qumak

Ireneusz Sudak

Giełdowa spółka Qumak wyremontuje tajne kancelarie MON

Giełdowa spółka Qumak wyremontuje tajne kancelarie MON

Qumak pochwalił się, że dostosuje pomieszczenia MON na potrzeby kancelarii kryptograficznej oraz kancelarii tajnej. Wartość kontraktu to 4 mln zł. To pierwszy taki kontrakt tej firmy.

Qumak wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania dot. prospektu emisyjnego

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Qumak w upadłości skierował do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do

Qumak: Prezydent Lublina odstąpił od umowy na rozbudowę SZRiK

Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Qumak otrzymał oświadczenie Prezydenta Miasta Lublina o odstąpieniu od umowy z 19 października 2017 r. na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie (SZRiK), podała spółka. Wartość umowy opiewała na kwotę 23 347 855,08 zł

IT Works złożył ofertę Qumakowi za spółkę Qumak Professional Services

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - IT Works zaoferował 2 mln zł za udziały Qumak Professional Services, podał syndyk masy upadłości Qumaka. Spółka otrzymała też noty obciążeniowe na łącznie ok. 5,6 mln zł. "Syndyk informuje o otrzymaniu od spółki

IT Works i Manassa Investments dokapitalizują Qumak Professional Services

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Qumak Professional Services (QPS) oraz IT Works i Manassa Investments zawarły umowę inwestycyjną mająca na celu dokapitalizowanie QPS, podał Qumak. ?Zawarta umowa inwestycyjna stanowi, że IT Works oraz Manassa

Qumak: QPS urozpoczął przegląd opcji strategicznych w celu pozyskania inwestora

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Qumaka, jedynego wspólnika spółki zależnej Qumak Professional Services (QPS), w porozumieniu z zarządem QPS podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, mogących wesprzeć kontynuację działalności spółki zależnej QPS, podał

Qumak złożył wniosek o postępowanie restrukturyzac., kontynuuje przegląd opcji

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Qumak złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego, podała spółka. "Zarząd Qumak informuje, że w dniu dzisiejszym do Sądu

Qumak ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki Euvic

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Qumak spółki Euvic, podała spółka. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji zostało złożone przez spółkę w toku realizacji transakcji

Qumak rozpoczął przegląd opcji strategicznych celem pozyskania inwestora

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Qumak podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, mogących wesprzeć kontynuację działalności, w związku z niepowodzeniem transakcji polegającej na dokapitalizowaniu spółki kwotą 35 mln zł w ramach objęcia akcji serii M oraz

Qumak zwołał NWZ ws. połączenia z Euvic na 4 września

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Qumak ogłosił zwołanie na 4 września 2018 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym głosowane mają być uchwały w sprawie połączenia z Euvic, podała spółka. Porządek obrad obejmuje m.in. podjęcie

Qumak zamierza przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości Qumak podjęta zostaje z daleko posuniętej ostrożności mając na uwadze fakt, iż opóźnia się rozpoznanie sprawy zgłoszonego przez spółkę w dniu 15.10.2018 r. wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i wydanie postanowienia w tej sprawie, a także nie jest na

Qumak: Sąd nie zatwierdził kryterium doboru wierzycieli do układu częściowego

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Sąd Restrukturyzacyjny - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych orzekł, że zaproponowane przez Qumak kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym w

Qumak ma drugi list intencyjny ws. połączenia z Euvic

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Qumak podpisał drugi list intencyjny z Euvic oraz wspólnikami Euvic, który precyzuje warunki połączenia Qumaka z Euvic poprzez objęcie większościowego pakietu akcji Qumaka przez wspólników Euvic, poinformowała spółka

Qumak: Będzie wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne, c.d. przeglądu opcji

zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 4 września 2018 roku, mającej na celu podwyższenie kapitału zakładowego Qumak poprzez emisję akcji serii M i N, a w konsekwencji brakiem dokapitalizowania spółki kwotą 35 000 000 zł przez inwestorów (o odstąpieniu od podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii

Z połączenia Qumak i Euvic może powstać lider outsourcingu IT

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Jeśli zaś dojdzie finalnie do połączenia Grupy Qumak i Grupy Euvic, będzie to firma z pierwszej piątki największych polskich firm IT i jeden z największych w Polsce graczy na rynku outsourcingu IT, poinformował prezes Euvic Wojciech Wolny

Qumak będzie współpracował z Microsoftem m.in. w obszarze cyberbezpieczeństwa

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Qumak podpisał porozumienie z Microsoft, którego celem jest wypracowanie wspólnej oferty na polskim rynku, łączącej produkty i usługi Microsoft oraz kompetencje Qumak w obszarach inteligentnych technologii chmurowych i cyberbezpieczeństwa, podał

MPL Balice odstąpił od umów z Qumak i nałożył 14,8 mln zł kar umownych

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice (MPL Balice) odstąpił od umów zawartych z Qumak i nałożył na spółkę kary umowne na łącznie 14,8 mln zł, podał Qumak. Według komunikatu odstąpienie dotyczy

Qumak miał 2,32 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Qumak w upadłości odnotował 2,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Qumak zwolni do 217 osób w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Qumak zdecydował o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych w związku z decyzją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Planowane jest zwolnienie nie więcej niż 217 osób. "Zarząd spółki Qumak S.A

Qumak stworzy symulator robotów wojskowych

Warszawa, 18.11.2014 (ISBnews) - Qumak zbuduje symulator do szkolenia wojsk inżynieryjnych w ramach projektu zamówionego przez Wojskową Akademię Techniczną, którego realizacja potrwa do końca kwietnia 2015 roku, a jego wartość wyniesie ponad 2,6 mln zł netto, podała spółka

Qumak zawiesił realizację strategii na lata 2017-2020

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Qumak podjęło uchwałę o dalszym istnieniu spółki. W uzasadnieniu do tej uchwały zarząd przedstawił plan naprawczy, który został opracowany i przyjęty przez zarząd 8 listopada 2017 r. W konsekwencji zarząd

Qumak stworzy pierwszy na świecie mobilny symulator dla obsługi lotnisk

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Qumak w konsorcjum z Politechniką Warszawską i Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU opracuje symulator, na którym szkoleni będą pracownicy obsługi naziemnej lotnisk, podała spółka. Wart 9 mln zł projekt otrzymał 5,6 mln zł dotacji z Narodowego

Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Qumak złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o podjęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku

Qumak ma list intencyjny ws. warunków dokapitalizowania QPS przez IT Works

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Qumak w ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych, mającego na celu wyłonienie inwestora strategicznego dla spółki zależnej Qumak Professional Services (QPS), zawarł list intencyjny mający na celu ustalenie warunków dokapitalizowania

Qumak ma umowę z firmą z branży elektroenergetycznej wartą 5,1 mln zł brutto

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Qumak podpisał umowę z dużą spółką działającą w sektorze elektroenergetycznym na dostawę i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania tożsamością użytkowników (IdM - Identity Management) wraz ze świadczeniem usług dodatkowego wsparcia w zakresie

Qumak odstąpi od emisji akcji mającej na celu połączenie z Euvic

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Wspólnicy Euvic nie obejmą akcji serii N Qumaka, w związku z czym spółka odstąpi od realizacji emisji akcji serii M i N, podał Qumak. Jednocześnie Euvic podtrzymuje wolę współpracy. "Zarząd Qumak [...] otrzymał od

Qumak: Rezygnacja Tomasza Laudy 'nie zakłóci funkcjonowania spółki'

nadzorczej Wojciech Włodarczyk. "Zarząd oraz rada nadzorcza Qumak pragną zapewnić wszystkich akcjonariuszy i innych interesariuszy, że rezygnacja Tomasza Laudy z funkcji prezesa zarządu, nie zakłóci w jakikolwiek sposób funkcjonowania spółki" - czytamy w komunikacie

Qumak kupi od Euvic spółkę IT Works za akcje nowej emisji

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Qumak podpisał z Euvic list intencyjny, według którego nabędzie od Euvic 100% akcji spółki IT Works w zamian za swoje akcje nowej emisji serii N, podała spółka. Docelowo Qumak ma przejąć Euvic. "W treści listu

Qumak zwrócił się do sądu o rozpoznanie wzniosku dot. ogłoszenia upadłości

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Qumak zdecydował o zwróceniu się do sądu upadłościowego o rozpoznanie wniosku spółki z 31 października 2018 roku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Podejmując ww. decyzję, zarząd kierował się dobrem jej wierzycieli i akcjonariuszy, mając na

Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale wciąż liczy na restrukturyzację

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydziału X Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała spółka. Jednocześnie Qumak podkreśla, że kontynuuje przegląd opcji

Qumak planuje emisję łącznie 234,7 mln akcji zw. z połączeniem z Euvic

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Qumak przedstawił propozycję emisji 234,7 mln akcji przede wszystkim w związku z połączeniem z Euvic, podała spółka. ?Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę

Qumak zbuduje superkomputer dla Uniwersytetu Śląskiego

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) - Qumak dostarczy infrastrukturę informatyczną na potrzeby Platformy Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Uniwersytetu Śląskiego, poinformował prezes Paweł Jaguś. Wartość pozyskanego zlecenia to nieco ponad 7 mln zł netto. Prace potrwają do końca

Qumak odwołał się do sądu ws. nakazu zapłaty na rzecz Oracle Polska ok. 8 mln zł

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Qumak złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy zarzuty do nakazu zapłaty wydanego na rzecz Oracle Polska, wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów postępowania oraz wnioskiem o uchylenie nakazu zapłaty jako tytułu

Grupa Qumak miała szacunkowo 20,1 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Grupa Qumak osiągnęła szacunkowo przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 90,5 mln zł, wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. -21,1 mln zł i wynik netto w wysokości ok. -20,1 mln zł w I-III kw. 2018 r., podała spółka

Skarb Państwa wezwał Qumak do zapłaty 3,13 mln zł kary za opóźnienia

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Skarb Państwa - 2 Regionalna Baza Logistyczna - wezwał Qumak do zapłaty kary umownej w kwocie 3,13 mln zł z tytułu opóźnienia w realizacji umowy z 21.11.2016 r., której przedmiotem było zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i

Qumak: Łączny backlog wynosi 277 mln zł z potencjałem wzrostu

. Qumak zapowiada ponadto ograniczanie kosztów sprzedaży w 2017 r. Prowadzi ponadto "dość zaawansowane" rozmowy z bankami (z którymi współpracuje dotychczas i dwoma nowymi) na temat finansowania. Według słów prezesa spółki, widoczny jest też ?duży postęp" w rozmowach z ubezpieczycielami

Qumak: Otrzymana opinia wskazuje, że cena zakupu udziałów Euvic jest godziwa

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Qumak otrzymał zleconą, niezależną opinię, która stwierdza, że proponowana cena zakupu 100% udziałów spółki Euvic wysokości 220 mln zł w ramach planowanej transakcji polegającej na połączeniu Qumak z Euvic jest godziwa, podał Qumak

Qumak otrzymał nakaz zapłaty na rzecz Oracle Polska ok. 8,2 mln zł

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Qumak otrzymał nakaz zapłaty, wydany przez sąd okręgowy z powództwa Oracle Polska, nakazujący zapłacić 8,22 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także kosztami procesu i zastępstwa procesowego w kwocie łącznej 39,4 tys. zł, w

Qumak: Innowacje, outsourcing i ekspansja zagr. głównymi filarami strategii

Warszawa, 17.01.2017 (ISBnews) - Głównymi filarami strategii Grupy Qumak w najbliższych czterech latach mają być innowacyjne produkty i usługi własne, rozwój outsourcingu, ekspansja zagraniczna oraz systematyczna poprawa efektywności organizacyjnej, zapowiedział prezes Tomasz

Qumak: Emisja obligacji na rozwój własnych produktów i przyspieszenie strategii

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Qumak chce pozyskać łącznie 30 mln zł z obligacji na rozwój własnych produktów i dalsze przyspieszenie realizacji strategii rozwoju, poinformował prezes Tomasz Laudy. "Potrzebujemy odbudowy standingu finansowego i

Qumak miał wstępnie ok. 13,1 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Qumak zanotował ok. 13,1 mln zł skonsolidowanej straty netto, przy przychodach ze sprzedaży wysokości ok. 54,5 mln zł i w I półroczu 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. "Na powyższy szacunek wyników

Qumak miał 75,21 mln zł straty netto w 2017 r., 67,11 mln zł straty EBIT

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Qumak odnotował 75,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 67,11

Qumak wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania dot. emisji akcji serii L

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Qumak podjął decyzję o złożeniu wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zawieszenie postępowania administracyjnego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na

Qumak złożył do UOKiK wniosek o zgodę na połączenie z Euvic

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Qumak złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na połączenie z Euvic, podała spółka. "W ocenie zarządów Euvic i Qumak, nie ma powodów, aby nie otrzymać zgody Urzędu. Konsolidacja

Grupa Qumak miała wstępnie ok. 0,3 mln zł zysku netto w I kw. br.

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Grupa Qumak miała przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 33,7 mln zł i ok. 0,3 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. "W ocenie zarządu, wyniki grupy we wskazanym okresie są

Qumak: Ne będzie na razie ugody z PGW Wody Polskie ws. ISOK

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Qumak nie zawrze na razie ugody z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, następcą prawnym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w sprawie wykonania systemu informatycznego osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), podała

Grupa Qumak miała wstępnie ok. 262 mln zł przychodów i 78 mln zł straty w 2017

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Grupa Qumak miała przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 262 mln zł i stratę netto ok. 78 mln zł w 2017 r., według wstępnych szacunków, podała spółka. ?Według wstępnych szacunków w omawianym okresie Grupa Qumak

Qumak ma odpisy na 7,6 mln zł, podatek odroczony obniży wynik o 8,3 mln zł

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Qumak utworzył odpisy aktualizujące łącznie na 7,6 mln zł oraz dokonał przeszacowania przeszacowaniu podatku odroczonego, co obniży wynik netto o 8,3 mln zł, podała spółka. "Na rezerwy i odpisy o charakterze

Wspólna strategia Qumak i Euvic zakłada ok. 30 mln zysku w 2020 r.

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Qumak zaprezentował główne założenia biznesowe i strategiczne funkcjonowania holdingu po połączeniu z Euvic. Zgodnie z nimi, grupa ma osiągnąć około 450 mln zł przychodu i 30 mln zł zysku w 2020 roku, poinformowała spółka

Qumak chce wypracować fundamenty nowej strategii do końca czerwca

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Qumak chce wypracować fundamenty i założenia strategii rozwoju do końca czerwca, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży Wojciech Strusiński. Spółka ma zdefiniowane segmenty, w których może odgrywać kluczową rolę i opracować własne produkty

Qumak z umową na II etap systemu sterowania ruchem w Lublinie za 19 mln zł netto

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Qumak podpisał z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie umowę na modernizację systemu zarządzania ruchem i komunikacją (SZR). Wartość kontraktu opiewa na 19 mln zł netto, podała spółka. Planowane zakończenie prac przypada na grudzień 2019 r

Qumak uznaje karę UOKiK za bezpodstawną, złożył odwołanie

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Qumak uznaje decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), nakładającą karę na firmę, za niemającą rzeczywistego uzasadnienia, wynika z oświadczenia wydanego przez prezesa spółki Pawła Jagusia. Spółka złożyła odwołanie do sądu

Grupa Qumak miała wstępnie ok. 54 mln zł straty netto w I-III kw. 2017 r.

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Grupa Qumak miała wstępnie ok. 209 mln zł przychodów i ok. 54 mln zł straty netto za okres I-IX 2017 r., podała spółka. "Według wstępnych szacunków w omawianym okresie Grupa Qumak osiągnęła następujące wyniki

Qumak ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 1 zł za sztukę

Warszawa, 25.08.2017 (ISBnews) - Qumak podjął uchwałę określającą cenę emisyjną akcji serii L na kwotę 1,0 zł za jedną akcję, podała spółka. Wcześniej akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii L. Jak

Qumak miał 13,1 mln zł straty netto, 13,86 mln zł straty EBIT w I poł. 2018 r.

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Qumak odnotował 13,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 41,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Qumak miał 7,06 mln zł straty netto, 7,29 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Qumak odnotował 7,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 10,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Qumak w konsorcjum z Computeksem ma ramową umowę z COAR wartą do 34,2 mln zł

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Qumak w konsorcjum z Computeksem podpisał wartą maksymalnie 34,2 mln zł netto umowę ramową z Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) na dostawę sprzętu IT. "Konsorcjum jest jednym z pięciu podmiotów, które w

Qumak: Łączny backlog na początek maja wynosi 290 mln zł

bieżącego roku. Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i

Qumak dostarczy Polkomtelowi sprzęt komputerowy za 12,15 mln zł netto

Warszawa, 27.11.2014 (ISBnews) - Qumak podpisał z Polkomtelem (operatorem sieci telefonii komórkowej Plus) umowę na dostawę sprzętu komputerowego o wartości 12,15 mln zł, podała spółka. "Zarząd Qumak S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2014 r

Qumak zawarł ugodę z Województwem Dolnośląskim ws. e-Dolnyslask

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - Qumak zawarł przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia ugodę z Województwem Dolnośląskim, podała spółka. Ugoda kończy spór związany z realizacją umowy na wykonanie i wdrożenie bazy wiedzy o Dolnym Śląsku "e-Dolnyslask"

Qumak ma warunki ugody ws. ISOK, strony chcą ją zawrzeć do końca stycznia

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Qumak uzgodnił warunki ugody ze Skarbem Państwa - Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w sprawie wykonania systemu informatycznego osłony kraju przed

Qumak uplasował akcje serii L o wartości nominalnej 30 mln zł

; - w ramach pozostałych zapisów subskrybowano 18 217 882 akcji na okaziciela serii L, podano w osobnym komunikacie. Qumak informował wcześniej, że na podpisanie czekają umowy z NCBiR na dofinansowanie projektów rozwojowych spółki, m.in. z zakresu symulatorów

Qumak ogłosił plan naprawczy, przedstawi go akcjonariuszom 5 grudnia na NWZ

- maksymalizacja wartości spółki - odbudowa marki Qumak poprzez dotrzymywanie zobowiązań z najwyższą starannością oraz dochowaniem obowiązujących norm i procedur - powrót do pozycji jednego z liderów rynku IT w Polsce, istotny udział w cyfrowej transformacji

Qumak rozwiązał umowę z Newagiem dot. symulatora za 1,48 mln zł

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Qumak zawarł porozumienie z Newag na podstawie którego rozwiązano umowę której przedmiotem była dostawa przez spółkę zaawansowanego symulatora pojazdu szynowego Impuls do praktycznej nauki maszynistów w wartości 2,485 mln zł netto, poinformowała

Qumak wzywa UMWD do wypełnienia zapisów umowy na e-Dolnyslask

Warszawa, 23.02.2015 (ISBnews) - Qumak złożył oficjalne wezwanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do lojalnego współdziałania w związku z podpisaną umową na realizację projektu e-Dolnyslask o wartości 53,6 mln zł. Qumak obecnie prowadzi prace, których celem

KZGW odebrał IV etap systemu ISOK, budowanego przez Qumak

Qumak, zakończyła pracę nad wersją pilotażową systemu, podał KZGW. "Cieszę się, że wykonawcy udało się dochować terminów, które założyliśmy kilka tygodni temu. Musimy jednak pamiętać, że pozytywny efekt nie byłby możliwy bez zaangażowania pracowników Krajowego Zarządu

Qumak ma umowę z Komendą Główną Policji wartości 11 mln zł

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Qumak podpisał umowę na mocy której przez 2 lata będzie świadczył na rzecz Komendy Głównej Policji usługi outsourcingu specjalistów IT. Wartość umowy wynosi 11 mln zł, podała spółka. Quma podkreśla, że to największy

Qumak ma 3-letnią umowę na obsługę telefonicznego centrum Energi-Operator

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Qumak zawarł umowę z Energa-Operator na obsługę Telefonicznego Centrum Zgłoszeniowego, podała spółka. Całkowita potencjalna wartość zlecenia to ponad 11 mln zł netto, podano także. "Qumak wygrał właśnie kontrakt

Qumak chce wdrożyć w br. nowy projekt z obszaru efektywności energetycznej

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Qumak rozpoczął współpracę z Promarem w celu realizacji projektu z obszaru efektywności energetycznej dla segmentu inteligentnych miast w oparciu o chmurę obliczeniową i internet rzeczy, podała spółka. Zgodnie z planem, już w 2017 r. rozwiązanie

DM BDM obniżył wycenę Qumak do 7,74 zł, podniósł rekomendację do 'kupuj'

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli cenę docelową akcji Qumak do 7,74 zł z 7,82 zł, choć jednocześnie podnieśli rekomendację dla spółki do "kupuj " z "redukuj", wynika z raportu datowanego na 7 marca

KZGW wezwał Qumak do zapłaty 15,19 mln zł za odstąpienie od umowy ISOK

Warszawa, 21.10.2016 (ISBnews) - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) wezwał Qumak do zapłaty 15,19 mln zł kary za odstąpienie od umowy na wdrożenie systemu ISOK, podała spółka. Qumak kwestionuje zasadność naliczenia kary. "Do spółki wpłynęło

Qumak ma kontrakt na AWOS dla 8 obiektów wojskowych o wartości 14 mln zł

Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - Qumak pozyskał kontrakt na realizację Automated Weather Observation Systems (AWOS) w ośmiu obiektach wojskowych dla II Regionalnej Bazy Logistycznej o wartości 14 mln zł, poinformowała spółka. "Jesteśmy firmą z

Qumak miał wstępnie 43 mln zł jednostkowej netto straty w 2016 r.

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Qumak odnotował 43 mln zł jednostkowej straty netto, przy uzyskanych jednostkowych przychodach na poziomie 424 mln zł w 2016 r, poinformowała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Według wstępnych szacunków w

Qumak wykona system zarządzania infrastrukturą techniczną w MF w ramach HARF

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Qumak podpisał kontrakt na wykonanie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną (ZSZIT) dla Ministerstwa Finansów (MF) w ramach resortowego projektu chmurowego HARF. Całkowita wartość kontraktu wynosi 16,5 mln zł netto, a

Qumak złożył w sądzie pozew o zapłatę przez IMiGW i KZGW kwoty 29,59 mln zł

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Qumak złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o zapłatę przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Skarb Państwa - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) na rzecz spółki kwoty 29,59 mln zł wraz z

Qumak miał 0,27 mln zł zysku netto, 0,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Qumak odnotował 0,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,56

Qumak złożył wniosek o upadłość firmy wybranej do realizacji 5. etapu ISOK

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Qumak złożył wniosek o upadłość GIS Partner, wybranego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) "z wolnej ręki" do realizacji 5. etapu strategicznego dla Polski projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) wartego łącznie

Strategia Qumak: Dodatnia rentowność operacyjna w br., 20 mln zł EBIT do 2020 r.

Warszawa, 16.01.2017 (ISBnews) - Strategia Qumak zakłada m.in. uzyskanie dodatniej rentowności operacyjnej od 2017 r. oraz osiągnięcie 20 mln zł zysku operacyjnego w perspektywie 2020 r., a także 100 mln zł dodatkowych przychodów ze sprzedaży, podała spółka

Qumak nie zgadza się z uzasadnieniem odstąpienia od umowy ISOK przez KZGW

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) odstąpił od umowy w sprawie 5. etapu realizowanego przez Qumak projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) z powodu zwłoki w realizacji, podała spółka. Qumak nie zgadza się ze stanowiskiem

Qumak: Portfel zamówień ma wartość 328 mln zł, wzrośnie głównie w II półroczu

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień Qumaka (spółki dominującej grupy kapitałowej) wynosi obecnie 328 mln zł, ale powinien wzrosnąć zwłaszcza w II połowie tego roku, podała spółka. "Portfel zamówień Qumak S.A. (spółki dominującej

Qumak wykona data center dla KIR za 27 mln zł netto

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Qumak pozyskał kontrakt na realizację i serwis centrum obliczeniowego Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) za 27,1 mln zł netto, podała spółka. "Qumak został wybrany generalnym wykonawcą data center dla KIR. W

Qumak wykona ekspozycję dla Centrum Nauki i Techniki w Łodzi za max. 33 mln zł

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Konsorcjum, któremu lideruje Qumak podpisało umowę na zaaranżowanie, wykonanie i wyposażenie ekspozycji Centrum Nauki i Techniki w Łodzi. Wynagrodzenie wykonawców może wynieść nawet 33 mln zł netto, poinformowała spółka

Qumak dostarczy sprzęt IT dla Inspektoratu Uzbrojenia za 9,6 mln zł netto

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Qumak wygrał kontrakt na dostawę sprzętu informatycznego dla Inspektoratu Uzbrojenia. Umowa o wartości 9,6 mln zł netto zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku, podała spółka. W ramach dwóch zleceń, spółka

GDDKiA wybrała konsorcjum Qumak i Matic na wykonawcę systemu informacji KPD

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała ofertę konsorcjum Qumak i Matic wartą nieco ponad 2 mln zł jako najkorzystniejszą w przetargu na wykonawcę nowego systemu informacji drogowej, Krajowego Punktu Dostępowego do

Qumak miał wstępnie 8,1 mln zł zysku netto w 2015 r.

Warszawa, 22.02.2016 (ISBnews) - Qumak odnotował skonsolidowany zysk netto w wysokości około 8,1 mln zł w 2015 r., według wstępnych danych uwzględniających zdarzenia jednorazowe, podała spółka. Qumak szacuje, że przychody w 2015 r. wyniosły ok. 780

Qumak przedstawi strategię do końca roku, liczy m.in. na symulator i smart city

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Qumak jest w trakcie tworzenia strategii do 2020 roku z silnym akcentem na innowacyjne produkty software'owe i technologiczne, poinformował prezes Tomasz Laudy. Plan ma być gotowy do końca bieżącego roku. "Chcemy

Strata netto Qumak zwiększyła się r/r do 9 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Qumak odnotował 9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 7,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Decydujący wpływ na wynik miały

Qumak obniżył wynik netto o 16,86 mln zł na poziomie jednostkowym za 2015 r.

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Qumak, w wyniku dokonanej weryfikacji, obniżył wartość rozpoznanego przychodu o kwotę 60,63 mln zł, a kosztów o 41,73 mln zł w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, co łącznie wpłynęło na obniżenie wyniku netto o kwotę 16,86 mln zł na

Qumak ma umowę na inteligentny system transportowy w Lublinie za 23 mln zł netto

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Qumak zawarł umowę na zaprojektowanie i wykonanie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Lublinie za 22,7 mln zł netto, podała spółka. "Rynek ITS to dla grupy Qumak bardzo interesujący kierunek rozwoju

Qumak ma umowę na prace przy 5 dworcach PKP za 16 mln zł netto

Warszawa, 20.08.2015 (ISBnews) - Qumak na zlecenie firmy T4B zaprojektuje i wykona instalacje bezpieczeństwa w części obiektów Warszawskiego Węzła Kolejowego. Inwestycja związana jest z podnoszeniem bezpieczeństwa na dworcach przez PKP S.A., podała spółka. Wartość prac

Qumak ma umowę na prace w Hotelu Europejskim w Warszawie za 33,42 mln zł netto

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Konsorcjum Polonez Plus oraz Qumak zawarło z Hesa umowę na wykonanie prac przy przebudowie Hotelu Europejskiego w Warszawie za ryczałtowo 62,20 mln zł netto, w tym 33,42 mln zł przypada na zadania Qumaka, podała spółka

Qumak-Sekom liczy na stadiony

prezes. Kilka dni temu spółka chwaliła się też kontraktem na wyposażenie stadionu Legii w system zasilania, stacje transformatorowe, agregaty prądotwórcze i instalację uziemiającą oraz oświetlenie trybun i płyty boiska. Qumak-Sekom ma już podpisane kontrakty na ten rok warte

RN Qumak powołała zarząd z Pawłem Jagusiem na czele na nową kadencję

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) ? Rada nadzorcza Qumak powołała zarząd VII kadencji z Pawłem Jagusiem ponownie jako prezesem, podała spółka. "Rada nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2015 r., określiła liczbę członków zarządu kolejnej VII

Qumak liczy na rekordowy IV kw. 2015 r. i udany cały rok

Warszawa, 05.11.2015 (ISBnews) - Qumak liczy, że ostatni kwartał br. będzie najlepszy w historii spółki pod względem przychodów i pozytywnie wpłynie na wyniki całego roku, poinformował prezes Paweł Jaguś. Według niego, powody do optymizmu daje przede wszystkim rekordowy backlog

Qumak ma umowę na prace w porcie Warszawa-Modlin za 8,6 mln zł netto

monitorować cały obszar portu lotniczego i terenu wokół niego. W ramach kontraktu realizowanego w Modlinie, Qumak będzie odpowiedzialny za jego uzupełnienie od strony północnej oraz wyposażenie m.in. w specjalistyczne oświetlenie, system kamer i zaawansowaną infrastrukturę teletechniczną. Qumak przygotuje

Qumak ma umowę na prace dla ZUS za 11 mln zł netto

instalację i konfigurację oraz 3-letni serwis i wsparcie techniczne. Qumak zajmie się ponadto migracją danych na serwery i do pamięci masowych. Celem modernizacji jest zwiększenie wydajności i poziomu bezpieczeństwa serwerowni ZUS. Na część wdrożeniową Qumak ma 6 miesięcy. Usługi serwisowe i gwarancyjne

Qumak otrzyma 2,7 mln zł zaległego wynagrodzenia od Komendy Głównej Policji

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) ? Qumak zawarł ugodę ze Skarbem Państwa, na mocy której otrzyma od Komendy Głównej Policji 2,7 mln zł, tytułem nieuregulowanej dotąd należności za ostatni etap przebudowy budynku Komendy Głównej Policji, podała spółka

Qumak oczekuje spadku obrotów, ale nie wyniku netto w tym roku

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Qumak zamierza skutecznie podnieść rentowność i pomimo spodziewanego spadku obrotów (o ok. 20%) w tym roku wynik finansowy nie powinien być niższy niż zanotowany w 2015 r., wynika z wypowiedzi p. o. prezesa Marka Tiahnyboka