pakietowej akcje

ToP, Reuters, nik

Resort skarbu sprzedał 10 proc. akcji KGHM

Resort skarbu sprzedał 10 proc. akcji KGHM

W transakcjach pakietowych na warszawskiej giełdzie zmieniło właściciela 10 proc. akcji miedziowego koncernu wartych prawie 2,1 mld zł

Właściciel sieci Play chce kupić UPC Polska. Na stole 7,3 mld zł

Francuski koncern Iliad, który od niedawna jest właścicielem polskiego operatora komórkowego Play, znowu szykuje się do zakupów w naszym kraju.

Prezes BAH sprzedał 25% akcji BAH, po transakcji ma 46,01% udziału w kapitale

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Książek poprzez swoją spółkę zależną Książek Holding sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding (BAH), stanowiących 25% kapitału, po cenie 9,5 zł za

Akcjonariusze Trans Polonii przyjęli program nabywania akcji własnych

przez spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia akcji; b. transakcji zawartych na rynku regulowanym; c. zawierania transakcji pakietowych; d. zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, podano także. Według informacji spółki, akcje

Creepy Jar szykuje program motywacyjny, nie planuje emisji akcji 'na rynek'

management. Zbyliśmy w transakcji pakietowej w sumie nieco ponad 2% akcji. Z samą transakcją czekaliśmy na wyniki premiery co-op. I dopiero po ich publikacji dokonaliśmy sprzedaży. Chcieliśmy uniknąć jakichkolwiek zarzutów, że sprzedawaliśmy przed jedną czy drugą premierą lub mając jakąś dodatkową wiedzę

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

, przewiduje się, że sprzedaż akcji sprzedawanych zostanie przeprowadzona około dnia 14 maja 2020 r. w trybie transakcji pakietowych z terminem rozliczenia przypadającym w dniu przewidywanego rozpoczęcia notowań PDA na rynku regulowanym GPW, podano także. "Na warunkach

GPW zawiesiła obrót akcjami Krezusa 

głosach na WZ wobec 51,1855% udziałów przed tym terminem w wyniku transakcji sprzedaży akcji w transakcji pakietowej oraz kilku transakcjach na GPW. Spółka wskazała, że informacja przekazywana jest z opóźnieniem z powodu błędnej interpretacji przepisów prawa przez zarząd spółki Taleja Sp. z o.o. i została

Benefit Systems ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 1 035 zł za sztukę

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Benefit Systems ustalił cenę emisyjną akcji serii F w wysokości 1 035 zł za jedną akcję, a łączną liczbę akcji na 184 000, poinformowała spółka. Zarząd spółki zamierza zawrzeć umowy objęcia akcji serii F nie później niż do dnia 16 maja 2018 r

Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

pod warunkiem, że dany akcjonariusz podejmie decyzje o nabyciu części pakietu akcji oferowanych o wartości co najmniej 75 000 zł (minimalna wartość transakcji pakietowej dla spółki) i zadeklaruje zakup część pakietu akcji oferowanych po cenie nie niższej niż ustalonej w procesie plasowania, podano

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

; - czytamy w komunikacie. Krezus poinformował raportem bieżącym z 4 sierpnia, że od kwietnia br. spółka Taleja zmniejszyła udział w Krezusie do 30,9817% udziałów w głosach na WZ wobec 51,1855% udziałów przed tym terminem w wyniku transakcji sprzedaży akcji w transakcji pakietowej

Rozbiory Lotosu to szansa dla Rosji

Rozbiory Lotosu to szansa dla Rosji

kontroli kapitałowej nad konkurentem z Gdańska. Żądania te nazwano środkami zaradczymi, bo po ich spełnieniu konkurencja na polskich rynku ma pozostać taka sama jak przed fuzją Orlenu z Lotosem.  Na żądanie KE Lotos musiały sprzedać 30 proc. akcji rafinerii w Gdańsku wraz z prawem do połowy produkcji

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o przeznaczeniu do 18 mln zł na buy-back

. Nabywanie akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania [...]. 3. Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 5% kapitału zakładowego spółki tj. 143 985,36 zł

Członek zarządu Libetu kupił 520 tys. akcji spółki za 676 tys. zł

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Członek zarządu Libetu Ireneusz Gronostaj zwiększył swoje zaangażowane w akcje spółki. W transakcji pakietowej kupił 520 tys. akcji po cenie 1,3 zł, przy kursie oscylującym wokół 1,14 zł, podała spółka. "Libet od

OT Logistics złożył ofertę w przetargu ponad 11,75% akcji Luka Rijeka

. Zgodnie z warunkami przetargu, obecnie nastąpi weryfikacja formalna złożonej oferty i podjęcie decyzji dotyczącej akceptacji oferty bądź jej odrzucenia. W przypadku akceptacji oferty spółki sprzedaż akcji nastąpi w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu, która

MCI.EuroVentures sprzedał pakiet akcji tureckiego Indeksu za ponad 36 mln zł

. W ramach transakcji pakietowych fundusz sprzedał inwestorom instytucjonalnym pakiet ok. 7% akcji. Średnia cena sprzedaży wyniosła 9,7 TRY (turecka lira). Przed transakcją fundusz posiadał 26% udziału w kapitale zakładowym tureckiej spółki, podano także. "Nadal

Sprzedający mieszkania spuszczają z tonu. Jest przestrzeń do negocjacji cen

Sprzedający mieszkania spuszczają z tonu. Jest przestrzeń do negocjacji cen

-i udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 88,69 mld zł. To o 40,1 proc. więcej niż w 2020 r.   Czytaj też: Trzy miesiące i można się urządzać. Tak Polacy budują domy do 70 m kw. – Na wartość akcji kredytowej w kredytach hipotecznych w 2021 r. wpływ miały dwa kluczowe czynniki

Atal zaczął budowę w Dreźnie, liczy na 20-22% marży brutto

prawdopodobny scenariusz uważa sprzedaż pakietową lokali po zakończeniu realizacji. "W pierwszych dniach listopada rozpoczęliśmy budowę I etapu inwestycji w Dreźnie. Zakładamy 20-22% rentowności. Planujemy tu inny typ sprzedaży, prawdopodobnie po zakończeniu inwestycji. W

Open Finance również będzie sprzedawać akcje LC Corp

akcje LC Corp będą sprzedawane przez konsorcjum na GPW w Warszawie w drodze transakcji pakietowych po cenie sprzedaży nie niższej niż 2,05 zł za jedną akcję" - czytamy także. Na dzień sporządzenia raportu Open Finance posiada 8 971 099 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp

Oferta OT Logistics na zakup 11,75% akcji Luka Rijeka została zaakceptowana

agencji prywatyzacyjnej (CERP), wiadomość o akceptacji oferty emitenta" - czytamy w komunikacie. Skuteczne nabycie akcji nastąpi 7 września 2017 r. poprzez rozliczenie w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu, podano także

Famur zawarł umowę doyczącą zakupu 65,83% akcji Kopeksu za 204,05 mln zł

. "Nabycie akcji Kopex zostało zrealizowane w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej w dniu 26 czerwca 2017r., z terminem realizacji następnego dnia roboczego, tj. 27 czerwca 2017 r. oraz ze względu na małą wartość jednego z pakietów, w formie umowy cywilnoprawnej" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

, cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20% średniej ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych)) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu

Akcjonariusze AmRest zdecydowali o skupie do 1,75 mln akcji własnych

zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia wezwania, zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym" ? czytamy w uchwale. Nabyte akcje mogą zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby realizacji opcji na akcje w ramach jakichkolwiek

G. Stulgis nie planuje dalszej sprzedaży akcji Alumetalu, nawet po lock-up'ie

; - powiedział Stulgis, cytowany w komunikacie spółki. W przeprowadzonych w dniach 7-8 lutego br. transakcjach pakietowych około 20 podmiotów zakupiło 6,25% akcji Alumetalu po cenie 61 zł za walor (łącznie 58,6 mln zł). Grzegorz Stulgis, już po przeprowadzonych transakcjach, kontroluje

PGNiG ogłosiło ofertę skupu do 92,76 mln akcji własnych od 29 sierpnia

:00 czasu warszawskiego - przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji nabywanych poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych: 6 września 2016 r. - przewidywany dzień przeniesienia akcji nabywanych na spółkę poza obrotem

Część zarządu Scope Fluidics weźmie udział w ABB organizowanym przez Total FIZ

o wartości co najmniej 75.000 złotych (minimalna wartość transakcji pakietowej dla spółki) i (ii) zadeklaruje zakup akcji po cenie nie niższej niż ustalonej w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu" - czytamy także. Spółka przypomniała, że zgodnie z raportem

Akcjonariusze CD Projekt zdecydują 24 V o skupie akcji do kwoty 250 mln zł

ramach transakcji indywidualnych, transakcji pakietowych, wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub poza rynkiem regulowanym" - czytamy w projekcie uchwały. Przekazanie wypracowanego zysku spółki na poczet skupu akcji własnych w celu ich umorzenia stanowić może

PGNiG zdecydowało o nabyciu 37,1 mln akcji własnych po 5 zł sztuka

. Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych 10 listopada. Przewidywany dzień przeniesienia akcji oraz rozliczenia transakcji nabycia to 14 listopada. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu

Murapol nabył 32,99% akcji Skarbiec Holding za 75,23 mln zł

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Murapol nabył 2 251 152 akcje Skarbiec Holding, stanowiące 32,99% w kapitale zakładowym, za łączną cenę 75 233 499,84 zł, podał Murapol. "Spółka nabyła w ramach transakcji pakietowej [...] 2 251 152 akcje w

Prezes Marvipolu sprzedał 4,66% akcji spółki, liczy na wzrost płynności i wyceny

spółki i jej giełdowej wyceny. Książek Holding sprzedał w transakcji pakietowej 1 936 tys. akcji Marvipolu. Cena sprzedaży wyniosła 8,5 zł za akcję i była o 22% wyższa od średniego kursu akcji z ostatnich 3 miesięcy, podano w komunikacie. "

X-Trade Brokers: Wyjście Enterprise Investors bez wpływu na strategię rozwoju

funduszu private equity Enterprise Investors, poinformował wcześniej, że chce sprzedać posiadany pakiet akcji XTB w trybie ABB. W środę przeprowadzono transakcje pakietowe w cenie 6 zł za akcję. "W czasach tak dużej dynamiki na rynkach finansowych, domy maklerskie muszą

Mabion dostał ok. 175 mln zł z pożyczki od akcjonariusza po zbyciu akcji spółki

, który zainwestuje 38,3 mln zł. "Sprzedaż akcji istniejących nastąpi poprzez przeprowadzenie transakcji pakietowych na GPW, co planowane jest na 23 marca 2018 r., a przewidywane rozliczenie tych transakcji i zamknięcie oferty prywatnej planowane jest na 27 marca 2018"

Prokom sprzedał 5,73 mln akcji Biotonu, środki przeznaczy na spłatę zobowiązań

Warszawa, 06.08.2015 (ISBnews) - Prokom Investments zmniejszył swoje zaangażowanie w Biotonie do poziomu poniżej 10% poprzez sprzedaż na rynku regulowanym w drodze transakcji pakietowej, 5 730 054 akcji Biotonu. Wszystkie wpływy ze zbycia tych akcji przeznaczone są na spłatę

Sygnity rozpoczyna program skupu akcji własnych o max. wartości 6,24 mln zł

programu może następować za cenę nie wyższą niż 100 zł. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na GPW. Dopuszcza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych, podano również. Na początku kwietnia akcjonariusze Sygnity zdecydowali o utworzeniu kapitału

OT Logistics zyskała realny wpływ na działalność operacyjną portu Luka Rijeka

. OT Logistics 7 września objęła 11,75% akcji Luka Rijeka d.d. w drodze transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. Akcje sprzedawane były przez państwową Chorwacką Agencję Prywatyzacyjną. Dzięki nabyciu dodatkowego pakietu akcji OT Logistics posiada 32,56% w kapitale

Akcjonariusze PBKM zdecydują 23 listopada o emisji do 946,96 tys. akcji serii L

przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji serii L. "Zgodnie ze standardami rynkowymi zarząd proponuje, aby cena minimalna emisji akcji była nie niższa niż średnia cena akcji ważona wolumenem obrotu z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego walne

Transatlantycka kłótnia o dotacje. Mówią o walce z drożyzną, a bardziej chronią swoich

niższy) oraz wprowadza nowy podatek w wysokości 1 proc. od wykupu akcji własnych przez korporacje. Manchin ustawę poparł (w Senacie przeszła jednym głosem, czyli bez senatora z Wirginii Zachodniej by nie przeszła), oświadczając, że „obniży ona podatki inflacyjne, które płacą Amerykanie, koszty

Link4: Polisy komunikacyjne dostępne we wszystkich placówkach PKO BP

OC u jednego ubezpieczyciela, a AC u innego. "To nowość na polskim rynku, bo w standardowym procesie zakupowym polisy pakietowe kupuje się u tego samego ubezpieczyciela. Tu klienci mogą dowolnie łączyć te produkty pomiędzy towarzystwami, ale trzeba pamiętać, że zakres

Tar Heel Capital zrealizował częściowe wyjście z inwestycji w LiveChat Software

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - Fundusz Tar Heel Capital (THC I) sprzedał - w szeregu transakcji pakietowych - ponad 2 mln akcji LiveChat Software, stanowiących 8% jej kapitału zakładowego. Akcje kupili polscy inwestorzy instytucjonalni, którzy w procesie budowy przyspieszonej

Przegląd informacji ze spółek

sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding (BAH), stanowiących 25% kapitału, po cenie 9,5 zł za sztukę, podała spółka. Po przeprowadzeniu transakcji Książek posiada - wraz z podmiotami zależnymi - 46,01% akcji spółki. Spółka zależna

PKO BP i PGNiG mają umowę o strategicznej współpracy w bankowości transakcyjnej

PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) m.in. w zakresie detalicznych płatności za gaz, a także nowej usługi oferowanej przez spółkę, czyli pakietowej sprzedaży energii elektrycznej. "Bardzo się cieszymy, że nasi klienci zyskali dodatkową zachętę żeby korzystać z gazu i żeby

BGK kupił prawa poboru PKO BP za 1,39 mld zł

BGK kupił od skarbu państwa w transakcjach pakietowych 512 mln praw poboru PKO BP za 1,39 mld zł. Daje to BGK prawo do objęcia 128.102.731 akcji nowej emisji PKO, stanowiących nieco ponad 10 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. BGK

Atomowe przyspieszenie i wejście Koreańczyków. Polityczna walka o elektrownię jądrową przypomina grę w trzy kubki

, wsparcie dla Solorza Dochodzimy do istotnego zwrotu akcji. Nagłe zawieszenie rządowego programu energetyki jądrowej to skutek przygotowań do budowy elektrowni atomowej z koreańskim koncernem KHNP przez energetyczną spółkę ZE PAK miliardera Zygmunta Solorza i kontrolowany przez rząd koncern energetyczny PGE

Prezes BAH: Popyt na akcje w ABB potwierdził atrakcyjność inwestycyjną spółki

majątku. Według stanu z 16 stycznia, wycena pakietów ich akcji wynosi ponad 350 mln zł, a doliczając do tego Synektik, jest to w sumie ponad 400 mln zł. Dwa dni temu spółka podała, że prezes poprzez swoją spółkę zależną Książek Holding sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie

GPW obniża opłaty dotyczące transakcji na akcjach oraz danych giełdowych

komunikacie. Obniżka opłat ma formę bezterminowej promocji, którą zostaną objęte wszystkie zlecenia maklerskie realizowane podczas sesji oraz w transakcjach pakietowych na akcje, PDA i ETF. Najbardziej znacząca obniżka dotyczyć będzie zleceń małych, a więc zleceń składanych m.in

Książek o inwestycji w Synektik: Branża medyczna ma ogromny potencjał wzrostu

; - podsumował Książek. Pod koniec grudnia Synektik poinformował, że Mariusz Książek wraz z podmiotami od niego zależnymi tj. MK Holding s.a.r.l oraz Książek Holding Sp. z o.o. dokonał 22 grudnia 2017 r. transakcji pakietowych, na podstawie których nabył 2 229 056 akcji Synektika

Przegląd prasy

Ruta sprzedał w transakcji pakietowej prawie wszystkie posiadane akcje Cyfrowego Polsatu Parkiet --Grupa Azoty przeprowadza konsolidację działalności kolejowej; nie obawia się wpływu rosnących kosztów w branży transportowej na jej funkcjonowanie

Przegląd informacji ze spółek

kadencji zarządu, podała spółka. Zarząd IMS planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę w ramach IX transzy programu skupu akcji własnych, podała spółka. Famur rozpoznał w segmencie powierzchniowym (surface) dodatkowe ryzyka w wysokości ok. 18 mln

mDM: i2 Development zdecydowanie poprawi wyniki w l. 2018-2019

'przeważenie' akcji i2 Development w portfelu inwestycyjnym" - dodano. Analitycy prognozują dla spółki w 2018 r. m.in. "wyraźny wzrost oferty" oraz sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 700 szt. Po oczyszczeniu o transakcje pakietowe oznaczałoby to 60-procentową dynamikę

Prospekt PZU złożony w Komisji Nadzoru Finansowego

ciągu następujących po sobie 12 miesięcy. Sprzedaż większej liczby może nastąpić tylko w transakcjach pakietowych, które nie wpływają na bieżący kurs giełdowy. Skarb państwa zarezerwował sobie prawo pierwokupu akcji w transakcjach pakietowych lub wskazania, komu mają być sprzedane.

Kurs PZU lekko w dół. Bank UBS wycenia je na 395 zł

tylko w transakcjach pakietowych, które nie wpływają na bieżący kurs. Skarb zarezerwował sobie prawo pierwokupu akcji w transakcjach pakietowych lub wskazania, komu mają być sprzedane. Przypomnijmy, że w środę na zamknięciu płacono za akcję 360 zł, co dawało 15,2 proc

Przegląd informacji ze spółek

. Członek zarządu Libetu Ireneusz Gronostaj zwiększył swoje zaangażowane w akcje spółki. W transakcji pakietowej kupił 520 tys. akcji po cenie 1,3 zł, przy kursie oscylującym wokół 1,14 zł, podała spółka. Gra Cherrypick Games pt. "Crime Stories" trafi do fazy soft-launch

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 42 w III kw. 2017 r.

. Łączna cena sprzedaży pakietu akcji wyniosła około 481 mln zł, a zbycie nastąpiło w drodze transakcji pakietowych. Podmiotami nabywającymi akcje było konsorcjum instytucji rynku finansowego: Altus TFI, Quercus TFI, OFE PZU oraz NN PTE. "Sprzedaż większościowego pakietu

Ursus sprzedał Bioenergia Invest za 22 mln zł, skupi się na podstawowym biznesie

segmencie energii odnawialnej. Uwzględniając transakcje pakietowe zrealizowane narastająco przez Ursusa, obecna cena zbycia na jedną akcję w wysokości 2 zł jest powyżej średniej ceny zakupu akcji Bioenergii przez Ursusa z ostatnich lat. Cała kwota zostanie zapłacona w 20 równych ratach po 1 101 800 zł każda

PZU, PFR sfinalizowali zakup 32,8% akcji Banku Pekao od UniCredit za 10,6 mld zł

atrakcyjną stopę zwrotu w długim horyzoncie czasowym" - czytamy w komunikacie. W ramach zamknięcia transakcji PZU i PFR złożyły zlecenia kupna akcji Banku Pekao w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej z terminem realizacji tego samego dnia roboczego, tj. 7 czerwca 2017 r

Wirtualna Polska przejmie Enovatis - właściciela m.in. wakacji.pl za 83,6 mln zł

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Wirtualna Polska przejmuje spółkę Enovatis - właściciela portali turystycznych wakacje.pl, easygo.pl i wypoczynek.pl, podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcje przejmowanej firmy wynosi łącznie ponad 83,56 mln zł

Resort skarbu upublicznił ugodę z Eureko

ten sposób pozbyć się pakietu stanowiącego więcej niż 2 proc. wszystkich akcji spółki w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy. Sprzedaż większej liczby może nastąpić tylko w transakcjach pakietowych, które nie wpływają na bieżący kurs giełdowy. Skarb państwa zarezerwował sobie prawo pierwokupu

Innova Capital wycofał się z Libetu, sprzedając ok. 30% akcji menedżerom spółki

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - Innova Capital sprzedał pozostałe posiadane akcje poprzez transakcje pakietowe na GPW, zamykając tym samym pełne wyjście z inwestycji w Libet, podała spółka. Nabywcami byli menedżerowie spółki. Libet zadebiutował na

Przegląd informacji ze spółek

rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia wniosek o umorzenie tego postępowania, podała spółka. Accor, posiadający 52,7% akcji Orbisu, skorzystał z przysługującego mu prawa opcji wykupu hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge (z datą realizacji wykupu 31 maja 2017 r.), które zostanie

Przegląd prasy

uwagę, że w 2017 r. niemal podwoiliśmy sprzedaż dzięki transakcjom pakietowym, utrzymanie w 2018 r. sprzedaży na poziomie 800 mieszkań uznamy za dobry wynik --PKN Orlen wkrótce wybierze firmę doradczą do projektu farm morskich, na razie nie wyklucza żadnego scenariusza

1,4 mln osób odebrało Kartę Dużej Rodziny

, umożliwienie im szerszego dostępu do ogólnopolskiej oferty kulturalnej i sportowej, dzięki pakietowi zniżek. 3+ Rządowe wsparcie przeznaczone jest dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie

Portfel kredytów i pożyczek PKO BP wzrósł o 2,8 mld zł w I-III kw. br.

pakietowych sprzedaży wierzytelności trudnych. Koszt ryzyka wyniósł 0,7% na koniec września wobec 0,8% rok wcześniej w efekcie poprawy wyniku na kredytach gospodarczych i konsumpcyjnych Zobowiązania wobec klientów wyniosły na koniec września 2016 roku

Debiut PZU odbędzie się. Eureko rezygnuje z weta

ten sposób pozbyć się pakietu stanowiącego więcej niż 2 proc. wszystkich akcji spółki w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy. Sprzedaż większej liczby może nastąpić tylko w transakcjach pakietowych, które nie wpływają na bieżący kurs giełdowy. Skarb państwa zarezerwował sobie prawo pierwokupu

Strategia Atenda zakłada nacisk na usługi abonamentowe oraz przejęcia

grupy dają podstawę do rozszerzenia działalności grupy na rynki zagraniczne" - wskazała też spółka. Obszary działania strategicznego to: integracja z dużą wartością dodaną, telekomunikacja mobilna - sieci pakietowe, outsourcing teleinformatyczny, cyberbezpieczeństwo

Nominat PiS odchodzi z Alior Banku. Początek przygotowań do przejęcia Aliora przez Pekao?

obniżeniem wyceny Aliora na giełdzie, aby przy przejęciu trzeba było mniej zapłacić za bank. Najbardziej naraził się styczniowym raportem o strategii Aliora, po którym ceny akcji banku poszybowały w górę. Ten wzrost nie był na rękę kojarzonym z ministrem sprawiedliwości menedżerom, którzy dążą do

Przegląd informacji ze spółek

niezabezpieczone zamienne na akcje (senior unsecured convertible bonds) o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro, zapadające w 2021 r., podała spółka. Sprzedaż hurtowa paliw Grupy Lotos wzrosła o 22% r/r w sierpniu, dzięki m.in. obowiązującemu od 1 sierpnia tzw. "pakietowi

Przegląd prasy

niewielkie dywidendy --Tchórzewski: Decyzje o 2 dużych elektrowniach węglowych na przełomie 2016/2017 --Pekaes: Cena 14,15 zł za jedną akcję odpowiada wartości godziwej spółki --Tchórzewski: Podnoszenie wartości nominalnej akcji

Przegląd informacji ze spółek

transakcji pakietowych - ponad 2 mln akcji LiveChat Software, stanowiących 8% jej kapitału zakładowego. Akcje kupili polscy inwestorzy instytucjonalni, którzy w procesie budowy przyspieszonej książki popytu ustalili cenę za jedną akcję na poziomie 30 zł, podała spółka. Poprawa

Przegląd prasy

--Jerzy Mazgaj sprzedał część akcji Vistuli Dziennik Gazeta Prawna --Katowicki Holding Węglowy sprzedał 490 ton węgla przez internet w dwa tygodnie, Polska Grupa Górnicza w trzy miesiące upłynniła 3 tys. ton Puls Biznesu

Przegląd prasy

go zastępować książki przygotowane przez wydawców --Włochy, Hiszpania, Francja, a nawet Niemcy mogą stanąć po naszej stronie i sprzeciwić się pakietowi zimowemu --GDDKiA przesunęła termin na składanie ofert w przetargu na e-myto do 31 stycznia z

Przegląd informacji ze spółek

drodze transakcji pakietowej, 5 730 054 akcji Biotonu. Wszystkie wpływy ze zbycia tych akcji przeznaczone są na spłatę zobowiązań bankowych Prokomu, podała spółka. AC SA odnotowało 16,24 mln zł jednostkowego ego zysku netto w I półr. 2015 r. wobec 15,30 mln zł zysku rok

Przegląd informacji ze spółek

Brnie o wielkości 22,5 ha, podała spółka. Innova Capital sprzedał pozostałe posiadane akcje poprzez transakcje pakietowe na GPW, zamykając tym samym pełne wyjście z inwestycji w Libet, podała spółka. Nabywcami byli menedżerowie spółki.

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: ISBnews P4 : Grecki udziałowiec operatora sieci Play ma planować sprzedaż swoich udziałów. Źródło: TMT Finance 11 bit studios : W transakcjach pakietowych krajowe instytucje finansowe nabyły łącznie 119 tys. akcji 11 bit studios stanowiących 5,37 proc

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, którzy nie aktywują oferty pakietowej. Źródło: Trigon Synektik : Wartość podpisanych kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT do końca 2019 roku wyniosła 9,2mln zł. Wartość aktywnych ofert (quota log) na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 30,7 mln zł, wobec 5,7 mln

Po co Kwaśniewskiemu Acron?

inwestor będzie miał np. 30 proc. akcji, to i tak na walnym zgromadzeniu będzie miał siłę głosów równą co najwyżej pakietowi 20 proc. akcji. Acron mocno protestował przeciwko tym zmianom, ale sąd już zarejestrował tę zmianę statutu.

Nowy system monitorowania żeglugi

System będzie on także w pełni zintegrowany z funkcjami pomocniczymi, w tym m.in. centrum zarządzania kryzysowego, aby ułatwić prowadzenie akcji ratunkowych. Nowy krajowy system bezpieczeństwa morskiego będzie się składał ze zintegrowanej sieci sensorów morskich

Emeryci kupili kopalnię. Takiej prywatyzacji jeszcze w III RP nie było

wcześniejszych prywatyzacjach (np. gdy skarb państwa sprzedawał duży pakiet akcji koncernu energetycznego Enea) ceny akcji leciały w dół, bo inwestorzy je wyprzedawali, licząc na to, że za chwilę kupią je taniej od państwa, jako że przy dużych, "pakietowych" transakcjach zawsze oferowany jest upust

Rządowy plan na kryzys

deweloperska i meblarska. Doradcy przewidują jednak, że czarnego scenariusza można uniknąć dzięki rządowemu pakietowi antykryzysowemu wartemu 91,3 mld zł. Są tu m.in. rządowe gwarancje dla firm i banków, uproszczenie procedur w pozyskiwaniu funduszy unijnych czy inwestycje w

Szukanie kasy w Hucie Częstochowa. Kolejne cięcia

związkowiec Andrzej Gwiazda. - Postawił na szalę swój autorytet. Jeśli nie wywiąże się z deklaracji, będę pierwszym, który zerwie to porozumienie. W ramach wprowadzania oszczędności zakład pożegnał się już z częścią pracowników, którzy nie mają gwarancji pakietowych i są zatrudnieni

WIG20 stracił na wartości 1,18 proc. Nie pomogły interwencje EBC

zysku rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez Reutersa oczekiwali straty netto w wysokości 341 mln. Impexmetal S.A. informuje, iż realizując program nabywania akcji własnych, spółka w ramach skupu w dniu 10 listopada 2011 roku nabyła w transakcji pakietowej na GPW 80.735

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

499 111 akcji Rotopino.pl za cenę 2,6 zł za sztukę, zwiększając tym samym swój udział w kapitale spółki do 99,1% z 74,1%, podał TIM. Rozliczenie transakcji nastąpi 20 września br. Źródło: ISBnews XTPL : Grupa Deutsche Balaton AG podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w XTPL

Green: Kryzys w USA skończy się w przyszłym roku

Leszek Baj: Co musi się wydarzyć, żeby można było powiedzieć: mamy koniec światowego kryzysu finansowego? Stuart Green, główny ekonomista banku HSBC na świecie: W krótkim czasie powinno się zdarzyć kilka rzeczy. Po pierwsze, rynki akcji powinny się

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

realizację wewnętrznych projektów, ekspansję zagraniczną - sprzedaż produktów i zwiększenie skali biznesu. Źródło: ISBnews LiveChat : Fundusz Tar Heel Capital (THC I) sprzedał - w szeregu transakcji pakietowych - ponad 2 mln akcji LiveChat Software

Pierwszy rok Internetowej Rewolucji - co 20 minut nowa firma!

Informacja prasowa Warszawa, 8 października 2010 Google, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i home.pl wraz z patronem - Ministerstwem Gospodarki rok temu ogłosiły akcję edukacyjną Internetowa Rewolucja

ISD Huta Częstochowa na zakręcie, wynagrodzenia załogi w ratach

gwarancji pakietowych i są zatrudnieni na czas określony. Do końca stycznia było takich pracowników około 500. Już nie przedłużono umów z około 230. W przyszłym tygodniu związkowcy będą rozmawiać o kolejnych cięciach. W podpisanym w czerwcu ubiegłego

Czas na scalenie

transakcji będzie równa lub niższa niż 10. Do wyliczania powyższych wskaźników uwzględniane będą zarówno transakcje sesyjne, jak i pakietowe. Akcje spółek zakwalifikowanych do Strefy Niższej Płynności notowane będą w systemie jednolitym (fixing) oraz nie będą uwzględniane przy ustalaniu składu indeksów

Milioner z czarnym pasem karate

dwie pozasesyjne transakcje pakietowe na akcjach ZPUE po ustalonej wcześniej cenie. Było to 7 grudnia 2001 roku: transakcja opiewała na kwotę 2 mln 200 tys. zł - za taką sumę Wypychewicz sprzedał ZPUE ponad 83 tys. jej akcji własnych. Iwańczyk był wtedy członkiem zarządu i to on składał zlecenie kupna

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Netia zaprezentuje również gamę rozwiązań konwergentnych i rozwiązań pakietowych, łączących różnego typu usługi dostępowe, data center i usługi w chmurze dla firm różniej wielkości, a także pakiety nowe taryfy mobilnego dostępu do internetu" - podsumował prezes. Źródło

NC+ obniża ceny pakietów. Abonamenty w dół o 20 zł

. Natomiast w przypadku pakietów Canal+ Silver i Canal+ Platinum cena aktywacji tego dekodera to także 49 zł, ale najem kosztuje 5 zł. Dotąd Mediabox+ był dostępny tylko dla abonentów najdroższych pakietów, tych zawierających dostęp do Canal+, i to z ceną aktywacji 199 zł i z opłatą miesięczną 10 zł. Akcją