polskie stowarzyszenie aktuariuszy

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Jakie będą emerytury obecnych 20-, 30-, 40- latków?

Jakie będą emerytury obecnych 20-, 30-, 40- latków?

Rząd, OFE, eksperci podają inne wyliczenia. Postulujemy więc: powołajmy Aktuariusza Krajowego, który to wszystko niezależnie przeliczy!

Państwo potrzebuje dobrego matematyka

Nie słyszałam, żeby w Polsce choćby NFZ zatrudniał aktuariusza. A z pewnością miałby co robić

Przy kupowaniu polis inwestycyjnych będzie quiz z ekonomii

Przy kupowaniu polis inwestycyjnych będzie quiz z ekonomii

wchodzą w życie 1 lipca 2016 roku. Jak podkreśla nadzór, projekt wytycznych został skonsultowany z Rzecznikiem Finansowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakładami ubezpieczeń, Polska Izbą Ubezpieczeń, Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

polskie stowarzyszenie aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - stowarzyszenie aktuariuszy w Polsce. Zostało utworzone w 1991 aby kontynuować działalność Polskiego Instytutu Aktuariuszy przerwaną przez II wojnę światową.
W dniu 9 sierpnia 1991 roku Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy zostało zarejestrowane w oficjalnym rejestrze stowarzyszeń.
Poprzez organizowanie seminariów oraz wspieranie Letniej Szkoły Nauk

więcej o polskie stowarzyszenie aktuariuszy na pl.wikipedia.org