saldo netto

W III kw. Lotos miał stratę, ale mniejszą od prognoz

W trzecim kwartale 2011 roku Grupa Lotos SA miała 329 mln zł skonsolidowanej straty netto wywołanej głównie ujemnym saldem na działalności finansowej na ponad 0,5 mld zł, podał Lotos w czwartkowym raporcie kwartalnym

KNF: Wynik netto banków niższy o ponad 36 proc., uwaga na kredyty

2007 r. jedynie 4,1%"- podała KNF w raporcie. Tak znaczący wzrost ujemnego salda odpisów to efekt dużego wzrostu odpisów netto związanych z kredytami detalicznym (z 3,3 mld zł do 7,6 mld zł). Najgorzej sytuacja wyglądała w przypadku kredytów konsumpcyjnych (wzrost

Projekt budżetu: Potrzeby pożycz. netto w 2020 większe o 4 mld zł niż plan z IX

. Na ujemne finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 22 867,5 mln zł złożą się następujące pozycje: a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 14 790 mln zł

Projekt budżetu 2020: Potrzeby pożyczkowe budżetu netto wyniosą 19,38 mld zł

finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 35 538,7 mln zł, a finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 16.160,5 mln zł. "Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje: a) dodatnie saldo z tytułu

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 1 087,38 mld zł w maju 2020 r.

%). " Wzrost zadłużenia w maju 2020 r. był głównie wypadkową: ? potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,8 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 7 mld zł, pomniejszającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-1,9 mld zł) oraz saldzie

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1 077 179,8 mld zł w kwietniu

;Wzrost zadłużenia w kwietniu 2020 r. był głównie wypadkową: - potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+16 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 9,5 mld zł, powiększającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (+14,1 mld zł) oraz pomniejszającym

MF przekaże z budżetu na rynek 64,7 mld zł do końca 2019 r.

2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 9 mld zł wobec wzrostu o 4,7 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w styczniu 2019 r. było ujemne i wyniosło 1,6 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo dodatnie: 1,1

Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,98 mld zł w VIII 

). "Według naszych szacunków, bilans sprzedaży całego rynku wyniósł niemalże +2 mld zł netto. Dodatnie saldo wpłat i wypłat jest następstwem kontynuacji napływu kapitału do funduszy detalicznych. Co więcej, po 4 miesiącach odpływów z funduszy dedykowanych, również w tej części rynku odnotowano dodatni

Potrzeby pożyczkowe budżetu 2020 zwiększono o 79,82 mld zł do 103,34 mld zł

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - W projekcie nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej łączne potrzeby pożyczkowe netto ustalono w kwocie 103 340 mln zł wobec 23 518,1 mln zł w oryginalnej ustawie, podano w uzasadnieniu do projektu. "Planuje się

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1036,44,4 mld zł w marcu

zadłużenia w marcu 2020 r. był głównie wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-2,3 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 6 mld zł oraz pomniejszających potrzeby saldach depozytów JSFP i depozytów sądowych (-5,6 mld zł) oraz zarządzania

MF przekaże z budżetu na rynek 37,8 mld zł do końca 2019 r.

-IV 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 19,1 mld zł, wobec wzrostu o 11,1 mld zł w analogicznym okresie 2018 r "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-IV 2019 r. było dodatnie i wyniosło 0,3 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo

MF przekaże z budżetu na rynek 52,3 mld zł do końca 2019 r.

-III 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 20,9 mld zł, wobec wzrostu o 18,3 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. " Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-III 2019 r. było dodatnie i wyniosło 0,4 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 7,6 mld zł w marcu

miesiącem z dodatnim bilansem sprzedaży. Łącznie od początku 2017 roku wpłacono do nich ponad +23 mld zł netto" - czytamy w raporcie. Dziewiąty miesiąc z rzędu największym zainteresowaniem klientów detalicznych cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne. Marcowe saldo wpłat

MF przekaże z budżetu na rynek 57,5 mld zł do końca 2019 r.

2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 15,2 mld zł, wobec wzrostu o 14,8 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie od I-II 2019 r. było ujemne i wyniosło 1,6 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 1088,19 mld zł w czerwcu

;Wzrost zadłużenia w czerwcu 2020 r. był głównie wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 8,8 mld zł, powiększającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (+2,3 mld zł) oraz saldzie

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1% m/m do 997,4 mld zł w lutym

wynikiem: potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,5 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 6,7 mld zł oraz pomniejszającym potrzeby saldzie zarządzania środkami europejskimi (-2 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,3 mld zł), różnic kursowych (+2,2 mld zł

Alchemia miała 7,7 mln zł zysku netto, 12,11 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

. Główny wpływ na ww. saldo miała wycena krótkoterminowych aktywów finansowych. EBITDA wyniosła 34 mln zł. i uległa zmniejszeniu o 23 mln zł. Ostateczny wynik finansowy netto GK Alchemia jest zatem konsekwencją wyniku na działalności operacyjnej i działalności finansowej" - czytamy także

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -0,25 mld zł w kwietniu

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło -0,25 mld zł w kwietniu 2019 r., podały Analizy Online. "Kwiecień być trzecim miesiącem w tym roku z ujemnym bilansem sprzedaży funduszy inwestycyjnych

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 1,95 mld zł w listopadzie

listopadzie do funduszy gotówkowych i pieniężnych trafiło prawie 1,4 mld zł netto. To najlepszy wynik w roku i najwyższy bilans sprzedaży od stycznia 2008 r. Od początku 2017 r. do rozwiązań z tej grupy wpłacono przeszło 7 mld zł netto, czyli blisko połowę tegorocznego salda wpłat i wypłat

Cognor rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

postępu w realizacji projektów inwestycyjnych, oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa załogi. Będziemy zwiększali saldo naszych środków pieniężnych głównie poprzez większą dyscyplinę w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym. W związku z tym rekomendujemy zatrzymanie całości zysku netto za rok 2019 i

Analizy.pl: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,4 mld zł w czerwcu

oraz Santander Obligacji Korporacyjnych (w sumie pozyskały 170 mln zł netto), podano także. "W czerwcu utrzymało się dodatnie saldo sprzedaży w funduszach akcji, choć skala napływu była niższa niż w dwóch poprzednich miesiącach. Podczas gdy w kwietniu i maju klienci

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło -8,6 mld zł w kwietniu

zakończył się na plusie - do produktów skierowanych do szerokiego grona klientów trafiło blisko +1,3 mld zł netto. Jest to już 16 miesiąc z rzędu z dodatnim bilansem sprzedaży. Licząc tylko od początku br., saldo wpłat i wypłat wyniosło +6,7 mld zł" - czytamy w raporcie. Do

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 962,01 mld zł w listopadzie

zadłużenia w listopadzie 2019 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+9,8 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 1,3 mld zł oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (+8,5 mld zł), zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-13,4 mld zł

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 1,1 mld zł w czerwcu

istotny wzrost sprzedaży funduszy dłużnych. Czerwcowy bilans wyniósł ponad 0,5 mld zł netto i był najwyższy spośród wszystkich segmentów funduszy. To równocześnie najwyższe tegoroczne saldo wpłat i wypłat jeśli chodzi o produkty dłużne. Zdecydowana większość środków napłynęła do produktów, których kapitał

MF: Potrzeby pożyczkowe budżetu 2016 wzrosną do 73,72 mld zł netto

pożyczkowych netto zaplanowano na poziomie 47,6 mld zł, a finansowanie zagraniczne - na 26,12 mld zł, podano także. "Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje: a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych

Capital Park miał 262,94 mln zł zysku netto, 367,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych i tym samym na rekordowo wysoki wzrost NAV (+27% r/r). Dzięki wpływom ze sprzedaży tego kluczowego projektu nasze saldo gotówki na koniec roku wyniosło rekordowe 604 mln zł a wskaźniki zadłużenia netto spadły aż do poziomu 5%" - czytamy w liście zarządu do

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,4% m/m do 977,6 mld zł w sierpniu

zadłużenia w sierpniu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,5 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 2,8 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,4 mld zł), różnic kursowych (6,5 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 2,2

Budimex miał 110,57 mln zł zysku netto, 156,61 mln zł zysku EBIT w I poł. br.

" - czytamy dalej. W okresie pierwszych sześciu miesięcy roku saldo gotówki netto uległo poprawie o 548 mln zł. Pozycja gotówkowa wspierana była przede wszystkim przez sprawne fakturowanie bieżących robót i szybkie regulowanie należności przez inwestorów, podsumowano

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,2% m/m do 973,3 mld zł w lipcu

zadłużenia w lipcu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,3 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,9 mld zł), różnic kursowych (3,7 mld zł) - osłabienie wobec euro o 0,9%, wobec

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -0,73 mld zł w styczniu

korporacyjnych, które zakończyły miesiąc z symboliczną przewagą umorzeń" - czytamy dalej. W styczniu drugie miejsce na podium zajęły detaliczne fundusze akcyjne, które pozyskały netto ponad 50 mln zł (fundusze niedetaliczne zamknęły miesiąc z ujemnym saldem). O dobrym wyniku

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,04% m/m do 954,6 mld zł w styczniu

wypadkową: zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+17,4 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-15,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa 6,6 mld zł, różnic kursowych (-1 mld zł) - umocnienie

Projekt budżetu 2019: Deficyt budżetu wyniesie 23,76 mld zł w 2018 r.

, - dodatniego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 1 628,2 mln zł, b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 3 802,9 mln zł. Na ujemne finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 11 060,5 mln zł

Pepees miał 4,82 mln zł zysku netto, 6,07 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees odnotowało 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Sygnity miało 15,92 mln zł zysku netto z dział. kont. w I poł. r.obr. 2018/2019

stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Biorąc pod uwagę także wyższe saldo środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o 7,5 mln zł grupa efektywnie zmniejszyła swoje zadłużenie netto o 57 mln zł, podano także. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,1% m/m do 975,11 mld zł w czerwcu

zadłużenia w czerwcu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,2 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,9 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,6 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,3% m/m do 976,14 mld zł w maju

zadłużenia w maju 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,4 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,1 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3,4 mld zł), różnic kursowych (+0,6 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,01%, wobec

Analizy.pl: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,9 mld zł w styczniu

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych było dodatnie w styczniu i przekroczyło 0,9 mld zł, m.in. dzięki pracowniczym planom kapitałowym (PPK), podały Analizy.pl. "Nie było niespodzianki jeśli chodzi o

Saldo wpłat i umorzeń w TFI było wyniosło minus 357 mln zł w listopadzie

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Listopad był kolejnym miesiącem, w którym saldo wpłat i wypłat dla całego rynku było ujemne. Klienci funduszy inwestycyjnych wypłacili w minionym miesiącu środki o łącznej wartości 357 mln zł netto, podały Analizy Online

MF przekaże z budżetu na rynek 7,9 mld zł w styczniu

okresie I-XII 2018 r.: sprzedaż obligacji wyniosła 124,5 mld zł, wobec 122,7 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, bonów nie sprzedawano, wobec 6,0 mld zł sprzedanych w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy dalej. "Finansowanie netto na rynkach

WysokieNapiecie: Import netto prądu osiągnął w 2017 r. najwyższy poziom od 1988

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Do Polski wpłynęło 13,3 TWh energii elektrycznej, a wypłynęło 11 TWh wynika ze wstępnych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) przeanalizowanych przez WysokieNapiecie.pl. Oznacza to najwyższy poziom importu netto od 1988 r

Analizy Online: Detaliczne fundusze inwestycyjne pozyskały 1,2 mld zł w kwietniu

, bilans sprzedaży wyniósł ok. -0,7 mld zł. To największy odpływ kapitału netto od czterech miesięcy" - czytamy w komunikacie. Największą zmianą w strukturze sprzedaży w porównaniu do marca jest ponowny wzrost zainteresowania klientów funduszami akcyjnymi. Kwietniowe saldo

APK: Eksport wzrośnie o 5,3% r/r, a import o 6% r/r w 2019 r.

. Kształtowanie się eksportu netto ma z kolei odzwierciedlenie w wysokości salda obrotów towarowych i jest ważnym czynnikiem wpływającym na saldo rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym. "W 2019 r. deficyt rachunku bieżącego pozostanie ujemny, przekraczając 1% PKB. Głównym

MF nie przekaże środków z budżetu na rynek do końca roku

analogicznym okresie 2017 r., * brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-XI 2018 r. było ujemne i wyniosło 3 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo

Grupa Kęty prognozuje ok. 77 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w analogicznym kwartale zeszłego roku saldo wyniosło -5 mln zł). Na koniec kwartału dług netto grupy kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 740 mln zł, a więc będzie na poziomie zbliżonym do zanotowanego na koniec poprzedniego kwartału

MF przekaże z budżetu na rynek 0,5 mld zł do końca roku

., * brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-X 2018 r. było ujemne i wyniosło 2,2 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,6% m/m do 978,997 mld zł w marcu

zadłużenia w marcu 2019 r. był głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 3,7 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+11,1 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb

MF przekaże z budżetu na rynek 15,9 mld zł w X, 16,4 mld zł do końca roku

zł wobec wzrostu o 29,1 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., * brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-IX 2018 r. było ujemne i wyniosło 2,2

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 949,6 mld zł we wrześniu

wartościowych (SPW; +4,0 mld zł). "Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-14,9 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-7,1 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 867,5 mln zł w marcu 

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych było dodatnie w marcu i sięgnęło 867,5 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Saldo od początku roku wyniosło 3 188 mln zł. Izba podkreśliła

MF przekaże z budżetu na rynek 1,3 mld zł we IX, 17,7 mld zł do końca roku

. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-VIII 2018 r. było ujemne i wyniosło 1,5 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z: * ujemnego salda obligacji w wysokości 1,9 mld euro (saldo ujemne: 1 mld euro w

NBP: Zagraniczne inwestycje bezp. w Polsce wzrosły o 20% do 41,5 mld zł w 2018r.

zł, wobec 10,2 mld zł odnotowanego rok wcześniej. Na saldo transakcji największy wpływ miały spadek reinwestycji zysków oraz spłaty netto instrumentów dłużnych. Pomijając reorganizacje w ramach grup kapitałowych spośród transakcji wyróżniła się inwestycja w branży przetwórstwa przemysłowego, będąca

PiS przeforsował ustawę o fotowoltaice. "Sejmowy walec przejechał po prosumencie"

; energii do sieci), ale był i tak znacznie przychylniejszy niż pomysły PiS. Emilewicz proponowała rozliczenie ilościowe prosumenta z operatorem energii, tzw. net metering. Polega on na rozliczeniu salda netto ilości energii. Jeśli prosument ma saldo ujemne - płaci według taryfy detalicznej. Jeśli dodatnie

MF przekaże z budżetu na rynek 0,1 mld zł w VIII, 19,6 mld zł do końca roku

. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-VII 2018 r. było ujemne i wyniosło 1,5 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z: * ujemnego salda obligacji w wysokości 1,9 mld euro (saldo ujemne: 1,0 mld euro w

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie 2019 r., podały Analizy Online. Listopad przyniósł kontynuację napływu nowych środków do funduszy inwestycyjnych, przy czym dodatni

Grupa Kęty szacuje ok. 83 mln zł zysku netto, 140 mln zł EBITDA w III kw.

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty szacuje, że w III kw. 2018 roku osiągnęła wstępnie ok. 83 mln zł zysku netto, tj. 7% wyższy r/r, przy przychodach w wysokości 815 mln zł i zysku EBITDA na poziomie 140 mln zł, podały Kęty. "Według

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 946,56 mld zł w lipcu

: - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+18,8 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-12,3 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-10,6 mld zł) oraz salda

Sąd oddalił wniosek Impression o upadłość Trakcji PRKiI

. oraz aneksem nr 2 z dnia 3 września 2018 r., dotyczącą wykonania wzmocnień podłoża i nasypu oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Szacunkowe wynagrodzenie Impression wynikające z umowy wynosi 9 901 026,03 zł netto. Jak podawała spółka, znajdowała się wtedy w sporze z Impression co do salda

Quercus TFI miało 5,54 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBITDA w I poł.

czerwca 2020 r. wynosiły 2 288 mln zł i były niższe w porównaniu do stanu z końca 2019 r.( 2 637,8 mln zł ) o 13%. Saldo nabyć w ramach funduszy w I półroczu 2020 r. wyniosło -327 mln zł z tendencją do poprawy pod koniec okresu. Największe odpływy netto zanotował Quercus Ochrony Kapitału -523 mln zł, a

Rafako miało 473,12 mln zł straty netto, 437,56 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Rafako odnotowało 473,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 33,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,62 mld zł w lipcu

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w lipcu i wyniosło 1 615,3 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). To najwyższy poziom w tym roku i równocześnie najlepszy wynik w ciągu ostatnich

MF: Zadłużenie SP spadło o 1,8% m/m do 960,88 mld zł w październiku

;Wzrost zadłużenia w październiku 2019 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,1 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 1,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-12,9 mld zł), różnic kursowych (-8,0 mld zł) - umocnienia

LW Bogdanka miała wstępnie 667,93 mln zł skons. zysku netto w 2017 r.

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka miał wstępnie 1,78 mld zł skonsolidowanych przychodów i 667,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., podała spółka. "Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 978,56 mld zł we wrześniu

zadłużenia we wrześniu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,2 mld zł; zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,1 mld zł); różnic kursowych (-0,3 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 0,2% i

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,3 mld zł w maju 

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło 0,3 mld zł netto w maju 2019 r., podały Analizy Online. Fundusze detaliczne oferowane szerokiemu gronu inwestorów pozyskały jedynie 49 mln zł netto. "

Blamaż ekspertów Patryka Jakiego. Pomylili się w obliczeniach, źle je wykonali, dobre rzeczy pominęli. "Losowy generator liczb"

, pomijając przepływy dotyczących usług, których Polska jest bardzo dużym eksporterem netto. - Saldo w tym obszarze jest silnie dodatnie - mówi Bukowski. Wypracowują je firmy transportowe, turystyczne, telekomunikacyjne czy informatyczne.  Jak wcześniej jednak wspomnieliśmy, taka próba analizy korzyści i

Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś

transakcji sprzedaży akcji banku emitent będzie informował w drodze raportów bieżących" - czytamy w komunikacie. Getin Holding informował wcześniej, że zysk netto segmentu Białoruś wyniósł w pierwszym kwartale br. 5,8 mln zł i był o 33,9% wyższy w ujęciu rocznym. Bank

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 954 mld zł w XI

zadłużenia w listopadzie 2018 r. był głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (+5 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,6 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,9 mld zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 963,57 mld zł w lutym

zadłużenia w lutym 2019 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6,9 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 7,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,8 mld zł), różnic kursowych (+2,3 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,7%, wobec

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,4 mld zł w grudniu 

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,4 mld zł w grudniu ub. r., przy czym zdecydowana większość środków - ponad 1 mld zł - trafiła do funduszy detalicznych. W całym roku saldo wpłat i wypłat przekroczyło 17 mld zł - to

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 949,86 mld zł w X

;Wzrost zadłużenia w październiku 2018 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-1,1 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 3,3 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+7,1 mld zł), osłabienia złotego (+5,5 mld zł) o 1,4% wobec euro

Primetech miał 120,52 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 r.

(-) 306 tys. zł. Saldo na działalności finansowej grupy kapitałowej za okres 2019 roku było dodatnie i wyniosło 111 309 tys. zł. Za okres 2019 roku grupa kapitałowa uzyskała wynik netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości 120 133 tys. zł" - czytamy dalej

Dekpol miał 9,02 mln zł zysku netto, 13,41 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.,

9 022 tys. zł zysku netto, co oznacza poprawę o ok. 203% względem tego samego okresu 2017 roku. Na poprawę wyników finansowych istotny wpływ miało pozyskanie rentownych kontraktów. Grupa kapitałowa wykazała także dodatnie saldo pozostałych przychodów operacyjnych na poziomie 1 066 tys. zł, w

Quercus TFI miało 19,58 mln zł zysku netto, 19,56 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

koniec 2019 r. wynosiły 2 637,8 mln zł i były o 5% wyższe w stosunku do końca 2018 r. Saldo nabyć w ramach funduszy w całym 2019 r. wyniosło +23 mln zł z tendencją do poprawy. Największe napływy netto zanotował subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy +91 mln zł, poinformował prezes

Grupa Kęty prognozuje ok. 92 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł (w analogicznym kwartale zeszłego roku saldo wyniosło -5,5 mln zł). Na koniec kwartału dług netto grupy kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 680 mln zł, a więc będzie na poziomie zbliżonym do zanotowanego na koniec poprzedniego

KSF: Polska gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu

Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Polska gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu, czego przejawem jest m.in. niemal zerowa luka popytowa oraz utrzymujące się od dłuższego czasu niskie saldo na rachunku obrotów bieżących, uznał Komitet Stabilności Finansowej

Seco/Warwick miało 4,3 mln zł zysku netto, 5,85 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotowało 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

BOŚ Bank miał 23,5 mln zł zysku netto, 18,42 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

zrównoważony rozwój stanowił 34,8% salda kredytów ogółem na koniec III kwartału 2019 roku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 września 2019 roku wynosiło 4,4 mld zł. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 63,92 mln zł wobec 52,99 mln zł zysku rok

Podatki, zyski, fundusze - eksperci Solidarnej Polski mieszają wszystko w jednym kotle. Wychodzi bigos

, jakie z przynależności do Unii zyskaliśmy, a mianowicie transfer do naszego kraju technologii, kapitału, know-how i wprowadzenie polskich firm do globalnych łańcuchów dostaw. Gdzie zaliczyć transfer zysków Przyjrzyjmy się najpierw obliczeniom panów profesorów. Otóż od transferów netto, jakie otrzymała

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,03% m/m do 978,716 mld zł w kwietniu

zadłużenia w kwietniu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-7,4 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,4 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+5,5 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,5% m/m do 987,6 mld zł w styczniu 2020 r.

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-8,9 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 3,4 mld zł oraz pomniejszającym wpływie zarządzania środkami europejskimi (-5,6 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+17,9 mld zł), różnic kursowych (+3,4 mld zł

Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł o 61% r/r do 8,2 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pocztowego wyniósł 8,2 mln zł w 2018 r., co oznacza wzrost o 61% w skali roku. Bank usprawnił proces kredytu gotówkowego, wprowadził nowy proces kredytu hipotecznego oraz odbudował kompetencje sprzedażowe w

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 26,5 mln zł w grudniu

dodatnich przepływów netto w skali miesiąca. Klienci przekazali środki także do funduszy ochrony kapitału (75 mln zł netto) oraz do rozwiązań akcyjnych (4 mln zł netto). Miesięczne saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych skierowanych do szerokiego grona inwestorów po raz

ATM miał 6,01 mln zł zysku netto, 59,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

ok. 49 mln zł, z czego ponad połowa środków posłużyła przygotowaniu do uruchomienia produkcyjnego kolejnych modułów data center oraz zakupowi infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług dzierżawy serwerów dedykowanych i cloud computingu. Zadłużenie netto emitenta (po odjęciu salda środków

Zysk netto Vistula Group wzrósł r/r do 14,02 mln zł w II kw. 2017 r.

proc. r/r do poziomu 50,9%. "Vistula Group w ramach segmentu odzieżowego uzyskała 5,8 mln zł zysku netto w I półroczu 2017 roku w stosunku do 6,8 mln zł zysku netto w I półroczu 2016 roku. Na niższy wynik finansowy netto wpływ miało niekorzystne saldo na działalności

Impexmetal miał 34,08 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2019 r.

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 34,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 36,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,3% m/m do 259,2 mld zł w lutym

aktywów w lutym przyczyniło się dodatnie saldo wpłat i wypłat, które wyniosło ok. +0,3 mld zł, jak i dodatni wynik zarządzania. Około 2/3 funduszy zakończyło miesiąc z dodatnim wynikiem, w tym najwyższe stopy zwrotu osiągnęły fundusze akcyjne inwestujące na rynkach rozwiniętych. Nieco słabiej poradziły

Bank Pocztowy zakłada wyższy zysk r/r i wzrost salda kredytów w 2018 r.

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Zysk netto grupy Banku Pocztowego, który wrósł o 103% r/r do 5,1 mln zł w 2017 r., w tym roku ma ulec dalszej poprawie. Bank oczekuje, że saldo kredytów będzie rosło po ubiegłorocznym spadku, zaś marża odsetkowa netto wysokości 3,8% utrzyma się

Grupa Kęty prognozuje ok. 53 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie o 2% r/r do 107 mln zł w roku bieżącym, a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 53 mln zł, czyli będzie analogiczny z osiągniętym w poprzednim roku. "Spadek marży z działalności operacyjnej wynika

eurobank miał 103,1 mln zł zysku netto, 14,46 mld zł aktywów w 2018 r.

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - eurobank odnotował 103,1 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 102,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 669,9 mln zł wobec 662,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji

Bogdanka zanotuje ok. 110 mln zł dodatniego wpływu na wynik operacyjny w IV kw

wniosek o rekompensatę wynikającą z wprowadzonej ustawy. Na poziomie finansów spółki oznacza to możliwość dokonania zmian w saldzie rezerw, skutkujące jednorazowym pozytywnym wpływem na zysk operacyjny w czwartym kwartale tego roku" ? powiedział prezes Krzysztof Szlaga, cytowany w komunikacie

GPW miała 43,5 mln zł zysku netto, 63,2 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

. "Wzrost zysku netto jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 16,8 mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie 8,7 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,4% m/m do 941,43 mld zł w III

wypadkową: - finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+5,3 mld zł); - umocnienia złotego (-7,6 mld zł) ? o 2,2% wobec EUR, 3,2% wobec USD, 2,6% wobec CHF, 2,8% wobec JPY i o 3,5% wobec CNY; - zmniejszenia stanu

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach działających w ramach PPK wzrosła o 14% w skali miesiąca do 1 639 mln zł na koniec lipca, podały Analizy.pl. Według szacunków, saldo wpłat i wypłat w lipcu wyniosło 185 mln zł (w tym ok. 26 mln zł stanowiła wpłata powitalna

Grupa Kęty szacuje 54 mln zł zysku netto w I kw. 2017 r.

saldo wyniosło -7,3 mln zł). Szacowany skonsolidowany zysk netto I kw. będzie na poziomie porównywalnym z wynikiem zeszłorocznym i wyniesie ok. 54 mln zł" ? czytamy w komunikacie. Na koniec marca 2017 roku dług netto grupy kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok

Spółka zależna Asseco SEE nabędzie spółki Sonet za ok. 4 mln euro

której pozostałe 50% udziałów posiada Sonet společnost s.r.o. za kwotę 4 mln euro, powiększoną o saldo gotówki netto na dzień zamknięcia transakcji oraz o płatności warunkowane osiągnięciem celów finansowych spółek Sonet do wysokości 350 tys. euro, podało ASEE. "Spółki

Libet miał 1,9 mln zł zysku netto, 4,63 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Libet odnotował 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,63

Grupa Kęty szacuje ok. 65 mln zł zysku netto, 117 mln zł EBITDA w II kw.

bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w drugim kwartale 2017 roku saldo wyniosło -1,6 mln zł). Na koniec kwartału dług netto grupy kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 630 mln zł, a więc będzie o ok. 50 mln zł wyższy

Akcja kredytowa BOŚ Banku wzrosła o 0,2% w I kw., wskaźnik NPL: 12,5%

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez BOŚ Bank na koniec I kwartału 2020 wyniosła 12,03 mld zł i była wyższa o 0,2% w porównaniu z końcem 2019 r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 12,5% wobec 12,2% rok