papierowego dokumentu

1liga.org - materiał prasowy

Jak archiwizować dokumentację postępowania w postępowaniu elektronicznym?

Jak archiwizować dokumentację postępowania w postępowaniu elektronicznym?

Dokumenty powstające jako oryginały w papierowej wersji, z oryginalnymi podpisami należy przechowywać w oryginalnej, czyli papierowej postaci. Skany tych dokumentów będą archiwizowane na platformie zakupowej w formie elektronicznej, która jest formą archiwizacji dodatkowej.

Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu elektronicznym

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny.

Za tydzień BZ WBK zmieni swój system bankowości internetowej

Bank BZ WBK od 7 października zmienia swój system bankowości internetowej. Nowy ma być łatwiejszy w obsłudze, bezpieczniejszy i pozwalać na kupowanie większej liczby produktów bankowych wyłącznie online, bez użycia papierowych formularzy i dokumentów

Czy zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

Czy zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

korzysta zamawiający? Czy fakt, że te dokumenty tam się znajdą jest wystarczającym potwierdzeniem woli zamawiającego i wystarczy własnoręczny podpis na ich wersji papierowej? Odpowiedź: Ustawa Pzp nie przewiduje dla zamawiającego obowiązku podpisywania podpisem elektronicznym dokumentów umieszczanych na

Jeszcze o formie dokumentów przesyłanych w elektronicznym przetargu

Jeszcze o formie dokumentów przesyłanych w elektronicznym przetargu

− co do zasady − za poprawne. „Składanie” kwalifikowanego podpisu elektronicznego odbywa się nieco inaczej niż dotychczas własnoręczne podpisywanie dokumentu. Jeżeli bowiem dokument papierowy był wielostronicowy, to dla zapewnienia integralności parafowane były zazwyczaj wszystkie

Asseco DS: Mniej niż połowa firm wdrożyła systemy cyfrowego podpisu

skarbowym. Rozwiązania pozwalające podpisywać cyfrowo dokumenty posiada 53% firm. Najczęściej obejmują one tylko wybiórcze procesy, rzadko odnosząc się do ogólnofirmowej polityki eliminacji dokumentów papierowych, podano także. "Dwa najważniejsze czynniki decydujące o

KGHM wprowadza elektroniczny obieg dokumentów

. KGHM wyliczył, że w całej grupie od początku 2019 r. zużyto łącznie 3,5 tony dokumentów papierowych. Przy założeniu sporządzenia jednego dokumentu w minutę kosztowało to 229 tys/ minut czasu pracy, której wartość specjaliści wycenili na ponad 1 mln zł. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych . Wykonawca , w odpowiedzi na wezwanie złożył drogą elektroniczną zaświadczenia z KRK, US i ZUS. Przygotował je w następujący sposób: zeskanował papierowe zaświadczenia,potwierdził ich kopię na zgodność z oryginałem,podpisał skany

Sejm: W przypadku awarii BDO ewidencja odpadów musi być prowadzona indywidualnie

dokumentach papierowych. Będzie się to jednak odbywać na nowych zasadach; dokumenty mają być wystawiane przy każdym odbiorze odpadów i podczas ich przekazywania. Natomiast zajmujący się odbiorem i transportem muszą mieć przy sobie stosowne poświadczenie. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorców

Bank Millennium umożliwia firmom w pełni zdalne podpisywanie umów

digitalizacji procesów obsługi klientów bankowości przedsiębiorstw. Dzięki niemu zapewniamy zdalny i bezpieczny obieg dokumentów bankowych, uniezależniający obie strony od ewentualnych trudności z przekazywaniem dokumentów papierowych" - powiedziała dyrektor departamentu marketingu bankowości

Asseco Data Systems wdraża e-podpis w branży HR we współpracy z firmą Unit4

dokumentów HR oraz prowadzenie tzw. teczek pracowniczych w formie elektronicznej. Do tej pory dokumenty były wtórnie cyfryzowane w postaci skanowania podpisanych dokumentów papierowych. Dzięki integracji z e-podpisem SimplySign drukowanie i ręczne podpisywanie dokumentów nie jest już konieczne

Już w tym roku część formalności budowlanych załatwimy przez internet. Przynajmniej teoretycznie

Już w tym roku część formalności budowlanych załatwimy przez internet. Przynajmniej teoretycznie

wyjaśnia, że za pomocą udostępnionego na stronie e-Budownictwo generatora inwestorzy będą mogli wypełnić wniosek, zgłoszenie lub zawiadomienie i załączyć do niego skan lub zdjęcie wymaganych dokumentów (których oryginał mają w postaci papierowej). Kompletny wniosek, zgłoszenie lub zawiadomienie wyślą przez

Iron Mountain: Pandemia skłania firmy do inwestycji w cyfrowy obieg dokumentów

biurach nie ma pracowników. Nie można podpisywać umów, dokonywać opiniowania dokumentów - bo nie ma dostępu do papierowych kopii. Nawet gdyby udało się zastąpić 'papier' elektronicznymi umowami, to nie ma platformy, na której mógłby funkcjonować obieg dokumentów. Dlatego wiele firm poprosiło nas o

Czy pełnomocnictwo do wniesienia oferty może być podpisane po terminie składania ofert?

Czy pełnomocnictwo do wniesienia oferty może być podpisane po terminie składania ofert?

same osoby, które podpisały dokument papierowy. Jednak bezpieczny podpis elektroniczny drugiego z członków zarządu jest datowany na czas przypadający po terminie składania ofert. Czy za datę udzielenia pełnomocnictwa należy uznać datę figurującą na dokumencie czy datę złożenia podpisu elektronicznego

Jaką formę powinni mieć pełnomocnictwo do złożenia oferty przez lidera konsorcjum w postępowaniu unijnym?

Jaką formę powinni mieć pełnomocnictwo do złożenia oferty przez lidera konsorcjum w postępowaniu unijnym?

progach unijnych Pytanie: W procedurze unijnej dofinansowanej ze środków UE ofertę złożyło międzynarodowe konsorcjum , załączając stosowane pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo określa zakres upoważnienia dla lidera i zostało podpisane w taki sposób: w dokumencie są tylko podpisy „papierowe&rdquo

Zasady prowadzenia elektronicznej korespondencji w przetargach

Zasady prowadzenia elektronicznej korespondencji w przetargach

pisma podpisanego elektronicznie czy może być to skan papierowego dokumentu? Czy wykonawca ma obowiązek potwierdzić, że otrzymał mail? Odpowiedź: Jeżeli zamawiający dopuścił  możliwość porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  to wolno mu wysyłać korespondencję

Poczta Polska: Z eSkrzynki korzysta 5 tys. osób po miesiącu od startu usługi

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Z usługi odbioru listów poleconych w eSkrzynce Poczty Polskiej zaczęło korzystać 5 tys. osób w ciągu miesiąca od jej uruchomienia, podała Poczta Polska. Zamiast tradycyjnej papierowej przesyłki klienci otrzymują polecony w formie elektronicznej

KRD: 38% Polaków nie wie, czy zapewnia należytą ochronę swym danym osobowym

danych poprzez kradzież dokumentów papierowych i plastikowych (50,3%). Ponad 41% Polaków obawia się, że przestępcy wykorzystają ich dane osobowe, podrabiając dokumenty lub karty płatnicze" - czytamy w komunikacie. Oszuści szybko przystosowują się do zmieniających się

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 2)      poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Więcej na Portal ZP

Koronawirus. ZUS deklaruje, że pomoże uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego z USC

Koronawirus. ZUS deklaruje, że pomoże uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego z USC

„W czasie pandemii ZUS chce pomóc klientom w dopełnieniu formalności przy uzyskaniu tych świadczeń. W sytuacji, gdy klient nie będzie mógł dostarczyć odpisu aktu cywilnego, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych na jego wniosek wystąpi o ten dokument do Urzędu Stanu Cywilnego” – pisze

Nowe informacje o certyfikacie szczepionkowym. Kiedy przestaniemy się testować w podróży?

Nowe informacje o certyfikacie szczepionkowym. Kiedy przestaniemy się testować w podróży?

mieć formę elektroniczną – będzie można je ściągnąć na telefon z Internetowego Konta Pacjenta – lub papierową, z pieczątką. O tę ostatnią trzeba specjalnie zawnioskować. Dokumenty wydawane będą w języku narodowym i angielskim.  Jak będzie z uznawaniem certyfikatów szczepionkowych

Koronawirus. Firmy walczą o byt. Już prawie 50 tys. wniosków do ZUS-u. Ale są też błędy

Koronawirus. Firmy walczą o byt. Już prawie 50 tys. wniosków do ZUS-u. Ale są też błędy

elektronicznie lub papierowo – wrzucając je do skrzynek w placówkach ZUS-u w całym województwie. Tyle tylko, że duża część dokumentów zawiera błędy. Od początku kwietnia do Świąt Wielkanocnych błędnych wniosków było dziennie od 30 do nawet 50 (!) proc. Po świętach sytuacja się już poprawiła - odsetek ten

Idea Bank wprowadził usługę szybkiego fakturowania w Idea Cloud

skorzystania z profesjonalnej księgowości. Dzięki temu może prowadzić swój biznes sprawniej i bardziej efektywnie. Oferując tę dodatkową funkcjonalność, bank wpisuje się także w trendy zmierzające do ograniczenia obrotu dokumentami papierowymi" - powiedział członek zarządu Idea Bank Tomasz Górski

Zmiany w wywozie towarów z Polski w systemie Tax Free. Kasy fiskalne online będą obowiązkowe

towaru, żeby uzyskać zwrot. - Zarówno przedsiębiorcę, jak i podróżnego obowiązywał papierowy obieg dokumentów i paragonów. Teraz obowiązującą formą będzie elektroniczna, by usprawnić proces, a także uszczelnić VAT - poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. Nowe zasady elektronicznego obiegu

Abile: Zautomatyzowany e-obieg dokumentów to oszczędności rzędu ok. 714 mln zł

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Obsługa papierowych dokumentów finansowych generuje rocznie koszty blisko 2,4 mld zł. Tymczasem wdrożenie zautomatyzowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów mogłoby podnieść efektywność praktycznie każdego przedsiębiorstwa o ponad 30

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

Pytanie: Ogłosiłem postępowanie przetargowe powyżej 30.000 euro w wersji papierowej (na stronie internetowej zamawiającego ) a wykonawcy chcą złożyć oferty w wersji elektronicznej. Czy istnieje jakiś dopuszczalny sposób, aby oferenci mogli złożyć oferty elektronicznie przez komercyjną

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

, jednorazową i niepowtarzalną. Co za tym idzie, nie otworzenie jednej z ofert nie może być naprawione w ponownej procedurze otwarcia. W toku otwarcia ofert zamawiający błędnie stwierdził, że jedna z oferta nie zawiera formularza ofertowego. Porównać można to do sytuacji, gdy w tradycyjnym „papierowym

Asseco wdrożyło e-podpis w Volvo Financial Services Polska

rosnącymi potrzebami usprawnienia procesów wewnętrznych i chęcią eliminacji papierowego obiegu dokumentów, Grupa Volvo zdecydowała się na uruchomienie procesów 'paperless'. Podpis elektroniczny Asseco został wdrożony w Volvo Financial Services, części Volvo Group odpowiadającej za dostarczanie usług

Koronawirus. ZUS zwróci nadpłacone za marzec składki

trzeba jednak złożyć najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Dokument można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, w postaci papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS. Przedsiębiorca składający wniosek nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.

MFPR: Konkurs na dofinansowanie retencji deszczówki potrwa do 28 sierpnia

też mniejsze ośrodki. Warunkiem wsparcia jest posiadanie przez miasto planu adaptacji do zmian klimatu lub potwierdzenie przystąpienia do przygotowania dokumentu, podano także Poziom współfinansowania projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi maksymalnie 85

Sejm skierował nowelę wprowadzającą zerową stawkę akcyzy na CNG i LNG do komisji

dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r." - powiedział wiceminister finansów Leszek Skiba podczas debaty sejmowej

Link4 wdraża trwały nośnik, wykorzystujący blockchain, z KIR i Coinfirm

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Link4, jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe na rynku, udostępnia swoim klientom dokumenty publiczne z wykorzystaniem trwałego nośnika stworzonego w oparciu o rozwiązanie blockchain, którego dostawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR

Afera GetBacku. Poszkodowani stracą jeszcze więcej - za wartościowe listy zapłacą fortunę

zapis, zgodnie z którym do realizacji wykupu, nawet częściowego, niezbędne jest przedłożenie w siedzibie emitenta oryginału dokumentu obligacji - wyjaśnia „Wyborczej” Jolanta Grzechca-Meissner, dyrektor departament public relations w GetBacku. Obligacje papierowe dostarczone przez

Znowu blamaż resortu finansów. Ponad 3 mln podatników ciągle nie może rozliczyć PIT przez internet

. Po pierwsze, w takim przypadku najlepiej byłoby iść do urzędu skarbowego, aby osobiście dokumenty złożyć. Po drugie, przy składaniu PIT przez internet fiskus zwraca nadpłatę w ciągu 45 dni. Przy zeznaniu papierowym ma na to… trzy miesiące. Co na to wszystko Ministerstwo Finansów? - Planujemy

Zbliża się paraliż zamówień publicznych? Samorządy mają coraz mniej czasu

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, w tym nowelizacją prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., już od 18 kwietnia do udziału w zamówieniu publicznym konieczne będzie przesyłanie co najmniej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), podpisanego elektronicznym podpisem z

Parlament Europejski proponuje wprowadzenie certyfikatów szczepień i darmowych testów na COVID-19

Członkowie Parlamentu Europejskiego ustalili w czwartek wizję wspólnego certyfikatu szczepionkowego na najbliższe wakacje. Według ich stanowiska tzw. cyfrowy zielony certyfikat może mieć formę cyfrową lub papierową i będzie poświadczał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19 lub że

Historia (konta bankowego), do której nie da się już wrócić

choćby niewielka szansa, że do danej operacji będzie trzeba kiedykolwiek wrócić, takie potwierdzenie warto zarchiwizować. W odróżnieniu od papierowych dokumentów elektroniczne potwierdzenia nie zajmują miejsca na półce (jedynie na dysku), za to posiadanie własnego archiwum takich dokumentów może nam

Poczta Polska ma umowę z konsorcjum Orange na 30 tys. tabletów za 116 mln zł

otrzymywać potwierdzenia odbioru, ale nie są zainteresowani przechowywaniem papierowych dokumentów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom EPO wszystkie dane o doręczanych przesyłkach klienci otrzymują w pliku elektronicznym, podsumowano. Poczta Polska to największy polski pracodawca

Asseco i Medicover wdrożyły podpis cyfrowy dla pacjentów szpitala

. "Możliwość złożenia podpisu biometrycznego na dokumentach ułatwi i przyspieszy proces obsługi pacjentów naszego szpitala, dodatkowo wzmocni bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych. Jesteśmy przekonani, że udostępniona przez nas usługa będzie pierwszym krokiem do wdrożenia jej również w innych

Ministerstwo Cyfryzacji może zaprezentować kolejne inicjatywy za pół roku

Warszawa, 17.10.2016 (ISBnews) - Kolejne inicjatywy cyfryzacyjne, jak np. mobilny dowód, mogą zostać przedstawione za pół roku, poinformowała minister cyfryzacji Anna Streżynska. "Trwa realizacja naszych inicjatyw w ramach programu od papierowej

Unijny certyfikat szczepień działa. Straż Graniczna: "Z nim odprawisz się najszybciej"

, szefa Ryanaira w Polsce, ruch rośnie szybciej, niż spodziewali się przewoźnicy i lotniska.  Co nie wyklucza, że odprawy po prostu trwają w pandemii dłużej, ze względu na to, że straż graniczna sprawdza covidowe dokumenty - wyniki testów czy poświadczenia szczepień.  Polskie lotniska radzą

Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi kwalifikowany podpis elektroniczny

wdrożyła rozwiązanie oparte o kwalifikowany podpis elektroniczny. Komunikacja z klientami poprzez platformę internetową umożliwi realizację umów bez konieczności podpisywania ich w formie papierowej" - czytamy w komunikacie. Najważniejszym etapem w procesie obsługi

Tax Care uruchamia platformę 'Chmura Faktur' dla firm

Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Tax Care uruchomił pierwszą platformę do bezpłatnego zarządzania dokumentami księgowymi "Chmura Faktur", która docelowo ma ułatwić rozwój firmom w Polsce, poinformował prezes Adam Głos. "'Chmura faktur

Korzystne zmiany w zagranicznych emeryturach Polaków i pracy delegowanej

instytucja zrobiła w sprawie przyznania świadczenia – mówi dyrektor departamentu rent zagranicznych ZUS Andrzej Szybkie. Skąd problem? Instytucje ubezpieczeniowe wymieniają się papierowymi dokumentami, przesłanie i papierowa weryfikacja każdego dodatkowego załącznika (np. świadectwa pracy czy

Asseco Poland uruchomiło system do wymiany dokumentacji w ZUS

społecznego z 32 krajów UE/EFTA, poinformowała spółka. Nowe rozwiązanie umożliwia wymianę informacji i dokumentów elektronicznych, obejmujących dane niezbędne m.in. do rozstrzygania przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego, przyznawania oraz wypłaty świadczeń

Już 110 tys. wniosków o pomoc w województwie śląskim w ramach tarczy antykryzysowej

osobowe ze wzoru. Wiele wniosków wpływało na różne e-maile placówek ZUS, co również jest błędem. Takie osoby muszą je ponownie złożyć - informuje rzeczniczka. ZUS prosi o staranne wypełnienie dokumentów ZUS prosi o staranne wypełnianie dokumentów. To decyduje o terminie wypłaty świadczenia. Wnioski z

PGE Ventures zainwestował w startup IC Solutions

dużym zaangażowaniu naszego zespołu w poszukiwanie najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych start-upów. Tym razem do naszego portfela dołącza IC Solutions - spółka, której rozwiązanie może być stosowane wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużym przepływem dokumentów w formie papierowej

Asseco wdrożyło cyfrowy proces podpisywania umów w Echo Investment

. "Usługa wykorzystuje technologię kwalifikowanego i biometrycznego podpisu elektronicznego. Podpisywanie dokumentów bezpośrednio na smartfonie umożliwia specjalna aplikacja, dzięki której można złożyć zarówno odręczny e-podpis biometryczny, jak i e-podpis kwalifikowany. Proces jest dodatkowo

Rząd przyjął nowelę m.in. skracającą okres przechowywania akt pracowniczych

przechowywał 50 lat" - czytamy także. Według resortu, od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł przechowywać dokumentację osobową i płacową w postaci elektronicznej (teraz może przechowywać tylko dokumenty papierowe). Jeśli się na to zdecyduje, dotychczasowa dokumentacja

Rząd przyjął nowelę wprowadzającą zerową stawkę akcyzy na CNG i LNG

samochodów osobowych, od których akcyzę zapłacono w Polsce, podano także. "Ponadto zgodnie z projektem, papierowy dokument dostawy stosowany przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

przedłużenie terminu związania ofertą wraz z terminem ważności wadium. Osoba, która podpisała oświadczenie, załączyła do oświadczenia pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy zamawiający może je uznać za prawidłowe? Czy w postępowaniu, w którym oferty złożono w formie papierowej

CCC i e-obuwie wycofały torby foliowe, korzystają tylko z opakowań z recyklingu

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - CCC wycofało torby foliowe, wykorzystuje tylko papierowe opakowania z recyklingu, a należące do niej eobuwie korzysta wyłącznie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych, podała spółka. "Jeszcze niedawno

"Nowy polski ład" dla niepełnosprawnych to stary rządowy nieład

Jedynie w papierowej wersji programu, zamieszczonej na rządowych stronach, jest króciutki akapit dotyczący pomocy dla osób niepełnosprawnych. Zaczyna się takim obiecującym wstępem: „Osoby z niepełnosprawnościami zasługują, tak samo jak wszyscy, by żyć pełnią życia. Państwo musi zapewnić im

Jak poprawnie wypełniać wnioski do ZUS? Poradnik dla przedsiębiorców

zł. W poniedziałek na kontach przedsiębiorców pojawiły się kolejne postojowe. Statystyki nie odzwierciedlają jednak realnego zapotrzebowania. Okazuje się, że nie każdy wniosek jest rozpatrywany przez ZUS. Dzieje się tak, ponieważ wnioskodawcy nie potrafią poprawnie wypełnić dokumentów. Przedsiębiorcy

Bez mandatu, jeśli zapomnisz prawa jazdy? Kierowcy mogą wpaść w tarapaty

, chociaż nie będzie w nim zdjęcia z prawa jazdy, bo takich nie gromadzi się w rządowych rejestracjach, lecz z bazy dowodów osobistych. W "smartfonowej" wersji nie ma też adnotacji, znajdujących się w "papierowym" dokumencie.  Dziurawa ewidencja Problem w tym, że dane znajdujące się

Fiskus wymusi na firmach e-deklaracje

Rząd tłumaczy, że nowe przepisy mają umożliwić fiskusowi gromadzenie w systemach informatycznych danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnego wypełniania rocznych zeznań PIT dla podatników. Dzięki nim ograniczona ma być także liczby dokumentów papierowych, które dziś

Sklepy spożywcze, fryzjerzy, kosmetyczki, banki... Kogo rząd od soboty zamyka, a komu pozwala pracować?

Piotr Müller poinformował w czwartek po południu, że projekt dokumentu właśnie został opublikowany. Wynika z niego, że definicję galerii handlowej spełnia obiekt o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 tys. m kw. Zakaz działalności ma potrwać do 29 listopada. Lockdown w galeriach

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. preferencji podatkowych na CNG i LNG

czasochłonne i generujące znaczne koszty u podmiotów gospodarczych stosowanie papierowego obiegu dokumentu dostawy przewiduje się jego zelektronizowanie. Zmiana polegająca na zastąpieniu papierowego dokumentu dostawy stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od

Carsmile: Francuska grupa Cofidis wchodzi na polski rynek z ofertą e-leasingu

finansowego w Polsce - LeaseTech. "Stworzyliśmy mechanizm umożliwiający uzyskanie finansowania na samochód całkowicie online, bez wychodzenia z domu i bez dostarczania papierowych dokumentów. Pierwszy e-leasing" - powiedział współtwórca i prezes Carsmile Łukasz Domański

Co to znaczy słabo wstrzelić się w termin. Wykupili od funduszu firmę działającą w centrach handlowych. W lutym 2020

zdjęcie zabawne i do dokumentów. Po co zmieniać, skoro ludzie sobie radzą? Urzędy reagowały różnie. - Kiedy chcieliśmy wstawić do nich budkę, żeby ludziom było łatwiej, słyszeliśmy: „po co zmieniać, skoro ludzie sobie radzą", „po co zmieniać, skoro gdzieś w okolicy jest fotograf"

Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół

osobiście. Asseco Data Systems zintegrowało system rekrutacyjny z Profilem Zaufanym, co pozwoliło całkowicie zrezygnować z dokumentacji papierowej. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu. Rozwiązanie ułatwiło rodzicom zapisanie dziecka do przedszkola lub szkoły

GUS: Dostęp do internetu szerokopasmowego ma 95% firm

wyłącznie drogą elektroniczną, bez dokumentów papierowych. Korzystanie z e-administracji samodzielnie deklarowało 71,3% przedsiębiorstw, a za pośrednictwem innego podmiotu (np. biura rachunkowego) - 46%. "Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących media społecznościowe

Aviva liczy na 0,5 mln użytkowników platformy MojaAviva w 2019 r. 

czas, aby wyeliminować dokumenty papierowe" - powiedział. Prezes wskazał, że branża ubezpieczeniowa ma przed sobą okres konsolidacji. "Na polskim rynku mamy ok. 60 podmiotów ubezpieczeniowych. Ten rynek jest zatłoczony, przewidujemy

Co dziesiąta osoba źle wypełnia wniosek do ZUS. Jak poprawnie złożyć dokument?

, jaki błąd popełniamy? Okazuje się, że nie każdy wniosek jest ważny, bo co dziesiąta osoba nie potrafi go poprawnie złożyć. W prawie 10 proc. wniosków, które są składane w ZUS w formie papierowej brakuje podpisu wnioskodawcy. A to powoduje, że wniosek nie trafia do realizacji, tylko musi zostać

Ogrzewasz dom albo szklarnię? Nie zapomnij o ważnej deklaracji

, którego dotyczy deklaracja, oraz „deklaracje" – gdzie można filtrować deklaracje, edytować je, pobrać plik PDF z wypełnionym dokumentem. Deklarację można złożyć z poziomu obu zakładek. 5. Formularze Dostępne są dwa rodzaje formularzy: deklaracja A dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw

Koronawirus. Blisko 4 tys. przedsiębiorców z Podkarpacia otrzymało pierwsze postojowe w ramach tarczy antykryzysowej

komunikację na linii przedsiębiorca-urząd. - Uruchomiliśmy specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów. Ułatwi nam to weryfikację składanych wniosków. Przypominam, że można je składać papierowo (w specjalnie przygotowanych w tym celu skrzyń w placówkach ZUS - bez kontaktu z pracownikiem), pocztą

Firmy nie będą musiały trzymać akt pracowników przez 50 lat. Wystarczy 10. I zaoszczędzą dzięki cyfryzacji

zewnętrznym (działa ich u nas ok. 200). Łącznie wszyscy przedsiębiorcy płacą za przechowywanie akt ok. 130 mln zł rocznie. Firmy muszą trzymać akta pracownicze tylko w celu emerytalnym. Gdy Kowalski planuje przejście na emeryturę, musi dostarczyć do ZUS wszelkie dokumenty potwierdzające lata pracy

CPK otrzymało ok. 33 tys. wniosków w ramach konsultacji studium lokalizacyjnego

wiążące, przypomniano. "Zainteresowanie dokumentem było duże, co jest związane ze skalą planowanych inwestycji. Do konsultacji przedstawiliśmy korytarze obejmujące ponad 1,6 tys. km nowych linii kolejowych i ponad 400 km drogowych tras szybkiego ruchu. Teraz czas na

Bubel z e-zwolnieniami. Przez wadliwą ustawę pracownicy nie dostarczą L4 szefowi

E-zwolnienia pojawiły się już na początku 2016 r., ale – zgodnie z ustawą – do końca listopada 2018 r. wydawać je można razem z papierowymi. Od 1 grudnia br. decyzją rządu papierowe druczki mają ostatecznie zniknąć. Pracownik nie będzie już musiał dostarczać zwolnienia do zakładu pracy

Oto kolejna absurdalna kara skarbówki. Trwa uszczelnianie systemu VAT - przedsiębiorcy traktowani jak przestępcy

„uszczuplenia należności skarbu państwa”. Wydawało się więc, że jest po sprawie i kierowca może ruszyć dalej w trasę. Wtedy urzędnicy celno-skarbowi poprosili o numer zezwolenia drogowego, który jest nadawany przy zgłoszeniu danego przewozu.Kierowca pokazał odpowiedni papierowy dokument z

KIR uruchamia elektroniczny tryb zajęcia wierzytelności w systemie Ognivo

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - KIR uruchamia obsługę wierzytelności z rachunków bankowych, funkcjonującej w ramach systemu Ognivo, poinformowała Izba. Zajęcia - dotychczas wymagające wymiany dokumentów w wersji papierowej - będą odbywać się w sposób elektroniczny

MF: Polacy złożyli ok. 16 mln rocznych PIT-ów przez internet

rekord złożonych elektronicznych deklaracji ? około 16 mln. Rok wcześniej było to prawie 11,4 mln. Tak dobry wynik to zasługa nowej usługi - Twój e-PIT. Ostateczne dane będą znane za około 2 tygodnie, gdyż deklaracje złożone w ostatnich dniach kwietnia w formie papierowej, mogły jeszcze nie dotrzeć do

E-skierowanie. Ułatwienie dla pacjentów i lekarzy, ale jak z nich skorzystać?

ubezpieczonych Polaków, większość będzie zapewne dostawała dokument w formie wydruku albo – jeśli e-skierowanie wystawiane jest w trakcie teleporady – lekarz lub pielęgniarka podyktują im czterocyfrowy kod dostępu, względnie wyślą go osobiście napisanym SMS-em. To najczęściej stosowane rozwiązanie

Wiadomość do banku wyślesz tylko na papierze

analizie (zarówno niezgodne, jak i zgodne) tylko w formie papierowej". Dokument wyślesz tylko pocztą - Ciekawe, prawda? Może powinienem wrócić do pierwszego e-maila z banku i odpowiedzieć: "Szanowny mBanku, dziękuję za przesłaną wiadomość

UOKiK przeprowadził przeszukanie w Veolia Energia Warszawa

przeszukiwali dokumenty papierowe, dane zawarte na elektronicznych nośnikach oraz odebrali wyjaśnienia od przedstawicieli spółki, podano również. "Przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy to narzędzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada

Alior Bank jako pierwszy krajowy bank wykorzystuje blockchain publiczny 

doświadczenia Alior Bank oferuje klientom bardziej praktyczne zastosowanie, podano. "Wychodzimy naprzeciw wymaganiom regulatora, zapewniając klientom gwarancję niezmienności przekazywanych im dokumentów. Jednocześnie poprzez zredukowanie obiegu papierowych dokumentów generujemy

Prezydent podpisał nowelę dot. preferencji podatkowych dla CNG i LNG

ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD) oraz zmian dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem krajowego systemu teleinformatycznego, które wchodzą w życie z dniem 1

Państwo ulży pracodawcom. Koniec z absurdalnym przechowywaniem papierowych akt pracowniczych przez 50 lat. Od 2019 r. wystarczy 10 lat

planuje przejście na emeryturę, musi dostarczyć do ZUS wszelkie dokumenty potwierdzające lata pracy (choćby po to, aby mieć prawo do emerytury minimalnej). Akta pracownicze w papierze i na dysku Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki postanowił ulżyć firmom. W przyjętym przez rząd projekcie

ZUS nie stać na obsługę urzędomatów, na które wydał kilkanaście milionów. I nakazał wszystkie wymontować

godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Na plakatach reklamowych w oddziałach ZUS, ulotkach ale także na stronie internetowej można było poznać zalety maszyn. A więc, że umożliwiają złożenie wniosku, pisma, formularzu, dokumentu ubezpieczeniowego, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej

KRD: Zadłużenie taksówkarzy wyniosło 119,5 mln zł na koniec kwietnia

. Trudny czas, jakim jest epidemia i uśpiona gospodarka, wymusza niestandardowe rozwiązania. Kierowcy nawiązują współpracę m.in. ze spożywczymi sieciami handlowymi bądź korporacjami. Dominuje w nich obecnie praca zdalna, ale ważne dokumenty, jak umowy czy kontrakty, trzeba mieć w formie papierowej z

Lawina powiadomień z ZUS o długach. Przedsiębiorcy: Co ze zwolnieniami ze składek z "tarczy antykryzysowej"?

urzędu dokumenty, by dostać zwolnienia. Ale potwierdzenia przyszły tylko za marzec, choć spełniał kryteria. Musi więc spłacić zaległości za kwiecień i maj. Co ciekawe, powiadomienia o zaległościach dostali także prowadzący firmy, którym wcześniej ZUS przysyłał informacje o zatwierdzeniu wniosków o

Asseco Data Systems uruchomiło system mobilnego odbioru mieszkań dla Echo

. "To kolejna branża, gdzie zastosowanie ma podpis elektroniczny. Podpis składany na tablecie całkowicie eliminuje konieczność drukowania i podpisywania papierowej dokumentacji. Pierwsze mieszkania w tej formule, zostały przekazane w maju 2019 r. na krakowskim osiedlu ?Dom pod Wilgą". To

Elektroniczne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wymaga elektronicznego podpisu kwalifikowanego

podpisu nie ma. Wykonawca poświadczył złożony dokument "za zgodność z oryginałem". Czy można uznać takie zaświadczenie za prawidłowe? Odpowiedź: Zaświadczenie z ZUS wygenerowane i wydrukowane z systemu elektronicznego, podobnie jak odpis z

MF uruchomi 15 lutego 2019 r. portal z wypełnionymi deklaracjami rocznymi PIT

kwietnia PIT zostanie rozliczony. Nadal jednak będzie mógł samodzielnie się rozliczyć w formie papierowej" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej. Przedstawiciele resortu podkreślili, że podatnik nadal będzie mógł się rozliczać w formie papierowej i to ono

Zmiany w programie 300 plus. Przeczytaj poradnik i złóż wniosek

: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uprawnia do korzystania z różnych ulg i przywilejów. Dokument wydają miejskie lub powiatowe zespoły orzekania ds. niepełnosprawności, w skład których wchodzą m.in. lekarze, doradcy zawodowi, psycholodzy, pracownicy socjalni i pedagodzy. W przypadku osób, które nie

Zmiany w podatkach. PiS od stycznia zacznie ściągać Polki i Polaków, w tym Roberta Lewandowskiego, z emigracji

polskiego, Karty Polaka lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego UE, EOG czy Szwajcarii lub posiadanie miejsca zamieszkania we wskazanym okresie w krajach EU, EOG, Szwajcarii. Trzeba też będzie pokazać polskiej skarbówce zagraniczny certyfikat rezydencji podatkowej lub inne dokumenty

Plaga fałszerstw komorniczych, a bazy wyroków nie będzie. Hologramy?

oparty na tradycyjnych, papierowych dokumentach. - Propozycja dotycząca utworzenia systemu zabezpieczenia przed fałszowaniem orzeczeń wydawanych w postaci papierowej jest przedmiotem analizy zespołu ds. bezpieczeństwa dokumentów sądowych powołanego przez Ministra Sprawiedliwości - wyjaśnia Patrycja Loose

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność? Czy to możliwe w czasie pandemii?

otrzymane wcześniej potwierdzenie spłaty. Zgodnie z ustawą trzeba to zrobić osobiście we właściwym sądzie wieczystoksięgowym. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać w wersji papierowej. Od wniosku o wykreślenie wpisu sąd pobiera opłatę w wysokości 250 zł. Wzór i instrukcję wypełnienia wniosku o

Firmy nie chcą trzymać papierowych akt pracowników. Żądają zmian

pracodawca, który ma dokumenty papierowe, stawia pieczątkę potwierdzającą, że dokument jest autentyczny. A gdy dokumenty będą elektroniczne, potrzebne będą certyfikowane podpisy, a to oznacza dodatkowe koszty - dodaje Louchin. Co na to przedsiębiorcy? - Każda firma powinna mieć

Papierowa ulga dla firm. Akta pracownicze przechowywane krócej

, że zajmą się sprawą, do dziś nic się nie zmieniło. Dokumenty pracownicze przechowywane są tak samo jak dwie czy trzy dekady temu. Kadrowa drukuje kartki formatu A4, wkłada do segregatora i odkłada na półkę. Polska z obowiązkiem przechowywania papierowych akt przez 50 lat

Tarcza antykryzysowa. Już ponad milion wniosków, ale sporo błędów

antykryzysowa. Dużo błędów we wnioskach - Zakład apeluje o staranne wypełnianie dokumentów. To decyduje o terminie wypłaty świadczenia. Wnioski z błędami wymagają postępowania wyjaśniającego, a to wydłuża rozpatrzenie sprawy. Do tego wiele wniosków wpływało na różne e-maile placówek ZUS, co jest błędem. Takie

PwC: Co 4 firma może nie być gotowa do składania CIT w formie elektronicznej

przygotowania się pozostało już bardzo niewiele czasu. Od nowego roku z wersji papierowej dokumentów będą mogli skorzystać jedynie podatnicy zatrudniający 5 lub mniej pracowników. Co istotne, złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej tj. papierowej formie będzie dla

FPP, CALPE: E-zwolnienia pozwolą firmom na lepsze zarządzanie finansami

pracodawców Zakładamy, że system będzie coraz bardziej przyjazny i wydajny. Od stopniowej rezygnacji z papierowego obiegu dokumentów nie ma odwrotu" - skomentował przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r

PKO BP umożliwił firmom komunikację z bankiem w oparciu o pliki JPK 

temu już wkrótce będziemy mogli zaoferować klientom jeszcze szybszą i wygodniejszą obsługę kredytową. Dodatkową zaletą składanych systematycznie deklaracji będzie brak konieczności przedkładania dokumentów finansowych w innych spółkach grupy kapitałowej PKO. Jest to nasza kolejna odpowiedź na potrzeby

Poczta Polska dostanie z budżetu od 2 zł do 3,45 zł za... jednego e-maila

dokumentu ma przypisaną datę, a system uniemożliwia nieautoryzowaną zmianę treści dokumentu”. Według naszych informacji operator kalkulował cenę e-poleconego tak, jak to robiono w Czechach. Tam jest to 60 proc. ceny listy papierowego listu. U nas też jest to 60 proc. Problem w tym, że akurat te

Ceny metali szlachetnych spadają po publikacji minutes Fed

udział w tym ruchu miała sytuacja na amerykańskim dolarze, którego wartość rośnie, odreagowując wcześniejsze kilka zniżkowych sesji. Dolar nabrał wiatru w skrzydła po publikacji minutes z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), działającego w ramach Fed. Dokument ten nie przedstawił żadnych

Jedna aplikacja zamiast pliku kart - obiecuje Ministerstwo Cyfryzacji

dostępne dane dowodu rejestracyjnego auta, karty pojazdu oraz informacje o aktualności badania technicznego czy ważności polisy OC. Właściciele samochodów mogą mieć wszystkie te dokumenty w telefonie, zamiast wozić je ze sobą w wersji papierowej. Jeszcze do niedawna z tego ułatwienia mogli korzystać

ZUS nie będzie drukować przekazów, pomkną w plikach

Eksploatacji Systemów Centralnych. Zakład wprowadził jeszcze jedną zmianę. Od 1 marca płatnicy opłacający składki na własne ubezpieczenia, którzy przekazują do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej, nie będą musieli samodzielnie wypełniać formularzy ubezpieczeniowych

Kwitnie przemyt szczeniaków z Polski. System kontroli jest tak słaby, że nie odróżnia psa od pluszaka

paszportów będzie częściej prowadzone przez hodowców, ponieważ to oni działają zazwyczaj w zorganizowanych strukturach i dbają o to, aby od strony papierowej wszystko wyglądało na autentyczne – mówi Michael Bizuk z TOZ. Sam podział na pseudohodowców i hodowców jest, jak twierdzi, kłopotliwy ze względu

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

dokumentów drogą elektroniczną - umożliwi to automatyczne przenoszenie danych z wniosku złożonego drogą elektroniczną do repertoriów oraz wzorców postanowień sądu i sędziego-komisarza tworzonych w danej sprawie; - jako zasadę wprowadzano dokonywanie elektronicznych doręczeń, co