słonecznik

Andrew Higgins

"The New York Times": Rumuni też przejechali się na zbożu. Pszenica, kukurydza, słonecznik - silosy pełne, nastroje gorące

"The New York Times": Rumuni też przejechali się na zbożu. Pszenica, kukurydza, słonecznik - silosy pełne, nastroje gorące

Transporty ukraińskiego zboża do rzecznego portu w Rumunii wzrosły 90 razy w porównaniu z 2021 r. Miejscowi farmerzy szacują swoje straty na 3,5 mld euro. "Intencje UE były dobre, ale skutki fatalne"

IMC: Zbiory soi i słonecznika lepsze niż w ub.r. oraz niż plany na br.

Warszawa, 24.10.2016 (ISBnews) - Industrial Milk Company (IMC) zakończyła zbiory roślin oleistych - słonecznika i soi, podała spółka. Wydajność obu upraw okazała się lepsza od wyników z ubiegłego roku i była wyższa od planu na ten rok, podano również

Kernel przerobił 916 tys. ton ziarna słonecznika w IV kw. r.obr. 2019/2020

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Kernel przerobił 916 tys. ton ziarna słonecznikowego w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w okresie zakończonym 30 czerwca 2020 r.), co oznacza wzrost o 2% r/r, podała spółka. Sprzedaż oleju wyniosła 489 tys. ton, co oznacza wzrost o 10% r/r.

IMC zwiększyła wydajność słonecznika i soi w stosunku do planów i wyników ub.r.

Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) - Grupa IMC zakończyła zbiory słonecznika i soi, osiągając plony lepsze od planów na ten rok oraz wyników z ubiegłego roku, podała spółka. Wydajność słonecznika z gospodarstw IMC okazała się również znacząco wyższa od średniej na Ukrainie

Kernel zwiększy tłoczenie słonecznika i eksport zbóż w r.obr. 2014/2015

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Kernel Holding planuje zwiększyć tłoczenie ziaren słonecznika do 2,4-2,5 mln ton w roku obrotowym 2014/2015 (1 lipca 2014 - 30 czerwca 2015) z 2,3 mln ton w poprzednim roku, podała spółka. "Eksport zbóż ma

Import zboża z Ukrainy. Komisja Europejska przyjęła środki zapobiegawcze

Import zboża z Ukrainy. Komisja Europejska przyjęła środki zapobiegawcze

W pozostałych krajach europejskiej wspólnoty wymienione produkty rolne mogą być dopuszczane do swobodnego obrotu na dotychczasowych zasadach. Pięć wyszczególnionych przez Komisję Europejską państw ma jedynie obowiązek dalszego obsługiwania tranzytu tych produktów i obrotu nimi, jeśli mają one trafić

Kernel przerobił 628,73 tys. ton ziarna słonecznikowego w I kw. 2019/2020

przetwarzające olej przerobiły 629 tys. ton nasion oleistych w I kw. roku obrotowego 2019/2020, co stanowi wzrost o 50% r/r, w tym 624 tys. ton nasiona słonecznika i 5 tys. ton soi. Odzwierciedlało to dobrą podaż zapasów na rynku pod koniec sezonu przetwórczego nasion słonecznika (lipiec-wrzesień) po rekordowym

IMC wypłaci zaliczkową dywidendę w wysokości 0,18 euro na akcję

wypłaty) akcjonariuszom, a dniem dywidendy będzie 21 sierpnia br." - czytamy w komunikacie. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki

IMC osiągnął poziom 9,7 t/ha wydajności zbiorów kukurydzy

gospodarstwach IMC w ostatnich siedmiu latach, podano. "Mijający sezon możemy uznać za udany, gdyż w przypadku dwóch upraw (pszenicy i słonecznika) osiągnęliśmy rekordowe zbiory, co pozwoliło zrekompensować nie do końca satysfakcjonujące plony soi. Dodatkowo w przypadku kukurydzy

Spółka zależna Kernel Holding przejęła tłocznię oleju na Ukrainie za 21 mln USD

jedna ze spółek zależnych sfinalizowała przejęcie aktywów tłoczni oleju Ellada, którą spółka zarządzała od 2016 roku. [...] Cena zakupu to ekwiwalent 21 mln USD" - czytamy w komunikacie. Zakład ma zdolności przerobowe w wysokości 274 tys. ton ziaren słonecznika rocznie

IMC podtrzymuje plan dot. capeksu na poziomie ok. 5 mln USD w 2020 roku

dotyczył wydatków na maszyny rolnicze - 4,4 mln USD i modernizację magazynów - 0,5 mln USD, podano w prezentacji. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik

Kernel zainwestuje ok. 130 mln USD w nową tłocznię na Zachodniej Ukrainie

;Moc zainstalowana zakładu to 1 mln ton nasion słonecznika rocznie, a inwestycja wyniesie ok. 130 mln USD. Projekt będzie finansowany ze środków uzyskanych z emisji euroobligacji w 2017 r. Rozruch zakładu planowany jest na 2020 r." - czytamy w komunikacie. Jak podała

IMC zwiększyła zbiory zbóż i roślin oleistych o 27% do 856 tys. ton w 2018 r.

uprawą dla spółki. Historycznie zajmuje ponad 50% banku ziemi IMC. Grupa osiągnęła także wysokie plony innych upraw. Rekordowa okazała się również wydajność słonecznika - 3,5 t/ha (wzrost o 21% vs 2017 r. oraz o 59% więcej niż średnia na Ukrainie). W przypadku soi wskaźnik ten wyniósł 3 t/ha, co jest

IMC miało 14,72 mln USD straty netto, 0,21 mln USD EBITDA w I kw. 2020 r.

jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody ze

IMC miało 7,48 mln USD zysku netto, 15,22 mln USD zysku EBIT w 2019 r.

działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. (ISBnews)

Jest unijny zakaz przywozu ukraińskiego zboża do Polski. Warszawa i cztery inne stolice postawiły na swoim

Jest unijny zakaz przywozu ukraińskiego zboża do Polski. Warszawa i cztery inne stolice postawiły na swoim

indywidualne decyzje każdego państwa, ale decyzja podjęta na szczeblu unijnym. Unijny zakaz importu do Polski i innych sąsiednich krajów obejmie pszenicę, kukurydzę, rzepak i nasiona słonecznika oraz olej słonecznikowy. W sprawie produktów, które również miały znaleźć się na liście objętej zakazem, były

IMC miało 24,46 mln USD zysku netto, 26,98 mln USD zysku EBIT w I poł. 2018 r.

kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. (ISBnews)

IMC wypłaci 0,34 euro na akcję dywidendy zaliczkowej

zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. (ISBnews)

IMC chce zwiększyć wydajność upraw o 10-15% r/r w 2018 r.

wiceprezes Oleksandr Verzhykhovskyi. Spółka zakłada, że w 2018 r. 51% produkcji stanowić będzie kukurydza (wobec 49% w 2017 r.), 17% słonecznik (wobec 18%), 9% pszenica (wobec 10%), 8% soja (tak samo jak w ub.r.), a 14% ziemi będzie pozostawione odłogiem

W Europie brakuje miodu z Ukrainy. Czy to szansa dla polskich pszczelarzy na zwiększenie eksportu?

W Europie brakuje miodu z Ukrainy. Czy to szansa dla polskich pszczelarzy na zwiększenie eksportu?

. Wiele pasiek na tych terenach zostało zniszczonych, do innych pszczelarze stracili dostęp.  Pszczelarze zwracają też uwagę na niewielkie obsianie pól słonecznikami. Szacują, że w tym roku ilość pól ze słonecznikami spadła o 30 proc. Spadek o 30 proc. Oficjalnych danych na temat strat, jakie

IMC rozważa wypłatę śródrocznej dywidendy wysokości ok. 13 mln USD

rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. (ISBnews)

Kernel Holding miał 52 mln USD zysku netto, 226 mln USD EBITDA w r.obr. 2018

USD rok wcześniej. "Zgodnie z naszym prognozami sprzed roku, rok finansowy 2018 był dla nas trudny. W segmencie tłoczenia rentowność sięgnęła dna w związku z obniżającą się podażą ziarna słonecznika [?]. Mimo tego, udało nam się przetworzyć 3,1 mln ton ziarna

IMC zdecydowało o 0,45 euro dywidendy zaliczkowej na akcję

. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r

IMC miało 32,32 mln USD zysku netto, 39,25 mln USD zysku EBIT w I-III kw. 2018

81,54 mln USD rok wcześniej. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka

IMC miało 8,87 mln USD straty netto w I kw. 2019 r.

działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. (ISBnews)

IMC poda wysokość dywidendy za 2018 r. w III kwartale

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 17,79 mln zł zysku rok wcześniej. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik

IMC przeprowadziła siew upraw jarych przy lepszej pogodzie niż przed rokiem

przeprowadzony w korzystnych warunkach atmosferycznych, lepszych niż w poprzednim sezonie. Największą powierzchnię wydzielone pod zasiew kukurydzy - 69,5 tys. ha, co stanowi 56% banku ziemi IMC. Uprawy słonecznika zajęły w tym sezonie 22,8 tys. hektarów, a soi - 10,8 tys. ha. Dodatkowo

Energetyczny dobrodziej Janusz Kowalski: Biomasa to nowy węgiel. Rolnik to nowy górnik

wykorzystywane do produkcji żywności. Biomasa jest wykorzystywana, ale jako pellet, czyli specjalnie przetworzony granulat, przede wszystkim z odpadów przemysłu drzewnego, ale też z wysuszonych pestek owoców, łupin orzechów, łuski słonecznika i ze słomy. Pelletem domy ogrzewa według danych Centralnej Ewidencji

DM mBanku podwyższył rekomendację Kernela do 'akumuluj', wycenę do 64,6 zł

). Dodatkowo, wyższe o 17,2% r/r zbiory słonecznika, przy nowych mocach produkcyjnych, jakie włączono w ubiegłym roku, przełożą się na stabilizację marży na tłoczeniu słonecznika przy wyższych wolumenach produkcji. Zakładamy, że w efekcie wzrostu przerobu słonecznika w Grupie Kernel o 8% r/r i przejęciu

IMC miało 17,53 mln USD zysku netto w 2017 r., 39,15 mln USD znorm. EBITDA

zysku rok wcześniej. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka

Żywność stanie się bardzo droga. Nawozy? Ich ceny zwalają z nóg. Paliwo? Po 7 zł za litr

2021 r. na rynek polski trafiło 65,0 tys. ton ukraińskich zbóż o wartości 15,4 mln euro. Z Rosji zaś sprowadziliśmy 10,1 tys. zbóż o wartości 5 mln EUR, głównie gryki". Zdrożeje olej Bezpośrednio uderzą w nas za to rosnące ceny rzepaku, słonecznika, oleju rzepakowego, słonecznikowego i

IMC zebrała 762 tys. ton kukurydzy, wydajność wzrosła o 22% r/r

uprawy były o 20% lepsze niż średnia wydajność na Ukrainie. W przypadku słonecznika, areał wyniósł 23,7 tys. ha z których zebrano 82,5 tys. ton rośliny oleistej. Wydajność uprawy była 1,5 razy większa niż średnia krajowa" - podsumowano w materiale. IMC jest zintegrowaną

IMC zastąpi Polnord w indeksie sWIG80 po sesji 17 kwietnia

, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. (ISBnews)

IMC: Zbiory roślin oleistych z wydajnością znacznie lepszą niż średnia Ukrainy

Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Grupa rolnicza IMC zakończyła na przełomie września i października zbiory roślin oleistych z wydajnością istotnie większą od średniej ogólnokrajowej na Ukrainie - soi o 28%, a słonecznika o 53%, podała spółka. IMC zakończyło również siew

Ciech planuje kolejne rejestracje środków ochrony roślin w Rumunii w 2020 r.

, dzięki konsekwentnej realizacji podjętej przed kilkoma laty strategicznej decyzji o ekspansji na rynek rumuński, zbudowała na nim szerokie portfolio 10 produktów. Środki ochrony roślin z Nowej Sarzyny obecne są na kluczowych dla Rumunii uprawach: kukurydzy, słonecznika, zbóż i rzepaku. Spółka oferuje

Posłowie zajmują się pakietem ustaw dotyczących pomocy rolnikom

temat zasad tranzytu zboża przez Polskę. Ponadto Komisja Europejska zdecydowała się podjąć działania na szczeblu unijnym. KE 2 maja przyjęła tymczasowe środki zapobiegawcze  w kwestii importu z Ukrainy czterech produktów rolnych - pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika w

Grupa IMC osiągnęła rekordowy poziom 5,8 t/ha wydajności zbiorów pszenicy ozimej

operacyjny IMC Aleksander Wierżihowskij, cytowany w komunikacie. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz

Kernel sprzedał dwa zakłady przetwórcze w Rosji za 800 mln RUB

mln RUB zapłacone w gotówce przez kupującego" - czytamy w komunikacie. Sprzedane zakłady mają łączne roczne moce przetwórcze 200 tys. ton nasion słonecznika, podano także. Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest

IMC rozpoczęło wiosenną kampanię siewną na Ukrainie

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Grupa rolnicza IMC zaczęła wiosenną kampanię siewną, podała spółka. Ponad połowę areału (136,7 tys. ha) przeznaczyła pod kukurydzę. Istotne znaczenie w strukturze upraw jarych ma również słonecznik oraz soja. Przy zachowaniu sprzyjających

IMC miało 8,23 mln USD zysku netto, 7,41 mln USD straty EBIT w I kw. 2018 r.

kw. 7,98 mln USD, strata operacyjna 6,99 mln USD, a EBITDA -3,75 mln USD. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie

IMC miało 18,66 mln USD zysku netto, 22,81 mln USD zysku EBIT w I-III kw. 2019

. 2019 r. wobec 81,35 mln USD rok wcześniej. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka

IMC zakończyła wiosenną kampanię siewną przy korzystnych warunkach

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - IMC zakończyła wiosenną kampanię siewną przy dobrych warunkach pogodowych i optymalnych terminach. W tym sezonie spółka zwiększyła m.in. powierzchnię upraw słonecznika (o 32% r/r, do 18-proc. udziału w całym areale), w przypadku którego

IMC chce zwiększyć średnie wynagrodzenie do 1 000 USD w ciągu 3 lat

: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. (ISBnews)

IMC szacuje skonsolidowane przychody na 126,8 mln USD w 2017 r.

zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. (ISBnews)

IMC miało 27,58 mln USD zysku netto, 42,3 mln USD EBITDA w I poł. 2019 r.

płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. (ISBnews)

Będzie znacznie mniej zboża z Ukrainy. A w Polsce już trwa susza

Informację tę podał minister rolnictwa Ukrainy Roman Leszczenko w wypowiedzi dla Reutersa. Największe straty dotyczą jęczmienia i kukurydzy, a także buraka cukrowego, słonecznika i soi. Reuters, cytując dane firmy konsultingowej APK-Inform twierdzi, że na Ukrainie w 2021 r. zbiory były rekordowe i

Strata netto Agrotonu zmniejszyła się r/r do 9,64 mln USD w 2015 r.

mln USD wobec 16,33 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,15 mln USD w 2015 r. wobec 58,97 mln USD rok wcześniej. Agroton Public Limited jest największym producentem nasion słonecznika na Ukrainie, czwartym

IMC osiągnął rekordowy poziom 6,3 t/ha wydajności zbiorów pszenicy ozimej

Wierżihowskij, cytowany w komunikacie. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest

Sprzedaż cukru Astarty wzrosła o 8% r/r do 99,39 tys. ton w II kw. 2019 r.

sprzedaż słonecznika spadła o 77% r/r do 6 003 ton, przy spadku średniej ceny o 6% r/r do 9 468 UAH/t. Astarta Holding sprzedała 11 997 ton oleju sojowego w II kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 30% r/r, przy spadku średniej ceny o 12% r/r do 17 362 UAH/t

Sprzedaż cukru Astarty spadła o 2% r/r do 86,53 tys. ton w III kw. 2019 r.

sprzedaż słonecznika wzrosła o 2 577% r/r do 33 569 ton, przy spadku średniej ceny o 12% r/r do 8 614 UAH/t. Astarta Holding sprzedała 9 113 ton oleju sojowego w III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 103% r/r, przy spadku średniej ceny o 10% r/r do 17 370 UAH/t

Zysk netto Agrotonu to 5,18 mln USD w I poł. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

7,88 mln USD wobec 1,41 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,35 mln USD w I poł. 2016 r. wobec 17,87 mln USD rok wcześniej. Agroton Public Limited jest największym producentem nasion słonecznika na Ukrainie

DM mBanku obniżył rekomendację Kernela do 'trzymaj', podniósł wycenę do 55 zł

wynik EBITDA okazał się o 30% wyższy od naszych oczekiwań, a wynik netto o 57% wyższy. Spółka poinformowała również o zamiarze przejęcia konkurencyjnej tłoczni o mocach 560 tys. ton słonecznika rocznie (potencjał spółki wzrośnie o 19%) za kwotę 95,8 mln USD" ? czytamy w raporcie

Kernel zwiększył sprzedaż zboża o 57% r/r do 2,47 mln ton w IV kw. 2018/2019

. "Zakłady spółki przetworzyły 896 tys. ton nasion roślin oleistych w IV kw. roku obrotowego 2018/2019, o 7% więcej r/r, w tym 884 tys. ton nasion słonecznika i 12 tys. ton nasion soi. W całym roku obrotowym 2018/2019 Kernel przetworzył 3,2 mln ton nasion, o 1% więcej r/r i nieco więcej niż

Już nie tylko pieczarki i AGD. Polska to miodowa potęga. Jak w tej branży się zarabia?

przewożone w inne miejsce, gdzie mają dostępny kolejny rodzaj pożywienia. Bo pszczoły nie lubią żyć w roślinnej monokulturze, gdzie jest 100 hektarów tylko jednej rośliny, np. słonecznika. Słonecznik kwitnie, a potem pszczoły nie mają co jeść. Dlatego bardzo ważna jest bioróżnorodność, żeby rośliny kwitły o

IMC planuje 5 mln USD nakładów inwestycyjnych na 2018 r.

(kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. (ISBnews)

IMC zebrała łącznie 717 tys. ton zbóż i roślin oleistych i 21 tys.ton ziemniaków

. Wydajności (przed osuszeniem) pozostałych upraw wyniosły kolejno: słonecznika 3,2 t/ha (12% wzrost r/r), soi 3,4 t/ha (31% wzrost r/r), pszenicy 4,8 t/ha (spadek 5% r/r) oraz ziemniaków 40,4 t/ha (38% wzrost r/r). Bardzo dobre wyniki w zakresie poprawy wydajności to efekt wdrożenia nowych technologii upraw i

IMC miało 27,63 mln USD zysku netto, 36 mln USD zysku EBIT w 2018 r.

tym roku firma planuje redukcję długu, aż do 47 mln USD, zapowiedziano także. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie

Sprzedaż cukru Astarty spadła o 42% r/r do 53,96 tys. ton w I kw. 2019 r.

jęczmienia wzrosła o 27139% r/r do 2 411 ton. Z kolei sprzedaż słonecznika spadła o 42% r/r do 11 827 ton, przy spadku średniej ceny o 10% r/r do 8 483 UAH/t. Astarta Holding sprzedała 14 222 ton oleju sojowego w I kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 13% r/r

Gaz, ropa naftowa i żywność - Polska odczuje skutki ataku Rosji na Ukrainę. Wzrost cen będzie jeszcze bardziej gwałtowny

których obydwa kraje są dużym producentem. Chodzi o surowce energetyczne, czyli gaz ziemny i ropę naftową, oraz żywność, przede wszystkim zboża, słonecznik i rzepak, warzywa, cukier. A to przecież ich ceny już w poprzednich miesiącach znacząco wzrosły i występowały poważne problemy z ich dostępnością

Sprzedaż cukru Astarty spadła o 53% r/r do 52,56 tys. ton w IV kw. 2018 r.

jęczmienia spadła o 98% r/r do 14 ton. Z kolei sprzedaż słonecznika wzrosła o 37% r/r do 30 463 ton, przy wzroście średniej ceny o 9% r/r do 8 430 UAH/t. Astarta Holding sprzedała 16 102 ton oleju sojowego w IV kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 246% r/r

Sprzedaż cukru Astarty spadła o 20% r/r do 88,04 tys. ton w III kw. 2018 r.

jęczmienia spadła o 89% r/r do 640 ton. Z kolei sprzedaż słonecznika wzrosła o 30% r/r do 1 254 ton przy wzroście średniej ceny o 6% r/r do 9 167 UAH/t. Astarta Holding sprzedała 4 483 ton oleju sojowego w III kw. 2018 r., co oznacza spadek o 55% r/r

Góra pieniędzy nie przesłoni niemocy rządu w sprawie zboża. Rolnicy tracą wiarę, a PiS poparcie

;  Czytaj też: "The New York Times": Rumuni też przejechali się na zbożu. Pszenica, kukurydza, słonecznik - silosy pełne, nastroje gorące Jak wynika z badań przeprowadzanych co pół roku na zlecenie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR), na wsi od miesięcy

IMC chce wypłacać 'znacząco wyższą' dywidendę w najbliższych 2 latach

. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. (ISBnews)

Produkcja cukru Astarty Holding spadła o 27% r/r do 110,92 tys. ton w IV kw.

. Produkcja jęczmienia spadła o 52% r/r do 0,7 tys. ton, a średnia cena wzrosła o 15% r/r do 3 176 UAH/t. Z kolei produkcja słonecznika spadła o 36% r/r do 22,28 tys. ton przy wzroście średniej ceny o 5% r/r do 9 279 UAH/t. Astarta Holding wyprodukowała

Sprzedaż cukru Astarty wzrosla o 13% r/r do 91,7 tys. ton w II kw. 2018 r.

jęczmienia spadła o 98% r/r do 69 ton. Z kolei sprzedaż słonecznika wzrosła o 234% r/r do 25 921 ton przy wzroście średniej ceny o 11% r/r do 9 111 UAH/t. Astarta Holding sprzedała 9 240 ton oleju sojowego w II kw. 2018 r., co oznacza spadek o 14% r/r

Agroton odkupi obligacje o wartości 10,35 mln USD

umorzeniu, w rękach obligatariuszy pozostaną papiery o wartości 17,55 mln USD, podano także. Agroton Public Limited jest największym producentem nasion słonecznika na Ukrainie, czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy oraz piątym producentem mleka. Prowadzi

Kosmiczne wzrosty cen żywności. Tanieje tylko... sól. Kiedy będzie szczyt drożyzny? Kiedy ceny zaczną spadać?

Rosji.  Co w maju zdrożało w sklepach najbardziej? Z badania wynika, że ciągle nic nie może przebić tempa wzrostu cen oleju. W maju kosztował o 57,9 proc. więcej niż rok temu (w kwietniu o 54,9 proc., a w marcu – aż o 68,6 proc.). Skąd te podwyżki? Biją w nas rosnące ceny rzepaku, słonecznika

Szykuj się na droższą żywność, paliwa i gaz. Jak wojna na Ukrainie zmieni naszą gospodarkę?

kukurydza. W górę pójdą więc też ceny żywności, a już teraz mamy odczyty inflacji zbliżające się do 10 proc. Chodzi przede wszystkim o zboża, słonecznik i rzepak, warzywa, cukier. A to przecież ich ceny już w poprzednich miesiącach znacząco wzrosły i występowały poważne problemy z ich dostępnością. Stopy

Strata netto Agrotonu wyniosła 18,22 mln USD w I poł. 2015 r.

Public Limited jest największym producentem nasion słonecznika na Ukrainie, czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy oraz piątym producentem mleka. Prowadzi działalność we wschodniej części Ukrainy. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,39 mln USD

Produkcja cukru Astarty Holding wzrosła o 14% r/r do 109,95 tys. ton w III kw.

. Produkcja jęczmienia wzrosła o 1060% r/r do 5,8 tys. ton, a średnia cena wzrosła o 40% r/r do 3 619 UAH/t. Z kolei produkcja słonecznika wzrosła o 481% r/r do 965,17 tys. ton przy spadku średniej ceny o 4% r/r do 9 167 UAH/t. Astarta Holding

Sprzedaż cukru Astarty spadła o 34% r/r do 92,8 tys. ton w I kw. 2018 r.

jęczmienia spadła o 100% r/r do 9 ton. Z kolei sprzedaż słonecznika spadła o 17% r/r do 20 435 ton przy spadku średniej ceny o 2% r/r do 9 460 UAH/t. Astarta Holding sprzedała 12 619 ton oleju sojowego w I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 14% r/r, przy

Kernel zwiększył powierzchnię upraw na nowy rok fin. o 3% r/r

dyrektor działu rolnego Ievgen Osypov, cytowany w komunikacie. Główną uprawą pozostała kukurydza, z 41-proc. udziałem w całkowitym areale (48% w ub.r.). Na soję przypada 17% (tyle samo, co w ubiegłym roku), słonecznik 16% (18% w ub.r.), pszenicę ozimą 19% (8%) i rzepak 2% (w ub.r

Produkcja cukru Astarty Holding wzrosła o 8% r/r do 81,2 tys. ton w II kw.

. Produkcja jęczmienia spadła o 37% r/r do 4,3 tys. ton, a średnia cena spadła o 13% r/r do 3 600 UAH/t. Z kolei produkcja słonecznika spadła o 64% r/r do 7,77 tys. ton przy spadku średniej ceny o 1% r/r do 9 136 UAH/t. Astarta Holding wyprodukowała 10,72

IMC zebrała 610 tys. ton kukurydzy, wydajność na poziomie z 2016 r.

główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. (ISBnews)

Fatalne dane ze sklepów. W kwietniu było drożej o 21,8 proc. Szczyt przed nami. Kiedy?

/r (poprzednio – o 29,2 proc.). Skąd te podwyżki? Biją w nas rosnące ceny rzepaku, słonecznika, oleju rzepakowego, słonecznikowego i sojowego. Ukraina jest ich ważnym dostawcą. W 2021 r. z tego państwa pochodziło 79 proc. dostaw do Polski oleju sojowego, 45 proc. – słonecznikowego, 20

IMC zakończyła wiosenną kampanię siewną przy niekorzystnych warunkach

zajęła kukurydza - 67,4 tys. ha, która od wielu lat jest głównym zbożem w gospodarstwach IMC. Ponad 35 tys. ha zajął areał przeznaczony pod rośliny oleiste (24,7 tys. ha słonecznik i 11 tys. soja). Tysiąc hektarów zajęły uprawy przeznaczone na paszę, a na 662 hektarach zasiano ziemniaki, podano także

Produkcja cukru Astarty Holding wzrosła o 8% r/r do 390 tys. ton w 2016 r.

kukurydzy spadła o 5% r/r do 262,42 tys. ton, a średnia cena wzrosła o 30% do 4 253 UAH/t. Produkcja jęczmienia wzrosła o 150% r/r do 8,88 tys. ton, a średnia cena wzrosła o 43% r/r do 3 809 UAH/t. Z kolei produkcja słonecznika wzrosła o 74% r/r do 59,96

Przegląd informacji ze spółek

do błękitnego paliwa uzyska miejscowy przemysł i odbiorcy indywidualni. Grupa rolnicza IMC zakończyła żniwa roślin oleistych, podała spółka. Zebrała w tym sezonie 84 tys. ton słonecznika z powierzchni 22,8 tys. ha, co jest najlepszym wynikiem w historii spółki. Wydajność

IMC podtrzymuje strategię zwiększania banku ziemi w latach 2016-2020

, soja, słonecznik). Spółka planuje także pozostawić kukurydzę jako główną uprawę z udziałem na poziomie ok. 50%" - czytamy dalej. Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy

IMC chce poprawiać efektywność, tworzy dział badań

; - powiedział Lissitsa na spotkaniu z dziennikarzami. Podkreślił, że IMC stworzyło dział badawczy, prognozujący trendy rynkowe na 5 do 10 lat. Obecnie prowadzi on testy upraw nowego rodzaju słonecznika z wysoką zawartością oleju, który ma być odpowiedzią na zmiany dokonywane przez

Kernel zwiększył sprzedaż zboża o 5,1% r/r do 1,4 mln ton w II kw. r. obrot.

mln ton, dzięki wzrostowi eksportu zboża. Po dwóch kwartałach r. obr. wzrost wynosi 29,5% do 2,65 mln ton. Zboże i słonecznik zgromadzone w silosach na koniec II kw. r. obr. wzrosły r/r o 1,3% do 2,477 mln ton. Kernel Holding to producent spożywczy

IMC przeznaczyła ponad 108 tys. ha pod uprawy typu jare

została zasiana na powierzchni 71 tys. ha. Około 25 tys. hektarów przypadło na słonecznik, a 6,4 tys. ha na soję. Na pozostałej części posadzono ziemniaki (634 hektarów) i uprawy paszowe (ok. 5 tys. ha), podano także. "Rozszerzyliśmy powierzchnię zasiewów kukurydzy z

Przegląd prasy

deweloperami zawiązał spółkę Septarian Games --Kernel przerobił 916 tys. ton ziarna słonecznika w IV kw. r.obr. 2019/2020 --Redan i Radosław Wiśniewski mają list intencyjny dot. sprzedaży Top Secret --InventionMed rozpoczął

"The New York Times": Najnowszy hit w rolnictwie - kredyty węglowe

podstawowych - kukurydzy, soi i żyta – sięga po mieszankę żyta, rzepy, rzodkiewki i słonecznika. Zmiany mają pomóc w zatrzymaniu wody w glebie oraz zapobiegać jej erozji. W efekcie powinny doprowadzić do obfitszych plonów, ale przyniosły też dodatkową korzyść: wchłanianie i zatrzymywanie większych ilości

Przegląd informacji ze spółek

we Wrocławiu, podał Erbud. Grupa rolnicza IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu zbiory soi z wydajnością na poziomie 3 t/ha, czyli o 30% większą r/r. 29 września spółka podsumowała żniwa słonecznika, którego wydajność sięgnęła 3,5 t/ha i była o 21% lepsza niż przed rokiem

"The New York Times": kolekcjoner ludzkich szczątków dba, by ciała wyrzuconych na brzeg migrantów bezpiecznie wróciły do domu

kostnicy, gdzie i tak nie udało się zahamować rozpoczętego rozkładu. I tak oto w pewien upalny dzień Zamora umieścił ciało Achrafa Ameera na karawanie i wraz z synem ruszył wzdłuż rzędów sosen i pól słoneczników. Ciało było zawinięte w koce z Czerwonego Krzyża, którego pracownicy je odnaleźli. Do

Ich pomysł na biznes. I na życie. Pałac z widokiem na przyszłość

spotkania. Na razie w kompleksie dostępnych jest około 30 miejsc noclegowych, rozmieszczonych w odrestaurowanej rządcówce i paszarni.   Kwitnące słoneczniki  Pałac w Brzeźnicy położony jest około 30 minut jazdy samochodem od Zielonej Góry, blisko przecinających się w lubuskiem autostrady

Przegląd prasy

--PwC otwiera oddział w Lublinie, chce zatrudnić 40 pracowników --PSG z Grupy PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji LNG w Krzepicach --IMC osiągnął rekordowy poziom 3,7 t/ha wydajności zbiorów słonecznika --Wskaźnik

KSG Agro liczy na pozytywny wynik netto w bieżącym roku

na kompleks trzody, 1 mln hrywien na zwiększenie programu w pelletach. Inwestycje te są realizowane z przepływów pieniężnych" - wskazał prezes KSG Agro. Komentując tegoroczną strukturę zasiewów, prezes podkreślił znaczne zwiększenie udziału słonecznika r/r, który

Ukraińska KSG Agro myśli o warszawskiej giełdzie

Według naszych nieoficjalnych informacji KSG Agro chce zdobyć z oferty na polskim rynku około 100 mln zł. KSG Agro jest jedną z największych spółek rolnych w regionie Dniepropietrowska. Zajmie się uprawą np. pszenicy, jęczmienia i słonecznika. W

IMC chce dalej obniżać dług - do ok. 83 mln USD na koniec 2016 r.

" - podano także. Z uwagi na zmiany klimatyczne i suszę roku 2015 spółka chce wdrożyć nowe technologie odnośnie nawadniania pól. Strategia upraw zbóż na lata 2016-2020 zakłada rozwój upraw wysoce wydajnych (4 zboża: kukurydza, słonecznik, pszenica i soja) atrakcyjnych ze

KSG Agro zainwestuje 14 mln UAH w 2017 r., liczy na wzrost eksportu do Gruzji

zajmuje produkcja słonecznika, 15,5 tys. hektarów oraz pszenicy, 6,6 tys. hektarów, w 2017 roku planowane jest zwiększenie powierzchni odpowiednio do 16,2 tys. i 7,8 tys. hektarów. W I-III kw. br. zakład przetwórstwa mięsnego zwiększył sprzedaż do 3,1 mln USD z z 1,8 mln USD rok

IMC ma zakontraktowane 250 tys. t. kukurydzy z 450 tys. t. do sprzedaży w I półr

spodziewać się dalszego wzrostu cen kluczowych dla spółki upraw (głównie kukurydza, słonecznik i pszenica)" - dodał prezes IMC. Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy

Ustawa o OZE, czyli zielona energia według PiS

polegało na tym, że firmy dostawały dopłaty za spalanie importowanej z Ukrainy czy z Afryki biomasy (łuski słonecznika czy łuski kokosowe). W tym celu wprowadzono definicję biomasy lokalnej, czyli takiej, która pierwotnie jest pozyskana w promieniu nie dłuższym niż 300 km od instalacji OZE

W Kooperatywie świetnie mają się rolnik i środowisko. Ale dlaczego dobra żywność musi być taka droga?

uprawę, nie można się ratować sadzeniem czegoś innego. Znany był przypadek rolniczki, która uprawiała ogórki, ale posadziła też słoneczniki, żeby stworzyć tunel cieplny. I zabrano jest kilkuletnie dotacje. Przez przepisy unijne? Nie, polskie. Przez nie w Polsce w ogóle nie ma też ekologicznego mięsa

Przegląd informacji ze spółek

. Creamfinance Poland - spółka udzielająca pożyczek przez internet - rozpoczęła oferty publiczne obligacji denominowane w euro i złotych, podała spółka. Spółka liczy na pozyskanie z emisji do 2 mln zł i do 0,5 mln euro. Grupa IMC zakończyła zbiory słonecznika i soi, osiągając plony

Przegląd prasy

--Grupa rolnicza IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu zbiory soi z wydajnością na poziomie 3 t/ha, czyli o 30% większą r/r. 29 września spółka podsumowała żniwa słonecznika, którego wydajność sięgnęła 3,5 t/ha i była o 21% lepsza niż przed rokiem --Rada nadzorcza TXM postanowiła

Kijów wyprzedzi Moskwę w WTO

biznesmen - hutniczy potentat Rinat Achmetow. Najdłużej Kijów negocjował z Komisją Europejską. Chodziło o cła wywozowe, które Ukraina nakłada m.in. na ziarna słonecznika i rudy metali. - One nie mają wielkiego znaczenia dla budżetu, ale umożliwiają zachowanie niskich cen surowców

słonecznik

Pole kwitnących słoneczników
Pole dojrzałych słoneczników
Nasiona słonecznika
Odmiana ozdobna
Słonecznik (Helianthus L.) - rodzaj roślin z rodziny astrowatych. Obejmuje ok. 70 gatunków pochodzących z kontynentu amerykańskiego. Gatunkiem typowym jest Helianthus annuus L..

więcej o słonecznik na pl.wikipedia.org