partnerstwo publiczno prywatne

Maciej Pietrzak

Pomorskie samorządy chcą budować drogi w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jako pierwsi w Polsce

Pomorskie samorządy chcą budować drogi w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jako pierwsi w Polsce

23 gminy i powiaty zrzeszone w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot chcą wyremontować i zbudować 200 km dróg w regionie. Jako pierwsi w kraju chcą to zrobić w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Tekst ustawy określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kiedy warto rozważyć możliwość partnerstwa publiczno - prywatnego?

Kiedy warto rozważyć możliwość partnerstwa publiczno - prywatnego?

Możliwość realizacji zadania publicznego na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego należy rozważyć w szczególności w sytuacji, gdy podmiot publiczny nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację swoich zadań publicznych na odpowiednio wysokim poziomie albo w

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym[1]. Wyżej wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu

Dlaczego miasta boją się prywatnych inwestorów?

Dlaczego miasta boją się prywatnych inwestorów?

budowania ratusza w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednak ostatecznie miasto z szukaniem prywatnego partnera dało sobie spokój. Budynek zbuduje za własne pieniądze. Droższe, ale lepsze - Zarząd miasta podjął taką decyzję na podstawie analiz

Czy będą wreszcie pieniądze na dolnośląskie drogi?

Czy będą wreszcie pieniądze na dolnośląskie drogi?

Będzie to drugie podejście urzędu marszałkowskiego do remontu dolnośląskich dróg w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zakłada ona, że prywatna firma wyłoży pieniądze na remont drogi, a później przez kilkanaście lat będzie je odzyskiwać w stałych ratach po zakończeniu

Wiaty na przystankach po staremu aż do 2015?

Wiaty na przystankach po staremu aż do 2015?

. Mówił o przetargu na wymianę starych wiat na 1,5 tys. nowych. Miała to być pierwsza warszawska inwestycja zrealizowana w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. W zamian za ustawienie wiat (szacowany koszt - 80 mln zł) firma mogłaby czerpać zyski ze sprzedaży reklam w witrynach. Przetarg wlecze się od

Czy warto iść śladami Kulczyka? Co można wybudować do spółki z biznesem?

Czy warto iść śladami Kulczyka? Co można wybudować do spółki z biznesem?

Partnerstwo publiczno-prywatne to bardzo korzystny system realizowania inwestycji. Wykonawca, z którym np. samorząd zawiera odpowiednią umowę, buduje obiekt za własne pieniądze, użytkuje go dłuższy czas (odzyskując zainwestowany kapitał), a na końcu przekazuje zamawiającemu

Trudne partnerstwo: nie będzie Park&Ride

publiczno-prywatnego (PPP). Chodzi o to, że miasto przekazuje inwestorom grunty, ci budują parkingi i zarabiają na nich przez czas trwania koncesji, np. 30 lat. Potem budynki i ziemia stają się własnością miasta. Projekt chciały zrealizować trzy firmy: powiązany z Francuzami Karmar, czeska Koma Parking i

Remonty dróg za prywatne pieniądze zbyt kosztowne

wyceniła na ponad 115 mln zł. - Rozrzut między tymi kwotami i fakt, że musieliśmy w tym przetargu odpowiedzieć firmom aż na 246 pytań, pokazuje, że formuła partnerstwa publiczno-prywatnego to dla wykonawców zupełnie nowa materia i wywołuje wśród nich sporo wątpliwości i lęków

Miasta i gminy szukają wujka z pieniędzmi

Szejnfelda problem z partnerstwem publiczno-prywatnym wynikał również z polskiej mentalności. - Wszyscy byliśmy przyzwyczajeni, że zadania publiczne ma wykonać władza publiczna. Jak trzeba zrobić nowy chodnik, to za publiczne pieniądze. Na szczęście to się zmienia - mówi Szejnfeld. - Nie bez znaczenia była

Rząd nie ma pieniędzy, więc na razie zapomnijmy o A1

2015 r., lecz z treści opracowania wynika, iż w ciągu najbliższych trzech lat - do 2013 r. - nie będzie pieniędzy na budowę. Czy znajdą się później - nie wiadomo. Dlatego rząd zastanawia się, czy w przypadku A1 nie powrócić do idei partnerstwa publiczno-prywatnego

Wielkopolski tydzień: Chude lata dla Poznania?

wprost: w najbliższych latach Poznań na niewiele będzie stać. Prezydent Ryszard Grobelny i jego urzędnicy chcą więc dalej rozwijać miasto dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu (PPP). Chodzi o to, że Poznań oddaje inwestorom działki, ci stawiają tam różne obiekty, zarabiają na

PPP przyspieszy A1?

Leszczyny (PO) i samorządowców z podczęstochowskich gmin i powiatów wiceminister Radosław Stępień zdradził, iż ministerstwo rozważa powrót do koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego. - Dzięki takiemu rozwiązaniu udałoby się ruszyć z autostradą wcześniej niż w 2013 r. W obecnej sytuacji to jedyna szansa

Klapa PPP w Poznaniu. Miasto chce zbyt wiele?

Klapa PPP w Poznaniu. Miasto chce zbyt wiele?

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) najczęściej polega na tym, że prywatna firma wykłada pieniądze na inwestycję na miejskim gruncie, a potem przez kilkadziesiąt lat czerpie z niej zyski. Po określonym w umowie czasie inwestycja przechodzi na własność miasta. Poznań miał duży

Partner Pilnie Poszukiwany

partnerstwie publiczno-prywatnym. Umożliwi ona większy udział prywatnych firm w inwestycjach związanych z organizacją mistrzostw. - Obowiązująca teraz ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym została napisana tak, że mogły z niej korzystać tylko największe firmy - mówił w czasie

Nie będzie ustawy, będzie partnerstwo

Partnerstwo publiczno-prywatne świetnie sprawdza się w krajach "starej" UE, ale też i u naszych południowych sąsiadów. W Czechach w ramach PPP powstaje kilka inwestycji o wartości około miliarda euro. To budowy i utrzymanie dróg, kolei, kompleksów rekreacyjnych, a

Wiele firm chce remontować drogi w systemie PPP

To pierwszy program w kraju zakrojony na tak szeroką skalę. Marszałek województwa chce aż dla 2 tys. spośród 2,3 tys. km dróg wojewódzkich znaleźć firmy, które je wyremontują i będą utrzymywać w doskonałym stanie przez cały rok. Dlaczego firmom ma się

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej ustawa o elektronicznym fakturowaniu), która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r., określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów

Spółka BBI Dev. nie zawarła umowy z Gdańskiem na projekt Dolne Miasto

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Dolne Miasto - spółka celowa BBI Development - nie zawarła umowę partnerstwa publiczno-prywatnego z miastem Gdańsk na zagospodarowanie obszaru zajezdni w Dolnym Mieście Gdańsku, podał BBI Development. "Spółka

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 3,75 mld zł

działalność i realizować projekty infrastrukturalne na rynku tramwajowym w Polsce. Grupa będzie koncentrować się na selektywnym wyborze rentownych projektów, również w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, których realizacja będzie odbywać się z wykorzystaniem własnej doświadczonej kadry inżynieryjno

KE przekaże 232 mln euro na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa

funduszy ma zostać przydzielona firmom farmaceutycznym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego m.in. na badania nad szczepionką, a reszta ma zostać przekazana w ciągu najbliższych miesięcy na rzecz państw afrykańskich i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). "Z powodu

Port Gdynia zawarł umowę z doradcami w projekcie nowego terminala kontenerowego

coraz więcej możliwości finansowania poza dotacjami unijnymi, a partnerstwo publiczno-prywatne jest bardzo dobrym rozwiązaniem" - powiedział wiceminister Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. PPP, cytowany w komunikacie. Konsorcjum firm doradczych tworzą: EY, Domański

Skanska sprzedała biurowiec Generation Park Z w Warszawie za 98 mln euro

deweloperskie w Pradze i Warszawie. Oprócz tego Skanska oferuje usługi w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. W 2019 roku Grupa Skanska osiągnęła sprzedaż w wysokości 177 mld SEK i posiadała około 34 200 pracowników. (ISBnews)

Rząd dokłada dróg przed wyborami. Jeszcze 21 mld zł na nowe inwestycje

planem droga ekspresowa S6 z Lęborka do Koszalina miała być wybudowana w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, co skomplikowałoby i wydłużyło realizację inwestycji. Teraz okazuje się, że budowa drogi ekspresowej w okolicach Słupska zostanie sfinansowana z pieniędzy rządowego Krajowego Funduszu

MIR: Oddano gmach sądu w Nowym Sączu, pierwsze PPP z udziałem Skarbu Państwa

Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Nowy gmach Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - pierwsza inwestycja zrealizowana w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w Polsce, gdzie stronę publiczną reprezentuje Skarb Państwa, a nie samorząd, został dziś oddany do użytkowania, podało

Małgorzata Zielińska weszła do zarządu PKP S.A.

Środowisko), koordynacją Planu Junckera w Polsce oraz partnerstwem publiczno-prywatnym. Wiceminister Zielińska od kwietnia 2016 roku pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, najpierw w Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Inwestycji i Rozwoju. Ma bogate doświadczenie w

Fundusze zainwestują w akademiki

. Przykładem może być współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego i BYPolska w formie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, dzięki której odnowiono już dwa akademiki. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie też planuje budowę akademików w partnerstwie publiczno-prywatnym

Warmińsko-Mazurskie wypowiedziało umowę PPP spółce zależnej Hawe

Warszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS), spółka zależna Hawe, otrzymała oświadczenie od Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), poinformowała spółka

Skanska rozpoczęła budowę biurowca P180 w Warszawie

komercyjnymi na wybranych rynkach krajowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, a także mieszkaniowe projekty deweloperskie w Pradze i Warszawie. Oprócz tego Skanska oferuje usługi w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. W 2019 roku Grupa Skanska osiągnęła sprzedaż w wysokości 177 mld SEK i posiadała

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała

BGK udzielił 140 mln zł finansowania na budowę szpitala w Żywcu

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił finansowania na budowę i wyposażenie Szpitala Powiatowego w Żywcu, podał bank. Inwestycja realizowana jest na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu i

Rada Europejska: Jest porozumienie ws. programu innowacji na lata 2021-2027

państw członkowskich dzięki łączeniu m.in. instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw. Do osiągnięcia celów działa za pośrednictwem Wspólnot Wiedzy i Innowacji, pionierskiej koncepcji transgranicznych partnerstw publiczno-prywatnych, które działają w całej Europie, od

Fundusz Lords LB Asset Management zbuduje 65,5 MW mocy PV w Polsce do poł. br.

. Energy and Infrastructure SME Fund to fundusz powołany w 2016 r., zajmujący się inwestowaniem w państwach bałtyckich i w Polsce. Dotychczas był zaangażowany w projekty z zakresu energetyki odnawialnej i partnerstwa publiczno-prywatnego. (ISBnews)

KE chce przekazać 300 mln euro na Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek

do 86 mld euro w cenach z 2018 r. (96,4 mld euro według cen bieżących), co obejmuje 10,5 mld euro z nowego programu Next Generation EU. Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień to globalne niekomercyjne partnerstwo publiczno-prywatne z siedzibą w Genewie. Sojusz

Goldbeck złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie spółki Comfort

głównym przedmiotem działalności jest budowa obiektów komercyjnych "pod klucz", renowacja budowli już istniejących, zarządzanie obiektami, instalacje fotowoltaiczne jak również projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Świadczone usługi opierają się na tworzeniu koncepcji

MIR: Senat przyjął ustawę, która ma 'rozruszać' rynek PPP

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Senat przyjął rządową ustawę, która ma "rozruszać" polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). "Polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego

PKP otworzyły nowy dworzec w Sopocie

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - PKP SA otworzyły nowy dworzec kolejowy w Sopocie, zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z udziałem PKP, miasta Sopotu i inwestora prywatnego - Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej, podała spółka

MIiR i PFR chcą zwiększyć dostępność finansowania dla projektów PPP

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisali list intencyjny inaugurujący program pakietowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego - PPP Pakietowego, podał resort. Głównym celem mechanizmu pakietowania jest

MIR: W. Buda i G. Puda zostali powołani na pełnomocników rządu

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda został pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), a wiceminister Grzegorz Puda objął funkcję pełnomocnika rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022

Colas Polska złożył wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Skanska

zakresie generalnego wykonawstwa, mieszkaniowej i biurowej działalności deweloperskiej oraz projektów PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego). Nabywana część mienia Skanska S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji mas mineralno-bitumicznych (mieszanek mineralno-asfaltowych

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

dnia 09 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Przepisy wskazanej ustawy dają wykonawcy zamówienia publicznego prawo składania faktur

Witols Słowik został powołany na p.o. prezesa zarządu PGZ

"Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF), wdrażanie instrumentów Planu Junckera oraz rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wcześniej, 21 września br. Jakub Skiba zrezygnował z funkcji prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej z powodów osobistych

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej . Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych . Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w

Skanska w Polsce kontynuuje działalność wykonawczą w czasie pandemii

komercyjnymi na wybranych rynkach krajowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, a także mieszkaniowe projekty deweloperskie w Pradze i Warszawie. Oprócz tego Skanska oferuje usługi w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. W 2019 roku Grupa Skanska osiągnęła sprzedaż w wysokości 177 mld SEK i posiadała

Rząd przyjął projekt dot. e-fakturowania w zamówieniach publicznych

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Od

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej . Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w

Szczepionki uratują gospodarkę. Ale klimat nie może na tym znów ucierpieć

ta wzrosła do 13,8 w latach 2015-19. Prawdziwe, wzorcowe działania na rzecz klimatu mogą się wydarzyć tylko wtedy, gdy sektory publiczny i prywatny połączą się ze wspólnie realizowanymi planami. Partnerstwa i inicjatywy publiczno-prywatne określone w 17. celu zrównoważonego rozwoju ONZ mają tę zaletę

Accenture, Pracodawcy RP: 5G może przynieść Polsce wzrost PKB o ponad 63 mld zł

finansowania kosztów budowy infrastruktury 5G w Polsce przez państwo i firmy prywatne w modelu współdzielenia częstotliwości i sieci telekomunikacyjnej, również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W przypadku tak dużej inwestycji, jaką jest rozwój infrastruktury dla sieci 5G, niezbędna jest dokładna

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej w Polsce, a we Wrocławiu trwa postępowania przetargowe na budowę nowej linii. Pozostałe miasta takie jak np. Łódź, Grudziądz czy Szczecin również planują znaczne inwestycje. W Krakowie w modelu partnerstwa publiczno - prywatnego planowana jest realizacja linii tramwajowej KST

Comarch liczy na realizację projektów 'smart city' m.in. w formule PPP

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) - Comarch liczy na wdrożenia projektów "smart city" m.in. w Polsce w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), poinformował kierownik projektów w Comarchu Paweł Wnętkowski. "'Smart city' jest jednym

PPP, czyli Paskudnie Przygotowane Projekty?

Mokotów przygotowuje się do budowania ratusza w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednak ostatecznie miasto z szukaniem prywatnego partnera dało sobie spokój. Budynek zbuduje za własne pieniądze. Droższe, ale lepsze - Zarząd miasta podjął taką decyzję

Debiutująca Polska na 17. miejscu. Wygrywa Holandia. Najbardziej atrakcyjne rynki infrastrukturalne na świecie

2017 powinien osiągnąć poziom 3,3 proc., a także wysokiemu poziomowi zamówień publicznych oraz rozwojowi partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Na pozycję Polski  złożyły się przede wszystkim dobre wskaźniki ekonomiczne oraz zaangażowanie kapitału prywatnego w prowadzone inwestycje. Dużą rolę

Euro Styl z grupy Dom Dev. weźmie udział w projekcie PPP w Gdańsku za 277 mln zł

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Euro Styl z grupy kapitałowej Dom Development wszedł w skład konsorcjum pod nazwą GGI Dolne Miasto, które podpisało umowę o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP) z Miastem Gdańsk. W ramach przedsięwzięcia, w ciągu 8 lat na Dolnym Mieście

MR i UZP rozpoczęły prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych

(odpowiedzialna w MR m.in. za wsparcie innowacyjności oraz sektora małych i średnich firm), Mariusz Haładyj (nadzorujący prace nad ułatwieniami dla przedsiębiorców, m.in. w ramach pakietów 100 zmian dla firm i Konstytucji Biznesu) oraz Witold Słowik (odpowiada za rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego i środki

Bliżej systemu wypożyczalni aut elektrycznych

wyłączone obecnie z ruchu kołowego ulice. System wypożyczalni powstanie w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszty wypożyczenia samochodu będą znane po podpisaniu umowy. Magistrat wybrał ofertę firmy Enigma Systemy Ochrony Informacji już w październiku 2016 roku. W toku postępowania wpłynęły

Mateusz Morawiecki: Reforma OFE w lipcu 2018 r.

, czyli np. jako wsady kapitałowe. Bardziej więc widzę udział tych środków w formie partnerstwa publiczno-prywatnego niż inwestycji publicznych - powiedział. Morawiecki zlikwiduje OFE W lutym Ministerstwo Rozwoju opublikowało strategię Morawieckiego . Zaplanowane przez Morawieckiego inwestycje mają zostać

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

suszy będą finansowane z różnych źródeł m.in.: budżetu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, budżetu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, parków narodowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek wodnych, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a także z budżetu środków

Rząd przyjął Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 r. wart 40 mld zł

, przy wsparciu środków unijnych oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Oprócz działań ściśle związanych z inwestycjami w obrębie portów, wskazano również na potrzeby dotyczące rozwoju infrastruktury dostępu do portów morskich od strony morza i lądu, w tym rozwój korytarzy drogowych i kolejowych

KE przedstawiła nowy plan walki z praniem brudnych pieniędzy

państwach członkowskich i odgrywają zasadniczą rolę w identyfikowaniu transakcji i działań, które mogą mieć związek z działalnością przestępczą. - Egzekwowanie przepisów prawa karnego UE i wymiana informacji: Komisja przygotuje wytyczne w sprawie roli partnerstw publiczno

Prezydent podpisał nowelę dotycząca split payment i WIS

podatkowe, wskazane w dodanym załączniku nr 15 do przedmiotowej ustawy. Wyłączone z obowiązku stosowania MPP będą należności wynikające z faktur dokumentujących transakcje realizowane w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień

Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem dot. Funduszu Dróg Samorządowych

wtorek także: projektem ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, projektem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu

Port Gdynia porozumiał się z CPK ws. planowania i budowy tzw. Drogi Czerwonej

, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Przygotowanie strategicznej inwestycji portu gdyńskiego - Portu Zewnętrznego odbywa się w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). "Budowa nowej infrastruktury ma istotne znaczenie dla konkurencyjności każdego

Konsorcjum banków udzieliło 92 mln zł kredytu na budowę szpitala w Żywcu

Warszawa, 18.09.2015 (ISBnews) - Upper Finance Med Consulting pozyskał 92 mln zł kredytu od konsorcjum banków na finansowanie budowy i wyposażenia szpitala w Żywcu, realizowanego przez InterHealth Canada w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, podała firma

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt

Budimex i Strabag: Jesteśmy spokojni o wyniki 2020 r., potem może być trudniej

realizowane inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). "Patrzymy z ostrożnością na przyszłość i już tak intensywnie poziomu zatrudnienia w Budimeksie nie zwiększamy, bojąc się trochę o poziom inwestycji. Taki moment oceny przyjdzie mniej więcej we wrześniu

Fundusz Marguerite: Instalacja za 832 mln zł zapewni prąd i ciepło dla Poznania

, która uruchomiła spalarnię, dostarczającą prąd i ciepło dla miasta. Jest to największy projekt zrealizowany w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce. Jednym z sześciu głównych inwestorów Funduszu Marguerite, z zaangażowaniem w wysokości 100 mln euro, jest PKO

Rząd przyjął nowelę ułatwiającą efektywną realizację projektów w formule PPP

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) oraz niektórych innych ustaw, który powinien umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz

ZMPG przyjął koncepcję budowy Portu Centralnego w Gdańsku za ok. 12 mld zł

koncepcja, ma kosztować ok. 12 mld zł, uwzględniając wydatki po stronie administracji morskiej na budowę nowych falochronów, obrotnic i torów podejściowych. Zarząd Portu planuje zrealizować inwestycję z wykorzystaniem formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Pierwsze terminale mogą pojawić się już w 2029

Rząd przyjął nowelę dotyczącą realizacji programu 'Mieszkanie+'

terytorialnego i ich związki oraz wnoszenia nieruchomości do tych spółek, przy czym zawsze będą to podmioty kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa lub państwowe osoby prawne. Umożliwiono również udostępnienie nieruchomości na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

NCŁ wstrzymane. Prywatne inwestycje stanęły, więc w dewelopera zamienia się urząd

70 m. Jego budowa miałaby zostać zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - UMŁ przekazałby inwestorowi nieruchomość, który ją zabuduje, a następnie wynajmowałby powierzchnię przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Po zakończeniu umowy teren wróciłby do magistratu. Władze Łodzi tłumaczą

DM BZ WBK rekomenduje 'kupuj' Stalexport Autostrady, wycena 5,85 zł

kapitalizacji, czy zachodnioeuropejskich spółek z grupy porównawczej. Dyskonto wyceny wydaje się związane z 1) modelem partnerstwa publiczno-prywatnego, na którym opiera się działalność Stalexportu (przychody z koncesji stanowią ok. 99% przychodów ogółem), 2) poufności umowy koncesji i 3) nietypowej postaci

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w

Alcatel-Lucent złożył pozew w sądzie przeciw grupie Hawe o zapłatę 56 mln zł

. "Roszczenia wysuwane przeciwko Alcatel Lucent wobec emitenta oraz ORSS dotyczą rozliczeń związanych z projektem 'Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie' (SSPW), realizowanym przez ORSS na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym [?] zawartej pomiędzy Województwem

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

PKP planuje ogólnopolski projekt logistyczny, liczy na udział rządu

publiczno-prywatnego. "Nie wykluczmy różnorodnych modeli, ale chcemy by integratorem i liderem była Grupa PKP" - powiedział członek zarządu Mirosław Antonowicz. "Gdy będziemy gotowi do przedstawienia tego dużego projektu logistycznego

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

. Planowane zmiany przepisów mają stanowić istotny element programu Polskie Inwestycje Publiczne. Program ma sprawić, że państwo będzie inwestować rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania. Założenia nowej ustawy Pzp przewidują również zwiększenie roli partnerstwa publiczno - prywatnego

Polskie Inwestycje w drogi wojewódzkie

podpisali list intencyjny w sprawie zaangażowania pieniędzy PIR w projekt modernizacji i utrzymania jednej szóstej sieci dróg tego województwa. Projekt ma być realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Firma wybrana w przetargu przez władze województwa ma do 2020 r

MIiR: Krajowa strategia rozwoju regionalnego trafiła do konslutacji

, podano dalej. Projekt KSRR zakłada też poszukiwanie innych niż polityka spójności źródeł europejskich (na przykład CEF, Horyzont Europa, InvestEU), wzmocnienie roli instrumentów zwrotnych (pożyczki, poręczenia), a także partnerstwa publiczno-prywatnego

Rewolucja w "Mieszkaniu plus". Deweloperzy mają dać mieszkania, na które będzie stać Polaków. Idzie miotła Emilewicz?

partnerstwie biznesowym, jak w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego" - napisało Ministerstwo Rozwoju w odpowiedzi na moje pytania. Zdaniem resortu współpraca z deweloperami ma być układem typu win-win, a udostępnione w ten sposób mieszkania nie mają mieć niższego standardu: "'Mieszkanie plus

GDDKiA ma 1,3 mld zł dofinansowania z UE na budowę odcinków S6 i A2

inwestycji to październik 2021 r. Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 2,03 mld zł, a unijne dofinansowanie przekroczy 984 mln zł. "Przygotowujemy dalszą realizację korytarza drogi ekspresowej S6 w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Trwają niezbędne prace

Tani prąd z Ukrainy nie zainteresował rządu Polski

rozpadzie Związku Sowieckiego. Obecnie w elektrowni są dwa reaktory o mocy po 1100 MW każdy, a energię na eksport ma produkować jeden z nich. Projekt ma być prowadzony na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego maksimum na 23 lata i 3 miesiące. Według naszych nieoficjalnych doniesień ukraińska

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

inwestować rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania. Założenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują również zwiększenie roli partnerstwa publiczno - prywatnego i elektronizacji procedur udzielania zamówień publicznych.

CMS: Polska 17. najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w infrastrukturę

Holandia swój sukces zawdzięcza najwyższemu od 2007 roku wzrostowi PKB, który w roku 2017 powinien osiągnąć poziom 3,3%, a także przejrzystym i efektywnym procedurom zamówień publicznych w tym kraju oraz rozwojowi partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w ramach którego zainwestowano wiele miliardów euro w

Hochtief Polska zbuduje biurowiec w Warszawie dla Castor Park

infrastruktury drogowej. Hochtief Polska specjalizuje się w budownictwie obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych. Firma wraz z HOCHTIEF PPP Solutions oferuje udział w realizacji projektów w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w sektorze infrastruktury socjalnej na rynku polskim

Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

. Przyjęta przez posłów ustawa wdraża przepisy unijne - tzw. dyrektywę koncesyjną z 2014 r., która ma na celu ograniczenie niepewności prawnej przy zawieraniu umów koncesji oraz ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarach infrastruktury i usług strategicznych (przy

Trakcja spodziewa się znacznego zdywersyfikowania przychodów, zwłaszcza po 2018

bardzo istotny udział partnerstwa publiczno-prywatnego, gdy mniejsza będzie dostępność funduszy UE" - dodał prezes. "Budujemy też potencjał w miejskiej infrastrukturze szynowej, ale nie tylko w torowiskach tramwajowych, ale i w infrastrukturze towarzyszącej"

Łódzki sposób na rewitalizację. Sejm o starych dzielnicach miast

wspólne budowanie. Przekażemy im tereny w zamian za pulę mieszkań, które wynajmiemy na określony czas - mówiła w czasie wtorkowej debaty w redakcji "Wyborczej" prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Wyjaśniła, że partnerstwo publiczno-prywatne jest konieczne, bo miasto nie jest w stanie samodzielnie

Warbud rozpoczął budowę sądu w N. Sączu - pierwszego projektu PPP z udziałem SP

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Warbud oficjalnie rozpoczął budowę Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - pierwszej w Polsce inwestycji realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), gdzie po stronie publicznej stoi jednostka organizacyjna Skarbu Państwa, podała

Projekt ?GEPARD"

zamówień publicznych. DAMIAN MICHALAK Radca prawny, wieloletni ekspert i trener, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym. MARCIN WIĘCKOWSKI Prowadził

"PB": Autostrada Kulczyka po 20 groszy

Gazeta przypomina, że opłaty na liczącym 105 kilometrów odcinku A2 ruszają 21 maja. Odcinkiem zarządza Autostrada Wielkopolska, spółka z grupy Jana Kulczyka, ale stawki ustala minister transportu, bo odcinek został wykonany w modelu publiczno-prywatnego partnerstwa. Oficjalnie

Co nas czeka w 2021 roku? Elastyczne godziny pracy i apartamenty ze spiżarniami

zmieniały linie produkcyjne, starały się podejmować działania wspierające klientów i społeczności. W 2021 r. możemy spodziewać się tego więcej, ale z nowym naciskiem na partnerstwa publiczno-prywatne, których nie widzieliśmy od czasu, gdy General Electric współpracował z NASA nad Apollo 11. 10. Miasta

Warbud chce powiększyć portfel zamówień na ten rok do ok. 1,1-1,2 mld zł

kolejne kontrakty drogowe i kolejowe, chce także wykorzystać kompetencje w zakresie inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). "Nasz portfel zamówień wynosi obecnie ponad 1 mld zł, ale w 2015 r. chcemy zrealizować projekty za 1,1-1,2 mld zł; sądzimy, że

Komunikacyjna inwestycja dekady. 10 km tunelu premetra w Krakowie

eksploatacji systemu. Ta inwestycja mogłaby powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Do etapu rozmowy o tym jeszcze nie doszliśmy – na razie trzeba dokładnie policzyć wszystkie koszty.   Kiedy podziemnym tunelem pomkną szybkie tramwaje? Premetro zajęło drugie miejsce w naszym plebiscycie

Hawe: Spółka ORSS gotowa do przekazania sieci SSPW w woj. podkarpackim

Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ORSS) w dniu dzisiejszym (tj. 30 września 2015 r.) zgłosiła gotowość do przystąpienia do odbioru końcowego sieci 'SSPW - województwo podkarpackie' realizowanego przez ORSS na podstawie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z dnia 26

EBOR udzieli 10 mln euro pożyczki na budowę szpitala w Żywcu

PBP zatwierdziły warunki finansowania, zaprojektowania, budowy, wyposażenia, działalności oraz przekazania żywieckiego szpitala w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak podawało wówczas Starostwo Powiatowe w Żywcu, budowa miała rozpocząć się w I kwartale 2015 roku, a

MIB: Jest umowa na koncepcję A2 do Siedlec, przetarg na budowę wiosną 2019 r.

. Realizowane będą także kolejne odcinki autostrady w kierunku wschodnim - A2 do Białej Podlaskiej powinna zostać wybudowana do 2025 r., a odcinek do granicy jest rozważany do realizacji przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Kontynuacją autostrady A2 jest Południowa

Zakończono współfinansowaną przez BGK rozbudowę terminala DCT Gdańsk

. Inwestycja została zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. "Oddanie do użytku drugiego głębokowodnego nabrzeża terminala kontenerowego DCT Gdańsk to inwestycja istotna dla podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki, która wymaga nowoczesnej

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu