sędzia komisarz

Sędzia - komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Cube.ITG

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Sędzia - komisarz w postępowaniu sanacyjnym Cube.ITG zatwierdził złożony przez zarządcę plan restrukturyzacyjny spółki. Zakłada on pod względem strategii m.in. specjalizację w obszarach przynoszących już wcześniej dobre wyniki finansowe

Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Action ustanowił Radę Wierzycieli

Warszawa, 09.01.2017 (ISBnews) - Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Action ustanowił Radę Wierzycieli, podała spółka. Na członków Rady Wierzycieli powołano: a) Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Drugiego

Jest decyzja: Polska Grupa Zbrojeniowa kupi Autosan

Jest decyzja: Polska Grupa Zbrojeniowa kupi Autosan

konkretny plan działania. Sędzia komisarz Andrzej Leśniak zaznaczył, że zakład może zostać sprzedany za cenę nie niższą niż 19 mln zł. - Ta kwota nie obejmuje zapasów, więc ostateczna cena będzie wyższa niż te 19 mln zł. Wartość fabryki została wyceniona na ponad 56 mln zł. 14 mln zł to mniej niż 25 proc

Krośnieńskie Huty Szkła sprzedane. Kapitał z RPA pokonał Jakubasa

Krośnieńskie Huty Szkła sprzedane. Kapitał z RPA pokonał Jakubasa

KHS - wyjaśnia Adam Pietraszkiewicz, prezes zarządu Krosno Glass. Syndyk wybrał ofertę z wyższą ceną, a sędzia komisarz Andrzej Leśniak to zatwierdził. W ciągu miesiąca Krosno Glass ma wpłacić zadeklarowaną kwotę oraz należności za zapasy i nakłady inwestycyjne. Według

Zgromadzenie wierzycieli Bumechu zatwierdziło układ

Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Zgromadzenie wierzycieli Bumechu w restrukturyzacji przyjęło treść układu, podała spółka. "Sędzia komisarz zatwierdziła jednolity spis wierzytelności, złożony przez nadzorcę sądowego na zgromadzeniu wierzycieli

Plan restrukturyzacyjny Action został zatwierdzony 

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Sędzia komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Action, ustalony w postępowaniu sanacyjnym spółki, podał Action. "Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji informuje, iż dziś został poinformowany, o wydaniu przez

Plan restrukturyzacyjny Vistalu Gdynia zatwierdzony przez sędziego komisarza

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Vistalu Gdynia w restrukturyzacji wydał postanowienie zatwierdzające plan restrukturyzacyjny sporządzony w postępowaniu sanacyjnym spółki, podał Vistal. Sędzia komisarz "na

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania chce przygotowania planu restruktur. do 31 VIII

podjęto uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie złożenia przez nadzorcę sądowego do sędzi-komisarz wniosku o przedłużenie terminu na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego. "Na mocy uchwały, rada wierzycieli rekomendowała wystąpienie przez nadzorcę sądowego z

W "lex Tusk" są zaszyte przepisy dotyczące firm i ich zarządów. Oto, kogo i jak mogą rzucić na kolana

W "lex Tusk" są zaszyte przepisy dotyczące firm i ich zarządów. Oto, kogo i jak mogą rzucić na kolana

W ustawie o komisji ds. badania wpływów rosyjskich zaszyte są "atomowe" prerogatywy. Dziewięciu członków komisji w randze sekretarza stanu będzie mogło wzywać praktycznie każdego. I każdego rzucić na kolana.  Komisarze zmieniają się w sędziów niemalże

Sąd oddalił zarzuty dłużnika ZM Henryk Kania ws. uchwał z 5 września

września 2019 r. o wyrażeniu opinii o zasadności zawarcia umowy przerobowej oraz umowy dzierżawy z Cedrob S.A., w którym sędzia komisarz postanowił oddalić złożone zarzuty, stwierdzając, iż uchwała ta nie jest sprzeczna z prawem, a ponadto została podjęta w interesie ogółu wierzycieli, albowiem ma na celu

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

jest sprzedane w całości, syndyk za zezwoleniem sędziego komisarza sprzedaje poszczególne składników majątku upadłego. I w takim przypadku nabywcą może już być każdy, a nie tylko jakiś bank. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty sędzia komisarz wydaje po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru

Huta Częstochowa wydzierżawiona nie dłużej niż do połowy 2021 roku

Huta Częstochowa wydzierżawiona nie dłużej niż do połowy 2021 roku

zainteresowana kupnem zakładu. Do połowy listopada powinna być zakończona inwentaryzacja majątku zakładu i po niej spółka będzie rozważała potencjalne formy jego wykupu. Sędzia-komisarz w postanowieniu wyraziła zgodę na przedłużenie dzierżawy huty „do czasu jej sprzedaży, nie dłużej niż do 30 czerwca 2021

Sąd zgodził się na sporządzenie planu restrukturyz. ZM Henryk Kania do 30 VIII

Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) do 30 sierpnia 2019 r., podała spółka. 31 lipca br. spółka informowała, że w wyniku głosowania rady wierzycieli podjęto uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie złożenia przez nadzorcę sądowego do sędzi-komisarz

Action przygotuje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli do 31 października

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji przygotuje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli do 31 października, podała spółka. ?Sędzia - komisarz określił następujące terminy do sporządzenia następujących dokumentów: plan

Action złożył w sądzie propozycje układowe

, zgodnie z treścią wydanego w dniu 25.09.2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowienia mocą którego sędzia ? komisarz określił tryb przeprowadzenia głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym emitenta

Huta Częstochowa bez inwestora. Sunningwell Steel wygrał przetarg, nie zapłacił i został wykluczony z gry

Huta Częstochowa bez inwestora. Sunningwell Steel wygrał przetarg, nie zapłacił i został wykluczony z gry

, gdy wadium zostanie uiszczone po wyznaczonym terminie. Spółka wnioskowała też o unieważnienie przetargu z ważnej przyczyny, którą w jej ocenie miało być złożenie oferty na wyższą kwotę. Na posiedzeniu w sprawie zatwierdzenia przetargu sędzia komisarz Małgorzata Brzózka-Chamala po otwarciu kopert z

GetBack ma czas na złożenie w sądzie wariantowych propozycji układowych do 6 XI

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Sędzia komisarz zobowiązał GetBack do złożenia do 6 listopada br. dodatkowych wariantowych propozycji układowych, zakładających rozważaną przez spółkę sprzedaż swoich aktywów inwestorowi. GetBack musi także do tego dnia złożyć na rachunek

Action: Termin sporządzenia planu restrukturyzacji to 31 października

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Sędzia-komisarz na wniosek zarządcy przedłużył terminy na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności Action do 31 października oraz oraz spisu masy sanacyjnej - do 15 października, podała spółka

Sąd postanowił o upadłości Polimex Engineering w likwidacji

wpływu na wyniki bieżące emitenta" - czytamy w komunikacie. Na podstawie postanowienia sądu sędzią-komisarzem została SSR Gizela Jamróz, zastępcą sędziego-komisarza została SSR Joanna Mleczko, zaś syndykiem masy upadłości został Franciszek Cag, posiadający licencję doradcy

Action: Sąd odwołał rozprawę w postępowaniu sanacyjnym 6 IV z powodu COVID-19

restrukturyzacji złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wyniki głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które wskazują na przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym. Na początku lutego br. sędzia

Zarządca Grupy Piotr i Paweł pozytywnie zaopiniuje złożone propozycje układowe

handlowych" - podkreślił. W trzech spółkach z Grupy Piotr i Paweł sędzia-komisarz zatwierdził spisy wierzytelności i plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania sanacyjnego. Sędzia wyznaczył także terminy zgromadzenia wierzycieli dla wszystkich trzech spółek na 21 lutego

Sędzia odwołał planowany termin zgromadzenia wierzycieli PBG

Warszawa, 17.04.2015 (ISBnews) - Na wniosek PBG w upadłości układowej, Sędzia Komisarz odwołał termin zgromadzenia wierzycieli spółki w sprawie głosowania nad przyjęciem układu z wierzycielami planowany na 27,28 i 29 kwietnia, podała spółka. Nowy termin zostanie wyznaczony po

Sąd postanowił o otwarciu postępowania sanacyjnego Dayli Polska

, sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Dayli, odebrać Dayli zarząd własny, wyznaczyć zarządcę w postaci spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja (zarządca), wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - Janusza Płocha (sędzia

Action: Sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Sędzia - komisarz wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action, podała spółka. "Informujemy, że wczoraj sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

szacowania nieruchomości wybrany przez syndyka. Może się jednak zdarzyć, że prowadzone jest postępowanie jeszcze na starszych przepisach i biegłego będzie powoływał sędzia- komisarz. Po sporządzeniu opisu i oszacowania nieruchomości, jest on składany do akt postępowania, a sąd zarządza obwieszczenie o jego

Wierzyciele PBG głosowali za zawarciem układu

Warszawa, 06.08.2015 - Wierzyciele PBG w upadłości układowej głosowali za układem, wynika z komunikatu spółki. ?Sędzia komisarz przedstawił wstępne podsumowanie wyników głosowania wierzycieli uprawnionych do głosowania w każdej z Grup. Z

Skarb Państwa złożył zażelenie od postanowienia dot. spisu wierzytelności Action

wniesie o oddalenie zażalenia, podano także. Wcześniej, na początku lipca spółka podała, że sędzia komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Action, ustalony w postępowaniu sanacyjnym spółki. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w

Wcielenia doradców restrukturyzacyjnych

jest w postępowaniach przedsiębiorców i konsumentów ze znacznym majątkiem i stopniem skomplikowania sprawy Sędziakomisarz. W prostych postępowaniach konsumenckich zniesiono ten organ nadzorczy i nie jest już ustanawiany Sędzia- komisarz. Nie znaczy to, że działalność syndyka jest pozbawiona

Hutnicy z Częstochowy chcą gwarancji zatrudnienia. Sąd: Prawo upadłościowe tego nie przewiduje

, największe obawy są o wydział stalowni, którego likwidacji obawiają się związkowcy. – Zarówno syndyk jak i sędzia komisarz nadzorująca proces upadłościowy huty doskonale rozumieją obawy o miejsca pracy. Niestety, przepisy prawa upadłościowego nie dają podstawy do tego, aby klauzule o zachowaniu miejsc

IT Works złożył ofertę Qumakowi za spółkę Qumak Professional Services

warunkiem terminowej zapłaty ceny za udziały przez oferenta" - czytamy w komunikacie. Syndyk wyjaśnia, że do chwili obecnej sędzia-komisarz nie określił warunków ani trybu zbycia tych udziałów, podano także. Ponadto spółka otrzymała od EC1 Łódź

Zarząd Grupy Piotr i Paweł liczy na poparcie propozycji układowej

propozycje układowe. Wykonanie zaproponowanych układów doprowadzi do spłaty wierzycieli w znacznie wyższym stopniu niż w przypadku podziału środków w upadłości. Sędzia - komisarz zatwierdził w styczniu spisy wierzytelności i plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania

Syndyk sprzedał lotnisko w Gdyni. Nabywcą jest firma z Białej Podlaskiej

Jak powiedział "Wyborczej" sędzia Łukasz Zioła, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku, do przetargu ogłoszonego przez syndyka masy upadłościowej lotniska Gdynia-Kosakowo zgłosił się tylko jeden oferent. Jego propozycja została wczoraj zaakceptowana zarówno przez syndyka, jak i zatwierdzona

Głosowanie nad układem w Biomed-Lublin wyznaczone na 10 czerwca

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Sędzia komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli Biomed-Lublin w celu głosowania nad układem na 10 czerwca br. podała spółka. W połowie stycznia br. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek złożył do Sądu

GetBack będzie negocjował z jednym podmiotem ws. sprzedaży aktywów

grup. W przypadku grupy 1 (obligatariusze) proponuje spłatę należności głównej w 23,1%, w ratach do 2024 r. W październiku sędzia komisarz zobowiązał spółkę do złożenia do 6 listopada br. dodatkowych wariantowych propozycji układowych, zakładających rozważaną przez spółkę

Decyzja o sprzedaży Huty Częstochowa już prawomocna. Sunningwell zrealizuje plan rozwojowy?

przetargu sędzia-komisarz Małgorzata Brzózka-Chamala po otwarciu kopert z ofertami oddaliła wniosek Corween Investments, uznając, m.in. że Corween nie wpłacił w ogóle wadium, więc nie może się powoływać na „wpłatę po terminie”. Sąd zatem jako nabywcę zatwierdził firmę Sunningwell Steel Polska, a

Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Cube.ITG

. W lutym sędzia - komisarz w postępowaniu sanacyjnym Cube.ITG zatwierdził złożony przez zarządcę plan restrukturyzacyjny spółki. Zakładał on pod względem strategii m.in. specjalizację w obszarach przynoszących już wcześniej dobre wyniki finansowe, bazowanie na własnych produktach i koncentrację

Zarządca Grupy Piotr i Paweł liczy na poparcie propozycji układowej

doprowadzi do spłaty wierzycieli w znacznie wyższym stopniu niż w przypadku podziału środków w upadłości. Sędzia - komisarz zatwierdził w styczniu spisy wierzytelności i plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania sanacyjnego w trzech spółkach z grupy Piotr i Paweł. Sędzia

Ursus przedstawi plan dezinwestycji w II połowie czerwca

sfinalizować jeszcze przed zgromadzeniem wierzycieli, które - jak zakładam - powinno odbyć się wczesną jesienią tego roku" - zaznaczył. "Z punktu widzenia proceduralnego to ambitny plan, bo na sprzedaż nieruchomości zgodę wyrazić musi rada wierzycieli i sędzia komisarz, a

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Brastera

; - czytamy w komunikacie. Sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Piotr Bartosiewicz, a nadzorcą sądowym ustanowiona została spółka KGS Restrukturyzacje sp. z .o. o. Braster podał, że w ramach skutecznie zainicjowanego postępowania, we współpracy z KGS

KE rozpocznie wstępną ocenę Polski w ramach procedury państwa prawnego

Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska zdecydowała o rozpoczęciu wstępnej oceny sytuacji w Polsce w ramach procedury państwa prawnego, poinformował pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Kolegium Komisarzy KE przeprowadziło dziś

Polska gorszym sortem klientów Gazpromu w Europie. Rosyjski monopolista może się zrelaksować

przepisów antymonopolowych mogła nałożyć na rosyjski koncern karę do 10 proc. jego rocznych obrotów – czyli nawet ponad 10 mld euro. Gazprom sędzią we własnej sprawie KE formalnie nawet nie ogłosiła, że takie praktyki Gazpromu były sprzeczne z europejskim prawem. Postanowiła tylko uznać za wiążące

Sąd zatwierdził układ zawarty z wierzycielami PBG

propozycjami układowymi spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku zostało stwierdzone przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 25 sierpnia bieżącego roku. Sędzia Komisarz w postanowieniu wskazał, że uprawnionych do głosowania było ostatecznie 356 wierzycieli, dysponujących ogólną sumą wierzytelności w kwocie 2

Kompania Górnicza kupuje DSS za 31 mln zł

. "Syndyk informuje ponadto, iż w dniu 24 czerwca 2015 r. sędzia komisarz ustanowiony w postępowaniu upadłościowym emitenta toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych (sygn. akt: X GUp 103/15) wydał

Action wchłonie spółki zależne, stawia na rozwój marek własnych

. ?4 lipca br. sędzia-komisarz zatwierdził nasz plan restrukturyzacyjny, którego znaczną część już wykonaliśmy. Zatwierdzenie tego planu było jednak konieczne, aby podjąć kroki finalizujące jego całkowitą realizację. Chodzi o ogłoszony 28 lipca proces konsolidacji w GK Action. Oznacza ona, że Actina

OBWIESZCZENIE

opublikowane w dzienniku "Gazeta Wyborcza " w sieci Internet oraz poprzez zamieszczenie ogłoszenia w budynku sądowym niezwłocznie po zatwierdzeniu treści i formatu obwieszczenia przez Sędziego Komisarza. 3. Organizatorem przetargu jest Sędzia Komisarz SSR Maria Jezierska

Sędzia ma ogłosić 25 sierpnia wynik głosowania nad układem PBG

Warszawa, 03.08.2015 (ISBnews) ? Sędzia komisarz odroczył zgromadzenie wierzycieli PBG do dnia 25 sierpnia, do godziny 10:00, w związku z umożliwieniem głosowania w formie pisemnej i możliwością głosowania przez każdego z wierzycieli, podała spółka. Oznacza to, że w dniu 25

Sąd zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego Alma Market

jednocześnie o oddaleniu rozpoznawanych łącznie wniosków o upadłość Alma Market. "Na podstawie powyższego postanowienia (sygn. akt. VIII GU 528/16): - Sędzią - komisarzem wyznaczonym została SSR Ewa Ostrowska, - Zarządcą

Wzięli kredyty i nie są w stanie ich spłacić. Frankowicze też upadają

wyznacza syndyka, który sporządza listę wierzytelności, likwiduje majątek dłużnika, a potem ustalany jest plan spłaty - sędzia komisarz decyduje, w jakiej kwocie i przez jaki czas dana osoba ma spłacać swoje długi (maksymalnie 3 lata), i jaka część zobowiązań będzie umorzona po wykonaniu planu. A w

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

wstępnego planu restrukturyzacyjnego zaproponował Komputronik Biznes. Zgodnie z postanowieniem wydanym w stosunku do Komputronika i jego spółki zależnej: 1. Sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Wojciech Stanke, 2. Zarządcą

Biomed-Lublin: PARP będzie głosowała 'za układem'

o powzięciu informacji na temat oddaniu głosu przez innych kluczowych dla zatwierdzenia układu wierzycieli" - czytamy także. W kwietniu spółka podała, że sędzia komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli Biomed-Lublin w celu głosowania nad układem na 10

Przegląd informacji ze spółek

Bułgarii. W ramach współpracy dystrybutor będzie dostarczał urządzenie MED Recorder oraz licencję systemu telemedycznego Osascan placówkom medycznym. Umowa została podpisana na 2 lata, podał Infoscan. Sędzia - komisarz wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu w

Sąd otworzył przyspieszone postępowania układowe GetBacku

-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił o: - otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GetBack S.A.; - wyznaczeniu sędziego-komisarza w osobie pana SSR Jarosława Mądrego

Dwa scenariusze PiS na Trybunał: kompromis nie do przyjęcia i przewlekanie rozmów z Brukselą

polskiej opozycji, a także części komisarzy, którzy opowiedzieli się za jastrzębim kursem wobec Polski, czyli żeby iść na zwarcie - mówi polityk Zjednoczonej Prawicy. Do jastrzębich komisarzy zalicza polską komisarz Elżbietę Bieńkowską. Oficjalnie PiS próbował wczoraj

KE wszczęła postępowanie dot. naruszenia unijnego prawa przez Polską ws. SN

odpowiedzieć na wezwanie Komisji do usunięcia uchybienia. "W dniu 3 lipca 27 sędziom Sądu Najwyższego spośród 72 - czyli więcej niż co trzeciemu - grozi przymusowe przejście w stan spoczynku ze względu na fakt, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów

Huta Częstochowa znów w ukraińskich rękach? Firma miliardera zza wschodniej granicy przygotowuje się do transakcji

za tym względy ekonomiczne (art. 316 p.u.), a dopiero gdy nie jest to możliwe i gdy z punktu widzenia interesów wierzycieli korzystniejsza będzie sprzedaż osobno poszczególnych części majątku upadłego – rada wierzycieli albo sędzia-komisarz mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od sprzedaży

Niemcy pozywają Volkswagena za spalinowy szwindel

załatwia sprawę. Komisarz UE ds. przemysłu Elżbieta Bieńkowska bezskutecznie namawiała Volkswagena do zmiany stanowiska. A setki tysięcy kierowców w Niemczech postanowiło wziąć sprawę w swoje ręce. Precedensowy proces Proces w Brunszwiku mógł się rozpocząć dzięki zmianom, wprowadzonym w zeszłym roku w

KE wysyła do Polski uzasadnioną opinię do ustawy o Sądzie Najwyższym

, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, ponieważ narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, podano także. "Tym samym Polska zdaniem Komisji nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1

TXM zawarł z bankami finansującymi nową umowę o utrzymaniu status quo

.; ? kwoty zablokowane w wyniku zajęć na rachunkach TXM w PKO BP w łącznej wysokości 0,96 mln zł zostaną po zdjęciu zajęć przez sędzię komisarz przeznaczone na spłatę kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP; ? dodatkowo TXM dokona spłaty 66 tys. zł na rzecz PKO BP; poza tą spłatą TXM

Banki zablokowały TXM dostęp do limitów kredytowych

postępowania układowego. Na wniosek TXM , sędzia komisarz wydała postanowienie o uchyleniu wszystkich zajęć rachunków bankowych spółki. Bank ING zdjął zabezpieczenie na rachunku bieżącym w dniu 8 sierpnia br." - czytamy dalej. W reakcji na wypowiedzenie przez ING umowy

Afera deweloperska. Czy oszukani nabywcy odzyskają mieszkania lub pieniądze?

sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe. W przypadku kontynuowania przedsięwzięcia przez inwestora sędzia komisarz uwzględnia przede wszystkim interes nabywców. Powierzenie budowy innemu przedsiębiorcy oznacza, że budynek zostaje wyjęty z masy upadłościowej, a klienci dewelopera nie

Ponad 30 stanów USA pozywa Google'a za jego kluczowy biznes

Departament Sprawiedliwości. Dzień wcześniej w Teksasie również nie przebierano w słowach. Google na celowniku - Gdyby wolny rynek był grą w baseball, Google pozycjonowałby się jako miotacz, pałkarz i sędzia - powiedział Ken Paxton, prokurator generalny Teksasu. Ten pozew dotyczy kluczowego elementu

PBG: Sąd wyznaczył terminy zgromadzenia wierzycieli na 3-5 sierpnia

następujące terminy: dla uprawnionych do głosowania wierzycieli ujętych w grupie 1 i 2, na 3 sierpnia, godz. 10.00 oraz na 4 sierpnia, godz. 10.00; dla uprawnionych do głosowania wierzycieli z pozostałych grup na 5 sierpnia, godz. 10.00, podano w komunikacie. "Ponadto sędzia

KE wszczęła II etap postępowania przeciw Polsce ws. ustawy o sądach powszechnych

w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia" - czytamy w komunikacie. Komisja ma również zastrzeżenia prawne, w myśl których uprawnienie ministra sprawiedliwości do uznaniowego przedłużania kadencji sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, jak również do

KE dała miesiąc rządowi w Polsce, aby uregulował ustawy dotyczące sądów

wzywa władze polskie, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego" - czytamy w komunikacie. W przypadku przyjęcia takich środków, Komisja gotowa jest natychmiast wszcząć procedurę

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Action

powyższego postanowienia (sygn. akt X GR 38/16): Sędzią - komisarzem wyznaczony został pan SSR Jarosław Zarębski, zarządcą wyznaczony został Pan Krzysztof Gołąb (nr licencji 140), zezwolono spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu"

Komisja Europejska interweniuje w sprawie wieku emerytalnego w Polsce. Liczy na owocne rozmowy z rządem

koniec lipca wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej (KE) Frans Timmermans, mówiąc o nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, zwrócił uwagę na kwestię różnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn w Polsce w kontekście sędziów przechodzących w stan spoczynku. Timmermans stwierdził wtedy

Sąd wyznaczył zgromadzenia wierzycieli PBG na 27 i 29 kwietnia

. Jak podano, dla uprawnionych do głosowania wierzycieli ujętych w grupie 1 i 2 termin wyznaczono na dzień 27 kwietnia 2015 roku, dla uprawnionych do głosowania wierzycieli z pozostałych grup na dzień 29 kwietnia 2015 roku. Ponadto sędzia komisarz zarządził głosowanie na

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM

wskazuje, że sędzią-komisarzem została wyznaczona SSR Aneta Kaftańska, natomiast na nadzorcę sądowego wybrano pana Krzysztofa Gołąb, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 140, który posiada bogate doświadczenie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw (zdobytym jeszcze na gruncie

Różnica w regulacjach zawarcia układu - postępowanie układowe a sanacyjne

zgodę nadzorcy sądowego. Następnie, po złożeniu planu restrukturyzacyjnego, zatwierdzeniu spisu wierzytelności sędzia komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli. Co do zasady, przedmiotowy układ można zawrzeć jeżeli w zgromadzeniu tym uczestniczy co najmniej jedna piąta

Kto będzie w Polsce sądził: rząd czy sądy?

. Poza tym sąd administracyjny może otrzymywać skargi na bezczynność prezydenta i premiera. Prezydent ciągle nie zaprzysięga trzech wybranych prawidłowo sędziów TK (Trybunał, w wyrokach z 3 i 9 grudnia stwierdził, że powinien to niezwłocznie zrobić). Skargę na bezczynność prezydenta może skierować któryś

Sielewicz z Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrośnie o 13-14% w I kw.

wzrastały, od firm mniejszej wielkości - będą spadały. "Kolejnym czynnikiem wpływającym na liczbę upadłości jest samo prawo restrukturyzacyjne - firmy chętnie korzystają z tej przewidzianej prawem furtki. Sędzia-komisarz, który orzeka o restrukturyzacji nie bada ekonomicznych

PGZ sfinalizuje przejęcie fabryki Autosan do końca marca - media

-Radwaru. W kuluarach mówiło się, że jest to decyzja polityczna. Andrzej Leśniak, sędzia komisarz nadzorujący upadłość Autosanu, tłumaczył, że oferta konsorcjum została odrzucona, bo zaoferowało za Autosan zbyt niską kwotę. Jednocześnie przedstawiciele HSW cały czas zapewniali, że nadal są zainteresowani

Licytacja loftów U Scheiblera: sprzedany jeden budynek, dziś dogrywka

sprzedać na przetargu wszystkich loftów, syndyk razem z sędzią komisarzem mogą zdecydować o powtórzeniu przetargu albo zgodzić się na sprzedaż loftów z wolnej ręki.

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienia, mocą którego sędzia-komisarz zatwierdził

Za układem z PBG opowiedzieli się wierzyciele reprezentujący 94,61% zobowiązań

. "Uzasadniając ogłoszenie zawarcia układu, sędzia komisarz przedstawił wyniki głosowania zgromadzenia wierzycieli zwołanego w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu prowadzonego wobec spółki (...). Sędzia komisarz w postanowieniu wskazał, że uprawnionych do głosowania było

Zachód mówi o sankcjach wobec Polski. Sadurska: Widzi się źdźbło w oku bliźniego, a nie widzi się belki w swoim

"pewien problem w komunikacji między niektórymi niemieckimi politykami". W liście do unijnego komisarza Guenthera Oettingera minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił , że "jest wnukiem polskiego oficera, który w

Popularne biuro podróży upadło. Jak odzyskać pieniądze?

listopada sąd rejonowy w Bielsku-Białej wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości biura. Klienci, którzy nie odzyskali swoich pieniędzy, mają dwa miesiące na zgłoszenie wierzytelności. Pismo w tej sprawie należy wysłać na adres: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy; Sędzia Komisarz SSO

Afera GetBack. Nie ma decyzji w sprawie spłaty zobowiązań upadającej spółki

Ku zaskoczeniu dziennikarzy okazało się, że pojawiło się jedynie około 80 osób, wśród nich m.in. sędzia komisarz Jarosław Mądry, kurator dla obligatariuszy Kamil Hajduk, zarząd spółki, prokurator i powołana w czerwcu rada wierzycieli. Rada reprezentuje dużą grupę spośród ponad 9 tys. poszkodowanych

Przegląd informacji ze spółek

tys. sztuk na koniec IV kw. , podała spółka. Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Action ustanowił Radę Wierzycieli, podała spółka. KCI chce przejść z rynku głównego GPW na NewConnect, jak również wprowadzić na ten rynek swoją spółkę zależną

Przegląd prasy

stanowiska prezesa Santander Aviva TU --Sędzia - komisarz zatwierdził plany restrukturyzacyjne grupy Piotr i Paweł --Rada nadzorcza JSW ogłosiła konkurs na wiceprezesa ds. rozwoju --Fundusz Lords LB Asset Management zbuduje 65,5

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

stanem prawnym, to postępowanie będzie prowadzone w trybie zwykłym - jak ma to miejsce w odniesieniu do jednoosobowych przedsiębiorców, gdzie udział sądu jest większy, a nad tokiem postępowania czuwa sędzia komisarz. Takie postępowanie trwa nawet dwa lata. Postępowanie upadłościowe dzieli się na kilka

Zysk netto Action spadł r/r do 0,21 mln zł w I poł. 2016 r.

wydatki postępowania oraz na bieżące regulowanie zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania sanacyjnego przez okres znacznie dłuższy niż najbliższe 12 miesięcy" - czytamy dalej. W połowie września spółka informowała, że sędzia-komisarz na wniosek zarządcy przedłużył

Rząd zaciska pasa: zamraża pensje, podnosi akcyzę na papierosy i paliwa

- Unia Europejska skierowała listy ostrzegawcze do pięciu krajów, które w jej ocenie mogą nie spełnić kryteriów fiskalnych w 2012 r. - poinformował we wtorek unijny komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Olli Rehn. List dostał polski rząd oraz Belgia, Cypr, Malta i Węgry

Action ma projekt propozycji układowych uwzględniający wszystkich wierzycieli

analizy profesjonalnych firm doradczych (KPMG i EY). Zawarcie samego układu będzie możliwe po tym, jak sędzia-komisarz zatwierdzi spis wierzytelności. "Od momentu uruchomienia postępowania sanacyjnego wiedzieliśmy, że rozpisanie dobrych dla wszystkich propozycji układowych

Upadłość konsumencka i jej konsekwencje

do dwudziestu czterech miesięcy. Kwotę, określa sędzia-komisarz, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz opinię syndyka. Na

Pikieta "Solidarności" przed siedzibą Komisji Europejskiej. Piotr Duda: "Ja nie głosowałem na Angelę Merkel"

Sprawiedliwości Zaczęło się od słów Fransa Timmermansa, który w lipcu stwierdził, że nierówny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn sędziów to dyskryminacja ze względu na płeć. W tej sprawie Piotr Duda, przewodniczący "S", wystosował pismo do szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera. Pytał w nim

Książki i e-booki równe wobec VAT

UE w Luksemburgu (TSUE) w związku ze stosowaniem obniżonej stawki na e-booki. Z kolei w 2013 r. ówczesna polska rzeczniczka praw obywatelskich Irena Lipowicz zwróciła się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. W 2015 r. polscy sędziowie z TK przesłali do TSUE pytanie prejudycjalne, czyli prośbę

Przegląd prasy

. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,24% na zamknięciu w czwartek --Spółka Famuru ma umowę na dostawę sprzętu do Rosji za 68,6 mln zł brutto --Bloober ma umowę z Microsoftem na wydanie 'The Medium' na PC i Xbox Series X --PBG: Sędzia

Sąd nie zgodził się na plan restrukturyzacji Ruchu. Spółka na krawędzi bankructwa, zapowiada apelację

Sąd uznał, że w jednym z postępowań nie powołano na czas rady wierzycieli - którą zresztą powołuje nie Ruch, tylko sędzia-komisarz z urzędu - oraz że nie wszystkie propozycje układowe były znane wszystkim wierzycielom przed głosowaniem zgromadzenia wierzycieli i w jego trakcie. 

Lofty u Scheiblera od syndyka. 60 ofert w przetargu

poziomy i dostęp do tarasów. Wszystkie mają jednakowy standard i są podłączone do miejskich sieci. Jeśli nie uda się sprzedać na przetargu wszystkich loftów, syndyk razem z sędzią komisarzem mogą zdecydować o powtórzeniu przetargu albo zgodzić się na sprzedaż loftów z wolnej ręki - mówi Kalinowski

Zły początek ery Junckera

niebagatelnymi problemami. Pierwszy kłopot to rozwianie wątpliwości co do konfliktu interesów. Otóż, za postępowanie w sprawie "optymalizacji" jest odpowiedzialna komisarz UE ds. konkurencji Margrethe Vestager z Danii, ale do całej 28-osobowej Komisji należą ostateczne

Sąd zmienił upadłość PNI na likwidacyjną, Budimex wniesie zażalenie

. Równocześnie sąd odwołał dotychczasowego zarządcę tymczasowego i powołał syndyka w osobie Krzysztofa Gołąba. Sędzią komisarzem jest Edyta Dzielińska, podano również. "Postanowienie to uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia upadłemu (doręczenie to nie zostało

Historyczna decyzja, klienci zbudują za dewelopera

Żyrardowie podjęło stosowną uchwałę, to jeszcze tego samego dnia sąd ją uchylił. Sędzia komisarz argumentowała, że jest ona niezgodna z dobrymi obyczajami, stawia nabywców na uprzywilejowanej pozycji i jest społecznie szkodliwa. Reprezentujący nabywców mecenas Piotr Zimmerman natychmiast złożył zażalenie na

Przegląd prasy

możliwa jest dymisja ministra Tchórzewskiego -- Sędzia komisarz prowadzący upadłość SKOK Wołomin zdecydował o sprzedaży przedsiębuoirstwa - cena wywoławcza to 1 zł, nie uwzględnia 200 mln zł zdeponowanych przez syndyka na lokatach --Polska sprowadzi w

Przegląd prasy

transakcji o wartości 409,43 mld zł w grudniu --Benefit Systems zwiększył liczbę aktywnych kart o 126,1% r/r na koniec IV kw. --Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,5 pkt m/m do -10,2 pkt w XII --Sędzia komisarz

Przegląd informacji ze spółek

Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 4,45 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym do 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Sędzia komisarz zobowiązał GetBack do złożenia do 6 listopada br. dodatkowych

Przegląd prasy

. --Cube.ITG: Data Techno Park odstąpiło od umowy sprzedaży nieruchomości --KCI miało 2,96 mln zł zysku netto, 3,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r. --Action: Sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności --BIG InfoMonitor