saldo budżetu państwa

Piotr Miączyński

Jak premier Morawiecki kręci z dochodami budżetu? Poza kontrolą parlamentu w tym roku aż 111 mld zł?

Jak premier Morawiecki kręci z dochodami budżetu? Poza kontrolą parlamentu w tym roku aż 111 mld zł?

Ekonomiści ING: "Saldo budżetu państwa stało się bezużytecznym wskaźnikiem kondycji finansów publicznych." NIK: "Plan budżetowy przestaje mieć istotne znaczenie", można w nim "wykazać dowolny wynik".

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 1 087,38 mld zł w maju 2020 r.

%). " Wzrost zadłużenia w maju 2020 r. był głównie wypadkową: ? potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,8 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 7 mld zł, pomniejszającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-1,9 mld zł) oraz saldzie

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1 077 179,8 mld zł w kwietniu

;Wzrost zadłużenia w kwietniu 2020 r. był głównie wypadkową: - potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+16 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 9,5 mld zł, powiększającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (+14,1 mld zł) oraz pomniejszającym

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1036,44,4 mld zł w marcu

zadłużenia w marcu 2020 r. był głównie wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-2,3 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 6 mld zł oraz pomniejszających potrzeby saldach depozytów JSFP i depozytów sądowych (-5,6 mld zł) oraz zarządzania

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1% m/m do 997,4 mld zł w lutym

wynikiem: potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,5 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 6,7 mld zł oraz pomniejszającym potrzeby saldzie zarządzania środkami europejskimi (-2 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,3 mld zł), różnic kursowych (+2,2 mld zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 1088,19 mld zł w czerwcu

;Wzrost zadłużenia w czerwcu 2020 r. był głównie wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 8,8 mld zł, powiększającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (+2,3 mld zł) oraz saldzie

Potrzeby pożyczkowe budżetu 2020 zwiększono o 79,82 mld zł do 103,34 mld zł

109 347,6 mln zł, * wzrostu finansowania krajowego o 68 636,4 mln zł w efekcie przede wszystkim wzrostu finansowania w formie skarbowych papierów wartościowych (o 58 507,7 mln zł) i wzrostu salda środków na rachunkach złotowych budżetu państwa (o 10 128,7 mln zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 962,01 mld zł w listopadzie

zadłużenia w listopadzie 2019 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+9,8 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 1,3 mld zł oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (+8,5 mld zł), zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-13,4 mld zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,04% m/m do 954,6 mld zł w styczniu

wypadkową: zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+17,4 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-15,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa 6,6 mld zł, różnic kursowych (-1 mld zł) - umocnienie

Rząd chwali się nadwyżką, której de facto nie ma

Rząd chwali się nadwyżką, której de facto nie ma

centralny musi wpłacić do budżetu 95 proc. swojego zysku, o ile taki osiągnie. W tym roku suma wpłacona przez NBP była rekordowa. Budżet został zasilony kwotą aż 8,8 mld zł. Sęk w tym, że w obecnej sytuacji finansów publicznych wynik wykonania budżetu mówi niewiele. "Saldo budżetu państwa stało się

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,4% m/m do 977,6 mld zł w sierpniu

zadłużenia w sierpniu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,5 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 2,8 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,4 mld zł), różnic kursowych (6,5 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 2,2

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,2% m/m do 973,3 mld zł w lipcu

zadłużenia w lipcu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,3 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,9 mld zł), różnic kursowych (3,7 mld zł) - osłabienie wobec euro o 0,9%, wobec

Projekt budżetu 2019: Deficyt budżetu wyniesie 23,76 mld zł w 2018 r.

mln zł, b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku. Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje: a) dodatnie saldo sprzedaży i

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,1% m/m do 975,11 mld zł w czerwcu

zadłużenia w czerwcu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,2 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,9 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,6 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,3% m/m do 976,14 mld zł w maju

zadłużenia w maju 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,4 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,1 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3,4 mld zł), różnic kursowych (+0,6 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,01%, wobec

Bruksela upraszcza politykę fiskalną. Cel słuszny, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach

Bruksela upraszcza politykę fiskalną. Cel słuszny, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach

nafciarzy miliardy na ratowanie swojego budżetu Co ważniejsze, mimo wielu przypadków naruszenia traktatowych limitów deficytu i zadłużenia, sankcje finansowe przewidziane w PSW nigdy nie zostały zastosowane. Najwyraźniej państwa członkowskie borykają się z tzw. problemem działań kolektywnych (collective

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,6% m/m do 978,997 mld zł w marcu

zadłużenia w marcu 2019 r. był głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 3,7 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+11,1 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb

Banaś zdradzał przed Sejmem inżynierię finansową rządów PiS. Gorzka pigułka od prezesa NIK dla Morawieckiego

Banaś zdradzał przed Sejmem inżynierię finansową rządów PiS. Gorzka pigułka od prezesa NIK dla Morawieckiego

absolutorium z wykonania budżetu państwa. Aczkolwiek zdaniem izby stosowanie wspomnianych wyżej kroków pozwala na wykazanie w budżecie państwa dowolnego wyniku. Banaś wezwał rząd do poprawy. Ale ekonomiści ING zwracają uwagę, że podobnego rodzaju polityka jest uprawiana również w tym roku. – Saldo

MF: Zadłużenie SP spadło o 1,8% m/m do 960,88 mld zł w październiku

;Wzrost zadłużenia w październiku 2019 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,1 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 1,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-12,9 mld zł), różnic kursowych (-8,0 mld zł) - umocnienia

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 949,6 mld zł we wrześniu

wartościowych (SPW; +4,0 mld zł). "Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-14,9 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-7,1 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 978,56 mld zł we wrześniu

zadłużenia we wrześniu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,2 mld zł; zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,1 mld zł); różnic kursowych (-0,3 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 0,2% i

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 946,56 mld zł w lipcu

: - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+18,8 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-12,3 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-10,6 mld zł) oraz salda

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 954 mld zł w XI

zadłużenia w listopadzie 2018 r. był głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (+5 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,6 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,9 mld zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,5% m/m do 987,6 mld zł w styczniu 2020 r.

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-8,9 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 3,4 mld zł oraz pomniejszającym wpływie zarządzania środkami europejskimi (-5,6 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+17,9 mld zł), różnic kursowych (+3,4 mld zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 963,57 mld zł w lutym

zadłużenia w lutym 2019 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6,9 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 7,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,8 mld zł), różnic kursowych (+2,3 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,7%, wobec

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 949,86 mld zł w X

salda zarządzania środkami europejskimi (-7 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-7,9 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 6,5 mld zł, - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+30,4 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,03% m/m do 978,716 mld zł w kwietniu

zadłużenia w kwietniu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-7,4 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,4 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+5,5 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb

MF: Potrzeby pożyczkowe budżetu 2016 wzrosną do 73,72 mld zł netto

w wysokości 47 596,8 mln zł, b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku" - czytamy dalej. Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,2% m/m do 973,3 mld zł w grudniu 2019 r.

;Wzrost zadłużenia w grudniu 2019 r. był głównie wypadkową: potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8,8 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 11,8 mld zł oraz nadwyżce budżetu środków europejskich 3,1 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-5,8 mld zł), różnic

Wojna Morawieckiego z Dudą. O emerytury i obniżenie wieku

deficyt sięgnie w każdym roku 63-72 mld zł (łącznie 339 mld zł). Natomiast w najgorszej prognozie na wypłatę emerytur i rent zabraknie do 2025 r. aż 395 mld zł (wartość salda nominalna). Niedobory ZUS będzie musiał łatać z dotacji budżetu państwowego. Pytanie tylko, z czego państwo ma dokładać. Tym

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,01% m/m do 954,25 mld zł w XII ub.r.

;Wzrost zadłużenia w grudniu 2018 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+15,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 21,5 mld zł oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-4,4 mld zł), spadku stanu środków na rachunkach budżetowych (-17,4 mld zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,7% m/m do 934,69 mld zł w styczniu

, ? ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-20,7 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-8,6 mld zł), ? umocnienia złotego (-3,2 mld zł) ? o 0,5% wobec EUR, 4,3% wobec USD, 0,9% wobec JPY i o 1,0% wobec CNY oraz osłabienia o 0,2% wobec CHF" - czytamy w

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,4% m/m do 941,43 mld zł w III

wypadkową: - finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+5,3 mld zł); - umocnienia złotego (-7,6 mld zł) ? o 2,2% wobec EUR, 3,2% wobec USD, 2,6% wobec CHF, 2,8% wobec JPY i o 3,5% wobec CNY; - zmniejszenia stanu

Emerytury rolników będą większe. Rząd przekazuje miliardy do KRUS

najniższe świadczenie w ZUS i KRUS wzrośnie do 1588,44 zł. Wyższe emerytury dla rolników. Ile to będzie kosztować? Zmiana przepisów oznacza kolejne dopłaty do KRUS z budżetu państwa. W ocenie skutków regulacji rząd szacuje, że dopłaty przekroczą 33,4 mld zł w ciągu dziesięciu lat. Saldo ujemnego wpływu na

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 942,55 mld zł w IV

głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-1,7 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-1,4 mld zł); - umocnienia złotego (-1,5 mld zł) - o 0,1% wobec EUR, 1,9% wobec USD, 1,3% wobec CHF, 1,4% wobec JPY i o 2,0% wobec

Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2016 r.

łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 338 099 330 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 265 147 949 tys. zł, a planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 72 951 381 tys. zł, podano także

PiS przed wyborami podwyższa emerytury bogatym rolnikom. Ty zapłacisz za to miliardy

założeń rządu ma wynieść 13,8 proc., ale jednocześnie założono, że najniższa możliwa podwyżka wyniesie 250 zł brutto. Oznacza to, że najniższe świadczenie w ZUS i KRUS wzrośnie do 1588,44 zł. Zmiana przepisów oznacza kolejne dopłaty do KRUS z budżetu państwa. W ocenie skutków regulacji rząd szacuje, że

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 956,14 mld zł w czerwcu

zadłużenia w czerwcu 2018 r. był głównie wynikiem: - potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+0,4 mld zł), przy praktycznie zrównoważonym bilansie budżetu państwa, - zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-9 mld zł) związanego z wykupem

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 890,71 mld zł w maju

wypadkową: - finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+5,8 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+2,4 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+2,6 mld zł); - wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,2 mld zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 923,34 mld zł w XI

. był głównie wypadkową: ? finansowania deficytów: budżetu państwa (+2,9 mld zł) i budżetu środków europejskich (+6,2 mld zł); ? różnic kursowych (+9,1 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR (o 2,6%), USD (o 5,7%), CHF (o 3%) i CNY (o 4%) i umocnienia

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1,1% m/m do 889,35 mld zł w lipcu

głównie wynikiem: ? ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,2 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-4,3 mld zł); ? umocnienia złotego (-3,9 mld zł) - o 1,3% wobec euro, 1,1% wobec USD, 1% wobec CHF i o 2% wobec JPY

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,2% m/m do 930 mld zł w styczniu

pożyczkowych netto budżetu państwa (-15,9 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-6,7 mld zł), wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+23,2 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, umocnienia złotego (-7,1 mld zł) ? o 2,1% wobec euro, 3,2% wobec USD, 1,3

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,6% m/m do 945,15 mld zł w II

głównie wynikiem: ? finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+5,9 mld zł); ? wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+8,4 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,9% m/m do 952 mld zł w lutym

, ? finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,8 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+4,1 mld zł), ? osłabienia złotego (+3,3 mld zł) ? o 0,7% wobec EUR, 2,6% wobec USD, 1,4% wobec CHF, 4,2% wobec JPY i o 2,1% wobec CNY" - czytamy w komunikacie

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,5% m/m do 945,69 mld zł w VI

głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-5,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-6,1 mld zł); - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+9 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 819,2 mld zł w sierpniu

zadłużenia w sierpniu 2015 r. był głównie wypadkową: ? różnic kursowych (+4,0 mld zł), ? dodatniego salda emisji SPW i w efekcie wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,9 mld zł), ? nadwyżki budżetu państwa (-0,7 mld

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,05% m/m do 858,42 mld zł w marcu

głównie wypadkową: ? finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8,7 mld zł), w tym deficytu budżetowego (+6,5 mld zł); ? umocnienia złotego (-8,6 mld zł) ? o 2,1% wobec euro, 5,9% wobec USD, 2,2% wobec CHF oraz o 5,4% wobec JPY "

Na emerytury zabraknie blisko 300-400 mld zł do 2025 r. "Państwo sięgnie po oszczędności Polaków w OFE"

339 mld zł). W najgorszej prognozie zaś na wypłatę emerytur i rent zabraknie do 2025 r. aż 395 mld zł (wartość salda nominalna). Niedobory ZUS będzie musiał łatać z dotacji budżetu państwowego. Pytanie tylko, z czego państwo ma dokładać. Tym bardziej że prognozy ZUS nie zawierają wszystkich wydatków

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,4% m/m do 902,7 mld zł we wrześniu

. był głównie wypadkową: ? finansowania deficytu budżetu państwa (+5,7 mld zł); ? różnic kursowych (-2,8 mld zł) ? umocnienia złotego wobec EUR (o 1,0%), USD (o 1,3%) i CNY (o 1,2%) oraz osłabienia wobec CHF (o 0,1%) i JPY (o 0,7%)" - czytamy w

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,7% m/m do 928,47 mld zł w XII

Skarbu Państwa na koniec grudnia 2017 r. spadło o 0,8% m/m do ok. 927,9 mld zł. "Spadek zadłużenia w grudniu 2017 r. był głównie wypadkową: ? finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (+22,2 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+23

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 899,2 mld zł w sierpniu

% wobec JPY; ? ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,5 mld zł)" - czytamy w komunikacie. Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem: ? finansowania deficytu budżetu państwa

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 948 mld zł w kwietniu

: - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+33,7 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-18,6 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-9,3 mld zł) i salda zarządzania środkami

Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2017 rok

; - czytamy w informacji. Wysokość wydatków budżetu państwa per saldo pozostała na niezmienionym poziomie. Ustawa nie przewiduje również zwiększenia deficytu budżetowego, podkreśliła Kancelaria. Ustawa wprowadza zmiany do zarówno do części tekstowej ustawy

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,6% m/m do 958 mld zł w marcu

, - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-13,3 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-3,1 mld zł) i salda zarządzania środkami europejskimi (-7,0 mld zł), - osłabienia złotego (+1,6 mld zł) ? o 0,9% wobec EUR, 0,4% wobec CHF, 4,0% wobec JPY i o 1,7% wobec CNY oraz

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,8% m/m do 811,4 mld zł w lipcu

; - czytamy w komunikacie. Wzrost zadłużenia od początku 2015 r. był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetu państwa (+26,6 mld zł), dodatniego salda udzielonych pożyczek (+3,3 mld zł), podano także. Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 910,75 mld zł w X

2016 r. był głównie wypadkową: ? finansowania potrzeb pożyczkowych (+9,7 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+4 mld zł); ? zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3,2 mld zł); ? różnic kursowych (+1,9

Bank Millennium: Wzrost dochodów z VAT w budżecie na 2020 r. zbyt optymistyczny

. Oznacza to, że po wyborach nowy rząd może nie być związany aktualnym projektem i może zaproponować inną ścieżkę dochodów i wydatków. Niemniej jednak, nawet jeśli saldo budżetu z zera przesunie się w kierunku deficytu, to jego poziom pozostanie niski, co nie powinno wiązać się ze znaczącą zmianą oceny

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 898,99 mld zł w czerwcu

głównie wypadkową: - finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+5,2 mld zł); - osłabienia złotego (+4,4 mld zł) - o 1% wobec EUR, 1,1% wobec USD, 2,5% wobec CHF i o 9,1% wobec JPY

Dochody ogółem z przekształcenia OFE wyniosą 12,5 mld zł w 2020 r.

. Jednak wypływ ten będzie znacznie mniejszy niż w przypadku FUS. "Budżet państwa przekazuje w formie dotacji środki na pokrycie niedoboru w FUS. Poziom wydatków budżetu państwa z tego tytułu będzie więc ostatecznie uzależniony od zmiany salda FUS. Jednak w związku z tym, że

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,2% m/m do 858 mld zł w lutym

głównie wypadkową: ? finansowania deficytu budżetowego (+4,9 mld zł); ? wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+11,3 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 962 mld zł w maju

Państwa na koniec maja 2018 r. wzrosło o 1,4% m/m do ok. 962 mld zł. " Wzrost zadłużenia w maju 2018 r. był głównie wynikiem: - dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa 0,3 mld zł

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

zapisane w budżecie okażą się niewystarczające do regulowania zobowiązań, a Komisja nie będzie w stanie wygenerować niezbędnej płynności w inny sposób, wezwie państwa, aby tymczasowo pokryły różnicę z rezerwy, jaką daje ten 0,6-proc. bufor. W przypadku Polski – przy założeniu DNB z 2020 r. (choć w

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,3% m/m do ok. 935 mld zł w XI

. był głównie wypadkową: ? finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6,5 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+1,1 mld zł); ? zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-10,8 mld zł); ? różnic

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,9% m/m do ok. 932 mld zł w X

zadłużenia we wrześniu 2017 r. był głównie wypadkową: ? finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+1,2 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+1,1 mld zł); ? osłabienia złotego (+3,6 mld zł) - o 1,1% wobec euro, 1,9% wobec USD, 1,2% wobec

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,5% m/m do ok. 940,8 mld zł we IX

zadłużenia w sierpniu 2017 r. był głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-2,5 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-2,5 mld zł); - zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3 mld zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,6% m/m do 928,66 mld zł w XII

głównie wypadkową: ? finansowania deficytu budżetu państwa (+18,7 mld zł); ? zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-15,8 mld zł); ? przekazania obligacji na zwiększenie funduszu statutowego BGK (+3 mld zł

MRPiPS szacuje koszt programu świadczeń 'Mama4+' na 900 mln zł rocznie

do konsultacji projekt ustawy dotyczący programu "Mama 4+". Konsultacje mają potrwać do 3 października 2018 r. W ocenach skutków regulacji oszacowano, że wydatki z budżetu państwa na wdrożenie projektu będą wynosiły od ok. 916 mln zł do ponad 1 mld zł rocznie, co

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,4% m/m do ok. 936,5 mld zł w VIII

zadłużenia w lipcu 2017 r. był głównie wypadkową: - finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+1,9 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+3,5 mld zł); - zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-7,7 mld zł) ? przede

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 2,3% m/m do 837,65 mld zł we wrześniu

, ? finansowania deficytu budżetu państwa (+5,3 mld zł), ? przedterminowej spłaty kredytu FMF 3) (+1,6 mld zł)" - czytamy w komunikacie. Wzrost zadłużenia od początku 2015 r. był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetu państwa (+31,1 mld zł

Gospodarcze rekordy Niemiec. A miało być tak źle

Pomimo sporów handlowych na świecie, które spowolniły tempo rozwoju globalnej gospodarki, w 2019 r. Niemcy zanotowały największą na świecie nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących - napisała agencja Reuters, powołując się na raport niemieckiego instytutu ekonomicznego Ifo.  Saldo obrotów

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2020 r., przedłożone przez ministra finansów, zakładające m.in. obniżenie stawki PIT do 17% z 18%, wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat czy

Rząd ujawnił Brukseli dług Polski. To... 1,5 bln zł. Kto to spłaci?

najgorszej prognozie zaś na wypłatę emerytur i rent zabraknie do 2025 r. aż 395 mld zł (wartość salda nominalna). Niedobory ZUS będzie musiał łatać z dotacji budżetu państwowego. Pytanie tylko, z czego państwo ma dokładać. A to nie koniec złych wiadomości. Dopłaty państwa do emerytur faktycznie będą jeszcze

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 790,8 mld zł w styczniu

: ? finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,5 mld zł), w tym deficytu budżetu środków europejskich (+6,0 mld zł), ? różnic kursowych (+3,8 mld zł), ? salda depozytów przyjętych od jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) (+1,2 mld zł) i

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

tys. zł oraz 272 230 782 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 63 980 381 tys. zł. "Przewiduje się, że w 2017 finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 62 613,6 mln zł, zaś

FPP, CALPE krytycznie o likwidacji limitu w składkach na ubezpieczenie społeczne

pakietu przyniosłoby poprawę salda polskiego sektora finansów publicznych o 10,4 mld zł rocznie, a więc dwukrotnie więcej niż zniesienie limitu 30-krotności. Dzięki temu budżet państwa byłby nie tylko zrównoważony, lecz osiągnąłby nadwyżkę, podano w komunikacie. "Limit

Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat

urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej 4 dzieci. Konsultacje mają potrwać do 3 października 2018 r. Świadczenia takie obciążą budżet państwa łączną kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat "Projekt określa kryteria przyznawania prawa do tego świadczenia oraz zasady

FPP i CALPE: Prostota stanowionego prawa powinna być priorytetem 

Ekonomicznej (CALPE), które opracowały program gospodarczy, zabezpieczający zarówno transfery socjalne, jak i wpływy do budżetu państwa. "Większa prostota systemu prawnego będzie mogła być osiągnięta, gdy radykalnie zostanie ograniczana liczba i częstotliwość nowelizacji. W tym

Projekt budżet 2017: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną do 79 mld zł

. "W 2017 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 59 345,5 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9 634,5 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 10 032,1 mln zł. W rezultacie planowane w 2017 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 79

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

: coś nie znajduje się na radarze państwowych statystyk. Stąd dodatkowe konto w bilansie płatniczym - saldo błędów i opuszczeń. Tylko że ono nie oznacza nielegalnego odpływu, lecz odpływ kapitału albo import dóbr, który nie został zarejestrowany. Jeśli czegoś państwo nie widzi, to nie znaczy, że to jest

MF sfinansowało już 93% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Poziom finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 2015 r. sięgnął 93% na koniec września, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. "Po wrześniu mamy

MF proponuje wzrost potrzeb pożyczkowych o 8 mld zł

między innymi, że łączne dochody budżetu państwa wyniosą 272,9 miliarda złotych, a wydatki nie przekroczą 300,1 miliarda. Oznacza to ubytek dochodów na poziomie około 30,1 miliarda złotych. Jak podaje agencja Reuters, ministerstwo przewiduje też, że ujemne saldo dochodów z

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

przedsiębiorców oraz uporządkowanie zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego przyniosą odpowiednio wpływ 7,8 mld zł i 3,2 mld zł do budżetu państwa. "Dzięki wprowadzeniu rekomendowanych zmian deficyt FUS zostałby ograniczony łącznie o 11 mld zł rocznie" - powiedział

Czy norka grzeje polską kieszeń? Według branży futrzarskiej dostarcza ona 2 mld zł do budżetu. Według resortu finansów - ledwie 10 mln zł

z Europy Zachodniej nad Wisłę, posiłkują się też innymi argumentami, jak zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w przypadku zakazania hodowli zwierząt na futra. Dane pochodzące od hodowców; rządowe i od organizacji pozarządowych się różnią. Z ankiety hodowców: rocznie do budżetu państwa wpływa ok

FPP apeluje o wstrzymanie kontroli ZUS dot. ozusowania umów zleceń

ponad 2,7 mld zł. Nawet po uwzględnieniu maksymalnych ubytków m.in. z tytułu zaprzestania działań kontrolnych ZUS, wywołałoby to efekt w postaci poprawy salda sektora finansów publicznych o kwotę ponad 2 mld zł rocznie. "W obliczu podpisanego porozumienia z NSZZ

Fundacja Balcerowicza o "piątce Kaczyńskiego": "Po nas choćby potop"

zdziwiłbym się, gdyby w przyszłym roku okazało się, że per saldo wydatki na służbę zdrowia spadły - podkreślił Łaszek.  W dodatku budżet w najbliższym czasie czekają kolejne wyzwania. Jednym z nich są płace w budżetówce, czego symbolem jest zbliżający się protest nauczycieli. FOR twierdzi, że w

FPP proponuje jednolity system składek na ZUS powiązany z dochodem

uwzględnieniem restytucji ozusowania umów zleceń. Jego wdrożenie przyniosłoby poprawę salda budżetu państwa o 10,4 mld zł rocznie" - czytamy w komunikacie. Według Federacji, naprawy wymaga wyjątkowo niesprawiedliwy system ryczałtowy opłacania składek z tytułu pozarolniczej

Przedwyborcza gra PiS. Czy możliwy jest budżet bez deficytu?

składki ZUS i ulżyć budżetowi . Zapłacą przyszli emeryci i przedsiębiorcy Zapowiedzi większości tych pomysłów pojawiły się w „Aktualizacji programu konwergencji” (APK). To informacja o stanie finansów państwa, którą Ministerstwo Finansów musi co roku przesyłać Komisji Europejskiej. Znalazła

Sejm. PiS przegłosował budżet. Rekordowy zysk banku centralnego wesprze finanse państwa

, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów, 95 proc. z zysku jest przekazywane do budżetu państwa. Co roku zysk banku centralnego jest niejako prezentem dla rządu, który może dzięki niemu poprawić stan finansów państwa. W sumie w latach 2010

Przegląd prasy

zakupy niższą niż 1 zł za szt. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,7% r/r, import wzrósł o 12,5% w lipcu --NBP: Saldo na rachunku C/A to -878 mln euro w VII, konsensus: -923 mln euro --Moody's podniósł prognozę wzrostu

Inflacja nam niestraszna, koronawirus też. PKO BP publikuje optymistyczne prognozy

. – Obniżenie dynamiki PKB w Chinach wyniesie nawet do 4 pkt proc. Wzrost gospodarczy w Państwie Środka w pierwszym kwartale może spaść poniżej 2 proc. – przekonuje Piotr Bujak, główny ekonomista banku. Ale zaraz dodaje, że w drugim kwartale gospodarka chińska powinna zdecydowanie odbić. Polska

Przegląd prasy

zagraniczne misje i mieli wyłudzać VAT -- Maleje zainteresowanie lokatami terminowymi, a klienci nie odnawiają zakończonych depozytów. Środki gromadzone są na kontach oszczędnościowych oraz osobistych, których salda systematycznie rosną Parkiet

MZ skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. płac lekarzy-stażystów

projekt nie powoduje skutków dla budżetu państwa w roku 2017, ponieważ środki na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń stażystów są zabezpieczone w Funduszu Pracy. Od 2018 roku skutki finansowe niniejszego projektu staże będą pokrywane z części budżetu państwa będącego w dyspozycji ministra zdrowia"

Wiemy, ile ostatecznie będzie wynosić marcowa waloryzacja emerytur. A kiedy emerytura obywatelska?

emerytów i rencistów. Wpłacane składki i tak nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków, dlatego co roku kilkadziesiąt miliardów złotych musi przekazywać ZUS-owi budżet państwa w postaci dotacji. Te dotacje będą coraz większe. Pokazują to prognozy ZUS. Zakład na podstawie prognoz o demografii oraz

Prof. Sławiński: Nie da się zwalczyć inflacji bez schłodzenia gospodarki ani za pomocą realnie ujemnych stóp procentowych

pieniądze, zwiększać udział państwa itd. Rzeczywiście, zewsząd to słychać i wszyscy powołują się na Oliviera Blancharda. Tyle tylko, że trzeba go uważnie czytać. A on pisze, że jeśli tempo wzrostu PKB jest trwale wyższe od długoterminowych stóp procentowych, to można utrzymywać małe deficyty salda

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich. "Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę, z drugiej zaś strony

Polexit. Przepis na gospodarczą katastrofę

euro zwiększył się prawie 4-krotnie, co oznaczało, że średnia roczna dynamika wyniosła 9 proc. Dynamika importu była mniejsza – średnio rocznie 7,5 proc., dzięki czemu od 2015 roku mamy dodatnie saldo w handlu zagranicznym (z wyjątkiem roku 2018). Chiński eksport rósł w tym czasie szybciej &ndash

BGK średnioterminowo zamierza wesprzeć inwestycje polskich firm kwotą 6 mld zł

najbliższe miesiące warto wymienić przygotowania do wdrożenia programu gwarancji de minimis w nowej formule od 1 stycznia 2018 r. Zmiana obejmie dywersyfikację źródeł finansowania programu, aby nie obciążał on jedynie budżetu państwa, lecz w dużym stopniu opierał się na wykorzystaniu środków unijnych

Przegląd prasy

--Kilkadziesiąt spółek podała już informacje o negatywnym wpływie koronawirusa na wyniki, a takich informacji będzie przybywać Dziennik Gazeta Prawna --Najwięcej państwo mogą kosztować dopłaty do pensji dla pracowników firm, które z powodu epidemii musiały