saldo depozyt

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 1088,19 mld zł w czerwcu

;Wzrost zadłużenia w czerwcu 2020 r. był głównie wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 8,8 mld zł, powiększającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (+2,3 mld zł) oraz saldzie

MF przekaże z budżetu na rynek 64,7 mld zł do końca 2019 r.

2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 9 mld zł wobec wzrostu o 4,7 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w styczniu 2019 r. było ujemne i wyniosło 1,6 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo dodatnie: 1,1

MF przekaże z budżetu na rynek 37,8 mld zł do końca 2019 r.

-IV 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 19,1 mld zł, wobec wzrostu o 11,1 mld zł w analogicznym okresie 2018 r "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-IV 2019 r. było dodatnie i wyniosło 0,3 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo

MF przekaże z budżetu na rynek 52,3 mld zł do końca 2019 r.

. saldo dodatnie: 2 mld euro), co wynikało z: - dodatniego salda obligacji w wysokości 0,3 mld euro (saldo dodatnie: 1 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.), - dodatniego salda kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,1 mld euro (saldo dodatnie

MF przekaże z budżetu na rynek 57,5 mld zł do końca 2019 r.

2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 15,2 mld zł, wobec wzrostu o 14,8 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie od I-II 2019 r. było ujemne i wyniosło 1,6 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 17,9 pkt m/m do -5,5 pkt w VI

rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 33 pkt i wynosi 24 pkt" - czytamy dalej. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 16 pkt i wynosi obecnie plus 1 pkt. W przypadku salda ocen zmian

Pengab spadł o 10,6 pkt m/m do 25,7 pkt w maju

. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m zmalał o 9 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m spadek o -12 pkt, a r/r o -1 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m zmalało o 18 pkt, a r/r jest wyższe o 11 pkt. W przypadku

Pengab wzrósł o 5 pkt m/m do 30,7 pkt w czerwcu

samochodowych saldo ocen wzrosło o 17 pkt, a prognoz o 1 pkt, podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 10 pkt, a r/r o 18

Pengab wzrósł o 2,9 pkt m/m do 28,9 pkt w listopadzie

raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 6 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 1 pkt, a r/r brak zmiany. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 22 pkt, a r

Pengab spadł o 4,2 pkt m/m do 21,3 pkt w październiku

. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 4 pkt i wynosi obecnie 12 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 5 pkt, a r/r spadek o 8 pkt. Saldo ocen dla depozytów

Pengab wzrósł o 6,7 pkt m/m do 36,3 pkt w kwietniu

przypadku kredytów samochodowych saldo ocen wzrosło o 8 pkt, a prognoz o 2 pkt, podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 5 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m spadek

Pengab wzrósł o 7,3 pkt m/m do 29,6 pkt w marcu

raporcie. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 11 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 21 pkt, a r/r spadek o 1 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 16 pkt, a r/r

Pengab spadł o 5,5 pkt m/m do 21,8 pkt w grudniu

gospodarstw domowych m/m wzrósł m/m o 1 pkt. "W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych nie odnotowano zmian w ujęciu m/m, a r/r wzrost o 9 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m spadło o 7 pkt, a r/r wzrosło o 8 pkt. W przypadku depozytów bieżących

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 2,5 pkt m/m do -3 pkt w lipcu

przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 8 pkt., a r/r wzrost o 6 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 10 pkt., a r/r jest niższe o 40 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw

Pengab wzrósł o 0,3 pkt m/m do 25,8 pkt w lipcu

także o 3 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 3 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych m/m jest wyższe o 6 pkt." - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 4 pkt. i

Pengab spadł o 2,7 pkt m/m do 25,5 pkt w czerwcu

raporcie. Wskaźnik ocen spadł o 0,3 pkt m/m do 22,5 pkt, a wskaźnik prognoz spadł o 5,1 pkt do 28,5 pkt. "Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 6 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 2,9 pkt m/m do 20,2 pkt w lutym

; - napisano w materiale. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m pozostał bez zmian i wynosi obecnie 17 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 1 pkt

Pengab wzrósł o 0,6 pkt m/m do 25,5 pkt we wrześniu 

na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt i wynosi obecnie 16 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 9 pkt, a r/r wzrost o 3 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 2 pkt, a r/r

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,6 pkt m/m do 23,1 pkt w styczniu

jest niższe o 4 pkt, a r/r spadło o 12 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 10 pkt, a r/r jest wyższe o 3 pkt" - czytamy dalej. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt i wynosi obecnie

Pengab spadł o 0,9 pkt m/m do 24,9 pkt w sierpniu

depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt i wynosi obecnie 14 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano utrzymanie poziomu z minionego miesiąca, a r/r spadek o 5 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 1 pkt, a r

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 27,4 pkt m/m do -23,4 pkt w V

dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 44 pkt i wynosi minus 9 pkt" - czytamy dalej. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 31 pkt i wynosi obecnie minus 15 pkt. W przypadku salda ocen

Pengab spadł o 1,7 pkt m/m do 18,5 pkt w grudniu

pkt, a r/r jest niższe o 7 pkt" - czytamy dalej. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m pozostał bez zmian i wynosi obecnie 16 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw

Pengab spadł o 1,1 pkt m/m do 20,2 pkt w listopadzie

. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 10 pkt, a r/r jest niższe o 7 pkt" - czytamy dalej. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 4 pkt i wynosi obecnie 16 pkt. W przypadku salda ocen zmian

Pengab wzrósł o 1,3 pkt m/m do 25,6 pkt w lutym

wyższe o 19 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych jest wyższe o 10 pkt, podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m

Pengab spadł o 2,4 pkt m/m do 28,2 pkt w maju

jest wyższe o 4 pkt, a r/r jest wzrosło o 22 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m spadło o 8 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych m/m jest wyższe o 2 pkt" - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw

Pengab spadł o 2,4 pkt m/m do 26,5 pkt w grudniu

mieszkaniowych jest niższe o 9 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen m/m pozostało bez zmian, podobniej jak saldo prognoz które nie zmieniło się m/m, podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt. W przypadku

Pengab wzrósł o 1,8 pkt m/m do 30,6 pkt w kwietniu

o 13 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 9 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych spadło o 4 pkt" - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów

Pengab wzrósł o 0,4 pkt m/m do 25,8 pkt w październiku 

o 1 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano wzrost m/m o 6 pkt, a saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 5 pkt. "Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 4 pkt, m/m spadł o 1 pkt

Pengab wzrósł o 3,2 pkt m/m do 28,8 pkt w marcu

konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 3 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych jest wyższe o 9 pkt" - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w

Pengab spadł o 0,6 pkt m/m do 26 pkt w październiku

wzrosło m/m o 2 pkt, a prognoz spadło o 4 pkt, podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 2 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 5 pkt, a r/r wzrost o 6 pkt

Pengab spadł o 2,2 pkt m/m do 24,3 pkt w styczniu

6 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m pozostało bez zmian, a w przypadku kredytów mieszkaniowych jest wyższe o 17 pkt., podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 3 pkt. W przypadku salda ocen

Mamy coraz mniej pieniędzy, bo uciekamy przed inflacją

Statystyki podaży pieniądza NBP opisuje za pomocą czterech wartości: M0, M1, M2 i M3.  M0 to po prostu pieniądze, które mamy w portfelu, czyli gotówka będąca w obiegu. M1 to M0 oraz nasze depozyty w banku na kontach. M2 to w uproszczeniu koszyk M1 oraz lokaty pieniężne do dwóch lat. M3 to z

Pengab wzrósł o 0,1 pkt m/m do 26,6 pkt we wrześniu

, a prognoz wzrosło o 3 pkt, podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 4 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 1 pkt, a r/r wzrost o 5 pkt. Saldo ocen

Pengab spadł o 0,7 pkt m/m do 26,5 pkt w sierpniu

. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył wartość o 6 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m spadek o 11 pkt, a r/r wzrost o 5 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m pozostało bez zmian, a r/r jest wyższe o 3

Pengab wzrósł o 1,5 pkt m/m do 27,3 pkt w listopadzie

. Z raportu wynika, że ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł m/m o 4 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano wzrost m/m o 6 pkt, a w ujęciu rocznym - o 12 pkt. "Wskaźnik ocen sytuacji na rynku

Pengab spadł o 4,7 pkt m/m do 18,2 pkt w czerwcu

gospodarstw domowych, to zarówno wskaźnik ocen, jak i wskaźnik prognoz sytuacji nieznacznie obniżyły się w czerwcu. Wskaźnik ocen spadł o 1 pkt proc., natomiast wskaźnik prognozy o 4 pkt proc. w stosunku do majowego pomiaru. Saldo depozytów terminowych spadło o 1 pkt proc., natomiast saldo depozytów bieżących

Pengab wzrósł o 2,6 pkt m/m do 25,4 pkt we wrześniu 

. Z raportu wynika, że ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadło o 1 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych nie odnotowano zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca. Obniżyło się natomiast m/m o 8 pkt. saldo ocen depozytów terminowych. W

MF przekaże z budżetu na rynek 7,9 mld zł w styczniu

kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 1 mld euro (saldo ujemne: 0,6 mld euro w 2017 r.)" - czytamy dalej. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec grudnia 2018 r. zgromadzono środki w wysokości 54,9 mld zł, z czego: w depozytach

Pengab spadł o 3,5 pkt m/m do 27,2 pkt w lipcu

. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m pozostał bez zmian. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 1 pkt, a r/r podobnie, także o 1 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m spadło o 9 pkt, a r/r jest wyższe o 2

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 18,9 pkt m/m do -50,8 pkt w IV

klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 28 pkt i wynosi obecnie minus 46 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 44 pkt, a r/r spadek o 93 pkt. Saldo ocen dla depozytów

GNB oczekuje spadku kosztów ryzyka w segm. detalicznym do 5% i niżej

wyniosły 5,5% na koniec III kw. wobec 6,5% na koniec ub. roku. Saldo kredytów wynosiło 41,3 mld zł, a saldo depozytów 46,1 mld zł na koniec września br. Wskaźnik kredytów do depozytów (L/D) kształtował się na poziomie 89,5%, a wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 53,7% na koniec

MF nie przekaże środków z budżetu na rynek do końca roku

analogicznym okresie 2017 r., * brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-XI 2018 r. było ujemne i wyniosło 3 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 52,1 pkt m/m do -31,9 pkt w marcu

. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 35 pkt i wynosi obecnie minus 18 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 37 pkt, a r/r spadek o 45 pkt

MF przekaże z budżetu na rynek 0,5 mld zł do końca roku

., * brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-X 2018 r. było ujemne i wyniosło 2,2 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z

MF przekaże z budżetu na rynek 15,9 mld zł w X, 16,4 mld zł do końca roku

wysokości 0,3 mld euro (saldo ujemne: 0,4 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.)" - czytamy także w materiale. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec września 2018 r. zgromadzono środki w wysokości 50,2 mld zł, z czego: w depozytach

Pengab wzrósł o 5,1 pkt m/m do 26,9 pkt w styczniu

kredytów samochodowych saldo ocen wzrosła o 10 pkt, a prognoz o 9 pkt" - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt m/m. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano ujęciu wzrost o 2 pkt

MF przekaże z budżetu na rynek 1,3 mld zł we IX, 17,7 mld zł do końca roku

. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-VIII 2018 r. było ujemne i wyniosło 1,5 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z: * ujemnego salda obligacji w wysokości 1,9 mld euro (saldo ujemne: 1 mld euro w

Pengab spadł o 0,2 pkt m/m do 22,7 pkt w październiku

salda depozytów bieżących, jak i terminowych. W przypadku depozytów przedsiębiorstw zarówno wskaźnik ocen, jak i prognoz sytuacji utrzymują poziom zbliżony do wrześniowego pomiaru. Saldo depozytów bieżących przedsiębiorstw utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do

Pengab spadł o 4,5 pkt m/m do 22,3 pkt w lutym

prognoz wzrosło o 4 pkt wzrosło o 6 pkt m/m, a w ujęciu rocznym jest niższe o 5 pkt" - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m zmalał o 11 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano ujęciu m

MF przekaże z budżetu na rynek 0,1 mld zł w VIII, 19,6 mld zł do końca roku

. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-VII 2018 r. było ujemne i wyniosło 1,5 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z: * ujemnego salda obligacji w wysokości 1,9 mld euro (saldo ujemne: 1,0 mld euro w

Pengab spadł o 2 pkt m/m do 22,9 pkt w maju

pkt proc. w stosunku do kwietniowego pomiaru. Saldo depozytów terminowych spadło o 9 pkt proc., natomiast saldo depozytów bieżących nie uległo zmianie od kwietnia. W maju wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wzrósł o 2 pkt proc., w

BGŻOptima: Aż 60% oszczędności Polaków leży na nieoprocentowanych kontach

.', opublikowanego przez NBP w czerwcu br. wynika, że proces odwracania się klientów od depozytów terminowych zaczął się w połowie 2015 r. Wtedy osłabła dynamika napływu nowych środków do banków. W ostatnich trzech kwartałach 2016 r. po raz pierwszy saldo wypłat przekraczało saldo wpłat na depozyty" - czytamy w

Pengab spadł o 1,1 pkt m/m do 19,6 pkt w lipcu

lipiec przynosi wynoszący 3 pkt proc. spadek wartości wskaźnika bieżącego przy jednoczesnym wzroście (o 4 pkt proc.) wskaźnika wyprzedzającego. Saldo ocen rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych w porównaniu z czerwcem jest niższe o 7 pkt proc., saldo ocen rynku depozytów terminowych - niższe o 10

Pengab wzrósł o 0,2 pkt m/m do 12,1 pkt w lutym

rynku depozytów gospodarstw domowych utrzymują zbliżony poziom do styczniowego pomiaru, są natomiast niższe w stosunku do stycznia ubiegłego roku. Na poziomie szczegółowym zanotowano spadek salda depozytów bieżących o 8 pkt proc. w stosunku do poprzedniego pomiaru. Luty

Pengab wzrósł o 2,4 pkt m/m do 24,9 pkt w kwietniu

się. Na poziomie szczegółowym obserwujemy nieznaczny wzrost salda depozytów bieżących i terminowych gospodarstw domowych. W przypadku kredytów podmiotów gospodarczych kwiecień nie przyniósł znacznych wahań wskaźników prognoz i ocen, po wcześniejszej tendencji wzrostowej. Oba

Pengab wzrósł o 0,1 pkt m/m do 18,3 pkt w lipcu

łagodny spadek. Wzrost zanotowano w przypadku salda kredytów inwestycyjnych (8 p. p.). Wskaźnik salda kredytów obrotowych wzrósł także o 4 p.p. Saldo oceny wartość kredytów zagrożonych przedsiębiorstw wzrosła o 4 p.p. Na rynku depozytów gospodarstw domowych zarówno wskaźnik ocen

Pengab spadł o 1,2 pkt m/m do 22,8 pkt w sierpniu

obrotowych. Z raportu wynika, że ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących i terminowych gospodarstw domowych obserwujemy m/m spadek odpowiednio o 4 pkt i 1 pkt. Z kolei

Pengab wzrósł o 2,3 pkt m/m do 22,9 pkt we wrześniu

stosunku do września ubiegłego roku o 7 pkt proc. "Zarówno wskaźnik ocen, jak i prognoz sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych podniósł się we wrześniu, osiągając poziom zbliżony do ubiegłorocznego pomiaru. Na poziomie szczegółowym zauważalny jest wzrost salda ocen

Kary za trzymanie gotówki na kontach. W zamian banki zapłacą klientom za korzystanie z kart?

chcieliby załapać się na zwrot 5 lub nawet 10 proc. płatności za benzynę. Mimo że money back jest duży, to bank wymaga, aby średnie saldo na rachunku wynosiło odpowiednio 2 lub 4 tys. zł, średnia kwota na depozytach 10 lub 50 tys. zł, a wydatki kartą 500 lub 1500 zł. Bardziej przystępne warunki (albo stan

Pengab spadł o 2 pkt m/m do 22 pkt w czerwcu

odnotowały wzrost o 5 pkt w przypadku kredytów inwestycyjnych oraz spadek o 4 pkt w przypadku kredytów obrotowych" - czytamy w informacji. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 2 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw

Pengab spadł o 1,8 pkt m/m do 24 pkt w maju

2 pkt m/m. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy wzrost o 5 pkt m/m, zaś w przypadku depozytów terminowych spadek o 12 pkt. Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 5 pkt, odnotował wzrost o 1

Pengab wzrósł o 4,9 pkt m/m do 20 pkt w styczniu

kredytów mieszkaniowych pozostało bez zmian. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy m/m wzrost o 1 pkt proc. W przypadku depozytów terminowych indeks ocen

Pengab spadł o 5,2 pkt m/m do 11,9 pkt w styczniu

inwestycyjnych o 5 pkt proc. oraz wzrost salda kredytów zagrożonych przedsiębiorstw o 3 pkt proc." - czytamy także. W przypadku depozytów gospodarstw domowych, zarówno wskaźnik oceny, jak i prognoz sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych utrzymują się na poziomie

Pengab wzrósł o 3,2 pkt m/m do 23,2 pkt w lutym

prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło m/m o 16 pkt, a dla kredytów mieszkaniowych o 24 pkt. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy m/m wzrost o 6

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,62 mld zł w lipcu

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w lipcu i wyniosło 1 615,3 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). To najwyższy poziom w tym roku i równocześnie najlepszy wynik w ciągu ostatnich

W pandemii więcej oszczędzamy. W co inwestować tę kasę?

mogli szybko skorzystać ze środków odłożonych na takich kontach. – Wolumeny depozytów klientów indywidualnych w II półroczu 2020 roku rosną, mimo obniżenia stawek oprocentowania dla klientów do poziomów zerowych lub bliskich zera. Rosną salda na kontach osobistych, a spadają na kontach

Pengab wzrósł o 2,1 pkt m/m do 24 pkt w lipcu

obrotowych saldo ocen m/m wzrosło odpowiednio o 13 i 8 pkt. Indeksy prognostyczne odnotowały spadek o 1 pkt. w przypadku kredytów inwestycyjnych oraz wzrost o 7 pkt w przypadku kredytów obrotowych" - czytamy w informacji. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw

Pengab wzrósł o 10,4 pkt m/m do 22,5 pkt w marcu

poprzedniego miesiąca. Nieznacznie - o 3 pkt proc. - wzrosło także saldo kredytów zagrożonych przedsiębiorstw. "Zarówno wskaźnik oceny, jak i prognoz sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych wzrosły - odpowiednio o 5 pkt proc. (oceny) i 7 pkt proc. (prognozy). Na

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 949,6 mld zł we wrześniu

wartościowych (SPW; +4,0 mld zł). "Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-14,9 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-7,1 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i

Pengab wzrósł o 7,1 pkt m/m do 30,3 pkt w marcu

. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 9 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy m/m wzrost o 9 pkt, w przypadku depozytów terminowych o 13 pkt" - czytamy w komunikacie. Wskaźnik ocen

Pengab spadł o 2,1 pkt m/m do 15,1 pkt w grudniu

konsumpcyjnych m/m wzrosło o 1 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych obniżyło się m/m o 13 pkt., dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o 4 pkt, podano w materiale. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt. W przypadku salda ocen

Pengab spadł o 4,9 pkt m/m do 17,1 pkt w grudniu

poprzedniego miesiąca obniżył się o 5 pkt proc. "Bieżący miesiąc przyniósł wzrost wskaźnika ocen rynku depozytów podmiotów gospodarczych o 5 pkt proc. przy jednoczesnym spadku prognoz o 7 pkt proc. Na poziomie szczegółowym widoczny jest wyraźny wzrost salda depozytów terminowych

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 946,56 mld zł w lipcu

o 1,8 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -2,3 mld zł) po przeprowadzeniu przetargów zamiany i sprzedaży oraz wykupie obligacji PS0718. "Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową

Pengab spadł o 0,8 pkt m/m do 21,9 pkt w listopadzie

. Podobnie do wskaźnika ocen rynku kredytowego, również wskaźnik rynku depozytowego podmiotów gospodarczych nie zmienił się stosunku do poprzedniego miesiąca i utrzymuje poziom sprzed miesiąca. Na poziomie szczegółowym obserwowany jest nieznaczny wzrost salda ocen depozytów terminowych oraz bieżących

Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł o 61% r/r do 8,2 mln zł w 2018 r.

ograniczenie poziomu ryzyka m.in. w segmencie kredytów gotówkowych i ratalnych, która objawiła się poprzez zmniejszenie o 18% wejść (saldo migrującego kapitału) do portfela NPL w 2018 w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r." - czytamy także. Wprowadzone usprawnienia w ramach

Pengab spadł o 4,4 pkt m/m do 25,9 pkt w kwietniu

ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 11 pkt, dla kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 7 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych spadło m/m o 9 pkt, a dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o 7 pkt. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw

Pengab spadł o 2 pkt m/m do 17,2 pkt w listopadzie

jest niższe o 16 pkt, podano w materiale. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 1 pkt proc. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy m/m wzrost o 1 pkt proc. W przypadku depozytów terminowych

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 35% r/r, wskaźnik NPL: 4,3% w I półr.

depozytowych (11% w skali roku). Łączne środki klientów indywidualnych zdeponowane w banku na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnęły wartość 58,3 mld zł, zaś depozyty klientów ogółem wyniosły 76 828 mln zł i zanotowały wzrost o 28,4% w stosunku do salda na dzień 30 czerwca 2018. "

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

r., wykazując wzrost o 9.3% w skali roku. Depozyty ogółem wzrosły o 12,1% rocznie do poziomu 66 673 mln zł. "Depozyty gospodarstw domowych wyniosły 47.827 mln zł na dzień 31.03.2019 r, po solidnym wzroście o 10,8% rocznie. W ramach tego

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 7% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% w III kw.

Millennium osiągnęły poziom 69 318 mln zł na dzień 30 września 2018 r., wykazując wzrost na poziomie 5,6% w stosunku do końca września 2017 r. oraz stabilny poziom w stosunku do końca czerwca 2018 r. Depozyty wzrosły o 6,3% rocznie i przekroczyły poziom 60 mld zł, osiągając łączne saldo 60,223 mln zł na 30

Pengab wzrósł o 1,0 pkt m/m do 20,6 pkt w sierpniu

. Oceny bieżącej sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych kontynuują spadek, nie zmienia się natomiast wskaźnik prognoz. W porównaniu z lipcem, saldo ocen rynku depozytów bieżących jest niższe o 6 pkt proc., natomiast saldo depozytów terminowych wzrosło od lipca o 3 pkt proc

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 954 mld zł w XI

netto budżetu państwa (-14,0 mld zł), w tym salda depozytów JSFP i sądowych (-8,3 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 11,1 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+25,5 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, osłabienia złotego

KNF: Poza systemem IPS pozostawało 39 banków spółdzielczych na koniec stycznia

stosunkowo dużymi środkami zgromadzonymi na rachunkach depozytu obowiązkowego w bankach zrzeszających oraz funduszami pomocowymi. Celem depozytu obowiązkowego jest zabezpieczenie płynności uczestników IPS, zaś funduszu pomocowego wsparcie w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym w obszarze

Zysk netto BGK spadł r/r do 349,17 mln zł w 2016 r.

zwiększenie salda depozytów klientów. W odniesieniu do 2015 roku bank odnotował wzrost tej pozycji o 17 725,6 mln zł, tj. o 89,2%. Dotyczył on głównie depozytów jednostek budżetu centralnego (JBC), w tym Ministerstwa Finansów oraz depozytów podmiotów gospodarczych, wskazano także

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 949,86 mld zł w X

salda zarządzania środkami europejskimi (-7 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-7,9 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 6,5 mld zł, - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+30,4 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie

DM BOŚ podniósł wycenę Alior Banku do 97,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

korporacyjnych. W omawianym okresie bank działał aktywnie również na froncie depozytów. W efekcie oczekujemy wzrostu wyniku na działalności podstawowej, ale również bazy kosztów w ujęciu kw./kw. Spodziewamy się także wyższego poziomu odpisów aktualizujących w odniesieniu do

Pengab spadł o 4,7 pkt m/m do 19,2 pkt w październiku

kredytów inwestycyjnych 6 pkt. Obniżyła się prognoza dla kredytów obrotowych do 31 pkt z 38 pkt w minionym miesiącu" - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 3 pkt proc. W przypadku salda ocen depozytów bieżących

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,2% m/m do 836,82 mld zł w listopadzie

% od pocz. r.). "Wzrost salda depozytów przyjętych od jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) i depozytów sądowych, związany głównie z wdrożeniem II etapu konsolidacji zarządzania płynnością, przyczynił się z jednej strony do obniżenia potrzeb pożyczkowych (o 10,1

Alior Bank przedstawi jednorazowe koszty przejęcia SKOK Jaworzno po II kw.

% właścicieli depozytów, zaś saldo przejętych kredytów wzrosło o blisko 60%" - powiedział Bachta w rozmowie z ISBnews. Wielkość aktywów SKOK Jaworzno stanowi poniżej 0,4% aktywów Alior Banku. W wyniku przejęcia Alior Bank powiększy swoją bazę o ponad 100 tys. nowych klientów

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 0,7% r/r, wskaźnik NPL to 4,54% w I poł.

zdecydowany wzrost o 3 628 mln zł, tzn. o 6,8% w skali roku. Depozyty klientów indywidualnych wyniosły 40 414 mln zł na koniec czerwca i stanowiły 70,9% łącznego salda depozytów klientów. Ta grupa depozytów wzrosła znacząco o 2 868 mln zł, tj. o 7,6% r/r wsparta rosnącą liczbą

Na ile musi być dziś oprocentowana lokata, aby nie tracić pieniędzy?

płacił tyle za standardowy depozyt. Średnie oprocentowanie najlepszych depozytów wynosiło rok temu 2 proc. Jaka część dziś zakładanych depozytów może przynieść realną stratę przy założeniu, że inflacja utrzyma się w okolicach 1,8 proc. przez kolejny rok? Już na starcie trzeba

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 8% r/r w na koniec III kw. 2019 r.

na poziomie 15,5% na koniec września 2019. Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec III kwartału wyniosła 92,7%. Saldo depozytów detalicznych na koniec września 2019 r. było wyższe o 12,4% niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,01% m/m do 954,25 mld zł w XII ub.r.

;Wzrost zadłużenia w grudniu 2018 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+15,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 21,5 mld zł oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-4,4 mld zł), spadku stanu środków na rachunkach budżetowych (-17,4 mld zł

Idea Bank zakłada wzrost zysku netto, biznesu i liczby klientów w 2015 r.

tytułu odsetek wyniósł 332,15 mln zł, zaś wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 306,52 mln zł. Aktywa grupy Idea Bank na koniec 2014 r. wynosiły 15,1 mld zł, co stanowi wzrost o 104,1% r/r. Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 10,9

O banku, w którym klient musi pilnować, aby nie mieć zbyt dużo pieniędzy

Odkąd w Polsce zapanowała era niskich stóp procentowych, między bankami a klientami odbywa się permanentna walka o to, by klientowi wydawało się, że ma oprocentowanie pieniędzy lepsze, niż ma naprawdę. A kluczowym produktem ściągającym do banków depozyty jest konto oszczędnościowe. Promocje

eurobank miał 103,1 mln zł zysku netto, 14,46 mld zł aktywów w 2018 r.

produktowej. Odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży, czego dowodzą między innymi dane o wzroście poziomu salda kredytów. Bardzo cieszy nas również zaufanie, którym obdarzają nas klienci, deponując u nas swoje oszczędności. Cały czas dążymy do tego, by klienci mieli dostęp do naszych usług nie tylko w

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

korporacyjnym udział ten wyniósł 4,37% w porównaniu do 4,47% (rok wcześniej), w tym portfel leasingowy 4,31% w porównaniu do 4,37%" - napisano dalej. Depozyty grupy wzrosły o 5,5% rocznie, a ich całkowite saldo osiągnęło 59 474 mln zł na dzień 31 marca 2018 r