, tj. o 5,1%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 7,3 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4 mld zł), usług

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,6% r/r, import wzrósł o 0,8% w XII

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w grudniu 2019 r. o 10,6% r/r do 17 220 mln euro, zaś import wzrósł o 0,8% r/r do 16 996 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów

NBP: Deficyt na rachunku C/A 864 mln euro w VIII, konsensus: -1028 mln euro

r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (4,3 mld zł), dochodów wtórnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (1,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 7,4% r/r, import wzrósł o 11,2% w sierpniu

. "Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,6 mld zł i w porównaniu do sierpnia 2017 r. wzrosły o 1,8 mld zł, tj. o 9,7%. Wartość rozchodów wyniosła 13,8 mld zł i wzrosła o 0,9 mld zł, tj. o 7,2%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 6,8 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,7

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 5,7% r/r, import wzrósł o 8,3% w II

ciężarowych. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 2,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było również ujemne i wyniosło 0,7 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,7 mld zł i wzrosły o 5,1% r