sędziego komisarza

Sąd ogłosił upadłości SKOK Kujawiak i SKOK Jowisz

Aktywa tych kas nie wystarczają na zaspokojenie ich zobowiązań - potwierdziły sądy w Toruniu i Katowicach. Dzięki tym wyrokom wierzyciele kas wkrótce będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego komisarza.

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości ?MTE-DESIGN? Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Gronostajowej 4, na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 14-03-2016 roku, sygn. akt VI GUp 29/15 ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości.

Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał dziś postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy, podała spółka. "Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej

Zgromadzenie wierzycieli GetBack będzie kontynuowane 9 października

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - W trakcie zgromadzenia wierzycieli dokonano zatwierdzenia spisu wierzycieli GetBack, podała spółka. Na mocy postanowień rozstrzygnięcia sędziego-komisarza zgromadzenie wierzycieli zostało zamknięte bez głosowania - w ogólności - propozycji

Sąd zdecydował o upadłości spółki zależnej Action

. ?Jednocześnie sąd wyznaczył sędziego - komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie - Elżbiety Brzozowskiej, zastępcę sędziego - komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie - Katarzyny Szymskiej oraz syndyka w osobie Karola Tatary"

Sąd zdecydował o przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Ursus Dystrybucja

zależnej Ursusa, podała spółka. "Sąd wyznaczył na sędziego komisarza sędziego Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku panią Joannę Koryl-Oleszko, zaś na nadzorcę sądowego pana Leszka Jarosza" - czytamy w komunikacie. W

PBG: Sędzia komisarz ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Sędzia komisarz ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym PBG oraz kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy, podała spółka. "Zarząd [...] otrzymał postanowienie sędziego - komisarza w Sądzie

Plan restrukturyzacyjny Action został zatwierdzony 

sędziego komisarza postępowania sanacyjnego Action S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie o sygn. akt X GRs 8/16 postanowienia z dnia 4 lipca 2017 r., mocą którego sędzia komisarz, na podstawie art. 315 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zatwierdził plan restrukturyzacyjny sporządzony w

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG

zarządu nad całością przedsiębiorstwa PBG w zakresie nie przekraczającym zakresu zwykłego zarządu; wyznaczył sędziego - komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej; wyznaczył zarządcę w osobie Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A." - czytamy w komunikacie. 21 stycznia

Action przygotuje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli do 31 października

restrukturyzacyjny i spis wierzycieli do dnia 31 października 2016 r." - czytamy w komunikacie. Spółka przygotuje ww. dokumenty w termiach określonych przez sędziego komisarza w zarządzeniu, podano również. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w

Komputronik odstąpił do tej pory łącznie od 34% umów najmu lokali handlowych

komunikacie. Odstąpienia od ww. umów zostało dokonane przez zarządcę sanacyjnego na podstawie postanowień w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od umowy w trybie art. 298 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, wydanych przez sędziego-komisarza w postępowaniu sanacyjnym

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

jest sprzedane w całości, syndyk za zezwoleniem sędziego komisarza sprzedaje poszczególne składników majątku upadłego. I w takim przypadku nabywcą może już być każdy, a nie tylko jakiś bank. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty sędzia komisarz wydaje po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne Vistalu Gdynia

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne Vistal Gdynia, podała spółka. "Wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ

GetBack ma czas na złożenie w sądzie wariantowych propozycji układowych do 6 XI

depozytowy kwotę 30 mln zł, która będzie stanowić zabezpieczenie ewentualnej umowy z inwestorem, podała spółka. W trakcie wczorajszego Zgromadzenia Wierzycieli na mocy postanowień rozstrzygnięcia sędziego-komisarza głosowanie propozycji układowej zostało odroczone. Dokonano

Sąd zdecydował o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa w restrukturyzacji, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę

Sąd Upadłościowy w Warszawie ogłosił upadłość Qumaka

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Sąd Upadłościowy - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Qumaka, podała spółka. "Sąd upadłościowy wyznaczył sędziego-komisarza w

Sąd oddalił zarzuty dłużnika ZM Henryk Kania ws. uchwał z 5 września

września 2019 r., wydane w sprawie o sygn. akt X GRp 6/19/2, w sprawie wniosków dłużnika z dnia 5 września 2019 r., w którym sędzia komisarz postanowił: (i) odrzucić wniosek o wykonanie przez sędziego-komisarza czynności zastrzeżonej dla rady wierzycieli, tj. wyrażenia zgody na zawarcie przez dłużnika

Vistal Gdynia zawarł umowę na usługi doradcze w procesie pozyskania inwestora

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę z KPMG Advisory na świadczenie usług doradczych w procesie pozyskania inwestora, podała spółka. "Umowa została zawarta w wykonaniu postanowienia sędziego komisarza z

Sąd postanowił o upadłości Polimex Engineering w likwidacji

wpływu na wyniki bieżące emitenta" - czytamy w komunikacie. Na podstawie postanowienia sądu sędzią-komisarzem została SSR Gizela Jamróz, zastępcą sędziego-komisarza została SSR Joanna Mleczko, zaś syndykiem masy upadłości został Franciszek Cag, posiadający licencję doradcy

Ursus nadal prowadzi rozmowy na temat sprzedaży udziałów spółki Ursus Bus

; - powiedziała Biała w rozmowie z ISBnews. Jak podkreśliła, jedynym ograniczeniem w zbyciu udziałów spółki Ursus Bus jest dla Ursusa zgoda sędziego-komisarza, która dodatkowo może zostać zaskarżona przez wierzycieli. "Po stronie nabywcy, czyli spółki PG

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne w stosunku do Kerdos Group

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył w stosunku do spółki Kerdos Group postępowanie sanacyjne, podała spółka. Sąd ustanowił sędziego

Wierzyciele PBG głosowali za zawarciem układu

przedstawionych przez sędziego komisarza informacji wynika, iż w Grupie 1, Grupie 2, Grupie 4 i Grupie 5 za układem opowiedziała się większość osobowa wierzycieli (w każdej ze wskazanych Grup z osobna jak i w odniesieniu do łącznej ilości wierzycieli), posiadających wymaganą większość 2/3 ogólnej sumy

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe ZM Henryk Kania

Pszczynie" - czytamy w komunikacie. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Mirosława Możdżenia posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 106, podano także. ZM Henryk Kania

Huta Częstochowa bez inwestora. Sunningwell Steel wygrał przetarg, nie zapłacił i został wykluczony z gry

inwestorem, rozbieżności faktycznie były, ale nie stanowiły przeszkody w zawarciu transakcji. O wydłużenie terminu zawarcia transakcji do sędziego komisarza wnioskował Sunningwell Steel a syndyk jedynie o wydłużenie terminu umowy dzierżawy (więcej TUTAJ ). W piśmie do sądu spółka jednocześnie

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Bumechu

. Otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Bumech, 2. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Anny Janickiej - Łęckiej, 3. Wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Marcina Ferdyna posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 220

Sąd zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego Hawe Telekom

postanowieniem postanowił ponadto odebrać zarząd własny Hawe Telekom, wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje [?], a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego, oraz oddalić wniosek Hawe Telekom o zezwolenie na wykonywanie zarządu nad

Sąd postanowił o otwarciu postępowania sanacyjnego Dayli Polska

, sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Dayli, odebrać Dayli zarząd własny, wyznaczyć zarządcę w postaci spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja (zarządca), wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - Janusza Płocha (sędzia

Sąd w Opolu ogłosił upadłość Twojej SKOK

; - czytamy w komunikacie. Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele Twojej SKOK będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podano także

Ursus: Nie dojdzie do sprzedaży spółki zależnej Ursus Bus za 34-34,5 mln zł

: - przedłożenie przez Ursus prawomocnego postanowienia sędziego komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż akcji na warunkach określonych w zawartej warunkowej umowie sprzedaży, wydanego w ramach przyspieszonego postępowania układowego; - otrzymanie zgody mBanku na zawarcie umowy przejęcia

Skarb Państwa złożył zażelenie od postanowienia dot. spisu wierzytelności Action

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie złożył zażalenie od postanowienia sędziego komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action w przedmiocie ustalenia spisu wierzytelności, podała spółka

mBank wypowiedział umowę kredytu GetBackowi 

umowy wynosiły 26 216 606 zł. "Wypowiedzenie umowy dotyczy całości kwoty kredytu z uwagi na fakt, że kwota ta pokryta została w całości zabezpieczeniem, zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dnia 9 października 2018 r. wydanym na zgromadzeniu wierzycieli spółki

Action: Termin sporządzenia planu restrukturyzacji to 31 października

. "Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji informuje, iż otrzymał zarządzenie sędziego - komisarza z dnia 15 września 2016 r. wydanego w postępowaniu sanacyjnym Action S.A. (sygn. akt X GRs 8/16), w którym sędzia - komisarz na wniosek zarządcy z dnia 1 września 2016 r. przedłużył terminy do

Syndyk sprzedał lotnisko w Gdyni. Nabywcą jest firma z Białej Podlaskiej

przez sędziego komisarza. Lotnisko Gdynia Kosakowo. Kim jest kupujący? Nabywcą upadłej spółki Port Lotniczy Gdynia Kosakowo została spółka INBAP Intermodal z Białej Podlaskiej, która zaoferowała cenę 8 mln 666 tys. zł netto. INBAP Intermodal to firma zajmująca się głównie transportem intermodalnym

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną DSS

wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Lechosława Kochańskiego. Postanowienie nie jest prawomocne" ? czytamy w komunikacie. Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., była największym krajowym

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania zgodziła się na umowę dzierżawy z Cedrob

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Rada wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z Cedrob, podała spółka. Uchwała wejdzie w życie z dniem jej podjęcia, o ile nie zostanie uchylona przez sędziego-komisarza. Dzierżawca będzie płacił

ZM Henryk Kania złożyły zarzuty ws. uchwał dot. Cedrobu i Tarczyńskiego

zasadności wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego spółki i ustanowienie zarządcy, a także wniosek o wykonanie przez sędziego-komisarza czynności zastrzeżonej dla rady wierzycieli oraz wniosek o oddalenie wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego ZM Henryk Kania

Cube.ITG: Data Techno Park odstąpiło od umowy sprzedaży nieruchomości

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Zarządca Data Techno Park w restrukturyzacji, jednostki zależnej Cube.ITG w restrukturyzacji, za zgodą sędziego-komisarza złożył podmiotowi trzeciemu oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości, podało Cube.ITG

Sąd ogłosił upadłość ZM Henryk Kania, zatwierdził sprzedaż ZCP na rzecz Cedrobu

. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Knast, na syndyka - Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 209. Ponadto sąd postanowił zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (ZCP spółki) za cenę 100 000 000

Sąd wyznaczył komisarza w Kerdos Group w ramach postępowania sanacyjnego

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - W związku z postępowaniem sanacyjnym w Kerdos Group sąd postanowił odebrać zarząd własny, wyznaczyć zarządcę w postaci spółki PMR Restrukturyzacje S.A i wyznaczyć sędziego-komisarza - Pawła Stosio, poinformowała spółka

Sąd w Gdańsku otworzył postępowanie sanacyjne Vistal Offshore

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego Vistal Offshore, spółki zależnej Vistal Gdynia w restrukturyzacji, poinformował Vistal Gdynia. Sąd postanowieniem wyznaczył sędziego

Sąd ogłosił upadłość SKOK Polska

ogłoszenie upadłości" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Polska będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Sąd zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego Cube.ITG

o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Cube.ITG ? Data Techno Park. "Sąd postanowił: - wyznaczyć sędziego - komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w osobie Mikołaja Świtalskiego

Hutnicy z Częstochowy chcą gwarancji zatrudnienia. Sąd: Prawo upadłościowe tego nie przewiduje

wrogim przejęciem huty związkowcy skierowali do sędziego nadzorcy w częstochowskim sądzie gospodarczym pismo wnioskując, aby w warunkach przetargowych znalazł się zapis, że nowy nabywca Huty Częstochowa zagwarantuje utrzymanie miejsc pracy przez co najmniej pięć lat. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy

Sąd zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego Hawe

, - określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku ? Prawo restrukturyzacyjne, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego, - wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz

Rząd planuje nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

sędziego - komisarza, możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tak zawartego układu. Przepisy te zakładały

Sąd ogłosił upadłość SK Banku z Wołomina

" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SBRzR będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 3 miesięcy od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podano również

Przegląd informacji ze spółek

postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa w restrukturyzacji, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk, zaś na nadzorcę sądowego Marcina Gradowskiego, podała spółka. Unimot uruchomił kolejną

Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość SKOK Wybrzeże

) "Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Wybrzeże będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - czytamy w komunikacie. KNF

Sąd zatwierdził układ zawarty z wierzycielami PBG

propozycjami układowymi spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku zostało stwierdzone przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 25 sierpnia bieżącego roku. Sędzia Komisarz w postanowieniu wskazał, że uprawnionych do głosowania było ostatecznie 356 wierzycieli, dysponujących ogólną sumą wierzytelności w kwocie 2

Lotnisko Gdynia-Kosakowo. Sprzedaż portu lotniczego pod znakiem zapytania

syndyka i zatwierdzona przez sędziego komisarza. Firma nie ujawnia planów dotyczących lotniska w Gdyni INBAP Intermodal to firma zajmująca się głównie transportem intermodalnym (przewozem ładunków różnymi rodzajami transportu), która na powierzchni 12 hektarów w pobliżu Terespola i granicy z Ukrainą

Action przedstawił zmodyfikowany projekt propozycji układowych

układem, do którego może dojść po zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza spisu wierzytelności" - powiedział wiceprezes Sławomir Harazin, cytowany w materiale. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu

Rada wierzycieli Action wnioskuje o zakończenie sanacji i głosowanie nad układem

. Powyższe uchwały zostały podjęte na wniosek sędziego ? komisarza, wnoszącego o zajęcie przez radę wierzycieli stanowiska, czy: a) zasadne jest dalsze prowadzenie postępowania sanacyjnego Action S.A. w Warszawie, czy też postępowanie winno podlegać umorzeniu w świetle informacji o kolejnych okresach

Jest decyzja: Polska Grupa Zbrojeniowa kupi Autosan

konsorcjum utworzone przez Hutę Stalowa Wola, Pit-Radwar (obie firmy z PGZ) oraz prywatną spółkę SKB Drive Tech. Ale do sprzedaży nie doszło. Według sędziego komisarza oferta była za niska, choć najbardziej konkretna spośród tych, które wpłynęły do syndyka. Konsorcjum zaproponowało 14 mln zł, ale miało

Hawe Telekom nadal w procesie restrukturyzacji i bliżej układu z wierzycielami

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy postanowił uchylić zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego Hawe Telekom oraz postanowienie sędziego

Sąd w Katowicach ogłosił upadłość SKOK Arka

;Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Arka będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - czytamy w komunikacie. Na koniec marca 2016 r

Ursus ma warunkową umowę sprzedaży akcji Ursus Bus za 34-34,5 mln zł

: - przedłożenie przez Ursus prawomocnego postanowienia sędziego komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż akcji na warunkach określonych w zawartej warunkowej umowie sprzedaży, wydanego w ramach przyspieszonego postępowania układowego; - otrzymanie zgody mBanku na zawarcie umowy przejęcia

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki zależnej Ganta

Wrocławiu, podał Gant. ?Na mocy wyżej wskazanego postanowienia sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie dotychczasowego tymczasowego nadzorcy sądowego Jarosława Reszki. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Ponadto sąd upadłościowy postanowił wezwać

Sąd zgodził się na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa

postępowania układowego wobec spółki, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód Katarzynę Sacharuk, zaś na nadzorcę sądowego Dariusza Wardę, podał Ursus. Złożony w sądzie i realizowany od dziś plan restrukturyzacji dotyczy okresu IV kw. 2018-2023

Sędzia ma ogłosić 25 sierpnia wynik głosowania nad układem PBG

placówce operatora publicznego przesyłki zawierającej kartę do głosowania. Wobec powyższego wymagane jest wyznaczenie odpowiedniego terminu na zliczenie wszystkich oddanych głosów i ustalenie przez sędziego komisarza ostatecznych wyników głosowania" - czytamy w komunikacie

GetBack przedstawił zaktualizowane propozycje układowe zakładające 38% spłaty

557 743 017 zł oraz nie więcej niż 590 613 729 zł. 29 sierpnia w trakcie zgromadzenia wierzycieli dokonano zatwierdzenia spisu wierzycieli GetBack. Na mocy postanowień rozstrzygnięcia sędziego-komisarza zgromadzenie wierzycieli zostało zamknięte bez głosowania - w ogólności

Pomoc dla firm zagrożonych niewypłacalnością

postępowania restrukturyzacyjnego będą: dłużnik, wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna, jak również wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna i który uprawdopodobnił swoją wierzytelność oraz został dopuszczony do udziału w sprawie przez sędziego

PBG wnioskuje o zmianę terminu głosowania nad przyjęciem układu na koniec VI

na koniec czerwca 2015 roku, podała spółka. Pierwotny termin głosowania został wyznaczony przez Sędziego Komisarza na dni 27, 28 i 29 kwietnia. "Decyzja zarządu spółki (?) podyktowana była stanem zaawansowania rozmów pomiędzy spółką a wierzycielami finansowymi - tj

Sąd w Katowicach ogłosił upadłość SKOK Arka

- Zgodnie z postanowieniem sądu wierzyciele SKOK Arka będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - czytamy w komunikacie. Na

Sąd ogłosił upadłość SKOK 'Kujawiak' we Włocławku oraz SKOK 'Jowisz' w Czeladzi

zobowiązań. Jednocześnie w ocenie sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości" - czytamy w komunikacie KNF. Wierzyciele SKOK 'Kujawiak' oraz SKOK 'Jowisz' będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego ? komisarza w wyznaczonym przez sąd

Rada wierzycieli Hawe Telekom wycofuje swoje propozycje układowe

już pierwsze głosy oddane przez wierzycieli. Zgodnie z postanowieniem sądu, zarządca w terminie do 11 lipca br. ma złożyć do sędziego komisarza podsumowanie głosowania. Zgodnie z zatwierdzonym przez sąd spisem wierzytelności w głosowaniu może wziąć udział do 1000 podmiotów, podano także

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną PCZ

wskazanego postanowienia wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego oraz syndyka w osobie Kancelarii Syndyków Piątkowski, Szczerbiński sp. j. z siedzibą we Wrocławiu. Sąd upadłościowy postanowił wezwać wierzycieli emitenta do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia

Kupowanie ruchomości od syndyka

przekracza 50 000 zł, może dokonać zbycia w dowolny sposób, bez konieczności uzyskiwania zgód czy to Rady Wierzycieli czy Sędziegokomisarza. Analogiczna kwota graniczna dotyczy likwidacji praw majątkowych. Jeśli zatem, choćby o przysłowiową złotówkę oszacowanie masy upadłości w zakresie

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

rozwiązanie dla dłużników, którzy co prawda stali się niewypłacalni,  ale nadal dobrze zarabiają, choć nie tyle, by regulować wszystkie długi. Możliwe jest podpisanie ugody z wierzycielami. Robi się to pod okiem sędziego komisarza. W takim przypadku mieszkanie, choć jest częścią masy upadłościowej

Sąd otworzył przyspieszone postępowania układowe GetBacku

-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił o: - otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GetBack S.A.; - wyznaczeniu sędziego-komisarza w osobie pana SSR Jarosława Mądrego

Sąd ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike

oddalenia wniosku o głoszenie upadłości, podano także. Komisja podała, że zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Nike będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego ? komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze

PGZ ma przedwstępną umowę nabycia Stoczni Marynarki Wojennej

). "Przedwstępna umowa nabycia przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej została przed podpisaniem uzgodniona w obecności sędziego komisarza nadzorującego postępowanie. Podpisanie umowy jest kluczowym momentem w procesie włączenia Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w

Nowe mechanizmy wsparcia dla firm zagrożonych niewypłacalnością

wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna i który uprawdopodobnił swoją wierzytelność oraz został dopuszczony do udziału w sprawie przez sędziego-komisarza. Ustawa umożliwia dłużnikowi złożenie propozycji układowych, obejmujących jedynie niektóre

GetBack chce dojść do 40 mln zł miesięcznych odzysków jesienią 2019 r. 

sierpnia w trakcie zgromadzenia wierzycieli dokonano zatwierdzenia spisu wierzycieli GetBack. Na mocy postanowień rozstrzygnięcia sędziego-komisarza zgromadzenie wierzycieli zostało zamknięte bez głosowania - w ogólności - propozycji układowej. Ma ona być przedmiotem głosowania 9 października 2018 r. na

Upadłość konsumencka i jej konsekwencje

postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. Odrębną kwestią dotyczącą majątku małżonków jest możliwość ogłoszenia wspólnej upadłości konsumenckiej, której obowiązujące przepisy nie przewidują. Warto w tym kontekście wskazać na treść art. 37 § 1 kodeksu rodzinnego i

Wywłaszczenia, nacjonalizacja biznesu. Saudyjczycy alarmują o nadużyciach wobec inwestorów w Polsce

Energia, do Krajowej Rady Komorniczej. - Sprawa jest jeszcze badana z uwagi na fakt, że stosowne dokumenty wciąż są w sądzie - mówi Krzysztof Pietrzyk, rzecznik KRK. "Dokumenty" w sądzie to pismo do sędziego komisarza masy sanacyjnej, w którym prokurentka Onico (spółka ma status "w

Prezydent podpisał nowe prawo restrukturyzacyjne

wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. W myśl ustawy wierzyciele będą mieli wpływ na przebieg postępowania. Będą mogli m.in. domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta

Przegląd informacji ze spółek

nie zostanie uchylona przez sędziego-komisarza. Dzierżawca będzie płacił spółce jako wydzierżawiającemu miesięczny czynsz dzierżawy w wysokości 300 000 zł netto miesięcznie, podano także. Rada wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania wyraziła zgodę na zawarcie umowy

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzacji, jednostki zależnej Cube.ITG w restrukturyzacji, za zgodą sędziego-komisarza złożył podmiotowi trzeciemu oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości, podało Cube.ITG. KCI odnotowało 2,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Sędzia - komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Cube.ITG

), - rozwiązanie zbędnych umów w drodze porozumień zawieranych z kontrahentami oraz odstąpienie za zgodą Sędziego ? komisarza od umów wzajemnych które nie zostały wykonane w całości lub w części przed otwarciem postępowania sanacyjnego, a wykonanie których nie leży w interesie masy sanacyjnej

Prezes UOKiK: Gdy oddajemy deweloperowi oszczędności całego życia, to powinny być chronione jak te w banku

umowę deweloperowi, czy wreszcie upada sam deweloper. W tym ostatnim przypadku nabywcy mogą również zadecydować o kontynuowaniu inwestycji. Jeżeli nie będą chcieli dalej prowadzić budowy, to po uprawomocnieniu się postanowienia sędziego komisarza o wyrażeniu zgody na zaprzestanie dalszego jej

GetBack: Wyścig obligatariuszy do rady wierzycieli

powołać nowego, może złożyć własny projekt układu z wierzycielami, udzielić zezwolenia na umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli dłużnik złożył taki wniosek albo gdy dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego komisarza; a także ma prawo do votum separatum w przypadku posiadania odrębnego zdania od

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

dokumentów drogą elektroniczną - umożliwi to automatyczne przenoszenie danych z wniosku złożonego drogą elektroniczną do repertoriów oraz wzorców postanowień sądu i sędziego-komisarza tworzonych w danej sprawie; - jako zasadę wprowadzano dokonywanie elektronicznych doręczeń, co

Sąd potwierdził zakończenie postępowania układowego PBG

zostało stwierdzone przez sędziego komisarza postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2015 r. Na postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu, z dnia 8 października 2015 roku, dwóch wierzycieli (w tym GDDKiA) złożyło zażalenia, które po rozpatrzeniu przez sąd okręgowy w Poznaniu zostały w

Nomi za biedne, by upaść. Sąd umorzył postępowanie

. - Na skutek decyzji sędziego komisarza doszło do pewnych zmian na tej liście, ale dalej poruszamy się w kwocie powyżej 100 mln zł - przekonuje syndyk. Dodaje również, że prowadzono rozmowy z potencjalnymi chętnymi na zakup przedsiębiorstwa. Nie udało się jednak dojść do porozumienia. - Te wstępne

Sąd ogłosił upadłość układową MNI Premium

, właściciel 100% akcji MNI Premium. "Na mocy wyżej wskazanego postanowienia sąd ustanowił zarząd własny upadłej spółki co do całości jej majątku. Wyznaczono sędziego - komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Piotra Kubery" - czytamy w

Przegląd informacji ze spółek

"Ocynkownia w Opolu", a następnie przeprowadzeniu działań mających na celu pozyskanie nabywcy i sprzedaż ZCP, podała spółka. Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie złożył zażalenie od postanowienia sędziego komisarza w

Rząd przyjął nowęlę dot. m.in. usprawnień działania upadłości konsumenckiej

). "Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza. Rozwiązanie to pozwoli odciążyć administrację sądową od obsługi najprostszych spraw dotyczących upadłości konsumenckiej. Dzięki temu

Ursus: Plan dezinwestycji majątku w połowie maja; wpływy nawet 50 mln zł

mieć na to zgodę sędziego-komisarza albo rady wierzycieli, ale nie mamy wyjścia, bo pole manewru nam się kurczy z miesiąca na miesiąc" - powiedziała Biała. Na pewno na sprzedaż wystawiona zostanie nieruchomość w Opalenicy. Ten zakład produkuje wyłącznie dla jednego

Przegląd informacji ze spółek

Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przychylił się do wniosku zarządu Ursusa i wyraził zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego

Przegląd informacji ze spółek

postępowania sanacyjnego Hawe Telekom oraz postanowienie sędziego ? komisarza z dnia 25 lipca 2018 roku w przedmiocie stwierdzenia nie przyjęcia układu i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, podała spółka. Prezes Hawe Telekom Paweł Paluchowski jest przekonany, że w tym roku dojdzie do układu z

GetBack chce do połowy grudnia podpisać umowę SPA z jednym z inwestorów

. Wartość portfeli w funduszach, w których GetBack ma 100% udziałów wyniosła 1,33 mld zł na koniec czerwca. 29 sierpnia w trakcie zgromadzenia wierzycieli dokonano zatwierdzenia spisu wierzycieli GetBack. Na mocy postanowień rozstrzygnięcia sędziego-komisarza zgromadzenie

Historyczna decyzja, klienci zbudują za dewelopera

trzyosobowym składzie uchylił we wtorek kwietniowe postanowienie sędziego komisarza. - To historyczna decyzja. Być może jesteśmy pierwszymi klientami upadłego dewelopera, którzy uzyskali możliwość dokończenia budowy i odbioru własnych mieszkań na mocy przepisów o upadłości

Lotnisko Kielce w upadłości. Wójt: Zrobiono to skrycie

Wniosek o ogłoszenie upadłości złożył likwidator spółki. Sąd Rejonowy w Kielcach wyznaczył na syndyka Klementynę Łucką, wezwał też wierzycieli, aby w ciągu dwóch miesięcy zgłaszali się do sędziego komisarza. Syndyk masy upadłościowej mówi w rozmowie z "Wyborczą", że

KE wszczęła postępowanie dot. naruszenia unijnego prawa przez Polską ws. SN

dwukrotnie przedłużyć mandat sędziego każdorazowo na okres trzech lat. Brak jest kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu; nie ma też możliwości przeprowadzenia kontroli sądowej takiej decyzji" - czytamy w komunikacie. "Komisja jest

Przegląd prasy

sklepach małoformatowych wzrosła o 6,9% r/r w maju br --Plan restrukturyzacyjny Vistalu Gdynia zatwierdzony przez sędziego komisarza --Walne zgromadzenie LW Bogdanka zostało przerwane do 20 lipca --Oferta Strabagu i Budimeksu

Czerwona Torebka: Sąd ogłosił upadłość układową spółki zależnej Magus

) wyznaczył sędziego - komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza, 5) wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Arkadiusza Sawali, 6) postanowił wezwać wierzycieli upadłego, by w okresie trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu w Monitorze

Fabryka autobusów Autosan ma nowego właściciela

Autosanu sp. z o.o. - Marek Popowicz oraz Tadeusz Makowski. Spółkę Autosan utworzyły dwie firmy Pit-Radwar oraz Huta Stalowa Wola, które już w ubiegłym roku starały się o zakup Autosanu. Do transakcji nie doszło, bo oferta była zdaniem sędziego komisarza zbyt niska - 14 mln zł

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Jak ma wyglądać spłacenie długów Postępowaniem zawiaduje syndyk, decydujący o sposobie likwidacji masy upadłości. Jednak będą mu patrzyli na ręce wierzyciele oraz nadzorujący postępowanie sędziego-komisarza. Na syndyka można złożyć skargę &ndash

SK Bank - pierwszy upadły bank XXI wieku

komisarz ocenił na niecałe 4 mln zł miesięcznie - 2 mln zł na wynagrodzenia dla pracowników oraz pozostałe koszty około 1,6 mln zł. Obecnie bank zatrudnia około 330 pracowników, większość na umowę o pracę na 10 lat. Nieruchomości, samochody itp. są warte 27 mln. Ale różnica między aktywami a zobowiązaniami