papiery wartościowe na okaziciela

Akcjonariusze Baltony zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

postanawia wycofać wszystkie akcje spółki, tj. 11 239 177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLBALTN00014, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie"

Akcjonariusze Baltony zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW 25 maja

zgromadzenie postanawia wycofać wszystkie akcje spółki, tj. 11 239 177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLBALTN00014, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Polnord wykupił przedterminowo część obligacji serii NS4 o wartości 9,59 mln zł

. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali. (ISBnews)

NWZ Impexmetalu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji, wycofaniu z GPW

spółki formy dokumentu w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy (zniesienie dematerializacji); (b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości 21,6 tys. zł (sprost.)

pokryte w całości wkładem pieniężnym. "Wszystkie 86 400 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 086400 będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ogólna liczba głosów

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł

się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 9 965 183. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym w dniu 31.03.2020 r. wydaniu dokumentów akcji wynosi

KNF zatwierdziła prospekt Ultimate Games wz. z przejściem na GPW z NC

PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r. (ISBnews)

Brand24 złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dot. przejścia na GPW

Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji emitenta, w tym akcji będących dotychczas przedmiotem

Creepy Jar złożył prospekt w związku z przejściem na główny rynek GPW

. "Zarząd Creepy Jar informuje, że złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 500 000 akcji zwykłych na

J.W. Construction ustanowił program obligacji do 100 mln zł

powierzono bankowi obowiązki organizatora, agenta kalkulacyjnego oraz dealera" - czytamy w komunikacie. Obligacje emitowane będą w formie nie mającej dokumentu, na okaziciela i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów

Ultimate Games przejdzie we wtorek na rynek główny GPW z NewConnect

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Ultimate Games zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wtorek 30 lipca, podała giełda. "Zarząd Ultimate Games informuje, że w dniu 26 lipca 2019 r. zarząd Giełdy Papierów

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

zgromadzenie spółki postanawia wycofać wszystkie akcje spółki w kapitale zakładowym spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLKCSTL00010, obejmujących 4 185 238 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, z obrotu na rynku regulowanym

Pfleiderer złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

zgromadzenie zdecydowało o zniesieniu dematerializacji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację

Akcje serii J Eurosnack zadebiutują na NewConnect w czwartek

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych określiła 12 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 10 064 947 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Eurosnack o wartości nominalnej 0,20 zł każda

KNF zezwoliła na wycofanie akcji Ergisu z obrotu na GPW od 21 VII

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji Ergisu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 21 lipca br., podała spółka. "Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru

Ashbridge złożył pozew przeciwko Polnordowi

uzasadnienia nie zostały przekazane spółce, w związku z czym spółka nie jest w stanie odnieść się do ich zasadności ani argumentacji Ashbridge, zaznaczono także. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Akcjonariusze ATM zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 10.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze ATM zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie [...] w związku z

Pure Biologic złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji

serii D oraz nie więcej niż do 600 000 akcji oferowanych oraz nie więcej niż 600 000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. Złożenie prospektu emisyjnego jest

Akcjonariusze Colian zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , to jest (i) 52 064 620 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,15 zł każda, (ii) 91 257 440 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł każda, oraz (iii) 49 444 309 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

wszystkich akcji spółki, to jest [?] łącznie 9 807 516 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu" - czytamy w podjętej uchwale

Akcje serii B Gremi Media zadebiutują na NewConnect w środę

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych określiła 8 listopada 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 1 138 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Gremi Media o wartości nominalnej 4 zł każda

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera z ofertą akcji serii L i M

nastąpi w dniu 22 lipca 2019 r. "Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 12 146

Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o emisji akcji i wejściu na GPW

wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Porządek obrad planowanego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zakłada m.in. "5) Podjęcie uchwały w sprawie

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje spółki, to jest łącznie 37 789 941 akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł każda [...] będące obecnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

Grupa Exorigo-Upos złożyła prospekt emisyjny w KNF

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Prospekt dotyczy 9 002 214 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 997 786 akcji zwykłych na okaziciela serii B, czytamy w komunikacie. "Wniosek został złożony wraz z wymaganymi

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji

9 807 516 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu" - czytamy w projekcie uchwały. Projekt przewiduje też zobowiązanie

Obligacje CCC o wart. 210 mln zł zadebiutują jutro na Catalyst

zarząd BondSpot postanowiły wyznaczyć 28 grudnia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania 210 000 obligacji na okaziciela serii 1/2018, o wartości nominalnej 1 000 zł i łącznej wartości nominalnej 210 000 000 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCCC0000081"

LPP zdecydowało o emisji 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 300 mln zł

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - LPP w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu podjęło uchwałę o emisji 300 tys. sztuk niezabezpieczonych zwykłych pięcioletnich obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, podała spółka. Łączna wartość

Obligacje Dom Development wart. 50 mln zł zadebiutują dziś na Catalyst

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił określić środę, 4 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 tys. obligacji na okaziciela serii DOMDET1151222 spółki Dom Development o łącznej

Polnord nie zdołał uplasować emisji obligacji

określona została do kwoty 150 mln zł. Celem emisji obligacji miała być spłata istniejącego zadłużenia finansowego oraz finansowanie bieżącej działalności spółki. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Echo Investment wyemitowało obligacje o łącznej wartości 100 mln zł

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Echo Investment wyemitowało czteroletnie obligacje kuponowe na łączną kwotę 100 mln zł, które zostały objęte przez Fundusz Inwestycyjny PKO Parasolowy - FIO, podała spółka. Obligacje kuponowe na okaziciela zapadają 5

Play wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - P4 - spółka całkowicie zależna od Play Communications - podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 1 500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750

BBI Development wyemituje obligacje o łącznej wartości 12 mln zł

obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. 8) Zabezpieczenie obligacji: obligacje nie są zabezpieczone" - wymieniono w komunikacie. BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od

Dino wyemituje zabezpieczone obligacje o wartości nominalnej do 170 mln zł

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Dino Polska podjęło decyzję w sprawie emisji 1 700 zabezpieczonych obligacji na okaziciela łącznej o wartości nominalnej 170 mln zł, podała spółka. "Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z

Polnord rozpoczął działania związane z oferowaniem i subskrypcją akcji serii T

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu wykonania uchwały emisyjnej poprzez emisję nie więcej niż 75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 2 zł każda, podała spółka. "Według

KGHM ma umowę emisyjną z instytucjami dot. programu obligacji do 4 mld zł

niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. 5) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym

Pani Teresa Medica złożyła wniosek o wykluczenie akcji z obrotu na GPW od 22 III

8 marca 2016 r. udzielającą zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom zwykłym na okaziciela spółki, spółka w dniu 17 marca 2016 r. złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o wykluczenie z dniem 22 marca 2016 r. akcji Spółki z obrotu

KGHM wyemituje 5- i 10-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł

będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela. "Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst

Unified Factory złożył do KNF prospekt zw. z przeniesieniem na rynek główny GPW

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Unified Factory złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z ubieganiem się o przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka

Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINDKP00021; b. 2 231 125 akcji zwykłych na okaziciela, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLINDKP00013" - czytamy w uchwale. Walne

Cyfrowy Polsat utworzył program obligacji na 1 mld zł, celuje w emisję w I kw.

w pierwszym kwartale 2020 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki, o czym spółka

Obligacje Kredyt Inkaso serii PA01 zadebiutują w czwartek na Catalyst

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Obligacje spółki Kredyt Inkaso serii PA01 zadebiutują na Catalyst w czwartek, 15 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Zarząd giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o wycofaniu spółki z GPW

[...] postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkie akcje spółki, to jest 48 561 706 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,62 zł każda [...] w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w

Obligacje Biogened serii BGD0920 zadebiutują we wtorek na Catalyst

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Obligacje spółki Biogened serii BGD0920 zadebiutują na Catalyst we wtorek, 13 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 13 lutego 2018

Trans Polonia przydzieliła 8,5 mln akcji serii I po 5,8 zł za sztukę

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Trans Polonia dokonał przydziału 8,5 mln akcji, poinformowała spółka. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane wyniosła 5,8 zł, podano także. "Emisja 8,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E bez pp

spółki, pozbawia się akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii E w całości" - podano także. Akcjonariusze zdecydowali także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

zniesienia dematerializacji akcji Ergis oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie postanawia: znieść dematerializację wszystkich akcji spółki, to jest łącznie 37 789 941 akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, C, D, E oraz F o wartości

Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 550 mln zł

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii J (BPW) o wartości nominalnej do 550 mln zł, oprocentowanych wg stałej stopy wysokości 2,02% w skali roku i z dniem wykupu przypadającym na 21 czerwca 2019 r

i2 Development skupi obligacje serii D o wartości nominalnej 10 mln zł

niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały zarządu z dnia 14 marca 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLI2DVL00055"" - czytamy w kounikacie. Skup

Getback przydzielił obligacje serii KA o łącznej wartości nominalnej 5,8 mln zł

kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie. Getback zajmuje się zakupem

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Aplisens S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAPLS000016, w liczbie nie

Getback przydzielił obligacje serii GS o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł

kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie. Getback zajmuje się zakupem

Akcjonariusze XTPL zdecydowali o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW

spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela notowanych w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (...)" - czytamy w uchwale. Spółka informowała w grudniu ub. roku, że po zmianie rynku

Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe wys. do 150 mln zł 

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii I (BPW) o wartości nominalnej 150 mln zł, oprocentowanych wg stałej stopy wysokości 2,05% w skali roku i z dniem wykupu przypadającym na 21 czerwca 2019 r

Obligacje EuCO o wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę

28 czerwca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 000 obligacji na okaziciela serii A spółki Europejskie Centrum Odszkodowań, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem 'PLERPCO00033'"

Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L

zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda" - czytamy w

XTPL pozyskało 9,25 mln zł z subskrypcji prywatnej akcji serii T

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - XTPL zakończyło subskrypcję prywatną akcji serii T, pozyskując 9 250 000 zł, podała spółka. "Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C

zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Spółka planuje przeznaczyć wpływy z emisji na realizację projektu Polimery Police, zintegrowanego kompleksu

Lokum Deweloper ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln zł

. Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i

Obligacje Ronsona serii R zadebiutują we wtorek na Catalyst

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Obligacje Ronsona serii R zadebiutują na Catalyst we wtorek, 13 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 13 lutego 2018 r. jako dzień

Mercator Medical chce skupić do 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł/szt.

okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLMRCTR00015, co stanowi około 5,35% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania około 3,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

BPS wykupił przed terminem obligacje o łącznej wartości 80 mln zł 

przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A." - czytamy w komunikacie. Obligacje na okaziciela serii BPS0720 zostały wyemitowane przez bank w liczbie 80 000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł 12 lipca 2010 r

Enea wyemituje obligacje serii ENEA0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł

będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dacie emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Enea będzie ubiegać się o wprowadzenie

Qumak wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania dot. prospektu emisyjnego

obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka. Syndyk masy upadłości Qumak poinformował wcześniej, że decyzja sądu o ogłoszeniu

T-Bull zakłada debiut na NewConnect nie później niż 10 listopada

. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę, na mocy której 448 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B T-Bull zostało wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, poinformowała spółka. "Zarząd spółki szacuje, że

Pure Biologics zdecydował o przejściu z NC na rynek główny GPW

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Pure Biologics podjął decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu

Archicom wyemituje obligacje serii M4/2019 o wartości nominalnej do 60 mln zł

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Archicom zdecydował o emisji do 60 000 obligacji serii M4/2019 o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł w ramach Programu Emisji Obligacji, podała spółka. "Obligacje serii M4/2019 będą papierami wartościowymi na

Nextbike: Uchwała o wprowadzenie akcji na GPW podyktowana względami formalnymi

okaziciela serii C, do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji do obrotu na tym rynku" - czytamy w uchwale

Prospekt Orion Investment wz. z emisją i przejściem na GPW z NC trafił do KNF

G oraz ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: - 644.300 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 171. 270 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 109.093

KGHM ma umowę ramową z EBOR ws. objęcia obligacji o wartości nom. 2 mld zł

okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji

GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii N na 8,29 zł 

spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z 10 dni sesyjnych poprzedzających 22 maja 2019 r., tj. dzień dywidendy określony w uchwale nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 14 maja 2019 r. wynosząca 8,66 zł, pomniejszona o kwotę

Spółka zależna TAG Immobilien posiada 100% akcji Vantage Development

nieruchomości nie będzie kontynuowana; działalność ta zostanie przejęta przez obecnych akcjonariuszy Vantage, podano wtedy. W grudniu akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu spółki z Giełdy Papierów Wartościowych

Obligacje Robyga serii R zadebiutują w poniedziałek na Catalyst

sierpnia 2016 roku wyznaczył dzień 8 sierpnia 2016 roku jako datę pierwszego notowania 200 000 obligacji na okaziciela serii R spółki, o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLROBYG00222 w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Polcolorit złożył do GPW wniosek o wykluczenie z obrotu akcjami spółki

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Polcolorit złożył do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wniosek o wykluczenie z obrotu na GPW 14 689 975 zwykłych akcji na okaziciela serii B, poinformowała spółka. "Został złożony do zarządu Giełdy Papierów

KNF zatwierdził prospekt Polimex-Mostostal w związku z emisją 150 mln akcji

zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony w związku z emisją 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T przeprowadzoną w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Obligacje Nickel Development serii D zadebiutują w środę na Catalyst

Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył środę, 5 kwietnia br., na pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji spółki Nickel Development serii D, podała spółka. "Zarząd giełdy postanawia

Idea Bank otrzymał 101,27 mln zł od spółki Idea Money

IM - wyniosą łącznie do 300 mln zł. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na

Labo Print zadebiutuje na GPW we wtorek 22 grudnia

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) dopuścił począwszy od 22 grudnia do obrotu giełdowego na rynku równoległym łącznie 973,6 tys. akcji spółki Labo Print, podała spółka. Do obrotu wejdzie 661 tys. akcji na

Sescom chce skupić do 20 tys. akcji własnych po cenie 17,9-26,8 zł/ szt.

rezerwowego, tj. 600 tys. zł. "1. Przedmiotem programu skupu są akcje Sescom S.A. na okaziciela, w pełni pokryte, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLSESCM00013

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

objętych przymusowym wykupem, podano również. Dzień wykupu został ustalony na 18 grudnia 2019 r., a cena wykupu wynosi 65 zł za jedną akcję. W dniu wykupu akcjonariusze mniejszościowi zostaną pozbawieni akcji, co nastąpi w drodze zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych

GetBack przydzielił obligacje serii LC i VC o łącznej wartości nom. 21 mln zł

propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie. GetBack zajmuje się zakupem i

GetBack przydzielił obligacje serii VA i VB o łącznej wart. nom. 24,43 mln zł

propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie. GetBack zajmuje się zakupem i

Getback przydzielił obligacje serii GU o łącznej wartości nominalnej 9,4 mln zł

kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie

Getback przydzielił obligacje serii BP o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł

kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z o ofercie publicznej. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie

Marvipol ma umowę z Pekao na program emisji obligacji na łącznie max. 250 mln zł

zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, podano także. Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w

Legimi uchwaliło emisję obligacji serii Z o wartości nom. do 2,5 mln zł

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Legimi podjęło uchwałę w sprawie emisji od 500 do 2 500 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej równej 1000 zł i łącznej wartości nominalnej od 500 000 zł do 2 500 000 zł, podała spółka

PBKM ustanowił program emisji obligacji o wartości nom. do 100 mln zł

" ? czytamy w komunikacie. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Prawa z obligacji powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na

BBI Development wyemitowało 3-letnie obligacje o wartości nominalnej 15 mln zł

. Wczoraj spółka informowała, że zarząd BBI Development podjął uchwałę o przeprowadzeniu emisji nowych, niezabezpieczonych obligacji serii BBI0222 o wartości nominalnej 15 mln zł. BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r

Getback przydzielił obligacje serii GR o wartości nominalnej 3,36 mln zł

zaoferowane poprzez kierowanie propozycji nabycia do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych" - czytamy w komunikacie. Obligacje są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi oraz mają formę dokumentu, podano

PPL ogłosił squeeze-out 339 496 akcji Baltony, notowania na GPW zawieszone

zwykłych spółki stanowiących 93,7% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 10 548 086 głosów i reprezentujących 93,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w tym 10 543 286 zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz 4 800 niezdematerializowanych akcji imiennych. Tym

Herkules zamierza skupić do 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł szt.

skierowanego do wszystkich akcjonariuszy są w pełni pokryte zdematerializowane akcje spółki na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 4 650 000 akcji spółki. Cena ustalona przez

BBI Development zdecydowało o emisji obligacji o wartości nom. 15 mln zł 

dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji (tj. na 31 grudnia 2018 r.) wyniosła: 132 526 tys. zł (w tym przeterminowanych: 411 tys. zł). BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r

Archicom wyemituje obligacje serii M5/2020 do łącznej wartości nom. 90 mln zł

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Archicom podjął uchwałę w sprawie emisji odsetkowych obligacji na okaziciela serii M5/2020 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, w maksymalnej liczbie 90 tys. sztuk o maksymalnej wartości nominalnej równej 90 mln zł, podała spółka

Pharmena planuje przeniesienie notowań na główny rynek GPW

Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Zarząd Pharmeny zdecydował po rozpoczęciu działań w kierunku przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji i przeniesienia notowań akcji na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka

CDRL wyemitował obligacje serii B wart. 8,9 mln zł

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - CDRL wyemitował trzyletnie zdematerializowanych obligacje na okaziciela serii B o wartości 8 900 000 zł, podała spółka. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego

GPW dopuściła obligacje Kerdos o wartości 13,2 mln zł do obrotu na Catalyst

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych dopuścił 13,2 tys. obligacji serii I spółki Kerdos do obrotu na Catalyst, podała giełda. "Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 294/2015 w