słowacja produkt krajowy brutto

Reuters, is

Kurczą się gospodarki Węgier, Czech i Słowacji

Kurczą się gospodarki Węgier, Czech i Słowacji

W czwartym kwartale ubiegłego roku produkt krajowy brutto Węgier, Słowacji i Czech spadł w ujęciu rocznym

PKB Słowacji rośnie o 2,2 proc.

W II kwartale tego roku produkt krajowy brutto Słowacji wzrósł o 2,2 proc. w porównaniu do danych z ubiegłego kwartału - podaje agencja AFP. Należy jednak pamiętać, że od w poprzednim kwartale spadek sięgnął aż 11,4 proc.

PKB Słowacji wzrósł o 3,8 proc. Gospodarka Rumuni skurczyła się o 0,7 proc.

W trzecim kwartale 2010 roku produkt krajowy brutto (PKB) Słowacji w ujęciu rok do roku wyniósł 3,8 proc., a PKB kwartał do kwartału wzrósł o 1,0 proc. W trzecim kwartale gospodarka Rumunii skurczyła się o 0,7 proc., a od początku roku aż o 2,3 proc.

Węglokoks zakłada wzrost obrotu węglem do ponad 4 mln ton w 2019 r.

około 1,1 mln ton. Wolumen importu zmniejszył się r/r do 1,3 mln ton. Głównymi kierunkami eksportu pozostają: Czechy, Słowacja, Węgry, Austria i Niemcy. Jednostkowy zysk brutto sięgnął 113 mln zł w 2018 r. "W zeszłym roku eksport stanowił około 30% przychodów, również 30

Wiarygodność Polski spada na łeb na szyję. To da się przeliczyć na pieniądze

Wiarygodność Polski spada na łeb na szyję. To da się przeliczyć na pieniądze

Przyzwyczailiśmy się oceniać stan gospodarki czy kondycję państwa po twardych, mierzalnych danych – produkt krajowy brutto świadczy o zamożności i rozwoju, inflacja o stabilności cen, a saldo na rachunku obrotów bieżących o równowadze finansowej państwa. Parametrów, które możemy mierzyć, jest

Eurostat: PKB wzrósł o 0,6% kw/kw w strefie euro i o 0,5% w UE28 w I kw.

Warszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo w I kw. 2016 r. zwiększył się o 0,6% kw/kw w strefie euro i o 0,5% kw/kw w całej Unii Europejskiej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Konsensus rynkowy dla strefy

Eurostat: PKB wzrósł o 0,5% kw/kw w strefie euro i o 0,5% w UE28 w I kw.

Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo w I kw. 2016 r. zwiększył się o 0,5% kw/kw w strefie euro i o 0,5% kw/kw w całej Unii Europejskiej, wynika z drugich szacunków urzędu statystycznego Eurostat. Konsensus

Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw/kw strefie euro i o 0,4% w UE28 w I kw. 2015 r.

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo w I kw. 2015 r. zwiększył się o 0,4% kw/kw w strefie euro; w całej Unii Europejskiej wzrósł także o 0,4% kw/kw, wynika z pierwszych szacunków urzędu statystycznego Eurostat

ABC Data miała 5,07 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

sprzedaży wzrosły o 2% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Powodem wzrostu jest przede wszystkim wyższa o 4% sprzedaż krajowa oraz większa o 5% sprzedaż na rynkach bezpośrednich (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia oraz Litwa)" - czytamy w raporcie. Udział

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w UE w 2016 r.

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2013 roku do 68% średniej dla całej Unii Europejskiej - bez zmian wobec 2015 roku, podał unijny urząd statystyczny Eurostat

ABC Data miała 9,48 mln zł straty netto, 7,06 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

analogicznego okresu ubiegłego roku. Powodem wzrostu jest przede wszystkim wyższa o 6% sprzedaż krajowa oraz większa o 15% sprzedaż na rynkach bezpośrednich (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia oraz Litwa)"- czytamy w raporcie. Sprzedaż w Polsce wyniosła w I poł. br. 1 417 mln zł

Kalendarium ISBnews

. --10:00: Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej "Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej Polski" --10:00: GUS opublikuje produkt krajowy brutto za III kw. 2017 roku --10:00: Spotkanie prasowe

Morawiecki: Wolniejszy wzrost PKB w Polsce to część ogólnoeuropejskiego trendu

% wzrostu w poprzednim kwartale. Według szybkiego szacunku opublikowanego 15 listopada 2016 r., wzrost w III kw. wyniósł 2,5% r/r. W III kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,2% w

Colliers,EY,PAIH:Ustawa o wspieraniu inwest. to zachęty także dla polskich firm

produktu krajowego brutto" - podano także w raporcie. (ISBnews)

Rząd chce się zadłużać ponad konstytucyjny próg

Rząd chce się zadłużać ponad konstytucyjny próg

przekroczyć 60 proc. PKB („Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto”). Jeśli zadłużenie osiągnie tę granicę, to wtedy rząd i parlament zobowiązane

TelForceOne zrekompensował niższe przychody w I-III kw. wyższą marżą brutto

. Obecny poziom przychodów jest efektem świadomie prowadzonej polityki zakładającej wzrost udziału w sprzedaży produktów marek własnych, o wyższych marżach" - powiedział Żywicki, cytowany w komunikacie. Skonsolidowany wynik brutto na sprzedaży po trzech kwartałach br

Przegląd informacji ze spółek

23,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW), w której 50% akcji posiada Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii, otrzymała pozew wniesiony do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w

Kalendarium ISBNews

Przemysłu 4.0. --10:00: Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej "Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej Polski" --10:00: GUS opublikuje produkt krajowy brutto za III kw. 2017 roku

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wzrosło do 67% średniej w UE w 2013 r.

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, zwiększył się w 2013 roku do 67% średniej dla całej Unii Europejskiej z 66% rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat

"Polski ład" i równe wynagrodzenia. Będziemy mieć wgląd w zarobki współpracowników

"Polski ład" i równe wynagrodzenia. Będziemy mieć wgląd w zarobki współpracowników

wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami o 1 pkt proc. spowodowałoby wzrost produktu krajowego brutto o 0,1 proc. – Niewątpliwie w wielu firmach większa przejrzystość systemów wynagrodzeń wpłynęłaby pozytywnie na relacje pracownicze i motywację do pracy, ale kluczem do sukcesu w moim przekonaniu jest

PIE: Polska na 29. miejscu na 162 w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

społecznych i spodziewane długie życie. PIE wskazuje, że stosowany powszechnie miernik - Produkt Krajowy Brutto (PKB) analizuje podaż, a nie dobrobyt oraz nie uwzględnia nierówności, a przy tym pomija czynniki nieprodukcyjne - stąd potrzeba nowego wskaźnika zrównoważonego rozwoju

Jak (i dlaczego) rozpada się polskie Tesco? Sprzedają nawet siedzibę

Jak (i dlaczego) rozpada się polskie Tesco? Sprzedają nawet siedzibę

przy obecnych podwyżkach cen produktów i usług”. „W moim przypadku wychodzi ok. 117 złotych brutto... o no to nie będę wiedział, czy jeść beton czy przejść na dietę powietrzną”. Załoga Tesco od lat jest zdemotywowana. W kolejnych rewolucjach już dawno nie widzi sensu. Można wręcz

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

lub spadku do poziomu dwucyfrowego. Część z nich szacuje, że jeśli lockdown wystąpi również jesienią, obecne prognozy PKB na 2020 r. ulegną rewizji w dół. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego

TelForceOne celuje we wzrost sprzedaży, chce przyspieszyć za granicą

brutto na sprzedaży poprzez wprowadzanie większej ilości własnych produktów klasy premium, a także produktów luksusowych zewnętrznych dostawców. Efektem jest poprawa marży i wzrost sprzedaży zagranicznej" - powiedział wiceprezes. Wskazał, że wzrost kosztów sprzedaży wynika

PZU: W Davos podpisano memorandum tworzące Business Council of Growing Europe

PZU, łączny produkt krajowy brutto 11 krajów regionu Trójmorza (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) wynosi blisko 1,2 biliona euro. Ich gospodarki generują łącznie 20% wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Bezpośrednie inwestycje

Zysk netto Synektika wyniósł 0,39 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

wewnętrznej) na poziomie 14 999 871 zł. Jest to o ponad 30% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Złożyło się na to szereg czynników, począwszy od pozyskania nowych krajowych klientów, zwiększonej sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych (w szczególności produktu cholina) oraz rozpoczęcia eksportu

Przegląd prasy

akwizycje w 2020 r. głównie w segmencie hostingowym --PKO BP otworzy oddział korporacyjny na Słowacji w najbliższych dniach --Tauron przyłączył łącznie ok. 30 tys. odnawialnych źródeł energii --PSE: Krajowe zużycie energii

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) spadł o 8,2% r/r w II kw. 2020 r. wobec 2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. W ujęciu wyrównanym sezonowo w II kwartale 2020 r. (w cenach stałych przy roku odniesienia

Przegląd informacji ze spółek

;, podała spółka. Unimot otworzył czwartą stację paliw pod marką Avia na Ukrainie, podała spółka. Stacja działa na zasadach franczyzy w miejscowości Użhorod niedaleko granicy ze Słowacją. Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG

Mercor spodziewa się stopniowej poprawy zyskowności wraz ze wzrostem sprzedaży

mln zł, co oznacza spadek o 14% r/r. Prezes podkreślił, że koszty związane z rozwojem strategicznych produktów (nakłady R&D i rosnąca amortyzacja), mają obecnie - zgodnie z przyjętymi biznesplanami - wpływ na niższą zyskowność Grupy. Ponadto wśród

Polska może być jedynym krajem w Unii z dodatnim PKB

W ujęciu kwartalnym produkt krajowy brutto strefy euro w II kwartale spadł o 0,1 proc., a w całej UE 0,3 proc. W ujęciu rocznym PKB zmalał o odpowiednio 4,6 proc. i 4,8 proc. Według danych Eurostatu największy spadek zanotowała Litwa. PKB spadł tam o

Polska wciąż chce, aby UE uwzględniła reformę emerytur

deficytu do produktu krajowego brutto na poziomie 3 proc. i długu publicznego do PKB na poziomie 60 proc. - będzie traktowany pobłażliwie. Polska i pozostałe kraje twierdzą, że propozycja ta jest niewystarczająca. Będą się starały przeforsować pomysł, aby okres łagodnego

KPMG: Liczba zamożnych Polaków sięga 1 mln, rynek luksusowy wynosi 16,4 mld zł

18 tys. zł brutto, co stanowi ponad cztery średnie krajowe wynagrodzenia" ? czytamy dalej. "Według prognoz najbliższe lata zapowiadają się obiecująco zarówno pod względem wzrostu liczby osób zamożnych i bogatych, jak i łącznego dochodu, którym dysponują

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,9% r/r w III kw. 2019 r. wobec 4,6% wzrostu r/r (po rewizji) w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

oferować swoje technologie, jeśli te zawierałyby jakieś tylne furtki czy złośliwe luki w oprogramowaniu. ?Chcemy być jak najbardziej transparentni i dostarczyć nasze oprogramowanie wraz z kodem źródłowym do USA, by Stany mogły je sprawdzić. W ten sposób będą miały pełną jasność co do tego czy produkty

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Według najnowszych danych od No Fluff Jobs w IT: W marcu mediana wynagrodzeń programistów wyniosła 14 800 zł netto na B2B i 11 375 zł brutto na umowie o pracę i niewiele różniła się w porównaniu do poprzednich miesięcy. Juniorzy na kontrakcie mogli liczyć na wynagrodzenie 6 500 zł, o 1 proc. wyższe niż w

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

gospodarka pozostaje rozpędzona. Według wstępnych danych (szybkiego szacunku), Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,9% r/r w II kw. 2017 r. wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. W II kwartale 2017 r. PKB

Polska najbiedniejsza z najbogatszych

porównywanie poziomu życia w różnych krajach jest bardzo trudne. Ekonomiści (i dziennikarze) używają do tego często poziomu produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca (PKB). To jednak ułomne przybliżenie: bogate kraje mogą bardzo się różnić pod ważnymi względami - np. dostępnością edukacji czy opieki

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

). MFW podkreśla również, że wielkość salda należy brać pod uwagę do wielkości relatywnych: całkowitych przepływów, produktu krajowego brutto, albo składowych bilansu. Niestety GFI nawet tego nie dokonało. Czy jest sens podawać dane nominalne, a nie względne

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

kierunku wyższego wkładu inwestycji i niższego wkładu konsumpcji. Według wstępnych danych (szybkiego szacunku), Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 4,7% r/r w III kw. 2017 r. wobec 4% wzrostu r/r (po rewizji

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Tomasza Kozdryka ? z dniem 12 czerwca 2017 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews Transtion Technologies : Pomimo umiarkowanej koniunktury w krajowym segmencie IT, spółki Grupy Kapitałowej TT osiągnęły w I kw. sprzedaż na poziomie 60 mln zł, a portfel zamówień (backlog) zwiększył

Euro nas uodporni i rozwinie

kredytów, ponieważ koszt ich obsługi będzie niższy niż poprzednio. Wzrosną dochody banków. W konsekwencji szybciej będzie rosło także ubankowienie gospodarki, rozumiane jako relacja wolumenu kredytów do produktu krajowego brutto. Z chwilą wejścia do strefy euro polskie instytucje

Zobacz jak wysokie podatki płacą największe spółki w Polsce. Rekordzista zasilił budżet ponad 1,5 mld zł

. Działalność Lotu została zawieszona w czasie II wojny światowej. Loty krajowe wznowiono 1 kwietnia 1945 r., a międzynarodowe 11 maja 1945. Obecnie z logo Lotu lata 48 samolotów. W 2011 r. Lot przewiózł ponad 4,6 mln pasażerów i 24,5 tys. ton ładunku. W 2012 r. osiągnął przychód ogółem brutto w wysokości

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

porównaniu z rokiem 2014, za wyjątkiem Słowacji, gdzie odnotowany został niewielki spadek. "Sprzedaż w barach kinowych na osobę wzrosła we wszystkich krajach dzięki repertuarowi filmów oraz wzbogacanej przez nas ofercie produktów. Wzrost liczby sprzedanych biletów, a także

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

wysokich wydatkach to mit, zwłaszcza na tle reszty Europy. Co więcej, w całej Europie wydatki na ten cel rosną, a u nas maleją. Porównajmy, jaką część produktu krajowego brutto się na nie przeznacza. Podzielmy w tym celu państwa UE na trzy grupy. Mamy strefę euro (17 bogatych krajów do 2013 r.), a

Mateusz Szczurek: Polak chce więcej. I dobrze

jak w Polsce dotyczyły przeciętnych obywateli. U nas to nie jest tylko produkt krajowy brutto, to jest wzrost zatrudnienia, konsumpcji, to jest lepsza jakość życia. Jeśli Polacy realnie wydają o kilkanaście procent więcej, to już nie jest abstrakcja, tylko fakt. Ludzie nie

Przegląd informacji ze spółek

zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S17 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Uniqa w Polsce poprawiła zysk brutto spółek o 25% r/r do 25,4 mln zł w I półroczu br. Z kolei wynik netto

MF: PKB Słowacji w 2010 r. będzie rósł szybciej

Ministerstwo oczekuje, że w 2009 roku słowacka gospodarka skurczyła się o 4,9 procent wobec poprzednio szacowanych minus 5,7 procent, a w 2011 roku ma ona wzrosnąć o 3,3 procent, podczas gdy poprzednio prognozowano wzrost o 4,1 procent.

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

kolejne postępy demonopolizacji dokonują się w Krajowej Izbie Odwoławczej i sądach. Z praktyki widać, że potrzeba nowelizacji prawa pocztowego i powiązanych ustaw. Przepisy nie są doskonałe, pełne wątpliwości i niejasności" - powiedział prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych

Emerytura? Weź sprawy w swoje ręce

wycisnąć z ulgi? Osoba zarabiająca 3,5 tys. zł brutto będzie mogła odkładać ok. 120 zł miesięcznie. Potem, rozliczając PIT, odliczy te dodatkowe składki - w sumie 1440 zł - od podstawy opodatkowania. Dzięki czemu zapłaci podatek niższy o blisko 260 zł

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wzrostów odsetek. Sieć Digimax ma mieć 100 punktów do końca marca 2015 r. z 65 obecnie w Czechach. Wejście do Słowacji planowane jest w kolejnym roku finansowym. Celem Digimax jest pozycja dominująca w produktach mobilnych i smart. Plany obejmują też nowe umowy dystrybucyjne, zdobycie dominującej pozycji

Dlaczego liniowy jest OK

. Dziś ktoś, kto w Polsce zarabia brutto nieco ponad 7 tys. zł miesięcznie, wpada w 40-proc. próg. W Anglii te 7 tys. zł to mniej niż dwie trzecie przeciętnej pensji. Przy takich dochodach pracownik zapłaci 22 proc. podatku. Ponadto jego składka na ubezpieczenie społeczne będzie o prawie dwie trzecie

Polska gospodarka na szczycie. Co dalej? 2 dobre wiadomości i 3 złe

jest taka, że na ten wynik złożył się zarówno popyt krajowy, jak i zagraniczny. GUS podał, że dzięki wymianie handlowej mieliśmy 0,5 pkt proc. wzrostu. Dalej jednak o dobre wiadomości jest ciężko. Czytaj też: Eksport nadal pędzi. Ale tracimy jednego z największych odbiorców polskich produktów GUS