saldo rezerw

tm, ISB

KNF: Wynik netto banków niższy o ponad 36 proc., uwaga na kredyty

KNF: Wynik netto banków niższy o ponad 36 proc., uwaga na kredyty

Wynik netto sektora bankowego wyniósł 8,7 mld zł w 2009 r. i był niższy o 36,2% w porównaniu z 2008 r. Ujemne saldo rezerw i odpisów, tworzone głównie z powodu pogarszającej się jakości kredytów dla gospodarstw domowych, pochłonęło blisko jedną czwartą wyniku działalności bankowej sektora w ub. r., wynika z "Raportu o sytuacji banków w 2009 r.", opublikowanego przez Komisji Nadzoru Finansowego.

Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE

obcą, a tym samym dokonać estymacji związanego z nimi ryzyka prawnego, podał bank. "Uwzględniając różne scenariusze rozstrzygnięć sądowych, Grupa Santander Bank Polska tworzy rezerwy na ryzyko prawne dla toczących się postępowań sądowych i będzie na bieżąco śledziła

JSW chce rozwiązać 1,3 mld zł rezerwy w zw. z wypłatą rekompensat za węgiel

spółki. "Ostateczna zmiana salda rezerw, o których mowa powyżej zostanie przedstawiona w raporcie rocznym spółki za 2017 rok" - podsumowano. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący

BOŚ liczy na utrzymanie sprzedaży 1 mld zł kredytów kwartalnie 

mln zł na koniec I poł. br. wobec 1 1 649 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,9% w skali roku. Saldo kredytów proekologicznych na 30 czerwca br. wynosiło 4 593,1 mln zł. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz

Nadchodzi wielki żar, więc blackout znów straszy w Polsce. Czy powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji?

Nadchodzi wielki żar, więc blackout znów straszy w Polsce. Czy powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji?

Polsce brakuje węgla. Elektrownie od ubiegłorocznej jesieni nie utrzymują minimalnych rezerw węgla, tylko spalają wszystko na bieżąco. Dlaczego to robią? Bo można na tym zarobić rekordowo dużo pieniędzy. Już wtedy z powodu kryzysu gazowego, ceny energii w Europie szybowały w górę. Polskim elektrowniom

Bogdanka zanotuje ok. 110 mln zł dodatniego wpływu na wynik operacyjny w IV kw

wniosek o rekompensatę wynikającą z wprowadzonej ustawy. Na poziomie finansów spółki oznacza to możliwość dokonania zmian w saldzie rezerw, skutkujące jednorazowym pozytywnym wpływem na zysk operacyjny w czwartym kwartale tego roku" ? powiedział prezes Krzysztof Szlaga, cytowany w komunikacie

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,62 mld zł w lipcu

. "Warto zwrócić uwagę na fundusze akcji. O ile inwestorzy z rezerwą podeszli do rynków kapitałowych w czerwcu (+15,8 mln zł dodatniego salda), o tyle w lipcu ulokowali w tych produktach już ponad +0,2 mld zł" - czytamy dalej. Według IZFiA, po raz trzeci w tym roku

Ugody frankowe coraz mniej opłacalne. Będzie jeszcze więcej pozwów?

Ugody frankowe coraz mniej opłacalne. Będzie jeszcze więcej pozwów?

kredytobiorcę w myśl przygotowanych założeń i przedstawia kredytobiorcy jego aktualne saldo zadłużenia w złotych oraz nowe oprocentowanie składające się ze stałej marży banku i stawki bazowej WIBOR. A druga możliwość? Bank proponuje kredytobiorcy dokonanie przeliczenia aktualnego salda zadłużenia w walucie

Operacje walutowe NBP zwiększyły płynność sektora bankowego o 16 mld zł w 2018

dalej w raporcie. Nadpłynność sektora bankowego stanowi nadwyżkę środków pozostającą w sektorze bankowym ponad wymagany poziom rezerwy obowiązkowej. Miarą nadpłynności jest saldo przeprowadzanych przez NBP operacji otwartego rynku oraz operacji depozytowo-kredytowych

GNB oczekuje spadku kosztów ryzyka w segm. detalicznym do 5% i niżej

wyniosły 5,5% na koniec III kw. wobec 6,5% na koniec ub. roku. Saldo kredytów wynosiło 41,3 mld zł, a saldo depozytów 46,1 mld zł na koniec września br. Wskaźnik kredytów do depozytów (L/D) kształtował się na poziomie 89,5%, a wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 53,7% na koniec

Alchemia miała 7,7 mln zł zysku netto, 12,11 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

ubiegłego zwiększyło się o 6,1 mln zł. Główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych było rozwiązanie rezerw oraz ostrożnej wyceny wyrobów gotowych. Saldo przychodów /kosztów finansowych za I półrocze 2019 wyniosło -5,3 mln zł. i było wyższe o 3,6 mln zł. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018

Rosyjskie korporacje "dobrowolnie" zapłacą podatek od nadmiernych zysków. Sposób na dziurę w budżecie

Rosyjskie korporacje "dobrowolnie" zapłacą podatek od nadmiernych zysków. Sposób na dziurę w budżecie

2022 r. łączny zysk rosyjskich firm wyniósł 20,2 bln rubli, już tylko 2,7 proc. więcej w ujęciu rocznym. Saldo zysków rosyjskich firm za cały zeszły rok Rosstat ogłosi w marcu.  Widać z tego, że rosyjskie firmy zarobiły krocie na rozmrożeniu światowej gospodarki po pandemii, a potem w pierwszych

Rząd zajmie się w środę projektem ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE

składki emerytalnej; obecnie średnie saldo na rachunku członka OFE to 10 233 zł). Jednocześnie w przypadku osób, które zdecydują o przejściu w całości do I filaru, środki przez nich zgromadzone w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu

Apator Rector nie powinien negatywnie obciążyć wyniku Grupy Apatora w 2017 r.

. Dokonaliśmy szacunków dwóch dużych kontraktów - Tauron i Energa - i utworzyliśmy rezerwy. W naszej ocenie, te rezerwy pokryją straty, które mogą się pojawić w 2017 r., więc per saldo efekt powinien być zerowy" - powiedział Nowak podczas konferencji prasowej. Dodał, że w związku

Bank Pocztowy miał 10,6 mln zł zysku netto w I poł., liczy na wzrost salda r/r

wzrost salda kredytów w całym roku, po jego spadku w I półroczu, poinformował prezes Sławomir Zawadzki. "Blisko 6-krotny wzrost zysku netto do poziomu 10,6 i wzrost kapitału do 3,52% pokazują bardzo wyraźną poprawę wyników finansowych. Mamy świadomość, że częścią tego są

Bank Pocztowy utworzył rezerwę wysokości 7,2 mln zł w zw. z postępowaniem UOKiK

informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, co może być uznane za niezgodne z art. 728 § 2 Kodeksu Cywilnego, zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów, zarząd oszacował ryzyko związane z tym postępowaniem i w dniu 22 sierpnia 2016 r. utworzył rezerwę w wysokości 7,2 mln zł na

DM BOŚ nadal rekomenduje 'sprzedaj' dla mBanku, podniósł wycenę do 390,6 zł

naprawczego. Oczekujemy znacząco wyższego poziomu salda rezerw, ponieważ zakładamy unormowanie rezerw korporacyjnych skutkujących wzrostem w ujęciu kwartalnym" - czytamy w raporcie. Analitycy spodziewają się zróżnicowanych jakościowo wyników w II kw

BOŚ Bank miał 71,99 mln zł zysku netto, 18,49 mld zł aktywów w 2019 r.

. "Bank, w ciężar kosztów 2019 roku, w związku z wyrokami TSUE, utworzył rezerwy związane z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 27,9 mln zł. Biorąc pod

PKO BP oczekuje wysokiego, 1-cyfrowego wzrostu rynku kredytów hipot. w 2020 r.

mieszkaniowych, jak kredytów konsumpcyjnych. My uważamy, że ten spadek, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, będzie również w sektorze występował w kolejnych kwartałach. Dlatego projekcja rynku, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne na ten rok, zakłada, że może nawet spowodować spadek salda kredytów konsumpcyjnych

mBank miał wstępnie 116,25 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) w Grupie mBanku wyniosły 174,9 mln zł w IV kwartale. W porównaniu z poprzednim kwartałem były one niższe o 74,5 mln zł tj. o 29,9%" - napisano w raporcie. Spadek salda rezerw nastąpił w

Jak premier Morawiecki kręci z dochodami budżetu? Poza kontrolą parlamentu w tym roku aż 111 mld zł?

Jak premier Morawiecki kręci z dochodami budżetu? Poza kontrolą parlamentu w tym roku aż 111 mld zł?

nam już o niczym Ważne zadania państwa finansuje się z pominięciem budżetu. To zgodne z prawem, ale całkowicie zaburza przejrzystość wydatków państwa. Ekonomiści ING: Saldo budżetu państwa stało się bezużytecznym wskaźnikiem kondycji finansów publicznych. W tym samym czasie, gdy budżet śrubuje

Kredytobiorcy przestali się bać banków. Kolejna po frankowiczach grupa idzie do sądu

Millennium. Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w pierwszym półroczu 2020 r. wyniósł 72 mln zł. czyli w porównaniu z takim samym okresem w ubiegłym roku, zysk zmalał o 79 proc. A ze sprawozdania  finansowego Millenium jasno wynika, że bank tworzy rezerwy finansowe. W drugim kwartale saldo

Quercus TFI miało 5,54 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBITDA w I poł.

czerwca 2020 r. wynosiły 2 288 mln zł i były niższe w porównaniu do stanu z końca 2019 r.( 2 637,8 mln zł ) o 13%. Saldo nabyć w ramach funduszy w I półroczu 2020 r. wyniosło -327 mln zł z tendencją do poprawy pod koniec okresu. Największe odpływy netto zanotował Quercus Ochrony Kapitału -523 mln zł, a

W reformie OFE pierwszą transzę opłaty przekształceniowej zwiększono do 70%

był możliwie neutralny z punktu widzenia wpływu na rynek kapitałowy, a przy tym aby SFIO nie musiały utrzymywać wysokiej rezerwy gotówkowej z przeznaczeniem na płatność drugiej transzy tej opłaty (stąd obniżenie drugiej transzy do 30%). "W celu zapewnienia większej

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

kredytów. Dodał, że po stronie rezerw nie spodziewa się żadnych negatywnych zjawisk w tym roku. Miałkowski poinformował, że bank podchodzi bardzo selektywnie do nowej produkcji kredytów. "Ona charakteryzuje się niższym profilem ryzyka. Nie mamy

Bank Handlowy: Wzrost odpisów w II kwartale miał charakter jednorazowy 

. "Nie komentujemy co do zasady przyszłości, ale uważamy, że to było zdarzenie jednorazowe, odbiegające od trendu" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej. Bank podał dziś, że saldo rezerw w II kwartale wzrosło 106,5 mln zł wobec 27 mln zł rok wcześniej, w tym

Santander BP: Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387,7 mln zł

oraz produktów inwestycyjnych, podano także. "We wstępnym rozliczeniu transakcji nabycia wydzielonej działalności DB ujęto dodatkowo rezerwy MSSF 9 dla portfela kredytowego Koszyka 1 w kwocie 130,5 mln, co powiększyło saldo rezerw. Wzrost salda rezerw w porównaniu z

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

, więc będą dodatkowe wydatki. Tutaj mamy ostrożny optymizm" - powiedział Sikora podczas telekonferencji. Bank podał, że saldo pożyczek niezabezpieczonych (pożyczki gotówkowej i pożyczki do karty kredytowej) na koniec czerwca br. wyniosło 2,6 mld zł, co stanowi spadek o 4

BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

złotego i oczekiwania banku co do wpływu pandemii na kondycję finansową klientów kredytowych banku. Grupa szacuje, że wpływ ten wyniósł ok. 70 mln zł, co przyczyniło się do pogorszenia wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe o 105 140 tys. zł w

Bank Pocztowy miał 10,9 mln zł zysku w I półr., pracuje nad poprawą efektywności

generowanej w ciągu ostatnich dwóch lat jest lepsza, niż w latach ubiegłych, co daje nam podstawę twierdzić, że poziom kosztów ryzyka - również dzięki lepszej jakości sprzedaży - będzie spadał. Saldo wejść do portfela NPL spadło o 46% r/r w I półroczu" - dodał prezes. Zysk

Getin Noble Bank miał 100,62 mln zł straty netto, 52,85 mld zł aktywów w III kw.

odsetkowego to efekt wzrostu kosztów z tytułu odsetek o 71,3 mln zł (tj. o 8,8%), przy jednoczesnym spadku przychodów odsetkowych o 117,3 mln zł (tj. o 6,8%). Przychody z tytułu odsetek zostały obciążone również rezerwą w wysokości 12 mln zł na potencjalne zwroty części prowizji w związku z wcześniejszą

Prezes Santander BP: 'Walczymy' o poprawę wyniku netto r/r w całym 2019 r.

nominalny poziom rezerw może być niższy niż w I połowie roku. Co oznacza, że właściwie na koniec roku koszt ryzyka kredytowego nie musi być wcale daleki od tych 80 pkt bazowych. Te 80 pkt bazowych jest możliwe" - powiedział wiceprezes Maciej Reluga podczas prezentacji. Saldo

GNB spodziewa się, że odpisy będą sięgać ponad 200 mln zł kwartalnie w br. 

kwartałach bez transakcji sprzedaży portfela poziom odpisów był znacząco inny niż w pierwszym kwartale. Możliwa jest delikatna poprawa. Mamy pewne rezerwy, szczególnie, jeśli chodzi o wynik prowizyjny i odsetkowy, co wiąże się z nową produkcją" - powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej

KNF: Efektywność sektora bankowego lekko poprawiła się r/r w I-III kw. 2018

. Umiarkowany wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw (o 265 mln zł; 4,1%) w I-III kw. nastąpił głównie na skutek wzrostu ujemnego salda odpisów z tytułu kredytów konsumpcyjnych (o 433 mln zł; 21,2%), a w mniejszym stopniu z tytułu kredytów dla przedsiębiorstw (o 69 mln zł; 4,2%) oraz pozostałych kredytów dla

Quercus TFI miało 19,58 mln zł zysku netto, 19,56 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

2019 r. Osiągnęły one poziom 61 mln zł (86 mln zł w 2018 r.). Wynik finansowy netto wyniósł 19,6 mln zł (-10,2 mln zł w 2018 r. ze względu na jednorazową rezerwę na obligacje GetBack S.A. w wysokości -31,3 mln zł)" - wyjaśnił Buczek. Łączne aktywa pod zarządzaniem na

Zysk Banku Millennium spadł prawie o 80 proc. 110 oddziałów do zamknięcia

wyciągnąć jasny wniosek. Bank wyraźnie uzbroił się na nadchodzące ciężkie czasy. W drugim kwartale saldo rezerw wyniosło 272,3 mln zł i było o 9,8 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Nie bez znaczenia jest tutaj także duża liczba kredytów we frankach. Rezerwa na ryzyko prawne

GNB oczekuje poprawy wyniku prowizyjnego w kolejnych kwartałach 

głównym celem jest to, by uzdrowić bank, zmienić strukturę przychodów na dużo bardziej powtarzalne i przewidywalne. Kontrola kosztów, usprawnienie i inwestowanie w IT, operacje, procesy, bankowość mobilna, budowanie omnikanałowości i zarządzanie rezerwami - to jest nasz cel" - powiedział p.o. banku

DM BOŚ podniósł wycenę Alior Banku do 97,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

kosztów związanych z fuzją. Oczekujemy wyższego kw./kw. poziomu salda rezerw, głównie w wyniku niskiej bazy w III kwartału (sprzedaż portfela kredytów zagrożonych)" - czytamy w raporcie. (ISBnews)

Frankowicze kosztowni dla banków. Sądy każą oddawać pieniądze i obniżać oprocentowanie kredytów

chcą obniżyć koszty frankowego długu (kwota zadłużenia i płacona rata jest niższa), a jednocześnie nie mają gotówki, żeby teraz od ręki spłacić zaciągnięty kredyt. Dzięki temu zabiegowi kredytobiorca nie dość, że dostaje zwrot nadpłaconych rat, automatycznie spada saldo jego zadłużenia, to jeszcze nowe

Na emerytury zabraknie blisko 300-400 mld zł do 2025 r. "Państwo sięgnie po oszczędności Polaków w OFE"

339 mld zł). W najgorszej prognozie zaś na wypłatę emerytur i rent zabraknie do 2025 r. aż 395 mld zł (wartość salda nominalna). Niedobory ZUS będzie musiał łatać z dotacji budżetu państwowego. Pytanie tylko, z czego państwo ma dokładać. Tym bardziej że prognozy ZUS nie zawierają wszystkich wydatków

CD Projekt miał 175,32 mln zł zysku netto, 180,29 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Nielubowicz, cytowany w komunikacie. W 2019 r. grupa CD Projekt poniosła rekordowe wydatki na produkcję gier i nowych technologii, które wyniosły 165 mln zł. Skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec roku osiągnęło poziom 386 mln zł. "

Santander BP nie zmienia strategii, ma wystarczająca płynność 

kolei wniosek o karencję na 3 lub 6 miesięcy w spłacie rat kredytu złożyło 10 tys. firm, a rat leasingowych 15 tys. Wnioski dotyczyły ok. 4% portfela kredytów gotówkowych i hipotecznych oraz ok. 10% portfela kredytów dla małych i średnich firm. W I kwartale saldo odpisów

GPW miała 43,5 mln zł zysku netto, 63,2 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

. "Wzrost zysku netto jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 16,8 mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie 8,7 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku

KNF: Współczynnik wypłacalności sektor SKOK wzrósł do 6,02% na koniec I półr.

na poziomie 6,02%, a po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 6% (powyżej ustawowego progu 5%). W II kwartale 2019 r. nie występowały okresowe naruszenia normy obowiązkowej rezerwy płynnej. Kasy prowadzące działalność na koniec II

Bank Pocztowy zakłada poprawę wyników r/r, w II półr. ruszy EnveloBank

wcześniej. Bank w ub. roku m.in. dokonał dodatkowych odpisów na kwotę 35,3 mln zł (wzrost odpisów o 50% r/r) na kredyty gotówkowe udzielane w latach 2013-2016, zawiązał rezerwę na sprawę w UOKiK wysokości 10,1 mln zł, zapłacił 8 mln zł podatku bankowego. Z kolei pozytywy wpływ na

Jedni grali nieczysto, inni nadal udają naiwnych. Nie ma alternatywy dla odfrankowienia kredytów w CHF

atrakcyjne. Gdzie jest prawda? Elementarz kredytów we frankach Zacznijmy od podstaw. Jak wiadomo, banki nie obracają środkami własnymi, lecz pożyczonymi. Kapitały własne, odkładane jako rezerwa cząstkowa od udzielonych kredytów, stanowią bufor na wypadek strat. Zawsze, gdy bank udziela kredytu, musi mieć

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

należności w ciężar rezerw" - wskazano w raporcie. Marża odsetkowa netto pozostała na podobnym poziomie, jak rok temu (2,53% w porównaniu do 2,51% w zeszłym roku). Łączne środki klientów Grupy Banku Millennium wyniosły 75 478 mln zł na 31 marca 2019

GNB liczy na dalszą poprawę dochodów powtarzalnych, chce mieć zysk  w 2017 r. 

. "Rosną nam dochody odsetkowe i prowizyjne. Rosną salda na rachunkach oszczędnościowych i RORach. To efekt zmian systemowych w banku. Spodziewam się dalszej poprawy dochodów powtarzalnych. Wynik odsetkowy w październiku pokazuje bardzo dobrą tendencję i będzie to widać w wynikach IV kwartału"

KNF: Wskaźniki efektywności banków nieznacznie poprawiły się w I poł. 2018 

. W I poł. br. sektor odnotował też marginalny wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw (o 0,6% r/r), dzięki znacznemu obniżeniu ujemnego salda odpisów z tytułu kredytów mieszkaniowych (o -35,7%) oraz odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych i rezerw. Z drugiej strony, odnotowano znaczny

BOŚ Bank miał 16,11 mln zł zysku netto, 19,73 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,12 mln zł zysku rok wcześniej. "Głównie osiągnięcia Grupy BOŚ S.A. w I półroczu 2020 roku: wzrost salda kredytów proekologicznych o 5,4%, a

Bank Pocztowy miał 1,57 mln zł zysku w I półr., cały rok będzie na plusie 

więcej rezerw - o 3,34 mln zł na kredyty udzielane głównie w latach 2013-2016, w obszarze gotówkowym. Ta sprzedaż nie była realizowana z dobrą oceną ryzyka. Od grudnia ub. roku mamy wzrost odpisów i ich wpływ na wyniki banku jest wyraźny. W tym roku ten wzrost wyhamuje i oczekuję tego do końca roku. W

Prezes Idea Banku: Mamy zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc. 

, że stabilny wynik z tytułu odsetek, pomimo znaczącego ograniczenia aktywów pracujących salda bilansowego został osiągnięty dzięki aktywnemu dostosowaniu wielkości bazy depozytowej i spadkowi kosztów odsetkowych. Saldo depozytów klientów grupy spadło o 4% w skali kwartału i

Przegląd prasy

na ich codzienne decyzje --Kearney: CPK może wywrzeć szczególny wpływ na rynek pracy oraz wzrost PKB Parkiet --Większość TFI może pochwalić się zapewne dodatnim saldem czerwcowej sprzedaży, które w kilku przypadkach

GPW miała 29,27 mln zł zysku netto, 50,05 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 10,9 mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie minus 4,8 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 9,1 mln zł

LW Bogdanka miała wstępnie 667,93 mln zł skons. zysku netto w 2017 r.

; - podano także. W omawianym okresie istotny wpływ na ww. wyniki miały następujące zdarzenia jednorazowe: - zmiana salda rezerw wynikająca z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów oraz

KNF: Wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków

mln zł; 31,5%), wydatków na informatykę (o 42 mln zł; 9,1%) oraz wpłat na rzecz BFG (o 41 mln zł, 3,4%)" - czytamy dalej. W I kw. br. odnotowano obniżenie ujemnego salda odpisów i rezerw (-128 mln zł; -6,6%), co wynikało ze zmniejszenia ujemnego salda odpisów z tytułu

Torpol miał 6,31 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w II kw. 2019 r.

zysk netto ze sprzedaży w wysokości niemal 15 mln zł (wobec 7,4 mln zł w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 roku). Saldo pozostałej działalności operacyjnej było nieznacznie dodatnie (+0,3 mln zł za pierwsze półrocze 2019 roku wobec +0,2 mln zł za ten sam okres ubiegłego roku) i nie miało istotnego

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

zł. Dodatkowo, koszty działania grupy (bez składek na BFG) były o 7,8% niższe względem analogicznego okresu rok wcześniej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Wynik z odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe

Zysk netto BGK spadł r/r do 349,17 mln zł w 2016 r.

, tj. o 13,5 mln zł mniej niż rok wcześniej. Na spadek wyniku główny wpływ miało wysokie saldo rezerw i aktualizacji (wzrost o 190,6 mln zł) związane głównie z uspójnieniem oceny ryzyka z podejściem wypracowanym w projekcie przejścia BGK na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR)" - podano w

Vestor DM: 'Top picks' wśród banków to Pekao, Alior i BZ WBK

zagregowany zysk netto analizowanych przez nas 9 banków wzrośnie w 2018 r. o 16% r/r, czemu sprzyjać będzie wzrost przychodów podstawowych przy jednocześnie płaskich dynamikach kosztów i salda rezerw. W 2019E oczekujemy jeszcze lepszej dynamiki wzrostu zysków (+18% r/r) głównie dzięki zakładanym podwyżkom

Banaś zdradzał przed Sejmem inżynierię finansową rządów PiS. Gorzka pigułka od prezesa NIK dla Morawieckiego

potrzebne pieniądze. Wykorzystano w tym celu Fundusz Solidarnościowy (formalnie ma pomagać osobom z niepełnosprawnościami), który dostał pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz Funduszu Pracy (środki na aktywizacje osób bezrobotnych). W sumie 15,5 mld zł. Pożyczki te przeznaczył na finansowanie tzw

Enea miała wstępnie 1,07 mld zł zysku netto przy 11,41 mld zł przychodów w 2017

roku), - Obszar Wydobycie - zmiana salda rezerw wynikająca z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów LW Bogdanka - 115 mln zł" - czytamy dalej. Ponadto w Obszarze Wytwarzanie na wynik w

Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2017 rok

; - czytamy w informacji. Wysokość wydatków budżetu państwa per saldo pozostała na niezmienionym poziomie. Ustawa nie przewiduje również zwiększenia deficytu budżetowego, podkreśliła Kancelaria. Ustawa wprowadza zmiany do zarówno do części tekstowej ustawy

Zysk netto PGE wzrósł r/r do 1 336 mln zł w IV kw. 2016 r.

wyższe o ok. 117 mln zł, kapitalizowany koszt wydobycia niższy o 130 mln zł oraz zrealizowana cena sprzedaży energii niższa o 4 mln zł/MWh. EBITDA raportowana była wyższa o 30% r/r ze względu na pozytywny wpływ salda zdarzeń jednorazowych, w szczególności zmniejszenie rezerwy

Bank Pocztowy miał 18,9 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Bank Pocztowy odnotował 18,9 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r., tj. o 168,9% niż w 2018 r., podał bank, podkreślając, że jest to najwyższy zysk od czterech lat. "Gdyby nie konieczność utworzenia rezerw na

Przegląd prasy

--Stelmet: Jednostkowy koszt drewna w r.obr. 2019/2020 wstępnie o 1,6% wyższy r/r --Bank Pocztowy utworzył rezerwę na tzw. małe TSUE wysokości 10,7 mln zł --BP uruchomiło w Polsce 35 nowych stacji paliw w 2019 roku --NFOŚiGW

KNF: Poza systemem IPS pozostawało 39 banków spółdzielczych na koniec stycznia

% w skali roku do 544,7 mln zł. Stratę netto w łącznej kwocie 52,9 mln zł poniosło 7 banków. "Głównymi powodami spadku wyniku netto był wzrost salda rezerw celowych o 30,8% w stosunku do września 2017 r. (głównie z powodu zwiększenia podstawy tworzenia rezerw celowych o

Kolejne banki podnoszą opłaty. Bo na odsetkach zarabiają coraz mniej

, wystarczyło zapewnić określone wpływy lub saldo. Jeszcze wcześniej, bo od końca maja, nowi posiadacze kart kredytowych Citi Simplicity, które było reklamowane jako bezwarunkowo darmowe, gdy wchodziło na rynek, muszą co miesiąc wydać za ich pomocą 1 tys. zł. W innym razie zapłacą 12 zł (opłata miesięczna nie

Odpisy BZ WBK wzrosły o 31,8% kw/kw do 284,6 mln zł w IV kw. 2014 r.

. W całym 2014 r. obciążenie rachunku zysków i strat grupy BZ WBK z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych osiągnęło wartość 836,6 mln zł i zwiększyło się o 14,7% r/r. Udział w tej pozycji grupy SCB wyniósł 78,5 mln zł. "Ujemne saldo rezerw

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 14,6% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 4,7% w III kw.

należności niepracujących (NPL) zwiększył się w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 1,9%, lecz wartość wskaźnika NPL zmniejszyła się nieznacznie w analizowanym okresie do poziomu 4,7% w wyniku silnego wzrostu salda należności pracujących (o 4,5% kwartał do kwartału)" - napisano też w raporcie

GNB:100% wagi ryzyka dla kredytów w CHF obniżyłoby lukę kapit. do ok. 600 mln zł

kredytów postępowała, a banki dotworzyły dodatkowe rezerwy na te kredyty. Mam nadzieję, że waga ryzyka będzie zmniejszona. To mogłoby być ok. 70 pkt i te 70 pkt odpowiadałoby temu, co kiedyś 100 pkt" - powiedział Klimczak. Bank podał w dzisiejszym raporcie, że ze względu na

Rafako miało 7,03 mln zł zysku netto, 7,81 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

7,81 mln zł wobec 30,2 mln zł zysku rok wcześniej. "Na zysk operacyjny w kwocie 7,8 mln zł, oprócz kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, wpływ miała pozostała działalność operacyjna, której saldo wyniosło ponad 3 mln zł (główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych

Ugody z frankowiczami według KNF skrytykowane. Trudno o salomonowe rozwiązanie

. klientów niż obowiązkowo ze wszystkimi klientami. Jednocześnie jednak po wyroku TSUE ws. państwa Dziubaków coraz częściej dochodzi do unieważniania umów na drodze sądowej, a banki są zmuszone do tworzenia coraz większych rezerw na hipoteki frankowe, a według wszelkiego prawdopodobieństwa klienci nie będą

ING BSK nie spodziewa się gwałtownego wzrostu marży odsetkowej w br.

detalicznych kredytów hipotecznych w CHF w wysokości 31,8 mln zł. W grudniu bank sprzedał także portfel korporacyjnych należności NPL. Wpływ tej transakcji na saldo rezerw wyniósł 10,7 mln zł. Wskaźnik NPL wyniósł 2,6% na koniec IV kw. wobec 3,2% rok wcześniej

MF sfinansowało już 93% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

sfinansowane 93% całorocznych potrzeb pożyczkowych i zwiększoną do ok. 65 mld zł rezerwę środków złotowych i walutowych. W październiku formalnie zamkniemy tegoroczne finansowanie potrzeb pożyczkowych i jednocześnie rozpoczniemy prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb" - napisał Marczak w komentarzu do

Akcja kredytowa B. Handlowego wzrosła o 1,9% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL to 2,9%

odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne sięgnął w I kw. br. -29,4 mln zł wobec rozwiązań netto w wysokości 5,5 mln zł w I kwartale 2016 roku. Odpisy z tytułu utraty wartości wyniosły w I kw. br. 586,82 mln zł

Zysk netto mBanku wzrósł r/r do 311,64 mln zł w IV kw. 2017 r.

okresie. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone wzrósł znacząco w porównaniu do poprzedniego kwartału w związku ze sprzedażą obligacji z portfela aktywów dostępnych do sprzedaży. Pozostałe dochody operacyjne netto (saldo pozostałych przychodów

Bank Pocztowy zaprezentuje strategię do 2021 roku w połowie 2017 r.

Pocztowy wypracował w I półroczu 9,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 22,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk brutto grupy za I półr. wyniósł 13,2 mln zł wobec 28,5 mln zł rok wcześniej. Bank podał, że na wynik negatywnie wpłynęło utworzenie rezerwy na postępowanie UOKiK

GNB oczekuje wzrostu sprzedaży kredytów i spadku kosztów finansowania r/r w br.

trudności, które mamy. Będziemy koncentrowali się - po zakończeniu długiego weekendu majowego - w większości na bieżącej działalności i rozwoju biznesu, a nie rozliczaniu się z przeszłością" - podkreślił prezes. Suma bilansowa spadła o 9,6% r/r do 59,84 mld zł. Saldo kredytów

W IV kw zysk netto grupy BRE wyniósł 41 mln zł

ubezpieczyciela PZU SA. W całym 2009 roku skonsolidowany zysk netto BRE wyniósł 129 milionów złotych wobec 88 milionów złotych zysku w okresie styczeń-wrzesień 2009. Istotny wpływ na wynik grupy w 2009 roku miało saldo utworzonych rezerw na kredyty w wysokości

KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

%, - salda odpisów aktualizujących o 10,71 mln zł, tj. o 1,59%, - funduszy własnych o 95,56 mln zł, tj. o 23,64%"- czytamy także. Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 64% na koniec IV kw. 2019 r. wobec 62,45% rok wcześniej. Wskaźnik zwrotu z kapitału

Kursy EUR/PLN i CHF/PLN stabilne, rynek FX czeka na wypowiedzi szefa Fed

frank kosztował 3,6070 zł, a dolar taniał o 0,7 gr do 3,3780 zł. Wydarzeniem dnia, ale też i całego tygodnia na rynkach finansowych, jest wystąpienie Jerome Powella, nowego szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed), na forum Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów

Prof. Sławiński: Nie da się zwalczyć inflacji bez schłodzenia gospodarki ani za pomocą realnie ujemnych stóp procentowych

, ale to jest nieporównywalne. Rezerwa Federalna, zanim podniesie stopy, długo zastanawia się, jak to może wpłynąć na giełdę albo na kurs dolara, ponieważ mnóstwo dużych firm w gospodarkach wschodzących zaciąga pożyczki w amerykańskiej walucie. Giełda amerykańska ma duży wpływ nie tylko na gospodarkę

Kredyty Alior Banku wzrosły o 2,7% w I półr., wskaźnik NPL spadł r/r do 10,8%

komunikacie. Na koniec II kwartału 2018 r. saldo depozytów pozyskanych od klientów wyniosło 59,6 mld zł, tj. o blisko 2 mld zł więcej niż na koniec 2017 r. Mierzący płynność wskaźnik LCR był na poziomie 127%. "Szczególną uwagę należy zwrócić na

Fundacja Balcerowicza o "piątce Kaczyńskiego": "Po nas choćby potop"

już zbytnich rezerw na wydatki. Dlatego rząd szuka oszczędności. I stosuje kruczki prawne. Przykład? Np. wypłata trzynastej emerytury (to jeden z punktów nowej "piątki Kaczyńskiego") dla żołnierzy ma być sfinansowana w ramach budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzięki temu koszty tej

Ustawą dot. przekształcenia OFE w IKE rząd zajmie się w III kw. 2019 r.

prawo wyboru - domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na w pełni prywatne IKE z możliwością jego dalszego zasilania, już zupełnie dobrowolnego (na IKE nie będzie trafiała żadna część składki emerytalnej; obecnie średnie saldo na rachunku członka OFE to 10 233 zł). Jednocześnie w przypadku

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

zapisane w budżecie okażą się niewystarczające do regulowania zobowiązań, a Komisja nie będzie w stanie wygenerować niezbędnej płynności w inny sposób, wezwie państwa, aby tymczasowo pokryły różnicę z rezerwy, jaką daje ten 0,6-proc. bufor. W przypadku Polski – przy założeniu DNB z 2020 r. (choć w

Introl miał 1,25 mln zł zysku netto, 1,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

. Na zmianę poziomu pozostałych przychodów (wzrost o 287 tys. zł r/r do 2 821 tys. zł) i pozostałych kosztów (spadek o 541 tys. zł r/r do 1 348 tys. zł), per saldo wynik na pozostałej działalności 1 473 tys. zł (wzrost o 828 tys. zł) największy wpływ miały zmiana poziomu

Stalexport: Natężenie ruchu na A4 Katowice-Kraków wzrosło o 5,9% r/r w I kw.

sprzedaży na podobnym poziomie (20,1 mln zł), co w I kwartale 2014 r., podano również. "Obniżenie stóp procentowych, mające odzwierciedlenie w niższej wartości dyskonta rezerw, wpłynęło na ponad dwunastoprocentowe zmniejszenie ujemnego salda działalności finansowej grupy do

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł r/r do 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r.

kwartale 2017 r. rezerwę na koszty restrukturyzacji. Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe wyniosły 183,99 mln zł w okresie 9 miesięcy br. wobec 130,11 mln zł rok wcześniej. "Wzrost

Famur miał wstępnie 58 mln zł zysku netto i ok. 291 mln zł EBITDA w 2017 r.

, których ujemne saldo na wynik netto oszacowano łącznie na poziomie 26 mln zł. Na powyższą kwotę składają się: rozpoznane rezerwy i odpisy związane z kontrolami podatkowymi, wynoszące: w CIT 21 mln zł i w VAT 16,9 mln zł oraz rozwiązane aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w związku ze zmianą

Złoty będzie czekał na słowa przyszłego szefa Fed

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews/ Waluteo) - W oczekiwaniu na popołudniowe wypowiedzi przyszłego szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) złoty powinien pozostawać stabilny w relacji do głównych walut, po tym jak wczoraj została podjęta próba zakończenia aprecjacji polskiej

Na likwidacji OFE zyska budżet państwa. Rządowy skok na Fundusz Rezerwy Demograficznej

czego 15 proc., czyli około 19,5 mld zł, trafi do budżetu państwa. Z drugiej strony już w perspektywie 2030 roku w wyniku braku wpływów z tzw. suwaka bezpieczeństwa saldo Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), instytucji która gromadzi składki emerytalne i rentowe, będzie ujemne i wymusi dopłatę ze

Getin Holding miał 948,3 mln zł straty netto, 25,23 mld zł aktywów w 2018 r.

. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 687,71 mln zł wobec 32,58 mln zł straty rok wcześniej. "Miniony rok był niewątpliwie jednym z najtrudniejszych okresów w historii holdingu. Rezerwy oraz odpisy dokonane przez Idea Bank, będące skutkiem rozliczenia

Wskaźnik koszty/dochody Banku Millennium wzrósł nieznacznie do 50,1% w I półr.

Warszawa, 27.07.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koszty/dochody (C/I) Banku Millennium za I poł. 2015 roku osiągnął poziom 50,1% wobec 49,9% rok wcześniej, podał bank. "Rezerwy na utratę wartości kredytów netto utworzone przez grupę w I poł. 2015 roku

Zamet Industry szacuje, że strata grupy za 2016 r. sięgnęła ok. 80,4 mln zł

około 3 mln zł, podano również. Powyższe odpisy mają charakter niepieniężny, pozostają bez wpływu na przepływy i saldo środków pieniężnych. Dodatkowo, na szacunkowe wyniki za czwarty kwartał 2016 roku, wpłynęły koszty ujęte w czwartym kwartale 2016 roku, w związku ze

Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 279,71 mln zł w 2017 r.

) wyniosły 1 680 930 tys. zł i zostały zredukowane o 10,6%. Trzecim czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku było niższe o 10,9% saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, które wyniosło -355 299 tys. zł"

Zysk netto mBanku spadł r/r do 1 219,28 mln zł w 2016 r.

ukształtowały się na poziomie 45 punktów bazowych, a odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadły o 13,3% w ujęciu rocznym do wysokości 365,4 mln zł. Dodatkowym źródłem poprawy salda rezerw była sprzedaż korporacyjnych i detalicznych wierzytelności z utratą wartości. W rezultacie, wskaźnik