parametry oferty

sprawdź też:

oferta

Katarzyna Bełdowska

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Zamawiający powinien poprawić zaistniałą omyłkę w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jako inną omyłkę polegająca na niezgodności oferty z siwz niepowodującą istotnych zmian w jej treści.

Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

W orzecznictwie jest powszechnie przyjmowane, że podstawa odrzucenia oferty określona w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z treścią siwz jest rozumiana jako niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego. Treść siwz nie oznacza wymagań formalnych, które nie mają wpływu na merytoryczny kształt oferty.

Pełnomocnictwo domniemane

Pełnomocnictwo domniemane

Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają (w art. 38 ust. 1) wykonawcom

Czy oferta z lepszymi parametrami towaru niż wymagano w siwz podlega odrzuceniu?

parametry określone były sztywno, bez określenia minimum lub co najmniej, należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust

Tesla ma problem? Lucid przejeżdża na jednym ładowaniu prawie 840 km

Tesla ma problem? Lucid przejeżdża na jednym ładowaniu prawie 840 km

przyszłym roku dołoży do oferty model Air Pure, za który trzeba będzie zapłacić co najmniej 77,4 tys. dol. Niby lepiej, ale to i tak jakieś 300 tys. zł. 

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Jeżeli formularz ofertowy skonstruowany został w taki sposób, że wykonawca zobowiązany był wykazać proponowane przez siebie parametry, to formularz ten stanowi treść oferty. W przypadku, gdy treść oferty jest

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), zwanej dalej "ustawą Pzp", kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne

Wartość dowodowa strony internetowej.

składanych ofert załączane są np. oświadczenia producentów sprzętu, w których informują o spełnianiu przez oferowane urządzenia parametrów wyspecyfikowanych przez zamawiającego. Wykonawcy, którzy złożyli konkurencyjne oferty starają się podważyć prawdziwość złożonych przez

Podpisujesz umowę z bankiem? Zapytaj o wszystkie załączniki

musiałby w kolejnym półroczu przynieść zysk rzędu 14 proc., by nadrobić straty, co w mojej ocenie było nierealne), zdecydowałem się zrezygnować z oferty. W oddziale banku, do którego się udałem celem rozwiązania umowy, okazało się, że faktycznie mogę ją rozwiązać, ale ponieważ jest to przed upływem 2 lat

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

ofertowego wpłynęło 6 ofert, z czego 4 wykonawców dołączyło wykaz urządzenia równoważnego (innego niż wynika to ze znaku towarowego użytego w projekcie). W związku z tym, aby zbadać, czy platforma dźwigowa odpowiada parametrami technicznymi tym wymaganym przez zamawiającego , wystąpiłem z prośbą do

Jak opisywać przedmiot zamówienia z użyciem znaków towarowych?

;sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, że dopuszczenie składania ofert równoważnych wymaga precyzyjnego określeniaprzez zamawiającego minimalnych parametrów równoważności produktów, w oparciu o które dokonana zostanie ocena spełnienia wymagań opisu przedmiotu zamówienia. Zatem (&hellip

Wysoka rata to nie tylko oprocentowanie - rating kredytów hipotecznych

banków, codziennie ustalane są średnie rynkowe poszczególnych czynników (przedstawione w tabelach poniżej tekstu), do której przyrównywane są aktualne oferty kredytowe. Każdy z elementów oceniany jest w skali 1-5 (1 - znacznie gorzej niż średnia, 3 - tj. średnia, 5 - znacznie lepiej niż średnia). Rating

MPK Łódź ogłosiło przetarg na 17 autobusów elektrycznych

ogłoszeniu. Kryteria udzielenia zamówienia są następujące: parametry techniczno-użytkowe (waga 15), parametry ekologiczne (waga 5) i cena (waga 80), podano również. Procedura ma charakter otwarty, termin składania ofert to 10 czerwca br

CM International zamierza przeprowadzić publiczną emisję akcji

skali prowadzonego biznesu. W związku z powyższym pomiędzy emitentem, a jednym z domów maklerskich zawarta została umowa w zakresie oferowania akcji w ramach planowanej oferty publicznej" - czytamy w komunikacie. Szczegółowe parametry planowanej oferty publicznej nie

Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

wyboru oferty najtańszej, ale wątpliwej jakości. Dzięki zastosowaniu kryteriów jakościowych zamawiający może między innymi uzyskać: - optymalne parametry sprzętu objętego przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego, - dodatkowe, ale użyteczne funkcjonalności w ramach przedmiotu zamówienia

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

poprawić oferty, ani też jej wyjaśnić, gdyż w samej siwz (na którą składał się zarówno opis jak i formularz oferty) dla dwóch pozycji asortymentu wskazano rozbieżne wymagania. Próba wyjaśnienia tej sytuacji doprowadziłaby do nieuprawnionych negocjacji treści oferty w zakresie parametrów oferowanego

Elektrobudowa poinformowała banki i ubezpieczycieli o ofertach inwestorów

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa, mając na uwadze zobowiązanie, aby do 20 sierpnia przedstawione zostały przez inwestora branżowego parametry i warunki dokapitalizowania spółki, przekazała bankom oraz ubezpieczycielom informację o otrzymaniu wstępnych ofert

Elektrobudowa rozpocznie negocjacje z Zarmen nt. potencjalnego dokapitalizowania

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa, w odpowiedzi na otrzymaną ofertę objęcia akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji, rozpocznie proces negocjacji z Zarmen w przedmiocie szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji

Pesa blisko kontraktu z Sofią. Ma jednego rywala w walce o umowę na ponad 180 mln

Pesa blisko kontraktu z Sofią. Ma jednego rywala w walce o umowę na ponad 180 mln

została już odrzucona ze względów formalnych. Pesa zaproponowała najniższą cenę - ok. 184 mln zł. Skoda chce za 25 swoich tramwajów ok. 218 mln zł. Różnica jest więc znacząca. Poza tym oferta Pesy okaże się lepsza pod względem parametrów technicznych (46,63 punktów w porównaniu do 44,98 punktów w

Elektrobudowa rozmawia z PG Energy Capital Management o ew. dokapitalizowaniu

sierpnia 2019 roku otrzymał wstępną ofertę objęcia akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji i rozpoczął proces negocjacji z PG Energy Capital Management Sp. z o.o. w przedmiocie szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji dokapitalizowania spółki, w tym jej

Spiszesz się szybko, możesz dostać Toyotę. Dlaczego Narodowy Spis Powszechny promuje tę markę?

Spiszesz się szybko, możesz dostać Toyotę. Dlaczego Narodowy Spis Powszechny promuje tę markę?

;  „Minimalne parametry auta, które musi spełniać nagroda w Loterii Narodowego Spisu były określone w dokumentacji przetargowej. Decyzję o wyborze marki dokonaliśmy po rozpoznaniu rynku i ocenie wszystkich ofert aut, które spełniały parametry” – przekazała nam agencja Unique

KNF ustaliła parametr ST Banku Handlowego na 1,39 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 1,39 pkt proc. w przypadku Banku Handlowego, podał bank. "W przesłanym

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne. W przepisach Prawa zamówień publicznych Ustawodawca pozostawił zamawiającemu swobodę w doborze kryteriów pozacenowych, dając mu możliwość ustalenia takich kryteriów oceny ofert, które w najwyższym stopniu zagwarantują, że wybór oferty

Microsoft pokazał nowe gadżety. Stworzone dla systemu Windows 11

stajni Surface Najwięcej uwagi przyciągnęła zupełnie nowa propozycja w ofercie - Surface Laptop Studio. To nietypowy notebook, który może stać się także tabletem, a jego możliwości techniczne mają przebijać pozostałe urządzenia z linii Surface. Zaprojektowany z myślą o idealnej współpracy z systemem

SMS Kredyt Holding wyemituje 3-letnie obligacje o wartości do 20 mln zł

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Zarząd SMS Kredyt Holding podjął decyzję o zamiarze wyemitowania w trybie oferty niepublicznej obligacji serii AS o wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna obligacji wyniesie 1 000 zł każda

mLeasing uruchomił serwis online do sprzedaży samochodów poleasingowych

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - mLeasing udostępnił nowy serwis internetowy '"Wzorowe poleasingowe", z ofertą samochodów używanych. Strona zawiera oferty sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych (do 3,5 t). Każdy z pojazdów ma nie więcej niż 4 lata, posiada

Immofinanz przygotowuje się do ewentualnej emisji akcji lub obligacji zamiennych

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Immofinanz zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do potencjalnej oferty akcji spółki i ewentualnej emisji obligacji zamiennych na akcje, które łącznie (jeśli zostaną użyte oba środki) nie będą odpowiadać za więcej niż 25% obecnego kapitału

Oferta Budimeksu za 229,4 mln zł netto wybrana w przetargu na odcinek S1

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała ofertę Budimeksu, wartą 229,37 mln zł netto, jako najkorzystniejszą w przetargu pn. "Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1

Lotnisko w Radomiu. Budowa drogi startowej zakończona

Na lotnisku w Radomiu trwają trzy ważne elementy inwestycji. Pierwsza to budowa pasa startowego, która dobiegła już końca. Na pasie leży już i warstwa cementowa, i bitumiczna. Pod koniec września parametry pasa badał Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Specjaliści sprawdzali to, czy droga

Sześć ofert na inwestycję za około 350 mln zł. Bez niej pogłębienie toru wodnego nie ma sensu

Samo pogłębienie wspomnianego toru wodnego wykonuje Urząd Morski w Szczecinie (prace właśnie się rozpoczęły), to rolą zarządu portu jest dostosowanie portowych nabrzeży w Szczecinie do nowych parametrów toru wodnego. Dwie duże inwestycje w porcie Stąd w rejonie Kanału Dębickiego niezbędna jest

Toyota bZ4X - pierwszy elektryk tego koncernu. Tajemniczy koncept auta, który już narobił sporo zamieszania

swojego pierwszego elektrycznego samochodu, pokazanego po raz pierwszy w tym roku na wiosnę na Shanghai Motor Show. Nieznane są parametry techniczne bZ4X, a nawet nie wiadomo, czy finalnie trafi do produkcji i sprzedaży w takiej właśnie postaci, w jakiej został pokazany. - Czekamy na wewnętrzną

Skutki niezgodności formularza oferty z opisem przedmiotu zamówienia

zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia parametrów urządzeń, które zostały przez niego wpisane w treść formularza oferty jako objęte przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego . W ocenie składu orzekającego KIO , zakres przedmiotu zamówienia oraz podstawowe wymagania dotyczące tego

PKO BP: Decyzje RPP obniżą wynik netto grupy o 75-100 mln zł kwartalnie

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Obniżka stóp procentowych oraz zmiana parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy na poziomie od 75 do 100 mln zł kwartalnie, podał bank. Podkreślił, że wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1]. Co do zasady waga kryterium cenowego nie może mieć większego znaczenia niż 60%. Konsekwencją obowiązujących przepisów jest dramatyczne

Windows 11 już do pobrania. Sprawdź, czy możesz bezpłatnie zaktualizować system

? Sprawdź parametry komputera Nie na każdym komputerze będzie możliwa instalacja takiej aktualizacji. Producent wprowadził konkretne minimalne wymagania sprzętowe. Dyskusję wywołał szczególnie jeden z wymogów - wykorzystanie modułu TMP w wersji 2.0.  Układy scalone zgodne ze standardem Trusted Platform

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

złożenie ofert lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych". Warto wskazać, że przejawem naruszenia uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub

Oferta Aldesa Construcciones Polska za 692,5 mln zł wybrana na odcinek S7

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi S7 Płońsk - Czosnów na odcinku od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez

Sezon na pożyczki. Jak się zadłużać mądrze?

opłata za rozpatrzenie wniosku czy opłata za udzielenie pożyczki. Warto się też dowiedzieć, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe w ramach danej oferty kredytowej i jaki jest jego koszt. Nie trzeba porównywać tych parametrów oddzielnie, ponieważ służy temu jeden wskaźnik – rzeczywista roczna stopa

POLOmarket odnotował wzrost sprzedaży LfL o ok. 5,5% w III kw. 2019 r.

konsekwentnie realizuje nową strategię zrównoważonego wzrostu opartego o solidne filary w kluczowych obszarach funkcjonowania. Zoptymalizowała między innymi ofertę produktową, zmodernizowała blisko połowę swoich placówek oraz dopracowała całościowy koncept modelowego sklepu. Te wszystkie działania przynoszą

GDDKiA rozpoczęła procedurę przetargową na 16 km autostrady A18

na platformie zakupowej GDDKiA rozpocznie się okres na przygotowanie ofert przez zainteresowanych wykonawców. "Przetarg dotyczy odcinka, który zaczyna się 4 km przed węzłem Iłowa, a kończy się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. W treści opublikowanego

ZPC Otmuchów zamierza przeprowadzić wtórną emisję akcji w 2018 r.

modernizację oraz rozbudowę mocy produkcyjnych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura oraz parametry ww. oferty pozostają w toku analiz" - czytamy w komunikacie. Intencją spółki jest przeprowadzanie emisji akcji w 2018 roku, podano także

T-Mobile Polska ponownie wybrany przez UDT na usługi transmisji danych

lata. "W ramach umowy podpisanej 31 lipca br., T-Mobile Polska zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu transmisji danych w sieci WAN przy wykorzystaniu łączy podstawowych i zapasowych. Oferta operatora, której wartość brutto opiewa na kwotę ponad 1,163 mln zł

Vivid Games zamierza wyemitować obligacje na maks. 10,5 mln zł

. "Szczegółowe parametry planowanej emisji, m.in.: zabezpieczenie obligacji, oprocentowanie, termin emisji i termin wykupu zostaną przez spółkę określone w warunkach emisji obligacji. Emitent poinformuje o ustaleniu ww. parametrów oraz o terminie rozpoczęcia oferty publicznej osobnym raportem"

Mercor chce przeznaczać na dywidendę 30% zysku wg strategii na lata 2020-2023

dywidendową, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy Mercor. Zarząd, rekomendując wypłatę dywidendy, może modyfikować parametr 30%(...)" - czytamy w komunikacie. Jak podano, w strategii na lata 2020-2023 zarząd nie uwzględnia żadnych

Stadler i Solaris złożyły ofertę na tramwaje dla Olsztyna za 80,8 mln zł

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Stadler Polska i Solaris Tram złożyło jedyną ofertę cenową na dostawę taboru tramwajowego dla Olsztyna. Wartość oferty w zakresie zamówienia podstawowego to 80,83 mln zł, a opcji - 147,4 mln zł. Budżet zamawiającego w zakresie

Zakup oleju opałowego

, powinna być traktowana, jako szacunkowa. Organizując postępowanie zamawiający może zastosować oprócz kryterium cenowego inne kryteria oceny złożonych ofert. Kryteria mogą dotyczyć np. rozliczeń bezgotówkowych. Zamawiający dla uniknięcia wątpliwości powinien postawić również wymóg, że cena sprzedaży oleju

Konsorcjum Mirbudu ma umowę na przebudowę odcinka A18 za 254 mln zł

przetargu na roboty II połowa 2020 r., podano także. "Przetarg na przebudowę i dostosowanie 22 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady został ogłoszony 5 czerwca 2019 r. Było to drugie postępowanie, bowiem w pierwszym przetargu wszystkie złożone oferty

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

Przepisy Pzp Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium oceny ofert może być między innymi jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne zamawianego sprzętu. Przyjmując w treści siwz kryteria dotyczące parametrów

Spółka Murapolu przydzieliła obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł.

Warszawa, 09.07.2018 (ISBnews) - Partner - spółka zależna Murapolu - dokonał przydziału 40 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł w drodze oferty prywatnej, podał Murapol. "Podstawowe parametry obligacji

GetBack zwróci się do akcjonariuszy o zgodę na debiut na GPW

, podała spółka. Zarząd uzyskał w tym celu upoważnienie rady nadzorczej spółki. "Na moment publikacji niniejszego raportu parametry bądź termin przeprowadzenia ewentualnej oferty nie zostały ustalone" - czytamy w komunikacie. GetBack zajmuje

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania

asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub normami równoważnymi, mają pozwolić zamawiającemu na sprawdzenie prawdziwości informacji zawartych przez wykonawcę już w samej ofercie (np. podanych tam parametrów materiałów równoważnych, które oferuje

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

było ustalenie, czy oferta powinna otrzymać punkty za dodatkowe właściwości, wykraczające poza minimalne parametry wymagane wobec przedmiotu dostawy. Przyjmując zatem, iż jedynie certyfikat przetłumaczony na język polski mógł stanowić przedmiot oceny oferty w kryterium poza cenowym, należało rozważyć

Ekologiczne bloki? Deweloperzy prześcigają się w pomysłach

rok wcześniej. Deweloperzy, licząc od stycznia do września, ruszyli z budową 128 tys. mieszkań. To o 36,5 proc. więcej niż rok wcześniej.  – Statystyki nowych pozwoleń na budowę są, jak wiadomo, podstawowym parametrem oceny potencjału popytowego rynku przez deweloperów w perspektywie co

Najtańszy wykonawca linii tramwajowej w Olsztynie zostanie wykluczony? To możliwe

Jak wiadomo, w przetargu na rozbudowę linii tramwajowej z os. Pieczewo do centrum Olsztyna, najkorzystniejszą ofertę złożyła Grupa ZUE SA z Krakowa. Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Olsztyna? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter. Zaoferowała ona wykonanie zaplanowanych

VWFS wprowadza ofertę leasingu i kredytu na auta używane pn. Autonomia

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Volkswagen Financial Services (VWFS) wprowadził ofertę Autonomia na pewne, sprawdzone auta używane marek Grupy Volkswagen, która obejmuje m.in. spłatę dwóch pierwszych rat leasingowych za klienta wraz z ubezpieczeniem od utraty pracy i roczne

Oferty Budimeksu na łącznie 395,8 mln zł netto wybrane na prace w ciągu drogi S3

. Pierwsza oferta dotyczy postępowania na budowę obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo ? Miękowo w ramach zadania: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo ? koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo ? Rzęśnica. Termin

Rekord pobity - najwięcej sprzedanych mieszkań od 2017 r. Popyt większy niż podaż, a ceny w Krakowie wciąż rosną

40 proc. poprawiając wynik sprzed kwartału. Zdecydowanie gorzej wygląda za to sytuacja po stronie podaży. Jak czytamy w raporcie "Rynek mieszkaniowy w Polsce – I kwartał 2021", oferta deweloperów w największych polskich miastach spadła do poziomu najniższego od 2014 r. Wraz z rosnącym

Legimi przyjęło program emisji obligacji na lata 2019-2021

. "Na przełomie sierpnia i września zamierzamy przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę obligacji w ramach programu. Planujemy zaoferować krótki termin obligacji z częściowym wykupem po 6 miesiącach. Parametry przyszłej oferty to wyjście naprzeciw nastrojom rynkowym i oczekiwaniom inwestorów"

Murapol przydzielił obligacje serii LA o wartości nominalnej 3,7 mln zł

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Murapol przydzielił 3 704 obligacje na okaziciela serii LA o wartości nominalnej 1000 zł, każda, podała spółka. "Przydziału obligacji dokonano zgodnie z następującymi parametrami

Allegro ma Kowalskiego, chce sięgnąć po jego firmę. Kusi odroczoną płatnością

Amazon.pl jest coraz bliżej Polski, więc największy e-handlowy gracz na naszym rynku poszerza ofertę. Giełdowa spółka policzyła, że w zeszłym roku niemal co druga polska firma sfinalizowała co najmniej jeden zakup na Allegro. Doszła do wniosku, że może tego być więcej, więc stworzyła Allegro Biznes

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 886 mln zł w maju

. "W maju nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup obligacji oszczędnościowych blisko 900 mln zł. To dobry wynik, zwłaszcza że w konsekwencji zmiany parametrów polityki pieniężnej banku centralnego i dostosowaniu warunków oferty do nowych realiów rynkowych obniżeniu uległo oprocentowanie wszystkich

Global Cosmed podniósł prognozę EBITDA za 2019 r. do 19 mln zł

wstępne dane dotyczące zamknięcia 2019 roku, iż spodziewane jest przekroczenie o ponad 10% wybranych parametrów prognozy rocznej" - czytamy w komunikacie, Aktualna prognoza przewiduje wyniki finansowe na rok 2019: - przychody w wysokości 310 mln

Tchórzewski 'nie przypuszcza' by zrezygnowano z budowy Elektrowni Ostrołęka C

czy nastąpi rezygnacja z realizacji inwestycji. Oferty na budowę zostały otwarte pod koniec grudnia. Najniższą cenę zaoferowała China Power Engineering Consulting Group - 4,849 mld zł brutto. Konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems

PGE zdecydowała o sprzedaży spółki zależnej PGE Paliwa

. Węgiel dostępny w ofercie PGE Paliwa charakteryzuje się niską zawartością popiołu i siarki przy jednocześnie wysokiej wartości opałowej, a także niską zawartością pierwiastków takich jak: chlor, fluor, rtęć czy azot. Węgiel importowany przez PGE Paliwa przeznaczony jest głównie dla tych odbiorców, którzy

Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

okaziciela serii B i C, podała spółka. Główni akcjonariusze spółki rozważają opcję sprzedaży części posiadanych przez nich akcji w ramach oferty publicznej. Mo-Bruk podał też, że nie zamierza emitować nowych akcji. "Możliwa jest sprzedaż części akcji przez dotychczasowych

Sprzedam notebook, pierwszy właściciel, mało jeżdżony

Od czego zaczynamy więc kupowanie notebooka na rynku wtórnym? Od analizy. Pierwsza jej część obejmuje wybór odpowiednich parametrów modelu, który chcemy nabyć. Na tym etapie najlepiej nie przywiązywać się do żadnego modelu, wytwórcy, typu sprzętu. Zobacz także: Oczyszczacz powietrza usunie również

Vantage planuje emisję obligacji o wartości nominalnej do 60 mln zł

spółka. "Emisja zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Szczegółowe parametry emisji zostaną określone w warunkach emisji obligacji, które będą stanowiły załącznik do przedstawianej

ML System ma prawa ochronne na nowe wzory szyb w ramach projektu Ultra PV

ultracienkiego szkła hartowanego metodą wymiany jonowej oraz odpowiedni dobór parametrów technologicznych pozwalają na dowolną migrację tej przegrody w pakietach jedno- lub dwukomorowych. Rozwiązanie to w połączeniu z odpowiednim reżimem technologicznym opracowanym przez ML System podnosi funkcjonalność przegród

Okres rękojmi w przetargu

Pytanie Zamawiający jako kryterium pozacenowe przyjął wydłużenie okresu rękojmi. W opisie kryterium przyjęto punktację w przedziale od 24 do 60 miesięcy. Co zrobić z ofertą , w której nie wpisano tego parametru? Czy można przyjąć, że wynosi on 24

GDDKiA ogłosi przetargi na dokończenie S5 na przełomie lipca i sierpnia

;W czwartek, 13 czerwca, otworzymy oferty na prace zabezpieczające na obwodnicy Częstochowy na autostradzie A1 (długość 21,3 km), a do końca tego miesiąca ogłosimy przetarg na dokończenie brakującego fragmentu S3 na wysokości Polkowic (14,4 km)" - czytamy dalej. Z

Idea Getin Leasing odnotowała 21% wzrostu sprzedaży r/r w czerwcu

Samar w listopadzie 2019 r. uruchomiła portal autokatalog.pl, oferujący możliwość spojrzenia na całą ofertę producentów, w tym na bieżąco uzupełnianą listę ponad 200 modeli samochodów reprezentujących 60 marek. Są wśród nich Skoda, Toyota, Volkswagen, Hyundai czy KIA oraz marki premium, takie jak BMW

MR: Internetowy bot pomoże szukać nielegalnych kopciuchów

weryfikację ofert sprzedaży kotłów na paliwo w internecie, poinformowali przedstawiciele resortu. "Oprócz zmian w prawie, które przeprowadziliśmy do tej pory, chcielibyśmy także wzmocnić Inspekcję Handlową, aby mogła skutecznie eliminować tego typu urządzenia z rynku"

Skanska z najtańszą ofertą na odcinek S8 w mazowieckim za 334,8 mln zł

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) ? Skanska złożyła najtańszą ofertę, wartą 334,79 mln zł brutto, na wykonanie "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków ? granica województwa podlaskiego" - odcinek Ia - Wyszków

Ranking kredytów gotówkowych. Gdzie po najtańszą pożyczkę?

, decyduje o tym, czy oferta jest korzystna. A teraz bankowcy tak wywindowali prowizje od kredytów gotówkowych, że coraz częściej dochodzą one do kilkudziesięciu procent, czyli prawie jak w chwilówkach. Szans na obniżkę w tym roku raczej nie ma. Na tym nie koniec - najczęściej banki proponują ubezpieczenie

PKN Orlen złożył w KNF prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji

łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. PKN Orlen planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst. Parametry poszczególnych emisji będą ustalane w

7R planuje centrum logistyczne w Lublinie na łącznie ok. 110 tys. m2

miasta, zaoferuje najemcom obiekty wielofunkcyjne. Znajdą się wśród nich duże hale magazynowe, powierzchnie dostosowane do prowadzenia działalności produkcyjnej oraz małe moduły około 2 tys. m2, typowe dla naszych magazynów miejskich City Flex. Łącząc różne parametry budynków w jednym parku logistycznym

Konsorcjum Torpolu złożyło najtańszą ofertę na odc. linii E75 Czyżew-Białystok

sfinansowanie zamówienia, po dokonaniu badania złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena brutto za wykonanie zakresu podstawowego, podał też Torpol. Torpol specjalizuje się w

Poczta Polska rozpoczyna sprzedaż maseczek ochronnych w placówkach i online

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne wielokrotnego użytku, które będą dostępne w placówkach pocztowych na terenie całego kraju oraz w sklepie internetowym spółki. Poczta planuje także wprowadzenie do oferty żeli do dezynfekcji

Wspólnoty mieszkaniowe z 500-proc. podwyżkami za gaz. Wystarczy jeden sklep na osiedlu, by płacić więcej

kwalifikuje się jako biznes. PGNiG jednak temu zaprzecza: - To nie jest jedyne kryterium. Są dużo większe osiedla ogrzewane gazem, które przekraczają ten parametr, a wciąż są traktowane jako gospodarstwa domowe - deklaruje Rafał Pazura. Rzecznik dodaje, że obecnie PGNiG kupuje gaz ziemny o 600 procent drożej

Murapol przydzielił obligacje serii HA na 2,33 mln zł

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Murapol przydzielił obligacje na okaziciela serii HA o łącznej wartości nominalnej 2,33 mln zł, podała spółka. "Przydziału obligacji dokonano zgodnie z następującymi parametrami

AXA i Comarch Healthcare chcą upowszechnić bransoletki ratujące życie

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Ubezpieczyciel AXA i Comarch Healthcare - spółka zależna od Comarchu, opracowały ubezpieczenie z opaską monitorującą parametry życiowe ubezpieczonego, poinformowała AXA. Opaskę życia i dostęp do opieki będzie można kupić w ramach ubezpieczenia

Ten Square Games: Nowe projekty gier mogą wynieść spółkę 'na nowy poziom'

satysfakcjonującymi parametrami i zacznie od wersji na iOS. Według jego słów, do TSG trafi mniejsza część całkowitych przychodów z gry, ale ze względu na wielkość rynku chińskiego i plany budowy na nim pozycji firma będzie rozwijała dedykowaną Krajowi Środka ofertę. Pernal odniósł się

Konsorcjum Porr PI i Unibep z najtańszą ofertą na odcinek S8 za 404,5 mln zł

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Konsorcjum Porr Polska Infrastructure i Unibep złożyło najtańszą ofertę, wartą 404,47 mln zł brutto, na rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku węzeł Poręba (bez węzła) - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej, o

mBank wyemitował obligacje 10- i 12-letnie o łącznej wartości 750 mln zł

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - mBank wyemitował w ramach oferty prywatnej obligacje 10- i 12-letnie o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł, podała spółka. "Zarząd mBanku [?] wyemitował (w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w Polsce i

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

Jeżeli wykonawca wbrew wymaganiom zamawiającego określonym w treści siwz nie wskaże w złożonej ofercie jakie konkretnie urządzenie oferuje, a posłuży się jedynie parametrami odpowiadającymi wymaganiom zamawiającego, to złożona oferta podlega odrzuceniu

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w maju niższe niż w kwietniu

. "Zmiana warunków oprocentowania obligacji wynika z ich dostosowania do bieżących realiów rynkowych wynikających w głównej mierze ze zmiany parametrów polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny. Obniżeniu ulega oprocentowanie wszystkich oferowanych obligacji przy jednoczesnym zachowaniu

Przetarg - warunki udziału

( ..) Zadanie II - minimum 5 sztuk odkurzaczy o parametrach minimalnych (. .) Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego sprzętu w ramach wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu na Zadanie I i Zadanie II. Oznacza to, że Wykonawca składający ofertę na Zadanie I i

Konsorcjum Porr PI i Unibep wybrane do budowy odcinka S8 za 404,5 mln zł

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Porr Polska Infrastructure i Unibep, warta 404,47 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku węzeł Poręba (bez węzła) - obwodnica

Tower Investments chce przenieść się na GPW z NewConnect w II poł. 2017 r.

;Zarząd emitenta planuje debiut w drugiej połowie 2017 roku, jednocześnie na tym etapie zarząd nie podjął decyzji co do przeprowadzenia oferty publicznej, w tym jej parametrów" - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśliła, że realizacja zamiaru ubiegania się o dopuszczenie

Inpro ma umowę z DM Michael/Ström na organizację emisji obligacji do 20 mln zł

zarejestrowanemu obligacji" - czytamy w komunikacie. Zarząd Inpro wskazał, że szczegółowe parametry emisji obligacji spółki dokonywanej w ramach ww założeń, zostaną ustalone po zakończeniu budowania księgi popytu na obligacje. Kilka dni temu Inpro

Zarząd Elektrowni Ostrołęka wnioskuje o wybór GE Power i Alstom Power System

. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy, które zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5 049 729.000 zł, brutto 6 023 034 950 zł. Zgodnie z wnioskiem, przedmiotowa zgoda zgromadzenia wspólników spółki ma być wyrażona pod

Tajemnice coworkingu. Wynajmujemy biurko "na mieście"

zaczęły weryfikację faktycznego zapotrzebowania na przestrzeń oraz czasami postanowiły renegocjować umowy, co zmusiło wynajmujących do określonych działań. W efekcie dostępność oferty dla małych i średnich firm wzrosła. Z kolei przedłużający się okres pracy zdalnej uświadomił zarówno wielu pracodawcom

To będzie rekord na GPW. Popyt na akcje Allegro 10 razy większy niż wartość oferty

jednak do Polski wejdzie ze swoją ofertą Amazon, Allegro zderzy się z rywalem, który właściwie we wszystkich kluczowych parametrach jest lepszy, większy, bogatszy, lepiej analizuje dane, może oferować lepsze ceny. Agencja Bloomberg podała również, że fundusz Advent International rozważa sprzedaż InPostu

Oferta Torpolu na układ torowy w Jaworznie III za 452 mln zł powyżej budżetu

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Torpol złożył jedyną ofertę, wartą 367,28 mln zł netto, tj. 451,75 mln zł brutto, w postępowaniu spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego przy budowanym bloku energetycznym o mocy 910 MW w Elektrowni

Oferta przetargowa

spełniać parametry minimalne, żądaliśmy certyfikatu jakościowego). Oferent do ceny niższej nie przedstawił certyfikatu jakości. W siwz wyraźnie wskazujemy jak ma zostać wyliczona cena oferty oraz była zamieszczona informacja, że nie dopuszcza się wariantowości cen. Dodam tylko tyle, że jeżeli biorąc do

Marvipol planuje emisję obligacji o wartości do 50 mln zł

;Intencją zarządu spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty niepublicznej, poprzez udostępnienie propozycji nabycia wybranym oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149. Dalsze, szczegółowe parametry planowanej emisji

Lendi z grupy MZN Property uruchomiło Eksperta Kredytowego Online

kredytu w symulacji, modyfikując zadane parametry: np. sprawdzić, o ile spadną odsetki przy skróceniu okresu spłaty, wyjaśnili przedstawiciele spółek. Po wyborze konkretnej oferty kredytu platforma umożliwia przygotowanie i wygenerowanie wniosku kredytowego online. Potem

Strabag IP wybrany do budowy odcinka S8 w mazowieckim za 306,9 mln zł

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - W przetargu na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od Radziejowic do Przeszkody (mazowieckie) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Strabag Infrastruktura Południe, warta 306,9 mln zł

UOKiK: Cyfrowy Polsat zapłaci ogromną karę za utrudnianie dostępu do transmisji Euro 2016

; Docierały do nas wówczas sygnały, że konsumenci są rozżaleni, bo Cyfrowy Polsat dokonał zmian bez uprzedzenia. Naszym zdaniem umyślnie utrudniał dostęp do transmisji, aby skłonić konsumentów do skorzystania z oferty spółki. Jeśli zależało im na meczach, mogli zdecydować się zapłacić za dostęp do transmisji