papier oferuje

Maciej Samcik

Jak sprzedawcy wrabiają w polisy i jak tego uniknąć?

Jak sprzedawcy wrabiają w polisy i jak tego uniknąć?

Jak udowodnić, że sprzedawca wprowadził nas w błąd w kwestii warunków oferowanego produktu finansowego? Zwykle nie nagrywamy rozmów z doradcami finansowymi, a w papierach wszystko jest w porządku. Chyba że... sprzedawca okaże się nieostrożny.

Deutsche Boerse nie kupi Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych?

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych najpewniej nie trafi w ręce Deutsche Boerse. Połączone siły dwóch innych amerykańskich giełd oferują więcej niż Niemcy. W sumie 11,3 mld dol.

KNF ukarała kolejnego prezesa domu maklerskiego za aferę GetBacku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kolejną karę pieniężną na prezesa domu maklerskiego zamieszanego w aferę GetBacku. To już czwarty tego rodzaju przypadek.

Arctic Paper ma ok. 16,4 mln zł dofinansowania z NCBR na nową technologię

projektu, przy wsparciu finansowym NCBiR, to kolejny ważny krok w kierunku zwiększania elastyczności produkcji w naszych papierniach i przygotowania firmy do zmieniających się potrzeb rynku. Opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji pozwoli nam na rozszerzenie gamy oferowanych produktów o papiery

Alior Bank ma zgodę na 2. Program Emisji Bankowych Papierów Wartościowych

). 7. Bankowe papiery wartościowe emitowane w ramach Programu mogą być oferowane na terytorium Polski, a także poza jej granicami. 8. Oferty bankowych papierów wartościowych na terytorium Polski będą prowadzone na podstawie prospektów podstawowych sporządzanych przez Bank

Arctic Paper zakończył inwestycję o wartości 10 mln euro w papierni w Kostrzynie

może produkować specjalne gatunki papieru o niskiej gramaturze, zarówno do zastosowań graficznych, jak i do produkcji opakowań, poinformowano. "Inwestycja pozwala na rozszerzenie gamy oferowanych papierów, zarówno graficznych, jak i

MF zaoferuje obligacje za 5-12 mld zł na 1-2 przetargach sprzedaży w III kw.

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje 1-2 przetargi sprzedaży obligacji skarbowych w III kw. 2020 r., oferując papiery o łącznej wartości 5-12 mld zł, podał resort. Możliwe są także 3-4 przetargi zamiany obligacji, podano także

Pure Biologic złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji

serii D oraz nie więcej niż do 600 000 akcji oferowanych oraz nie więcej niż 600 000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. Złożenie prospektu emisyjnego jest

Glapiński: Bank centralny myśli o dalszych elementach wspierania gospodarki

. Ogłoszono dziś także, że NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, a także będzie oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie

Reddit wybiera się na giełdę. Dotychczas to jego użytkownicy mieszali na Wall Street

Reddit wybiera się na giełdę. Dotychczas to jego użytkownicy mieszali na Wall Street

, że Reddit, planując IPO, celuje w wycenę na poziomie 15 mld dol. Teraz spółka poinformowała, że złożyła już prospekt emisyjny do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.  Gamestop i Wall Street Bets Założony w 2005 r. Reddit ma 52 mln użytkowników i dotychczas to oni, a konkretnie

MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 413 mln zł

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje wszystkich oferowanych 5 serii, o łącznej wartości 413 mln zł, podał resort. Inwestorzy kupili obligacje serii OK0722 o wartości 41 mln zł, serii

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Aplisens ogłosił skup do 913 150 akcji własnych, stanowiących 7,25% kapitału zakładowego, po 12 zł za akcję, podała spółka. "W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom spółki nabycie od nich notowanych na rynku

Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt Santander BP ws. programu obligacji

wrześniu 2018 r. Santander Bank Polska wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro w ramach Programu EMTN. Bank zapowiadał wówczas, że papiery te będą notowane na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Euronext Dublin) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 490 mln zł

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje wszystkich oferowanych 5 serii, o łącznej wartości 490 mln zł, podał resort. Inwestorzy kupili obligacje serii OK0722 o wartości 111 mln zł, serii

Photon Energy złożył prospekt w AFM w zw. z planem przejścia na rynki główne

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Photon Energy złożył prospekt emisyjny do holenderskiego urzędu regulującego rynek finansowy (AFM) w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w maju niższe niż w kwietniu

. "Zmiana warunków oprocentowania obligacji wynika z ich dostosowania do bieżących realiów rynkowych wynikających w głównej mierze ze zmiany parametrów polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny. Obniżeniu ulega oprocentowanie wszystkich oferowanych obligacji przy jednoczesnym zachowaniu

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w sierpniu na poziomie z lipca

poziomie oferowanym w lipcu, zróżnicowanym w zależności od rodzaju obligacji. Aktualnie kształtuje się ono na poziomie od 0,5% do 1,7% w przypadku standardowej oferty oraz 1,5% i 2% w przypadku obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+" - powiedział wiceminister finansów

MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 430,55 mln zł

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje wszystkich oferowanych 5 serii, o łącznej wartości 430,55 mln zł, podał resort. Inwestorzy kupili obligacje serii OK0722 o wartości 10 mln zł

GPW zawiesiła obrót akcjami Abadon Real Estate

na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, w tym akwizycje nieruchomości, usługi architektoniczne, generalne wykonawstwo

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w marcu na poziomie z lutego

oferowanych w marcu utrzymane zostają na poziomie z lutego br. Atrakcyjna oferta, stworzona z myślą o inwestorach indywidualnych, cieszy się rekordowym popytem wśród nabywców. Posiadaczom obligacji premiowych, oferowanych w czerwcu ubiegłego roku, przypominamy o losowaniu premii pieniężnych, które odbędzie

Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Total FIZ - akcjonariusz Scope Fluidics - rozpoczął proces budowania przyspieszonej książki popytu (ABB), którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym oraz

Victoria Dom złożyła do KNF prospekt dot. emisji obligacji o wart. do 200 mln zł

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Victoria Dom złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny dotyczący publicznej emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł, podała spółka. Victoria Dom zakłada, że ze sprzedażą pierwszej transzy papierów korporacyjnych

Bank Pekao zamierza samodzielnie oferować PPK

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Bank Pekao zamierza samodzielnie oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK), poinformował prezes Michał Krupiński. "Na razie wariantem bazowym jest to, że będziemy chcieli sami uczestniczyć w tym programie"

Cena akcji w ofercie Venture Inc ustalona na 2 zł

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Venture Inc ustaliła cenę akcji oferowanych na 2 zł za jedną akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd skorzystał z uprawnienia do określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych i ustalił ją, w porozumieniu z oferującym, na 15 mln sztuk

OncoArendi Therapeutics zadebiutuje jutro na rynku głównym GPW

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w czwartek, 19 kwietnia. Będzie 478. spółką notowaną na głównym rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2018 roku, podała GPW. OncoArendi

Bank Handlowy: Wynik odsetkowy będzie niższy o ok. 100-130 mln zł w 2020 r.

mln zł w 2020 roku, podał bank. "Faktyczny wpływ na wynik netto grupy będzie uzależniony od realizacji założeń biznesowych, w tym w zakresie inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych oraz sytuacji makroekonomicznej" - czytamy w komunikacie

MF zaoferuje obligacje za 17-27 mld zł na 4-5 przetargach sprzedaży w I kw.

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zorganizuje 4-5 przetargów sprzedaży obligacji skarbowych w I kw. 2020 r., oferując papiery o łącznej wartości 17-27 mld zł, podał resort. Możliwe są także maksymalnie 2 przetargi zamiany obligacji, podano także

MF zaoferuje obligacje za 15-25 mld zł na 3-4 przetargach sprzedaży w II kw.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zorganizuje 3-4 przetargi sprzedaży obligacji skarbowych w II kw. 2019 r., oferując papiery o łącznej wartości 15-25 mld zł, podał resort. Możliwe są także 2-3 przetargi zamiany obligacji, podano także

MF zaoferuje bony łącznie za 9-21 mld zł na 4 przetargach w kwietniu

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje na czterech przetargach w kwietniu 2020 r. bony skarbowe o łącznej wartości 9-21 mld zł, podał resort. Na przetargu 6 kwietnia zostaną zaoferowane papiery: 19- i 52-tygodniowe o

RPP obniżyła stopy proc., NBP będzie dalej prowadzić transakcje repo

operacji podstawowych - prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo. "Jednocześnie NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku

MF zaoferuje obligacje o wartości 4 mld zł na przetargu w piątek

/ WZ0528, przy czym możliwe są także inne obligacje typu WS albo IZ. Łączna wartość oferowanych papierów miała wynosić 4-8 mld zł. Po aukcji zamiany 5 kwietnia br. resort podał, że poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 52

MCI Capital otrzymał oferty sprzedaży łącznie 945 259 akcji

dzień 14 lutego 2020 r. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu będzie Noble Securities S.A." - czytamy w komunikacie. 21 stycznia MCI Capital informował o zaproszeniu do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierzał nabyć w celu ich umorzenia. Oferowana

Legimi oferuje obligatariuszom przedterminowy wykup w wys. do 25% emisji

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Legimi oferuje roczne obligacje serii W z oprocentowaniem na poziomie 8,5%. Spółka zamierza pozyskać 2,35 mln zł, które przeznaczy na rozwój i promocję Legimi 3.0 oraz refinansowanie zadłużenia. Legimi proponuje także obligatariuszom dobrowolne

GPW zamierza uruchomić platformę handlu surowcami wtórnymi

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje w tym roku rozpoczęcie "operacjonalizowania" koncepcji rynku odpadów, a jego podstawowym celem będzie oferowanie funkcji i usług dla tego rynku, podała spółka

BGK zaoferuje 5- i 10-letnie obligacje na przetargu 15 lipca

dwie serie obligacji" - powiedział Zima, cytowany w komunikacie. Obligacje były oferowane identycznym trybem jak obligacje skarbowe. Przetarg zorganizował Narodowy Bank Polski (NBP) i udział w nim mogli wziąć wszyscy Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych. Przetargi

Arctic Paper miał 10,44 mln zł zysku netto, 48,02 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

wyniósł 24,23 mln zł wobec 69,88 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 48,02 mln zł wobec 90,53 mln zł rok wcześniej. Pandemia negatywnie wpłynęła na wolumen sprzedaży grupy, przy czym segment papieru, w przypadku którego spadek wyniósł 25%, poradził sobie stosunkowo

MF zaoferuje obligacje za 7-13 mld zł na 1-2 przetargach sprzedaży w III kw.

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje 1-2 przetargi sprzedaży obligacji skarbowych w III kw. 2019 r., oferując papiery o łącznej wartości 7-13 mld zł, podał resort. Możliwe są także 3-4 przetargi zamiany obligacji, podano także

GTC oferuje obligacje na ok. 20 mln euro i planuje kolejne transze

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) jest w trakcie oferowania obligacji na ok. 20 mln euro na polskim rynku i ma w planach kolejne transze, kierowane na inne rynki i o prawdopodobnie większej wartości, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Erez

Kruk wyemituje 6-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 35 mln zł

przydziału obligacji. "Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 miesiące. [...] Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej. Emisja obligacji zostanie

MF zaoferuje obligacje za 6-13 mld zł, bony za 1-2 mld zł w styczniu

. Na przetargu w czwartek, 7 stycznia, zaoferowane zostaną papiery serii PS0421 o wartości 2-5 mld zł, zaś na przetargu 28 stycznia wybór oferowanych papierów będzie zależał "od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu", przy planowanej podaży 4-8 mld zł, podano w

Abonament na wygodę. Nowy model sprzedaży podbija Polskę

rok ani nawet na sześć miesięcy. I właśnie ten czynnik zadecydował – zdaniem ekspertów – o sukcesie modelu subskrypcyjnego. Nie musisz się wiązać z żadną marką na dłużej, zanim nie wypróbujesz jej oferty. Sporo z nich oferuje nawet swoje usługi przez pierwszy miesiąc za darmo, np

TXM planuje debiut na głównym rynku GPW w czwartek, 29 grudnia br.

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - TXM planuje debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 29 grudnia br., poinformowała spółka. W ramach oferty publicznej Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje, a wartość oferty wyniosła 20 mln zł

Canal+ rezygnuje z debiutu na warszawskiej giełdzie

Canal+ Polska przed otwarciem dzisiejszej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miał podać ostateczną cenę akcji, za którą sprzeda oferowane przyszłym inwestorom akcje. Zamiast tego drugi największy operator płatnej telewizji w Polsce zawiadomił w komunikacie, że odwołuje emisję

MF: Oprocentowanie obligacji oszczęd. w marcu na poziomie z lutego br.

. "Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek" - czytamy w komunikacie

Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji na 200 mln zł

. "Wiodący warszawski deweloper przeprowadził z sukcesem emisję trzyletnich niezabezpieczonych obligacji w trybie oferty publicznej oferowanych na bazie memorandum informacyjnego. Łączna wartość emisji wyniosła 11 mln zł. Przydzielono wszystkie z oferowanych 11 000 sztuk obligacji serii O, przy

MF zaoferuje obligacje za 4-7 mld zł na 1 przetargu w marcu

odpowiednio w 2018 i 2026 r.) o wartości 4-7 mld zł. Na 24 marca zaplanowano przetarg zamiany - wybór papierów będzie zależał "od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu". Do odkupu przewidziano papiery następujących serii: PS0416, OK0716 i PS1016

Archicom zwiększył wartość programu obligacji do 250 mln zł

nieokreślony. W ramach programu spółka może emitować obligacje niezabezpieczone oraz obligacje zabezpieczone hipoteką. Termin wykupu obligacji do 4 lat. Papiery te nie będą oferowane w trybie oferty publicznej. Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej

MF może zaoferować obligacje za max. 5 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w IV kw.

budżetowej - do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w roku 2020" - czytamy w komunikacie. Szczegółowe informacje związane z ofertą bonów skarbowych będą podawane w miesięcznych planach podaży skarbowych papierów wartościowych, podano także

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-6 mld zł na przetargu w czwartek

finansów informował, że 7 lipca resort zaoferuje papiery serii tych serii o wartości właśnie 3-6 mld zł. Na 28 lipca zaplanowano przetarg obligacji o wartości 4-9 mld zł, z zastrzeżeniem, że "wybór papierów będzie zależał od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu".

MF zaoferuje obligacje za 20-30 mld zł na 4-6 przetargach sprzedaży w I kw.

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zorganizuje 4-6 przetargów sprzedaży obligacji skarbowych w I kw. 2019 r., oferując papiery o łącznej wartości 20-30 mld zł, podał resort. Możliwe są także maksymalnie 2 przetargi zamiany obligacji, podano także

UOKiK:Idea Bank stosował misselling obligacji GetBack, ma wypłacić odszkodowanie

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Idea Bank stosował misselling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBacku w sposób niedostosowany do ich potrzeb, stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Prezes UOKiK nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty. Decyzja

GPW chce jak najszybciej wprowadzać kolejne produkty na rynek rolny

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chciałaby jak najszybciej zwiększyć liczbę produktów oferowanych na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii (TGE), ale ze względu na obecną sytuację

GPW przewiduje start testów platformy opartej na blockchain na II poł. 2021

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews/ISBtech) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przewiduje rozpoczęcie testów platformy opartej na blockchain na II połowę 2021 r., poinformowało ISBtech biuro prasowe GPW. "GPW pracuje nad utworzeniem

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w X na poziomie z IX

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w październiku 2019 r. zostało utrzymane na poziomie z września br., podało Ministerstwo Finansów (MF). "W październiku obligacje oszczędnościowe będą oferowane na

BNP Paribas BP kupił koronaobligacje PFR o wartości 1 mld zł

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zakupił 4-letnie papiery wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) o wartości nominalnej 1 mld zł. Środki ze sprzedaży przez PFR pierwszej transzy obligacji pozwolą na sprawne uruchomienie programu tarczy finansowej

Ministerstwo Finansów wpycha Polaków w objęcia ryzykownych inwestycji

ogłosił bankructwo. W przypadku papierów skarbowych nie ma górnego limitu gwarantowanej kwoty. Wady obligacji? Obligacje wymagają zamrożenia kapitału, bo przy wcześniejszym wycofaniu pieniędzy płacimy 70 groszy od narosłych odsetek za każdą, wartą na początku 100 zł, obligację

Program motywac. 11 bit studios zakłada 156 mln zł zysku brutto w l. 2020-2023

warrantów na akcje - średni ważony kurs akcji spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z I kwartału 2020 roku pomniejszony o dyskonto w wysokości 5%; 6) Akcje oferowane w ramach programu motywacyjnego pochodzić będą z

OEX ustalił cenę emisyjną na 17 zł i liczbę akcji serii D

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - OEX ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 17 zł za jedną akcję oferowaną, a ostateczna liczba akcji wynosi 1 101 445, poinformowała spółka. "Zarząd OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż 29 maja

Starward Industries uplasowała wszystkie akcje serii H, pozyskała 2,99 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Starward Industries uplasowała wszystkie oferowane akcje serii H, pozyskując blisko 3 mln zł, podała spółka. Zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w II kwartale 2020 r. Developer oferował inwestorom 73 005 akcji

MF zaoferuje obligacje za 7-15 mld zł na 2 przetargach w kwietniu

odpowiednio w 2018 i 2026 r.) o wartości 3-6 mld zł. Na 21 kwietnia zaplanowano przetarg obligacji o wartości 4-9 mld zł, z zastrzeżeniem, że "wybór papierów będzie zależał od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu". "Minister Finansów

'Minutes' RPP: Koniunktura może poprawiać się stopniowo w średnim okresie

. "Członkowie Rady podkreślali, że dla wzmocnienia efektów poluzowania warunków monetarnych w gospodarce NBP powinien nadal prowadzić operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych jednocześnie rozszerzając zakres skupowanych aktywów o dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 25 mln zł

zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości

Bank Pekao udostępnił płatności zbliżeniowe Garmin Pay i Fitbit Pay

. "Płatności zbliżeniowe zegarkami to kolejne nowoczesne rozwiązanie płatnicze, które oferujemy. Korzystający z usług Pekao mogą od dawna dokonywać płatności za pomocą smartfona z aplikacją PeoPay, a także od ponad roku z Apple Pay. Jesteśmy jednym z liderów technologicznych wśród banków w Polsce i

MF zaoferuje obligacje za 11-22 mld zł na 3 przetargach sprzedaży w IV kw.

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje w IV kw. br. 3 przetargi obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 11-22 mld zł, mld zł, podał resort. Możliwe jest także 2-3 przetargów zamiany obligacji, podano także

BGK zaoferuje w środę koronaobligacje za 4,87 mld zł w formie przetargu NBP

czerwca, podał BGK. "Środowa sprzedaż będzie pierwszą w formie przetargu zorganizowanego przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski. Tym samym obligacje, które emitujemy na rzecz Funduszu, będą oferowane identycznym trybem, jak obligacje skarbowe. Oznacza to m.in

Play: Zapisy inwest. indywidualnych zredukowane o 63% w I okresie i 81,6% w II

tym akcje dodatkowego przydziału, przydzielono inwestorom instytucjonalnym" ? czytamy dalej. Zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i uprawnionych pracowników zaplanowane jest na 21 lipca, a na rachunkach papierów

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Coliana i Exorigo-Upos

. Akcjonariusze Colian Holding 30 lipca br. zdecydowali o przywróceniu formy dokumentu akcjom w kapitale zakładowym i wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim

Echo przydzieliło wszystkie obligacje serii G o wartości 75 mln zł

, podano także. Wczoraj spółka podała, że po jednym dniu zapisów na kolejną transzę obligacji publicznych Echo Investment, inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia wszystkich oferowanych papierów o łącznej wartości 75 mln zł. Tym samym spółka wykorzystała cały II Program Emisji

Aplisens rozpocznie 9 X skup akcji własnych oferując 14,8 zł za szt.

. "W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych akcji Aplisens o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt

Qumak wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania dot. prospektu emisyjnego

obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka. Syndyk masy upadłości Qumak poinformował wcześniej, że decyzja sądu o ogłoszeniu

GPW rozważa udostępnienie nowej platformy transakcyjnej i TCA Tool w chmurze

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie przewiduje migracji do chmury obecnych rozwiązań IT, rozważa natomiast udostępnianie w ten sposób nowej platformy transakcyjnej lub obecnie budowanego systemu TCA Tool

GPW wykluczyła Abadon Real Estate z obrotu z dniem 26 marca

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła akcje Abadon Real Estate z obrotu z dniem 26 marca, podała giełda. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Abadon Real Estate

Grupa Exorigo-Upos złożyła prospekt emisyjny w KNF

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Prospekt dotyczy 9 002 214 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 997 786 akcji zwykłych na okaziciela serii B, czytamy w komunikacie. "Wniosek został złożony wraz z wymaganymi

JassWell złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Belamia 1 i Convert PL

przez Papierfabrik Adolf Jass Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. KG. Grupa Papierfabrik jest producentem papierów z recyklingu do produkcji tektury falistej. Głównymi grupami produktów grupy Papierfabrik są fluting oraz testliner. Convert (Grupa Convert) jest

Citi Handlowy współorganizował transakcje sekurytyzacji wart. 4,5 mld zł w br.

Citi, Bloomberga oraz Concept ABS, wartość pierwotnych emisji papierów zabezpieczonych aktywami w Europie wyniosła 74,3 mld euro w 2018 roku i była o 17% wyższa niż rok wcześniej. Najwięcej transakcji zostało przeprowadzonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na drugim i trzecim miejscu plasowały się

Play jest zadowolony z rozwoju spółki światłowodowej 3S

Papierów Wartościowych w Warszawie i która kontroluje łącznie cztery spółki zależne (Grupa Play). P4 nabył 3S od Polish Enterprise Fund VII w ubiegłym roku. Działalność 3S oraz jej spółek zależnych (Grupa 3S) koncentruje się na oferowaniu klientom

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł na przetargu w czwartek

miesiąc, resort zapowiadał, że na przetargu 5 lutego zaoferuje obligacje serii WZ0124, DS0725/, WS0428 o takiej właśnie wartości. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wcześniej, że oprócz czwartkowej aukcji, na przetargu zaplanowanym na 12 lutego wybór oferowanych papierów będzie

MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł na 2 przetargach w październiku

(zapadające odpowiednio w 2018 i 2027) o wartości 3-6 mld zł. Na 21 października zaplanowano przetarg obligacji o wartości 5-10 mld zł, z zastrzeżeniem, że "wybór papierów będzie zależał od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu", podano w komunikacie

RPP: Pozostaje ryzyko spadku inflacji poniżej celu w horyzoncie polityki pien.

ograniczana przez niepewność dotyczącą jej skutków, niższe dochody oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. W komunikacie zaznaczono, że bank centralny będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów

Nanovo Work Station jest dostępne w wybranych oddziałach PKO BP

, podało Nanovo. "Wdrażane przez nas rozwiązanie skraca czas obsługi, co wpływa na większą satysfakcję klientów, a jednocześnie wprowadza w sposób automatyczny pełny elektroniczny obieg dokumentów i pozwala na znaczącą redukcję zużywanego papieru. Naszym celem jest dalsze

MF zaoferuje obligacje za 3-6 mld zł na 1 przetargu w czerwcu

odpowiednio w 2018 i 2026 r.) o wartości 3-6 mld zł. Na 27 czerwca zaplanowano także przetarg zamiany obligacji z zastrzeżeniem, że "wybór papierów będzie zależał od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu" - podano w komunikacie. W czerwcu nie

Arctic Paper chce osiągnąć 10% rentowności EBIT najpóźniej do 2022 r.

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Arctic Paper zatwierdził nową strategię do 2022 r. i określił długoterminowy cel finansowy osiągnięcia rentowności EBIT na poziomie 10%, podała spółka. "Naszą misją jest oferowanie różnorodnych, najwyższej

Oszuści mogli wykorzystać dane poszkodowanych w aferze GetBacku. Działania prokuratury bez efektów

Jak to zazwyczaj bywa, wokół ofiar afer, wyłudzeń zaczynają się kręcić kolejni przestępcy. Oferują pomoc, a tak naprawdę próbują po raz kolejny naciągnąć poszkodowanych. Tak było w przypadku osób, które kupiły obligacje mającej bardzo poważne kłopoty finansowe spółki GetBack. Proponowali 

Fachowcy.pl Ventures chce rozpocząć proces przejścia na główny rynek GPW

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Zarząd Fachowcy.pl Ventures zdecydował o rozpoczęciu procesu ubiegania się o przejście na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała spółka. "W związku z czym w

Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Aplisens podjął uchwałę w sprawie realizacji skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł za jedną akcję, podała spółka. "W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom spółki nabycie od nich notowanych na

BZ WBK ustanowił program emisji euroobligacji do łącznej kwoty 5 mld euro 

równowartości tej kwoty w innych walutach), podał bank w komunikacie. "Obligacje będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie zgodnie z Regulacją S. [...] Obligacje zostaną zarejestrowane

UKNF wdraża działania mające na celu realizację zaleceń NIK dot. GetBacku 

odpowiednio wczesnym etapie nie wykryły nieprawidłowości w działalności GetBack oraz w procesie oferowania i sprzedaży papierów wartościowych. Wskutek tego organ nadzoru nie zrealizował swojego ustawowego celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego bezpieczeństwa oraz

MF zaoferuje obligacje o wartości 5-8 mld zł na przetargu w czwartek

zaplanowano przetarg obligacji o wartości 4-9 mld zł, z zastrzeżeniem, że "wybór papierów będzie zależał od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu". (ISBnews)

Legimi uchwaliło emisję obligacji serii Z o wartości nom. do 2,5 mln zł

serii Y (wartość nominalna 1,5 mln zł), do wysokości 150% wartości nominalnej obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC" - czytamy w komunikacie. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej papierów

MF podniosło oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w grudniu

Warszawa, 24.11.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) podniosło oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w grudniu o 0,1-0,2 pkt proc., w zależności od okresu zapadalności papierów, podał resort. "Postanowiliśmy podnieść

BBI Development zdecydowało o emisji obligacji o wartości nom. 15 mln zł 

. [...] Obligacje będą oferowane w sposób niestanowiący publicznego proponowania papierów wartościowych" - czytamy w komunikacie. Datą emisji obligacji będzie 22 lutego 2019 roku, zaś wykup obligacji nastąpi 22 lutego 2022 roku. "Oprocentowanie

Zapisy na akcje Milton Essex rozpoczną się 23 marca

: ustalenie ceny emisyjnej / ew. wyodrębnienie transzy dużych inwestorów oraz transzy małych inwestorów" - czytamy w dokumencie ofertowym. Przydział akcji oferowanych i podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej spółka zaplanowała w terminie do 6 kwietnia br

FPP oferuje bezpłatną pomoc w przygotowaniu obiektów do otwarcia po lockdownie

oferuje wszystkim przedsiębiorcom bezpłatną pomoc ekspertów w przygotowaniu obiektów do przyjmowania klientów. "Dotychczas utrzymanie czystości lokali użyteczności publicznej wydawało się bardzo proste - w końcu każdy z nas sprząta w domu. Epidemia koronawirusa pokazuje

MF zaoferuje obligacje o wartości 4,5-7,5 mld zł na przetargu w czwartek

na przetargu 4 lutego zaoferuje papiery serii OK1018 i DS0726 o wartości 4-8 mld zł, zaś na przetargu 18 lutego wybór papierów będzie zależał "od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu", o wartości 2-6 mld zł. Resort podawał wcześniej

MF zaoferuje obligacje za 6-14 mld zł na 2 przetargach w lutym

odpowiednio w 2018 i 2026 r.) o wartości 4-8 mld zł, zaś na przetargu 18 lutego wybór papierów będzie zależał "od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu", o wartości 2-6 mld zł, podał resort. Resort podawał wcześniej, że na koniec 2015 r

Legimi przedłużyło publiczną emisję obligacji serii R do 26 listopada

rynku niemieckim aplikacji do czytania e-booków w modelu freemium. Do 26 listopada 2018 r. Legimi S.A. oferuje roczne obligacje serii R, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, a obligacje są zabezpieczone

Gaming Factory zadebiutuje na GPW w czwartek

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Gaming Factory zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek 23 lipca, podała spółka. Spółka w ostatnich tygodniach przeprowadziła ofertę akcji o wartości ponad 21,3 mln zł

Minox przydzielił obligacje o wartości nominalnej 2,9 mln zł

Warszawa, 23.02.2015 (ISBnews) - Minox przydzielił 29 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 2,9 mln zł z oferowanych w sumie 30 tys. papierów, podała spółka. Obligacje serii C przydzielono 9 inwestorom, podano w komunikacie

Murapol ogłosił przymusowy wykup 5,52% akcji Abadon RE po 4,44 zł szt.

zamiarem jest wycofanie papierów wartościowych Abadon RE z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest

Legimi pozyskało z publicznej oferty obligacji serii Z ponad 2 mln zł

bieżącej płynności finansowej" - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie. Legimi oferowało dwuletnie obligacje serii Z o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 6,75% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie