parafina

Polwax złożył w KNF zaktualizowany prospekt w zw. z emisją akcji serii E

uruchomienia instalacji rozpuszczalnikowego odolejania gaczy parafinowych, spółka planuje przeznaczyć środki z emisji akcji serii E na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z reorganizacją realizowaną w oparciu o koncentrację produkcji parafin w Jaśle oraz na spłatę kredytu inwestycyjnego

Zarząd Polwaksu z prezesem Leszkiem Stokłosą podał się do dymisji

zarządu jako wyraz utraty zaufania akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 24 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

odnotował 17,56 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 17,21 mln zł zysku rok wcześniej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach

Polwax szacuje obroty z Jeronimo Martins Polska na ok. 85 mln zł netto w 2020 r.

uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich, podano także. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w

Orlen Projekt i Polwax deklarują wolę ugodowego rozstrzygnięcia sporu

Orlen Projekt instalacji do produkcji parafiny dla Polwaksu. "Zadeklarowano wolę ugodowego rozwiązania zaistniałego między nimi sporu, omówiono kwestie sporne i ustalono, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie przez każdą ze stron. Jednocześnie ustalono

Polwax zaoferował 8 tys. m3 pojemności magazynowych w Czechowicach

stycznia 2020 r. nową strategią spółki na lata 2020-2022 Polwax reorganizuje swoją działalność. Zmienia ją i dostosowuje do rynku. Produkcja parafin zostanie skoncentrowana w jednym zakładzie w Jaśle. W Czechowicach pozostaną zakład produkcji świec i zniczy oraz przeznaczone do wynajęcia pojemności, które

Polwax dostarczy produkty parafinowe do Chemipetrolu za szac. 28,35 mln zł netto

. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r. (ISBnews)

Prymus podpisał umowę na sprzedaż produktów Polwax o wartości 25 mln zł

. ton w okresie trwania umowy, możliwość automatycznego przedłużenia umowy na kolejne 3 lata. Cena sprzedaży produktów ustalana będzie w okresach miesięcznych na podstawie formuły cenowej opartej o cenę kontraktową parafiny notowanej przez ICIS-LOR" - czytamy w komunikacie firmy Prymus

Polwax ma umowę z Jeronimo Martins Polska o wartości ok. 65,9 mln zł netto

których JMP dokonało zwrotu na warunkach określonych w niniejszym kontrakcie" - czytamy w komunikacie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach

Leszek Stokłosa został powołany na prezesa Polwaksu

największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Polwax zdecydowali o wypłacie 1,06 zł na akcję dywidendy

dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r. (ISBnews)

Polwax przekazał 6,7 mln zł na rzecz komornika wz. z roszczeniami Orlen Projekt

budowanej przez Orlen Projekt instalacji do produkcji parafiny dla Polwaksu, a także zadeklarowano wolę jego ugodowego rozstrzygnięcia. Orlen Projekt pod obecną nazwą działa od 2001 roku. Firma wchodzi w skład grupy kapitałowej Orlen. Polwax jest jednym

Zysk netto Polwaksu spadł r/r do 3,99 mln zł w I kw. 2015 r.

. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,78 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 45,38 mln zł rok wcześniej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w

Orlen Południe ma umowę na kompleks eko glikolu propylenowego za 400 mln zł

Południe Jarosław Wróbel. Orlen Południe S.A. to spółka powstała w ramach konsolidacji aktywów PKN Orlen. W jej skład weszły Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax Sp. z o.o. i Zakładową Strażą Pożarną Sp. z

Polwax miał wstępnie 2,5 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

komunikacie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln

Polwax miał 2,48 mln zł straty netto, 2,89 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

raporcie. Podobnie jak w roku 2018, I kwartał 2019 był pod znakiem nadpodaży w głównych segmentach surowców importowanych w tym gaczy parafinowych, oraz gotowych parafin chińskich, niskiego popytu rynkowego, co w konsekwencji przełożyło się na dużą presję odbiorców oczekujących

Polwax miał wstępnie 280,7 mln zł przychodów i 23,8 mln zł zysku netto w 2015 r.

raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 1 marca 2016 roku, czytamy w komunikacie. W 2014 r. Polwax odnotował 22,41 mln zł jednostkowego zysku netto i 258,18 mln zł przychodów. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny

Polwax rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r.

komunikacie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln

Polwax miał 1,08 mln zł straty netto, 1,66 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

sprzedaży wyrobów parafinowych w analogicznym okresie 2019 roku wyniosła 10 253 tony, z czego 3 483 tony stanowiła sprzedaż eksportowa, podano także. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce

Tomasz Nadolski został powołany na wiceprezesa Polwaksu

. Wcześniej był zatrudniony m.in. w Euroterminalu Sławków i Lotos Oil. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47

Rada nadzorcza odwołała wiceprezesa Polwaksu

największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. (ISBnews)

Dominik Tomczyk zrezygnował z funkcji prezesa Polwaksu

. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r

Szacowana wartość obrotów Polwaxu z JMP wyniesie ok. 65 mln zł w 2019 r.

informuje, że szacowana wartość obrotów ze spółką JMP w ramach dokonanych uzgodnień wyniesie w 2019 roku około 65 mln zł netto" - czytamy dalej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce

Dariusz Szlęzak został powołany na prezesa zarządu Polwaksu

wymienionych członków zarządu jako wyraz utraty zaufania akcjonariuszy spółki, podano wówczas w komunikacie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 6 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

spółki Polwax [...] postanawia: Zysk netto spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 17 210 749,85 zł. przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny

Polwax podwyższy kapitał zakładowy o max. 30 mln zł w drodze emisji akcji

również branżowymi. Dziś w Europie funkcjonuje tylko jedna instalacja, która jest w stanie oferować produkty na podobnym poziomie jak te, które będziemy wytwarzać w Czechowicach-Dziedzicach. Tymczasem popyt na wysoko przetworzone parafiny i woski systematycznie rośnie, w ślad za nim obserwujemy rosnące

Polwax skorygował roszczenia wobec Orlen Projekt do 132,15 mln zł

, 2. 47 801 352,82 zł tytułem poniesionej przez spółkę szkody w postaci utraconych korzyści" - czytamy w komunikacie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w

Polwax miał wstępnie 9,3 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r. (ISBnews)

Zarząd Polwaksu rekomenduje 1,06 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r.

komunikacie. Polwax odnotował 23,85 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 22,41 mln zł zysku rok wcześniej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada

Polwax nie będzie kontynuował inwestycji instalacji odolejania

przygotowania strategii działalności i przedstawienia jej do akceptacji do końca stycznia, podano także. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach

Polwax szacuje, że miał 22,4 mln zł netto przy 258,2 mln zł przychodów w 2014 r.

osiągniętych wynikach spółka przedstawi w jednostkowym raporcie rocznym, który (?) zostanie opublikowany w dniu 18 marca 2015 roku" ? czytamy w komunikacie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w

Zysk netto Polwaksu wyniósł 3,42 mln zł w I kw. 2017 r.

. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,13 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 53,99 mln zł rok wcześniej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach

Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił pozew Orlen Projekt, nakazując Polwaksowi zapłatę części należności za realizację instalacji do produkcji parafiny, w wysokości 6,669 mln zł, podał Orlen Projekt. "Wydany przez

Zysk netto Polwaksu spadł r/r do 20,88 mln zł w 2016 r.

. Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 294,61 mln zł w 2016 r. wobec 280,68 mln zł rok wcześniej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach

Polwax kupi od Grupy Lotos produkty parafinowe za szac. 58 mln zł netto w 2020r.

parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym

Polwax miał szacunkowo 7,2 mln zł zysku netto w III kw., naruszył kowenanty

. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r

Polwax złożył do KNF wniosek o zawieszenie postępowania ws. prospektu emisyjnego

parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Polwax przejął od Orlen Projekt teren inwestycyjny

jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r

Orlen Południe zmodernizował elektrociepłownię kosztem prawie 80 mln zł

. Orlen Południe to spółka powstała w ramach konsolidacji aktywów PKN Orlen. W jej skład weszły Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax i Zakładową Strażą Pożarną, które zostały połączone z Rafinerią Trzebinia

Polwax miał wstępnie 1,1 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

COVID-19, a ewentualne nowe okoliczności i decyzje, istotne dla prowadzonej działalności oraz sytuacji finansowej lub perspektyw rozwoju spółki będą na bieżąco komunikowane" - podsumowano. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej

Capex PKN Orlen wyniósł 1,24 mld zł w I kw. 2020 r.

części instalacji Polietylenu w Czechach, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu, budowę instalacji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii, budowę instalacji glikolu propylenowego w Orlen Południe, budowę węzła wydzielenia parafin z surowca reformingowego - projekt Maxene w Płocku, projekt

Polwax rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r. 

za 2017 rok podejmie walne zgromadzenie spółki, podano także. Polwax odnotował 17,21 mln zł zysku netto w 2017 r. wobec 20,88 mln zł zysku rok wcześniej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie

DI Investors wycenia Polwax na 26,1 zł za akcję

Polsce producentów wyrobów parafinowych obok Wydziału Produkcji Parafin Rafinerii Trzebinia Orlen Południe (dawna Fabryka Parafin Naftowax), podkreślają analitycy. "Prognozujemy utrzymanie wyniku EBIT w 2015 r. na poziomie zbliżonym do 2014 r. oraz wzrost o 9% w 2016 r

Polwax miał wstępnie 4,96 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach spółka przedstawi w raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany 10 września 2019 roku, podano także. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej

Krokus Chem sprzedał 26,66% akcji Polwaksu

. "Nova Polonia dokonał tym samym pośredniego zbycia (sprzedaży) poprzez akcjonariusza wszystkich dotychczas posiadanych akcji spółki" - czytamy w komunikacie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w

Polwax ma warunki umowy z Jeronimo Martins Polska za ok. 60 mln zł w 2016

; ? czytamy w komunikacie. W związku z powyższym zarząd spółki informuje, że w okresie roku 2016, spodziewana wartość obrotów ze spółką JMP wyniesie ok. 60 mln zł netto, podano również. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny

Polwax wyemituje ostatecznie 20,6 mln akcji serii E

przedmiotem oferty publicznej. Jedno prawo poboru do objęcia nowej emisji akcji serii E będzie uprawniać do objęcia 2 akcji zwykłych na okaziciela serii E, podano także. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w

Leszek Sobik zwiększył udział w Polwaksie powyżej 5% głosów na WZ

uprawniających do 5,15% głosów na WZ, poinformowano również. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r

Polwax miał 17,56 mln zł zysku netto, 22,3 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

7r. (odpowiednio 7,8% i 6,3% - 2018 rok, 7,5% i 6,1% - 2017 rok)" - czytamy w sprawozdaniu finansowym. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz

Polwax miał wstępnie 294,6 mln zł przychodów i 20,9 mln zł zysku netto w 2016 r.

parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r. (ISBnews)

Polwax zrealizuje Instalację Odolejania Rozpuszczalnikowego za 123,6 mln zł

. Poprzez budowę instalacji spółka chce osiągnąć 50% wartościowego udziału wyrobów specjalistycznych dla przemysłu w sprzedaży w 2020 r. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji (aktual.)

projekty uchwał na NWZ, dotyczące odwołania trojga członków rady nadzorczej spółki, w tym wiceprzewodniczącej rady Moniki Gaszewskiej, a także Grzegorza Domagały oraz Marka Zatorskiego. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji

parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r. (ISBnews)

Polwax miał 7,17 mln zł zysku netto, 10,42 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2019 r.

. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r

Akcjonariusz Polwaxu zażądał zwołania NWZ w sprawie podwyższenia kapitału spółki

akcjonariusze mieliby także zdecydować o zmianach w radzie nadzorczej spółki. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała

Polwax dostarczy Jeronimo Martins Polska znicze za ok. 60 mln zł w 2016 r.

spółka zobowiązana jest do dostawy towarów do centrów dystrybucyjnych JMP na ryzyko i koszt spółki" - czytamy dalej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę

Polwax miał wstępnie 1,4 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.,

producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r. (ISBnews)

Polwax miał wstępnie 17,6 mln zł zysku netto w 2018, możliwy spadek zysku w 2019

kwietnia. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o wypłacie 1,22 zł dywidendy na akcję

wcześniej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r

Polwax miał 4,96 mln zł zysku netto, 9,06 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.

. W 2016 r. Polwax odnotował 20,88 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 23,85 mln zł zysku rok wcześniej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz

Inwestycja Orlen Południe będzie wykorzystywała system sterowania ABB

związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły

Polwax rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2016 r.

Odolejania Rozpuszczalnikowego zlokalizowanej w zakładzie produkcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach. Będzie to trzecia największa instalacja tego typu w Europie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 12 IV o wypłacie 1,06 zł dywidendy na akcję

dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r. (ISBnews)

Polwax: ThyssenKrupp dostarczy wyposażenie instalacji odolejania za 7,2 mln euro

. Szacowany łączny koszt inwestycji wynosi 123,6 mln zł. Będzie to trzecia największa instalacja tego typu w Europie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz

Zdarzenie jednorazowe obciąży wynik Polwaksu w br. kwotą 1,2 mln zł

1,2 mln zł. Kwota ta obciąży pozostałe koszty operacyjne spółki" - czytamy w komunikacie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach

Polwax miał wstępnie 55,6 mln zł straty netto; 58,5 mln zł straty EBIT w 2019 r.

. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r

Polwax miał wstępnie 55,6 mln zł straty netto z uwzględnieniem odpisów w 2019 r.

spółka przedstawi w jednostkowym raporcie rocznym 29 kwietnia 2020 roku, zakończono w informacji. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach

Grupa Orlen rozpocznie w Trzebini produkcję płynu do dezynfekcji powierzchni

m.in. produkcją biodiesla oraz parafin. W ostatnich latach rozpoczął się proces przekształcania zakładu w biorafinerię. Pierwszym dużym krokiem w tym kierunku jest budowa pierwszej w Polsce i drugiej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu. Infrastruktura zakładu pozwoli na szybkie

Czy jesteś świadomym konsumentem? Sprawdź, na jakie substancje chemiczne musisz zwrócić uwagę kupując kosmetyki!

substancje przenikając do wnętrza naszego ciała. Wiele kremów zamiast na wodzie bazuje na parafinie lub tworzonych z niej olejach. Parafina jest substancją pochodzenia chemicznego - uzyskuje się ją w procesie destylacji ropy naftowej. Używa się jej w przemyśle kosmetycznym dlatego, że daje wrażenie

Polwax miał wstępnie 3,8 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

zostanie opublikowany 6 września 2018 r., podano także. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r

Polwax kupi od Grupy Lotos produkty parafinowe za ok. 60 mln zł w 2019 r.

okresie. Zmiana wartości obrotów może wynikać z możliwej zmiany ilości dostarczanych produktów parafinowych, tj.+/- 20% w opcji sprzedającego, podano także. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w

Polwax złożył przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę 132,15 mln zł

dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Zysk netto Polwaksu spadł r/r do 8,4 mln zł w III kw. 2016 r.,

207,72 mln zł w porównaniu z 179,58 mln zł rok wcześniej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w

Polwax miał wstępnie 17,2 mln zł zysku netto w 2017 r., spadek o 17,5% r/r

. W minionym roku Polwax zanotował wyższy o 1,7% ilościowy obrót w segmencie wyrobów skierowanych do przemysłu przy spadku sprzedaży ilościowej w segmencie parafin zniczowych o 2,4%. Wielkość sprzedaży wyrobów wyniosła 58,98 tys. ton, z czego 17,10 tys. ton stanowiła sprzedaż w segmencie przemysłowym

Polwax odstąpił tymczasowo od emisji akcji serii E, rozważy opcje strategiczne

. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o emisji 20,6 mln akcji z prawem poboru

dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca o emisji akcji serii K

. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, które miałoby podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz

Polwax podpisał aneks do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim

. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r

Cmentarze otwarte, ale branża zniczy nie ma powodów do zadowolenia

. Przypomina, że branża zniczy boryka się też z innymi problemami. – Rosja wstrzymała dostawy parafin, tłumacząc to przeglądami technicznymi. Surowca jest coraz mniej na rynku. W górę idą ceny folii, tekturki. Znicze będą musiały zdrożeć – mówi. Cmentarze otwarte Jeszcze wczoraj pytaliśmy

Polwax ocenia, że zarówno bieżący rok, jak i 2018 będą bardzo trudne

Polwax dedykowane dla głównych grup przemysłowych" ? powiedział Tomczyk, cytowany w komunikacie. ?Z uwagą obserwujemy poziom podaży gotowych parafin importowanych na rynek europejski z Chin, który ma wpływ zarówno na cenę surowców, jak i produktów gotowych oraz kursy

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 9 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.

jednostkowego zysku netto wobec 23,85 mln zł zysku rok wcześniej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w

Polwax sfinalizował zakup laboratoriów od Lotos Lab

. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują o 1,22 zł dywidendy na akcję 21 kwietnia

dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r. (ISBnews)

Polwax rekomenduje wypłatę 1,22 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r. (ISBnews)

Zysk netto Polwaksu wzrósł r/r do 22,41 mln zł w 2014 r.

wiceprezes i dyrektor finansowy spółki Piotr Kosiński. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka

Polwax planuje nadal przeznaczać 30-50% zysku na dywidendę

myślę, że jesteśmy już przetestowani pod tym kątem i że rozłożenie w czasie tej inwestycji, jak również nastawienie na dług czy obligacje, spokojnie gwarantuje kontynuowanie tej polityki dywidendowej" - wyjaśnił Kosiński. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny

Polwax przejmie dwa laboratoria od Lotos Lab

korzystnie przełoży się na nasze przychody oraz marżę" - skomentował prezes Polwax Dominik Tomczyk, cytowany w komunikacie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę

Polwax przedstawi 5-letnią strategię rozwoju 4 marca

jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r. (ISBnews)

Polwax miał 9,25 mln zł zysku netto, 11,97 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r. (ISBnews)

Orlen Południe analizuje możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych

i przemysłu, podsumowano. Działalność biznesowa Orlen Południe koncentruje się na głównych segmentach produktowych związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma

mDM rozpoczął rekomendowanie akcji Polwax od 'kupuj' z wyceną 24,2 zł

rekomendacji kurs wynosił 15,05 zł. W czwartek po godz. 16 za akcję płacono 16,5 zł. ?Polwax to jeden z dwóch głównych producentów parafin w Polsce, a jego udział w rynku europejskim można szacować na około 5%. Produkty spółki znajdują zastosowanie głównie w segmencie świecowo

Polwax ma umowę z ING BSK o czasowym wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań

producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Circle K: Zeszłej zimy 55% kierowców miało problem z odpaleniem silnika diesla

wpływ na pracę silnika przy niskich temperaturach powietrza. Już przy kilku stopni poniżej zera w oleju napędowym mogą wytrącać się kryształy parafiny, które utrudniają przepływ paliwa przez filtr, co może powodować problemy z równomierną pracą silnika, a w skrajnym przypadku doprowadzić do zablokowania

Polwax chce wybrać generalnego realizatora instalacji odolejania do końca XI

zakładzie produkcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach. Szacowany łączny koszt inwestycji wynosi 123,6 mln zł. Będzie to trzecia największa instalacja tego typu w Europie. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej

Zysk netto Polwaksu wzrósł r/r do 8,94 mln zł w III kw. 2015 r.

zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 179,58 mln zł w porównaniu z 175,83 mln zł rok wcześniej. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę

parafina

Parafiny (w l. mn.) - w przemyśle petrochemicznym nazwa zwyczajowa alkanów niecyklicznych, w odróżnieniu od cykloalkanów nazywanych naftenami. W chemii organicznej termin ten (przestarzały) obejmował również cykloalkany (tzw. cykloparafiny)

więcej o parafina na pl.wikipedia.org