saldo rozliczeń

Regina Skibińska

Co musi oddać bank, a co kredytobiorca? Niejasności w rozliczeniach kredytów frankowych

Co musi oddać bank, a co kredytobiorca? Niejasności w rozliczeniach kredytów frankowych

Rzecznik finansowy chce, żeby Sąd Najwyższy rozstrzygnął, jak rozliczać kredyt frankowy po uznaniu umowy za nieważną. Obecnie są stosowane zamiennie dwa sposoby, które mają różne skutki dla kredytobiorców, co nie ułatwia im życia.

Ile stracą właściciele paneli słonecznych na projekcie ustawy PiS? Mamy dokładne wyliczenia

Prawie dwukrotnie może wydłużyć się zwrot inwestycji w fotowoltaikę, jeśli rząd PiS przeforsuje ustawę o odnawialnych źródłach energii. Analityk rynków energii wyliczył straty w zależności od dostawcy prądu w danym województwie.

PiS przeforsował ustawę o fotowoltaice. "Sejmowy walec przejechał po prosumencie"

W ekspresowym tempie, po zaledwie jednym dniu prac w komisji sejmowej, PiS przegłosował ustawę o fotowoltaice. Zmiany uderzają w prosumentów, samorządy i biznes paneli solarnych wart 10 mld zł.

Sąd oddalił wniosek Impression o upadłość Trakcji PRKiI

zawyżone. W wyniku powyższego po stronie spółki istnieje nadwyżka w saldzie rozliczeń stron wynikającym ze wskazanej powyżej umowy, podano także. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane

URE: Koszty pomocy publicznej dla KDT wyniosą ponad 109 mln zł w 2021 r.

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych (KDT) za 2019 r. z saldem 254,7 mln zł oraz ustalił jej koszty na 2021 r. w wysokości ponad 109 mln zł, podał Urząd. "

Idea Bank pracuje nad rozwiązaniem przyczyny podwójnego księgowania

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Przyczyna błędu, w wyniku którego rozliczenia transakcji płatniczych zostały podwójnie zaksięgowane na rachunkach klientów Idea Banku została zdiagnozowana; aktualnie bank pracuje nad jej jak najszybszym rozwiązaniem, podała instytucja

Trakcja: Podwykonawca złożył wniosek o upadłość spółki, jest bezzasadny

r., dotyczącą wykonania wzmocnień podłoża i nasypu oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Szacunkowe wynagrodzenie Impression wynikające z umowy wynosi 9 901 026,03 zł netto. Aktualnie spółka jest w sporze z Impression co do salda rozliczeń z tytułu realizacji przedmiotowej umowy w

MK przesłało do konsultacji projekt noweli dot. wsparcia elektromobilności

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, który trafił do konsultacji społecznych. Uwagi do projektu, dostępnego na stronach Rządowego Centrum Legislacji, można składać przez miesiąc. Projekt przewiduje ułatwienia dla

Ugody frankowe coraz mniej opłacalne. Będzie jeszcze więcej pozwów?

Ugody frankowe coraz mniej opłacalne. Będzie jeszcze więcej pozwów?

polubownymi formami rozwiązywania tego typu sporów. Przypomnijmy: propozycje ugód odpowiadają założeniom przedstawionym przez KNF, czyli przeliczeniu kredytów indeksowanych/denominowanych tak, jakby od początku były kredytami złotowymi z oprocentowaniem opartym na WIBOR-ze i ewentualnie rozliczenie powstałej

KIR: Decyzję o zmianie rach. bankowego systemu Ognivo podjęło 4 395 osób w II kw

salda dokonało 4 109 osób, tj. blisko 94% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 454 osoby, a o przeniesienie poleceń zapłaty - 335 osób" - czytamy w komunikacie. System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi

Panele fotowoltaiczne - ustawa kasująca korzystne rozliczenia idzie do kosza. Jadwiga Emilewicz wycofuje projekt

Panele fotowoltaiczne - ustawa kasująca korzystne rozliczenia idzie do kosza. Jadwiga Emilewicz wycofuje projekt

prosumenta z operatorem energii, tzw. net metering. Polega on na rozliczeniu salda netto ilości energii. Jeśli prosument ma saldo ujemne - płaci według taryfy detalicznej. Jeśli dodatnie - według taryfy hurtowej. Rząd te propozycje odrzucił, argumentując to zagrożeniem przeciążenia przestarzałej sieci

Panele fotowoltaiczne tylko dla wsi. PiS ma nowy pomysł

Panele fotowoltaiczne tylko dla wsi. PiS ma nowy pomysł

prosumentów, niż to przewiduje projekt rządowy (polega na rozliczeniu energii ze sprzedawcą w stosunku 1:1. To rozwiązanie ilościowe. Jeśli prosument ma saldo ujemne, czyli więcej potrzebuje prądu, niż go pobiera, to za nadwyżkę płaci według taryfy detalicznej. Jeśli dodatnie (nadwyżkę) - według taryfy

Banki pod ścianą. Frankowicze wygrywają coraz więcej spraw w sądach

Banki pod ścianą. Frankowicze wygrywają coraz więcej spraw w sądach

maja 2021 r. - W ocenie Sądu Najwyższego w przypadku wyroku skutkującego nieważnością umowy kredytowej, do rozliczenia stron należy zastosować teorię dwóch kondykcji, a nie teorię salda. Przesądzenie tego sposobu rozliczenia stron nieważnego kontraktu może mieć wpływ na obraną strategię procesową

Rocznica przełomowego dla frankowiczów wyroku. Kłopoty z rozliczeniami kredytów i zawyżane opłaty

Rocznica przełomowego dla frankowiczów wyroku. Kłopoty z rozliczeniami kredytów i zawyżane opłaty

unieważniona, ale kredyt zostanie odfrankowiony, czyli usunięte zostaną z umowy odniesienia do CHF z wyjątkiem oprocentowania kredytu, to rozliczenia będą bardziej skomplikowane. To typowy przykład kredytu frankowego, ale wątpliwości związanych z rozliczeniami jest mnóstwo. Nie wszyscy decydują się na drogę

KIR: Na zmianę rachunku bankowego w I kw. zdecydowało się 5 128 osób

wykorzystaniem Ognivo w I kw. 2020 r. wyniosła 5 128. W tym samym okresie 2019 r. odnotowano 10 676 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w I kw. 2020 r. zdecydowało się 5 099 osób, czyli ponad 99% wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 4 900 osób, tj. 96

Sąd Najwyższy o kredytach walutowych. Ważna decyzja dla frankowiczów

Sąd Najwyższy o kredytach walutowych. Ważna decyzja dla frankowiczów

, teoria dwóch kondykcji albo teoria salda. Pierwsza zakłada, że w sytuacji unieważnienia umowy każde roszczenie o wydanie korzyści (w tym przypadku chodzi o roszczenia klienta wobec banku i ewentualne banku wobec klient) należy rozpatrywać niezależnie. Druga, że w tej samej sytuacji rozliczenie

Z budżetu UE w formie transferów wpłynęło do Polski 368,4 mln euro w czerwcu br 

Wiejskich" - czytamy dalej. Według MF, w czerwcu 2016 r. Polska przekazała składkę do budżetu UE w wysokości 210 mln euro. Saldo rozliczeń Polska ? budżet UE w czerwcu 2016 r. wyniosło: 158 mln euro. "Saldo rozliczeń

Płacisz zbliżeniowo? Zadbaj, by na koncie mieć wystarczającą ilość pieniędzy

wystarczające saldo na rachunku na poczet przyszłego rozliczenia transakcji - mówi Emilia Kasperczak z biura prasowego mBanku. I dodaje, że założeniem wprowadzenia kart zbliżeniowych było znaczne przyspieszenie dokonywania transakcji na niewielkie kwoty, stąd bez obowiązku wpisywania kodu PIN realizowane są

Franki topią banki. Najwięcej spraw sądowych przeciwko mBankowi [MAMY STATYSTYKI]

Franki topią banki. Najwięcej spraw sądowych przeciwko mBankowi [MAMY STATYSTYKI]

zasadzie teorii salda. Oznacza to, że w pierwszym kroku bank oddawał kredytobiorcy spłacone raty, a dopiero w kolejnym pozwie mógł się upominać o zwrot wypłaconego przed laty kredytu i ewentualnie wynagrodzenia za pożyczenie pieniędzy. W kolejnych 146 przypadkach sędziowie zdecydowali o przewalutowaniu

Santander BP: Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387,7 mln zł

oraz produktów inwestycyjnych, podano także. "We wstępnym rozliczeniu transakcji nabycia wydzielonej działalności DB ujęto dodatkowo rezerwy MSSF 9 dla portfela kredytowego Koszyka 1 w kwocie 130,5 mln, co powiększyło saldo rezerw. Wzrost salda rezerw w porównaniu z

KIR: Na zmianę rachunku bankowego w IV kw. zdecydowały się 11 733 osoby

rachunku. Przeniesienia salda dokonało 10 866 osób, tj. 92% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 843 osoby, a o przeniesienie poleceń zapłaty - 589 osób, podano także. KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków

PGNiG miało wstępnie 5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020

ujęcia wpływu rozliczenia wynikającego z zawarcia aneksu do kontraktu jamalskiego w kwocie 5 689 mln zł oraz dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń (ok. 300 mln zł); - wpływ zastosowania od dnia 1 marca 2020 roku w rozliczeniach za gaz

Długie boje frankowiczów. Słynny wyrok TSUE nie rozwiązał wszystkich problemów

Długie boje frankowiczów. Słynny wyrok TSUE nie rozwiązał wszystkich problemów

ponosi żadnego ryzyka. Sprawy frankowe kończą się często unieważnieniem umów, a to rodzi kolejny problem: rozliczenie stron umowy przy takim rozstrzygnięciu. Możliwe są dwie opcje: teoria salda oraz teorię dwóch kondykcji. Teoria salda polega na potrąceniu wzajemnie przysługujących roszczeń już

Ile traci frankowicz, nie idąc do sądu? Lepiej iść za radą Kaczyńskiego

zmniejsza saldo kredytu. 11 tys. zł za brak pozwu I prawnicy liczą: w przypadku procesu zakończonego odfrankowieniem właściciel kredytu na 300 tys. zł mógłby liczyć na zwrot nadpłaconych rat w wysokości 116 tys. zł. Odfrankowanie długu polega na przewalutowaniu go tak, jakby od początku był zaciągnięty w

KIR: Na zmianę rachunku bankowego w III kw. zdecydowało się 11 565 osób

zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonały 10 662 osoby, tj. 92% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 815 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty - 584 osoby, podano także. KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16

Quercus TFI miało 5,54 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBITDA w I poł.

czerwca 2020 r. wynosiły 2 288 mln zł i były niższe w porównaniu do stanu z końca 2019 r.( 2 637,8 mln zł ) o 13%. Saldo nabyć w ramach funduszy w I półroczu 2020 r. wyniosło -327 mln zł z tendencją do poprawy pod koniec okresu. Największe odpływy netto zanotował Quercus Ochrony Kapitału -523 mln zł, a

Sądny dzień dla frankowiczów i banków. SN zajmie ważne stanowisko

Czwarte pytanie to kwestia rozstrzygnięcia rozliczeń między konsumentem a bankiem. Chodzi o rozwiązanie sytuacji, w których bank wypłacił kredytobiorcy część bądź całość kwoty kredytu, a konsument spłacał raty. W świetle prawa możliwe rozwiązania są dwa: jedno to tzw. teoria salda, tj. w sytuacji, kiedy

Grupa Lotos miała 125,9 mln zł zysku netto, 723,1 mln zł EBITDA w III kw.

. Wynik na działalności finansowej w grupie kapitałowej Lotos w III kw. 2019 roku wyniósł -335,1 mln zł. Składa się on głównie z ujemnego salda różnic kursowych na poziomie -118,8 mln zł, ujemnego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości -138,2 mln zł oraz z ujemnego wyniku z

KIR: Na zmianę rachunku bankowego w II kwartale zdecydowało się 10 506 osób

rachunku. Przeniesienia salda dokonały 9 633 osoby, tj. 92% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 612 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty - 407 osób, wskazano również. KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

odnawialnych źródeł energii (OZE), będącej przedmiotem sprzedaży w aukcjach w 2019 r." - czytamy w informacji. Nowelizacja przewiduje: - dookreślenie wybranych zagadnień ustawy OZE oraz mechanizmów rozliczenia ujemnego oraz dodatniego salda z

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

. "Największe zastrzeżenia Prezesa UOKiK budzi możliwość uznania aneksu, który jest zawierany w celu skorzystania z odroczenia spłaty rat, za potwierdzenie wysokości salda kredytu, ustalanego jednostronnie przez bank. Taka interpretacja w przyszłości mogłaby rodzić poważne konsekwencje dla osób

KIR: Na zmianę rachunku bankowego w I kw. zdecydowało się 10 676 osób

rachunku. Przeniesienia salda dokonało 9 497 osób, tj. 90% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 685 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty - 470 osób, podano również. KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków

Przełomowy wyrok: 6 lat walki w sądzie, unieważnienie umowy kredytowej i przeterminowane roszczenia banku

kredytobiorców - tłumaczy mec. Barbara Garlacz, reprezentująca frankowiczów. Kiedy przedawniają się roszczenia banku? Sąd zastosował zasadę korzystną dla frankowiczów, nie czekając na uchwałę Sądu Najwyższego. A to już w połowie kwietnia Sąd Najwyższy ma rozwiać wątpliwości co do rozliczeń między bankiem a jego

PGNiG miało wstępnie 0,78 mld zł zysku netto, 2,08 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń w wysokości +819 mln zł (w I kwartale 2019 r.: +179 mln zł); wpływ zastosowania od dnia 1 marca 2020 roku w rozliczeniach za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego zasądzonej formuły cenowej na

KIR: Na zmianę rachunku bankowego w IV kw. zdecydowało się 3 883 osób

rachunku. Przeniesienia salda dokonało 3 571 osób, tj. 92% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 527 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty - 384 osoby, podano również. KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków

Alior: Przejęcie SKOK 'Jaworzno' zwiększy bazę klientów o ok. 100 tys.

Powszechnej SKOK w Knurowie zaufało naszym produktom oraz usługom i do dziś są naszymi klientami. W tym konkretnym przypadku pozostało z nami 95% właścicieli depozytów, zaś saldo przejętych kredytów wzrosło o blisko 60%" - powiedział Bachta, cytowany w komunikacie. Alior Bank

ME rozpoczęło konsultacje nowelizacji ustawy o OZE dot. aukcji w 2019 r.

wybranych zagadnień ustawy OZE oraz mechanizmów rozliczenia ujemnego oraz dodatniego salda z operatorem rozliczeń, - wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

trzeci miesiąc z kolei, gdy dodatnie saldo rachunku przekracza 1 mld euro. Jednak w stosunku do poprzednich miesięcy widzimy wyraźną zmianę źródeł pozytywnego salda. O ile poprzednio dużą rolę grały rozliczenia z UE, o tyle w maju ich pozytywny wkład był znacznie mniejszy. Głównym źródłem nadwyżki była

KIR: Na zmianę rachunku bankowego w III kw. zdecydowało się 7 972 osób

2,8 tys. wpłynęło w lipcu. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w III kw. 2017 r. zdecydowało się 7 919 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 7 814 osób, tj. 98 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń

Sąd Najwyższy w sprawie frankowiczów. Zaskakująca decyzja sędziów

zawiłości Czwarte pytanie to kwestia rozstrzygnięcia rozliczeń między konsumentem a bankiem. Chodzi o rozwiązanie sytuacji, w których bank wypłacił kredytobiorcy część bądź całość kwoty kredytu, a konsument spłacał raty. W świetle prawa możliwe rozwiązania są dwa: jedno to tzw. teoria salda, tj. w sytuacji

KIR: Na zmianę rachunku bankowego w III kw. zdecydowało się 4 295 osób

rachunku. Przeniesienia salda dokonało 4 155 osób, tj. 96,7% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 266 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty - 190 osób, podano również. KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków

Kolejne banki wypłacą klientom rekompensaty. Wszystko przez brak "stałego nośnika"

z konta Freemium, lub za kartę kredytową, lub obniżenie oprocentowania salda limitu odnawialnego. Banki rozliczą się też z opłat i prowizji za lata 2014-16. Również Deutsche Bank rozliczy się z opłat i prowizji. Niektórzy klienci będą mogli za darmo przez miesiąc wypłacać gotówkę z bankomatów

Komu potrzebne jest konto firmowe i do czego służy taki rachunek?

przedsiębiorcy. Ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i porządkuje finanse. Dzięki niemu możemy mieć stały wgląd w stan finansów i odpowiednio reagować na niespodziewane wydatki. Na konto przedsiębiorca otrzymuje od swoich klientów przelewy za konkretne faktury albo rozliczenia transakcji z terminala

Powołano instytucję odpowiedzialną za rozwój OZE w Polsce - OREO

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Powołano Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO) z siedzibą w Bytomiu. Jego zadaniem będzie rozwój sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, podało Ministerstwo Gospodarki. "Zapewnienie

KIR: Na zmianę rachunku bankowego w II kw. zdecydowało się  9 719 osób

3,7 tys., wpłynęło w czerwcu. "Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w II kw. 2017 r. zdecydowało się 9 664 osób, czyli ponad 99% wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 9 475 osób, tj. 97,4% wnioskujących. O przeniesienie zleceń

KIR: Na zmianę rachunku bankowego w II kw. zdecydowało się 8 614 osób

rachunku. Przeniesienia salda dokonało 8 467 osób, tj. 98,3% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 490 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty ? 314 osób, podano również. KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków

EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2,13 mld zł w II kw. 2018 r.

wyniosła 82 mln zł w wyniku dodatniego wpływu wzrostu wolumenów sprzedaży oraz parametrów makro w efekcie wzrostu cen ropy przy ujemnym wpływie salda na pozostałej działalności operacyjnej obejmującym m.in. rozliczenie i wycenę finansowych instrumentów pochodnych (r/r). EBITDA

Bank Pocztowy zakłada poprawę wyników r/r, w II półr. ruszy EnveloBank

wynik miało rozliczenia transakcji Visa (wpływ na wynik netto wyniósł 13,7 mln zł. "Gdybyśmy wyłączyli zdarzenia jednorazowe i dodatkowe odpisy, nasz zysk za ubiegły rok wyniósłby 39,9 mln zł" - powiedział Zawadzki podczas spotkania z dziennikarzami

Płatności zbliżeniowe opóźnione, więc dopłacasz za konto za zero

zbliżeniowym, i nie tylko, mnie coraz bardziej denerwuje. Otóż niektóre banki rozliczają tego typu transakcje z bardzo dużym opóźnieniem. Na tyle dużym, że rodzą się kłopoty z kontrolowaniem salda na koncie. A niedozwolony debet banki karzą. Napisał do mnie pan Janusz, który poczuł

KIR: Na zmianę rachunku bankowego w I kw. zdecydowało się 7 419 osób

rachunku. Przeniesienia salda dokonało 7 228 osób, tj. 97,4% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 470 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty - 371 osób, podano również. KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków

Ugody z frankowiczami według KNF skrytykowane. Trudno o salomonowe rozwiązanie

, który ma wprawdzie najwięcej kredytów frankowych, ale stanowią one niecałe 10 proc. udziału w jego portfelu kredytów, pozytywnie podchodzi do pomysłu ugód, ale tylko pod warunkiem, że będą one miały charakter ostateczny dla uregulowania rozliczeń z tytułu frankowych umów kredytów mieszkaniowych. Chodzi

Jedni grali nieczysto, inni nadal udają naiwnych. Nie ma alternatywy dla odfrankowienia kredytów w CHF

zarówno kredytu indeksowanego do franka, jaki i kredytu denominowanego we franku. Dla przypomnienia: kredyt indeksowany charakteryzuje się tym, że jego kwota jest wyrażona w umowie i wypłacana w złotych, natomiast saldo zadłużenia kredytobiorcy jest przeliczane na franki po kursie kupna szwajcarskiej

GPW miała 29,27 mln zł zysku netto, 50,05 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 10,9 mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie minus 4,8 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 9,1 mln zł

Projekt noweli wprowadzającej 1-razową amortyzację inwestycji trafił do Sejmu

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, przewidujący wprowadzenie mechanizmu jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 tys. zł rocznie przez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów (w wyniku dokonanych odpisów

KIR: Na zmianę rachunku bankowego zdecydowało się 12,88 tys. osób w III kw. 

usługi KIR w III kw. 2016 r. zdecydowało się 12 802 osoby, czyli 99,4% wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda natomiast dokonało 12 583 osoby, czyli 97,7% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 769 osób, a o przeniesienia poleceń zapłaty - 509 osób" - podał

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

banku zostały zmniejszone o kwotę 12,3 mln zł z tytułu rozliczeń wynikających z decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z września 2019 roku, dotyczącej zwrotów części pobranych prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytów konsumenckich. "Od początku

PKN Orlen miał 1,74 mld zł zysku netto, 2,37 mld zł EBIT w II kw. 2018 r.

wolumenów sprzedaży przy ujemnym wpływie zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej (r/r). Ujemny wpływ zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie (326) mln zł (r/r) wynika głównie z braku otrzymanych w I półroczu 2017 roku odszkodowań z tytułu awarii instalacji FCC w kwocie (211

Jak banki każą płacić za bezpłatne konta?

Odkąd banki i organizacje płatnicze zaoferowały Polakom wygodne płacenie kartą zbliżeniowo (do 50 zł bez podawania PIN-u), pojawił się jeden drobny, lecz irytujący problem – czas upływający między wykonaniem transakcji a jej rozliczeniem. W różnych bankach funkcjonują różne procedury

Gospodarcze rekordy Niemiec. A miało być tak źle

Pomimo sporów handlowych na świecie, które spowolniły tempo rozwoju globalnej gospodarki, w 2019 r. Niemcy zanotowały największą na świecie nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących - napisała agencja Reuters, powołując się na raport niemieckiego instytutu ekonomicznego Ifo.  Saldo obrotów

Chcieli dostać zwolnienie ze składek ZUS, a stracili oszczędności. Przedsiębiorcy w pułapce

nie ma. Bez wytycznych resortu - Normalnie takie nadpłacone składki sobie "wiszą" w systemie. Tutaj, ze względu na kwestię zwolnienia nastąpiło "rozliczenie" konta. ZUS nie miał żadnych wytycznych z ministerstwa, ani sam ich nie stworzył, więc po prostu rozliczyli zaległości na

Wyższe dopłaty za prąd z morza. Pomoc publiczna przez ćwierć wieku

W "Dzienniku Ustaw" opublikowano rozporządzenie ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda

GPW miała 43,5 mln zł zysku netto, 63,2 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

. "Wzrost zysku netto jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 16,8 mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie 8,7 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku

Kiedy dom powstał, był wart 3,6 mln. Bank go przejął za 1,7 mln zł. Kto winien?

nieruchomości określoną w wycenie". Czy gdy nieruchomość jest przejmowana za saldo długu, to kredytobiorcy wypłacane są jakieś pieniądze przewyższające saldo długu? „Każdy przypadek przejęcia nieruchomości jest procesowany indywidualnie. Wartość rozliczenia jest uzależniona od wartości nieruchomości

KIR:Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego wzrosła o 68% r/r w I kw.

. - wpłynęło w marcu. "Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w I kw. 2017 r. zdecydowało się 9 791 osób, czyli ponad 99% wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 9 639 osób, tj. 97,8% wnioskujących.O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 625

Zrzutka.pl: Wpłaty na crowdfunding wzrosły o 191% r/r do ok. 16 mln zł w I półr.

tanio wymienić 'salda zrzutki' na waluty zagraniczne, a także błyskawicznie rozliczyć się ze znajomymi. Przygotowujemy się także do ekspansji na rynki zagraniczne. Kierunków oraz kolejności zdobywania nowych obszarów na razie jednak nie ujawniamy" ? podsumował Chołast

Nieważne umowy o kredyty frankowe. Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

października 2019 r. w sprawie Dziubak - tłumaczy adwokat Jacek Czabański. Czabański prowadził już sprawę klientki banku, która zaciągnęła kredyt mieszkaniowy we wrześniu 2008 r. w wysokości 320 tys. zł. Do 2016 r. zapłaciła bankowi 135 tys. zł, a mimo tego saldo zadłużenia wynosiło 500 tys. zł, czyli o 180

UOKiK: Po orzeczeniu TSUE banki powinny usunąć z umów niedozwolone postanowienia

prejudycjalnego, jakie zgłosił Sąd Okręgowy w Warszawie. Rozstrzygał on sprawę między konsumentami a bankiem Raiffeisen. Spór dotyczył stosowania w umowie o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego niedozwolonych postanowień umownych (inaczej: klauzul abuzywnych) - przeliczania salda kredytu z

Do 5,2 proc. na nowym koncie Kredyt Banku. Ale tylko dla bogatych

zadeklarowane przez nas saldo (minimum 100 tys. zł) utrzymamy przez co najmniej sześć miesięcy. W pewnym sensie musimy zgodzić się na założenie półrocznej lokaty o stałym oprocentowaniu, ale wypłata części lub całości oszczędności automatycznie nie pozbawia nas prawa do dodatkowego zysku. Wystarczy, że

Sejm rozczarował. Frankowicze szturmują sądy

. franków szwajcarskich oraz ponad 54 tys. zł. - W ostatnim czasie Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawach banku wydawał wyroki potwierdzające ważność umowy oraz możliwość jej rozliczenia po kursie średnim NBP – tłumaczy Iwona Jastrzębska, rzeczniczka Banku Millennium.Korzystne dla frankowiczów były

NWZ iAlbatros zdecyduje 28XII o sprzedaży iAlbatros Poland za min. 140 mln zł

finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego [?] w wyniku transakcji nabywca nabędzie jednorazowo 100% akcji" ? czytamy w projekcie uchwały. Umowa zbycia akcji ma zostać zawarta nie później niż do dnia 31 marca 2017 r. Zbycie akcji i rozliczenie

Enea Wytwarzanie otrzyma 315,52 mln zł z tytułu korekty kosztów osieroconych

Enea. "Prezes URE ustalił w decyzji wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla Enea Wytwarzanie w kwocie (+)315 523 707 zł. Decyzja jest wykonalna i kwota określona w tej decyzji powinna zostać wypłacona na rzecz Enea Wytwarzanie przez Zarządcę Rozliczeń S.A. do

BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

kwartale 2020 r. łączne koszty BFG poniesione przez grupę wyniosły 147 626 tys. zł i były o 18 484 tys. zł (tj. o 14,3%) wyższe od kosztów poniesionych w I kwartale 2019 r., * dodatnie saldo pozostałych zdarzeń jednorazowych w I kwartale 2020 r. w kwocie 22 407 tys. zł

Ważne zmiany w VAT. Próg zwolnienia w górę i korzyści dla małych firm

- Analizy przeprowadzane w Ministerstwie Finansów wykazują, że przedsiębiorcy o przychodach do 150 tys. zł rocznie stanowią aż 51 proc. liczby podatników VAT (880 tys.), ale generują jedynie 0,84 proc. łącznego obrotu podatników VAT. Per saldo ci podatnicy wpłacają do budżetu

FPP proponuje jednolity system składek na ZUS powiązany z dochodem

uwzględnieniem restytucji ozusowania umów zleceń. Jego wdrożenie przyniosłoby poprawę salda budżetu państwa o 10,4 mld zł rocznie" - czytamy w komunikacie. Według Federacji, naprawy wymaga wyjątkowo niesprawiedliwy system ryczałtowy opłacania składek z tytułu pozarolniczej

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

opłaca składkę bieżącą i ratę. Wpłatę ZUS rozliczy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty. A co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym? Spłaca się je na wskazany przez ZUS numer rachunku, który Zakład podaje np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych. A

Frankowicze wygrywają z bankami. Ile oszczędzą?

franka i nieco salda zadłużenia. Przeznaczyliśmy je na zakup innego taniego lokalu, by mieć jakieś zabezpieczenie. I tak zostaliśmy z tym gigantycznym dla nas kredytem i ratą prawie 4 tys. zł - opowiada dalej frankowiczka. - Postanowiłam zacisnąć zęby i walczyć. Szukałam wsparcia. Zapisałam się do

Wskaźnik C/I BZ WBK wyniósł 47% w I półr. 2016 r.

. wyniosły 3 942,9 mln zł i zmniejszyły się o 4,3% r/r. "W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu z obu okresów jednorazowych zysków z transakcji na rynku kapitałowym (316,1 mln zł z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. w I poł. 2016 r. oraz 523

GISPartner: Nie ma podstaw prawnych czy faktycznych do ogłoszenia upadłości

. W ewentualnym sporze Qumak z KZGW fakt ten może mieć decydujące znaczenie, stwierdzono w komunikacie spółki. GISPartner wyjaśnia, że faktycznie pozostaje z Qumak w sporze co do wzajemnych rozliczeń, jednak w ocenie GISPartner saldo tych rozliczeń wykazuje występowanie

Klienci Energi nie mogą zapłacić, bo system się zawiesił

, kiedy kontaktujemy się z telefonicznym biurem obsługi klienta: - Klientów z obszaru słupskiego, płockiego i toruńskiego informujemy, że pracownicy infolinii nie dysponują do 16 października dostępem do państw wpłat i salda rozliczeń, terminu wysyłki najbliższej faktury oraz statusu realizacji umowy

NIK: W I etapie budowy mostu energ. Polska-Litwa błędnie rozliczono koszty

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK) pozytywnie ocenia pierwszy etap budowy mostu energetycznego Polska-Litwa w zakresie terminowości, poniesionych kosztów i osiągnięcia zaplanowanych celów. Izba negatywnie oceniła natomiast sposób rozliczenia przez

Przegląd prasy

--T-Mobile oddał do użytku 400 m2 powierzchni kolokacyjnej w Krakowie --MF: Lista przesłanek 'należytej staranności' będzie gotowa pod koniec X br. --KIR rozliczył 144,33 mln transakcji o wartości 398,6 mld zł w sierpniu

Bank Pocztowy zaprezentuje strategię do 2021 roku w połowie 2017 r.

(-7,2 mln zł), zmiana poziomu kosztów działania (-7,9 mln zł), zmiana odpisów na rezerwy (-19,3 mln zł), zaś pozytywny wpływ na wynik miało rozliczenie transakcji sprzedaży akcji Visa (+16,9 mln zł) oraz zmiana poziomu dochodów bez zdarzeń jednorazowych (+2,2 mln zł). "

Getin Holding miał 208,3 mln zł straty w I kw., bez one-off - 27,5 mln zł zysku

. Jak podkreśla spółka, transakcja ta pozwoliła wyjść z trudnego i ryzykownego dla grupy rynku rosyjskiego oraz znacząco poprawić stan środków finansowych. Rozliczenie transakcji na poziomie skonsolidowanym wygenerowało efekt na wyniku Grupy Getin Holding w kwocie -228,1 mln zł, którego główną składową

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

3,1 mln zł w ciągu 10 lat) saldo ogółem będzie dodatnie i wyniesie 9 816,6 mln zł. "Nie jest możliwe natomiast oszacowanie skutków wynikających z przewidywanego zwrotu kosztów obsługi rachunku rozliczeniowego oraz powiązanego z nim rachunku VAT dla podmiotów

Kosztowne "wakacje kredytowe", dla niektórych pułapka. Kiedy można z nich zrezygnować?

dotyczącą skutków ekonomicznych i prawnych. Początkowy problem, którym było wymaganie przez banki potwierdzenia przez klienta salda zadłużenia, został rozwiązany, gdyż banki wycofały się z kłopotliwych zapisów. Podstawowym problemem jednak nadal są wyższe koszty kredytu, gdyż w przypadku odroczenia spłaty

Rząd przyjął projekt tzw. ustawy o robotyzacji

corocznie jednorazowo rozliczyć nakłady na środki trwałe do 100 tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł. Limit 100 tys. zł obejmuje łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego. Instrument ten będzie stanowił zachętę zarówno dla

Akcjonariusze iAlbatros Group zgodzili się na sprzedaż iAlbatros Poland

niższa niż 140 000 000 zł przy założeniu, że kwota ta odpowiadać będzie parametrowi 'enterprise value' i podlegać będzie korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego" - czytamy w uchwałach. Dalsze warunki udzielenia zgody na

Przegląd prasy

; 5,5% dają Białystok, Katowice, Lublin i Warszawa --Rośnie liczba sporów w sprawie rozliczenia podatku od zatrudnionych cudzoziemców; skarbówka żąda dopłaty od firm, które pobierają zaliczki według stawki 18%, a nie 20% --Rafał Bauer rozważa

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE i powiązanych ustaw

energii elektrycznej" ? czytamy dalej. Nowelizacja wprowadza nowy mechanizm rozliczeń zakładający zakup niewykorzystanej energii elektrycznej po gwarantowanej cenie. Stała cena zakupu ma stanowić 90% ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i będzie waloryzowana

Przegląd prasy

. --PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 5,3% r/r w 2017 r. --NBP: Saldo na rachunku C/A to +233 mln euro w XI, konsensus: +498 mln euro --GUS: Inflacja spowolniła do 2,1% r/r w grudniu --Waryński sprzedaje

KNF: Wynik banków za 2017 może być lepszy od pierwotnych prognoz

skutek rozliczenia w II kwartale ub.r. sprzedaży udziałów w Visa Europe. Gdyby nie ten czynnik, to zrealizowany w ub.r. wynik finansowy netto byłby wyższy niż zrealizowany w analogicznym okresie poprzedniego roku "W okresie I-IX br. odnotowano poprawę wyniku działalności

MF zaoferuje obligacje za 1-4 mld zł na jednym przetargu w sierpniu

sierpniu przeprowadzimy jeden przetarg obligacji z podażą do 4 mld zł. Pozwoli to w części zaabsorbować środki pozostałe na rynku po rozliczeniu przetargu oraz wykupu i obsługi obligacji w dniu 27 lipca (5,2 mld zł)" - napisał w komentarzu do podaży papierów skarbowych dyrektor Departamentu Długu

Niełatwa droga do odzyskania pieniędzy. Frankowicze mają pod górkę

największe opóźnienie rozliczeń – tłumaczy Marek Skrobacki, radca prawny prowadzący postępowania w sprawach kredytów frankowych.  I dodaje: Dzieje się to wielopłaszczyznowo. W postępowaniach, które są w toku, wykorzystywane są wszystkie narzędzia prawne, żeby je opóźniać albo kwestionować

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł r/r do 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r.

: * spisaniem wartości niematerialnej ? marki 'Polbank' w kwocie 114 mln zł (o czym bank informował w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.) wykazanym w pozycji pozostałe koszty operacyjne; * brakiem w 2017 r. przychodu z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa

Zysk netto BZ WBK spadł r/r do 556,47 mln zł w I kw. 2016 r.

wyeliminowaniu z okresu bazowego jednorazowych zysków na udziałach w podmiotach powiązanych (tj. kwotę 523 mln zł ujętą w I kw. 2015 r. z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży i utraty kontroli nad spółkami BZ WBK-Aviva) oraz nowych obciążeń ustawowych z okresu bieżącego (tj. podatku bankowego w wys. 67,6 mln

KNF wprowadza dodatkowe wymogi przy oferowaniu kontraktów CFD

pochodnymi instrumentami finansowymi, w przypadku których rozliczenie pieniężne jest uzależnione od zmiany ceny, poziomu lub wartości wybranego instrumentu bazowego (np. waluty, akcji, indeksu) w trakcie trwania kontraktu. Inwestujący w CFD wykorzystuje przede wszystkim dźwignię finansową, co pozwala na

Jak nam zniknie PIT? Trwa polityczna licytacja

programu e-podatki wartego 160 mln zł. Minister Grabowski twierdzi, że po jego wprowadzeniu per saldo koszty administracji podatkowej spadną, bo obsługa papierowych rozliczeń będzie pochłaniała mniej pieniędzy. PO już próbowała w 2009 r. zdjąć z podatników obowiązek rozliczania

Bankowa czarna dziura, czyli drobny błąd i trzy miesiące boju o 100 tys. zł

zapłaciła ostatniej raty. A potem ostatniej oraz przedostatniej. A potem: ostatniej, przedostatniej i przedprzedostatniej. Klientka zaś przez cały ten czas myślała, że jest z bankiem rozliczona. „To nieprawdopodobne – w takiej sytuacji max następnego dnia dzwoni się do klienta i pyta, co zrobić

KNF: Otoczenie makroekonomiczne sprzyja sektorowi bankowego, pozostają ryzyka

), podano też w materiale. "Obniżenie wyniku finansowego netto nastąpiło na skutek zmniejszenia pozostałego wyniku działalności bankowej oraz salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wzrostu kosztów działania oraz zwiększenia obowiązkowych obciążeń. W przeciwnym

Przegląd prasy

przychodów o 11% r/r w I kw. w zw. z koronawirusem --Budimex: Epidemia może krótkoterminowo wpłynąć na zysk --TXM liczy się z gorszymi wynikami, nie ma problemów z dostawami --innogy go! wprowadza trzy nowe formy rozliczeń