pakietami wierzytelności

GNB ma list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności wys. do 2 mld zł

nie większej niż 2 mld zł, podał GNB. Zgodnie z listem, intencją stron jest dążenie do uzgodnienia warunków transakcji oraz doprowadzenie do jej zamknięcia do 31 grudnia, w związku z czym strony chcą uzgodnić warunki i zawrzeć warunkową umowę nabycia pakietu wierzytelności (umowa SPA) do 30 września

BPS chce sprzedać wierzytelności o wartości ok. 47 mln zł 

[...] zaprasza do złożenia listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w procedurze przetargowej, dotyczącej sprzedaży pakietu wymagalnych wierzytelności Banku BPS S.A przysługujących wobec ok. 345 dłużników - podmiotów gospodarczych i konsumentów, wynikających z tytułu kredytów i pożyczek wraz z

Kredyt Inkaso ma umowę przelewu wierzytelności z Vivus Finance

osiągnęła wartość 28,88 mln zł, podał Kredyt Inkaso. "Umowa przewiduje przeniesienie na Fundusz wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej 21,29 mln zł za kwotę rozliczenia około 8,01 mln zł. Pakiet obejmuje niezabezpieczone wierzytelności z tytułu pożyczek gotówkowych w

Best wygrał przetarg na zakup wierzytelności o wartości nominalnej 229 mln zł

Warszawa, 26.02.2016 (ISBnews) - Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wygrał przetarg na zakup pakietu wierzytelności od mBanku o wartości nominalnej ok. 229 mln zł, podał Best. "Wartość nominalna pakietu

Best miał 32,07 mln zł zysku netto, 75,06 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

, podczas gdy rok wcześniej wydatki na pakiety wierzytelności przekroczyły 300 mln zł. "Ostrożne podejście do zakupu nowych portfeli wierzytelności to decyzja dobrze przemyślana, związana ze sztucznie wywołaną nierównowagą, która zapanowała na rynku za sprawą

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 60 mln zł netto

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły dwa portfele, składające się z wierzytelności pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza ponad 60 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa, podała też spółka

GetBack miał 1,33 mld zł straty netto, 1,17 mld zł straty EBIT w 2017 r.

portfeli wierzytelności, z wycofanych umów sprzedaży z powodu braku zapłaty do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z powodu wycofania wyniku na sprzedaży pakietów wierzytelności w wysokości 178 780 tys. zł z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych i przejęcia

Kredyt Inkaso miało 6,22 mln zł straty netto w I poł. roku obrot. 2019/2020

aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 22,7 mln zł, podczas gdy w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 1,3 mln zł. Dodatkowo grupa odnotowała wzrost kosztów operacyjnych związany ze wzrostem skali działalności, refinansowaniem długu oraz inwestycjami w systemy

GPM Vindexus miała 8,03 mln zł zysku netto,11,18 mln zł EBITDA w I półr.

nabywały portfele od sprzedawców usług masowych, w tym udzielone, niewymagalne pożyczki oraz wierzytelności z tytułu niespłaconych kredytów. Zakupy te wpłynęły na wzrost przychodów gotówkowych z pakietów, poinformowano. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła

BVT wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł

149 adresatów" ? czytamy w komunikacie. Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy wobec spółki będzie m.in. zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności BVT ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% łącznej wartości nominalnej obligacji

Obligacje BVT o wartości 5 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - BVT zadebiutuje w najbliższy piątek na rynku Catalyst, poinformowała spółka. Spółka z emisji obligacji serii C oraz serii D pozyskała łącznie 5 mln zł, które przeznaczyła na nabycie kolejnych pakietów wierzytelności

FTI Profit chce zwielokrotnić skalę działalności w ciągu najbliższych dwóch lat

celem emisyjnym będzie nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności oraz ich obsługa" - powiedział ISBnews Wasilewski. Dodał, że w 2016 r. spółka wyemitowała obligacje o wartości 1,1 mln zł i wykupiła je przed terminem w czerwcu 2017 r. i obecnie nie ma zadłużenia

GPM Vindexus miała 0,73 mln zł zysku netto, 2,02 mln zł zysku EBITDA w I kw.

z wierzytelności nabytych wyniosły 7,97 mln zł wobec 9,16 mln zł rok wcześniej. Wpływy gotówkowe z wierzytelności nabytych sięgnęły 26,7 mln zł były wyższe o 4,4 mln zł w stosunku do okresu porównawczego, co daje wzrost o ok. 20%, podano także

GetBack miał wstępnie 1,12 mld zł straty netto w I poł. 2018 r.

. Skonsolidowane przychody netto były ujemne i wyniosły 391,96 mln zł w I poł. 2018 r. wobec plus 337,59 mln zł rok wcześniej. "Grupa za okres 01.01.2018-30.06.2018 zaprezentowała ujemne przychody z tytułu nabycia pakietów wierzytelności, które wynikają w dużej mierze z utraty

Vindexus chce nabywać więcej wierzytelności regularnych w 2018 r. 

zawrzemy umowę w IV kw. br. to efekty będą widoczne najwcześniej w I kw. 2018 r. Pod względem wielkości nakładów to na dziś mamy połowę nakładów z 2016 r." - powiedział prezes. Vindexus w 2015 roku nabył pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 287 mln zł za łączną kwotę

Kruk ma umowę kredytową na 200 mln zł z ING Bankiem Śląskim

kredyt. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w łącznej kwocie 200 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie zakupu pakietów wierzytelności " - czytamy w komunikacie. Oprocentowanie kredytu jest ustalone na warunkach rynkowych w oparciu o stawkę WIBOR

Grupa Best kupuje portfel wierzytelności Banku BPH za 14,3 mln zł

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) - Grupa Best zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Banku BPH o łącznej wartości nominalnej ponad 61 mln zł. Zapłaci za niego 14,3 mln zł, podała spółka. "Nabywany pakiet obejmuje około 3 100

Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. "Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na utrzymanie dynamicznego wzrostu grupy kapitałowej Best poprzez inwestycje w nowe portfele wierzytelności oraz dalszą jej

Intrum Justitia wnioskuje do UOKiK ws. współkontroli nad Lindorff I NSFIZ

certyfikatów inwestycyjnych na nabycie wierzytelności. Fundusze sekurytyzacyjne stanowią swoistą platformę za pośrednictwem której inwestorzy nabywają pakiety sekurytyzowanych wierzytelności, podano także. (ISBnews)

Kredyt Inkaso kupił od I do V br. wierzytelności o wartości ponad 340 mln zł

. W ramach dywersyfikacji działalności Kredyt Inkaso jest aktywnym graczem także poza Polską. Ponad 10% wartości nominalnej kupionych w ostatnich miesiącach pakietów wierzytelności przypada na dłużników na rynkach zagranicznych. Spółka koncentruje się aktualnie na krajach Europy Środkowo-Wschodniej

GPM Vindexus oczekuje wzrostu zysku w kolejnych kw., modyfikuje model windykacji

kilka pakietów różnego rodzaju - zarówno wierzytelności detalicznych, jak i korporacyjnych, więc mieliśmy możliwość zdobycia w przetargu łącznie 200 tys. wierzytelności, z czego kupiliśmy ok. 50 o wartości około 200 mln zł. Bardzo dużo wierzytelności bankowych było wystawionych - głównie korporacyjnych

Statima zwiększyła przychody o 39% r/r w I poł., podtrzymuje plan debiutu na GPW

poprzez inwestycje na polskim rynku wierzytelności masowych. Od początku roku do 30 czerwca 2018 r. firma nabyła pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 64 mln zł, przy czym wartość nominalna pakietów kupionych w samym II kwartale wyniosła 50 mln zł. Wartość nominalna wszystkich posiadanych

BVT przydzielił obligacje serii B o wartości 1,57 mln zł

poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty stanowiącej 120% łącznej wartości nominalnej obligacji objętych w ramach emisji oraz zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności emitenta ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% łącznej

Grupa Best kupuje portfel wierzytelności od Sygma Banku za 45 mln zł

Sygma Banku wierzytelności trafią do portfela funduszu Best I NSFIZ, w którym grupa Best ma 100% udziałów. Pakiet obejmuje około 25 tysięcy wierzytelności, głównie nieregularnych kredytów gotówkowych, podano w komunikacie. "Obserwujemy wzmożoną podaż wierzytelności

Vindexus: Sytuacja z firmą GetBack wpłynie niekorzystnie na całą branżę

zakupem wierzytelności od firmy GetBack. "Jesteśmy zainteresowani serwisowaniem funduszy, ale nie otrzymaliśmy na razie żadnych propozycji. Nie wiemy też, czy dojdzie do sprzedaży jakiś pakietów wierzytelności przez GetBack. Jak się pojawią takie oferty, to będziemy je

GetBack miał wstępnie 1,56 mld zł jednostkowej straty netto w 2018 r.

nabytych pakietów wierzytelności w 2018 r. wyniosły -10,68 mln zł wobec -10,09 mln zł rok wcześniej. Przychody z inwestycji w fundusze sekurytyzacyjne sięgnęły -704,75 mln zł w 2018 r. wobec -476,56 mln zł rok wcześniej. Przychody z tytułu zarządzania

Kredyt Inkaso miał 20,5 mln zł straty netto, 2,5 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

kwartał minionego roku obrotowego aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 25,3 mln zł, podczas gdy w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to -2,1 mln zł, co spowodowało obniżenie wartości przychodów netto. Dodatkowo, grupa odnotowała istotny wzrost kosztów

Kruk miał 62,16 mln zł straty netto, 7,04 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

szacunkowym wynikiem za I kw., wysokości 62 mln zł, który spółka przedstawiła 22 maja. "Negatywna aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności przełożyła się bezpośrednio na wynik I kwartału 2020 roku, który wyniósł -62 mln zł, czyli o 160 mln zł mniej w porównaniu do

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

Warszawy. – Jesteśmy spółką SPV, czyli spółką specjalnego przeznaczenia powołaną do nabywania pakietów wierzytelności – wyjaśnia Bartosz Znojkiewicz, prezes i współwłaściciel firmy. Nie znalazłam w internecie rocznego sprawozdania z jej działalności, więc nie mogłam dociec, skąd miała pieniądze

Kruk oczekuje pierwszych inwestycji w Hiszpanii lub we Włoszech w II poł. 2016 r

Warszawa, 02.11.2015 (ISBnews) - Kruk w drugiej połowie 2016 roku spodziewa się pierwszego zakupu pakietu wierzytelności w Hiszpanii lub we Włoszech, poinformował prezes spółki Piotr Krupa. Spółka liczy również na zakup portfela w Rumunii wspólnie z International Finance

Kredyt Inkaso nabyło wierzytelności od Idea Banku w Rumunii za ok. 24 mln RON

. "Przedmiotem umowy jest nabycie przez jednostkę zależną pakietu wierzytelności, w szczególności obejmującego wierzytelności pieniężne zbywcy wobec dłużników - podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości

Kruk założył 2 spółki we Włoszech, szacuje rynek na większy niż polski

portfeli wierzytelności rynek włoski jest większy niż polski. Przedmiotem działalności Kruk Italia jest działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie oraz windykacji pakietów wierzytelności nabytych przez grupę na terenie Włoch i innych krajów europejskich

Kredyt Inkaso miało 3,62 mln zł straty netto w I kw. r.obr. 2019/2020

aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 9,3 mln zł, podczas gdy w I kwartale trwającego roku obrotowego było to 0,2 mln zł. Dodatkowo grupa odnotowała wzrost kosztów operacyjnych związany z rozwojem swojej działalności operacyjnej oraz wpływ ujemnych różnic kursowych w kosztach finansowych"

GetBack zakończył analizy dotyczące przejęcia podmiotu z branży 

Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - GetBack zakończył prace i analizy dotyczące nabycia większościowego pakietu akcji firmy z branży zarządzania wierzytelnościami, podała spółka. "(...) w związku z prowadzonymi przez spółkę pracami nad rozważanym

Kredyt Inkaso wygrało licytację pakietu wierzytel. Polkomtela o wart. 44 mln zł

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg), spółka zależna Kredyt Inkaso, wygrała licytację na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej około 44 mln zł oferowanego do sprzedaży przez Polkomtel, podało Kredyt Inkaso

BVT chce zadebiutować na NewConnect w I półroczu

Warszawa, 21.05.2014 (ISBnews) - BVT - spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych - planuje zadebiutować na rynku NewConnect w tym kwartale, podała spółka. "BVT S.A., spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności

GetBack: Akwizycje powinny stać się trzecim filarem rozwoju grupy

stanie zaprezentować inwestorom globalnym, mającym określone oczekiwania co do minimalnej wielkości potencjalnych transakcji, atrakcyjne transakcje umożliwiające nabycie pakietów wierzytelności o wartości wymagającej ponadprzeciętnego finansowania. Tego typu transakcje mogą dotyczyć, w szczególności

Zysk netto Kruka wzrósł r/r do 111,35 mln zł w I poł. 2016 r.

inwestycje w pakiety wierzytelności, dokonane w okresie sprawozdawczym oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych. Łączna wartość nakładów na pakiety wierzytelności własnych w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosła 727 457 tys.zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku łączna wartość nakładów na pakiety

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 100 mln zł

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły trzy portfele, składające się z wierzytelności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza 100 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły r/r do 71,7 mln zł w III kw.

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły o 7% r/r do 71,7 mln zł w III kw. 2018 r., zaś spłaty z posiadanych portfeli ogółem - o 4% r/r do 81,1 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna portfeli nabytych w III kw. wyniosła 248,5 mln zł

Kruk ma umowę na zakup 2. portfela wierzytelności we Włoszech za 51 mln euro

Warszawa, 24.06.2016 (ISBnews) - Grupa Kruk zakończyła negocjacje i podpisała umowę zakupu portfela wierzytelności od włoskiego banku Monte dei Paschi di Siena o wartości nominalnej 350 mln euro (ok. 1,5 mld zł), obejmującej około 40 tys. spraw konsumenckich. Kwota transakcji

Wstępny szac. zysk netto Grupy Kruk wzrósł o 20,6% r/r do 300 mln zł w 2017 r.

/r, czyli o 1,4 pkt. proc. poniżej celu określonego w strategii na lata 2015-2019, dodano. "Spółka zastrzega, że wstępny szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie, w szczególności w związku z wysokością aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, która ma wpływ na

Best spłacił w terminie obligacje serii K1 o wartości 45 mln zł

Borusowski, cytowany w komunikacie. "Aktualnie jesteśmy otwarci na kupno pakietów wierzytelności - tak jak dotychczas - od wierzycieli pierwotnych, jak i od wierzycieli wtórnych - czyli konsolidację rynku. Uważam, że obecna sytuacja otwiera wiele nowych możliwości, które

Kruk założył spółkę w Hiszpanii, szacuje rynek na większy niż polski

większy niż polski. Przedmiotem działalności spółki jest działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie oraz windykacji pakietów wierzytelności nabytych przez grupę kapitałową Kruk na terenie Hiszpanii i innych krajów europejskich, a także obrót wierzytelnościami

Statima miała 21,2 mln zł przychodów w 2017 r., podtrzymuje plan wejścia na GPW

, osiągany poprzez nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności. Jesteśmy przekonani, że efektywny model biznesowy i sprawdzone metody działania pozwolą nam na dalsze zwiększanie skali, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej rentowności" - podsumował Konieczny. Statima jest

Afera GetBacku. Spółka zwraca pieniądze bankom i skarbowi państwa

W kwietniu GetBack sprzedał portfele wierzytelności za 398,4 mln zł. Kupiła je szwedzka spółka windykacyjna Hoist. Z tą sprzedażą wiąże się konieczność wykupu części obligacji zabezpieczonych na odsprzedanych wierzytelnościach. – Realizacja transakcji z Hoist oznacza, że firma przejęła

Fast Finance chce zwiększyć portfel wierzytelności o kilkadziesiąt proc. w 2015

związku z mocną pozycją rynkową jesteśmy regularnie zapraszani do przetargów na zakup wierzytelności. Nasz model biznesowy opiera się na skupowaniu pakietów wierzytelności detalicznych. W tym działaniu jesteśmy bardzo konsekwentni, ponieważ kupujemy jedynie portfele dobrze udokumentowane i nieprzedawnione

Kruk ma 250 mln zł kredytu od 4 banków na zakupy lub refinansowanie za granicą

wierzytelności w krajach, w których działamy. Elastyczne i efektywne kosztowo źródło środków na zakup pakietów to kolejny element budujący naszą przewagę konkurencyjną. Jednocześnie będzie to naturalne narzędzie zabezpieczenia ryzyka walutowego poprzez dopasowanie struktury aktywów i pasywów. W przyszłości

Krzysztof Piwoński został ponownie prezesem Presco Group

, podała spółka. Krzysztof Piwoński jest prezesem spółki od 2005 r. Presco Group działa na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do

Kredyt Inkaso przydzielił obligacje serii B1 na łącznie 25,76 mln zł

zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Od 2007 r. spółka notowana jest na GPW. (ISBnews)

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 (aktual.)

planuje, że w IV kwartale dokona kolejnych inwestycji w wierzytelności. "Do końca roku są 3 miesiące i na pewno jakieś pakiety nabędziemy za realną cenę. Bardzo bym się zdziwił, gdyby nie było 100 mln zł [łączna wartość nominalna wierzytelności w br.]. Obecnie mamy ponad

Fundusz Pragma Inkaso kupił wierzytelności bankowe o wartości nom. 222,75 mln zł

. "Przedmiotem umowy jest portfel wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczony hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 222.745 tys. zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności" - czytamy w komunikacie. Zawarta umowa

Vindexus spodziewa się lepszych wyników za 2015 r.

wierzytelności i pozyskiwania źródeł finansowania tych zakupów z przewagą długoterminowego kapitału zewnętrznego. "Zakłada się, że zarówno banki, jak i firmy telekomunikacyjne będą oferować do sprzedaży swoje wierzytelności w pakietach spółkom windykacyjnym oraz funduszom

Spółka zal. Kruka wygrała przetarg na wierzytelności warte nom. ok. 443 mln zł

. "Wartość nominalna pakietu wierzytelności, o którym mowa powyżej wynosi ok. 443 mln zł. Zarząd emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu umowy znaczącej związanej z wygranym przetargiem" - czytamy w komunikacie. Kruk S.A. jest

Pragma1 FIZ NFS kupił portfel 979 wierzytelności bankowych wartości 90,25 mln zł

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabył portfel 979 wierzytelności gospodarczych od jednego z banków o łącznej wartości 90,25 mln zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku

Obligacje Kredyt Inkaso serii A2 zadebiutują w piątek na Catalyst

? KRE1019" - czytamy w komunikacie. Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii i

Obligacje serii A1 Kredyt Inkaso na 100 mln zł zadebiutują na Catalyst 16 I

zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Od 2007 r. spółka notowana jest na GPW. (ISBnews)

Kancelaria Medius wchodzi na rynek hiszpański

Warszawa,02.09.2015 (ISBnews) - Kancelaria Medius podpisała umowę przedwstępną na zakup pierwszego pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 3 mln euro w Hiszpanii, rozpoczynając tym samym działalność w tym kraju, poinformował ISBnews prezes Michał Imiołek. Zapowiedział, że

Vindexus miał 18,89 mln zł zysku netto w 2017 r., 24,28 mln zł EBITDA

. Grupa, po raz kolejny w swojej historii, odnotowała najwyższe wyniki po stronie przychodów operacyjnych. Zwiększyły się one w stosunku do roku ubiegłego o 12%. Wzrost przychodów jest skutkiem zakupów nowych pakietów w latach 2008-2017, w szczególności do funduszy inwestycyjnych. W związku z stale

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 r.

jakieś pakiety nabędziemy za realną cenę. Bardzo bym się zdziwił, gdyby nie było 100 mln zł [łączna wartość nominalna wierzytelności w br.]. Obecnie mamy ponad 200 tys. wierzytelności i nasi ludzie mają co robić"- powiedział Jan Kuchno. W całym 2017 r. spółka nabyła

BVT wyemituje obligacje za 2 mln zł na początku 2016 r.

optymalną formą pozyskania kapitału. Pozyskany kapitał wykorzystamy między innymi na poszerzenie działalności podstawowej" - powiedziała prezes Katarzyna Szuba, cytowana w komunikacie. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności z nowych obszarów

DTP może przeznaczyć na zakup portfeli 30 mln zł do końca br.

, wydając na ten cel 11,7 mln zł. Łączna wartość zakupionych pakietów wzrosła na koniec września do 2,74 mld zł, a łączna wartość portfeli w zarządzaniu osiągnęła kwotę 3,25 mld zł. "W ocenie zarządu spółki, na koniec roku DTP będzie miało w zarządzaniu wierzytelności o

BVT ponownie złożyło wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect

rynku NewConnect 1 mln akcji serii C. W ramach przeprowadzonej oferty prywatnej BVT pozyskało 800 tys. zł, a środki te zostały przeznaczone głównie na nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności oraz obsługę już wcześniej zakupionych. "Zarząd spółki spodziewa się, iż jej

Forum TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Ultimo NSFIZ od Altus TFI

nabycia certyfikatów inwestycyjnych w wierzytelności lub pakiety sekurytyzowanych wierzytelności, w określone w statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. (ISBnews)

Zysk netto Kruka wzrósł r/r do 60,91 mln zł w I kw. 2016 r.

w pakiety wierzytelności dokonane w poprzednich okresach oraz inwestycje dokonane w okresie sprawozdawczym. Łączna wartość nakładów w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosła 64 062 tys. zł. Największą, pod względem nakładu, transakcją zakupu pakietów wierzytelności w tym okresie jest umowa zawarta

Ministerstwo Sprawiedliwości rządzi rynkiem finansowym. Mniejsze firmy pożyczkowe i windykacyjne do odstrzału

obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami UE ma zostać uchwalona do końca tego roku. Zarazem ma to być kolejny element pakietu regulacji chroniących dłużników.  Resort sprawiedliwości: "dość ciemiężenia dłużników" Na to, że tak można

Best chce na początku 2017 r. kupić pierwszy portfel wierzytelności za granicą

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Best chce do końca tego rok przedstawić plan ekspansji grupy na rynki zagraniczne. Spółka zainteresowana jest głównie rynkami Europy Zachodniej i planuje, że pierwszy pakiet wierzytelności nabędzie na początku 2017 roku, poinformował prezes

Fundusz Pragma Inkaso kupił 2 portfele wierzytelności bankowych warty 265 mln zł

. "Przedmiotem umowy są portfele wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczone hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 265 mln zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności" - czytamy w komunikacie. Pragma Inkaso S.A

Getin Holding będzie negocjował sprzedaż Carcade na rzecz Grupy Gazprombanku

nabycia od Carcade pakietu akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku, podała spółka. "Zarząd Getin Holding [...] powziął informację o otrzymaniu przez podmioty z Grupy Gazprombank, Federacja Rosyjska, zgody komitetu inwestycyjnego inwestora na przystąpienie do rozmów z

Za układem z PBG opowiedzieli się wierzyciele reprezentujący 94,61% zobowiązań

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej zawarło układ z wierzycielami o treści zgodnej z propozycjami układowymi spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku, podała firma. Za przyjęciem układu głosowali wierzyciele, na których przypada 94,61% wierzytelności spółki

Kredyt Inkaso miało wstępnie 13,51 mln zł zysku netto w r. obr. 2016/2017

zawartych w strategii grupy kapitałowej, co w konsekwencji wpływa na m.in. wzrost kosztów działalności operacyjnej oraz usług obcych, w szczególności dotyczy to: a) obsługi nabytych w roku obrotowym 2016/2017 pakietów wierzytelności, których wartość w cenie nabycia osiągnęła

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

'całego majątku spółki', jako że na koniec roku 2018 wartość bilansowa samych tylko portfeli wierzytelności będących w majątku grupy kapitałowej wynosiła 727 mln zł, wartość wszystkich aktywów Grupy 886 mln zł, natomiast nominał wszystkich serii obligacji które zostają zabezpieczone wynosi 413 mln zł na

Nakłady Bestu na bezpośredni zakup wierzytelności wzrosły o 53% r/r w 2015 r.

pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, w których ma 100-proc. udział - nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej blisko 466 mln zł. Łączne wydatki na te pakiety wyniosły ponad 21 mln zł. "W całym 2015 r. Grupa Best kupiła portfele wierzytelności

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii A2 o łącznej wartości nom. 20 mln zł

. Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Od 2007 r. spółka notowana jest na GPW

Zysk netto GetBack wzrósł r/r do 181,24 mln zł w I-III kw. 2017 r.

wartości godziwej przez wynik finansowy, na które składają się nabyte pakiety wierzytelności miały wartość 1 753,1 mln zł na dzień 30 września 2017 (wobec 1 019,6 mln zł na dzień 31 grudnia 2016), podano także w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017

Kredyt Inkaso miało 1,73 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019

wzrost przychodów i zyskowności. Mając na uwadze zbliżający się termin spłat obligacji serii Y, A1, A2 chwilowo ograniczyliśmy inwestycje w nowe pakiety wierzytelności. Zamierzamy kontynuować politykę dywersyfikacji finansowania, koncentrując się w najbliższym czasie na

Afera GetBacku. Portfel wierzytelności Pekao wart 66 mln zł został kupiony za ponad 148 mln zł

Pod koniec 2017 roku spółka windykacyjna GetBack czyściła  głównie państwowe banki ze złych długów. Kupowała pakiety wierzytelności ze zobowiązaniami nie do zwindykowania i świadomie przepłacała, nawet o 60 proc. Były prezes Konrad K. liczył, że z wdzięczności banki dofinansują jego upadającą

Zysk netto Vindexusa wyniósł 3,58 mln zł w III kw. 2017 r.

zysku netto o 1 598 tys. zł, co daje dynamikę 13,70%, Wzrost przychodów operacyjnych jest skutkiem zakupów nowych pakietów w latach 2009-2016, w szczególności do funduszy inwestycyjnych. Wzrost kosztów finansowych wynika z zwiększenia się zadłużenia" - czytamy w raporcie

ARP wspólnie z wierzycielami Hawe Telekom będzie pracować nad planem naprawczym

wierzytelności ARP, taka decyzja przeciwdziała przegłosowaniu propozycji restrukturyzacyjnych korzystnych wyłącznie dla dłużnika i dla powiązanego z nim inwestora. W ostatnim okresie podmioty powiązane z inwestorem na korzystnych warunkach nabyły od spółek z GK Hawe znaczący pakiet wierzytelności wobec Hawe

Zysk netto Kredyt Inkaso spadł r/r do 1,55 mln zł w I poł. r. obr. 2016/2017

własnych, jak i portfeli na zlecenie. Poziom przychodów z tytułu wpłat dłużników utrzymał się na poziomie 69 mln zł porównywalnym w stosunku do półrocza roku poprzedniego 69,2 mln zł. Spółka w okresie bieżącym dokonała jednak aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, polegającej na skorygowaniu prognoz

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 68% r/r do 57 mln zł w I kw.

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 57 mln zł w I kw. 2020 roku i była niższa o 68% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 477 mln zł i wzrosła o 12% w

Oferta obligacji Kancelarii Statima na 5 mln zł rozpoczęła się dziś

krajowy i myślimy o jego konsolidacji. Jesteśmy w trakcie rozmów związanych z przejęciem większościowego pakietu udziałów w spółce zajmującej się kontrolą biletów w komunikacji miejskiej i kolejowej. Dzięki akwizycji zyskamy stały dopływ portfeli wierzytelności, a w efekcie zwiększymy nasze przychody i

Capital Service przydzielił obligacje serii G o łącznej wartośc nomin. 15 mln zł

niezabezpieczone, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda" ? czytamy w komunikacie. W terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. emitent zobowiązał się ustanowić zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności należących do spółki oraz spowodować ustanowienie zastawu

Casus Finanse oczekuje 10 mld zł podaży portfeli wierzytelności w II poł. 2015r.

wierzytelności hipotecznych, których pojawia się coraz więcej. Casus Finanse w okresie od stycznia do kwietnia 2015 dokonał rekordowych zakupów, a wartość nominalna nabytych pakietów przekroczyła 500 mln zł" - powiedział Szarek w rozmowie z ISBnews. Według niego, korzystnie na

Nadzór finansowy prześwietla TFI w związku z GetBackiem. Mogą stracić zezwolenia

nadzorowaniem wykonywania powierzonych czynności. Pod lupę nadzór wziął jednak tylko zarządzanie portfelami wierzytelności sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Sankcje? Zgodnie z komunikatem KNF czterem towarzystwom, wobec których toczą się postępowania, grozi kara do 5 mln zł lub cofnięcie

Kruk zainwestuje mniej r/r w portfele wierzytelności, głównie w Polsce i Rumunii

cały rok" - powiedział członek zarządu Michał Zasępa podczas konferencji prasowej. Kruk zainwestował 179 mln zł w zakup 37 pakietów wierzytelności o wartości nominalnej 1,39 mld zł w I kw. 2019 r. Najwięcej - 80 mln zł - spółka zainwestowała w Rumunii, a kwotę 61 mln zł

BVT przydzielił obligacje serii A o wartości 3 mln zł

działań egzekucyjnych" - czytamy także. BVT S.A. specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Głównym akcjonariuszem BVT jest notowana na rynku NewConnect spółka Kupiec. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2015 r

Paweł Lisicki zrezygnował z funkcji wiceprezesa Kredyt Inkaso

Lisicki był związany z Kredyt Inkaso od 2011 r. Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii

Kredyt Inkaso dokonał przydzialu obligacji serii A1 o wartości nom. 100 mln zł

zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Od 2007 r. spółka notowana jest na GPW. (ISBnews)

Strata netto z dz. kontyn. Presco zwiększyła się r/r do 1,6 mln zł w I kw. 2016

Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy. (ISBnews)

Vindexus liczy na co najmniej utrzymanie ubiegłorocznych przychodów z windykacji

zależnie od oferty cenowej rynku wierzytelności oraz posiadanych możliwości finansowych, w tym dostępu do finansowania zewnętrznego, realizuje stopniowo zakupy nowych pakietów" - czytamy w sprawozdaniu finansowym. Zarząd podał, że istotnym czynnikiem dla działalności spółki

Akcjonariusze Vindexusa zdecydują 14 VI o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

21 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 29 czerwca, podano również. ?Spółka w dalszym ciągu potrzebuje kapitału na zakupy nowych pakietów wierzytelności oraz na ich obsługę prawną. Sposobem najtańszym pozyskania kapitału, a w związku z tym najkorzystniejszym dla

RN Kredyt Inkaso pozytywnie zaopiniowała niewypłacanie dywidendy za 2015/2016 r.

decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015/2016 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie, podano także. Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa

Firma pożyczkowa EasyMoney została przejęta przez e-Kancelarię

na skutecznej windykacji portfeli zleconych nam przez naszych partnerów" - dodał. Po zmianach legislacyjnych, które weszły w życie wcześniej w tym roku ceny pakietów wierzytelności mocno spadły. Dzięki temu widoczny jest trend zwiększonej aktywności w zlecaniu działań

Best przedłużył działania dot. realizacji nowej emisji bez prawa poboru

zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i planował przeprowadzić rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. Podano wtedy, że

Kruk ma list intencyjny dot. zakupu 100% Presco Investments za maks. 220 mln zł

wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

, rzetelnie przeprowadzona kontrola pozwoliłaby na wykrycie nieprawidłowości w wycenach pakietów wierzytelności prowadzących do zawyżenia ich wartości i sztucznego wykreowania wyniku finansowego spółki, tak jak to nastąpiło podczas kontroli w GetBack w 2018 r., podkreślono. "