salda zadłużenia

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Frankowicze wygrywają z bankami. Ile oszczędzą?

Frankowicze wygrywają z bankami. Ile oszczędzą?

Frankowa klientka banku płaciła co miesiąc 4 tys. zł raty. Po wygranej z bankiem jej rata to 832 zł. Saldo zadłużenia przed wyrokiem wynosiło ponad 700 tys. zł, dziś niespełna 150 tys. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE postawił nasze banki pod ścianą.

Nie wszyscy tracą na kredycie. Zadłużeni w euro zyskują

Nie wszyscy tracą na kredycie. Zadłużeni w euro zyskują

;  wariant 1: kredyt w euro ze stycznia 2009 r. o wartości 500 000 zł, marży 3,30 proc., okresie spłaty 25 lat i równych ratach - suma rat do kwietnia 2022 r. wynosi 417 036 zł, a saldo zadłużenia to 342 380 zł; wariant 2: kredyt w złotych ze stycznia 2009 r. o wartości 500 000 zł, marży 2,60 proc

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,2% m/m do 973,3 mld zł w lipcu

USD o 3,1%, wobec o CNY 3,0% i wobec JPY o 2,3% oraz wobec CHF o 1,4%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lipcu 2019 r. wzrosło o 3 mld zł, co było wypadkową salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +2,4

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,6% m/m do 978,997 mld zł w marcu

pożyczkowych" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w marcu 2019 r. wzrosło o 6,6 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +5,5 mld zł). Krajowe

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,1% m/m do 975,11 mld zł w czerwcu

było wynikiem salda sprzedaży obligacji oszczędnościowych (+0,8 mld zł), salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,2 mld zł) i wzrostu pozostałego zadłużenia (+2,0 mld zł). Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec

MF: Zadłużenie SP spadło o 1,8% m/m do 960,88 mld zł w październiku

złotego wobec euro o 2,6%, wobec USD o 4,6%, wobec CHF o 4,0% oraz wobec JPY o 4,9%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w październiku 2019 r. spadło o 6,4 mld zł, co było wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,3% m/m do 976,14 mld zł w maju

USD o 0,5%, wobec CHF o 1,8% i wobec JPY o 3,0% oraz umocnienie wobec CNY o 1,9%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w maju 2019 r. wzrosło o 1,3 mld zł, co było wynikiem salda sprzedaży obligacji oszczędnościowych (+0,5 mld zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 978,56 mld zł we wrześniu

wobec JPY o 0,7% oraz osłabienia wobec USD o 0,7% oraz wobec CHF o 0,3%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) we wrześniu 2019 r. wzrosło o 1,5 mld zł, co było wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (+0,9 mld zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 1 087,38 mld zł w maju 2020 r.

%). " Wzrost zadłużenia w maju 2020 r. był głównie wypadkową: ? potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,8 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 7 mld zł, pomniejszającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-1,9 mld zł) oraz saldzie

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1 077 179,8 mld zł w kwietniu

;Wzrost zadłużenia w kwietniu 2020 r. był głównie wypadkową: - potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+16 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 9,5 mld zł, powiększającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (+14,1 mld zł) oraz pomniejszającym

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 1088,19 mld zł w czerwcu

;Wzrost zadłużenia w czerwcu 2020 r. był głównie wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 8,8 mld zł, powiększającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (+2,3 mld zł) oraz saldzie

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1036,44,4 mld zł w marcu

zadłużenia w marcu 2020 r. był głównie wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-2,3 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 6 mld zł oraz pomniejszających potrzeby saldach depozytów JSFP i depozytów sądowych (-5,6 mld zł) oraz zarządzania

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 963,57 mld zł w lutym

USD o 1,6%, wobec CHF o 1,3% i wobec CNY o 1,9% oraz umocnienie wobec JPY o 0,5%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2019 r. wzrosło o 6,6 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych

Bruksela upraszcza politykę fiskalną. Cel słuszny, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach

Bruksela upraszcza politykę fiskalną. Cel słuszny, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach

ryzyko, Komisja Europejska proponuje wycofanie się z zasady zobowiązującej państwa członkowskie do corocznej redukcji długu o 1/20 nadwyżki powyżej 60 proc. PKB, istniejącej w poprzedniej wersji Paktu Stabilności i Wzrostu (PSW), jako zbyt wymagającej wobec krajów o wysokim zadłużeniu. Zamiast tego

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1% m/m do 997,4 mld zł w lutym

) - osłabienia PLN wobec EUR o 0,8%, wobec USD o 0,7%, wobec CHF o 1,3% oraz wobec JPY o 0,9%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2020 r. wzrosło o 1,3 mld zł, co było głównie wynikiem salda emisji skarbowych papierów

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,2% m/m do 973,3 mld zł w grudniu 2019 r.

grudniu 2019 r. wzrosło o 13,8 mld zł, co było wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +1,6 mld zł) oraz wzrostu pozostałego zadłużenia (+11,3 mld zł). Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec grudnia 716,45 mld zł i wzrosło

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,03% m/m do 978,716 mld zł w kwietniu

wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,8 mld zł). Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec kwietnia 696,99 mld zł i wzrosło o 0,1% m/m (oraz o 3,3% od początku roku

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,5% m/m do 987,6 mld zł w styczniu 2020 r.

) - osłabienia PLN wobec EUR o 1%, wobec USD o 2,7%, wobec CHF o 2,5% oraz wobec JPY o 2,4%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w styczniu 2020 r. wzrosło o 10,6 mld zł, co było wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,04% m/m do 954,6 mld zł w styczniu

salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +8,7 mld zł). Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec stycznia 683 070 mln zł i wzrosło o 1,3% m/m. Zadłużenie zagraniczne wyniosło 271 566,6 mln zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 949,6 mld zł we wrześniu

0,1% wobec USD, o 1,0% wobec CHF, o 2,5% wobec JPY i o 0,8% wobec CNY" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) we wrześniu 2018 r. wzrosło o 4,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 28 grudnia --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) za III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br. PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia --Dzień bez sesji na GPW

NBP: Wzrost finansowania firm kredytem nie będzie duży w III kw.

zwiększenie zadłużenia kredytowego, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Preferowanym źródłem finansowania, wśród zmniejszającej się populacji przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji pozostają środki własne. Firmy częściej niż w poprzednich kwartałach planują

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 954 mld zł w XI

zadłużenia w listopadzie 2018 r. był głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (+5 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,6 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,9 mld zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 949,86 mld zł w X

, o 3,9% wobec dolara, o 0,9% wobec CHF, o 4,2% wobec JPY i o 2,6% wobec CNY" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w październiku 2018 r. wzrosło o 5,8 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 946,56 mld zł w lipcu

o 1,8 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -2,3 mld zł) po przeprowadzeniu przetargów zamiany i sprzedaży oraz wykupie obligacji PS0718. "Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową

Kalendarium ISBnews

Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br. PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia --Dzień bez sesji na GPW --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje w stępne szacunki

Ugody frankowe coraz mniej opłacalne. Będzie jeszcze więcej pozwów?

kredytobiorcę w myśl przygotowanych założeń i przedstawia kredytobiorcy jego aktualne saldo zadłużenia w złotych oraz nowe oprocentowanie składające się ze stałej marży banku i stawki bazowej WIBOR. A druga możliwość? Bank proponuje kredytobiorcy dokonanie przeliczenia aktualnego salda zadłużenia w walucie

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,01% m/m do 954,25 mld zł w XII ub.r.

;Wzrost zadłużenia w grudniu 2018 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+15,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 21,5 mld zł oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-4,4 mld zł), spadku stanu środków na rachunkach budżetowych (-17,4 mld zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,9% m/m do 952 mld zł w lutym

. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2018 r. zwiększyło się o 9,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +9,8 mld zł). "Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 14,8 mld zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 956,14 mld zł w czerwcu

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2018 r. spadło o 0,6% m/m i wyniosło 956 144,6 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 3%. "Wzrost

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,7% m/m do 934,69 mld zł w styczniu

komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w styczniu 2018 r. zwiększyło się o 4,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +4,4 mld zł). "W styczniu 2018 r

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

Golecki, Rzecznik Finansowy. Rzecznik wyjaśnia, że z jednej strony klient może po skorzystaniu z wakacji kredytowych mieć błędne przekonanie, że nie może już kwestionować wysokości zadłużenia, nawet jeśli wynikałoby ono z zastosowania przez bank klauzul niedozwolonych. Z drugiej - może

MF przekaże z budżetu na rynek 64,7 mld zł do końca 2019 r.

2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 9 mld zł wobec wzrostu o 4,7 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w styczniu 2019 r. było ujemne i wyniosło 1,6 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo dodatnie: 1,1

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,2% m/m do 930 mld zł w styczniu

% wobec CHF, 0,7% wobec JPY i o 2,4% wobec CNY" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w styczniu zwiększyło się o 8,7 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +8,3 mld

UOKiK uważa za niezasadne potwierdzanie salda we wnioskach o odroczenie rat

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał m.in., że niezasadne jest zawieranie postanowień dotyczących potwierdzenia salda zadłużenia w aneksach lub wnioskach o odroczenie spłaty rat kredytów przez banki, podał regulator

MF przekaże z budżetu na rynek 37,8 mld zł do końca 2019 r.

-IV 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 19,1 mld zł, wobec wzrostu o 11,1 mld zł w analogicznym okresie 2018 r "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-IV 2019 r. było dodatnie i wyniosło 0,3 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo

MF przekaże z budżetu na rynek 52,3 mld zł do końca 2019 r.

-III 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 20,9 mld zł, wobec wzrostu o 18,3 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. " Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-III 2019 r. było dodatnie i wyniosło 0,4 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r

Kalendarium ISBnews

posiedzenie Sejmu --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br. PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia --Dzień bez sesji na GPW --10:00

MF przekaże z budżetu na rynek 57,5 mld zł do końca 2019 r.

2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 15,2 mld zł, wobec wzrostu o 14,8 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie od I-II 2019 r. było ujemne i wyniosło 1,6 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 962 mld zł w maju

komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w maju 2018 r. zwiększyło się o 7,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +7,1 mld zł). " Wzrost zadłużenia od

Kalendarium ISBnews

-14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br. PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia --Dzień bez sesji na GPW --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 819,2 mld zł w sierpniu

zadłużenia w sierpniu 2015 r. był głównie wypadkową: ? różnic kursowych (+4,0 mld zł), ? dodatniego salda emisji SPW i w efekcie wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,9 mld zł), ? nadwyżki budżetu państwa (-0,7 mld

BOŚ wypowiedział Vistalowi Gdynia umowy kredytowe

. otrzymał pisma datowane na 26 września 2017 r. od Banku Ochrony Środowiska S.A. zawierające: a) Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu inwestycyjnego; termin wypowiedzenia wynosi 7 dni; saldo zadłużenia spółki wobec BOŚ z tytułu przedmiotowego kredytu wynosi na dzień 27

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,8% m/m do 811,4 mld zł w lipcu

zadłużenia w lipcu 2015 r. był głównie wypadkową: zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-5,3 mld zł) - głównie w efekcie przewagi wykupów rynkowych SPW (OK0715, USD0715 i JPY0715) nad ich sprzedażą, różnic kursowych (-2,3 mld zł), wzrostu salda udzielonych pożyczek (+1,6 mld zł)"

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,4% m/m do 941,43 mld zł w III

. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w marcu 2017 r. zwiększyło się o 6,4 mld zł, co było głównie wynikiem: dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +5,5 mld zł) oraz dodatniego salda depozytów (+0,6 mld zł). "W marcu 2017 r

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 948 mld zł w kwietniu

. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w kwietniu 2018 r. zmniejszyło się o 10,6 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -11,2 mld zł). "Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,3% m/m do ok. 935 mld zł w XI

, 9,8% wobec JPY oraz o 8,4% wobec CNY" - podano także w materiale. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w październiku 2017 r. zmniejszyło się o 5,3 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW

MF: Dług sektora general government spadł do 1028 mld zł na koniec III kw.

wg polskiej metodologii) wyniósł 977,9 mld zł i spadł o 0,7% kw/kw, ale wzrósł o 1,7% od końca ub.r. "Zmiana PDP w III kwartale 2018 r. była wynikiem: - spadku zadłużenia podsektora rządowego o 8 609,2 mln zł (-0,9%), w tym zadłużenia Skarbu

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,6% m/m do 958 mld zł w marcu

, - wzrostu długu z tytułu depozytów sadowych (+1,4 mld zł) " - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w marcu 2018 r. zwiększyło się o 4,7 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,05% m/m do 858,42 mld zł w marcu

kryterium miejsca emisji) w marcu 2016 r. zwiększyło się o 11,4 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (+10,5 mld zł) oraz dodatniego salda depozytów (+0,8 mld zł). "W marcu 2016 r. zadłużenie w walutach obcych

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 899,2 mld zł w sierpniu

% wobec EUR, 0,2% wobec USD, 0,9% wobec CHF i o 16,9% wobec JPY, podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w sierpniu 2016 r. zwiększyło się o 9,4 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 942,55 mld zł w IV

% wobec JPY oraz o 6,7% wobec CNY, podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w kwietniu 2017 r. zwiększyło się o 3,7 mld zł, co było głównie wynikiem: dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +2,5 mld zł) oraz dodatniego

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 923,34 mld zł w XI

) - o 4,2% wobec EUR, 6,9% wobec USD, 4,5% wobec CHF i o 13,9% wobec JPY., podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w listopadzie 2016 r. zwiększyło się o 2,8 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 890,71 mld zł w maju

); - osłabienia złotego (+8,5 mld zł) ? o 2,8% wobec EUR, 0,9% wobec USD, 0,8% wobec CHF i o 9,4% wobec JPY, podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w maju 2016 r. zwiększyło się o 10,1 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,9% m/m do ok. 932 mld zł w X

, 9,3% wobec JPY oraz o 8,6% wobec CNY" - czytamy dalej. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) we wrześniu 2017 r. zwiększyło się o 1 mld zł do 643,19 mld zł, co było głównie wynikiem: ? dodatniego salda emisji rynkowych

Navigator: Deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 770 mln zł w I-III kw

2018 r. natomiast upływa termin zapadalności obligacji o wartości ponad 637 mln zł. Według naszych prognoz, deweloperzy będą chcieli zrefinansować te obligacje poprzez nowe emisje" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Navigator obserwuje wzrost zadłużenia

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,7% m/m do 928,47 mld zł w XII

miejsca emisji) w grudniu 2017 r. zmniejszyło się o 1,5 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -1,9 mld zł). "W grudniu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 5 mld zł, co było wynikiem

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,4% m/m do 902,7 mld zł we wrześniu

. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) we wrześniu 2016 r. zwiększyło się o 6,4 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; 5,9 mld zł). "W sierpniu 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1,3% m/m do 827,09 mld zł w październiku

%, USD o 10,5%, CHF o 10,7%, a JPY o 9,6%; dodatniego salda udzielonych pożyczek (+4,4 mld zł); zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3,4 mld zł), podano także. Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec października br. 535,23

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,5% m/m do 945,69 mld zł w VI

; - umocnienia złotego (-18,8 mld zł) - o 4,5% wobec EUR, 11,3% wobec USD, 6,1% wobec CHF, 7,3% wobec JPY oraz o 9,1% wobec CNY, podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2017 r. zwiększyło się o 3,1 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,4% m/m do ok. 936,5 mld zł w VIII

. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lipcu 2017 r. zmniejszyło się o 5 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -5,6 mld zł) "W lipcu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 0,8

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 2,3% m/m do 837,65 mld zł we wrześniu

zadłużenia we wrześniu 2015 r. był głównie wynikiem: ? wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+11,7 mld zł); wynikającego głównie z dodatniego salda emisji obligacji i zaciągniętych w Banku Światowym i Europejskim Banku Inwestycyjnym kredytów

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1029 mld zł na koniec I kw.

) wyniósł 989,18 mld zł i wzrósł o 2,8% od końca ub.r. "Zmiana PDP w I kwartale 2018 r. była wynikiem: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 28 718,7 mln zł (+3,2%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 28 780,6 mln zł (+3,2

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1,1% m/m do 889,35 mld zł w lipcu

% wobec JPY, podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lipcu 2016 r. zmniejszyło się o 5,4 mld zł, co było głównie wypadkową ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -5,5 mld zł), dodatniego salda emisji obligacji

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1013,57 mld zł na koniec I kw.

975,27 mld zł i wzrósł o 1% kw/kw. " Zmiana PDP w I kwartale 2017 r. była wynikiem: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 10 823,4 mln zł (+1,2%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 10 873,7 mln zł (+1,2

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,5% m/m do ok. 940,8 mld zł we IX

dalej. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w sierpniu 2017 r. zmniejszyło się o 3 mld zł do 642,22 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -3,7 mld zł): "W

Sygnity miało 15,92 mln zł zysku netto z dział. kont. w I poł. r.obr. 2018/2019

stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Biorąc pod uwagę także wyższe saldo środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o 7,5 mln zł grupa efektywnie zmniejszyła swoje zadłużenie netto o 57 mln zł, podano także. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,2% m/m do 836,82 mld zł w listopadzie

%, USD - o 14,9%, CHF - o 10,3%, a JPY - o 11,5%; dodatniego salda udzielonych pożyczek (+4,4 mld zł), podano także. Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec listopada 2015 r. 544,4 mld zł i wzrosło o 1,7% m/m (i o 8,2% od początku roku

Libet miał 1,9 mln zł zysku netto, 4,63 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

, aby ustabilizować sytuację finansową spółki" - czytamy w raporcie. Na dzień 30 września 2019 roku saldo zadłużenia grupy z tytułu kredytów wynosiło 66,6 mln zł. Grupa w okresie 9 miesięcy roku 2019 obniżyła swoje zadłużenie kredytowe o 24,3 mln zł, przy czym wpływ na

MF nie przekaże środków z budżetu na rynek do końca roku

okresie poprzedniego roku. Bonów nie sprzedawano - wobec 6 mld zł sprzedanych w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano także. W okresie I-XI 2018 r. nastąpił: * wzrost zadłużenia w obligacjach o 25,3 mld zł wobec wzrostu o 29,7 mld zł w

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,6% m/m do 945,15 mld zł w II

%), USD (o 2,4%), CHF (o 1,5%) i CNY (o 1,4%) oraz osłabienia wobec JPY (o 1,5%), podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2017 r. zwiększyło się o 15,2 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów

MF przekaże z budżetu na rynek 0,5 mld zł do końca roku

(wobec 6 mld zł sprzedanych w analogicznym okresie poprzedniego roku), podano także. "W okresie I-X 2018 r. nastąpił: * wzrost zadłużenia w obligacjach o 24,4 mld zł wobec wzrostu o 24,9 mld zł w analogicznym okresie 2017 r

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,2% m/m do 858 mld zł w lutym

; ? osłabienia złotego (+7,7 mld zł) ? o 2,3% wobec EUR, 2,4% wobec USD, 1,3% wobec CHF i 9,2% wobec JPY, podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2016 r. zwiększyło się o 26,1 mld zł, co było głównie wypadkową dodatniego salda emisji rynkowych

MF przekaże z budżetu na rynek 15,9 mld zł w X, 16,4 mld zł do końca roku

wobec 87,5 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Bonów nie sprzedawano wobec 6 mld zł sprzedanych w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano także. "W okresie I-IX 2018 r. nastąpił: * wzrost zadłużenia w obligacjach o 18,1 mld

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1032 mld zł na koniec II kw.

polskiej metodologii) wyniósł 985,15 mld zł i spadł o 0,4% kw/kw, ale wzrósł o 2,4% od końca ub.r. "Zmiana PDP w II kwartale 2018 r. była wynikiem: - spadku zadłużenia podsektora rządowego o 3 865,6 mln zł (-0,4%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa

Capital Park miał 262,94 mln zł zysku netto, 367,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych i tym samym na rekordowo wysoki wzrost NAV (+27% r/r). Dzięki wpływom ze sprzedaży tego kluczowego projektu nasze saldo gotówki na koniec roku wyniosło rekordowe 604 mln zł a wskaźniki zadłużenia netto spadły aż do poziomu 5%" - czytamy w liście zarządu do

mBank rozpoczyna ugody z frankowiczami. Ale czy to opłacalne?

zobowiązanie zostanie „przewalutowane" (w istocie te zobowiązania i tak spłacano w polskiej walucie, tylko że na podstawie kursu franka), a część zadłużenia – umorzona. Przed tą operacją bank porówna spłaty rzeczywistego kredytu we frankach z hipotetycznie takim samym, ale w złotych

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

rzeczywistych kosztach skorzystania z odroczenia spłaty kredytu czy zasad rozpatrywania reklamacji. W wyniku postępowania Santander Bank Polska zadeklarował, że nie będzie uznawać aneksów jako potwierdzenia zadłużenia, zaś BNP Paribas Bank Polska zmodyfikował treść zawieranych porozumień

MF przekaże z budżetu na rynek 1,3 mld zł we IX, 17,7 mld zł do końca roku

. "W okresie I-VIII 2018 r. nastąpił: * wzrost zadłużenia w obligacjach o 13,8 mld zł wobec wzrostu o 28,6 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., * brak zmiany w bonach podobnie jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 898,99 mld zł w czerwcu

. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2016 r. zwiększyło się o 3,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +4,3 mld zł) i ujemnego salda depozytów (-0,5 mld zł). "W maju 2016 r

MF przekaże z budżetu na rynek 0,1 mld zł w VIII, 19,6 mld zł do końca roku

. "W okresie I-VII 2018 r. nastąpił: * wzrost zadłużenia w obligacjach o 13,5 mld zł wobec wzrostu o 28,1 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., * brak zmiany w bonach wobec wzrostu o 6 mld zł w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,3% m/m do 834,54 mld zł w grudniu

(według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2015 r. zmniejszyło się o 1,1 mld zł, co było głównie wypadkową: dodatniego salda emisji obligacji rynkowych (+0,2 mld zł); zmniejszenia stanu depozytów (-1,4 mld zł)" - czytamy w komunikacie. "W grudniu 2015 r. zadłużenie w

Kalendarium ISBnews

opublikuje podaż pieniądza M3, listopad PONIEDZIAŁEK, 28 grudnia --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br. (ISBnews)

Ile traci frankowicz, nie idąc do sądu? Lepiej iść za radą Kaczyńskiego

1978,96 zł. Ten sam kredyt po sprawie sądowej zakończonej odfrankowieniem wyglądałby zupełnie inaczej. Wysokość zadłużenia spadłaby do 182 527,61 zł (zmniejszenie salda o 192 309,62 zł), wysokość raty obniżyłaby się do 936,51 zł. To oznacza, że różnica w wysokości raty to aż 1042,45 zł. - Do analizy

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,6% m/m do 928,66 mld zł w XII

budżetowych (+14,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych w 2017 r., podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2016 r. zwiększyło się o 3 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych

Rząd ujawnił Brukseli dług Polski. To... 1,5 bln zł. Kto to spłaci?

– 433 mld zł – o tyle wzrośnie zadłużenie Polski na koniec 2021 roku w porównaniu do 2019 roku. Ten ogromny przyrost długu nie wynika jedynie z tarcz antykryzysowych. W dużej mierze to efekt politycznych obietnic bez pokrycia w trwałych dochodach, jak na przykład obniżenie wieku

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 910,75 mld zł w X

mld zł) - o 1,5% wobec EUR, 1,2% wobec USD, 1,4% wobec CHF i o 16,0% wobec JPY, podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w październiku 2016 r. zwiększyło się o 0,7 mld zł, co było głównie wypadkową: ? dodatniego salda

CFG ma umowę z akcjonariuszami dot. spłaty dotychczasowych zobowiązań

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) podpisało aneks do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań, podała spółka. Na mocy porozumienia stron CFG zadeklarowało jednorazową spłatę około 50% zadłużenia. Studio

Co musi oddać bank, a co kredytobiorca? Niejasności w rozliczeniach kredytów frankowych

pojawiających się problemów ułatwiłoby klientom walkę o pozbycie się niekorzystnego zadłużenia.

AmRest chce kupić sieć burgerowni Bacoa w Hiszpanii

. Oferta zakłada cenę zakupu wynoszącą ok. 3,7 mln euro, skorygowaną o saldo gotówki i zadłużenia, podano także. ?Intencją stron oferty jest podpisanie SPA oraz finalizacja transakcji w ciągu kilku nadchodzących tygodni" ? czytamy dalej. AmRest

MF przekaże z budżetu na rynek 7,9 mld zł w styczniu

krajowego wyniosła 4,49 (4,49 na koniec 2017 r.), a długu ogółem wyniosła 4,98 (5,12 na koniec 2017 r.)" - napisano w komunikacie. Resort podał też, że w okresie I-XI 2018 r. nastąpił spadek zadłużenia o 10,5 mld zł, wobec wzrostu o 7,5 mld zł w analogicznym okresie 2017 r

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

kredytobiorcy, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. Przedstawiciel banku udzieli informacji o warunkach umowy kredytowej, saldzie zadłużenia i ustali warunki spłaty. Najczęściej są one takie same, jakie miał zmarły kredytobiorca. Większa liczba spadkobierców

Darmowy kredyt z karty kredytowej i zakupy ze zniżką. Ale pod warunkami

więc zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy. Inna rada, aby nie spłacić bankowi za kredyt z karty kredytowej? Dobrze jest odpowiednio dobrać dzień spłaty, aby nie mieć problemów ze spłatą zadłużenia. Czyli np. już po wypłacie pensji. Dzięki temu nie będziemy musieli brać kolejnego kredytu, aby spłacić

Wójcik: To najlepszy czas na podjęcie kroków prawnych w zw. z umowami w CHF

szczególnie uderzyła we frankowiczów. Panujący bowiem kryzys finansowy spowodował znaczny wzrost kursu CHF, który ma bezpośrednie przełożenie na wysokość salda zadłużenia i każdej pojedynczej raty. Od dłuższego czasu za 1 franka szwajcarskiego trzeba zapłacić średnio 4,3 zł. W konsekwencji od początku 2020

Pożyczył od banku 1,3 mln zł, po 13 latach ma do oddania o 600 tys. więcej. O co chodzi w sprawach frankowych?

, który w 2006 r. wziął w BRE Banku (aktualnie mBank) kredyt na łączną kwotę 1 mln 314 tys. zł na 30 lat. Dwa lata później lepszą ofertę zaproponowała mu Nordea (dziś PKO BP) i skorzystał z niej, chcąc spłacić kredyt w mBanku i rozbudować zakupiony dom. Saldo zadłużenia dotychczasowego kredytu wynosiło

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 790,8 mld zł w styczniu

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia br. wzrosło o 1,4% m/m i wyniosło 790.797,1 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. "Wzrost zadłużenia w styczniu 2015 r. był przede wszystkim wynikiem

Vistal Gdynia miał 49,75 mln zł straty netto, 17,4 mln zł straty EBIT w 2018 r.

; - napisał w liście do akcjonariuszy zarządca Bohdan Bohdziewicz. Jednocześnie w związku z nadal trwającym postępowaniem sanacyjnym zarówno jednostkowy, jak i skonsolidowany wynik finansowy obciążany jest znaczącymi kwotami odsetek od zadłużenia finansowego. Aktualne propozycje

Serinus osiągnął porozumienie z EBOR ws. restrukturyzacji warunków kredytów

zadłużenia zapewni jej odpowiednie możliwości obsługi zadłużenia, a także realizacji nakładów kapitałowych niezbędnych do rozwoju spółki z korzyścią dla jej akcjonariuszy. Spółka posiada dwie aktywne umowy kredytowe z EBOR - kredyt główny i kredyt zamienny. Obie umowy zawierają