salda produkcji

IRG SGH: Barometr koniunktury spadł o 15,8 pkt r/r do -17,9 pkt w III kw.

roboczej. Wysokie miejsce na liście rankingowej barier zajmują podatki i niestabilne przepisy prawne" - czytamy dalej. Autorzy raportu zwracają uwagę, że po raz pierwszy od 1995 r. wartość salda produkcji budowlanej w III kw. jest ujemna. "

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 16 marca 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --03:00: Chiny - Produkcja przemysłowa (r/r), luty

CD Projekt: Saldo nakładów na projekty sięgnęło 142,48 mln zł na koniec 2017

. "Saldo nakładów poniesionych na koniec 2017 roku wyniosło 142 486 tys. zł i wzrosło o 80 475 tys. zł na przestrzeni roku 2017. Wzrost wynika głównie z nakładów na produkcję gier 'Cyberpunk 2077' oraz 'Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana'. Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo nakładów na prace rozwojowe

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import spadł o 10,7% w czerwcu

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w czerwcu br. o 3% r/r do 18 689 mln euro, zaś import spadł o 10,7% r/r do 16 023 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych

CD Projekt: Saldo nakładów na projekty sięgnęło 197 mln zł na koniec I półr.

produkcję nowych gier, w tym związane z przygotowaniami Cyberpunka na targi branżowe oraz zbliżającą się premierą pełnej wersji Gwinta i Wojny Krwi ? wielogodzinnej, samodzielnej, jednoosobowej kampanii do Gwinta, wyniosły 51 mln zł. Skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec czerwca br

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 12.06.2018 - (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 13 czerwca, przygotowane przez analityków Macronext. --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa - kwiecień (konsensus r/r: 2,8

Wskaźnik koniun. w budownictwie IRG SGH spadł o 7,8 pkt kw/kw do 8 pkt w IV kw.

publicznego wynoszą odpowiednio: 10,5 i -1,4" - czytamy w komunikacie. Obecne saldo produkcji wynosi 29,5, jest więc o 24 pkt większe niż w IV kw. ub. roku. Saldo produkcji w sektorze prywatnym jest niemal dwukrotnie wyższe niż w publicznym. W porównaniu do IV kwartału

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

?: Chiny - Bilans handlu zagranicznego (USD), marzec (konsensus: 8,8 mld, poprzednio: 4,1 mld) --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa, luty (konsensus r/r: -1%, poprzednio: -1,1%) --14:00: Polska - Bilans płatniczy, saldo rachunku bieżącego (EUR

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 8,9 pkt m/m do -29,9 pkt w V

29,5 pkt. Utrzymują się negatywne skutki pandemii w przemyśle przetwórczym. "Odnotowano spadki poziomów produkcji na eksport, zamówień eksportowych i zatrudnienia. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Wartości wszystkich sald (z wyjątkiem salda zapasów

CD Projekt wydał 25 mln zł na projekty w I kw., 400 osób pracuje nad Cyberpunk

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii 25 mln zł w I kw. 2019. W efekcie, skumulowane saldo nakładów na projekty przekroczyło łącznie 264 mln zł. W produkcję gry Cyberpunk 2077 zaangażowanych jest ponad 400 osób

CD Projekt: Skumulowane saldo nakładów na projekty rozwojowe sięgnęło 117 mln zł

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Skumulowane saldo nakładów CD Projekt na prace rozwojowe, w tym "Cyberpunk" i "Gwint", na koniec września br. wyniosło 117 mln zł, podała spółka. "W III kwartale 2017 r. kontynuowano produkcje

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 7,4 pkt m/m do -11,9 pkt w VII

wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG IND zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 7,4 pkt, do poziomu -11,9 pkt. Powoli zbliża się do wartości sprzed kryzysu epidemiologicznego. Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Zwiększyły się salda produkcji

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 10,6 pkt m/m do -19,3 pkt w VI

roku o 15,3 pkt. "Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. Zwiększyły się salda produkcji, zamówień w ujęciu ogółem i eksportowych, zatrudnienia i ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Maleją zapasy. Mimo spadku cen poprawiła się

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

--10:00: Polska - Produkcja przemysłowa, sierpień (konsensus r/r: 1,7%, poprzednio: 5,8%) --10:00: Polska - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu, sierpień (konsensus r/r: 0,8%, poprzednio: 0,6%) --10:00: Polska - Ceny produkcji budowlano-montażowej

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 17 stycznia 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --03:00: Chiny - Produkcja przemysłowa (r/r), fin, grudzień

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

) --08:00: Niemcy - Inflacja konsumencka, fin. maj (konsensus r/r HICP: 1,3%, poprzednio: 2,1%) --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa, kwiecień (konsensus r/r: -0,4%, poprzednio: -0,6%) --14:00: Polska euro - Bilans płatniczy, kwiecień, Saldo

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

%) -- Polska - Komunikat po posiedzeniu RPP, lipiec --08:00: Niemcy - Inflacja konsumencka, fin. maj HICP (konsensus r/r : 0,8%; poprzednio: 0,5%) --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa, maj (konsensus m/m: 14,5%; poprzednio: -17,1

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 18 stycznia, przygotowane przez analityków Macronext. --10:00: Strefa euro - Bilans płatniczy, Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 2,6 pkt m/m do 1,6 pkt we IX

roku o 1,8 pkt. "Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. Zwiększyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym, poziomu cen, zatrudnienia, sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zmalały salda

Spółki zależne Polenergii sprzedadzą ok. 5,88 TWh energii z OZE dzięki aukcji

% wolumenu szacowanej produkcji projektu w tym okresie" - czytamy w komunikacie. Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo, rozwijająca projekt farmy wiatrowej Szymankowo o docelowej łącznej mocy 38 MW - wygrała aukcję. Tym samym projekt ten uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

--13:30: USA - Rozpoczęte budowy domów, luty --14:00: Polska - Bilans płatniczy, styczeń, saldo obrotów towarowych (EUR) (konsensus: 900 mln, poprzednio: -1268 mln), saldo rachunku bieżącego (EUR) (konsensus: 1687, poprzednio: -1152) --14:00: Polska - Wskaźniki inflacji bazowej, luty --14:15: USA

Grupa Lotos miała wstępnie 0,89 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w IV kw.

mld zł: saldo pozostałych odpisów i rezerw w segmencie wydobywczym - Zmniejszenie wyniku o -0,1 mld zł: saldo odpisów i rezerw w segmencie produkcji i handlu, w tym: -0,05 mld zł: rezerwa na ryzyko podatkowe" - czytamy dalej. Grupa Lotos

Grupa Kęty prognozuje ok. 77 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

Systemów Aluminiowych wzrost szacuje się na 14%, a w Segmencie Opakowań Giętkich 11%" - czytamy w komunikacie. Spółka podała ponadto, że saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

%, poprzednio: 1,3%) --09:15: USA - Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) --11:00: Strefa euro - produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) (konsensus: -1%, poprzednio: -0,3%) --11:00: Niemcy - Indeks instytutu ZEW maj

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,3 pkt m/m do 1,5 pkt w VII

pkt. "Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, zapasów, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Wzrosły salda zamówień i zatrudnienia. Utrzymują się różnice w ocenach firm prywatnych i publicznych, zarówno w ocenie sytuacji

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

--10:00: Strefa euro - Bilans płatniczy, lipiec, saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) (konsensus: 22,4 mld, poprzednio: 23,5 mld) --10:00: Polska - Produkcja przemysłowa, sierpień (konsensus r/r: 5,2%, poprzednio: 10,3%); --10:00: Polska

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,9 pkt m/m do 1,2 pkt w VI

pkt. "Spadek wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Spadek w firmach publicznych był znacznie większy. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, ogólnego portfela zamówień, zamówień eksportowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,3 pkt m/m do 3,7 pkt w VI

pkt. "Wzrost wartości wskaźnika miał miejsce w firmach publicznych. Prywatne odnotowały niewielki spadek jego wartości. Salda produkcji, portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym, zatrudnienia i kondycji finansowej przedsiębiorstw, zwiększyły się

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 7 pkt m/m do -5,4 pkt w X

. Spadek wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Zwiększyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym, poziomu cen, zatrudnienia, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Wzrosło także saldo

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

%, poprzednio 2,5%) --10:00: Strefa euro - Bilans płatniczy, Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) listopad (konsensus: 31,3 mld, poprzednio: 30,8 mld) --14:00: Polska - Koniunktura konsumencka w styczniu --14:00: Polska - Produkcja

CD Projekt spodziewa się wyższych r/r nakładów na projekty w 2018 r.

. zł na przestrzeni roku 2017. Wzrost wynika głównie z nakładów na produkcję gier "Cyberpunk 2077" oraz "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana". Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo nakładów na prace rozwojowe segmentu CD Projekt RED wyniosło 135 210 tys. zł, zaś saldo nakładów na prace

CFG z Grupy PlayWay skupi się na produkcji gier taktycznych i strategicznych

działalności wydawniczej, zarówno gier z grupy kapitałowej PlayWay, jak również tytułów spoza grupy, podała spółka. W ramach założeń strategii rozwojowej spółka zakłada maksymalizację swoich aktywów w oparciu o zyski pochodzące z już wydanych produkcji oraz całkowitą spłatę zaciągniętych pożyczek do końca

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

%, poprzednio: 6,4%) --04:00 Chiny - Produkcja przemysłowa (r/r), czerwiec (konsensus r/r: 5,2%, poprzednio: 5%) --04:00 Chiny - Sprzedaż detaliczna (r/r), czerwiec (konsensus r/r: 8,3%, poprzednio: 8,6%) --09:00: Polska - Wskaźnik

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

--10:00: Polska - Produkcja przemysłowa (r/r) marzec; (konsensus: 2,9%, poprzednio: 7,4%), --10:00: Polska -Produkcja budowlano-montażowa (r/r) marzec; (konsensus: 17,5%, poprzednio: 31,4%), --10:00: Polska - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

%, poprzednio: 6,7%) --04:00: Chiny - Produkcja przemysłowa (r/r), wrzesień (konsensus r/r: 6%, poprzednio: 6,1%) --04:00: Chiny - Sprzedaż detaliczna (r/r), wrzesień (konsensus r/r: 9%, poprzednio: 9%) --10:00: Strefa euro - Saldo

Cognor rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Cognor Holding rekomenduje zatrzymanie całości zysku netto za rok 2019 i nie wypłacanie dywidendy, podała spółka. "Głównym naszym celem na rok 2020 jest zapewnienie rytmiczności produkcji i sprzedaży oraz

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

? Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, październik --10:00: Strefa euro ? Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR), (konsensus: 21,3 mld, poprzednio: 20,55 mld) --10:00: Polska - Produkcja przemysłowa, wrzesień (konsensus r/r: 5%, poprzednio: -1,3

CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii blisko 100 mln zł w ubr.

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii blisko 100 mln zł w ub. r. W efekcie skumulowane saldo nakładów na projekty przekroczyło łącznie 250 mln zł, poinformował wiceprezes zarządu do spraw finansowych Piotr Nielubowicz

Grupa Kęty szacuje ok. 83 mln zł zysku netto, 140 mln zł EBITDA w III kw.

) wzrośnie z 129 mln zł w zeszłym roku do 140 mln zł (+9%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł (w trzecim kwartale 2017 roku saldo wyniosło -3,7 mln zł)"

Dane o PKB rozczarowały. Polska u progu technicznej recesji?

wcześniej publikowanych danych kwartalnych - że czwarty kwartał przyniósł spadek spożycia w gospodarstwach domowych o blisko 1,5 proc. rok do roku, natomiast inwestycje rosły w tempie przekraczającym 5 proc. Pozytywny wkład do wzrostu PKB miały zmiana stanu zapasów oraz poprawa salda wymiany handlowej z

Grupa Kęty prognozuje ok. 92 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

. W trzecim kwartale było to 6% przy praktycznie pełnym obłożeniu mocy na podstawowych liniach produkcyjnych, dodano. Spółka podała ponadto, że saldo działalności finansowej w III kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 16 grudnia 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --03:00: Chiny - Produkcja przemysłowa (r/r); listopad (konsensus

Alchemia miała 7,7 mln zł zysku netto, 12,11 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

, który był niższy o 28,1 mln zł. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. " Saldo przychodów/kosztów pozostałej działalności operacyjnej za I półrocze 2019 wyniosło 7,3 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu roku

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

%), ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) listopad (konsensus: 2,1%, poprzednio: 3%) --14:30: USA - Saldo rachunku bieżącego (USD) , III kw (konsensus: -117,2 mld, poprzednio: 13,1 mld) --14:30: USA - Pozwolenia na budowę domów, listopad (konsensus

WysokieNapiecie: Import netto prądu osiągnął w 2017 r. najwyższy poziom od 1988

;Ostatni raz więcej prądu za granicą kupiliśmy bowiem w 1988 roku, gdy krajowa produkcja nie nadążała za konsumpcją, a cały rok zakończył się ujemnym saldem w handlu na poziomie 4,5 TWh" - czytamy dalej. Niekorzystne saldo handlowe wynika z najwyższego poziomu cen energii w

Alchemia miała 2,17 mln zł zysku netto, 4,41 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

salda eksportu rur do importu. "Mieliśmy też zwiększoną produkcję rur ze szwem i ich zwiększony import co miało wpływ na produkcję i ceny rur bez szwu. Na początku roku zanotowano spadek zużycia jawnego rur co również wywiera presje na producentów i korektę cen" - czytamy także

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,2 pkt m/m do 3,2 pkt w IX

ujęciu rocznym. "Spadek wartości wskaźnika miał miejsce w firmach prywatnych. Publiczne odnotowały jego wzrost. Zwiększyły się salda produkcji i ogólnego portfela zamówień. Maleją zamówienia eksportowe. Zmalały także salda pytań o wielkość zatrudnienia i sytuację finansową

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Lautenschläger) --00:30: USA - Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester) --01:30: USA - Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George) --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa, grudzień (konsensus s.a. m/m

Nadchodzi wielki żar, więc blackout znów straszy w Polsce. Czy powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji?

roczne zużycie prądu w Polsce to ok. 150 TWh).  Chroniło nas to przed brakami w dostawach prądu i obniżało jego ceny. Ale w ubiegłym roku proporcje zaczęły się odwracać saldo zmniejszyło się (ze względu na wspomnianą rekordową produkcję prądu z węgla) do 0,8 TWh na korzyść poboru. A ten rok to już

MPiT obniżył prognozę produkcji przemysł. do 6% r/r, podniósł budowl. do 18%

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej wyniesie w tym roku do 6% r/r wobec wcześniej szacowanych 6,5% r/r , zaś produkcja budowlano-montażowa - 18% r/r wobec wcześniej szacowanych 16,5% r/r, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i

CD Projekt wydał 60 mln zł na produkcję gier i nowych technologii w I półroczu

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Wydatki Grupy CD Projekt na produkcję gier i nowych technologii w I półroczu 2019 r. wyniosły 60 mln zł, co przełożyło się na skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec okresu w wysokości 292 mln zł, podała spółka

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 3,7 pkt m/m do -4,8 pkt w I

nadchodzących miesiącach" - czytamy w komunikacie. Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. W publicznych wzrost był większy. Zmniejszyły się jednak salda poziomu produkcji, zamówień w ujęciu ogółem, zatrudnienia oraz oceny ogólnej kondycji

MR: Kwestia dalszego rozwoju pandemii pozostaje głównym ryzykiem dla eksportu

pobudzenie ich produkcji i popytu, co wpłynie aktywująco na nasz eksport. Nie należy także zapominać, że głównym czynnikiem ryzyka pozostaje kwestia dalszego rozwoju pandemii oraz ewentualna jej druga fala, która może przynieść ponowne ograniczenia w skali międzynarodowej"- czytamy w komentarzu resortu

Wskaźnik koniun. w budownictwie IRG SGH spadł o 1,3 pkt r/r do -15,1 pkt w I kw.

utrzymuje się na poziomie prawie niezmienionym od około połowy 2015 roku. Jednak pod względem poziomu i dynamiki produkcji pomiędzy analizowanymi grupami zakładów występuje duże zróżnicowanie. W sektorze prywatnym saldo produkcji wynosi -46,4 i w porównaniu z poprzednim kwartałem jest mniejsze o 46 punktów

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 0,3 pkt m/m do 3,1 pkt w VI

. Jest niższy do wartości sprzed roku o 0,3 pkt. Spadek wartości wskaźnika odnotowały tylko firmy prywatne. Publiczne informują o wzroście jego wartości" - czytamy w komunikacie. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, ogólnego portfela zamówień i sytuacji finansowej

Grupa Kęty prognozuje ok. 53 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

. Spółka podała ponadto, że saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w analogicznym kwartale zeszłego roku saldo wyniosło -5,2 mln zł

Grupa Lotos miała szacunkowo 0,67 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w I kw.

. "Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,67 mld zł; w tym: a. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,49 mld zł b

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 8,7% r/r, a import bez zmian r/r w maju

również niższy import komponentów do produkcji w przemyśle motoryzacyjnym, leków oraz odzieży" - czytamy w komentarzu NBP do danych. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 3,8 mld zł i zwiększyło się o 5,1 mld zł r/r, natomiast w porównaniu do kwietnia br. - o 3,4 mld

Libet ma dwie wstępne oferty nabycia aktywów za min. 40 mln zł

służących produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych, podała spółka. Oferty dotyczą aktywów zlokalizowanych w dwóch jednostkach produkcyjnych spółki, a ich łączna wartość wynosi minimum 40 mln zł brutto, podała spółka. "Po zapoznaniu się z treścią oferty zarząd

CD Projekt: Wydatki na prace rozwojowe wyniosły 333 mln zł w I-III kw. 2019 r.

rekordowe 43 mln zł. Skumulowane saldo nakładów na koniec września br. osiągnęło poziom 333 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Ostatnie miesiące minęły nam pod znakiem intensywnej pracy nad dalszą produkcją 'Cyberpunka'. Trwają wewnętrzne i zewnętrzne testy gry

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

apetytów, by ta produkcja wzrosła do rozmiarów z przeszłości. Nasza suma bilansowa zmniejszyła się. Suma ta jest stabilizowana przez należności leasingowe. Ich saldo wynosi 8,1 mld zł - ona ma najlepszą charakterystykę, jeśli chodzi o ryzyko" - powiedział członek zarządu

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 1,9 pkt m/m do 1,2 pkt w II

rocznym. "Wzrost wartości wskaźnika odnotowały tylko firmy prywatne. Publiczne informują o spadku jego wartości. Zwiększyły się salda produkcji, portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym, zatrudnienia, maleją zapasów. Zwiększył się poziom cen. Maleje

CD Projekt wydał blisko 56 mln zł na swoje projekty w 2016 r.

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - CD Projekt wydał blisko 56 mln zł w ubiegłym roku na prowadzone projekty, w tym Gwint i Cyberpunk, podała spółka. ?Na koniec 2016 roku skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe poniesione w związku z realizowanymi

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,5 pkt m/m do -0,8 pkt w I

ujęciu rocznym. "Spadek wartości wskaźnika odnotowały tylko firmy prywatne. Publiczne informują o wzroście wartości wskaźnika. Zmalały także salda produkcji i portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym. Zwiększył się poziom zapasów. Przedsiębiorstwa

NBP: Eksport wzrósł o 13,7% r/r, a import o 9,8% w marcu 2015 r.

eksportu miał handel obejmujący towary wymieniane w ramach międzynarodowych sieci produkcji w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym i elektronicznym (...) Równocześnie tempo wzrostu importu zostało istotnie obniżone przez spadek wartości kupowanej za granicą ropy naftowej w wyniku spadku jej cen

Grupa Kęty szacuje 54 mln zł zysku netto w I kw. 2017 r.

. będzie porównywalny z wynikiem z zeszłego roku i wyniesie 54 mln zł. "Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 2 mln zł, (w I kw. 2016 roku

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 13.12.2018 - (SBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 14 grudnia, przygotowane przez analityków Macronext. --03:00: Chiny - Produkcja przemysłowa (r/r), listopad (konsensus r/r: 5,9

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,2 pkt m/m do -6,6 pkt w XI

" - czytamy w komunikacie. Spadek wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym, zatrudnienia oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Rosną

Grupa Kęty szacuje ok. 65 mln zł zysku netto, 117 mln zł EBITDA w II kw.

. Dzięki temu moce produkcyjne przez cały czas wykorzystane są blisko poziomów maksymalnych, co ma przełożenie na osiągane przez segmenty wyniki" - czytamy także. Spółka podała, że saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji

Grupa Lotos miała wstępnie 0,78 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w II kw.(sprost)

produkcji i handlu: 0,6 mld zł - Szacunkowa oczyszczona EBITDA segmentu wydobywczego: 0,18 mld zł" - czytamy w komunikacie. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO

Grupa Lotos miała wstępnie 0,63 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w II kw.

LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,78 mld zł; w tym: - Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,6 mld zł - Szacunkowa oczyszczona EBITDA segmentu wydobywczego

Grupa Kęty miała wstępnie 54 mln zł zysku w I kw. 2018 r.

(zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 100 mln zł w zeszłym roku do 105 mln zł (+5%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 5 mln zł (w pierwszym

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

handlowej. Według danych NBP, na rachunku obrotów bieżących w maju 2015 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 184 mln euro wobec 1 129 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 127 mln euro deficytu rok wcześniej. Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków oczekiwało

Grupa Lotos miała wstępnie 0,63 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w I kw.

LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,63 mld zł; w tym: - Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,43 mld zł - Szacunkowa oczyszczona EBITDA segmentu wydobywczego

Nasz eksport mocno spowolnił. Winne Niemcy

nasze kłopoty  Statystyki może zaburzać układ świąt, przez który zakupy mogły się przesunąć. Ale Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, uważa, że słabe wyniki to przede wszystkim kwestia gorszej koniunktury gospodarczej w Niemczech. Dynamika produkcji przemysłowej w

Impexmetal miał 34,08 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2019 r.

18,6 mln zł. Saldo przychodów/kosztów operacyjnych wyniosło 13,4 mln zł i było wyższe o 12,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Wzrost salda pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych był przede wszystkim następstwem przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych w spółce

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,7 pkt m/m do 2,8 pkt w XI

ujęciu rocznym. "Wzrost wartości wskaźnika miał miejsce tylko w firmach prywatnych. Także salda produkcji i portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym zwiększyły się tylko w firmach prywatnych. Jest to zmiana nietypowa, rzadko obserwowana o tej porze roku

CD Projekt ma już zaplanowaną kampanię promocyjną gry 'Cyberpunk 2077'

kwartale 2017 r. wydatki Grupy na produkcję nowych gier, w tym "Cyberpunk 2077" i "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana", wyniosły 16 mln zł. Skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec marca br. wyniosło 79 mln zł. W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD

Kalendarium ISBnews

partner dla BLIK --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje w skaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w XI 2018 r. --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy, saldo rachunku bieżącego (EUR) w październiku

Kalendarium ISBnews

bankowości mobilnej --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje w skaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w XI 2018 r. --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy, saldo rachunku bieżącego (EUR) w październiku

Grupa Kęty szacuje zysk netto na 46 mln zł w IV kwartale 2017 r.

amortyzacji) wzrośnie z 83,8 w zeszłym roku do 92,0 mln zł (+10%)" - czytamy w komunikacie. Saldo działalności finansowej w IV kw (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 3 mln zł, (w IV

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,1 pkt m/m do 2,1 pkt w X

ujęciu rocznym. "Spadek wartości wskaźnika miał miejsce w firmach publicznych. Prywatne odnotowały jego wzrost. Zwiększyły się salda produkcji i portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym. Rosną także zapasy. Mimo i przedsiębiorstwa informują o spadku cen

GNB spodziewa się, że odpisy będą sięgać ponad 200 mln zł kwartalnie w br. 

kwartałach bez transakcji sprzedaży portfela poziom odpisów był znacząco inny niż w pierwszym kwartale. Możliwa jest delikatna poprawa. Mamy pewne rezerwy, szczególnie, jeśli chodzi o wynik prowizyjny i odsetkowy, co wiąże się z nową produkcją" - powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej

NBP: Firmy coraz częściej wskazują na możliwość podniesienia cen produktów

). "Przedsiębiorstwa ankietowane w ramach SM NBP oczekują niewielkiego przyspieszenia wzrostu cen producenta w IV kw. br. Zwiększyło się bowiem średnie tempo oczekiwanego wzrostu cen produkcji. Jednocześnie przedsiębiorstwa relatywnie częściej (niż w poprzednim badaniu) przewidują wzrost cen

CD Projekt wydał 28 mln zł na prace rozwojowe w III kwartale

lipca do września 2018 r. wydatki na prace rozwojowe w grupie kapitałowej CD Projekt wyniosły 28 mln zł i wynikały głównie z nakładów ponoszonych na produkcję: 'Cyberpunka 2077', 'Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej' oraz 'Wojny Krwi: Wiedźmińskich Opowieści'. Skumulowane saldo nakładów na koniec

CD Projekt ze 147 mln zł zysku w pierwszym półroczu. Lokomotywą ciągle "Wiedźmin 3"

pierwszym półroczu 2020 r. CD Projekt miał wydać na produkcję gier i nowych technologii 114 mln zł, „co przełożyło się na wzrost skumulowanego salda nakładów na prace rozwojowe do poziomu 483 mln” - czytamy w komunikacie. Większość tych nakładów to wydatki na mocno wyczekiwany „Cyberpunk

Grupa Kęty prognozuje 740 mln zł przychodów i ok. 56 mln zł zysku netto w IV kw.

zeszłego roku poziomie wzrośnie do ok. 58 mln zł (+13%). Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 82 mln zł w zeszłym roku do 89 mln zł (+9%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w

MPiT podniósł prognozę eksportu do ok. 219,5 mld euro w 2018, tj. 6,2% wzrostu

kondycję naszych eksporterów nawet w warunkach pogarszającego się otoczenia zewnętrznego, 2) spodziewany wysoki wzrost naszej gospodarki w IV kw. oraz 3) bardzo dobre wyniki naszej produkcji na początku IV kwartału (według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w październiku 2018 roku była o

NBP: Firmy nie oczekują wzrostu inflacji PPI w I kw. 2020 r.

, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Zgodnie z wynikami SM NBP, przedsiębiorstwa spodziewają się przyspieszenia wzrostu cen w I kw. 2020 r. Wzrósł bowiem wskaźnik salda kierunku zmian cen produkcji (o 1,7 pkt), a odsetek przedsiębiorstw prognozujących wzrost cen produkcji

KOWR:Eksport produktów mięsnych to 2,1 mld euro w I-IV br. podobnie jak rok temu

sprzedaży zagranicznej produktów mięsnych stanowiły 19%" - czytamy w raporcie. Wzrost wartości importu w okresie I-IV br. spowodował, że dodatnie saldo wymiany handlowej produktami mięsnymi zmniejszyło się o 14% r/r do 1,1 mld euro, podano także

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,7 pkt m/m do -8,3 pkt w XII

; - czytamy w komunikacie. Spadek wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. W publicznych spadek był znacznie większy. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym, zatrudnienia oraz oceny ogólnej kondycji

Grupa Kęty prognozuje ok. 65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw.

przekłada się na uzyskanie porównywalnych z zeszłym rokiem wyników z działalności operacyjnej. (?) Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 3 mln zł, (w trzecim kwartale 2014 roku saldo

KOWR: Eksport cukru wzrósł ponad 2-krotnie wolumenowo, o 45% wartościowo w I kw.

okresie zmniejszył się o 37% r/r do 40 tys. ton cukru. "W sezonie 2017/2018 ze względu na dużą podaż cukru z produkcji krajowej, rośnie zainteresowanie eksportem. W pierwszym kwartale 2018 r. za granicę wywieziono blisko 224 tys. ton cukru, ponad dwukrotnie więcej niż przed

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 9,1 pkt do -10,7 pkt w XI

ocenie stanu bieżącego, jak i najbliższych miesięcy są mniej pesymistyczne niż prywatnych. "Salda zarówno ocen stanu bieżącego jak i oczekiwań są ujemne. Maleje produkcja, zamówienia i zatrudnienie. Rosną zapasy i ceny. Rosną także koszty produkcji. Pogarsza się sytuacja

Grupa Kęty szacuje 45 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r.

kw. będzie o ok. 13% niższy r/r i wyniesie 45 mln zł. "Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok 3 mln zł, (w czwartym kwartale 2015 roku

Grupa Kęty miała wstępnie 76 mln zł zysku netto w III kw. 2017

trzeciego kwartału wzrośnie z 90,7 mln zł w zeszłym roku do ok. 98,0 mln zł (+8%) w roku bieżącym. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 117,8 mln zł do ok. 128,0 mln zł (+9%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice

CFG z grupy PlayWay planuje premierę 'House Flipper City' na IV kw. 2020 r.

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) z grupy kapitałowej PlayWay planuje premierę gry "House Flipper City" (HFC) w IV kw. 2020 r. Studio opublikowało trailer swojej najnowszej produkcji, tworzonej w oparciu o mechaniki znane z jednego z