parametry finansowe

Przegląd informacji ze spółek

w Sputnik Software za 16,2 mln zł, podała spółka. W wyniku transakcji zanotuje 9,7 mln zł zysku. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 0,1 pkt proc. w przypadku PKO Banku

JSW dokonała odpisu aktualizacyjnego na łączną kwotę 189,8 mln zł

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakończyła analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów w segmencie Koks, podała spółka. W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych

Orange Polska rozpoczął przegląd opcji dot. utworzenia FiberCo

potencjał rynkowy, zainteresowanie dalszą budową sieci światłowodowej w Polsce oraz potencjał do wygenerowania dużej wartości dla spółki, Orange Polska rozpoczął przegląd opcji, których główne parametry obejmują: 1. Stworzenie wehikułu o roboczej nazwie FiberCo w celu budowy sieci

KNF: ESMA zaleca podjęcie działań w zakresie skutków koronawirusa Covid-19

; - Ujawnianie informacji rynkowych - Emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w

CCC: Efekt przeszacowania wartości instrumentów finans. na wyniki to 2,9 mln zł

finansowy grupy i wyniesie 2,9 mln zł. W nawiązaniu do zawartych umów opcji nabycia pakietów mniejszościowych w spółkach eobuwie.pl, HR Group Holding S.? r.l., DeeZee oraz Karl Voegele AG dokonano rewizji prognoz otrzymanych od ww. spółek, stanowiących główny parametr wpływający

Przegląd prasy

Danych o Odpadach. Ta jednak nie jest gotowa Puls Biznesu -- Niemiecki koncern Bauer przy pomocy doradców finansowych rozpoczął proces poszukiwania kupca na internetową grupę Interia.pl, wynika z informacji dziennika Gazeta

KNF ustaliła parametr ST mBanku na 2,11 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 2,11 pkt proc. w przypadku mBanku, podał bank. "KNF poinformowała w

KNF ustaliła parametr ST Banku Handlowego na 1,39 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 1,39 pkt proc. w przypadku Banku Handlowego, podał bank. "W przesłanym

Sezon na pożyczki. Jak się zadłużać mądrze?

Sezon na pożyczki. Jak się zadłużać mądrze?

Wzmożone zainteresowanie pożyczkami widać zwykle w ostatnich miesiącach roku. Według Agnieszki Wachnickiej, prezeski Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Polacy jednak nie zadłużają się po to, aby urządzić Boże Narodzenie. Wydatki świąteczne pokrywamy zazwyczaj z bieżących dochodów lub oszczędności

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wskaźniki koniunktury PMI w Chinach

. Ekonomiści banku oczekują, że na posiedzeniu w tym tygodniu FOMC nie zmieni parametrów polityki pieniężnej, podobnie jak rada EBC utrzyma niezmienione parametry polityki pieniężnej. "Biorąc pod uwagę trudności w zakresie działań wspólnotowych w kwestiach fiskalnych, cały czas

PKO BP: Decyzje RPP obniżą wynik netto grupy o 75-100 mln zł kwartalnie

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Obniżka stóp procentowych oraz zmiana parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy na poziomie od 75 do 100 mln zł kwartalnie, podał bank. Podkreślił, że wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczął negocjacje ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych dotyczące określenia warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego podmiotu w spółkę, w tym szczegółowych ustaleń odnośnie

Jak opisać przedmiot zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji?

Jak opisać przedmiot zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji?

zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub innych systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Czy takie zapisy są wystarczające, czy też za każdym razem trzeba wskazywać parametry

KNF ustaliła parametr ST PKO BP na 0,1 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 0,1 pkt proc. w przypadku PKO Banku Polskiego, podał bank. "W przesłanym

MFPR zbiera propozycje inwestycji do Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

cenach bieżących). "Chcemy, żeby do Polski napłynęły dodatkowe środki finansowe na działania wzmacniające gospodarkę i społeczeństwo po pandemii oraz tworzące trwałe podstawy wzrostu. W tym celu w Polsce przygotowujemy Krajowy Plan Odbudowy, który jest warunkiem realizacji

Bezprecedensowy wyrok sądu: kredyt we frankach to nie kredyt, ale swap walutowy

Bezprecedensowy wyrok sądu: kredyt we frankach to nie kredyt, ale swap walutowy

- Jest to zdecydowanie jedno z najlepszych, a być może najlepsze uzasadnienie wyroku w sprawie frankowej, jakie czytałam, gdyż dotyczy jądra problemu kredytów frankowych, czyli wbudowania w te umowy instrumentu finansowego. Sąd gospodarczy skupił się na aspektach finansowo-ekonomicznych i mechanice

Zainwestowałeś w panele słoneczne, ale nie starcza ci energii? Możesz produkować jej więcej. Sprawdź, na jakich zasadach

Zainwestowałeś w panele słoneczne, ale nie starcza ci energii? Możesz produkować jej więcej. Sprawdź, na jakich zasadach

. Będzie ich więc obowiązywał stary, korzystny system opustów - wynika z ustawy, którą w październiku przegłosował Sejm. W zależności od tego, na ile chcemy zwiększyć moc naszej fotowoltaiki, na tyle sytuacja się komplikuje. Uwaga na kary finansowe Jeśli zwiększenie mocy nie przekroczy aktualnej mocy

Global Cosmed podniósł prognozę EBITDA za 2019 r. do 19 mln zł

wstępne dane dotyczące zamknięcia 2019 roku, iż spodziewane jest przekroczenie o ponad 10% wybranych parametrów prognozy rocznej" - czytamy w komunikacie, Aktualna prognoza przewiduje wyniki finansowe na rok 2019: - przychody w wysokości 310 mln

PKN Orlen bada wietrzność na obszarze swojej koncesji na Bałtyku

rekomendacjami Carbon Trust będą nie tylko podstawą do oceny potencjału inwestycji przez koncern, ale są uznawane także przez instytucje finansowe jako podstawa do decyzji o jej ewentualnym finansowaniu" - powiedział dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen Jarosław Dybowski, cytowany w komunikacie

POLOmarket odnotował wzrost sprzedaży LfL o ok. 5,5% w III kw. 2019 r.

odnotowuje również rekordowo dobre wyniki rentownościowe przy zachowaniu niezmiennie wysokiej płynności finansowej. "Grupa POLOmarket, największa polska sieć supermarketów, po bardzo dobrym drugim kwartale ze sprzedażą LFL ponad 10%, w trzecim kwartale osiągnęła wynik blisko

Pekao:KNF ustaliła obniżony wskaźnik bufora dot. stress testów na 4,28 pkt proc.

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła parametr ST dla Banku Pekao (mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny) po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego na poziomie 4,28 pkt proc., podał bank

KNF nałożyła na X-Trade Brokers Dom Maklerski 9,9 mln zł kary

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na X-Trade Brokers Dom Maklerski karę pieniężną w wysokości 9,9 mln zł, na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bank Pekao szacuje koszt ryzyka w przedziale 90-110 pb w br. i stopniowy spadek

prognozowanego pogorszenia parametrów ryzyka portfela kredytowego w wysokości około 544 mln zł, oraz oszacowane w oparciu o scenariusze makroekonomiczne zakładające recesję gospodarczą w Polsce w 2020 r. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie

KNF ustaliła parametr ST dla Pekao na 2,26 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyznaczyła bankowi Pekao wysokość indywidualnego wskaźnika ST (uwzględniającego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny) na 2,26 pkt. proc. w ramach kryteriów do wypłaty dywidendy na

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z USA i niemieckiego przemysłu

zaplanowanych ważnych publikacji danych oraz wydarzeń dla gospodarki krajowej. Zgodnie z harmonogramem, w sierpniu nie ma decyzyjnego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP). W raporcie przypomniano, że na ubiegłotygodniowym posiedzeniu FOMC utrzymał niezmienione parametry polityki

Zakup oleju opałowego

. Należy jednak pamiętać, iż zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia . Uwzględniając powyższe wskazać należy, że zamawiający z planu finansowego na

LiveChat Software chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy wys. 0,6 zł/akcję

wniosku uwzględniono poniższe parametry ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy: "1) kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 15 450 000 zł - która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym

BOŚ Bank: Decyzje RPP z III i IV obniżą zysk netto grupy o 35-50 mln zł w 2020r.

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w roku 2020 na

Chcemy, ale nie wiemy jak. Polacy mają problem z inwestowaniem

? Z niskiego poziomu edukacji finansowej w Polsce. Jeżeli już posiadamy jakieś środki inwestycyjne, to często nie wiemy, w co powinniśmy inwestować. Dlatego wskaźnik dotyczący przekonania osiągnął najwyższy parametr, natomiast pozostałe zmienne, które są związane z doświadczeniem i tym, w jaki sposób

Immofinanz przygotowuje się do ewentualnej emisji akcji lub obligacji zamiennych

kapitałowe nie przekroczą równowartości 25% kapitału zakładowego, dodano. "Środki kapitałowe posłużą wzmocnieniu struktury kapitałowej spółki i wzmocnią istotne parametry w kontekście istniejących ratingów. [...] Pozyskane środki zostaną użyte na refinansowanie wierzytelności

Getin Holding chce pozyskać z emisji obligacji kwotę do 40 mln zł

;Emitent planuje pozyskać środki z emisji obligacji w terminie do 30 czerwca 2019 r. Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności emitenta" - czytamy w komunikacie. Parametry obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu i zabezpieczenie

Bankowcy szykują się na rewolucję. I nakłaniają klientów do podpisywania aneksów

przestał być publikowany. W przesłanych dokumentach bank daje więc sobie możliwość zmiany wskaźnika WIBOR na inny bliżej niedookreślony parametr. A to dosyć istotny wskaźnik dla kredytobiorców, którzy trzymają kciuki, żeby był on jak najniższy. Nic dziwnego – to od tego wskaźnika zależy wysokość

LiveChat Software wypłaci 0,6 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

wyrażeniem przez radę nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podjął uchwałę dot. wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019/20 rok finansowy zgodnie z następującymi parametrami: 1) kwota zaliczki na poczet przewidywanej

Tauron rozpocznie rozmowy ws. rozszerzenia prac na budowie bloku w Jaworznie

energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II" - czytamy w komunikacie. Konsorcjum zaproponowało wykonanie dodatkowych prac, które pozytywnie wpłyną na parametry techniczno-środowiskowe bloku oraz umożliwią rozszerzenie tzw

Morawiecki: Deficyt budżetu w tym roku będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy

Chyba jest na to szansa" - wskazał Morawiecki. Zaznaczył, że jest przekonany, że działania rządu po stronie fiskalnej, finansowej, monetarnej, budżetowej, gospodarczej, dotyczące poszczególnych sektorów, eksportowej "są słuszne i właściwe"

GfK: 68% Polaków zakłada, że może ograniczyć standardowe zakupy i wydatki

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Aż 68% Polaków jest w stanie ograniczyć dotychczasowe standardowe zakupy i wydatki w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, wynika z pierwszej fali badania "GfK Corona Mood: dynamika zachowań konsumenckich na

Ailleron miał wstępnie 2,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej w I poł. 2019

. (1,9 mln zł). W perspektywie ostatnich 12 miesięcy (1 lipiec 2018 - 30 czerwiec 2019) parametry finansowe segmentu Enterprise Services to przychody na poziomie 85 mln zł oraz EBITDA na poziomie 18,7 mln zł. W pozostałych segmentach, tj. Fintech, Hoteltech oraz w obszarze wyników nieprzypisanych w I

E-płatności kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash za 110 mln zł

zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych. "Zarząd spółki Eurocash [?] w dniu 19 grudnia 2018 r. zawarł z Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności "Nabywca"umowę przyrzeczoną dotyczącą nabycia przez nabywcę od emitenta

OT Logistics po rewizji planu naprawczego skupi się na działalności portowej

realnych podstaw umożliwiających przedłużenie obecnych umów w zakresie finansowania działalności grupy przez instytucje finansowe oraz obligatariuszy o horyzont minimum roczny, obniżenie poziomu zadłużenia odsetkowego do parametrów nie przekraczających dwukrotności relacji długu odsetkowego względem EBITDA

Elektrobudowa chce uzgodnić zasady finansowania spółkki do września 2019 r.

obecnej sytuacji finansowej spółki oraz uwarunkowań rynkowych w tym zidentyfikowanego potencjału wsparcia finansowego ze strony podmiotów, które aktualnie są zaangażowane w finansowanie działalności spółki, jak też podmiotów spoza tego grona, w dniu 26 lipca 2019 roku podjął decyzję o kontynuacji analiz w

Glapiński przestrzega przed 'mieszaniem systemu bankowego do debaty politycznej'

Warszawa, 18.11.2018 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński zaapelował, aby "nie mieszać polskiego systemu finansowego i bankowego do rozgrywek politycznych". Argumentował, że takie działanie jest szkodliwe dla Polski i polskiego systemu

JSW widzi prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości dokonanych odpisów

, iż zakończone zostały analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów JSW" - czytamy w komunikacie. W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych stanowiących przesłanki do ujęcia w latach wcześniejszych

Wierzyciele Action złożyli do sądu propozycje układowe

spółka. "Zarząd emitenta odnosząc parametry propozycji układowych złożonych przez wierzycieli spółki do założeń projekcji finansowych spółki objętych badaniem KPMG na wniosek wierzycieli oraz wyników z tego badania [?] uznaje ww. propozycje układowe za niewykonalne"

R22 wypłaci zaliczkową dywidendę w wysokości 0,28 zł na akcję

następującymi parametrami: kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy to: 3 970 400 zł zł, która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta

Kościński: Rozważamy objęciem estońskim CIT-em więcej firm, w tym być może duże

polskiej gospodarki. Nie wykluczamy, że różne parametry w zakresie CIT-u estońskiego będą rozluźniane - by więcej firm mogło wejść w ten system - również nawet duże firmy" - powiedział Kościński podczas panelu w trakcie kongresu "Forum Wizja Rozwoju" odbywającego się w Gdyni

Bank Millennium podtrzymuje oczekiwanie niższego r/r zysku netto w 2020 r.

finansowe. "Ponadto, sytuacja finansowa niektórych klientów grupy może ulec pogorszeniu, pomimo inicjatyw grupy (w ramach całości działań pomocowych polskiego sektora bankowego), mających na celu częściowe niwelowanie skutków pandemii (tj. oferta czasowego zawieszenia spłat

EuroRating podniósł perspektywę ratingu ING BSK do pozytywnej

Śląskiego wpływ miały przede wszystkim: wypracowywane przez bank dobre wyniki finansowe, utrzymywanie się solidnej pozycji kapitałowej, bardzo dobra jakość portfela kredytów, a także wysoka stabilność większości parametrów finansowych banku" - czytamy w komunikacie. Agencja

DM Noble Securities obniżył wycenę Pfleiderera do 46 zł, nadal zaleca 'akumuluj'

operacyjnej. Spółka zamierza inwestować rocznie ok. 70 mln euro w celu zwiększenia swojej konkurencyjności. W naszych prognozach jesteśmy bardziej konserwatywni w zakresie długoterminowych parametrów finansowych. Osiągnięcie parametrów zakładanych przez spółkę oznaczać będzie dodatkowy potencjał wzrostowy

Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Mo-Bruk złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 1 249 092 akcji serii B oraz w związku z publiczną sprzedażą do 1 756 442 akcji zwykłych na

PKN Orlen złożył w KNF prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - PKN Orlen złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji, poinformowała spółka. "Program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do

Pekabex i Polnord podjęły rozmowy ws. podjęcia wielopłaszczyznowej współpracy

przez strony listu intencyjnego określającego potencjalne cele obu stron oraz warunki brzegowe rozmów, wskazano również. "Celem negocjacji prowadzonych przez strony jest określenie możliwości oraz zasad, a także warunków oraz parametrów finansowych ewentualnej współpracy

Elektrotim obniżył prognozę zysku netto do 15,8 mln zł w 2020 r.

. "Korekta została przyjęta w oparciu o wstępne dane dotyczące zamknięcia pierwszego półrocza 2020 roku, zgodnie z którymi nastąpi zmniejszenie o ponad 10% kilku parametrów prognozy rocznej podanej w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 04.02.2020 roku. Zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży, a

Morawiecki: Polska planuje rezygnację z Elastycznej Linii Kredytowej MFW

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Polska planuje rezygnację z Elastycznej Linii Kredytowej (FCL) w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) - pozwala na to stabilna sytuacja finansowa i makroekonomiczna polskiej gospodarki, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki

Bank Millennium oczekuje spadku wyniku r/r w 2020 r. w następstwie COVID-19

zł zysku rok wcześniej. "Bank przewiduje niższy od wcześniej zakładanego, popyt na produkty i usługi finansowe. Ponadto, sytuacja finansowa niektórych klientów grupy może ulec pogorszeniu, pomimo inicjatyw grupy (w ramach całości działań pomocowych polskiego sektora

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

czynników otoczenia rynkowego w połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych" - czytamy w komunikacie. Istotnymi okolicznościami znacząco

Polimex-Mostostal zmniejszył koszty projektu Kozienice o 42,3 mln zł

wyniku podjętych działań związanych z realizacją budowy bloku energetycznego o mocy 1 075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni 'Kozienice', w ramach których dokonano częściowego ograniczenia zdiagnozowanych uprzednio ryzyk technicznych, optymalizacji procesów zakupowych oraz usprawnienia procesów

Prawnicy czytelnikom. Jaka pomoc od gminy?

dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych epidemią COVID-19. Rada gminy określa w uchwale, jakie grupy przedsiębiorców będą mogły skorzystać ze wsparcia oraz jakie szczegółowe kryteria należy spełnić

Lendi z grupy MZN Property uruchomiło Eksperta Kredytowego Online

czas korzystania z Lendi użytkownik otrzymuje podpowiedzi od wirtualnego eksperta, który dopytuje o potrzeby i zwraca uwagę na ważne parametry, które ułatwiają dopasowanie kredytu hipotecznego do możliwości finansowych. Użytkownik ma również możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonym ekspertem

Libet: Przychody w br. mogą wynieść 202 mln zł wobec prognozowanych 236 mln zł

). "W ocenie zarządu, opublikowane prognozy na 2019 rok raportem bieżącym nr 9/2019 z dnia 17 maja 2019 roku po zamknięciu wyników finansowych za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2019 roku mogą się różnić, co do niektórych parametrów. W ocenie zarządu nie wszystkie czynniki wpływające na

SimFabric rozpoczął negocjacje z jednym z największych wydawców gier

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - SimFabric rozpoczął proces negocjacji z jednym z największych wydawców gier komputerowych na świecie, podała spółka. Spółki ustalają zasady, warunki i parametry finansowe ewentualnej współpracy. Celem rozmów jest zawarcie umowy wydawniczej

Idea Getin Leasing odnotowała 21% wzrostu sprzedaży r/r w czerwcu

przeszukanie całej bazy według wysokości rat, okresu kredytowania czy parametrów finansowych zdefiniowanych przez użytkownika, wskazano również. Idea Getin Leasing należy do największych spółek leasingowych w Polsce. W I połowie 2020 r. sfinansowała pojazdy osobowe o łącznej wartości

Unipetrol miał 100 mln zł straty EBITDA LIFO w I kw.

finansowych, parametrów makro i marż handlowych" - czytamy w prezentacji PKN Orlen za I kwartał 2020. Grupa Unipetrol przerobiła 1,65 mln ton ropy naftowej w I kw., wobec 1,85 mln ton rok wcześniej. Nakłady inwestycyjne Unipetrolu w I kw. 2020 r

Cegła nie bańka, nie pęka. Ale w branży są tematy trudne

naprzeciw oczekiwaniom płacowym pracowników, pokrywać rosnące koszty surowców czy energii. Z drugiej – nabywcę końcowego, rzeczywiście potrzebującego mieszkania, ale jego możliwości finansowe nie są nieograniczone. Gospodarka to system naczyń połączonych. Jeśli ta bańka pęknie, wszyscy to odczujemy. Z

Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje

badania prawnego i finansowego spółki i jej grupy kapitałowej, podano także. "Emitent zamierza prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami finansowymi w oparciu o następujące parametry bazowe: a) podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez

Anwim nie weryfikuje planów związanych z importem paliw w 2020 r.

Zbigniew Łapiński. "Poziom ceny ropy na rynkach międzynarodowych nie jest kluczowym parametrem decydującym o skali importu planowanego przez Esppol Trade. Z punktu widzenia importera, im niższe ceny, tym mniejsze zaangażowanie finansowe" - powiedział Łapiński, cytowany

OEX dokonał ostatecznego rozliczenia nabycia ArchiDoc i VCC za ok. 53,3 mln zł

podpisany aneks do umowy przyrzeczonej, potwierdzający wartość dopłaty do ceny, ustaloną zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w umowie przyrzeczonej i uzależnioną od parametrów finansowych osiągniętych przez VCC w latach 2016 i 2017, wynoszącą 6 352 094,11 zł. Tym samym łączna wartość ceny nabycia 100

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2020 r.

efektywnemu działaniu mechanizmu transmisji oraz stabilności makroekonomicznej i finansowej. Podejmując decyzje w zakresie polityki pieniężnej, RPP bierze pod uwagę opóźnienia, z jakimi zmiany parametrów polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę, wskazano również

Wspólnoty mieszkaniowe z 500-proc. podwyżkami za gaz. Wystarczy jeden sklep na osiedlu, by płacić więcej

kwalifikuje się jako biznes. PGNiG jednak temu zaprzecza: - To nie jest jedyne kryterium. Są dużo większe osiedla ogrzewane gazem, które przekraczają ten parametr, a wciąż są traktowane jako gospodarstwa domowe - deklaruje Rafał Pazura. Rzecznik dodaje, że obecnie PGNiG kupuje gaz ziemny o 600 procent drożej

KGHM wstrzymał II fazę Sierra Gorda, chce poprawić parametry I fazy

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź wstrzymał realizację II etapu projektu Sierra Gorda w Chile i obecnie skupia się na poprawie parametrów operacyjnych I fazy w zakresie uzysku molibdenu, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki

Elemental Holding nie doszedł po porozumienia ws. przejęcia holenderskiej spółki

. "Po przeprowadzeniu prawnego, finansowego i podatkowego due diligence, w procesie negocjacji strony nie doszły do porozumienia co do szczegółowych parametrów transakcji. W konsekwencji transakcja nie została sfinalizowana w prognozowanym terminie, a strony nie ustaliły nowego terminu jej realizacji

Przełomowy wyrok: 6 lat walki w sądzie, unieważnienie umowy kredytowej i przeterminowane roszczenia banku

złotówkach ze stawką WIBOR, połączonego jednocześnie na etapie uruchomienia kredytu ze swapem - i to ten instrument finansowy zmienił stawkę WIBOR na LIBOR. Co to jest swap? To instrument finansowy, który działa jak umowa między stronami określająca zasady wzajemnych płatności zależne od określonego

WZA Banku Millennium zdecyduje 25 III o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują o przeznaczeniu części zysku za 2018 r. w wysokości 235,41 mln zł na pokrycie efektów wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (MSSF 9), zaś kwoty 486,89 mln zł na kapitał

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC i dane PKB za II kw.

tydzień zaplanowane jest posiedzenie FOMC, na którym oczekujemy utrzymania stabilnych parametrów polityki pieniężnej. Komitet będzie zapewne dyskutował kwestię zmian zapisów forward guidance. Sądzimy natomiast, że wszelkie ewentualne działania w tym zakresie lub nowych narzędzi luzowania polityki

URE: Spółki dystrybucji i przesyłu energii zainwestują prawie 52 mld zł do 2025

zaangażowania znacznych środków finansowych: mają zatem długookresowe konsekwencje finansowe zarówno dla przedsiębiorstw, jak i ich odbiorców. Plany te mają bezpośrednie przełożenie na poziom przyszłych taryf przedsiębiorstw sieciowych: koszty wynikające z nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw stanowią bowiem

Varsav Game Studios ma umowę koprodukcji oraz wydania gry 'The Path of Caldyra'

strony ustaliły zasady i parametry współpracy emitenta z partnerem obejmujące m.in. udział części zespołu emitenta w dokończeniu produkcji gry (m.in. w zakresie oświetlenia poziomów, stworzenia dodatkowych efektów cząsteczkowych i ogólnej poprawy jakości graficznej), a także portowanie gry, kontrolę

Amica: Robocze założenia do korekty strategii to cel 4 mld zł przychodów w 2023

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Wstępne założenia do planowanej korekty strategii Amiki obejmują cel ok. 4 mld zł przychodów i 334 mln zł EBITDA w 2023 r., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski. "Pracujemy nad

Ailleron miał 0,48 mln zł zysku netto, 3,4 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

skonsolidowanym wynik lepszy niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wzrosły z 21 mln zł do ponad 30 mln zł, co oznacza aż 45-procentowy wzrost. Podniosły się również wszystkie parametry rentowności - odpowiednio zysk brutto ze sprzedaży do 7,4 mln zł, co oznacza wzrost o 38%, EBITDA do

Budimex miał 22,06 mln zł zysku netto, 33,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

na niezakłócone funkcjonowanie. Ze względu na wymagającą sytuację rynkową coraz szerzej oferowane są wcześniejsze płatności dla podwykonawców i dostawców, dodano. "Wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe

Silvair ma umowę obsługi sieci oświetleniowej z McWong International z USA

odbioru inteligentnej sieci oświetleniowej oraz świadczyć na rzecz McWong związane z tym usługi, podała spółka. "W szczególności, na podstawie umowy spółka zobowiązała się świadczyć na rzecz McWong usługi wsparcia dotyczące narzędzi zgodnie z parametrami oraz w okresach

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową w zw. ze stanowiskiem KNF

Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków, z uwzględnieniem ? w ramach kryteriów kapitałowych - wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (parametr ST), d. ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad

Santander Bank Polska wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro w ramach Programu EMTN, podał bank. "Bank wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o następujących parametrach

Emilewicz oczekuje znaczącego przyspieszenia inwestycji w II poł. 2019 r.

roku PKB wzrósł o 4,6%). Korzystne parametry wzrostu gospodarczego Polski dają wyraźną podstawę do oczekiwania, iż roczny wzrost PKB w 2019 r. osiągnie poziom 4,5%" - napisała Emilewicz w komentarzu do danych GUS. Dodała, że dynamikę PKB silnie wspierały nakłady brutto

PKP nie chciało ratować starej linii kolejowej. Teraz pociągi wrócą na popularną trasę

też, że samorząd remontował dużo taniej niż PKP. W trwającej unijnej perspektywie finansowej 1 km modernizacji torów kosztuje co najmniej 8 mln zł (wyliczenia z 2017 r.), natomiast samorząd wykonał prace za 1,1 mln zł za km.  Jak tłumaczył nam wtedy Wojciech Zdanowski z dolnośląskiego urzędu

Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta

kluczowe parametry techniczne i kosztowe związane z instalacją paneli fotowoltaicznych. Temu celowi służy nasze zaangażowanie w program GovTech, który daje szansę na udział w tworzeniu tego rozwiązania także polskim innowacyjnym firmom" - powiedział wiceprezes Jarosław Broda, cytowany w komunikacie

Amica planuje 330 mln zł EBITDA w 2023 r., przeznaczy do 35% zysku na dywidendę

. "Strategia zakłada uzyskanie pozycji jednego z trzech największych producentów sprzętu grzejnego w Europie oraz osiągnięcie parametrów finansowych na poziomie 4 mld zł i 8% EBIDTA w 2023 r." - czytamy w komunikacie. Zaktualizowana strategia HIT 2023 uwzględnia zmiany

Carrefour ma umowę na największą realizację automatu SwipBox w Polsce

Carrefour mamy ambicje, aby zaspokajać również te potrzeby" - powiedział dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych Carrefour Polska Michał Sacha, cytowany w komunikacie. "Naszym celem jest dobór takich lokalizacji, które są możliwie najbardziej

Respirator na UTP już gotowy. Uczelnia czeka na wizytację wiceministra

czekać. 23 kwietnia uczelnia otrzymała informację o ministerialnym wsparciu finansowym projektu w wysokości 125 tys. zł.  Nadzór medyczny nad działaniami zespołu, w którego skład wchodzą pracownicy UTP i przedstawiciele firm CIMAT oraz MEDSEVEN, ma zastępca komendanta 10 Wojskowego Szpitala

Amica chce skorygować strategię, może zmienić cel marży EBITDA na 2023 r.

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Amica chce w najbliższych miesiącach dokonać korekty strategii HIT 2023, która w obszarze parametrów finansowych może objąć "nieznaczną redefinicję" celu w zakresie rentowności, poinformowali członkowie zarządu. Aktualizacja ma zostać

Rafako: R. Domagalski-Łabędzki prezesem E003B7, budującej blok w Jaworznie III

stało się dokonanie zmian w zarządzie oraz powołanie osób posiadających duże doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych i finansowych, adekwatne do etapu, na jakim znajduje się obecnie inwestycja" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie rada doceniła

J.W. Construction rozważa emisję obligacji na łącznie do 100 mln zł

. "Zamiarem zarządu emitenta jest przeprowadzenie emisji obligacji [...] w trybie oferty niepublicznej, poprzez udostępnienie propozycji nabycia wybranym oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149. Dalsze, szczegółowe parametry planowanej emisji, w tym dzień emisji, waluta oraz

Kredyt hipoteczny. Co robić, kiedy KNF zaostrza kryteria, a stopy idą w górę jak na drożdżach?

na rynku finansowym przy ujemnych realnych stopach zwrotu na depozytach i obligacjach skarbowych nie indeksowanych do inflacji. Ratujemy więc oszczędności przed inflacją, ale też nadrabiamy – w dużej mierze stracony – rok 2020. Decyzję o zaciągnięciu długu Polacy przekładali bowiem z

Murapol wykupi przedterminem obligacje kilku serii o łącznej wartości 9,5 mln zł

listopada 2018 r. oraz seria Z - 29 grudnia 2018 r., podano także. "Konsekwentnie realizujemy strategię porządkowania grupy pod względem organizacyjnym, podmiotowym oraz poprawy parametrów finansowych, w tym relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów

Pesa spodziewa się 1,5-1,6 mld zł przychodów w 2019, zysku EBITDA w 2020 r.

wcześniej, gdy sięgnęła 168,4 mln zł. Dodatniej EBITDA spółka spodziewa się w 2020 r. "Na pewno przekroczymy 1 mld zł przychodów [w 2019 r.], myślę, że 1,5-1,6 mld zł damy radę. Gdyby nie pewne zacięcia finansowe, byłoby możliwe 2 mld zł" - powiedział Sędzikowski

LW Bogdanka miała wstępnie 87,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

parametry operacyjne, jak i finansowe w tym okresie były znacząco lepsze niż przed rokiem. Warto podkreślić wzrost uzysku, nad którego poprawą intensywnie pracowaliśmy i nadal pracujemy. W wynikach pierwszego kwartału widoczny jest też efekt wzrostu naszych cen kontraktowych. Naszym tegorocznym priorytetem

mBank: KNF ustaliła pomniejszony wsk. bufora dot. stress testów na 2,55 pkt proc

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła, że w przypadku mBanku wskaźnik ST mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego wynosi 2,55 pkt proc., podał bank

TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Finansowe Silesia złożyło wniosek od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria, podał Urząd. Wniosek wpłynął 16 maja, sprawa

Poczta wygrała przetarg w sądach. Zero punktów za jakość, a za umowę chce o 1 mld zł więcej

realnie ceny o 178 proc. za list. Tegoroczna stawka w tych porównaniach wydaje się już szokująco wysoka. Poczta Polska jest w dużych problemach finansowych. Zdecydowana większość z ponad 70 tys. pracowników zarabia pensję minimalną, spółka boryka się z chronicznymi niedoborami gotówki. Na listach (poza