salda dochodów

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2 438 mln euro w III, konsensus: 565 mln euro

). "W marcu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (8 mld zł) salda, dochodów pierwotnych (2,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo obrotów towarowych (0,3 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 4 488 mln euro nadwyżki w I kw.

wpłynęły dodatnie salda usług (26,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (10,5 mld zł) i dochodów wtórnych (3,3 mld zł). Zwiększenie nadwyżki obrotów towarowych oraz spadek deficytu dochodów pierwotnych istotnie wpłynął na odnotowaną poprawę wyniku na rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to +2 265 mln euro w I, konsensus: 2542 mln euro

). "W styczniu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (10,4 mld zł), obrotów towarowych (1,4 mld zł) i dochodów pierwotnych (0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (2,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to +990 mln euro w XII, konsensus: -261 mln euro

). "W grudniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (5,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 430 mln euro nadwyżki w II kw.

mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (23,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%" - czytamy dalej w komentarzu

NBP: Saldo na rachunku C/A to +1 457 mln euro w XI, konsensus: +500 mln euro

). "W listopadzie 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (10 mld zł), obrotów towarowych (3,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to +529 mln euro w X, konsensus: +330 mln euro

). "W październiku 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to +171 mln euro w IX, konsensus: -439 mln euro

). "We wrześniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się oraz dodatnie salda usług (8,0 mld PLN) i obrotów towarowych (2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw.

17,5 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (28,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,5%. Wskaźnik ten był najwyższy od

NBP: Saldo na rachunku C/A to -606 mln euro w VIII

). "W sierpniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,6 mld zł), dochodów wtórnych (0,8 mld zł) i obrotów towarowych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -814 mln euro w VII, konsensus: -295 mln euro

). "W lipcu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (10,2 mld zł), obrotów towarowych (1,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to +659 mln euro w II, konsensus: 754 mln euro

). "W lutym 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,6 mld zł) i obrotów towarowych (2,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to 21 mln euro w VI, konsensus: +100 mln euro

). "W czerwcu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł), dochodów wtórnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 181 mln euro deficytu w III kw.

mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu

NBP: Saldo na rachunku C/A to 1006 mln euro w V, konsensus: +432 mln euro

). "W maju 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (9,1 mld zł, obrotów towarowych i dochodów wtórnych (po 0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to 718 mln euro w IV, konsensus: +640 mln euro

). "W kwietniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,4 mld zł) i obrotów towarowych (1,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1386 mln euro w II, konsensus: -290 mln euro

). "W lutym 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6 mld zł. Na jego wartość złożyło się wysokie ujemne saldo obrotów towarowych (5,7 mld zł), a także ujemne salda dochodów pierwotnych (5,5 mld PLN) i dochodów wtórnych (2,8 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8 mld zł). W analogicznym

NBP: Saldo na rachunku C/A to +42 mln euro w maju br.

). "W maju 2018 r. dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (7,1 mld zł), obrotów towarowych (0,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to 533 mln euro w III, konsensus: -1210 mln euro

). W marcu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (7,9 mld zł) i obrotów towarowych (2,5 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld PLN). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -982 mln euro w III, konsensus: -1049 mln euro

). Konsensus rynkowy wynosił 1 049 mln euro deficytu. "Saldo rachunku bieżącego w marcu 2018 r. było ujemne i wyniosło 4,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł), obrotów towarowych (1,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 832 mln euro nadwyżki w I kw.

wpłynęły dodatnie salda usług (24,4 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13,2 mld zł) i dochodów wtórnych (4,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,5%" - czytamy dalej w komentarzu. Dodatnie

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 112 mln euro nadwyżki w III kw.

11,8 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda usług (19,6 mld zł) i obrotów towarowych (2,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2316 mln euro w I, konsensus: 1772 mln euro

). "W styczniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,5 mld zł), dochodów pierwotnych (1,2 mld zł) i obrotów towarowych (1,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 23 mln euro nadwyżki w IV kw.

) i dochodów wtórnych (1,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (19,3 mld zł) i obrotów towarowych (2,8 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,02%" - czytamy w komentarzu do danych. Niewielka nadwyżka w rachunku bieżącym

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1400 mln euro w XII, konsensus: -1072 mln euro

). "W grudniu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,7 mld zł), obrotów towarowych (5,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 753 mln euro deficytu w IV kw.

mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (22 mld zł), obrotów towarowych (7,2 mld zł) i dochodów wtórnych (2,7 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (24,3 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 1,3%" - czytamy dalej w komentarzu

NBP: Saldo na rachunku C/A to -221 mln euro w XI, konsensus: -513 mln euro

). "W listopadzie 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (7,9 mld zł), obrotów towarowych (1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -457 mln euro w X, konsensus: -433 mln euro

). "W październiku 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,0 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (7,6 mld zł), obrotów towarowych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to -547 mln euro wrześniu, konsensus: -190 mln euro

). "We wrześniu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,9 mld zł) i obrotów towarowych (1,9 mld zł) oraz dodatnie salda usług (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (1,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 532 mln euro deficytu w III kw.

11 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (26,1 mld zł), obrotów towarowych (5,5 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,8 mld zł), a także dodatnie saldo usług (22,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 2,1%" - czytamy dalej w

NBP: Saldo na rachunku C/A to -549 mln euro w sierpniu, konsensus: -495 mln euro

). "W sierpniu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł), dochodów wtórnych (1,6 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -809 mln euro w lipcu, konsensus: -569 mln euro

). "W lipcu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,7 mld zł), obrotów towarowych (1,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 378 mln euro nadwyżki w I kw.

2017 r. zmniejszyło się o 7,3 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie saldo usług (19,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13 mld zł), obrotów towarowych (3,7 mld zł) oraz dochodów wtórnych (0,8 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%"

NBP: Saldo na rachunku C/A to -240 mln euro w czerwcu, konsensus: -476 mln euro

). "W czerwcu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,8 mld zł) oraz dodatnie salda usług (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

wpłynęły dodatnie saldo usług (23,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,8 mld zł), dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz obrotów towarowych (0,1 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,5%" - czytamy dalej w komentarzu

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 357 mln euro deficytu w IV kw.

). Liczone w złotych, saldo C/A było w IV kw. 2016 r. ujemne i wyniosło 1 572 mln zł. "O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (16,6 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (16 mld zł) i obrotów towarowych (0,5 mld zł

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw.

). "Saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,4 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 6,2 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów pierwotnych (12,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (16,4 mld zł), obrotów towarowych (0,8 mld zł) i

NBP: Saldo na rachunku C/A to -21 mln euro w IV, konsensus: -229 mln euro

bieżącego w kwietniu 2018 r. było ujemne i wyniosło 0,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (1,3 mld zł) i usług (7,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było

Projekt budżetu: Potrzeby pożycz. netto w 2020 większe o 4 mld zł niż plan z IX

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Potrzeby pożyczkowe netto budżetu na 2020 r. w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej zostały ustalone na 23,52 mld zł w projekcie przesłanym do Sejmu w grudniu wobec 19,38 mld zł dochodów podatkowych planowanych w projekcie z września

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (23,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (18,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,8%" - napisał bank centralny w

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1017 mln euro w II, konsensus: -379 mln euro

r. było ujemne i wyniosło 4,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się salda ujemne dochodów pierwotnych (6,8 mld zł), obrotów towarowych (2,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2005 mln euro w I, konsensus: 1779 mln euro

styczniu 2018 r. było dodatnie i wyniosło 8,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,7 mld zł), dochodów wtórnych (1,3 mld zł) i dochodów pierwotnych (1,1 mld zł) oraz ujemne saldo obrotów towarowych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro w VIII, konsensus: -754 mln euro

. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,1 mld zł) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (1,3 mld zł), usług (5,2 mld zł) oraz saldo dochodów wtórnych (0,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,4 mld zł. Łączne

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2180 mln euro deficytu w III kw.

okresu 2015 r., poprawiło się o 1 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (19,7 mld zł), obrotów towarowych (3,2 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł), natomiast saldo usług było dodatnie (15 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1152 mln euro w XII, konsensus: -236 mln euro

bieżącego w grudniu 2017 r. było ujemne i wyniosło 4,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (5,3 mld zł) oraz dodatnie salda usług (6,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było

NBP: Saldo na rachunku C/A to -878 mln euro w VII, konsensus: -923 mln euro

lipcu 2017 r. było ujemne i wyniosło 3,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,2 mld zł) i obrotów towarowych (2,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,7 mld zł) oraz niewielkie dodatnie saldo dochodów wtórnych. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego

NBP: Saldo na rachunku C/A to +233 mln euro w XI, konsensus: +498 mln euro

. "Saldo rachunku bieżącego w listopadzie 2017 r. było dodatnie i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,6 mld zł), dochodów wtórnych (0,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,5 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to +575 mln euro w X, konsensus: +228 mln euro

rachunku bieżącego w październiku 2017 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (2,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro we IX, konsensus: -191 mln euro

bieżącego we wrześniu 2017 r. było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów pierwotnych (8,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (3,3 mld zł) i usług (5,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było

NBP: Saldo na rachunku C/A to -932 mln euro w VI, konsensus: -1118 mln euro

rachunku bieżącego w czerwcu 2017 r. wyniosło 3,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (9,3 mld PLN), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 988 mln euro nadwyżki w II kw.

). "Saldo rachunku bieżącego, w II kwartale 2016 r., było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł i, w stosunku do analogicznego okresu 2015 r., poprawiło się o 2,7 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda usług (15,5 mld zł), obrotów towarowych (6,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł

NBP: Saldo na rachunku C/A to -533 mln euro w XII, konsensus: -648 mln euro

grudniu 2016 r., było ujemne i wyniosło 2,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5 mld zł), dochodów wtórnych (1,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,7 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również

NBP: Saldo na rachunku C/A to -802 mln euro w VII, konsensus: -566 mln euro

lipcu 2016 r., było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4 mld zł) oraz ujemne salda obrotów towarowych (1,4 mld zł), dochodów pierwotnych (5,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również

NBP: Saldo na rachunku C/A to -203 mln euro w VI, konsensus: -93 mln euro

maju 2016 r., było dodatnie i wyniosło 2,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 110 mln euro nadwyżki w II kw.

(NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w II kw. 2015 r. dodatnie i wyniosło 4,5 mld zł (poprawiło się o 15,2 mld zl r/r). O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda: obrotów towarowych (1,4 mld zł), usług (11,1 mld zł) i dochodów wtórnych

NBP: Saldo na rachunku C/A to -393 mln euro w X, konsensus: -800 mln euro

1,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,3 mld zł) i obrotów towarowych (0,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 0,7 mld zł. Łączne

NBP: Saldo na rachunku C/A to - 999 mln euro w IX, konsensus: -591 mln euro

mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (7,2 mld zł), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2,3 mld zł. Łączne saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -860 mln euro w II, konsensus: -3 mln euro

bieżącego, w lutym 2017 r., było ujemne i wyniosło 3,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,3 mld zł) i obrotów towarowych (2,3 mld zł) oraz dodatnie salda usług (4,8 mld zł) i niewielkie dodatnie saldo dochodów wtórnych. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1 047 mln euro w VIII, konsensus: -320 mln euro

wyniosło 4,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda obrotów towarowych (2,2 mld zł), dochodów pierwotnych (5,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (3,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,0 mld zł

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 427 mln euro deficytu w IV kw.

(NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w IV kw. 2015 r. ujemne i wyniosło 1,82 mln zł. "O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (14,8 mld zł) i dochodów wtórnych (2 mld zł) oraz dodatnie salda usług (10,2 mld zł

NBP: Saldo na rachunku C/A to -179 mln euro w V, konsensus: +308 mln euro

rachunku bieżącego w maju 2017 r. wyniosło 0,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5,9 mld zł), obrotów towarowych (0,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie

NBP: Saldo na rachunku C/A to -427 mln euro w XI, konsensus: -412 mln euro

rachunku bieżącego, w listopadzie 2016 r., było ujemne i wyniosło 1,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,3 mld zł) i obrotów towarowych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 103 mln euro w III, konsensus: +300 mln euro

r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (3,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (4,0 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -275 mln euro w IV, konsensus: -335 mln euro

bieżącego, w kwietniu 2017 r., było ujemne i wyniosło 1,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie salda usług (5,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego

NBP: Saldo na rachunku C/A to +495 mln euro w V, konsensus: +540 mln euro

r., było dodatnie i wyniosło 2,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 383 mln euro w II, konsensus: +514 mln euro

r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (3,5 mld zł) i obrotów towarowych (1,5 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (5,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2527 mln euro deficytu w III kw.

Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2015 r. ujemne i wyniosło 10 590 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych. "O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (17,5 mld zł) i obrotów

NBP: Saldo na rachunku C/A to -738 mln euro w III, konsensus: -525 mln euro

2017 r., było ujemne i wyniosło 3,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,5 mld zł), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 764 mln euro w I, konsensus: 408 mln euro

styczniu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (3,4 mld zł), obrotów towarowych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (2,9 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to +2457 mln euro w I, konsensus: 982 mln euro

. "Saldo rachunku bieżącego, w styczniu 2017 r., było dodatnie i wyniosło 10,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (5,4 mld zł), dochodów pierwotnych (3,5 mld zł), obrotów towarowych (1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,9 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku

NBP: Deficyt na rachunku C/A to +594 mln euro w IV, konsensus: +384 mln euro

wyniosło 2,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4,5 mld zł), obrotów towarowych (2,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (4,7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,7 mld zł. Łączne

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 296 mln euro nadwyżki w I kw.

). "Saldo rachunku bieżącego, w I kwartale 2016 r., było dodatnie i wyniosło 1,3 mld zł i, w stosunku do analogicznego okresu 2015 r., pogorszyło się o 2,5 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda usług (11,6 mld zł) i obrotów towarowych (5,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów

NBP: Deficyt na rachunku C/A 864 mln euro w VIII, konsensus: -1028 mln euro

r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (4,3 mld zł), dochodów wtórnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (1,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

%) --11:00: Strefa euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) (konsensus: 2%, poprzednio: 1,9%) --14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) I kw. --14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) I kw

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 410 mln euro w XII, konsensus: -571 mln euro

2015 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5,2 mld zł) i dochodów wtórnych (1,7 mld zł) oraz dodatnie salda usług (3,6 mld zł) i obrotów towarowych (1,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku

NBP: Deficyt na rachunku C/A 959 mln euro w IX, konsensus: -470 mln euro

rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,0 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,8 mld zł) oraz dodatnie salda usług (2,2 mld zł), obrotów towarowych (0,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było również

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 29,9 mld euro w XII

. Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach towarowych (30,9 mld euro), dochodów pierwotnych (3,7 mld euro) dodatniego salda usług (7,3 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (12 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1 660 mln euro w VII, konsensus: -492 mln euro

rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5,3 mld zł) i obrotów towarowych (4,4 mld zł) oraz dodatnie salda usług (2,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było również

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 30,8 mld euro w X

. Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach towarowych (26,2 mld euro), dochodów pierwotnych (9,8 mld euro) dodatniego salda usług (7,3 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (12,5 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 37,8 mld euro we IX

. Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach towarowych (35,2 mld euro), dochodów pierwotnych (9,7 mld euro) dodatniego salda usług (7,3 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (14,3 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 113 mln euro w X, konsensus: -651 mln euro

. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie salda usług (3,1 mld zł) i obrotów towarowych (2,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 1,3 mld zł. Łączne saldo

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 33,3 mld euro w VIII

. Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach towarowych (28,2 mld euro), dochodów pierwotnych (10,3 mld euro) dodatniego salda usług (7,2 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (12,4 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 25,1 mld euro w VII

. Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach towarowych (26,4 mld euro), dochodów pierwotnych (10,9 mld euro) dodatniego salda usług (2,6 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (14,8 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21,2 mld euro w VI

. Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach towarowych (27,4 mld euro), dochodów pierwotnych (4,6 mld euro) dodatniego salda usług (2,2 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (13 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 30,1 mld euro w V

. Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach towarowych (26,9 mld euro), dochodów pierwotnych (11,4 mld euro) dodatniego salda usług (2,6 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (10,7 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1 184 mln euro w V, konsensus:+218,6 mln euro

2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (3,8 mld zł), usług (3,3 mld PLN) i dochodów wtórnych (0,9 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (3,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 620 mln euro w XI, konsensus: -119 mln euro

listopadzie 2015 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (3,2 mld zł), usług (3,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (4,3 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 5,3 mld zł.ł

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1228 mln euro w IV, konsensus:+1 191 mln euro

. "Na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (127 mln euro), usług (881 mln euro) i dochodów wtórnych (163 mln euro) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (33 mln euro). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 269 mln euro"

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 22,2 mld euro w IV

. Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach towarowych (25,1 mld euro), dochodów pierwotnych (8,2 mld euro) dodatniego salda usług (7,4 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (18,5 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

--10:00: Strefa euro - Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR); październik (r/r konsensus: 23,6 mld; poprzednio: 28,15 mld); --10:00: Polska - Wyniki sprzedaży detalicznej, listopad (r/r konsensus: 4,2%; poprzednio: 4,6%); --10:00: Polska - Wskaźnik

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 116 mln euro w II, konsensus:+177 mln euro

złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (783 mln euro) i usług (563 mln euro) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (747 mln euro) i dochodów wtórnych (483 mln euro). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 651 mln euro" - napisał NBP w komentarzu

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 56 mln euro w I, konsensus: -955 mln euro

złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (1.021 mln euro) i usług (431 mln euro) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (1.306 mln euro) i dochodów wtórnych (90 mln euro). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1.100 mln euro" - napisał NBP w komentarzu

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 31 mld euro w XII

. Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach towarowych (31,7 mld euro) oraz dochodów pierwotnych (5,3 mld euro) dodatniego salda usług (4,6 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (10,6 mld euro), podał bank centralny w komunikacie

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 849 mln euro w VI, konsensus:+260,7 mln euro

czerwcu 2015 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych i dochodów wtórnych oraz dodatnie salda usług i obrotów towarowych Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego, w analizowanym miesiącu, było ujemne i wyniosło 2,6 mld zł." - napisał NBP w

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 235 mln euro we IX, konsensus: -380 mln euro

tego salda złożyły się dodatnie salda: obrotów towarowych (614 mln euro), usług (461 mln euro) i dochodów wtórnych (282 mln euro) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (1.592 mln euro)" - napisał NBP w komentarzu. Według ankietowanych przez ISBnews analityków, we

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 28,4 mld euro w X

. Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach towarowych (26 mld euro) oraz dodatniego salda usług (9,3 mld euro), dochodów pierwotnych (6,1 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (13 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1648 mln euro nadwyżki w I kw.

poprawiło się o 12,0 mld zł w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. O jego poziomie zadecydowały: dodatnie salda obrotów towarowych (9,2 mld zł) i usług (10,0 mld zł), a także ujemne salda dochodów pierwotnych (8,3 mld zł) oraz dochodów wtórnych (4,0 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB