p4 sp. z o.o

Dominika Maciejasz

Komisja Europejska zgadza się na wchłonięcie UPC przez Play. Ogromna transakcja

Komisja Europejska zgadza się na wchłonięcie UPC przez Play. Ogromna transakcja

UPC, największa spółka oferująca telewizję cyfrową, dostęp do internetu i usługi mobilne w Europie Środkowo-Wschodniej, zostanie wchłonięta przez Playa. Transakcja opiewająca na 7 mld zł zostanie sfinalizowana już za trzy tygodnie.

Play: Jean-Marc Harion przejmie obowiązki prezesa P4 1 lipca br.

zakładano. W związku z tym formalne przejęcie obowiązków prezesa zarządu P4 sp. z o.o., spółki całkowicie zależnej od Play Communications, przez Jean-Marca Hariona od J?rgena Bang Jensena nastąpi 1 lipca 2018 roku" - czytamy w komunikacie. 19 kwietnia spółka informowała, że

Play złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia 3S

. "Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad spółką 3S S.A. z siedzibą w Katowicach wraz z jej spółkami zależnymi przez spółkę P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie 100% akcji w 3S" - czytamy w komunikacie

UOKiK zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez P4 i Easyhost

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez P4 i Easyhost, podał urząd. Easyhost sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Easyhost) oraz P4 sp. z o.o. z siedzibą w

Play: Jean-Marc Harion obejmie funkcję prezesa P4 od 1 sierpnia

-Jensen zdecydował ustąpić z pełnienia funkcji prezesa zarządu P4 sp. z o.o., spółki całkowicie zależnej od spółki z dniem 1 sierpnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie. J?rgen Bang-Jensen pozostanie znaczącym akcjonariuszem spółki i będzie dostępny w zakresie doradztwa

Play: Mikkel Noesgaard zastąpi Michała Sobolewskiego w zarządzie

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Mikkel Noesgaard został z dniem 1 listopada 2019 r. powołany na członka zarządu i dyrektora ds. marketingu w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z rezygnacją Michała Sobolewskiego, który pełnił tę funkcję

Marcin Szul zastąpi Holgera Puecherta w zarządzie Play od 1 lipca

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Marcin Szul został z dniem 1 lipca 2020 r. powołany na członka zarządu i dyrektora ds. finansowych w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z rezygnacją Holgera Puecherta z końcem dnia 30 czerwca 2020 r

Play uzyskał od banków dodatkową linię kredytową wysokości do 1,2 mld zł

. "Zarząd P4 sp. z o.o. informuje, że 18 marca 2020 r. spółka zawarła porozumienie z BNP Paribas Bank Polska S.A., DNB Bank ASA, DNB Polska S.A., PKO Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank Polska S.A. w sprawie ustanowienia i zagwarantowania dodatkowej linii kredytowej w

Piotr Kuriata powołany na członka zarządu Play od 1 lutego br.

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Rada dyrektorów Play Communications powołała Piotra Kuriatę na członka zarządu i dyrektora ds. rozwoju biznesu i regulacji w P4 sp. z o.o. (Play) z dniem 1 lutego 2019 r., poinformowała spółka. "Rada dyrektorów

Dominik Libicki został powołany w skład rady dyrektorów Play

zarządu w spółce Cyfrowy Polsat S.A. Był także wiceprezesem zarządu Polkomtel sp. z o.o. oraz członkiem rady nadzorczej Telewizji Polsat S.A. Pan Libicki pełni funkcję prezesa Związku Pracodawców Prywatnych Mediów działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Pan

Play zdecydował o wypłacie 2,57 zł dywidendy okresowej na akcję

" - czytamy w komunikacie. Jak tłumaczy spółka, w związku z przyczynami natury technicznej, dywidenda jest wypłacana w formie okresowej dywidendy, gdyż spółka zaksięgowała dywidendę otrzymaną od P4 sp. z o.o. za 2017 rok w pierwszym kwartale 2018 r

Newag dostarczy 5 lokomotyw dla Rail Capital Partners za 77,76 mln zł netto

;Zarząd spółki Newag zawarła z Rail Capital Partners sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ramową umowę sprzedaży i ramową umowę serwisowania. Przedmiotem umów ramowych jest określenie warunków sprzedaży i serwisowania przez spółkę na rzecz Rail Capital Partners sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy lokomotyw

Play wypłaci dywidendę okresową brutto wys. 1,45 zł na akcję

przyczynami natury technicznej, dywidenda jest wypłacana w formie okresowej dywidendy, gdyż spółka zaksięgowała dywidendę otrzymaną od P4 sp. z o.o. za 2018 rok w pierwszym kwartale 2019 roku. "Dywidenda będzie wypłacona 10 maja 2019 roku za pośrednictwem Krajowego Depozytu

UKE: Liczba kart SIM w bazach operatorów spadła o 3% do 51,6 mln na koniec 2018

2018 r. funkcjonowały następujące podmioty: Aero 2 Sp. z o.o., Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. oraz T-Mobile Polska S.A. "Podobnie jak w 2017 r. pozycję lidera pod względem liczby użytkowników telefonii ruchomej zajmowało P4, z udziałem 29

UKE: Orange Polska, P4, T-Mobile i Polkomtel wśród 6 chętnych w przetargu na LTE

. 2. P4 sp. z o.o. 3. Hubb Investments sp. z o.o. 4. T-Mobile Polska S.A. 5. Polkomtel sp. z o.o. 6. NetNet sp. z o.o." - czytamy w komunikacie. Według serwisu

Play: Przejęcie 3S to optymalizacja sieci światłowodowej i synergie data center

, jak i wspólną wizję dalszego rozwoju 3S" - powiedział prezes 3S Piotr Pawłowski, cytowany w komunikacie. P4 Sp. z o.o., operator największej sieci komórkowej w Polsce (Play) podpisał przedwstępną umowę zakupu akcji 3S, operatora sieci światłowodowej oraz klastra data

Play: Decyzja o rezerwacji częstotliwości w paśmie 3,7 GHz uprawomocniła się

Sp. .o.o. (Play) a Powszechną Agencją Informacyjną (PAGI) dnia 30 grudnia 2017 r. oraz na podstawie decyzji otrzymanej od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), dotyczącej dokonania zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości w zakresie czterech dupleksowych kanałów

Play zapłaci Orange min. 321 mln zł w ciągu 4 lat za roaming krajowy

. "Aneks zakłada współpracę w okresie od lipca 2017 do czerwca 2021, a zobowiązanie finansowe P4 Sp. z o.o. wobec Orange Polska wyniesie 321 mln zł za czteroletni okres współpracy" ? czytamy w komunikacie Play Communications. Roaming krajowy jest wykorzystywany w celu

PKP Intercity Remtrak zleciło AGAT i Hochtief Polska prace za 135 mln zł

też przebudowana i rozbudowana zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura techniczna oraz istniejący układ torowy, podano także. PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej PKP Intercity, którą tworzą też PKP Intercity S.A. i Wars S.A

Play podtrzymuje plany debiutu na giełdzie, ale nadal brak ostatecznych decyzji

. Niewęgłowski zaznaczył, że spółka jest w dobrej kondycji finansowej, cechuje się mocną zyskownością i skonsolidowanym zadłużeniem. W marcu 2017 r. grupa Play zrefinansowała swoje obligacje denominowane głównie w euro, zastępując je długiem bankowym w PLN. Play Holding 2 S.a r.l. wraz z P4 Sp. z o.o. zaciągnęły

Play uruchamia usługę telewizyjną Play Now (aktual.)

Na prośbę Atende Software sp. z o.o. z grupy kapitałowej Atende S.A. precyzujemy, że partnerem P4 w nowym projekcie jest Atende Software - w pierwotnej wersji podaliśmy nazwę Atende. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy

Pandemia sprawiła, że korzystamy z internetu znacznie częściej

Play i członek zarządu P4 sp. z o.o. („Play"). Jest związany z branżą telekomunikacyjną od ponad 20 lat. Jego zawodowa przygoda z Play rozpoczęła się od projektu P4, który realizował dla ówczesnego współwłaściciela Play, operatora Netia. W ramach projektu był odpowiedzialny za

Midas liczy na pozyskanie prawa do częstotliwości do LTE inaczej niż w aukcji

podmioty: 1. Orange Polska S.A. 2. P4 sp. z o.o. 3. Hubb Investments sp. z o.o. 4. T-Mobile Polska S.A. 5. Polkomtel sp. z o.o. 6. NetNet sp. z

Play miał 1,58 mld zł przychodów i 564 mln zł skoryg. EBITDA w I kwartale

na poziomie ok. 27,6% pod względem liczby abonentów. W marcu 2017 r. grupa Play zrefinansował swoje obligacje denominowane w euro, zastępując je długiem bankowym w PLN. Play Holding 2 S.a r.l. wraz z P4 Sp. z o.o. zaciągnęły kredyt w wysokości 6,44 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Akcjonariusze Ciechu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. MLP Business Park Berlin I Sp. z o.o. & Co KG z siedzibą w Monachium

Przegląd prasy

--Zarząd Alchemii podjął decyzję o połączeniu ze spółkami zależnymi: Huta Batory Sp. z o.o., Rurexpol Sp. z o.o. oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o., podała spółka. --Unibep zakończył analizę perspektyw działalności i określił strategiczne kierunki rozwoju w poszczególnych

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Alchemii podjął decyzję o połączeniu ze spółkami zależnymi: Huta Batory Sp. z o.o., Rurexpol Sp. z o.o. oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o., podała spółka. Unibep zakończył analizę perspektyw działalności i określił strategiczne kierunki

Przegląd informacji ze spółek

uzgodniły parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF. Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o

Play Communications ogłosiło plan przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW

, które zainwestowały w firmę w tym okresie ponad 700 mln euro. W marcu 2017 r. grupa Play zrefinansowała swoje obligacje denominowane głównie w euro, zastępując je długiem bankowym w PLN. Play Holding 2 S.a r.l. wraz z P4 Sp. z o.o. zaciągnęły na ten cel kredyt w wysokości 6,44

Przegląd informacji ze spółek

. Rada dyrektorów Play Communications powołała Piotra Kuriatę na członka zarządu i dyrektora ds. rozwoju biznesu i regulacji w P4 sp. z o.o. (Play) z dniem 1 lutego 2019 r., poinformowała spółka. Oferta Budimeksu, warta 1 487,4 mln zł netto, została najwyżej oceniona w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

roku w ramach nowej strategii, podała spółka. Źródło: ISBnews Farmvest : Złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Takt sp. z o.o. i części mienia Takt24 sp. z o.o. sp.k., podał Urząd. Źródło: ISBnews

Przegląd prasy

na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF. --Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o. powierzył spółce

PKP Intercity miało ok. 49 mln pasażerów w 2019 r.

Sp z o.o. za łączną sumę ponad 24 mln zł brutto. Modernizacje objęły m.in. montaż klimatyzacji, modernizację kabin maszynistów w celu zapewnienia im większego komfortu pracy czy też zmianę sposobu zawieszania silników trakcyjnych na zestawach kołowych tak, by ograniczyć negatywny wpływ pojazdów na

Przegląd informacji ze spółek

. Konsorcjum Banku Pocztowego (lider), PKO Banku Polskiego (agent rozliczeniowy) i eService Sp. z o.o. dostarczy terminale i nowoczesne usługi płatnicze dla Poczty Polskiej. Umowa zapewnia klientom dostęp do płatności bezgotówkowych w sieci 4700 placówek Poczty Polskiej oraz u 3500 kurierów przez kolejne trzy

Przegląd informacji ze spółek

dniem 1 lipca 2020 r. powołany na członka zarządu i dyrektora ds. finansowych w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z rezygnacją Holgera Puecherta z końcem dnia 30 czerwca 2020 r. Play Communications odnotowało 207,8 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. Torpol zakończył proces likwidacji Torpol Norge, podała spółka. Polimex Mostostal podpisał umowę z Inwat sp. z o.o. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby "Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach" oraz pełnienie

Polkomtel nie będzie brał dalszego udziału licytacji bloków 800 MHz

wszystkimi podmiotami, które nabędą częstotliwości 800 MHz. Zaprasza tym samym przyszłych posiadaczy pasma 800 MHz, w tym w szczególności firmy P4 Sp. z o.o., NetNet Sp. z o.o. oraz Hubb Investments (grupa Emitel) do współpracy przy budowie sieci 15 MHz ? wraz z Grupą Midas

Przegląd prasy

regulacji w P4 sp. z o.o. (Play) z dniem 1 lutego 2019 r., poinformowała spółka. --Oferta Budimeksu, warta 1 487,4 mln zł netto, została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn

Przegląd informacji ze spółek

. Mikkel Noesgaard został z dniem 1 listopada 2019 r. powołany na członka zarządu i dyrektora ds. marketingu w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z rezygnacją Michała Sobolewskiego, który pełnił tę funkcję, z dniem 7 października br. PKN

Przegląd informacji ze spółek

, podało Gobarto. Soho Factory sp. z o.o. - spółka zależna Soho Development - dokonała wniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Mińskiej tytułem aportu do spółki celowej Soho Verbel sp. z o. o., podało Soho

Przegląd informacji ze spółek

Dekpol zawarł z inwestorem - Delta Invest sp. z o.o. umowę generalnego wykonawstwa robót budowlanych obejmującą wykonanie salonu samochodowego z serwisem mechanicznym i blacharsko-lakierniczym, myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą w Gdańsku, podała spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury. Źródło: spółka VARSAV Game Studios : Bee Simulator jest już dostępna do kupienia w najważniejszych sklepach na całym świecie. Nakładem CDP Sp. z o.o., grę w polskiej wersji językowej i na wszystkie

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała ISBnews prezes Anna Milewska. Najwięcej środków w ostatnich tygodniach napływa w Skarbcu do części asset management - wartość tych aktywów przekroczyła 800 mln zł, zwiększając się o ponad 300 mln zł wobec końca ub.r. Sanwil Polska sp. z o.o. z grupy Sanwil Holding

Przegląd informacji ze spółek

spodziewa się rekordowych wyników, poinformował prezes Bartosz Chytła. Nettle podjęło uchwałę dotyczącą przydziału 29 obligacji zabezpieczonych imiennych serii P o łącznej wartości nominalnej 2,9 mln zł, podała spółka. Intra Sp. z o.o. z Warszawy złożyła

Przegląd informacji ze spółek

% udziałów w Centro 2017 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - właścicielu (pośrednio) praw do marki Femestage Eva Minge - od Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa , podało Monnari. Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Apator : Spółka zależna Apator Powogaz podpisała umowę inwestycyjną, w wyniku której przejął Fellows s.c. i uzyskał prawa do zakupu iMeters sp. z o.o., podał Apator. Źródło: ISBnews SMT : Zawarło umowę sprzedaży akcji swojej spółki zależnej Codemedia na rzecz Versalis Equity

Przegląd informacji ze spółek

Play oczekuje całorocznej skorygowanej EBITDA "w górnym przedziale" 2,2-2,3 mld zł, podał operator. Erbud zawarł ze spółką Park Rozwoju III - Projekt Echo - 112 Sp. o.o. Sp. Komandytowa umowę w ramach generalnego wykonawstwa obiektu "

Przegląd informacji ze spółek

walnego zgromadzenia zwołanego na 15 kwietnia. Wielton zawarł umowę z SAF- Holland Polska Sp. z o.o. oraz SAF - Holland GmbH na zakup osi i innych komponentów do budowy przyczep i naczep grupy Wielton. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi ok. 69 mln euro. Umowa została zawarta na

Przegląd informacji ze spółek

. CDC Sp. z o.o. złożyła wniosek o upadłość obejmującą likwidację majątku Merlin.pl. Wniosek wpłynął do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto 31 grudnia br., podała Czerwona Torebka - właściciel spółki. Fundusz private equity Highlander Partners nabył 60% udziałów firmy

Przegląd informacji ze spółek

Minister Skarbu Państwa powołał Waldemara Kamrata do rady nadzorczej Energi, podała spółka. Apator Powogaz ? spółka zależna Apatora ? podpisała umowę inwestycyjną, w wyniku której przejął Fellows s.c. i uzyskał prawa do zakupu iMeters sp. z o.o

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

warunków przyszłej transakcji, której przedmiotem będzie zbycie przez PMPG na rzecz Parrish Media N.V. udziałów spółki pod firmą Becolour Sp. z o.o., a także wierzytelności wynikających z obligacji posiadanych przez PMPG, a wyemitowanych przez Becolour, podały PMPG Polskie Media. Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z rezygnacją Michała Sobolewskiego, który pełnił tę funkcję, z dniem 7 października br. Źródło: ISBnews The Dust : Zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej z końca lipca br. - inwestor

Przegląd informacji ze spółek

kwotę 40 mln euro (ok. 177 mln zł), podała spółka. Wirtualna Polska Holding zamierza ująć jednorazowy koszt związany z częściowym wcześniejszym rozliczeniem nabycia udziałów w Allani sp. z o.o. w wysokości 2,4 mln zł oraz związanej z tym aktualizacji wyceny zobowiązania do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

postanowienie o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Leszka Bogdanowicza w sprawie z powództwa przeciwko Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (obecnie WP Shopping sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) o ochronę praw autorskich, podała Wirtualna Polska Holding (WPH). Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Holding : Zamierza ująć jednorazowy koszt związany z częściowym wcześniejszym rozliczeniem nabycia udziałów w Allani sp. z o.o. w wysokości 2,4 mln zł oraz związanej z tym aktualizacji wyceny zobowiązania do wykupu udziałów niedających kontroli w Domodi sp. z o.o. o 1,1 mln zł w II kwartale 2016 roku

Przegląd informacji ze spółek

i2 Development Sp. o.o. M1 Sp.k. z planującej debiut na GPW grupy kapitałowej i2 Development, zawarła z bankiem PKO BP umowę kredytu inwestorskiego w wysokości 7,197 mln zł oraz umowę kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 700 tys. zł na realizację przedsięwzięcia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zainwestuje w Polsce w spółkę programistyczną PerfOps, podał fundusz. Pozyskane środki PerfOps przeznaczy na opracowywanie nowego inteligentnego narzędzia do równoważenia obciążenia sieciowego w chmurze. Źródło: ISBnews IMS : Podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR Sp. z o.o

Przegląd informacji ze spółek

z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,1 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie banku. Wierzyciele Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji rozpoczęli głosowanie nad dwoma propozycjami

Przegląd informacji ze spółek

- Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A. uległo uprawomocnieniu, podał Rank Progress. Liczba klientów sieci Play wzrosła do 12,68 mln na koniec marca 2015 roku, poinformował prezes P4 - operatora sieci - Jorgen Bang Jensen. Operator zanotował "solidne" wzrosty wyników

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wykorzystaniem infrastruktury spółki P4 Sp. z o.o., operatora sieci Play, na obszarze całego kraju; rozwój i promocja marki Telgam Mobile. 3. Rozwój usług fotowoltaicznych poprzez udział w projekcie Karpaty OZE; poszerzanie współpracy z MLSystem+ sp. z o.o. w zakresie oferowania zestawów fotowoltaicznych; budowa

Przegląd informacji ze spółek

Energa - zmodernizuje elektrofiltry w Elektrowni Ostrołęka B, podała firma. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 85 mln zł, a prace wykona Rafako. Wierzyciel Polimeksu-Mostostalu - Integra Sp. z o.o. sp. k., cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości, spółki, podał Polimex

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

-Bull zawarł z Trigon Domem Maklerskim i Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k. umowę. T-Bull udostępnił grę "Moto Rider GO: Highway Traffic" - symulator wyścigów motocyklami w ruchu miejskim, podała spółka. Źródło: ISBnews Grupa TenderHut : Otworzyła

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i zaufania w cyberprzestrzeni. Źródło: spółka Kino Polska TV : W ramach umowy zawartej między spółką (której SPI International jest większościowym udziałowcem), a P4 sp. z o.o., operatorem sieci komórkowej Play, do oferty Play NOW trafiło 50

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

uprawomocniła się, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews Play : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez P4 i Easyhost, podał urząd. Strony zamierzają utworzyć wspólnego przedsiębiorcę pod firmą FIBEE IV sp. z o.o. z

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Sare : Nabyło 85 udziałów w spółce Marketnews24, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego, za łączną kwotę 270 tys. zł, podało Sare. Źródło: ISBnews Vivid Games : GPV I sp. z o.o. S.K.A. zażądała wykonania opcji wniesienia, poprzez emisję warrantów uprawniających do objęcia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w spółce REDE sp. z o.o. Cena nabycia udziałów REDE została określona na poziomie 2 mln zł. Kwota 1 mln zł została rozliczona w dniu zawarcia przedmiotowej umowy, natomiast pozostała kwota w wysokości 1 mln zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 6 marca 2020 roku. REDE to wrocławski dostawca usług

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

poprawę warunków oprocentowania i zobowiązań". Rada dyrektorów Play Communications powołała Piotra Kuriatę na członka zarządu i dyrektora ds. rozwoju biznesu i regulacji w P4 sp. z o.o. (Play) z dniem 1 lutego 2019 r., poinformowała spółka. Źródło: ISBnews OPPO : Jeden z

Przegląd informacji ze spółek

ISBnews dyrektor zarządzający Arkadiusz Krupicz. i2 Development Sp. z o.o. Zodiak III Sp.k. - spółka należąca do grupy i2 Development - podpisała umowę o kredyt nieodnawialny w wysokości 11,4 mln zł oraz kredyt odnawialny w rachunku kredytowym w wysokości 700 tys. zł na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Games Sp. z o.o. Z kolei udziałowcy Mousetrap Games objęli większościowy pakiet akcji w Premium Fund S.A., a prezesem zarządu spółki został Edward Mężyk. ?Mousetrap Games staje się spółką zależną Premium Fund, a dzięki swojej spółce- matce notowanej na giełdzie otwierają się przed nią zupełnie nowe

Przegląd informacji ze spółek

generalnemu wykonawcy - spółce Erbud, podało Ghelamco. Rozpoczęcie inwestycji przewidziane jest na marzec, a zakończenie na koniec III kwartału tego roku. Budimex podpisał umowę z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica sp. z o.o. na budowę szpitala, podała spółka. Wartość umowy

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość spółki zależnej SFK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podał Action. Źródło: ISBnews ESL : Najlepsi gracze World of Tanks przyjadą do Katowic, aby w ESL Arenie rywalizować w dwóch, regionalnych

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Grupa Wirtualna Polska (Grupa WP) : Spółka zależna Wirtualna Polska Holding, zawarła z Waptore Holdings Limited i Opoka FIZ jako sprzedającymi, umowę nabycia 200 udziałów TotalMoney.pl Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów za 14,5 mln zł, wynika z komunikatu Wirtualnej Polski

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Dobrzyński. Źródło: ISBnews Hawe : Rada wierzycieli Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji podjęła decyzję o przedstawieniu propozycji układowych, przewidujących zaspokojenie wierzycieli poprzez sprzedaż całości przedsiębiorstwa Hawe Telekom, podała Agencja Rozwoju Przemysłu

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, podpisał umowę inwestycyjną z MagicVR.co Sp. z o.o., w wyniku której inwestorzy objęli 25 nowych udziałów tej spółki w cenie emisyjnej 500 tys. zł. Środki przyczynią się do rozpoczęcia działalności operacyjnej polegającej na oprogramowywaniu, tworzeniu i wdrażaniu gier oraz innych produktów i aplikacji w

Przegląd prasy

niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,1 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie banku. --Wierzyciele Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji rozpoczęli głosowanie nad dwoma propozycjami układowymi - procedura

Instrukcja z podłożoną pułapką. Dlaczego nie rozumiemy tego, co czytamy?

bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych, zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wysokości i zasad wypłaty odszkodowania, zasad, trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Na obecne czasy to rozwiązanie realnie wspierające procesy zdalne. Myślę, że w czasie pandemii i w najbliższych latach coraz więcej klientów doceni taki model systemu ERP." ? mówi Paweł Prymakowski, Prezes Zarządu ITVision Sp. z o.o., Spółki współodpowiedzialnej za dystrybucję i wdrożenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

podmiot pośredniczący DM BOŚ. Źródło: ISBnews Wasko : Nabyło od Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. oraz od Nokia Solutions and Networks B.V. 100% udziałów spółki SPC-1, która jest członkiem konsorcjum biorącego udział w przetargu na wdrożenie na liniach kolejowych w Polsce

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, poinformował ISBtech prezes Premium Fund, CEO Mousetrap Games Sp. z o.o. Edward Mężyk. Źródło: ISBnews JR Holding ASI : Chce pod koniec tego roku rozpocząć przygotowania do przeniesienia notowań, aby w przyszłym roku zadebiutować na rynku głównym GPW, poinformował ISBtech prezes

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Telekom, podała spółka. Źródło: ISBnews Merlin.pl : VOL Solutions Sp. z o.o. oraz BURDA Publishing Sp. z o.o. złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Merlin.pl, poinformowała Czerwona Torebka - właściciel Merlina. Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zostaną przekazane spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o., realizującej projekt budowy sieci światłowodowej, podała spółka. Źródło: ISBnews PEM : MCI.TechVentures 1.0 - fundusz zarządzany przez grupę Private Equity Managers - zainwestował w iZettle, podmiot działający

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Asseco South Eastern Europe : "Patrzy aktywnie" na trzy tematy akwizycyjne w swojej branży, poinformował prezes Piotr Jeleński. Decyzje mogą zapaść w I kw. 2016 r. Źródło: ISBnews SMT SS : Creston Investments sp. z o.o. złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

roku. Źródło: ISBnews Cube.ITG : Oferta konsorcjum, którego liderem jest Data Techno Park Sp. z o.o. - spółka zależna Cube.ITG - została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu prowadzonym w postępowaniu prowadzonym przez Śląską Sieć Metropolitalną, podała spółka. Wartość

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. 2. P4 sp. z o.o. 3. Hubb Investments sp. z o.o. 4. T-Mobile Polska S.A. 5. Polkomtel sp. z o.o. 6. NetNet sp. z o.o." Każda rezerwacja częstotliwości

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

koniec marca. Asbis Enterprises odnotował 2,63 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 2,04 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Campa Sp. z o.o.: Złożyła do Sądu Rejonowego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przejęciu Virgin Mobile, zachowa markę jako linię produktową w ramach grupy, poinformował prezes Play Jean Marc Harion. Marcin Szul został z dniem 1 lipca 2020 r. powołany na członka zarządu i dyrektora ds. finansowych w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Polsatu. Polkomtel oświadcza jednocześnie, że jest gotowy do współpracy na partnerskich i niedyskryminujących zasadach ze wszystkimi podmiotami, które nabędą częstotliwości 800 MHz. Zaprasza tym samym przyszłych posiadaczy pasma 800 MHz, w tym w szczególności firmy P4 Sp. z o.o

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Spłata planowana jest na 29 grudnia br. "17 grudnia 2014 r. Polkomtel Sp. z o.o., podmiot w 100% zależny wobec spółki przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (ang. Senior Facilities

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

odsetkami wypłacanymi co 3 miesiące, podała spółka. Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem oferty obligacji będzie Dom Inwestycyjny Investors. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowiony na udziałach w spółce zależnej Program sp. z o.o

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

użytkowników sieci. Internauci 60+ to głównie mężczyźni. Jest ich prawie dwa razy więcej niż kobiet. Źródło: Gemius GIEŁDA, EMISJE, M&A: MNI : Com. Investment sp. z o.o. ogłasza ofertę zakupu nie więcej niż 4.486.686 akcji spółki