parametr techniczny

Mariola Kubicka

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteriami oceny ofert są cena i kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia i koszty eksploatacji.

Biało-czerwone smartfony. Polska ofensywa na trudnym rynku

Parametry, solidność wykonania, możliwości techniczne porównywalne z iPhone'em czy rozwiązaniami Samsunga. Cena kilka razy niższa. Polskie smartfony wkraczają na rynek, i to nie tylko krajowy

Świat stawia na samochody wodorowe, tymczasem w Polsce nie ma nawet gdzie ich tankować

Samochody zasilane wodorem to przyszłość światowej motoryzacji. Są ekologiczne, mają dobre parametry techniczne i używają paliwa, które nie uzależnia gospodarki od eksporterów ropy. Przybywa krajów, w których są już dostępne, jednak w Polsce brakuje zachęt dla ich posiadaczy, a przede wszystkim stacji, na których można takie pojazdy tankować.

"Rozwiązania nie gorsze od wymaganych, funkcjonalnie możliwe do zastosowania" - czy to właściwy opis równoważności?

"Rozwiązania nie gorsze od wymaganych, funkcjonalnie możliwe do zastosowania" - czy to właściwy opis równoważności?

. Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji projektowej parametrów, danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami

Jak opisywać przedmiot zamówienia z użyciem znaków towarowych?

parametry bądź cechy, na podstawie których zamawiający uzna, że np. produkt marki X jest równoważny ze wskazanym w opisie produktem marki Y. W praktyce kryteria równoważności będą odnosić się do kluczowych parametrów, gdyż raczej nie zdarzy się, że produkt marki X będzie miał wszystkie parametry

Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

zamówienia wymagań jakościowych odnoszących się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia [1]. Kryteriami jakościowymi mogą być w szczególności kryteria odnoszące się do: - jakości, w tym do parametrów technicznych, właściwości estetycznych i funkcjonalnych takich jak

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

, modelu i identyfikatora sprzętu oraz ogólnodostępnych specyfikacji technicznych lub kart produktu, może samodzielnie sprawdzić, czy zaoferowany sprzęt ma niewymienioną przez wykonawcę wymaganą w siwz funkcjonalność lub parametr? Czy zamawiający w przypadku braku opisu parametru lub funkcji, których

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

ofertowego wpłynęło 6 ofert, z czego 4 wykonawców dołączyło wykaz urządzenia równoważnego (innego niż wynika to ze znaku towarowego użytego w projekcie). W związku z tym, aby zbadać, czy platforma dźwigowa odpowiada parametrami technicznymi tym wymaganym przez zamawiającego , wystąpiłem z prośbą do

Jak opisać przedmiot zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji?

Jak opisać przedmiot zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji?

zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub innych systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Czy takie zapisy są wystarczające, czy też za każdym razem trzeba wskazywać parametry

JSW dokonała odpisu aktualizacyjnego na łączną kwotę 189,8 mln zł

rozwiązaniu w całości odpisu utworzonego w 2015 roku dla CGU Koksownia Radlin w wysokości 189,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. W zakresie parametrów technicznych zmianie uległa planowana struktura produkcji Koksowni Radlin, będąca m.in. efektem podjętych działań

Microsoft pokazał nowe gadżety. Stworzone dla systemu Windows 11

Microsoft pokazał nowe gadżety. Stworzone dla systemu Windows 11

bowiem na korzystanie z niego jak ze zwykłego smartfona, ale po rozłożeniu to bardziej tablet. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to za funkcjonowanie urządzenia będzie odpowiadać układ Qualcomm Snapdragon 888 z modemem sieci 5G. Do dyspozycji będą też dwa aparaty: główny o rozdzielczości 12 Mpix i

Energa Kogeneracja żąda od Mostostalu Warszawa kwoty ponad 22,5 mln zł

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Mostostal Warszawa otrzymał żądania zapłaty kary naliczonej przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu z tytułu nieosiągnięcia gwarantowanych parametrów technicznych ekologicznego bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20MWe w

Pesa blisko kontraktu z Sofią. Ma jednego rywala w walce o umowę na ponad 180 mln

Pesa blisko kontraktu z Sofią. Ma jednego rywala w walce o umowę na ponad 180 mln

została już odrzucona ze względów formalnych. Pesa zaproponowała najniższą cenę - ok. 184 mln zł. Skoda chce za 25 swoich tramwajów ok. 218 mln zł. Różnica jest więc znacząca. Poza tym oferta Pesy okaże się lepsza pod względem parametrów technicznych (46,63 punktów w porównaniu do 44,98 punktów w

Zainwestowałeś w panele słoneczne, ale nie starcza ci energii? Możesz produkować jej więcej. Sprawdź, na jakich zasadach

Zainwestowałeś w panele słoneczne, ale nie starcza ci energii? Możesz produkować jej więcej. Sprawdź, na jakich zasadach

przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji (wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym) oraz parametry techniczne i karty katalogowe urządzeń. Co ważne, operator systemu dystrybucyjnego może odrzucić wniosek, jeśli uzna, że zagraża on systemowi elektroenergetycznemu, bądź gdy zmiana jest jego zdaniem

Mostostal Warszawa otrzymał pozew od Energi Kogeneracji na 106,4 mln zł

Warszawa, 24.07.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa otrzymał pozew o zapłatę złożony przez spółkę Energa Kogeneracja dotyczący zapłaty kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez blok biomasowy o mocy 20 MWe w Elblągu gwarantowanych parametrów technicznych oraz zaspokojenia

Novatek Green Energy uruchomił pierwszą stację tankowania LNG w Polsce

Zgorzelcem umożliwia obsługę ok. 50 pojazdów dziennie. Sfinansowana i zamontowana przez firmę Novatek Green Energy stacja, dzięki systemowi dopasowującemu temperaturę i parametry techniczne paliwa do wymogów poszczególnych rodzajów pojazdów, może obsłużyć wszystkie dostępne obecnie

Energa Kogeneracja złożyła pozew sądowy przeciwko Mostostalowi Warszawa

. "Pozew obejmuje zasądzenie od Mostostalu Warszawa S.A., będącego generalnym wykonawcą inwestycji, kwot tytułem kar umownych za nieosiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych, a także realizacji roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego zapłaconego z tytułu wykonania kontraktu na

T-Mobile Polska ponownie wybrany przez UDT na usługi transmisji danych

. Sieć Urzędu Dozoru Technicznego będzie stale monitorowana przez zespół specjalistów T-Mobile pod kątem poprawnego funkcjonowania parametrów, co pozwoli na szybsze wykrycie i naprawę ewentualnych awarii. Firma gwarantuje również usługi serwisowe w ramach restrykcyjnych parametrów SLA (ang. Service Level

Rafako i Ensol wspólnie z ICEB zaoferują urządzenia do magazynowania ciepła

indywidualnie do dostawcy ciepła. Parametry polskich sieci ciepłowniczych (temperatura zasilania i powrotu wody c.o.) odbiegają w tym zakresie od systemów ciepłowniczych innych krajów, (np. Dania, Szwecja). Rozwiązania projektowe Rafako-Ensol-ICEB pozwalają dostosować parametry techniczne oferowanych rozwiązań

mLeasing uruchomił serwis online do sprzedaży samochodów poleasingowych

. Ponadto, każdy pojazd jest dokładnie opisany, wraz z podaniem informacji na temat jego parametrów technicznych i elementów wyposażenia, wskazano w materiale. Dodatkowo, klienci indywidualni, którzy nie chcą kupić samochodu używanego za gotówkę, mogą skorzystać z kredytu, a

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym. Poradnik

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym. Poradnik

- Zmiany weszły w życie 31 grudnia 2020 roku i dotyczą warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i wymogów w zakresie ich usytuowania - wyjaśnia Mateusz Świętochowski, radca prawny z TUF Real Estate, inwestora i dewelopera nowoczesnych powierzchni handlowych. - W dodatku, przez wzgląd

Toyota bZ4X - pierwszy elektryk tego koncernu. Tajemniczy koncept auta, który już narobił sporo zamieszania

Toyota bZ4X - pierwszy elektryk tego koncernu. Tajemniczy koncept auta, który już narobił sporo zamieszania

swojego pierwszego elektrycznego samochodu, pokazanego po raz pierwszy w tym roku na wiosnę na Shanghai Motor Show. Nieznane są parametry techniczne bZ4X, a nawet nie wiadomo, czy finalnie trafi do produkcji i sprzedaży w takiej właśnie postaci, w jakiej został pokazany. - Czekamy na wewnętrzną

GDDKiA rozpoczęła procedurę przetargową na 16 km autostrady A18

Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej i związanej z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt). Zadanie będzie realizowane w formule 'Buduj'" - czytamy w komunikacie. Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Polskie startupy podbijają świat. Spirometr na pomoc osobom z chorymi płucami

. Sensory, w które wyposażony jest spirometr, interpretują wdmuchiwane powietrze pod kątem wielu parametrów. Przy regularnych badaniach lekarz może z łatwością wyłapać sytuacje, w których dochodzi do zaostrzenia symptomów choroby. Dzięki specjalnemu algorytmowi AioCare wyłapuje m.in. taki objaw, jak

MI: Konsultacje publiczne Programu budowy 100 obwodnic wydłużone do 10 kwietnia

: konsultacje100@mi.gov.pl. W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na

GPW przeprowadziła testową sesję w systemie UTP

zakładaliśmy realizację jednego ze scenariuszy Planu Ciągłości Notowań, ale życie buduje własne scenariusze. Dostosowaliśmy więc testy do obecnej sytuacji i głównie weryfikowaliśmy parametry pojemnościowe systemu w reakcji na ostatnie sesje. Przede wszystkim jednak sprawdzaliśmy nasze procedury wewnętrzne i

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego dostawcę, wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań, co do parametrów technicznych, które uniemożliwiają ubieganie się niektórych wykonawców o udzielenie zamówienia, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych

Rafako: Termin odbioru bloku w Jaworznie przesunie się, trwa jego weryfikacja

w komunikacie. Rafako informowało 30 stycznia 2020 r., że E003B7 powinna zakończyć testy i prace techniczne umożliwiające odbiór prac w zakresie omówionym ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron do 4 lutego 2020 r. "Zgodnie z informacją

Rekordowy wzrost cen materiałów budowlanych. Co drożeje najbardziej?

ich stawki szły w górę w średnim tempie 1,8 proc. w relacji rok do roku, o tyle w listopadzie parametr ten poszybował do blisko 23 proc. Oznacza to kolejny spektakularny rekord oraz sygnał utrzymania tendencji wzrostowej w nadchodzącym dużymi krokami nowym roku – mówi Jarosław Jędrzyński

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

Przepisy Pzp Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium oceny ofert może być między innymi jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne zamawianego sprzętu. Przyjmując w treści siwz kryteria dotyczące parametrów

Konsorcjum Mirbudu ma umowę na przebudowę odcinka A18 za 254 mln zł

nr 18 do parametrów autostrady (A18), za 254,15 mln zł, podała Dyrekcja. "Jest to odcinek, który zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód w stronę Wrocławia a kończy blisko 4 km przed węzłem Iłowa. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 roku. Zadaniem

Energooszczędne okna dachowe. Jak je wybierać i montować? Niewłaściwe spowodują utratę nawet 30 proc. ciepła

Jednak liczy się również wiele innych elementów, aby nie obniżyć parametrów stałej przegrody i zapobiec stratom ciepła. Dotyczy to m.in. domów z poddaszem. W takich budynkach warto wybrać okna dachowe o odpowiednich parametrach energooszczędnych. Okna dachowe są rozwiązaniem bardzo lubianym i

PKN Orlen rozpoczął badanie dna Bałtyku na terenie przyszłej farmy wiatrowej

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Z portu w Gdańsku wypłynął statek, który zbada parametry geologiczne dna Bałtyku na terenie koncesji morskiej farmy wiatrowej PKN Orlen, podała spółka. Na bazie pozyskanych informacji koncern przygotuje wstępny projekt techniczny morskiej farmy

Fortum zakończyło prace nad inteligentną siecią ciepłowniczą warte ok. 13 mln zł

może na bieżąco reagować na wszelkie zmiany w parametrach dostawy energii, a odbiorcy mogą optymalizować zużycie ciepła, podano w komunikacie. "Wdrożony przez nas system pozwala kontrolować pracę naszych węzłów z częstotliwością odczytu co 15 minut. Dzięki inteligentnym

Prezes PKN Orlen: Zawieszenie finansowania Ostrołęki C to słuszna decyzja

trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych. Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji

Lotnisko w Radomiu. Budowa drogi startowej zakończona

Na lotnisku w Radomiu trwają trzy ważne elementy inwestycji. Pierwsza to budowa pasa startowego, która dobiegła już końca. Na pasie leży już i warstwa cementowa, i bitumiczna. Pod koniec września parametry pasa badał Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Specjaliści sprawdzali to, czy droga

Polimex-Mostostal zmniejszył koszty projektu Kozienice o 42,3 mln zł

wyniku podjętych działań związanych z realizacją budowy bloku energetycznego o mocy 1 075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni 'Kozienice', w ramach których dokonano częściowego ograniczenia zdiagnozowanych uprzednio ryzyk technicznych, optymalizacji procesów zakupowych oraz usprawnienia procesów

BOŚ Bank uruchomił licznik efektów ekologicznych

, wskaźników udostępnianych przez kompetentne jednostki takie jak np. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) czy parametrów uwzględnionych w przepisach ogólnych np. Warunkach Technicznych w budownictwie. W niektórych przypadkach wyliczenie efektów ekologicznych wymaga przeprowadzenia

Tauron:Koszt bloku 910 MW w Jaworznie wzrósł o 52,3 mln zł, oddanie do 31 I 2020

. Dodatkowo konsorcjum po oddaniu bloku do eksploatacji przeprowadzi działania optymalizacyjne mające na celu weryfikację spełniania przez blok zmienionych parametrów technicznych. "W związku z tym uzgodniono, że niezbędne będzie wprowadzenie zmian do umowy, w szczególności

Tauron Wydobycie uruchomi kompleks technologiczny podwyższający jakość paliw

roku, a nakłady inwestycyjne wynoszą łącznie ponad 20 mln zł. Celem inwestycji jest zwiększenie wydajności Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie, tj. zwiększenie produkcji sortymentów średnich (Groszek i Jaret) oraz poprawa parametrów

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

czynników otoczenia rynkowego w połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych" - czytamy w komunikacie. Istotnymi okolicznościami znacząco

Koronawirus. PWSZ Chełm drukuje części do maseczek dla ratowników i przygotowuje się do produkcji przyłbic

dydaktyczną do nauki dla studentów, ale także jako konkretne wsparcie dla służby zdrowia. Po uzgodnieniu parametrów i technologii ze Stacją Pogotowia Ratowniczego w Chełmie produkcja właśnie ruszyła. Koronawirus. Serwis specjalny – To jest czas, kiedy bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy wspierać się

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania

: 1) potwierdzenie zgodności parametrów technicznych (raport z testów wydajności), w tym wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych (lub norm równoważnych). Raporty mogą być

MI: Konsultacje publiczne programu 100 obwodnic ruszają w piątek

km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że wprowadzenie zmiany harmonogramu sesji giełdowej jest w obecnych warunkach bardzo trudne i niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne zarówno z organizacyjnego, jak i technicznego punktu

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne. W przepisach Prawa zamówień publicznych Ustawodawca pozostawił zamawiającemu swobodę w doborze kryteriów pozacenowych, dając mu możliwość ustalenia takich kryteriów oceny ofert, które w najwyższym stopniu zagwarantują, że wybór oferty

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

ceną) w roku 2018 to: - termin realizacji / czas dostawy - gwarancja / rękojmia (termin) - jakość / funkcjonalność / parametry techniczne.                             

ME: Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej

niespełniających wymagań w zakresie dostępności fizycznej (tj. umożliwiającym interwencyjne uwolnienie w ciągu 90 dni), poinformowano. Równocześnie wydłużono termin (do 1 stycznia 2029 r.), do którego parametry techniczne magazynów mają odpowiadać wymaganiom w zakresie dostępności

PKP PLK mają porozumienie z PGW Wody Polskie ws. nowego mostu w Kostrzynie

Krzysztof Woś, cytowany w komunikacie. Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie omówili już wariant techniczny dojazdu do nowego mostu, m.in. zapewnienie dostosowania dojazdu do przyjętej wysokości mostu. Obiekt będzie

Respirator na UTP już gotowy. Uczelnia czeka na wizytację wiceministra

Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy, dr n. med., anestezjolog Roberta Włodarski. Kieruje nim rektor uczelni, prof. Tomasz Topoliński. Prace nad prototypem respiratora zakończyły się, wykonywane są obecnie próby oraz przygotowania do uzyskania potrzebnych parametrów technicznych. Już jutro w godzinach

Sescom ma porozumienie ws. objęcia większościowych udziałów w nowej spółce

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Sescom podpisał porozumienie z Dozór Techniczny spółka jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz z siedzibą w Olsztynie zmierzające do podpisania umowy inwestycyjnej, na podstawie której Sescom obejmie większościowy pakiet udziałów w nowo powstałej

Najtańszy wykonawca linii tramwajowej w Olsztynie zostanie wykluczony? To możliwe

nie jest do końca wyjaśniona sprawa dostawy tramwajów z Turcji. Z jednej strony wykonawca zapowiedział, że ze względu na przestoje w fabryce przez epidemię, pojazdy zacznie dostarczać dopiero w grudniu. Z drugiej strony ciągle nie jest wyjaśniona sprawa parametrów technicznych. Tutaj z kolei

Xiaomi trafia w czuły punkt nas wszystkich. Ładowanie szybkie jak tankowanie

zaznaczyć, że producent korzystał ze zmodyfikowanego smartfona Mi 11 Pro z baterią 4000 mAh. Nie dostaliśmy pakietu danych technicznych, więc w sumie wiadomo naprawdę niewiele. To tylko filmik wrzucony do sieci. Xiaomi nie wspomniało nawet słowem o możliwej dacie komercjalizacji technologii nazwanej

GDDKiA ma 8 ofert w przetargu na dostosow. 22 km DK18 do parametrów autostrady

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - W przetargu na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady w systemie "Buduj" złożono osiem ofert, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Najniższą ofertę złożyło konsorcjum

Pełnomocnik ds. CPK: Za rok będą trwały wykupy gruntów i analizy środowiskowe

technicznych i konkursu na koncepcję architektoniczną. "O ile pewne parametry docelowe - czyli 2027 r., sezon zimowy i pierwszy samolot startujący z Centralnego Portu Lotniczego - pozostają niezmienne, o tyle musimy dostosowywać harmonogram szczegółowy do okoliczności"

Tauron Dystrybucja buduje magazyn energii w Cieszanowicach w opolskim

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja realizuje stacjonarny system magazynowania energii, którego zadaniem będzie efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farm wiatrowych, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej

Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta

kluczowe parametry techniczne i kosztowe związane z instalacją paneli fotowoltaicznych. Temu celowi służy nasze zaangażowanie w program GovTech, który daje szansę na udział w tworzeniu tego rozwiązania także polskim innowacyjnym firmom" - powiedział wiceprezes Jarosław Broda, cytowany w komunikacie

Stadler i Solaris złożyły ofertę na tramwaje dla Olsztyna za 80,8 mln zł

24 sztuk taboru tramwajowego, niskopodłogowego, dwukierunkowego o pojemności nie mniejszej niż 200 pasażerów. Zamówienie podstawowe dotyczy 8 pojazdów, a opcja - 16. Kryteriami udzielenia zamówienia są: kryterium jakości (parametry techniczne) - waga 35%, kryterium jakości

Emitel przeprowadził drugi etap refarmingu pasma 700 MHz

przeprowadzimy kolejne przełączenia, pojawi się nowy, lepszy standard nadawania DVB-T2/HEVC. Dlatego, jeżeli decydujemy się na kupno nowego odbiornika telewizyjnego, już dzisiaj warto upewnić się, że posiada on właściwe parametry techniczne" - zapowiedział członek zarządu ds. techniki Emitel Jerzy Godek

Połowa płynów hamulcowych nie spełnia norm, to stwarza zagrożenie dla życia. Dlaczego nikt tego nie kontroluje?

po 0,2 s. W praktyce oznacza to (przyjmując, że pojazd poruszający się z prędkością 100 km/h pokonuje dystans 27 m/s), że hamowanie rozpoczyna się dopiero 5 m po wciśnięciu hamulca. Gdy mamy płyn niespełniający wymaganych parametrów, droga hamowania będzie nawet 7,5-krotnie dłuższa, a samochód

Enea zmodernizuje instalację odsiarczania spalin w Połańcu kosztem ok. 40 mln zł

południowo-wschodniej Polsce osiągnąć najlepsze możliwe parametry dla IOS. Koszt inwestycji to prawie 40 mln zł brutto. Zadanie jest powiązane z modernizacją elektrofiltrów i wpisuje się w program dostosowania Elektrowni Połaniec do konkluzji BAT" - czytamy w komunikacie

JSW ma koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego 'Chełm II'

prezes JSW Włodzimierz Hereźniak, cytowany w komunikacie. Koncesja badawcza pozwoli JSW przeprowadzić dodatkowe badania warunków geologiczno-górniczych, a więc zasobności złoża, warunków zalegania, miąższości pokładów, parametrów koksowniczych węgla a także warunków

KGHM otworzył centrum sterowania i monitoringu w ZG Lubin

, cytowany w komunikacie. "Zdalna kontrola i zarządzanie procesem technologicznym oraz utrzymaniem ruchu w kopalni ogranicza koszty eksploatacji systemów produkcyjnych, ale przede wszystkim wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Wszystkie istotne parametry pracy są rejestrowane

MI zatwierdziło programy inwestycji dla obwodnic Osieka i Chmielnika

. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Koszt realizacji 100 obwodnic został

Bezprecedensowy wyrok sądu: kredyt we frankach to nie kredyt, ale swap walutowy

technicznej kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego, oceniając je przez pryzmat przepisów prawa finansowego - mówi mec. Barbara Garlacz prowadząca sprawę przedsiębiorcy, który przed laty zaciągnął kredyt we frankach. Sąd uznał umowę za nieważną, jako sprzeczną z zasadami współżycia społecznego

PGE pracuje nad projektami magazynowania energii o wst. szac. mocy ok. 40 MW

dla budowy magazynów energii analizowanych w ramach spółki PGE Dystrybucja. Obecnie przygotowywane są koncepcje dla poszczególnych lokalizacji, które pozwolą na wybranie optymalnych punktów przyłączenia, doprecyzują docelową funkcjonalność oraz przedstawią dokładne parametry techniczne systemu

PGNiG Termika uruchomiła blok energetyczny o mocy 80 MWe w oddziale 'Zofiówka'

parametry techniczne bloku spełniają wymagania unijnego prawa w zakresie ochrony środowiska - dyrektywy ws. emisji przemysłowych IED" - czytamy dalej. Budowa bloku CFB była wyjątkowo trudnym wyzwaniem logistycznym i technicznym. W ramach przedsięwzięcia powstało m.in. 55

Jeden człowiek zajmuje się setkami pojazdów. Praca w ultranowoczesnym świecie

Trudność w zarządzaniu flotami samochodowymi polega na tym, że jednocześnie trzeba się zajmować wieloma zagadnieniami z różnych obszarów. Trzeba się znać, rzecz jasna, na samochodach od strony technicznej, trzeba też umieć dobrze liczyć pieniądze oraz mieć pojęcie o… psychologii. Dlaczego

innogy Stoen Operator zrealizuje projekt z zakresu smart grid w Warszawie

komunikacie. Dzięki redukcji strat, realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o ponad 129 GJ, tj. równowartość rocznego zużycia energii w 12 gospodarstwach domowych. "Rozwiązania techniczne smart grid powinny

PKP PLK zmodernizują lub wyremontują 145 mostów w 2015 r.

. Celem modernizacji jest podwyższenie parametrów technicznych mostów i dostosowanie ich do coraz wyższych parametrów użytkowych linii kolejowych w zakresie maksymalnej prędkości pociągów, nacisku osi i skrajni budowli, podano również. Do tej pory PKP PLK zmodernizowały m.in

Apator Rector ma umowę na wdrożenie w Enerdze Operator za 12,5 mln zł

, - analizy potencjalnych skutków zdarzeń na sieci (awarie, wyłączenia, prace planowe/nieplanowe), - analizy możliwości technicznych przyłączenia odbiorcy z uwzględnieniem parametrów sieci, - kompleksowej obsługi kontaktów z klientami w zakresie reklamacji

KGHM znalazł się na 2. miejscu wśród producentów srebra na świecie

wynik naszych konsekwentnych działań i sprawnego zarządzania. Postawiliśmy na realizację strategii i zdecydowanie poprawiliśmy parametry produkcji. Pokazujemy, że polski przemysł ma ogromny potencjał. Brawa należą się kadrze i całej załodze KGHM, dzięki której osiąganie takich sukcesów jest możliwe"

MI skierowało do realizacji dwie obwodnice w woj. lubelskim

parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych" - przypomniano. Koszt realizacji 100

Prezydent podpisał ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

. Operator OSE ma zapewniać szkołom dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł zezwolić na czasowe (do 12 miesięcy) dostarczanie dostępu do Internetu o niższych parametrach, w przypadku gdy warunki techniczne istniejącej

Przetarg - warunki udziału

. poprzez zastrzeżenie: "Potencjał techniczny - Wykonawca musi wskazać sprzęt, który skieruje do wykonywania zamówienia spełniające następujące wymagania: Zadanie I - minimum 5 sztuk odkurzaczy o parametrach minimalnych

Lotos planuje otworzyć pierwszą stację tankowania LNG w poł. 2021 r.

jedną osobę oraz zdalne jej serwisowanie, podano także. "Unikalną funkcją stacji będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych LNG zmagazynowanego w intermodalnych, kriogenicznych zbiornikach kontenerowych. Umożliwi to np. dalszą dystrybucję LNG

Unified Factory ma umowę z Netią na wdrożenie systemu contact center

. "Kontrakt z Netią jest największą w historii działalności umową na sprzedaż naszego systemu. Jej finalizacja była możliwa, ponieważ w trakcie postępowania przetargowego nasza oferta okazała się najlepsza zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i parametrów technicznych oczekiwanych przez operatora

PKP Energetyka ma umowę na utrzymanie sieci trakcyjnej PKP PLK do 2023 r.

, PKP Energetyka będzie świadczyć m.in. całodobowy serwis awaryjny i obsługę techniczną, zapewniającą niezbędne wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej oraz warunki bezpiecznego wykonywania prac utrzymaniowych, które będzie realizowała grupa PKP PLK przy lub w pobliżu sieci trakcyjnej. Określono również

Dodatkowe kryterium oceny ofert musi być związane z przedmiotem zamówienia

zamówienia i nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy (w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej). Jako przykładowe kryteria ustawodawca wymienia: - jakość, - funkcjonalność, - parametry

Tauron Wydobycie uruchomił dwie kolejne ściany w zakładach Sobieski i Janina

Tauron Wydobycie, tj. budowy poziomu 800 metrów. Węgiel pochodzący z tej ściany charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi, co ma szczególne znaczenie w kontekście zasilania nowego bloku energetycznego 910 MW Grupy Tauron w Jaworznie, podkreślono. Na poprawę wydajności

Ciepły dom. Najpierw izolacja, później ogrzewanie

zupełnie inne standardy, ale też możliwości techniczne. Efektywność energetyczną na poziomie zgodnym z aktualnymi standardami można uzyskać tylko wtedy, gdy wymianę np. pieca połączymy z wykonaniem izolacji termicznej budynku. To znaczy, że termomodernizacja powinna być kompleksowa. Tu jednak okazuje się

Ciech Sarzyna rozważa podniesienie zdolności produkcyjnych żelkotu sanitarnego

aplikacyjne SaniGel, podkreślając wysokie parametry techniczne i estetyczne wyrobów gotowych" - powiedział Ślęzak, cytowany w komunikacie. W obszarze produkcji żywic, Grupa Ciech realizuje program optymalizacji obecnego portfela produktów oraz selektywnego rozwoju nowych

Polacy preferują okna z PVC. Zmieniają się parametry energetyczne

przypomina, że od stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe parametry techniczne okien. Konkretnie zmienią się wytyczne dotyczące współczynnika przenikania ciepła Uw, który według rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury jest sukcesywnie obniżany w celu poprawy efektywności energetycznej budynków. Obecnie w

UOKiK: Postępowanie ws. Volkswagena jest na końcowym etapie

w świadectwach homologacji oraz w świadectwach zgodności WE o nieprawdziwych parametrach emisji tlenków azotu, - kierowanie wytycznych do sprzedawców tych samochodów, które mogły prowadzić do tego, że dealerzy odrzucali reklamacje konsumentów dotyczące emisji tlenków azotu

MI skierowało do realizacji 3 obwodnice w woj. podlaskim

. "W ramach rządowego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

PGE EO zbuduje 4 farmy fotowoltaiczne po 1 MW w 2020 r. dzięki wygranej w aukcji

fotowoltaicznej powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy" - czytamy w komunikacie. Wszystkie instalacje zostaną zbudowane z wykorzystaniem nowoczesnych modułów fotowoltaicznych, których parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności

Tauron Wydobycie uruchomił kompleks technologiczny zwiększający wydajność

odbiorców do ogrzewania domów. Lepsze będą także parametry jakościowe produktów w dostosowaniu do obiektywnych warunków funkcjonowania na rynku z zachowaniem obecnych norm jakościowych obowiązujących w Polsce" - czytamy w komunikacie. Szacowana wielkość produkcji sortymentów

GUS: Przewozy żeglugą śródlądową spadły wg masy o 11,6% r/r w 2018 r.

. Niekorzystne warunki nawigacyjne determinują podstawowe parametry konstrukcyjne taboru, tj. stosunkowo małą ładowność barek. Przekłada się to bezpośrednio na wolumen przewożonych ładunków. W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się zarówno przewozy ładunków

MSS z grupy Hyperiona ma pozytywny raport z kontroli infrastruktury sieci

Małopolskiego oraz dokonała sprawdzenia infrastruktury towarzyszącej. W szczególności wykonano pomiary tłumienności w relacjach Kraków - węzły dostępowe oraz sprawdzono parametry infrastruktury technicznej w węzłach z wymogami wynikającymi z Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz wymaganiami technicznymi do

MI: GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt poszerzenia A2 między Warszawą a Łodzią

jezdni autostrady A2, z wykorzystaniem szerokiego pasa rozdziału przewidzianego podczas budowy autostrady pod przyszłe poszerzenie. Inwestycja pozwoli na dostosowanie parametrów technicznych autostrady A2 do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, zwiększenie przepustowości i usprawnienie

Adamczyk o nowym prawie: Hulajnogi elektr. jak rowery, z ograniczniem do 25 km/h

Infrastruktury. Będą więc mogli poruszać się drogami dla rowerów. Jednocześnie zostanie wprowadzone techniczne ograniczenie prędkości UTO do 25 km/h. "Zależy nam, by uregulować kwestie UTO. Dziś często spotykane są w dużych miastach w Polsce, wykorzystywane przez turystów i

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu ziemnego

. Równocześnie w projekcie wydłużono termin (do 1 stycznia 2029 r. ), do którego parametry techniczne magazynów mają odpowiadać wymaganiom w zakresie dostępności fizycznej w okresie 90 dni ? w przypadku bezzbiornikowego magazynowania ropy naftowej. W przypadku paliw wymagania dostępności w okresie 90 dni mają

Serinus czeka na moduły, aby uruchomić zakład przetwarzania gazu w Rumunii

parametrów stałej produkcji, jednak spółka wciąż czeka na instalację modułu do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit - LTS) oraz modułu do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit - TEG) (razem "Moduły")" - czytamy w komunikacie

Ferrum miało wstępnie 0,17 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

poziomie zysku brutto ze sprzedaży, jest głównie efektem uruchomienia w czerwcu nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych z szerszymi parametrami technicznymi, podkreślono także. "Zaprezentowane wyniki są dowodem na to, że prowadzona w Grupie Ferrum restrukturyzacja

Tauron: EEC Magenta zainwestował 13 mln zł w Reliability Solutions

posłużą poprawie efektywności technicznej i ekonomicznej kluczowych jednostek wytwórczych. To pierwsza inwestycja funduszu EEC Magenta zbudowanego przez Tauron, PFR Ventures, NCBR oraz EEC Ventures. "Utworzony w 2018 r. fundusz EEC Magenta jest jednym z elementów ekosystemu

Tauron pracuje nad projektem wirtualnej elektrowni

aktualne ograniczenia techniczne danego źródła. System centralny nie będzie miał więc bezpośredniej możliwości wydania polecenia np. odstawienia elektrowni czy zmiany parametrów pracy, wyjaśniono. Spółka podkreśla, że jednym z większych wyzwań było stworzenie procesu

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

melioracji wodnych, by zapewnić utrzymywanie tych urządzeń w dobrym stanie technicznym, aby mogły pełnić funkcje regulujące stosunki wodne na obszarach rolnych. W zakresie obowiązków właściciela urządzenia melioracji wodnych jest opracowanie, w zależności od potrzeb utrzymaniowych rocznych, dwuletnich lub

ZA Puławy mają umowę na budowę bloku węglowego 90-100 MWe za 1,16 mld zł netto

klucz", w zakresie przedmiotu umowy znajdują się wszystkie prace obejmujące m.in. roboty budowlane, dostawy i usługi, które są potrzebne do tego, aby blok energetyczny osiągnął wymagane charakterystyki ruchowe, gwarantowane parametry techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, podkreślono

JSW ma umowę o poufności ws. obu projektów Prairie w Polsce

. "Celem zawarcia umowy jest umożliwienie wymiany informacji technicznych i handlowych, co ułatwi przeprowadzenie kluczowych i bardziej zaawansowanych rozmów na temat wszelkich możliwych opcji transakcyjnych w sprawie projektów Prairie" - czytamy w komunikacie. W

Resort energii chce nas truć siarką z polskiego węgla. Rządowa awantura o jakość paliw w piecach

Ministrów. Potem trafi na posiedzenie rządu. Ile siarki w węglu? Jak ustaliła „Wyborcza”, z rozporządzenia, które miało pomóc Polsce walczyć ze smogiem, resort energii usunął jednak jeden arcyważny punkt – parametry dla siarki zawartej w węglu. Ministerstwo kierowane przez Krzysztofa