przeregulowanie rynku

Polacy szukają pieniędzy w internecie. Nielicznym się udaje

Na internetowych porównywarkach ofert kredytów i pożyczek ruch jak nigdy dotąd. Tak samo jak na stronach firm, które pożyczają w sieci. Liczba odsłon wzrosła im prawie o połowę. Ale to nie znaczy, że firmy pożyczkowe mają dziś finansowe żniwa.

Byli szefowie MF: Rola państwa powinna rosnąć jako regulatora, nie właściciela

ministrowie finansów: Grzegorz Kołodko, Paweł Wojciechowski i Stanisław Kluza. "Jedna z ról państwa w gospodarce rynkowej to ochronienie rynku przed samym sobą. Im bardziej go się pozostawia bez odpowiedniego regulatora, tym bardziej narastają negatywne procesy, które zagrażają

Kluza: Czeka nas duży rozwój regulacji w obszarze związanym z ochroną konsumenta

eksperckiej pt. "Państwo jako właściciel i regulator". Uczestnicy debaty zgodzili się, że państwo powinno - przynajmniej czasami - reagować na nieefektywności rynku. "Rynek jest efektywny co do zasady, jednak nie oznacza to, że nie pojawiają

PwC: Odesetek prezesów oczekujących spowolnienia gospodarczego wzrósł do 28%

dalej. W poprzedniej edycji "CEO Survey" pierwsze 3 miejsca wśród największych zagrożeń dla rozwoju biznesu wskazywanych prezesów na świecie zajmowały: przeregulowanie rynku, terroryzm i niepewność geopolityczna. W tym roku jedynie pierwsze miejsce pozostało bez

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

przez 48% respondentów oraz 40% bankowców) oraz trudność w znalezieniu kompetentnych pracowników (wskazana przez 55% bankowców oraz 29% ankietowanych). Wśród innych ważnych barier wyróżnić można brak zachęt inwestycyjnych czy przeregulowanie rynku. Znacznie mniejsze znaczenie mają z kolei bariery

Balcerowicz ostro o "bezinteresownych" nienawistnikach wolności gospodarczej

Balcerowicz ostro o "bezinteresownych" nienawistnikach wolności gospodarczej

- Główne antyliberalne i antykapitalistyczne tezy zostały obalone empirycznie dawno temu. Na przykład, że własność państwowa może być równie efektywna co prywatna, albo nawet bardziej efektywna. Że konkurencję można zastąpić regulacją. Że silnie regulowany rynek pracy będzie

Pracodawcy RP: Biurokracja większą przeszkodą dla firm niż ostra konkurencja

. wywozu nieczystości" - wskazał prezydent Pracodawców RP. Kolejnymi ważnymi barierami dla rozwoju przedsiębiorstw są zbyt słabe wsparcie dla innowacji, mało elastyczny rynek pracy i przeregulowanie systemu ochrony zdrowia oraz zbyt restrykcyjne przepisy dotyczące prawa

Włosi podzielą się pracą prawie jak w PRL. Starzy nauczą młodych

efektów, bo nawet gdyby koniunktura się poprawiła, to bezrobocie wśród młodych Włochów nie będzie tak niskie jak w Niemczech. - Problemem są bariery biurokratyczne i przeregulowanie rynku pracy - wyjaśnia Wiktor Wojciechowski. Dramat wśród młodych

Bochniarz: Na edukację poszły miliony. Gospodarka nie ma z tego pożytku

. HENRYKA BOCHNIARZ: Kryzys przewartościował różne rzeczy. Za mało mówimy o tym, jak w przyszłości będzie wyglądał rynek pracy i jakie kwalifikacje będą potrzebne. W całej Europie, także w Polsce, mamy tysiące ludzi z dyplomami wyższych uczelni, dla których nie ma pracy. Badania pokazują, że 40 proc

Światowy finał konkursu "Przedsiębiorca roku 2008"

przedsiębiorców europejskich. - Problemem jest dla nas przeregulowanie rynku europejskiego. Reforma Europejskiego rynku, ta cała strategia lizbońska, nie udała się. Bruksela pokazuje dobry kierunek, ale rządy państw członkowskich nie chcą jej słuchać - skarży się Lorenzo Targetti, szef włoskiej firmy Targetti

Szef KNF: Prawo jest jasne, wystarczy je egzekwować

łatwowierność klientów i szukanie okazji wysokiego zysku za wszelką cenę. A przeregulowanie przez KNF rynku bankowego? Wasze rekomendacje spowodowały, że banki muszą przykręcać kurek z kredytami i produkują klientów firmom pożyczkowym. - Firmy pożyczkowe nie