parametry jakościowe

Marek Okniński

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

Określając kryteria jakościowe zamawiający musi dokonać ich jednoznacznego sformułowania, wskazując te elementy (parametry) które będą podlegały ocenie.

Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

Prawo zamówień publicznych nie eliminuje stosowania kryteriów niewymiernych, należy jednak przestrzegać wymogu ich odpowiedniego opisania odnośnie do informacji, jakie są konieczne do uzyskania punktacji w danym zakresie/przedziale.

"Rozwiązania nie gorsze od wymaganych, funkcjonalnie możliwe do zastosowania" - czy to właściwy opis równoważności?

Zamawiający, który opisuje parametry przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie konkretnych znaków towarowych, norm itp. jest i był, bezwzględnie zobowiązany określić kryteria równoważności tj. parametry kluczowe, których spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia, będzie jednoznaczne ze spełnieniem wymogów w zakresie równoważności.

Jak opisywać przedmiot zamówienia z użyciem znaków towarowych?

parametry bądź cechy, na podstawie których zamawiający uzna, że np. produkt marki X jest równoważny ze wskazanym w opisie produktem marki Y. W praktyce kryteria równoważności będą odnosić się do kluczowych parametrów, gdyż raczej nie zdarzy się, że produkt marki X będzie miał wszystkie parametry

Za dużo benzyny. Rząd obniży wymogi jakościowe

Za dużo benzyny. Rząd obniży wymogi jakościowe

Dobrej jakości benzyna ułatwi uruchomienie silnika zimą, a w czasie letnich upałów będzie utrudniać powstawanie korków parowych, które dławią pracę silnika i mogą nawet doprowadzić do jego zatrzymania.  Takie cechy jakościowe benzyny określają parametry dotyczące m.in. prężności par i indeksu

Vigo System ma umowę sprzedaży detektorów podczerwieni wartych ok. 13,7 mln zł

niedotrzymania określonych parametrów jakościowych lub znacznych opóźnień dostawy. Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku płatności ze strony kontrahenta powyżej przyjętego w umowie limitu" - czytamy w komunikacie. Vigo System jest światowym liderem w produkcji

UOKiK: 1,37% losowych próbek paliw nie spełniło wymagań w 2019 r.

jakościowych paliw ciekłych było w województwach: zachodniopomorskim (13,64%) i lubuskim (13,04%)" - czytamy dalej. Najczęściej kwestionowanymi parametrami w przypadku oleju napędowego były: tzw. stabilność oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach

Tauron Wydobycie uruchomi kompleks technologiczny podwyższający jakość paliw

, poprawie technologii wzbogacania i realizacji wszystkich zaplanowanych działań unowocześniliśmy kluczowe węzły technologiczne zakładu przeróbki węgla, co umożliwi otrzymywanie produktu odznaczającego się lepszymi parametrami jakościowymi dostosowanymi do potrzeb odbiorców" - podsumował Cudny

PGE zdecydowała o sprzedaży spółki zależnej PGE Paliwa

nie posiadają odpowiednich instalacji oczyszczania spalin, a wobec tego nie mogliby dotrzymać norm środowiskowych spalając węgiel o innych parametrach jakościowych, podano także. Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku

Gaz-System wznowił odbiór gazu z gazociągu jamalskiego

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Gaz-System wznowił dziś o godzinie 6:00 odbiór paliwa do krajowego systemu przesyłowego w Punkcie Wzajemnego Połączenia (PWP) z gazociągu jamalskiego w związku poprawą parametrów jakościowych gazu ziemnego, podała spółka

Grupa Lotos: Zapasy pozwalają na utrzymanie ciągłości produkcji rafinerii

dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Ze względu na pogorszenie się parametrów jakościowych rosyjskiej ropy REBCO Ministerstwo Energii podjęło decyzję o wstrzymaniu dostaw surowca w punkcie Adamowo. "W celu ochrony polskiego systemu

Vigo System ma umowę na budowę zakładu produkcyjnego kosztem 27 mln zł brutto

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Vigo System zawarł z Firmą Budowlaną Anna Bud umowę na budowę nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych w Ożarowie Mazowieckim, podała spółka. Wartość umowy to 27 mln zł brutto

Tauron Wydobycie uruchomił kompleks technologiczny zwiększający wydajność

odbiorców do ogrzewania domów. Lepsze będą także parametry jakościowe produktów w dostosowaniu do obiektywnych warunków funkcjonowania na rynku z zachowaniem obecnych norm jakościowych obowiązujących w Polsce" - czytamy w komunikacie. Szacowana wielkość produkcji sortymentów

Oferta Aldesa Construcciones Polska za 692,5 mln zł wybrana na odcinek S7

musiała spełniać stawiane przez nas kryteria i parametry jakościowe, funkcjonalne i eksploatacyjne. "Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców. W tym celu wykonawcy

Projekt nowelizacji ws. monitorowania jakości paliw skierowany do uzgodnień

wymagania jakościowe dla tych paliw oraz umożliwiona zostanie ich kontrola. "Wprowadzenie wymagań jakościowych dla paliw stałych będzie miała perspektywicznie pozytywny wpływ na parametry jakościowe powietrza (zwłaszcza na terenach zurbanizowanych) oraz w konsekwencji na stan

PGE: Ponad 90% węgla na potrzeby grupy w 2020 roku będzie pochodziło z Polski

dedykowany jest głównie dla tych odbiorców, którzy nie posiadają odpowiednich instalacji oczyszczania spalin, a wobec tego nie mogliby dotrzymać norm środowiskowych spalając węgiel o innych parametrach jakościowych, poinformowano W sierpniu br. zarząd PGE podjął decyzję o sprzedaży

Grupa POLOmarket inwestuje w trzecie centrum logistyczne

zostały zoptymalizowane, skrócone do minimum. Pozwoli nam to skuteczniej pracować nad wszystkimi parametrami jakościowymi, a także nad współczynnikami produktywności, które przekładają się ostatecznie na koszt logistyki. Przygotowujemy się do otwarcia większej liczby sklepów, więc oddanie 3. CL jest dla

UOKiK: Pogorszyła się jakość diesla na stacjach paliw w 2018 roku

paliwa, z których jedynie 6 (0,8%) nie spełniało norm jakościowych. W 2017 roku uchybienia stwierdzono w przypadku 13 spośród 800 próbek (1,6% nieprawidłowości). Najczęściej kwestionowanym parametrem jakościowym w odniesieniu do oleju napędowego były tzw. stabilność oksydacyjna

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego dostawcę, wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań, co do parametrów technicznych, które uniemożliwiają ubieganie się niektórych wykonawców o udzielenie zamówienia, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw

substancji. Zmiany te mają również na celu uporządkowanie rynku paliw stałych i umożliwienie konsumentom zakupu paliw stałych spełniających wymagania jakościowe dla paliw przeznaczonych do sektora komunalno-bytowego" - czytamy w informacji. Nowe przepisy zmieniają i

Gaz-System planuje wznowić odbiór paliwa z gazociągu jamalskiego w piątek

wznowienie odbioru od najbliższego piątku od godz. 6:00. "Obecnie gaz nie spełnia parametrów jakościowych określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Przesyłowego (IRiESP). GAZ-SYSTEM wstrzymał odbiór gazu w punkcie PWP od 21 czerwca 2017 r. od godz. 6.00

Kryteria pozacenowe

Kryteria pozacenowe

kryteria pozacenowe powinny mieć charakter uzasadnionych - wyrażających określone priorytety zamawiającego. Oznacza to tyle, że w kryteriach pozacenowych winny być zapisane te parametry, cechy czy właściwości zamawianego przedmiotu, które powodują, że jest on lepszy od innego

Tauron Wydobycie uruchomił 3 nowe ściany, o zdolności 10-13 tys. ton węgla/ dobę

szacujemy na ponad 2 mln ton. To pokłady o dobrych parametrach jakościowych. Uruchamiamy nowe ściany, ale i pracujemy nad poprawą efektywności pracy naszych zakładów górniczych. Przygotowywany jest program funkcjonowania i optymalizacji kosztowej dla spółki. Naszym priorytetem pozostaje zakończenie

KNF: ESMA zaleca podjęcie działań w zakresie skutków koronawirusa Covid-19

; - Ujawnianie informacji rynkowych - Emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w

MPiT: Są rozporządzenia wykonawcze do ustawy o monitorowaniu jakości paliw

nad brzmieniem finalnej wersji rozporządzeń wykonawczych Ministerstwa Energii, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Środowiska osiągnęły porozumienie co do parametrów jakościowych miałów węglowych definiowanych w tabelach 5 i 6 rozporządzenia w sprawie norm jakości paliw

Sześć ofert na inwestycję za około 350 mln zł. Bez niej pogłębienie toru wodnego nie ma sensu

Samo pogłębienie wspomnianego toru wodnego wykonuje Urząd Morski w Szczecinie (prace właśnie się rozpoczęły), to rolą zarządu portu jest dostosowanie portowych nabrzeży w Szczecinie do nowych parametrów toru wodnego. Dwie duże inwestycje w porcie Stąd w rejonie Kanału Dębickiego niezbędna jest

JSW: W złożu Bzie-Dębina 2-Zachód nawiercono pierwsze pokłady węgla

węgla uzyskany podczas wiercenia przekazywany jest systematycznie do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego JSW, gdzie prowadzone są badania parametrów jakościowych uzyskanego węgla, ze szczególnym naciskiem na jego parametry koksownicze, podano także. Badania będą

Pierwsza polska lokomotywa na wodór ma być gotowa jeszcze latem. W płockiej rafinerii przetestuje ją Orlen Koltrans

się z nim. Jest łatwopalny i wybuchowy, wystarczy mała nieszczelność i może dojść do wycieku. Jednocześnie wiele osób pokłada w wodorze spore nadzieje ze względu na parametry fizyczne i chemiczne. Co więcej, wodór jest szeroko dostępny i czysty. Budowa prototypu w toku Pesa dwa lata temu uczyniła

Poczta wygrała przetarg w sądach. Zero punktów za jakość, a za umowę chce o 1 mld zł więcej

jakościowe (40 proc. wagi oceny oferty) dostała zero punktów. W kryterium wolumen doręczenia D+5 – 0 pkt; W kryterium termin zwrotu przesyłki – 0 pkt; w kryterium termin zwrotu ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) – 0 pkt. Budżet? Oferta Poczty Polskiej jest o prawie miliard złotych wyższa

Rządzący powinni brać pod uwagę więcej niż jeden model rozprzestrzeniania się epidemii

parametry trzeba usunąć, a inne uprościć. Często złożone układy, a takim układem jest właśnie epidemia, są bardzo podatne na małe zmiany. Wszelkie modele, które będą próbowały przewidywać całość takiego zjawiska, prawdopodobnie nie będą się sprawdzać. Dlatego należy maksymalnie układ uprościć - jeśli chcemy

Energa Operator rozpoczyna budowę magazynu energii o mocy 1 MW w Czernikowie

, zwiększających elastyczność pracy sieci. System elektroenergetyczny powinien zostać przygotowany na znaczne i nagłe zmiany poziomu wytwarzanej i konsumowanej energii. Inteligenta sieć to taka, która dzięki mechanizmom elastyczności, jest w stanie dostarczyć odbiorcom energię o najwyższych parametrach

Sejm przyjął ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

świadectwo jakości dla paliw sprzedawanych do sektora komunalno-bytowego. "Świadectwo takie określi niezbędne dla kupującego parametry paliwa stałego. Dzięki temu kupujący uzyska rzetelną wiedzę na temat nabywanego produktu. Za wprowadzenie do obrotu paliw niezgodnych z

innogy Stoen Operator zrealizuje projekt z zakresu smart grid w Warszawie

parametry jakościowe również w przypadku występowania wybranych zakłóceń i zmian w rozpływach mocy powodowanych przez zmieniający się charakter odbiorów i rozwój źródeł rozproszonych ? powiedział ,enedżer ds. planowania rozwoju sieci innogy Stoen Operator Piotr Dukat, cytowany w komunikacie

Ciech uruchamia w Niemczech nową linię do produkcji specjalistycznej sody

się najwyższym stopniem czystości i ściśle określonymi parametrami granulometrycznymi. Właściwości fizyczne i chemiczne tego produktu są regulowane ścisłymi restrykcjami jakościowymi i są weryfikowane przez firmy farmaceutyczne w cyklicznie przeprowadzanych audytach zakładów produkcyjnych. Produkcja

Rząd przyjął pakiet przepisów ws. monitorowania jakości paliw stałych

określa parametry jakościowe paliw stałych. "Szczegółowe wymagania jakościowe dotyczące paliw wprowadzanych na rynek, w tym również wymagania dotyczące maksymalnego poziomu zasiarczenia węgla sprzedawanego do gospodarstw domowych, określone zostaną w rozporządzeniu ministra

Mabion ma pozytywną rekomendację NCBR ws. wniosku o dofinansowanie

się wyższymi parametrami jakościowymi względem leku referencyjnego (MabThera) w zakresie profilu czystości. "Jednym z celów projektu będzie udowodnienie, w ujęciu analitycznym, zgodności parametrów leku wytwarzanego dziś w skali średniej (2x250 l), która stanowi źródło

Alchemia otrzyma dofinansowanie z NCBR na projekt dot. walcowania rur

technologia walcowania rur bezszwowych ze stali stopowych o projektowanych parametrach jakościowych przeznaczonych dla przemysłu energetycznego i wydobywczego" realizowanego w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka. Całkowity koszt realizacji projektu

Alechemia otrzyma dofinansowanie z NCBR na projekt dot. walcowania rur

technologia walcowania rur bezszwowych ze stali stopowych o projektowanych parametrach jakościowych przeznaczonych dla przemysłu energetycznego i wydobywczego" realizowanego w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka. Całkowity koszt realizacji projektu

XTPL rozpoczął realizację pierwszego komercyjnego zamówienia

sektorze wyświetlaczy. "Realizując projekty dla partnerów z branży wysokich technologii, wielokrotnie otrzymywaliśmy potwierdzenia doskonałych parametrów jakościowych nanotuszu syntezowanego w XTPL. Jest to jeden z kluczowych elementów naszej metody, chroniony

Tauron Wydobycie uruchomił dwie kolejne ściany w zakładach Sobieski i Janina

Tauron Wydobycie, tj. budowy poziomu 800 metrów. Węgiel pochodzący z tej ściany charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi, co ma szczególne znaczenie w kontekście zasilania nowego bloku energetycznego 910 MW Grupy Tauron w Jaworznie, podkreślono. Na poprawę wydajności

Prairie Mining będzie wydobywać węgiel koksujący w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

, podała spółka. "Dzięki znakomitym parametrom jakościowym węgiel z KWK Jan Karski może być sprzedany za wyższą cenę. Prairie dostrzega duże i rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj surowca ze strony europejskiego przemysłu stalowego. Wysokojakościowy węgiel koksujący typu 34

Tauron uruchomi pierwszą ścianę na poziomie 800 m w ZG Janina w I kwartale

w maszyny i urządzenia, podano także. "Zasoby w planowanej do uruchomienia ścianie to ponad 900 tys. ton węgla kamiennego. Pokład ten charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowym węgla. Dobową zdolność wydobywczą ściany w jej normalnym biegu szacuje się na ok

Strategia JSW przewiduje wzrost wydobycia węgla do ok. 18 mln ton w 2030 r.

%, - Rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych, - Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach

Ciech Sarzyna rozważa podniesienie zdolności produkcyjnych żelkotu sanitarnego

poliestrowych. Już dziś rozważamy zwiększenie poziomu jego produkcji, by sprostać zapotrzebowaniu i zainteresowaniu ze strony zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów na SaniGel oraz pozostałe żelkoty wchodzące w obecne i przyszłe portfolio Ciech. Nasi partnerzy pozytywnie ocenili walory jakościowe i

Byle jaki węgiel zniknie z rynku. Będzie zakaz sprzedaży odpadów i mułów węglowych

. Każda partia węgla będzie musiała mieć świadectwo jakości potwierdzające parametry danego paliwa. Sprzedawca będzie miał obowiązek przedstawić świadectwo informujące kupującego m.in. o zawartości siarki, popiołu czy wilgotności oferowanego paliwa. Jeśli ich zawartość nie będzie zgodna z limitami

"Kominki to mniej niż 1 proc. emisji w skali kraju". Branża mówi o niesprawiedliwej nagonce

zanieczyszczenie powietrza przyjęto w 13 województwach. 13 województw z antysmogowymi uchwałami Pierwszym była Małopolska, gdzie w 2017 r. weszły w życie wymogi dla instalacji grzewczych i ograniczenia stosowania w kotłach, piecach i kominkach najgorszych jakościowo paliw – mułów i flotokoncentratów. Podobne

Ciech zakończy inwestycję o wartości 100 mln zł w Niemczech w 2019 r.

produktu. Potwierdziliśmy również parametry jakościowe produktów u klientów końcowych. Kolejnym, naturalnym etapem rozwoju naszej działalności w tym obszarze była decyzja o modernizacji naszych zakładów w Stassfurcie i dynamicznym wejściu na rynek sody o najwyższej jakości, stosowanej m.in. w farmacji i

Walka ze smogiem. Rząd wciąż liczy na cud

;. Eksperci doceniają też wprowadzenie rozporządzenia dla norm węgla i prowadzenie kontroli. Ale znów zaznaczają: "parametry jakościowe dla węgla należy podnieść i wprowadzić obowiązkowe normy dla pelletu." Walka ze smogiem. 850 tys. starych gratów z zagranicy w rok i się dusimy Najgorzej PAS ocenia

Kryteria oceny ofert przetargowch

będzie ich wykonawcą. Zdaniem KIO wielość parametrów technicznych wyklucza rzeczy z kategorii dostaw o ustalonych standardach jakościowych - nie są one ze sobą idealnie porównywalne przy pomocy jedynie kryterium ceny. Ponadto wskazano, że ustawodawca dopuszczając zastosowanie trybu zapytania o cenę w

Europejskie niebo zamknięte dla Japończyków. Efekt afery związanej z Kobe Steel

Kobe Steel fałszował parametry produktów z miedzi i aluminium. Afera uderzyła w japońską gospodarkę i postawiła firmę w dramatycznej sytuacji. Proceder był prosty - jeśli jakaś partia produktów nie spełniała kryteriów jakościowych, to zmieniano je tak, aby wynik był pozytywny i produkt mógł zostać

PG Silesia: Mniejsze wydobycie przez PGG groziłoby dramatyczną sytuacją na rynku

przepustowości w portach. Możliwość importu np. węgla amerykańskiego może być także ograniczona jego parametrami jakościowymi. "Całość naszej produkcji w tym roku to 2 mln ton" - powiedział także prezes. W ramach tej liczby PG Silesia produkuje 500

Mabion otrzyma od NCBiR ok. 27 mln zł dofinansowania na rozwój projektu

innowacyjnego w skali światowej leku biotechnologicznego MabionCD20 (biopodobny do rituximab), cechującego się wyższymi parametrami jakościowymi względem leku referencyjnego (MabThera) w zakresie profilu czystości, podała spółka. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Biznes jak prawdziwy, choć to tylko symulacja. Pierwsza taka pomoc naukowa na świecie

, zbiorów, sprzedaży, można też zwiększać lub zmniejszać potencjał sprzętu. W grę wchodzą także czynniki losowe typowe dla tej branży. Możemy zmagać się np. ze zbyt dużymi opadami albo suszą – opowiada prof. Nowosielski. Włącza grę: widać budynki gospodarcze, pola ze szczegółowymi parametrami gleby

KGHM: w Sierra Gorda wchodzimy w fazę intensywnego myślenia o kosztach

poziomem 60% uzysku, przy czym jako w pełni satysfakcjonujący poziom KGHM uważa 65%. "To istotny wzrost uzysku dzięki lepszym parametrom jakościowym rudy. Jako że cena molibdenu również wzrosła, wyniki w tym zakresie są lepsze od oczekiwań" - stwierdził prezes Radosław

PGE pracuje nad projektami magazynowania energii o wst. szac. mocy ok. 40 MW

energii o mocy ok. 10 MW zlokalizowany w sąsiedztwie stacji 110/15 kV Orla, służący potencjalnie zmniejszaniu strat sieciowych, poprawie parametrów jakościowych energii elektrycznej i badaniu możliwości świadczenia usług systemowych, oraz magazyn energii o mocy 20 MW zlokalizowany w sąsiedztwie stacji 110

PGNiG zdecydowało o wznowieniu gromadzenia zapasów gazu ziemnego

systemu przesyłowego w Punkcie Wzajemnego Połączenia (PWP) z gazociągu jamalskiego w związku poprawą parametrów jakościowych gazu ziemnego PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu

Kryteria oceny ofert przetargowych

. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), zwanej dalej "ustawą Pzp", kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne

Impexmetal chce zwiększać udział produktów wysokomarżowych w miksie

wielowarstwowych przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej, a także zwiększy nasze możliwości w zakresie produkcji wyrobów dla przemysłu opakowaniowego. Inwestujemy także w innych zakładach. W ZM Silesia zakupiono nowy piec do produkcji bieli cynkowej, pozwalający nie tylko na uzyskiwanie lepszych parametrów

Tauron: Budowa nowego bloku w Jaworznie zaawansowana w 87%

odległości realizowanych dostaw z zakładów górniczych. Paliwo będzie pochodziło głównie z Zakładu Górniczego Sobieski. Parametry jakościowe pochodzącego z tego zakładu miału węglowego, a w szczególności bardzo niska zawartość chloru, są najbardziej odpowiednie do eksploatacji nowego bloku energetycznego w

Murapol sprzedał 3 674 mieszkania, przekazał 3 124 w 2019 r.

. "Miniony rok był kolejnym pomyślnym okresem dla branży mieszkaniowej, rynek stale rósł i mimo wzrostów cen mieszkań popyt utrzymywał się na wysokim, stabilnym poziomie. Dla nas także był to bardzo dobry czas, w którym wypracowaliśmy satysfakcjonujące nas wyniki wszystkich parametrów operacyjnych

Tauron: Na budowie Szybu Grzegorz rozpoczęto drążenie szybu głębinowego

inwestycje, które pozwolą usprawnić prace w naszych kopalniach i tym samym zwiększyć ich efektywność. Prace na budowie Szybu Grzegorz realizowane są zgodnie z harmonogramem. Usprawnienia w wydobyciu w ZG Sobieski są tym bardziej istotne, że ze względu na optymalne parametry jakościowe wydobywanego węgla, to

Kryteria oceny ofert przetargowych

ustalonych standardach jakościowych. Zamówienia publiczne w zakresie usług gastronomicznych Zamawiający decydując się na udzielenie zamówienia w zakresie usług gastronomicznych opisuje przedmiot zamówienia na pomocą szeregu parametrów odnoszących się do

Resort energii chce nas truć siarką z polskiego węgla. Rządowa awantura o jakość paliw w piecach

Ministrów. Potem trafi na posiedzenie rządu. Ile siarki w węglu? Jak ustaliła „Wyborcza”, z rozporządzenia, które miało pomóc Polsce walczyć ze smogiem, resort energii usunął jednak jeden arcyważny punkt – parametry dla siarki zawartej w węglu. Ministerstwo kierowane przez Krzysztofa

Płytki nowej generacji

proces produkcji płytek odbywa się poprzez prasowanie. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala uzyskać najwyższe parametry jakościowe płytek. Są bowiem cieńsze (od 6 do 10 mm grubości w zależności od rozmiaru) i lżejsze, a przy tym tak samo wytrzymałe i trwałe. W firmie Tubądzin

JLL: W Polsce przybyło 168 tys. m2 powierzchni handlowej w I poł. 2018 r.

dostosowywanie się do oczekiwań klientów i nowe koncepty. "Rynek nadal przygląda się możliwym efektom ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Najemcy po dostosowaniu się do nowej legislacji analizują przepływ klientów oraz parametry sprzedażowe. Równocześnie, można zaobserwować

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

kryterium jakościowego. Wbrew powyższemu twierdzeniu skład orzekający KIO uznał, że zamawiający nie ma obowiązku kilkukrotnego powtarzania w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o konieczności przedkładania dokumentów przetłumaczonych na język polski. Wystarczającym wskazaniem w

Biznes w pandemii "Maseczki? Tylko z Polski"

maseczek? - To bawełniane maseczki z dwu- lub trzywarstwowej dzianiny, najlepiej z wewnętrzną warstwą zawierającą mikrokapsułki z jonami srebra, stanowiącą barierę dla wirusów. Takie maseczki mają wystarczające parametry higieniczne, a można się w nich czuć swobodniej. Tu cenę maksymalną powinien w czasie

Serinus będzie starać się o dopuszczenie gazu z Moftinu do systemu przesyłu

starania o wprowadzenie gazu do systemu przesyłu Transgazu. "Budowa zakładu przetwarzania gazu Moftinu została zakończona i jest on gotowy do przetwarzania gazu o ciśnieniu analogicznym do parametrów stałej produkcji. Tym niemniej Serinus oczekuje na instalację dwóch

Grupa Tubądzin wybuduje w Sieradzu nową fabrykę, zatrudni w niej min. 107 osób

podłogowych i fasadowych wytwarzanych w dużych i bardzo dużych formatach. Zgodnie z przyjętą strategią grupy Tubądzin, efektem realizowanej inwestycji będzie poszerzenie jej oferty o kolejne kolekcje produktów charakteryzujących się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi i atrakcyjnym wzornictwem, podano

Tauron: Szyb Grzegorz jako pierwszy w Polsce będzie głębiony z wieży szybowej

. Usprawnienia są tym bardziej istotne, że ze względu na optymalne parametry jakościowe wydobywanego węgla to głównie ZG Sobieski będzie dostarczał paliwo dla zlokalizowanego nieopodal nowego bloku energetycznego Grupy Tauron 910 MW. Szyb o średnicy 7,5 m i głębokości 870 m początkowo

Scope Fluidics opracował panel PCR|ONE wykrywający koronawirusa

inżynieryjnych, zapewniających przeprowadzenie testów diagnostycznych o wysokich parametrach jakościowych, przeprowadzenie serii testów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowanie dokumentacji związanej z systemem zarządzania jakością

T-Mobile Polska zapowiada wchodzenie w kolejne obszary biznesowe w 2018 r.

. Strony postanowiły zakończyć negocjacje do dnia 30 czerwca 2018 roku. Dzięki potencjalnej współpracy T-Mobile Polska uzyska, na równych parametrach jakościowych, pełny dostęp do sieci światłowodowej Orange Polska w obszarach regulowanych i nieregulowanych, to jest do około 5 milionów gospodarstw domowych

Twórcy nowych badań chcą wstrząsnąć rynkiem. Problem: wysokie koszty

najmniej dwa modele planowania - zasięgowy, koncentrujący się na policzalnym dotarciu do reklamy oraz jakościowy, uwypuklający zaangażowanie czytelnika - przyznaje Sarnecka. W ramach projektu przebadano sto tytułów (nie tylko Bauera). Kolejna fala badania ma być przeprowadzona jesienią. Wydawnictwo nie

Sieci z odzieżą zaczynają się bać fałszowania składu ubrań. Dlaczego? Zostały dociśnięte

jednocześnie gwarantuje skład surowcowy i parametry techniczne tkaniny. A później bada ją laboratorium spółki. Przy odzieży, której produkcja odbywa się poza Polską, dostawca musi przedstawić szczegółowe deklaracje dotyczące składu surowcowego wyrobów na etapie próbek jakościowych (przed zamówieniem) oraz

Kukułcze jajo rosyjskiej ropy. Problemy ze sprawdzaniem zanieczyszczeń

zanieczyszczeń surowca, do 24 kwietnia, kiedy Polska wstrzymała jej odbiór. „Między 19 a 24 kwietnia z kierunku wschodniego przesłano dla klientów w Polsce i Niemczech około 691 tys. ton zanieczyszczonego surowca, ale ropa naftowa niespełniająca parametrów jakościowych mogła być przesyłana do Polski od 15

Tauron zakończył budowę poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina

ludzi. Pozwoli także na maksymalizację efektywnego czasu pracy w rejonach robót górniczych poprzez skrócenie czasu dojścia do rejonu prowadzonych robót oraz eksploatację wiodącego pokładu 207 charakteryzującego się węglem o wysokiej wartości energetycznej i bardzo dobrych parametrach jakościowych

Oferta przetargowa

spełniać parametry minimalne, żądaliśmy certyfikatu jakościowego). Oferent do ceny niższej nie przedstawił certyfikatu jakości. W siwz wyraźnie wskazujemy jak ma zostać wyliczona cena oferty oraz była zamieszczona informacja, że nie dopuszcza się wariantowości cen. Dodam tylko tyle, że jeżeli biorąc do

Program naprawczy KHW zakłada m.in. zbycie części aktywów do SRK

parametrach jakościowych odpowiadających rynkowemu zapotrzebowaniu, a także zapewnienie dostępu do źródeł finansowanie poprzez uwiarygodnienie spółki jako stabilnego podmiotu gospodarczego. Program zakłada wydobycie i sprzedaż węgla na poziomie 11 mln ton w 2015 r. i 10 mln ton w

W rządzie narasta konflikt o czyste powietrze. Emilewicz i Woźny kontra Tchórzewski i lobby węglowe

później Tchórzewski bez wiedzy premiera przygotował projekt rozporządzenia o normach dla węgla, z którego usunięto parametr o dopuszczalnej ilość siarki. W uzasadnieniu minister energii napisał, że normy dostosowano pod [zły] węgiel z polskich kopalń. Po awanturze resort energii przywrócił siarkę, ale w

Wstrzymano dostawy z gazociągu jamalskiego dla Polski. Bo jakość gazu z Rosji jest kiepska

W środę w południe Gaz-System ogłosił, że nie może dostarczać do krajowego systemu gazociągów gazu dostarczanego z Rosji tranzytowym rurociągiem jamalskim z powodu nagłego pogorszenia jakości surowca wysyłanego przez Gazprom. „Obecnie gaz nie spełnia parametrów jakościowych określonych w

KNF: Część banków z dodatkowym wymogiem kapitałowym nie wypłaci dywidendy

obcych, w którym są wysokie wskaźniki wartości kredytów do zabezpieczenia. To jest funkcja tego, jaki bank miał apetyt na ryzyko, na to nakłada się parametr jakościowy, związany ze sposobem zarządzania tym ryzykiem" - powiedział Kwaśniak. Dodał, że część banków nie będzie

PGO planuje certyfikacje wyrobów dla kolei w UE i liczy na wzrost eksportu

Piotrkowie Trybunalskim tworzone będą odlewy o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i jakościowych. Wartość obu realizowanych projektów to 85 mln zł. Zgodnie z opublikowanym niedawno raportem kwartalnym, przychody ze sprzedaży grupy PGO wyniosły ponad 109 mln zł w I kw

Przekręt na drogach? Prokuratura: nawierzchnia niezgodna z umową i normami

także polecił przeprowadzenie późniejszych badań jakościowych nawierzchni [które były podstawą odbioru inwestycji - przyp. red.] w taki sposób, by potwierdziły wymagane parametry, podczas gdy w rzeczywistości te drogi ich nie spełniały - informuje Daniel Prokopowicz, rzecznik kieleckiej prokuratury

Plan naprawczy KWK 'Makoszowy' zakłada powrót do rentowności w 2016 r.

wykorzystania dzierżawionych maszyn i urządzeń, ograniczenie kosztów utrzymania infrastruktury powierzchniowej, zmniejszenie kosztów produkcji węgla do poziomu poniżej 230 zł/t oraz stabilność parametrów jakościowych produkowanego węgla. "To bardzo istotny dokument, ponieważ

Orange Polska uruchomił komercyjnie usługę Voice over LTE

wykorzystaniu sieci 4G/LTE" - powiedział prezes Orange Polska Jean-François Fallacher, cytowany w komunikacie. "Inwestujemy w naszą sieć i badania, żeby zapewnić klientom najnowocześniejsze i najlepsze jakościowo usługi na rynku. VoLTE to przyszłościowa technologia

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

zamówienia publicznego ustawodawca postanowił, że co do zasady kryterium ceny będzie mogło być zastosowane jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy, jeżeli przedmiot zamówienia będzie powszechnie dostępny, dodatkowo charakteryzując się ustalonymi standardami jakościowymi. * Biorąc

PGNiG zakończyło rozbudowę podziemnego magazynu gazu Brzeźnica

odbioru gazu oraz poprawę parametrów jakościowych gazu oddawanego z magazynu do sieci przesyłowej" - czytamy dalej. Na terenie województwa podkarpackiego PGNiG SA eksploatuje 3podziemne magazyny gazu ziemnego. Poza Brzeźnicą są to: PMG Husów (powiat łańcucki) o pojemności

UKE dokonał dodatkowej rezerwacji na 800 MHz dla T-Mobile za 2,02 mld zł

przydział częstotliwości pozwoli na efektywne wykorzystanie przydzielonych częstotliwości, gdyż ze względów technicznych agregacja częstotliwości pozwala na świadczenie usług telekomunikacyjnych o lepszych parametrach jakościowych, podkreślono w informacji. "Warto dodać, że

KGHM: Aktualizacja strategii w I kw. 2017, kluczowe elementy możliwe wcześniej

. W przypadku Sierra Gorda nastąpi weryfikacja długoterminowego planu Life of Mine. Zarząd podkreślił aktualne trudności z uzyskiem jakościowej miedzi w tzw. transition zone (trwają prace nad zdefiniowaniem parametrów tej strefy), ma być opracowany program obniżki kosztów, a także przeprowadzone

Po tekście "Wyborczej" WUG kontroluje kopalnie. Życie górników zagrożone

niezawodności sprzętu ochrony dla górników przy rozstrzyganiu przetargów. Nie może być tak, że cena wygrywa z bezpieczeństwem - stwierdził Piotr Litwa. Dodał, że z przeprowadzonych kontroli wynika, że producent aparatów nie zachowuje powtarzalności parametrów jakościowych. Problemy z

Kutno reanimuje polską motoryzację. Nowa "Syrena" wyjechała na ulice. A to dopiero początek

blisko czołówki lub nawet w czołówce zasięgu elektrycznych samochodów, które są na rynku - twierdzi Stasiak. Zmienić mają się jednak nie tylko parametry techniczne.  Nowe "syrenki" nie wyglądają jeszcze tak, jak wymarzyli sobie konstruktorzy. W ostatecznej wersji nadwozia, autorstwa

Firma w sieci. Od czego zacząć i co robić, żeby wypromować swój biznes w internecie?

poszukać źródła naszych najlepszych klientów. Pamiętajmy, że instalacja kodu Google Analytics to nie tylko wrzucenie kodu śledzącego na stronę, to również prawidłowe ustawienie parametrów śledzenia naszych użytkowników - wyjaśnia Marcin Łukiańczyk, specjalista ds. e-commerce, prowadzący bloga smartideas.pl

Opis przedmiotu zamówienia

istotne i mają znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania zamawiającego, to należy je uwzględnić przy sporządzaniu opisu. Podkreślić też trzeba, że na wybór najlepszych dla zamawiającego rozwiązań wpływ mają również kryteria oceny ofert, które mogą dotyczyć również parametrów

NIK: Do 100 lat potrwa osiągnięcie wymaganego poziomu stężeń pyłów zawieszonych

regulujące wymogi dla kotłów na paliwa stałe dotyczy tylko nowych kotłów, natomiast w użytkowaniu w dalszym ciągu pozostaną urządzenia grzewcze, które charakteryzują się wysokimi parametrami emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ważniejsze jest jednak to, że aby uregulowania te mogły realnie przyczynić się do

Mondelez otworzył centrum badań pod Wrocławiem, docelowo zatrudni 250 osób

prace nad nowymi recepturami słynnych marek czekolady i ciastek" - czytamy w komunikacie. We wrocławskim ośrodku pracuje szereg specjalistów, poczynając od technologów żywności, przez ekspertów z zakresu prawa żywnościowego, testów konsumenckich, badań jakościowych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

, - w zakresie realizacji obowiązku znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, - w zakresie parametrów jakościowych, fizyko-chemicznych oraz tożsamości i jakości paliw silnikowych w celu ustalenia właściwej stawki podatku akcyzowego

Inwestujemy w oczyszczacz powietrza. Podpowiadamy, jak dobrać urządzenie i ile to kosztuje

pomieszczenia w metrach kwadratowych, w którym będzie ono działało skutecznie (zakłada się przy tym wysokość pokoju, tj. 2,7 m). Równie ważnym parametrem jest wydajność oczyszczacza, określana wielkością przepływu powietrza w metrach sześciennych na godzinę za pomocą wskaźnika CADR. Jest on międzynarodowym

900 W, czyli Unia Europejska pozbawia mocy odkurzacze

, lecz także inne parametry jakościowe. I tych parametrów producenci muszą się trzymać. – W 2017 r. w dyrektywie unijnej dodatkowo zwrócono uwagę na komfort podczas odkurzania – wprowadzono m.in. maksymalny poziom reemisji kurzu czy hałasu, które wynoszą odpowiednio 1 proc. i 80 dB(A) &ndash

Idea Bank nie spodziewa się jednorazowych rezerw w III i IV kw. 2018 r.

. Obecnie bank generuje wyższą jakościowo sprzedaż, ale stanowi ona tylko część portfela. Wskaźnik NPL wyniósł 10,8% na koniec czerwca br. wobec 8,6% rok wcześniej. Koszt ryzyka w wysokości 1,9% nie zmienił się w skali roku. "Przyrost NPL wynikający

Wielka kontrola stacji benzynowych. Zobacz, na których paliwo nie spełniało wymagań [LISTA]

Inspekcja Handlowa zaprezentowała wyniki kontroli stacji benzynowych prowadzonych od 20 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Ze sprawdzonych 1395 stacji 65 oferowało paliwo złej jakości. W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowanym parametrem