parp fundusze europejskie fundusze

PARP: Rozpatrzono ponad 80% wniosków firm o pomoc na walkę ze skutkami COVID-19

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Na 103,3 mln zł opiewają wnioski firm, które znalazły się na siódmej liście przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu "Dotacje na kapitał obrotowy", poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP

BGK zaoferuje w środę koronaobligacje za 4,87 mld zł w formie przetargu NBP

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaoferuje 10-letnie obligacje o wartości nominalnej 4,87 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, po raz pierwszy w formie przetargu zorganizowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) w środę, 17

PARP: W konkursie 'Internacjonalizacja MŚP' złożono wnioski na blisko 26 mln zł

). Wsparcie z funduszy unijnych ma pokryć wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm ze wschodniej Polski. Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 800 tys. zł, a budżet całego konkursu wynosi 50 mln zł. PARP rozpoczęła już weryfikację wniosków. "W obliczu

BGK przewiduje 'wyraźnie mniejszą' skalę emisji obligacji w sierpniu

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Skala emisji obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sierpień będzie "wyraźnie mniejsza niż w ostatnich miesiącach" zapowiedział dyrektor Departamentu Instytucji

BGK planuje 1 przetarg obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdz. COVID-19 w VIII

, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej

MF dokapitalizowało BGK kwotą 5 mld zł w celu m.in. wsparcia płynności firm

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Minister finansów przekazał nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) zerokuponowe obligacje skarbowe serii OB0722 o łącznej wartości nominalnej 5 mld zł w celu zwiększenia funduszu statutowego BGK, podał bank. Po podwyższeniu, fundusz

BGK zaoferuje i 10- i 13-letnie obligacje na przetargu w środę

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zorganizuje w środę, 26 sierpnia, przetarg sprzedaży jednej ceny dla obligacji 10- i 13-letnich na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, poinformował bank. Zaoferowane zostaną

BGK utworzył odpis na 126 mln zł z tytułu utraty wartości certyfikatów inwest.

, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i

BGK zaoferuje 5- i 10- i 13-letnie obligacje na przetargu jednej ceny 29 lipca

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaoferuje 29 lipca przetarg sprzedaży jednej ceny dla obligacji 5-, 10- i 13-letnich na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, poinformował bank. Zaoferowane zostaną papiery serii

BGK sprzedał obligacje za 8,95 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COViD

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 7-letnie obligacje serii FPC0427 o wartości nominalnej 8,95 mld zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów

BGK rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych w ramach FGR

: objęcia gwarancją kredytu obrotowego nieodnawialnego, który nie jest powiązany z inwestycją wspieraną z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na okres 51 miesięcy, zabezpieczenia gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku bieżącym) na okres

BGK sprzedał obligacje za 8,51 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COViD

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 7-letnie obligacje serii FPC0427 o wartości 3,64 mld zł oraz 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości 4,87 mld zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

BGK sprzedał obligacje za 7,91 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 5-letnie obligacje serii FPC0625 o wartości nominalnej 6 248,894 mln zł oraz 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 1 656,9 mln zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu

BGK sprzedał obligacje za 11,85 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 5-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 9 550 mln zł oraz 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 2 302 mln zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu

BGK: Fundusz pożyczek płynnościowych dla firm zwiększa się do 2,15 mld zł

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali aneks do umowy dotyczącej funduszu pożyczek płynnościowych dla firm finansowanych z funduszy unijnych z Programu Inteligentny Rozwój, podał BGK

BGK sprzedał obligacje za 4,15 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID

, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej

Tomasz Robaczyński został powołany na stanowisko członka zarządu BGK

Robaczyński objął wakat na stanowisku członka zarządu BGK. Będzie nadzorował obszar działalności zleconej, odpowiedzialny m.in. za konsolidację finansów publicznych, obsługę funduszy przepływowych i programów rządowych, w tym programów mieszkaniowych" - czytamy w komunikacie

BGK planuje 3 przetargi obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID w VII

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) planuje przeprowadzanie w lipcu 2020 r. trzech przetargów sprzedaży obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym obligacji FPC0725 i FPC0630), organizowanych przez

KNF: BGK może powierzać innym bankom ocenę zdolności kredyt. w ramach gwarancji

, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i

BGK uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania dla przedsiębiorców

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania (FDO), podał bank. Dzięki niemu przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, skorzystają z dopłaty do odsetek kredytu obrotowego. Wnioski przyjmują banki kredytujące

BGK sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 46 mln zł

148,453 mln zł. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg po raz pierwszy został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank

BGK przeznaczy na pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców kolejne 500 mln zł

uruchomiają właśnie nowe nabory" - powiedział dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK Paweł Chorąży, cytowany w komunikacie. "Duża liczba składanych wniosków o pożyczki świadczy o tym, że przedsiębiorcy potrzebują takiego wsparcia, jakie oferujemy im w

BGK: Wydatki KFD na rozwój infrastruktury drogowej wyniosą 11,7 mld zł w 2019 r.

, wnoszonej przez producentów i importerów paliw silnikowych to jedno z podstawowych, stałych źródeł zasilania funduszu. Ważnymi źródłami zasilania KFD są wpływy z opłat za przejazd, środki unijne, a także finansowanie zewnętrzne pozyskiwane przez BGK w formie kredytów zaciąganych głównie w Europejskim Banku

BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Z gwarancji w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP) skorzystało ponad 300 dużych i średnich firm, które otrzymały ponad 5 mld zł kredytu, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancja z jest jednym z elementów pakietu pomocowego

W BGK powstanie fundusz dopłat do oprocentowania kredytów

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - W Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania, w ramach którego do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii ma trafić w sumie 565 mln zł, podał bank. Pieniądze z budżetu państwa spłacą część odsetek do

BGK zaoferuje 5- i 10-letnie obligacje na przetargu 15 lipca

seria 5-letnia, której wartość sprzedaży wyniosła aż 9,9 mld zł. Łączna kwota pozyskana do tej pory przez BGK na potrzeby Funduszu wynosi 55 mld zł. Zgodnie z opublikowanym harmonogramem w lipcu zorganizowane zostaną jeszcze dwa przetargi. Na najbliższym, za dwa tygodnie, 15 lipca, zaoferujemy te same

BGK sprzedał obligacje za 13 mld zł, pozyskując środki do walki z koronawirusem

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał w czwartek 7-letnie obligacje o wartości nominalnej 13 mld zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje

Bank Pekao objął obligacje BGK na łączną kwotę 3 mld zł 

, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej

Nowy program dla firm, które ucierpiały przez koronawirusa. Do rozdania 2,5 mld zł

nabór, jeśli wartość złożonych wniosków przekroczy budżet – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich, zastępczyni dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. Z puli 2,5 mld zł 500 mln jest przeznaczone dla programu operacyjnego Polska Wschodnia, czyli dla województw

PARP:Odebranie Agencji możliwości podziału środków z UE miałoby negatywne skutki

; podała, że Komisja Europejska ma wątpliwości, czy dopuścić PARP do rozdziału funduszy UE na lata 2014-2020. "Poza tym umniejszanie roli PARP to pomniejszanie roli przedsiębiorców. Nie ma drugiej takiej instytucji działającej na podstawie ustawy, mającej takie zadania

BGK sprzedał spółkę BGK Nieruchomości na rzecz PFR

wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje

BGK przeprowadził emisję obligacji o wartości 2 mld zł

instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w

BGK uplasował 4-letnie obligacje o wartości 1,85 mld zł

. W budowie książki popytu na obligacje BGK uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których największą grupę stanowiły fundusze inwestycyjne (40% alokacji). Pozostałe grupy to fundusze emerytalne (22%), inne instytucje finansowe (32%) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (6%), podano

MF wyemitowało obligacje za 3 mld zł na zwiększenie funduszu statutowego BGK

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Minister rozwoju i finansów wyemitował obligacje zerokuponowe o terminie wykupu w dniu 25 lipca 2020 roku (OB0720), przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podało Ministerstwo Finansów

Fundacja BGK przekazała 1,5 mln zł na wsparcie 10 szpitali

poszerzeniem wsparcia z wykorzystaniem funduszy europejskich. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i

BGK rozpoczął nabór wniosków o pożyczki z Fund. Dostępności, w puli 42,8 mln zł

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął nabór wniosków o nisko oprocentowane pożyczki z Funduszu Dostępności, podał bank. W budżecie programu na 2019 r. założono 42,8 mln zł, które wykorzystać będzie można na likwidację barier

Borys z PFR: Chcemy zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w programie Mieszkanie+

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) chce w najbliższych miesiącach zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w ramach programu Mieszkanie+, zapowiedział prezes PFR Paweł Borys. "W Polsce ponad 83% mieszkań jest

BNP Paribas BP dzięki umowie z BGK przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax

wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje

Nierada z BGK: Nadwyżka środków w funduszu COVID-owym to ponad 17 mld zł

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Z kwoty 71,48 mld zł środków pozyskanych z emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dotychczas 54,13 mld zł, poinformował ISBnews pierwszy wiceprezes BGK - Paweł Nierada. Nie

BGK: Mikrofirmy i MŚP mogą uzyskać unijną pożyczkę płynnościową - do 15 mln zł

kapitałowe. Wnioski można składać elektronicznie w instytucjach finansujących, współpracujących z BGK. Finansowana z funduszy europejskich pożyczka płynnościowa jest kierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Rozwiązanie

BGK: Firmy z woj. warmińsko-mazurskiego mają do dyspozycji ok. 200 mln zł

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Małe lokalne biznesy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą sfinansować swój rozwój dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Na przedsiębiorców czeka jeszcze 200 mln zł z projektu "Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie", podał Bank

BGK uruchamia program gwarancji limitów faktoringowych

, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i

BGK sprzedał obligacje warte 500 mln zł, rozważa euroobligacje dla KFD w br.

, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej

Miraculum złożyło wniosek o dofinansowanie projektu 'Wzór na konkurencję'

;Wskazana uchwała została podjęta w celu umożliwienia spółce odbudowy jej wizerunku jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera biznesowego, a w szczególności umożliwienie spółce spełnienia kryteriów finansowych umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie z funduszy europejskich do projektów

BGK podpisał z EFI aneks do umowy dot. programu gwarancji Kreatywna Europa

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) aneks do umowy, na mocy którego znacznie rozszerzyła się grupa beneficjentów programu Kreatywna Europa, podał bank. Dotychczas do

BGK udzielił 51 mld zł gwarancji de minimis, skorzystało z nich 138,5 tys. firm

powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw. Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP. BGK to państwowy bank

Elemental Holding nabył 66% udziałów PGM of Texas LLC za 16 mln USD

zarówno dla Elemental Holding, jak i dla PFR TFI. Dotychczas FEZ współfinansował inwestycje polskich firm głównie w krajach europejskich. W 2017 roku zainwestowaliśmy z Elemental Holding na Litwie, a kolejne wspólne projekty utwierdzają nas w przekonaniu, że finansowanie kapitałowe oferowane przez Fundusz

BGK uruchomił nabór wniosków o premię technolog. na korzystniejszych zasadach

firmie innowacyjny projekt, podano. "Obecny nabór jest siódmym w historii kredytu na innowacje technologiczne, ale pierwszym na nowych zasadach. BGK razem z resortem funduszy i polityki regionalnej zdecydował o skróceniu szóstego naboru, który trwał do 31 maja, i jak

BGK pozyskał 500 mln euro kredytu z EBI na budowę odcinków S61

długości ok. 200 km, podał BGK. Kredyt zasili Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), z którego finansowana jest budowa i przebudowa dróg krajowych w Polsce. "Ostatnim udzielonym kredytem Europejski Bank Inwestycyjny potwierdza wsparcie dla budowy strategicznej infrastruktury w

BGK miał 390,13 mln zł zysku netto, 100,52 mld zł aktywów w 2019 r.

ekspresowe, zaś 1,2 mld zł na obwodnice. W 2019 r. kierowcom udostępniono ponad 400 km dróg sfinansowanych ze środków Funduszu. Bank Gospodarstwa Krajowego jest również aktywnym partnerem ? na szczeblu krajowym i regionalnym - we wdrażaniu programów europejskich. W 2019 r. pośrednicy finansowi, z którymi BGK

EFI i BGK mają umowę zwiększającą wsparcie kredytów dla MSP kwotą 4 mld zł

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podwajają wsparcie dla kredytów, skierowane do 18 tys. małych i średnich firm w Polsce do łącznej kwoty 4 mld zł (ok. 950 mln euro), poinformował bank. Umowa stanowi

Fitch przyznał rating A- dla 2 emisji obligacji BGK na rzecz KFD

instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w

BGK: FTiR wyda na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty ok. 2,9 mld zł w 10 lat

, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i

BGK nie wyklucza kolejnych emisji obligacji hybrydowych w 2018 r.

. "Będziemy robić emisje obligacji na potrzeby własne i funduszy przepływowych oraz emisje hybrydowe dla przedsiębiorstw. Tauron przecierał szlaki, więc myślimy, że inne podmioty będą tym zainteresowane w kontekście poprawy wskaźników płynnościowych i kapitałowych" - powiedziała prezes Beata

MFPR i BGK mają umowę ws. preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla MŚP

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę na uruchomienie preferencyjnej pożyczki płynnościowej dla firm z sektora MŚP, podał bank. O pieniądze będą mogli ubiegać się

Tauron: Rozpoczęto nabór startupów w czwartej edycji Programu KPT ScaleUp

. Akcelerator KPT ScaleUP jest jednym z 10 akceleratorów uruchomionych w ramach ogólnopolskiej inicjatywy PARP nazwanej ScaleUP. Jej celem jest wsparcie rozwoju młodych firm, które spełniają kryteria jednego z 10 programów akceleracyjnych. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fitch przyznał rating A- emisji euroobligacji BGK na rzecz KFD

instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w

Mrowiec z Pekao: Duże firmy płacą pracownikom dwa razy więcej niż mikro firmy

będą rosły o około 5% r/r w perspektywie następnych pięciu lat" - dodał ekonomista. Inwestycje w Polsce wciąż są na niskim poziomie i per capita (wartość nominalna na 1 osobę) Polska plasuje się na drugim miejscu od końca w Unii Europejskiej, za nami jest jedynie Grecja

Przegląd prasy

mln zł --PARP ogłosiła konkurs 'Wdrażanie innowacji przez MŚP' dla wschodniej Polski --Rząd podjął uchwałę ws. Funduszu Inwestycji Lokalnych wart. 12 mld zł --Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych za maks

BGK uplasował emisję euroobligacji na rzecz KFD o wartości 1 mld euro

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadził emisję euroobligacji o wartości 1 mld euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), podał bank. Fundusz dzięki pozyskanym środkom będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w

BGK otrzymał wnioski o 310 mln zł kredytów na 2,1 tys. mieszkań w programie SBC

spółdzielnie mieszkaniowe i cztery spółki gminne. Planowana wartość wszystkich projektów z jesiennej edycji programu SBC wynosi 550 mln zł, podano także. W ostatnim naborze dużym powodzeniem cieszyła się m.in. możliwość połączenia preferencyjnego kredytu z 20-proc. grantem z Funduszu

Przegląd prasy

ryzyka krachu, będziemy się rozwijać nadal w dobrym tempie --KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP --MFiPR przedstawiło pakiet dla funduszy unijnych w związku z koronawirusem --Baltona

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna --Jarosińska-Jedynak: Z Funduszu Odbudowy mamy dostać jako kraj ok. 64 mld euro, czyli mniej więcej tyle samo, ile z polityki spójności Puls Biznesu --TUI od 1, a Rainbow i Itaka od 3 lipca zaoferują

Polski Fundusz Rozwoju tworzy platformę do inwestowania w innowacje PFR Venture

bezpośredni, tj. w spółkę wspólnie z ko-inwestorem lub pośredni w fundusze venture capital jako inwestor wiodący (tzw. anchor inwestor). "Wykorzystując fundusze Unii Europejskiej, PFR Ventures utworzy 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych: Starter FIZ, Biznest FIZ, Otwarte

BGK: Na rynku pojawi się wkrótce 6 700 mieszkań dla najuboższych

województwa śląskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Jesienią najbardziej aktywne były województwa śląskie, mazowieckie i pomorskie. Cieszy nas zainteresowanie programem i czekamy na kolejne wnioski w 2019 roku" - dodał dyrektor departamentu funduszy mieszkaniowych w BGK Przemysław Osuch

Niemal 3 mld zł na start-upy. Stare pieniądze, nowe podejście

szczegóły można już znaleźć na stronie internetowej PARP . PFR Ventures formalnie zostanie założony w lipcu. Szczegóły całego projektu zostaną pokazane przez Polski Fundusz Rozwoju we wrześniu. Pierwsze umowy inwestycyjne mają się pojawić w listopadzie

W Gdańsku przekazano nowe mieszkania gminne ze wsparciem BGK

rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, obsługiwanego przez BGK. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 23,9 mln zł, w tym 10,7 mln zł pochodzi z bezzwrotnego dofinansowania z Funduszu Dopłat. "Wybudowane przez TBS Motława dwa bloki to kolejny

BGK i Santander BP mają umowę dot. współdzielenia ryzyka programu faktoringowego

rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również

BGK rozpoczął kolejny nabór wniosków w programie dla MŚP na innowacje

rynkach zagranicznych. Ogromne zainteresowanie kredytem na innowacje technologiczne wskazuje, że polscy przedsiębiorcy są świadomi zależności pomiędzy innowacyjnością a rozwojem" - powiedział dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Chorąży, cytowany w

Najgłośniejszy projekt unijny. Miastu teraz grożą milionowe kary

wcześniej - mówi Ryszard Sęczyk, kierownik zespołu projektowego ds. funduszy europejskich w stalowowolskim magistracie. Już na etapie realizacji projektów pojawiło się sporo problemów. Przetarg na budowę siedziby dla Politechniki Rzeszowskiej ogłaszany był trzy razy, pierwszy z

VI Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się 25-26 września w Białymstoku

sąsiedztwa w nowej Europie, przyszłego budżetu Unii Europejskiej oraz piętnastolecia Polski Wschodniej i roli wsparcia z UE, podano w materiale. "Kolejne panele dyskusyjne zaplanowane na 25 września br. dotyczyć będą funduszy unijnych po roku 2020, strategii w rozwoju regionów

BGK: Wnioski o kredyt studencki można składać do 20 października 

kredytującym. Obecne oprocentowanie kredytu studenckiego stosowane przez banki kredytujące kształtuje się od 2,06 do 2,1%. W praktyce oznacza to, że koszty takiego kredytu są niezwykle niskie, nieporównywalne do kredytów konsumpcyjnych" - powiedziała menedżerka zespołu obsługi funduszy i programów w

Przegląd prasy

licencję i projekt bazowy rozbudowy produkcji fenolu --Vigo Ventures i Warsaw Equity Group zainwestowały w belgijski QustomDot --XXVII edycja Welconomy Forum in Toruń odbędzie się 16-17 marca --PARP: MŚP mogą ubiegać się o

Przegląd prasy

wejścia na rynek rumuński dojdzie wcześniej, w ciągu 2-3 lat; ekspansja będzie prowadzona przez naszą polską spółkę zależną i menedżerów Biedronki --OTB Ventures dzięki 100 mln USD pozyskanym dotychczas od międzynarodowych inwestorów i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI

Przegląd prasy

--FBSerwis miał 277 mln zł przychodów i 24 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r. --PARP: 150 mln zł z funduszy unijnych na innowacyjne projekty z Polski Wschodniej --GUS: Produkcja węgla kamiennego spadła o 5,7% r/r w lipcu

Przegląd prasy

umożliwiającą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP --PayU: Coraz więcej Polaków szkoli się online dzięki płatności na raty --Sejm zgodził się, by wsparcie z Funduszu COViD przysługiwało do 31 XII 2021 r. --MFPR: Pięciu

BGK uplasował emisję euroobligacji o wartości 750 mln euro na rzecz KFD

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem przeprowadził emisję euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o wartości 750 mln euro (Program EMTN), podała instytucja. Pozyskane środki pozwolą sfinansować inwestycje zaplanowane w

Plan Morawieckiego. Bilion złotych zrzutki na inwestycje

Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, Bank Światowy oraz Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Programy przy ich współudziale mają dać 50--80 mld zł. Większą kwotę (75-120 mld zł) ma wygenerować nowa superagencja, czyli Polski Fundusz Rozwoju

TenderHut planuje zadebiutować na GPW na wiosnę 2019 r.

, został wybrany do dofinansowania przez PARP. Spółka pozyskała fundusze europejskie w ramach programu 4 Stock, który jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest umożliwienie spółce organizacji emisji akcji na GPW oraz pozyskanie kapitału na rozwój firmy. Wartość

BGK średnioterminowo zamierza wesprzeć inwestycje polskich firm kwotą 6 mld zł

w ramach finansowania projektów (4 mld zł), podano w materiale. "Rok 2017 będzie pierwszym rokiem realizacji programów europejskich z perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Poziom środków zarządzanych przez Bank na wspieranie rozwoju gospodarczego wyniesie około 9 mld

Białoruskie IT szykuje CV. Polska musi powalczyć o talenty

firmę PandaDoc wpompowały fundusze Rembrandt Ventures Partners, Microsoft Ventures i HubSpot. Wyłożyli niemało, bo 15 mln dolarów. Łukaszenka znalazł złoto Park Wysokich Technologii zwany potocznie "białoruską Doliną Krzemową" powstał jednak trochę przypadkiem. Ponoć Łukaszenkę namówił do tego

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

ludzkim w obszarze programowania, co daje szanse na rozwijanie pozycji polski jako lidera rozwoju nowych produktów i usług w zakresie bioinformatyki i biostatystyki. Według raportu, światowe firmy biotecznologiczne zebrały finansowanie od funduszy venture capital kwotę 18,8 mld

Przegląd prasy

zapowiada przekazanie 25 mld euro na walkę z koronawirusem --Fundusz PGNiG Ventures rozpoczął nabór projektów inwestycyjnych --Poświata z Bain & Co: Wartość transakcji PE w Polsce wzrosła o ok. 40% w 2019 r. --PARP oferuje 6,7

Kolejne zatrzymanie ws. wyłudzeń milionowych dotacji z UE

listopada 2013 r. po doniesieniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wtedy chodziło o nadużycia uprawnień przez członków zarządu elektrowni Kozienice. Potem śledztwo rozszerzono o wyłudzenia funduszy z Unii Europejskiej. Katowicka prokuratura sprawdza powiązania biznesmenów z politykami, ale szczegółów nie

BGK: Do spółek z Wielkopolski w ramach Jeremie2 trafiło ponad 162 mln zł

. Oferowane z projektu Jeremie2 pożyczki i poręczenia kredytów bankowych to zwrotne finansowanie. Oznacza to, że po realizacji inwestycji i spłacie zaciągniętych przez przedsiębiorców pożyczek fundusze te będą ponownie wykorzystywane na wsparcie kolejnych przedsięwzięć. Dzięki takiemu mechanizmowi możliwe

MIR: Minimalny plan wydatków Programu Polska Wschodnia na br. zrealizowany

., Krosno, woj. podkarpackie Wartość projektu: 1,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 1,03 mln zł" - czytamy dalej. Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ma służyć rozwojowi

BGK: MIiR przeznaczy 200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje

Przegląd prasy

Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy transfer danych Europejczyków do USA i innych państw jest legalny Puls Biznesu --Prezes Celon Pharma: W Polsce potrzebna jest hybrydowa strategia: z jednej strony wsparcie dla produkcji zaawansowanych leków

BGK rozpoczął współpracę z bankami rozwoju z Egiptu i Rwandy

liczy 11,8 mln osób, nominalne PKB kraju to 9,1 mld USD. Kraj odnotowuje przy tym wysoką dynamikę PKB (6,1% w 2017 r. według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Rwanda systematycznie odbudowuje się po wojnie domowej (1990-1994) i konfliktach w krajach sąsiednich. Normalizacja sytuacji w

Zysk netto BGK wyniósł 584,57 mln zł w 2017 r., aktywa 74,31 mld zł

instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w

Polskie gry generują 2 mld zł rocznie. Produkcje CD Projektu to niewielka część tej kwoty

; . Jak tłumaczą  jego współautorzy, te wielkie liczby to wielkie szanse, ale równie wielkie wyzwania. Mateusz Witczak: – Który z wniosków waszego badania uważacie za najbardziej zaskakujący? Jakub Marszałkowski* – Liczbę pracowników. Zwłaszcza że wiemy, jak wyglądają inne europejskie

BGK miał wstępnie 518 mln zł zysku netto w 2017 r.

innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje

Po skargach, MRR przyspiesza wypłaty unijnych funduszy

Zatory płatnicze pojawiły się w wielu częściach unijnych funduszy, o czym "Gazeta" pisze od kilku tygodni. Jeśli spojrzeć na statystyki, mogłoby się wydawać, że wykorzystanie funduszy unijnych jest pełnym sukcesem - do 14 lutego br. w całej Polsce wydano 22,9 mld zł

Przegląd prasy

-- Zamknięte granice do groźba zapaści dla europejskiego rolnictwa, szczególnie zbiorów warzyw i owoców -- Ubiegły rok był czwartym z rzędu, w którym spadła globalna liczba mocy węglowych w fazie rozwoju --Drastycznie obniżony limit kosztów pozaodsetkowych

BGK zaczyna nabory w dwóch programach mieszkaniowych na łączną kwotę 1,05 mld zł

; - wyjaśnił Kocon. Od początku trwania tego programu, czyli od 2007 r., BGK przyznał bezzwrotne dotacje z Funduszu Dopłat w łącznej wysokości ponad 1 mld zł, które wsparły realizację ponad 1,4 tys. przedsięwzięć. Dzięki temu w całej Polsce powstało już ponad 16 tys. lokali

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

platformę handlową dla firm z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym z Polski. Rozwiązanie Mastercard Trade Solution w połączeniu z technologią Octet Europe pomoże MŚP rozwijać działalność dzięki znalezieniu zaufanych, międzynarodowych partnerów handlowych, podał Mastercard

Przegląd prasy

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita -- Polska spada w europejskim rankingu najważniejszych lokalizacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych