pakiet obligacji

jag, IAR

Japonia - Rekordowa wartość obligacji rządowych

Japonia - Rekordowa wartość obligacji rządowych

Rząd japoński wyda obligacje rządowe o wartości prawie 11 bilionów jenów, czyli 370 miliardów złotych. Minister finansów Kaoru Yosano zapowiedział, że pozyskane ze sprzadaży obligacji fundusze zostaną przeznaczone na rekordowo wysoki pakiet stymulacji gospodarczej.

Niemcy kredytują się bez kosztów

Niemcom udało się sprzedać pakiet obligacji od których nie zapłacą odsetek. Kolejny uspokajający głos z Rady Polityki Pieniężnej. O 13:00 decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. Dobre dane z USA.

PGNiG wyemituje obligacje warte do 3 mld zł

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że wraz z sześcioma bankami wyemituje pakiet obligacji wart blisko 3 mld zł.

Europa w szoku. Niemcy nie sprzedały swoich obligacji

Europa w szoku. Niemcy nie sprzedały swoich obligacji

Rynek jest kompletnie zaskoczony niepowodzeniem aukcji niemieckich obligacji - Bundów. O fiasku sprzedaży zadecydowało zbyt niskie oprocentowanie papierów zaoferowanych przez Berlin. Średnia rentowność papierów wyniosła 1,98 proc. wobec przeciętnie 2,74 proc. Dla porównania

"Mój dziadek pożyczył Polsce kupę pieniędzy, ja chcę 20 proc."

Krystyna Naszkowska: Domaga się pan od państwa polskiego zwrotu pieniędzy za przedwojenne obligacje skarbu państwa. Skąd się wzięły w pana rękach? Jerzy Seifert: Rodzice mi zostawili. Obligacje są po dziadku. Dziadek pracował przed wojną na kopalni, a

Rekordowo drogi dług Grecji. Sektor prywatny zmuszony do pomocy?

dorzucić na pożyczkę ratunkową dla Grecji, powoduje, że obligacje tego kraju pobiły we wtorek kolejny rekord. - W przypadku Grecji rentowność wzrosła o 50 punktów bazowych w skali dnia, do 17,51 proc., w przypadku Portugalii wyniosła ona 11,38 proc., a rentowność irlandzkich obligacji wzrosła do 11,52 proc

Pakiet stabilizacyjny wzmacnia euro wobec dolara

Euro wspięło się 1,3 procenta do 1,2907 dolara wznosząc się znacznie powyżej rekordowo słabego kursu z ubiegłego tygodnia - 1,2510 USD. Kurs euro do jena wzrósł o 2,5 procenta, osiągając 119,67. "Po fali spekulacyjnych wyprzedaży euro należało spo

Redan wydłużył termin spłaty obligacji serii F i zmienił harmonogram spłat

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Redan zawarł z właścicielem wszystkich obligacji serii F spółki porozumienie w sprawie wydłużenia terminu spłaty do 10 sierpnia 2021 r. i zmiany harmonogramu wykupu częściowego, wynika z komunikatu spółki. "Zawarł

Poranny komentarz rynkowy – rynki świętują grecki pakiet

Euforia na rynkach (przedwczesna?)   Grecki parlament stosunkiem głosów 155:138 przyjął wczoraj nowy pakiet oszczędnościowy, który ma pozwolić na zmniejszenie deficytu o 28 mld EUR. Takiego scenariusza oczekiwał rynek, nie

Agencja S&P's ogłasza częściowe bankructwo Rosji

Agencja S&P's ogłasza częściowe bankructwo Rosji

zagranicznych posiadaczy obligacji".  W chwili ogłoszenia tego komunikatu S&P's już wchodził w życie piąty pakiet sankcji UE oraz nowe sankcje USA na Rosję.  Problemy rosyjskich kolei Obniżką ratingu mocno ryzykują też rosyjskie państwowe koleje RŻD.  Pod koniec tego tygodnia rosyjski

Pomoc dla Grecji uspokaja nastroje inwestorów

. Olli Rehn, komisarz UE do spraw gospodarczych i walutowych, podał, że 3-letnie pożyczki od krajów strefy euro będą oprocentowane na mniej więcej 5 proc. To znacznie poniżej rynkowych stóp, na jakich obecnie musi pożyczać Grecja. Jeszcze w zeszłym tygodniu greckie 10-letnie obligacje oprocentowane były

Poranny komentarz rynkowy – Europa ponownie pod presją, frank rekordowo silny

. Natomiast na ten moment ważniejsza jest inna kwestia ? ceną za polityczny teatr w USA był wzrost nerwowości na rynkach, która ponownie najmocniej dotknęła peryferii Europy. Wyprzedaż obligacji sprawiła, iż premie od hiszpańskiego i włoskiego długu są ponownie rekordowe, co więcej pod coraz większą presją

Glapiński: NBP planuje na jutro aukcję obligacji

Glapiński podczas konferencji prasowej. "Oceniając działania zaproponowane przez zarząd i decyzje RPP najważniejsze w tym pakiecie to jest obniżenie stóp procentowych, zasilenie banków w płynność, w operacjach repo i wprowadzenie zakupu obligacji. Zakup obligacji będzie się

Work Service zawarł warunkowe porozumienia z obligatariuszami

, serii X oraz serii Z nie zostaną wprowadzone żadne wskaźniki finansowe; xi. pakiet zabezpieczeń obligacji serii SHB, serii W, serii X oraz serii Z będzie obejmować m.in. zastawy na udziałach oraz poręczenia Work Service Czech s.r.o., Work Service Slovakia, s.r.o., Work Service

Komentarz do rynku złotego - drugi dzień umocnienia złotego

O godzinie 13:22 kurs USD/PLN testował poziom 2,8071 zł, EUR/PLN 3,9924 zł, a CHF/PLN 3,4221 zł. Wczoraj na koniec dnia było to odpowiednio 2,8325 zł, 4,0112 zł i 3,4368 zł. W kolejnych godzinach złoty wciąż powinien pozostawać pod głównym wpływem nastrojów na rynkach globalnych

OT Logistics uzgodnił wstępne założenia porozumienia restrukturyzacyjnego

obligacje serii G wyemitowane przez OT Logistics. Instytucje finansowe posiadające znaczne pakiety obligacji serii D i F, uczestniczące w procesie uzgadniania wstępnych założeń restrukturyzacji, nie zgłosiły zastrzeżeń co do uzgodnionej treści porozumienia, podano w komunikacie

Best wyemituje obligacje serii R4 o wartości do 60 mln zł

. "Do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z

Skarbiec TFI: Fundusze dłużne mogą nadal liczyć na kilka mld zł środków/ mies.

. Jednak tu z pomocą przyszły banki centralne, które zadeklarowały "sowite pakiety" skupu aktywów. "Był to bodziec dla uczestników rynku do inwestycji w obligacje. Głównym beneficjentem były obligacje skarbowe o dłuższej zapadalności - zarówno na rynku krajowym

Afera GetBacku. Spółka zwraca pieniądze bankom i skarbowi państwa

Afera GetBacku. Spółka zwraca pieniądze bankom i skarbowi państwa

refinansowego udzielonego spółce". Łącznie skarb państwa odzyskał ponad 340 tys. zł. Pieniądze dostali też inni - osoby fizyczne (z dużymi pakietami obligacji zabezpieczonych), banki i fundusze inwestycyjne. Kto - to informacja poufna.  Polskie przepisy upadłościowe opisują „kolejność dziobania

BVT wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł

149 adresatów" ? czytamy w komunikacie. Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy wobec spółki będzie m.in. zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności BVT ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% łącznej wartości nominalnej obligacji

Best przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości do 60 mln zł

. wyniosła 636 551 tys. zł, z tego zobowiązania finansowe 624 445 tys. zł. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub

OT Logistics ma umowę ws. programu emisji obligacji na kwotę 200 mln zł

ustanowiony zostanie wspólny pakiet zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy i kredytodawców. Spółka zapowiedziała też, że obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych i/lub BondSpot

Capital Service przydzielił obligacje serii G o łącznej wartośc nomin. 15 mln zł

rejestrowego na pakiecie wierzytelności należących do podmiotu trzeciego, wskazano również. "Obligacje serii G nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu [?] na rynku Catalyst. Warunki emisji obligacji serii G nie odbiegają od standardów

BVT przydzielił obligacje serii B o wartości 1,57 mln zł

poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty stanowiącej 120% łącznej wartości nominalnej obligacji objętych w ramach emisji oraz zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności emitenta ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% łącznej

Kredyt Inkaso dokonał przydzialu obligacji serii A1 o wartości nom. 100 mln zł

Warszawa, 07.10.2016 (ISBnews) - Kredyt Inkaso dokonał warunkowego przydziału 100 000 obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą, w dniu dzisiejszym zostało przydzielone warunkowo 100 000

Best wyemituje obligacje serii X1 o wartości nominalnej do 10 mln euro

leasingu 452 260 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu 62 344 tys. zł, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 zł" ? czytamy dalej. Do czasu całkowitego wykupu obligacji, Best planuje kolejne inwestycje w pakiety

Kruk planuje wyemitować do 20 tys. obligacji serii AA3

Warszawa, 05.08.2016 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 20 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AA3, podała spółka. "Spółka zamierza środki finansowe pozyskane z emisji obligacji przeznaczyć na cele związane z finansowaniem

Kredyt Inkaso warunkowo przydzielił obligacje serii A2 na łącznie 20 mln zł

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Kredyt Inkaso warunkowo przydzielił obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą w dniu dzisiejszym zostało przydzielone warunkowo 20 000 obligacji, każda o

BVT przydzielił obligacje serii A o wartości 3 mln zł

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - BVT przydzielił 3 077 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 3,08 mln zł, podała spółka. "Zarząd spółki dokonał przydziału na rzecz inwestorów łącznie 3 077 obligacji serii A, o wartości nominalnej i

Liz Truss rezygnuje. Funt w dół, ale giełda niemal obojętna

;Przedstawił epokowy pakiet cięć podatkowych i deregulacji, co miałoby pobudzić gospodarkę. Propozycje obejmowały obniżkę stawki najniższego podatku dochodowego oraz, co było posunięciem zaskakującym, obniżkę o 5 punktów procentowych najwyższej stawki podatku dochodowego. Dotyczyć miała ona osób

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii A1 o łącznej wartości nom. 100 mln zł

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. "Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w

"The New York Times": Wielki błąd Wielkiej Brytanii. Plan obniżki podatków to sposób na katastrofę

się szczególnie szkodliwe w warunkach wysokiej inflacji, których doświadczają Wielka Brytania i duża część świata. Czytaj także: "The New York Times": Pierwszy rok po brexicie, a Brytyjczycy płaczą i liczą. Pięć rzeczy, których się nie spodziewano  Epokowo szeroki pakiet Liz Truss

Obligacje BVT o wartości 5 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - BVT zadebiutuje w najbliższy piątek na rynku Catalyst, poinformowała spółka. Spółka z emisji obligacji serii C oraz serii D pozyskała łącznie 5 mln zł, które przeznaczyła na nabycie kolejnych pakietów wierzytelności

Redan wyemituje obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Redan podjął uchwałę o emisji 13 tys. obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł, cena emisyjna jednej obligacji - 990 zł. "Cele

Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AC1 o łącznej wartości do 100 mln zł

Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AC1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej lub na

Spółka zależna W Investments nabyła prawo użytkowania gruntu za 37,95 mln zł

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - Pakiety Mniejszościowe - spółka zależna W Investments - nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego na warszawskim Mokotowie za 37,95 mln zł, podała spółka. Zakup sfinansowany został m.in. z emisji obligacji, które zostały

Kruk zdecydował o emisji do 150 tys. obligacji serii AA2 o wartości 150 mln zł

. Kruk podał, że środki finansowe pozyskane przez spółkę z ww. emisji obligacji zamierza przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii A2 o łącznej wartości nom. 20 mln zł

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. "Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w

Leszek Czarnecki na cenzurowanym. Na rynku finansowym ruszyły spekulacje, dlaczego akurat teraz

„z działaniem na szkodę jego banku i oraz udziałem w nieuczciwych działaniach sprzedawców obligacji GetBack". Ale sprawa postępowania prokuratorskiego ma drugie dno. Wiąże się z inną - ujawnieniem przez Czarneckiego w 2018 roku korupcyjnej propozycji, jaką złożył mu były szef Komisji Nadzoru

Kruk przydzielił obligacje serii AA3 o wartości 20 mln euro

łącznej wartości emisyjnej 20 mln euro" - czytamy w komunikacie. Wcześniej spółka podała, że zamierza środki finansowe pozyskane z emisji obligacji przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej lub

OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

agentem zabezpieczenia, Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę (obligacje G), oraz administratorami zabezpieczeń obligatariuszy obligacji serii H, które spółka ma zamiar wyemitować, podało OT Logistics. "Do chwili

Oszuści mogli wykorzystać dane poszkodowanych w aferze GetBacku. Działania prokuratury bez efektów

Jak to zazwyczaj bywa, wokół ofiar afer, wyłudzeń zaczynają się kręcić kolejni przestępcy. Oferują pomoc, a tak naprawdę próbują po raz kolejny naciągnąć poszkodowanych. Tak było w przypadku osób, które kupiły obligacje mającej bardzo poważne kłopoty finansowe spółki GetBack. Proponowali 

Work Service zawarł z obligatariuszami umowę sprzedaży obligacji serii W, X i Z

Funduszem Inwestycyjnym Otwartym), na mocy której spółka nabędzie wszystkie wyemitowane przez siebie obligacje serii W, X oraz Z o wartości nominalnej 35,25 mln zł za 30% ich wartości, tj. za łączną cenę 10,575 mln zł, powiększoną o odsetki od wszystkich obligacji, podała spółka

Kredyt Inkaso przydzielił obligacje serii B1 na łącznie 25,76 mln zł

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Kredyt Inkaso przydzielił obligacje serii B1 o łącznej wartości nominalnej 25,76 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą w dniu dzisiejszym, 2 inwestorom zostało przydzielone 25 763 obligacji, o wartości

Best wyemituje do 300 tys. obligacji serii Q1 o wartości nom. do 30 mln zł

inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji" - podsumowano w komunikacie

Kleba Invest przydzieliła obligacje serii N o wartości 2,94 mln zł

. Papiery przydzielono 19 podmiotom. Kleba Invest podało również, że przekazało dzisiaj do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych całość środków na wykup 35 000 sztuk obligacji serii D. Tego samego dnia spółka dokonała spłaty zobowiązań związanych z pakietem niewprowadzonych do

Rekordowa inwestycja CPK. Spółka kupuje inną państwową firmę kładącą tory. Ale po co?

nie jest znana, wiadomo, że przed podaniem komunikatu giełdowa wartość spółki to 479 mln zł, a po ogłoszeniu planów ta kwota jeszcze wzrosła. Kurs akcji Torpolu po podaniu komunikatu wzrósł o 11 proc., osiągając historyczny szczyt na poziomie 23 zł. To oznacza, że CPK będzie musiał za pakiet akcji

Kruk wyemituje obligacje o wartości 100 mln zł do końca marca

na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności, refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju przez akwizycje, podano także. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji zostanie ustalone

Obligacje Kredyt Inkaso serii A2 zadebiutują w piątek na Catalyst

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Zarząd BondSpot wyznaczył 20 stycznia br. na dzień pierwszego notowania na Catalyst 20 000 obligacji na okaziciela serii A2 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso, o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka

Kruk wyemituje dwie serie obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Kruk wyemituje nie więcej niż 75 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AA4 i nie więcej niż 75 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AA5, podała spółka. Cele emisji związane są z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty

Obligacje serii A1 Kredyt Inkaso na 100 mln zł zadebiutują na Catalyst 16 I

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Obligacje serii A1 Kredyt Inkaso o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od 16 stycznia, podała spółka. "Jednocześnie postanowiono określić dla w/w

Kruk wyemituje obligacje serii W2 o wartości nominalnej do 30 mln zł

kapitałowej Kruk uzyskane we wszystkich segmentach jej działalności, w szczególności z wpływów wygenerowanych na nabytych pakietach wierzytelności oraz ze świadczonych usług windykacyjnych, a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez emitenta

EBOR udzieli Cognorowi 20 mln euro pożyczki na restrukturyzację i inwestycje

największy polski producent stali, Cognor S.A. zmodernizuje swoje działania, zainwestuje w wydajnie wykorzystujące zasoby wyposażenie i zrefinansuje obligacje typu senior notes dzięki 20 mln euro pożyczki zapewnionej przez EBOR. Pożyczka jest częścią większego pakietu o wartości 69 mln euro" - czytamy w

Best spłacił w terminie obligacje serii K1 o wartości 45 mln zł

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Grupa Best spłaciła w terminie kolejną transzę obligacji - serii K1 o wartości 45 mln zł, podała spółka. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8

Paweł Borys dla Wyborcza.biz: Rząd wesprze energetykę dopiero, gdy ta będzie mieć problemy

Czy pan też, podobnie jak premier Mateusz Morawiecki, codziennie przygląda się rentowności polskich obligacji? - Owszem, na bieżąco śledzę dane z gospodarki. Od roku mamy zupełnie inną sytuację na rynkach finansowych w związku z tym, że po 12 latach pojawiła się inflacja, stopy procentowe mocno

PZU ma umowę z 6 bankami ws. emisji prywatnej obligacji podporządkowanych

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawarł umowę z sześcioma bankami umowę emisyjną, na podstawie której powierzył tym instytucjom przeprowadzenie oferty obligacji podporządkowanych, podał ubezpieczyciel. Oferta obligacji miałaby charakter

Kruk wyemituje obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł

Warszawa, 07.05.2015 (ISBnews) - Kruk zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji 5-letnich serii W1 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł w ramach II programu emisji obligacji publicznych, podała spółka. "Obligacje będą oferowane w

Kredyt Inkaso miało 6,22 mln zł straty netto w I poł. roku obrot. 2019/2020

. "W bieżącym roku obrotowym koncentrujemy się na optymalizacji struktury długu. Dzięki kwietniowej emisji obligacji serii F1 ograniczyliśmy zadłużenie krótkoterminowe o ponad 180 mln zł. Pracujemy także nad pozyskaniem kapitału dłużnego na zakup nowych pakietów wierzytelności. Oczekujemy, że

Kruk wyemituje obligacje serii AD1 na łącznie do 50 mln zł

. "Spółka zamierza środki finansowe pozyskane przez spółkę z ww. emisji obligacji przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy przez akwizycje

Getin Noble Bank chce sprzedać akcje Noble Securities w 2018 r.

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank planuje sprzedaż akcji Noble Securities w tym roku i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego. Ekspozycja GNB na obligacje GetBack jest znikoma - bank w lutym 2016 r. wycofał te papiery z oferty, poinformowali

Redan ma potwierdzenie objęcia obligacji o wart. nom. 13 mln zł przez inwestora

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Redan uzyskał od potencjalnego inwestora potwierdzenie objęcia dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 13 mln zł w ramach emisji kierowanej, podała spółka. "Redan uzyskał potwierdzenie od potencjalnego

Budowa dróg ma przynieść pieniądze na emerytury

inne papiery wartościowe gwarantowane przez skarb państwa. To ma pozwolić na zgromadzenie przez Fundusz większych zaskórniaków na przyszłe emerytury. Ustawa ma wejść w życie 23 października. Bo następnego dnia BGK ma wykupić obligacje drogowe o nominalnej wartości 11,6 mld zł. Z tego pakietu do

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

audytorów i inne podmioty z nią współpracujące, podała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Do dziś ponad 9 tys. nabywców obligacji GetBack nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 mld zł. Intensywne działania nadzorcze i kontrole podjęto dopiero po

BVT wyemituje obligacje serii A o wartości nominalnej 2-5 mln zł

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Zarząd BVT podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A, poinformowała spółka. BVT wyemituje nie mniej niż 2 tys. i nie więcej niż 5 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej

Rząd zapowiada cięcia inwestycji. Ale pieniędzmi z KPO się brzydzi

inwestycji. Przygotowujemy pakiet możliwych cięć inwestycyjnych czy innych wydatków, które moglibyśmy poczynić. Wynika to przede wszystkim z tego, że musimy kierować wydatki na uzbrojenie Polski. Uważamy, że jest to kwestia żywotnego interesu naszego kraju, żeby zabezpieczyć się pod kątem zbrojeń, bo Rosja w

MF wprowadzi zmiany w strukturze oferowanych obligacji skarbowych na aukcjach

inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Główne założenia nowego modelu: - Na każdym przetargu obligacji (kasowym i zamiany) wystawiany będzie pakiet składający się z 5 serii obligacji aktualnie emitowanych, tj. obligacje on-the-run typu OK, PS, DS, WZ

Obligacje rodzinne: prezent dla bogatych

sytuację materialną polskich rodzin, a kolejne zachęcić do posiadania dzieci. W pakiecie z obligacjami rodzinnymi program podwójnie premiować jednak będzie zamożniejsze rodziny. Dostają pieniądze, bez których dałyby sobie radę. Kto, jak nie bogatsi

Obligacje Griffin Real Estate Invest zadebiutują na Catalyst we wtorek

Warszawa, 21.03.2016 (ISBnews) - Giełda wyznaczyła wtorek, 22 marca, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 470 obligacji serii 1A spółki Griffin Real Estate Invest Sp.z o.o. o wartości nominalnej 100 tys. zł każda, podała giełda

Transatlantycka kłótnia o dotacje. Mówią o walce z drożyzną, a bardziej chronią swoich

Joe Biden naciskany przez lewe skrzydło swojej partii przygotował pakiet rozwiązań, które mają pobudzić gospodarkę, pomóc w jej transformacji w kierunku rozwiązań przyjaznych dla klimatu i przy okazji pomóc mniej zamożnym. Nazywa się Ustawa o Redukcji Inflacji (Inflation Reduction Act, czyli IRA

GPW sprzeda pakiet Aquis Exchange za 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) sprzeda posiadany pakiet 20,3% Aquis Exchange Limited za łączną kwotę 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca br., podała spółka. ?W związku z realizacją procesu IPO nastąpił

PKO TFI: Obecne wyceny zakładają powrót do normalności w ciągu maks. 3 miesięcy

Inwestycyjnych, chartered financial analyst (CFA) Michał Ziętal. Wskazał, że skoordynowane działania w obszarze polityki fiskalnej i monetarnej wielu krajów, zwłaszcza zgoda co do pakietu fiskalnego w Kongresie Stanów Zjednoczonych, pozwoliły w ostatnich dniach ustabilizować sytuację

Vindexus: Sytuacja z firmą GetBack wpłynie niekorzystnie na całą branżę

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Sytuacja związana z firmą GetBack w krótkim terminie wpłynie negatywnie na całą branżę windykacyjną, a przede wszystkim na warunki pozyskiwania finansowania na rynku obligacji przez spółki działające w tej branży, uważa prezes Giełdy Praw

PGNiG bierze kredyt na drogi gaz. W banku byłego prezesa PGNiG

stara się obniżyć ceny gazu dla odbiorców. W tym celu jeszcze przed rokiem w ramach pierwszego pakietu antyinflacyjnego rząd rozłożył podwyżki dla gospodarstw domowych na trzy lata. To zabieg księgowy – PGNiG sprzeda nam gaz dużo taniej, niż wynosi aktualna cena, a my będziemy za to płacić

Polski fundusz odbudowy, czyli przepis na katastrofę za kilkadziesiąt miliardów

została zaakceptowana w lipcu, wygląda następująco. Do Polski w najbliższych latach miałoby trafić ok. 105 mld zł w postaci subsydiów oraz ok. 155 mld z pożyczek finansowanych przez 10- lub 20-letnie obligacje, żyrowane przez całą UE. To ok. 10-11 proc. naszego PKB. Innymi słowy, to niemal równowartość

Złoty znów w opałach. Tak źle nie było od 12 lat

Sytuacja zaczyna niebezpiecznie przypominać także tę sprzed roku . Wtedy - po ogłoszeniu pakietu ratunkowego o wartości 750 mld euro przez Europejski Bank Centralny - za euro trzeba było płacić 4,6 zł. Oznaczało to, że w ciągu kilku dni złoty stracił do euro aż 30 gr. Ten czarny dzień zdarzył się

Duży windykator chce pożyczyć od nas 300 mln zł na niezłych zasadach. Rozpoczyna się sprzedaż obligacji GetBack

GetBack kupuje od banków i firm telekomunikacyjnych pakiety niespłaconych długów i próbuje z nich wycisnąć więcej, niż za nie zapłacił. Firma jest też wynajmowana jako „zarządca” wierzytelności z zadaniem odzyskania jak największej kwoty (ma procent od tego, co odzyska). W obu tych

Złoty rano niknął w oczach. Tak źle nie było od lat

interwencję decydował się Narodowy Bank Polski. Od połowy lutego euro umocniło się o ponad 35 groszy. Dziś jednak ma inne problemy na głowie. Czwartek to dzień, kiedy rozpoczyna się skupywanie przez NBP obligacji państwa na rynku wtórnym.  To jeden z elementów pakietu ratunkowego ogłoszonego przez

Kruk wyemituje obligacje serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Kruk zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji 6-letnich serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. "Środki finansowe pozyskane przez spółkę z ww. emisji obligacji przeznaczone

Aion kontra polskie banki. Kto wygra ten pojedynek? Testujemy nowe konta

Netfliksie. Dodatkowo nie będzie opłat za prowadzenie konta, wypłaty z bankomatów, corocznych opłat za karty czy warunków, które trzeba spełnić, aby mieć darmowe konto i kartę. Klient do wyboru ma trzy opcje: darmowy pakiet „light", w którym darmowe jest codzienne bankowanie - konto, karta (trzeba

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Przyjęta na wczorajszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu uchwała zezwalająca zarządowi Kredyt Inkaso na ustanowienie na aktywach spółki lub podmiotów z grupy kapitałowej zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy, którzy objęli obligacje serii F1

GPW usunęła GetinNoble, GinoRossi, Harper, OpenFinance, Sygnity, TXM z indeksów

pakiet 181 759 000 akcji spółki ECHO (ISIN PLECHPS00019); jednocześnie spółka ECHO opuści portfele indeksów sWIG80 i sWIG80TR. sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 9 595 000 akcji spółki PEKABEX (ISIN PLPKBEX00072)" - czytamy w komunikacie

FTI Profit chce zwielokrotnić skalę działalności w ciągu najbliższych dwóch lat

celem emisyjnym będzie nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności oraz ich obsługa" - powiedział ISBnews Wasilewski. Dodał, że w 2016 r. spółka wyemitowała obligacje o wartości 1,1 mln zł i wykupiła je przed terminem w czerwcu 2017 r. i obecnie nie ma zadłużenia

Oferta obligacji Kancelarii Statima na 5 mln zł rozpoczęła się dziś

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Kancelaria Statima rozpoczęła dziś ofertę publiczną 2-letnich obligacji, w której zamierza pozyskać 5 mln zł, podała spółka. "Zapisy trwają od 28 marca do 11 kwietnia. Spółka zamierza zebrać z rynku 5 mln zł

Goldman Sachs zapłaci 5 mld dol. kary

wartościowych opartych na kredytach hipotecznych. W pakiecie tych kredytów mieszało się te spłacane w terminie ze spisanymi na straty, emitowało obligacje, których zabezpieczeniem były te "paczki" kredytów, i oferowało klientom zamiast lokat bankowych. Ponieważ obligacje były oprocentowane lepiej niż

Amerykańskie banki nie pożyczą Rosji. Dodatkowe sankcje za Skripala

W piątek Biały Dom ogłosił, że prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu drugiego pakietu sankcji na Rosję za próbę otrucia gazem bojowym Nowiczok (A-234) byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala. Na tę wieść rubel stracił na wartości ponad 2,2 proc. wobec dolara i

BVT wyemituje obligacje za 2 mln zł na początku 2016 r.

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - BTV zamierza przeprowadzić w I kw. 2016 r. emisję obligacji, z której chciałaby pozyskać co najmniej 2 mln zł, poinformowała spółka. "Uznaliśmy, biorąc pod uwagę nasze plany na 2016 r., że emisja obligacji jest

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

. Polskie władze podjęły skoordynowane kroki w celu wsparcia gospodarki w dobie kryzysu, zapewniając pomoc przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym. Łączna wartość środków w ramach dwóch kluczowych przyjętych pakietów jest szacowana na około 312 mld zł, co stanowi równowartość mniej więcej 15% PKB kraju. W

Murapol sfinalizował sprzedaż akcji Skarbiec Holding

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Murapol sfinalizował sprzedaż na rzecz Aoram Sp. z o. o. pakietu 2 251 152 akcji Skarbiec Holding za cenę 28,23 zł za jedną akcję, to jest za łączną cenę ok. 63,55 mln zł, podała spółka. "Murapol informuje, że

Mabion wejdzie w skład mWIG40 na miejsce GetBacku po 8 maja

: - mWIG40 i mWIG40TR zostaną uzupełnione o pakiet 6 217 000 akcji spółki Mabion (ISIN PLMBION00016), - sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 2 418 000 akcji spółki Kruszwica (ISIN PLKRUSZ00016)" ? czytamy dalej. 17 kwietnia Giełda Papierów

Wzrosty w Europie. Obligacje USA

wśród największych zagranicznych wierzycieli USA. Powodem było dokupienie pokaźnego przeszło 40 miliardowego pakietu obligacji, co pozwoliło wyprzedzić pod tym kątem Japonię. Japonia cieszyła się tym tytułem zaledwie 8 miesięcy. Dlaczego państwa te kupują tyle obligacji? USA to bardzo ważny odbiorca

"The New York Times": Nowoczesna teoria monetarna kontra inflacja. Dlaczego to się nie udało?

postrach strażnicy obligacji nie pukają do drzwi. Jednak wraz ze wzrostem inflacji nagłówki głoszące zwycięstwo NTM trzeba było skorygować. Kelton i jej koledzy wyjaśniają, że pakiety pomocy na walkę ze skutkami pandemii nie były zgodne z jednym z kluczowych założeń NTM – nie próbowano

PZU chce przeprowadzić emisję obligacji na przełomie II i III kw. br. 

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - PZU planuje przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych na przełomie II i III kwartału tego roku. Spółka chce, by emisja zbiegła się w czasie ze sfinalizowaniem transakcji przejęcia akcji Banku Pekao, poinformował członek zarządu Tomasz

S&P obniżył rating NWR do CCC- z negatywną perspektywą

zabezpieczonych obligacji senior notes NWR wartych 300 mln euro, zapadających w 2020 r., do CCC- z CCC. "Obniżenie ratingu odzwierciedla sytuację, w której NWR rozpoczął negocjacje z zainteresowanymi stronami na temat niedającej się utrzymać struktury kapitałowej grupy. Uważamy, że

Casus Finanse wykupił obligacje za 10 mln zł, planuje kolejne rzędu 30-50 mln zł

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Casus Finanse wykupił w terminie 100 tys. obligacji serii B o wartości nominalnej 10 mln zł i planuje nadal wykorzystywać papiery dłużne do finansowania zakupów pakietów wierzytelności. W tym roku planuje emisję kolejnej serii papierów dłużnych

Ułańska fantazja, czyli pięć powodów, dlaczego giełdowy GetBack stoi na skraju bankructwa

trzech tygodni obrót obligacjami i akcjami spółki na GPW jest zawieszony. Generalnie o sytuacji finansowej firmy wiadomo niewiele, inwestorzy domyślają się jednak, że spółka stoi na skraju bankructwa. Kilka dni temu nowy zarząd złożył do sądu wniosek restrukturyzacyjny - próbuje się ratować przed plajtą

Wróżenie z fusów. Bezpiecznych przystani już nie ma, na wirusie tracą niemal wszyscy

poprzednim tygodniu. Szkoły, restauracje i hotele zostały zamknięte. Kto mógł, przeszedł na pracę zdalną. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, gospodarka stanęła. Rządy na całym świecie na wyścigi zaczęły ogłaszać pakiety pomocowe. Niemcy chcą wydać na ratowanie gospodarki 550 mld euro. Europejski Bank Centralny

Sasin miał rację. To my zapłacimy za mrożenie cen prądu

elementem rozgrywki między ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem a premierem Mateuszem Morawieckim. Gdy większość krajów Unii Europejskiej wprowadziła równie hojne, a czasami nawet hojniejsze pakiety antykryzysowe (liczone w odsetku wartości PKB danego kraju), Polska nie miała pomysłu, co zrobić z

Kościński: Powstaje specjalny fundusz do przeciwdziałania skutkom COViD

na inwestycje realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. Zapis, dotyczący powołania tego funduszu ma znaleźć się w projekcie specustawy tzw. tarczy antykryzysowej, obejmującej pakiet działań osłonowych dla

Rosja cofa się w czasie - o 15 lat w kilka tygodni. Jest nowa data ogłoszenia bankructwa

Rosji będzie 25 maja. Powód? Mimo że rezerwy walutowe Rosji są zablokowane na kontach zagranicznych banków, to w ubiegłym tygodniu Moskwa wysupłała 117 mln dol. na odsetki od obligacji wymagane 16 marca. Bez problemu uregulowano też w poniedziałek odsetki od kolejnego pakietu obligacji w wysokości

PBG miało 53,32 mln zł straty netto z dz. kont., 61,36 mln zł straty EBIT w 2018

układowych oraz wyemitowanych przez spółkę zerokuponowych obligacji w kwocie 18,2 mln zł oraz odpis aktualizujący wartość pakietu akcji spółki Rafako w kwocie 29,1 mln zł" - wyjaśnił Wiśniewski. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do