rewaluacja waluty

Chiński eksport przyśpiesza

sytuacji gospodarczej rząd chiński znajdzie się pod silniejszą presją Zachodu, by wzmocnić kurs juana - mówią ekonomiści. Ameryka zarzuca Chinom, że ich niedoszacowana o jedną trzecią waluta to narzędzie handlowego podboju. By pomóc swoim eksporterom, Chiny utrzymują od 18 miesięcy kurs swej waluty na tym