parametrach makroekonomicznych

KNF ustaliła parametr ST PKO BP na 0,1 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 0,1 pkt proc. w przypadku PKO Banku Polskiego, podał bank. "W przesłanym

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wskaźniki koniunktury PMI w Chinach

). "Sądzimy zatem, że uwagę rynków przykują publikacje danych makroekonomicznych, w które obfituje kalendarz w tym tygodniu. W pierwszej kolejności rynki będą oczekiwały na dane nt. kwietniowych wskaźników koniunktury PMI w Chinach. Odczyty te pomogą w ocenie jak szybko gospodarka chińska wraca do

mBank: KNF ustaliła pomniejszony wsk. bufora dot. stress testów na 2,55 pkt proc

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła, że w przypadku mBanku wskaźnik ST mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego wynosi 2,55 pkt proc., podał bank

KNF ustaliła parametr ST dla Pekao na 2,26 pkt proc.

poziomie do 100% wypracowanego zysku za rok 2019, podał bank. "Kryteria do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% wypracowanego zysku za rok 2019 dodatkowo uwzględniają wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny ("parametr ST"). Wrażliwość ta

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC i dane PKB za II kw.

tydzień zaplanowane jest posiedzenie FOMC, na którym oczekujemy utrzymania stabilnych parametrów polityki pieniężnej. Komitet będzie zapewne dyskutował kwestię zmian zapisów forward guidance. Sądzimy natomiast, że wszelkie ewentualne działania w tym zakresie lub nowych narzędzi luzowania polityki

Pekao:KNF ustaliła obniżony wskaźnik bufora dot. stress testów na 4,28 pkt proc.

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła parametr ST dla Banku Pekao (mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny) po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego na poziomie 4,28 pkt proc., podał bank

Morawiecki: Polska planuje rezygnację z Elastycznej Linii Kredytowej MFW

. "Decyzję o rezygnacji z FCL podjąłem po analizie danych podatkowych, parametrów makroekonomicznych, ocenie naszej stabilności i rezerw walutowych w NBP" - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas potkaniach ministrów finansów i prezesów banków centralnych

Czerwińska: Wzrost PKB spowolni do 3,7-3,8% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 3,7-3,8% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r., przewiduje minister finansów Teresa Czerwińska. "W ocenie parametrów makroekonomicznych - zarówno naszych, jak Komisji Europejskiej

Pogorszenie nastrojów globalnych stwarza ryzyko powrotu EUR/PLN powyżej 4,5 zł

wykresach tych par. Z punktu widzenia złotego neutralny wpływ będzie miało dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które ponad wszelką wątpliwość zakończy się brakiem jakichkolwiek zmian stóp procentowych (stopa referencyjna: 0,1 proc.) i głównych parametrów

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2020 r.

efektywnemu działaniu mechanizmu transmisji oraz stabilności makroekonomicznej i finansowej. Podejmując decyzje w zakresie polityki pieniężnej, RPP bierze pod uwagę opóźnienia, z jakimi zmiany parametrów polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę, wskazano również

BOŚ Bank: Bexit w tym tygodniu w centrum uwagi rynków

). "Biorąc pod uwagę dokonane złagodzenie polityki pieniężnej we wrześniu, fakt zakończenia kadencji prezesa Draghiego oraz różnice zdań wewnątrz rady dot. potrzeby luzowania polityki monetarnej nie oczekujemy na posiedzeniu w październiku żadnych zmian parametrów polityki pieniężnej" - czytamy

Wspólnoty mieszkaniowe z 500-proc. podwyżkami za gaz. Wystarczy jeden sklep na osiedlu, by płacić więcej

Wspólnoty mieszkaniowe z 500-proc. podwyżkami za gaz. Wystarczy jeden sklep na osiedlu, by płacić więcej

kwalifikuje się jako biznes. PGNiG jednak temu zaprzecza: - To nie jest jedyne kryterium. Są dużo większe osiedla ogrzewane gazem, które przekraczają ten parametr, a wciąż są traktowane jako gospodarstwa domowe - deklaruje Rafał Pazura. Rzecznik dodaje, że obecnie PGNiG kupuje gaz ziemny o 600 procent drożej

Bank Pekao szacuje koszt ryzyka w przedziale 90-110 pb w br. i stopniowy spadek

prognozowanego pogorszenia parametrów ryzyka portfela kredytowego w wysokości około 544 mln zł, oraz oszacowane w oparciu o scenariusze makroekonomiczne zakładające recesję gospodarczą w Polsce w 2020 r. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową w zw. ze stanowiskiem KNF

Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków, z uwzględnieniem ? w ramach kryteriów kapitałowych - wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (parametr ST), d. ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad

NBP opublikował 'Założenia polityki pieniężnej na rok 2019', cel CPI utrzymany

inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej" - czytamy dalej. "Zgodnie z przyjętą strategią w 2019 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w

Alior Bank miał 585,5 mln zł straty netto, 77,67 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

-418 mln zł, z czego -269,8 mln wynika ze zmian parametrów modeli, a -148,2 mln zł z odpisów indywidualnych. ? Spadek przychodów związany z wyrokiem TSUE dotyczącym zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich - Alior Bank oszacował wpływ

NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w br. to 1,5%

lata niepewność odnośnie podstawowego parametru polityki pieniężnej jest na bardzo niskim poziomie. 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa dla stopy referencyjnej NBP w 2019 r. to 1,5-1,65%, a scenariusz centralny to 1,55%. W 2020 r. oczekiwane są wartości z zakresu 1,6-2,25% (scenariusz centralny

Chcemy, ale nie wiemy jak. Polacy mają problem z inwestowaniem

Chcemy, ale nie wiemy jak. Polacy mają problem z inwestowaniem

, nie identyczne, prowadzone w Europie Zachodniej pokazują, że ten wskaźnik czasami osiąga 60 czy 70. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie on w Polsce systematycznie wzrastał. Być może nie w każdym roku, bo nastrój inwestorów czy gotowość inwestycyjna zależą też od wydarzeń makroekonomicznych

BOŚ Bank: Decyzja EBC i wynik PKB USA w I kw. br. w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Wśród najistotniejszych informacji w bieżącym tygodniu będzie posiedzenie rady Europejskiego Banku Centralnego EBC oraz dane makroekonomiczne dotyczące dot. PKB z USA za I kw. , uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ

S&P: Niepewność w sferze instytucjonalnej wpływa na pozycję konkurencyjną Polski

. "Wszelkie parametry pokazują, że Polska będzie rozwijać się w sposób trwały - my przewidujemy wzrost PKB na poziomie średnio 3,6% w najbliższych kilku latach, ale ryzyko jest gdzie indziej - nie po stronie makroekonomicznej, lecz instytucjonalnej. Ważne jest, by tłumaczyć inwestorom pewne

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie EBC

). Ekonomiści zwracają uwagę, że stabilizacja danych makroekonomicznych (w tym stabilizujące się na słabszym poziomie dane ze sfery realnej oraz stabilizacja inflacji bazowej powyżej historycznych minimów), jak również stabilizujące się nastroje na globalnym rynku finansowym dają komfort radzie EBC utrzymania

BOŚ Bank: W tym tyg. dla rynków kluczowe głosowanie parlamentu UK ws. Brexitu

danych z amerykańskiej gospodarki. "Z danych makroekonomicznych publikowanych w tygodniu bieżącym z pewnością najistotniejsze będą wstępne dane dot. grudniowych wskaźników koniunktury gospodarczej w strefie euro przy utrzymującym się w miesiącach minionych trendzie

Tarnawa z BOŚ: Najważniejszy w tym tyg. będzie Fed, ale na podwyżkę za wcześnie

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Najistotniejszym wydarzeniem rynkowym w bieżącym tygodniu będzie posiedzenie FOMC oraz konferencja prasowa prezes Fed Janet Yellen po posiedzeniu. Nie należy jednak jeszcze oczekiwać zmiany parametrów polityki pieniężnej, uważa główny ekonomista

Korekta po Francji - Komentarz walutowy z dnia 09.05.2017

Czech. Parametr ten u naszych południowych sąsiadów sprzedaż rośnie o 7,8%. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów. Źródło: Korekta po Francji - Komentarz walutowy z dnia 09.05.2017

Prognozy wzrostu PKB Polski w górę. Nieprawidłowości od NIK.

Fitch o wzroście PKB w Polsce Jedna z trójki największych agencji ratingowych świata podnosi perspektywę wzrostu gospodarczego dla Polski. Parametr za 2017 rok ma wynieść 3,3%. Stoi to w pewnej sprzeczności z prognozami rządu, który jeszcze niedawno

Lepsze nastroje związane z możliwym porozumieniem USA-Chiny mogą sprzyjać PLN

miał czekać z decyzjami na finał sagi Brexitu. Dzisiaj przed nami jeszcze kilka ważnych danych makroekonomicznych. O godz. 14:00 poznamy odczyty z Polski dotyczące zagranicznych rezerw walutowych. Ostatnie dane pokazały znaczny wzrost tego parametru. Następnie o 14:30 można

Projekt założeń polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2019 r.

oczekiwane tempo powrotu inflacji do celu, ponieważ szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej" - czytamy dalej. "Zgodnie z przyjętą strategią, w 2019 r. parametry polityki pieniężnej, w tym

Unibep po analizie perspektyw chce kontynuować rozwój wszystkich segmentów

emitenta jest kontynuowanie programu skupu akcji własnych przyjętego przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 13 czerwca 2017 r., przy czym w tym zakresie konieczne będzie zaktualizowanie parametrów programu na jakich możliwe będzie dokonywanie transakcji z punktu widzenia bieżących uwarunkowań

Rząd przyjął nowelizację budżetu 2020 z 109,3 mld zł deficytu, 4,6% spadku PKB

nowelizacja ustawy budżetowej na 2020 r. jest konieczna, jednak jej celem jest nie tylko aktualizacja najważniejszych parametrów budżetowych i makroekonomicznych. "W odróżnieniu od nowelizacji dokonywanych w latach poprzednich, stanowi ona kolejny instrument rządu

Wynagrodzenia w Polsce 6% w górę!

Wczorajszy dzień to również maksima na Nasdaq. Do wzrostu tego indeksu w dużej mierze przyczyniły się ?dobre? wyniki Netflixa. Dlaczego używamy cudzysłowu? Ponieważ te dobre wyniki jeżeli zostaną utrzymane to firma w ciągu 100 lat nie zarobi swojej ceny. Jest to parametr sugerujący, że możemy mieć do

BOŚ Bank: Posiedzenia Fed-u i RPP w centrum uwagi w tym tygodniu

Środowiska (BOŚ). W Polsce wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz publikacja najnowszej projekcji makroekonomicznej NBP. "Polityczny układ sił, który wyłoni się w Kongresie USA będzie rzutował na kształt polityki gospodarczej USA (m.in

Wzrost PKB w Polsce. Co z rynkami wschodzącymi?

przede wszystkim rosnących płac oraz spadającego bezrobocia. Wzrost inwestycji o 1% również powinien cieszyć, ale nie tak bardzo jeżeli skonfrontujemy go z 9% spadkiem w 4 kwartale 2016. Istotna okazała się też wymiana międzynarodowa. Zarówno import jak i eksport wzrosły o ponad 9%. Parametry te mają

PZU pracuje nad nową strategią, analizuje zaangażowanie w sektor bankowy

bank. "Moderujemy rynek, po to, by być z jednej strony jego kreatorem, a z drugiej - jego beneficjentem. I to jest ta działalność, na którą mamy wpływ. To, na co nie mamy wpływu, to na nasze otoczenia makroekonomiczne i to, w jaki sposób najważniejszy parametr, który

Zapiski z posiedzenia FED. Chiny otwierają rynek obligacji - Komentarz walutowy z dnia 06.07.2017

Komunikat FED Wczoraj o 20:00 poznaliśmy zapiski z posiedzenia FED. Znalazła się tam między innymi przestroga przed sytuacją na rynku akcji. Z jednej strony parametr cena do zysku jest na niesamowicie wysokim poziomie. Z drugiej, na co zwraca uwagę wielu inwestorów, jest w

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

. "Ona stanowi gorset, gorset, który od początku rządzących bardzo uwierał, bo już w grudniu 2015 roku państwo tę regułę zmieniliście, bo zmieniliście jej parametry, dotyczące inflacji [?] co pozwoliło wam na starcie wydać około 30 mld więcej tylko w 2016 roku" ? zaznaczył

Rząd przygotował projekt ustawy pozwalający mu wydawać pieniądze bez żadnych ograniczeń

zawiesić.  Jesienią z resortu odszedł dr Sławomir Dudek, ówczesny dyrektor departamentu polityki makroekonomicznej i przeciwnik ruszania reguły.  Nasze źródło mówiło wtedy: „Szukają kogoś zamiast Dudka, kto im powie, co można w niej zmienić, żeby limit wydatków był większy”. Resort

Polityka rządzi notowaniami złotego. Słabe dane w Europie

indeksów PMI dla przemysłu. Parametr ten wskazuje poziom optymizmu w menadżerach odpowiadających za zamówienia. Gorzej od oczekiwań wypadła zarówno Francja jak i Niemcy. W rezultacie łączny parametr dla całej Unii europejskiej spadł nie jak oczekiwano o 0,2 pkt ale o 0,6 pkt. W rezultacie euro osłabło

KGHM nie widzi możliwości powrotu do II fazy Sierra Gorda

. "W obecnych warunkach makroekonomicznych faza II straciła sens. Przejście do fazy II nie jest w ogóle rozpatrywane w tej chwili" - powiedział Domagalski-Łabędzki podczas konferencji prasowej. Dodał, że grupa chce poprawić nominalne wartości produkcyjne I fazy, do

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane dot. PKB w Polsce

parametrów polityki pieniężnej, uważają ekonomiści BOŚ Banku. "Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj przy publikacji wskaźnika rocznego GUS nie korygował danych za okres I - III kw., dane za cały 2017 r. będą informacją dot. wzrostu PKB w ostatnich trzech miesiącach 2017 r

Jastrzębie sygnały z antypodów

poniżej poziomu 1.12. Zmiany wśród głównych walut są raczej niewielkie. Wobec dolara amerykańskiego drożeje dziś NZD, co jest wynikiem zaleceń nowozelandzkiego instytutu analiz makroekonomicznych (New Zealand Institute of Economic Research), który mimo niskiej inflacji zaleca Bankowi Rezerwy Nowej

KGHM i Grupa Azoty podpisały list intencyjny dot. wspólnych badań i rozwoju

także weryfikację parametrów makroekonomicznych możliwości zagospodarowania złóż magnezytu oraz testowanie środków przeciwpylnych i antyzbrylaczy o wysokiej biodegradowalności w należącym do KGHM Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych ?Żelazny Most", dodano. KGHM

Kwieciński: Inwestycje to kluczowy obszar działania nowego resortu w 2018 r.

wyzwanie w najbliższych miesiącach, które może nawet zaabsorbować większość naszej uwagi to kwestia związana z inwestycjami. Mamy bardzo dobre parametry makroekonomiczne i chcemy przyspieszyć inwestycje publiczne i prywatne. Chcemy koordynować wysiłki całego rządu - otoczenia prawnego, zwiększenia

Zwyżki na GPW dają nadzieję na 'efekt stycznia', ale nadal ciąży Brexit

opublikowano jednak wynik niemieckiej produkcji przemysłowej. Podczas gdy prognozowano niewielki wzrost, o 0,3% miesiąc do miesiąca, faktyczny wynik przyniósł znaczny spadek, o 1,9%. To kolejne już słabsze dane, potwierdzające spowolnienie u naszych zachodnich sąsiadów. Inwestorzy na GPW obserwują te parametry

MF: Polska rezygnuje z dostępu do linii kredytowej FCL z MFW

podatkowych, parametrów makroekonomicznych, ocenie naszej stabilności i rezerw walutowych w NBP" - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki podczas sesji gubernatorów MFW i Banku Światowego, która odbyła się w połowie października br. w Waszyngtonie, jak podano w komunikacie

Problemy Włoch. dobrze dane z USA

euro. Stąd między innymi wczorajsze zajście EUR/PLN w okolice 4,20 zł. Dobre dane z Niemiec Wczoraj poznaliśmy odczyt indeksu IFO. Był on najlepszy w dotychczasowej historii tego parametru. Wyniósł 115,1 pkt i było o 0,7 pkt powyżej oczekiwań

BOŚ: W centrum uwagi rynków w tym tygodniu wyrok TSUE i dane z USA

ostatecznej treści orzeczenia Trybunału i założeń dot. przebiegu w czasie dostosowań w sektorze bankowym w reakcji na to orzeczenie, podsumowali. "W bieżącym tygodniu 2.10 zakończy się dwudniowe posiedzenie RPP. Nie oczekujemy zmiany parametrów polityki monetarnej i retoryki

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 4,4% r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,8% w 2017 r.

ryzykiem kredytowym, efektywnych narzędzi wspomagających procesy decyzyjne oraz korzystnego wpływu otoczenia makroekonomicznego (przyspieszony wzrost gospodarczy i dobra sytuacja na rynku pracy). Ww. spadek powstał w skonsolidowanym portfelu brutto rosnącym w tempie 4,4% r/r i systematycznie poprawiającym

RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt proc. w założeniach polityki pienieżnej na 2017

do celu inflacyjnego wobec kosztów ekonomicznych i ryzyka dla stabilności makroekonomicznej oraz finansowej, z jakimi wiązałoby się prowadzenie polityki pieniężnej nakierowanej na szybkie podwyższenie inflacji"- czytamy dalej. W związku z powyższym w 2017 r. parametry

Wybory w Holandii, Brexitu ciąg dalszy

się te dane w innych gospodarkach. Nie zmienia to faktu, że parametry osiągane przez chińską gospodarkę są niepowtarzalne w żadnym innym dużym państwie. Rynki zareagowały na te informacje spokojnie delikatnie osłabiając juana względem dolara. Plotki z EBC

Yellen umacnia dolara. Ameryka pożycza mniej za granicą

poziomie około 2%. Biorąc pod uwagę, że obecnie mamy 2,1% oznacza to, że powinno się dążyć do jej ograniczenia. Ciekawostką jest opinia, że bezrobocie poniżej 5% oznacza już pełne zatrudnienie. Ostatnio parametr ten oscyluje w okolicach 4,7%. Skoro mamy już stabilny poziom cen i pełne zatrudnienie oznacza

Ebury: Dla dolara lipiec był najgorszym miesiącem od dekady

. Ten tydzień może być dla dolara niezwykle istotny. Obok możliwych wieści z Kongresu poznamy serię odczytów makroekonomicznych, z których większość dotyczy okresu po ponownym wprowadzeniu środków bezpieczeństwa w niektórych stanach. Najwięcej uwagi skupimy na środowym odczycie PMI, który opublikuje ISM

Inwestorzy na GPW ofiarą obaw o chiński odwet na amerykanach

krótko- i długoterminowych obligacji, wzrostem gospodarczym i inflacją. Obecna relacja jest korzystna dla rynków. Wielu inwestorów, w tym Warren Buffet, od lat obawia się jednak, że gdy dojdzie do zakłócenia tych parametrów, skutki mogą być zgubne dla wycen akcji. Dzisiaj w

Decyzji agencji ratingowej nie było

. Wątpliwości budzą przede wszystkim założenia makroekonomiczne. 3,6% wzrostu PKB wydaje się nadmiernie optymistyczne. Już teraz tempo wzrostu spadło do 3% za pierwsze półrocze 2016 roku, a nie widać przesłanek by miało ponownie przyspieszyć. Kolejnym ryzykownym parametrem jest wzrost wpływu z podatków o 8,9

Podwyżki stóp w USA znów opóźnione

grudniu 2015 roku, kiedy po raz pierwszy od dekady stopy wzrosły, sytuacja wyglądała inaczej. Parametry makroekonomiczne nie wyglądają co prawda znacznie gorzej niż sądzono wtedy. Problemem jest reszta świata. Poprawy w Europie wciąż nie widać, a Brexit zmienił sytuacje. Spodziewane były wzrosty stóp

Złoty pod wpływem rynków globalnych, w środę może się umocnić

szansa na wyciszenie negatywnych nastrojów na giełdach i obserwowane rano wzrosty EUR/USD. Z tym że, w tym drugim przypadku sytuacja wciąż jest płynna i eurodolar równie dobrze może zakończyć dzień wzrostem, jak i spadkiem. Tu kluczowe pozostaną dane makroekonomiczne i wyniki posiedzenia FOMC

Włoska bomba tyka

kondycja sektora bankowego. Posiada on imponującą liczbę 18% niespłacanych kredytów. Jeżeli dodamy do tego kilka nieciekawych parametrów makroekonomicznych jak np. zadłużenie na 135% PKB, widać tykającą bombę. W momencie niepewności kapitał zrobi odwrót z Włoch. Spadną depozyty w bankach co jeszcze

Z resortu finansów odchodzi naczelny uszczelniacz systemu podatkowego. Idzie do... KGHM

trudno jest stwierdzić, w jakim stopniu wzrost dochodów był wynikiem poprawy kolejny rok z rzędu parametrów makroekonomicznych, a w jakim działań uszczelniających”. Dlaczego Gruza odszedł? Nie najlepiej układały mu się kontakty z obecną minister finansów Teresą Czerwińską. Gruza liczył, że obejmie

W budżet bez deficytu nikt nie uwierzył. Ale nowelizacja nie mówi całej (smutnej) prawdy o kasie państwa

na koniec roku podskoczy z poziomu 5,2 proc. z końca ubiegłego roku do 8 proc.  Część wzrostu wydatków to z pewnością impuls dla pobudzenia gospodarki. „Nowelizacja ustawy budżetowej na 2020 r. jest konieczna, jednak jej celem jest nie tylko aktualizacja najważniejszych parametrów

BOŚ Bank: W tym tyg. istotne odczyty PMI, w Polsce dane dot. sprzedaży detal.

oczekują, że rada EBC nie zmieni parametrów polityki pieniężnej, utrzymując na niezmienionym poziomie stopy procentowe. "Pomimo utrzymujących się słabszych danych ze sfery realnej strefy nie oczekujemy zmiany zapisów w komunikacie rady dot. forward guidance co do przyszłego

Wzrost prognoz dla Polski. Mocny złoty

. Powodem wzrostu konsumpcji są nie tylko transfery do społeczeństwa w ramach pakietów socjalnych ale również wciąż spadające bezrobocie i rosnące wynagrodzenia. Konsumpcja prywatna to 60% PKB w związku z tym obecna sytuacja na rynku pracy oraz polityka społeczna skutecznie zwiększają ten parametr. Strona

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane z USA i posiedzenie Fed

). "W bieżącym tygodniu planowane jest posiedzenie Fed. Oczekujemy, że komitet FOMC utrzyma parametry polityki monetarnej bez zmian, w tym utrzyma główną stopę funduszy federalnych na poziomie 1-1,25%. Oczekujemy, że w komunikacie FOMC podtrzyma opcję zacieśnienia polityki pieniężnej na kolejnym

Nadwyżka w budżecie. Frank słabnie

podstawowych stanowiskach, które raczej ten parametr obniżają. W tym wypadku nie bez znaczenia jest napływ pracowników z zagranicy. Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym warto zwrócić uwagę na: 14:00 - Polska - inflacja konsumencka

Dudek: Mamy neo-KRS, neo-Trybunał, a teraz rząd funduje nam pseudobudżet

wyższa. Parametry makroekonomiczne mają to do siebie, że często się zmieniają. Ale nigdy nie było takiej skali! To wpłynie na dochody budżetowe, ale przecież przy wysokiej inflacji trzeba będzie także waloryzować świadczenia emerytalne. Wiele innych wydatków sztywnych też trzeba będzie zmienić. Rząd

Wzrost PKB w Polsce 4%? Polski dług wciąż rośnie.

Budapesztu. Parametr ten w tym roku ma spore szanse poprawić się delikatnie. Pomiar miał miejsce w grudniu kiedy euro było w okolicach 4,40 zł a inne waluty na równie wysokich z dzisiejszego punktu widzenia poziomach. W rezultacie skoro mniej więcej jedna trzecia długu wyrażona jest w walutach obcych można

ING BSK miał 316,2 mln zł zysku netto, 180,64 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

połowie 2020 roku, podczas gdy w segmencie korporacyjnym - z 0,55% w I połowie 2019 roku do 0,92% w I połowie 2020 roku. "Wzrost kosztów (i marży) ryzyka wynika w głównej mierze ze zmian parametrów makroekonomicznych w modelach, co jest następstwem pandemii COVID-19 i jej

Prognozy dla Polski. Tani frank

prognozy. Komisja spodziewa się wzrostu relacji wartości długu do PKB i to pomimo szybkiego wzrostu PKB. Prognozy wzrosły nie tylko dla Polski. W górę poszły również parametry dla całej UE. Kurs franka a problem kredytowy Spadający kurs franka powoduje

Morawiecki: Deficyt general government w 2018 może być niższy niż prognozuje KE

Europejska nie uwzględniła jednak, zgodnie ze swoimi zasadami, skutków działania reguły wydatkowej ani podejmowanych przez MF działań uszczelniających system podatkowy" - podkreślił resort finansów w komunikacie. "Kluczowe z perspektywy prognozy fiskalnej parametry

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC i PMI ze strefy euro

pozostanie bez zmian w najbliższym czasie. "Sądzimy, że dla większości członków RPP przesłanką do utrzymywania parametrów polityki monetarnej bez zmian będzie oczekiwanie na trwałą poprawę dynamiki inwestycji prywatnych wobec bieżącego wyraźnego osłabienia aktywności

Polska zrezygnuje z opcji pomocy od MFW. Jeszcze w styczniu rząd miał inne zdanie

rezygnacji podjąłem po analizie danych podatkowych, parametrów makroekonomicznych, ocenie naszej stabilności i rezerw walutowych w NBP – powiedział wicepremier cytowany na stronach internetowych Ministerstwa Finansów .- Decyzja stała się elementem propagandy rządu, ale samą rezygnację uważam za

Bank Pekao miał 186,9 mln zł zysku netto, 217,36 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

finansowych, związany z pandemią koronawirusa COVID-19 został utworzony na podstawie prognozowanego pogorszenia parametrów ryzyka portfela kredytowego w wysokości około 200 mln zł, i został oszacowany w oparciu o scenariusze makroekonomiczne zakładające recesję gospodarczą w Polsce w 2020 r." - czytamy w

BOŚ Bank: Fed i seria danych z USA i strefy euro w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Wśród najistotniejszych informacji w bieżącym tygodniu będzie posiedzenie Fed oraz seria publikacji danych makroekonomicznych z USA i strefy euro, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Wysoka

Przed świętami wahania złotego będą się zmniejszać

wszystkich 4. przypadkach są to poziomy zbliżone do wczorajsze go zamknięcia i do końca dnia ta sytuacja może się nie zmienić. Okres przedświąteczny, ale też znikoma ilość liczących się dla inwestorów wydarzeń i publikacji makroekonomicznych, czy wyczekiwanie na nowych rok, powinny

Szansa na korektę na EUR/USD. Dane z GUS o 14.00

Filadelfii. Pozostałe dane były zgodne z prognozami. Ciekawe słowa Carneya Zaskoczenia nie było po wczorajszych decyzjach banków centralnych Anglii i Szwajcarii. Parametry polityki monetarnej pozostały bez zmian. Warto wspomnieć jedynie o słowach prezesa

Pięć dowodów na to, że deweloperom wiatr ciągle wieje w plecy

boomu jak przed epidemią, ale wzrost może być zauważalny. I to już niedługo - przekonuje. Jak już pisaliśmy, na korzyść inwestycji mieszkaniowych przemawia też sytuacja makroekonomiczna, zgoła inna niż w 2008 roku. Do tego Polacy mają dużo większe oszczędności. - Deweloperzy są więc w dobrej sytuacji

Nie ma mowy o taperingu. Mario Draghi pozostaje gołębi.

parametrów?   Rynek dość jednoznacznie odczytał ten komunikat jako zapowiedź taperingu, czy stopniowego wygaszania QE. W pierwszej chwili euro widocznie się umocniło, jednak z upływem czasu, powróciło do spadków. Część komentatorów zmiany nastawienia

Wielka Brytania bez podwyżek stóp procentowych

konsumenckiej w Wielkiej Brytanii. Ceny rosną w skali roku o 0,2% co jest wynikiem o 0,1% lepszym od oczekiwań. Jest to o tyle dziwny parametr, że przy bardzo niskich poziomach jego wzrost jest dobrą wiadomością, gdyż świadczy o przyspieszaniu gospodarki. Z drugiej strony od pewnego poziomu jest już niepożądany

Na rynku walutowym niewielkie zmiany w oczekiwaniu na decyzję Moody's

niezmienionym poziomie. Nie zmienił jednak również, czym już jednak zaskoczył sporą część uczestników rynku, pozostałych parametrów polityki monetarnej w tym przedłużenia programu skupu aktywów, który wygasa w marcu przyszłego roku. Sam prezes Draghi, podczas wczorajszej konferencji

Warszawski parkiet walczy dziś o utrzymanie trendu wzrostowego

przez publikacje różnych, istotnych danych makroekonomicznych. O godz. 9:00 poznamy wskaźnik PMI, który obrazuje aktywność gospodarczą we francuskim przemyśle ? nadal oczekuje się odczytu na poziomie poniżej 50, a dokładnie 48,8. O godz. 9:30 ten sam parametr dla niemieckiej gospodarki ma wynieść 53,5

W trakcie senackiej debaty zgłoszono kilkadziesiąt poprawek do ustawy budżetowej

fiskalne ujęte w ustawie o finansach publicznych i respektuje wartości referencyjne, jeśli chodzi o deficyt nominalny oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli te parametry, które są wymagane od Polski przez Komisję Europejską" - powiedział. Zgodnie z

Bank Anglii Obniża stopy procentowe

zwrócić uwagę, że parametry naszej gospodarki nie są wcale lepsze niż w 2007/2008 roku gdy rozpoczynał się kryzys. Mamy co prawda niższe bezrobocie, ale też większy deficyt budżetowy. Gdyby zatem doszło do spowolnienia na rynkach globalnych, poprzez np. kryzys w europejskim systemie bankowym, przyszłość

Uszczelnienie rynku paliw

. Dla odmiany gorzej wypadły dane z Polski. Inwestorzy spodziewali się 51,6 punktu, a wynik opublikowany to 50,3 punktu. Świadczy to o spadającym optymizmie u przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę ten parametr dotychczasowe założenia na temat tempa wzrostu PKB stają się niestety bardziej ryzykowne. Tuż po

W Wielkiej Brytanii bez zmian

. Dla porównania przekroczono już parametr z lat 2007-2008, kiedy giełda była napompowana przed kryzysem. Gdyby doszło do urealnienia cen z pewnością odbiłoby się to na kondycji dolara, który byłby wtedy wyprzedawany. Dzisiaj, oprócz komunikatu agencji Fitch na temat ratingu

Problemy włoskich banków

dobrze radzi sobie z obecną sytuacją. Bezrobocie jest wciąż poniżej 6%, PKB rośnie powyżej 3% a dług publiczny wynosi zaledwie 36,8%. Te wszystkie parametry powodują, że nawet pomimo obniżki perspektywy szansa na obniżkę ratingu oceniana jest na 25% w ciągu dwóch lat. Pomimo decyzji agencji notowania

Wraca temat OFE

. Problem polega na tym, że zapowiadana obniżka wieku emerytalnego i tak zdewastuje ten parametr. Podatek od sklepów ma wejść w życie z początkiem września. Pierwotnie miało się to wydarzyć z dniem 1 sierpnia, ale data ta jest zagrożona. Powodem jest doprecyzowywanie przepisów

Złoto w dół, frank w górę

analityków, jak i inwestorów instytucjonalnych w związku z gospodarką Niemiec. Dane te spowodowały umocnienie się euro względem dolara. Parametr ten jednak nie jest na tyle ważny, by na dłużej wskazać rynkowe tendencje. Nie powstrzymał zatem popołudniowej przeceny europejskiej waluty względem amerykańskiej

Grecja prywatyzuje

Wczorajsze przemówienie Janet Yellen potwierdziło tylko to, czego oczekiwali inwestorzy. Podwyżka tak, ale nie za wszelką cenę. Przyznała, że raport z rynku pracy jest niepokojący. Dane te wymuszają korektę oczekiwań wobec kolejnych parametrów. Stwierdziła ona jednak, że w

Znów ciekawie w USA

euro niż z USA. Półtorej godziny później, o godz. 16:00, opublikowano zamówienia na dobra. Były one niemal zupełnie zgodne z oczekiwaniami. W rezultacie nie wpłynęły znacząco na rynek, na którym wciąż tematem numer jeden były zmiany zatrudnienia w USA. Dlaczego parametr ten

Wyścig wyborczy w USA znów emocjonujący

zostanie obniżony. Jest to odważna koncepcja. Oczywiście nie można się z nim nie zgodzić, że tu i teraz dane makroekonomiczne są dobre. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ogłosił wczoraj, że perspektywa wzrostu gospodarczego na ten rok w Polsce wynosi jednak 3,6%, a nie 3,3%. Wzrost gospodarczy przy

Rynki żyją piątkową decyzją o zmianie ratingu

wieloletnie obligacje. Zapowiedziane pakiety socjalne jasno wskazują, że dobre wyniki makroekonomiczne, które udało nam się wypracować w poprzednich latach, mogą nie zostać utrzymane. I to właśnie ta obawa, wbrew temu co stara nam się wmówić w mediach, jest głównym paliwem dla decyzji agencji ratingowych

Stopy procentowe w Polsce nie będą obniżane?

systemu, gdy stopy znów wzrosną. Na rynku walutowym spadające stopy powodują osłabianie się waluty. W obecnej sytuacji, jeżeli potwierdzi się zapowiedź czekania na dalsze obniżki stóp powinno to powodować umacnianie się złotego. Wczoraj poznaliśmy serię danych makroekonomicznych

PMR: Rynek mat. termoizolacyjnych wzrósł o 4% r/r do ponad 3,9 mld zł w 2015 r.

determinującymi rozwój rynku materiałów termoizolacyjnych są ogólna sytuacja gospodarcza, a zwłaszcza koniunktura w sektorze budowlanym. "Wobec pozytywnych prognoz makroekonomicznych dla Polski, przewidywanej kontynuacji wzrostów w budownictwie mieszkaniowym oraz dużego natężenia

Czy to powrót recesji w USA?

wyliczenia KNF budzą poważne wątpliwości co do przyjętych parametrów. Powodem jest oczekiwany koszt. Nadzór oczekuje, że może to być nawet 22 mld zł. W celu oddania skali tego problemu najlepiej skonfrontować tę liczbę z rocznym zyskiem sektora bankowego. Wynosi on w przybliżeniu 16 mld zł. Jak nie trudno

Chiny gwałtownie tracą rezerwy

juan słabnie. Bank of China nie zdecydował się jednak na mocniejszą dewaluację, co spowodowało, że rezerwy topnieją w obronie kursu. Bardzo słabo wyglądają doniesienia z Wenezueli. Jest to chyba najmocniej dotknięty spadkami ropy kraj na świecie. Parametry gospodarcze są

Mario Draghi trzęsie rynkiem. Portugalia w tarapatach

parametru będzie jeszcze trudniejsze. Jak będą reagować waluty na ewentualną obniżkę? Inwestorzy widzą co się od lat dzieje na południu Europy, nie będzie to zatem dla nich zaskoczeniem. Nie zmienia to faktu, że może to być kolejny bodziec przesuwający ich uwagę z euro względem innych walut

Przegląd informacji ze spółek

kapitałowej, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła parametr ST dla Banku Pekao (mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny) po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego na poziomie 4,28 pkt proc., podał bank

Polska rosła szybciej w 2015. NBP wchłania KNF.

miejskich o 8,2%. Analitycy mają pewne zastrzeżenia co do parametrów gospodarczych Państwa Środka. Chodzi głównie o to, że dane z Chin podawane są bardzo szybko po zakończeniu okresu obliczeniowego a ich rewizje są znacznie rzadsze niż w państwach wysoko rozwiniętych. Wątpliwości te szczególnie nasiliły się

Dudek: Nie będzie 13. i 14. emerytury [WYWIAD]

zieloną transformację. W tym względzie powinna panować zasada, że wszystkie ręce na pokład. Należy też przejrzeć wydatki. Mam tu na myśli np. 13. i 14. emeryturę. Tym bardziej że w uzasadnieniu projektu była mowa o nadzwyczaj dobrej sytuacji makroekonomicznej. A to już - jak mówiłem - przeszłość. Pytanie