p-1

Moody's podniósł perspektywę ratingu Polski do stabilnej, oceny nadal A2/P-1

Warszawa, 13.05.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service podwyższył perspektywę ratingu Polski do stabilnej z negatywnej i utrzymał ratingi suwerenne Polski na poziomie A2/P-1, podała agencja. Analitycy rynkowi spodziewali się utrzymania zarówno

Moody's nie zaktualizował ratingu suwerennego Polski

Polski do stabilnej z negatywnej i utrzymał ratingi suwerenne Polski na poziomie A2/P-1. Obecnie rynek nie oczekiwał zmian w zakresie ratingu Polski i jego perspektywy. (ISBnews)

Moody's podtrzymał wszystkie ratingi ING Banku Śląskiego, w tym baa2

. Ratingi znajdują się na następujących poziomach: 1. Długookresowy rating depozytów: A2. 2. Krótkookresowy rating depozytów: P-1. 3. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment ? BCA): baa2. 4

Moody's podniósł ratingi ING Banku Śląskiego, w tym depozytów z A3

: - długookresowy rating depozytów: do A2 (perspektywa stabilna) z A3 (perspektywa pozytywna), - krótkookresowy rating depozytów: do P-1 z P-2, - skorygowana ocena indywidualna (adjusted BCA): do baa1 z baa2, - ocena indywidualna (BCA

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego

stabilna. Podtrzymane ratingi są następujące: 1. Długookresowy rating depozytów: "A2", 2. Krótkookresowy rating depozytów: "P-1", 3. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment

Moody's podtrzymał ratingi ING BSK ze stabilną perspektywą

Investors Service podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego S.A.: - Długookresowy rating depozytów: A2; - Krótkookresowy rating depozytów: P-1; - Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): baa2

Moody's nie zaktualizował ratingu suwerennego Polski

perspektywę ratingu Polski do stabilnej z negatywnej i utrzymał ratingi suwerenne Polski na poziomie A2/P-1. Obecnie rynek - jak i polski rząd - nie oczekiwał zmian w zakresie ratingu Polski i jego perspektywy. (ISBnews)

Moody's podwyższył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterm. PKO BP

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service (Moody's) podwyższył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterminowych PKO Banku Polskiego na stabilną z negatywnej oraz potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych banku na poziomie A2/P-1

Moody's podtrzymał ratingi ING BSK ze stabilną perspektywą

Moody's Investors Service (Moody's) podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego S.A. na następujących poziomach: 1) Długookresowy rating depozytów: A2, 2) Krótkookresowy rating depozytów: P-1, 3) Ocena indywidualna (Baseline

Moody's: Wzrost PKB Polski sięgnie 4,4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

. "Jednakże pomimo szybkiego nadrabiania zaległości PKB na osobę w ujęciu parytetu siły nabywczej pozostaje nieco poniżej mediany dla krajów z ratingiem A2" - podkreślono w komunikacie. Moody's dziś podtrzymał ratingi A2/P-1 Polski z perspektywą stabilną

Moodys podtrzymał ratingi PKO BP, obniżył perspektywę do negatywnej

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, a także ocen ratingowych zobowiązań banku na poziomie A3 i jednocześnie obniżył perspektywę ocen ratingowych

Sfinks Polska: Emisja akcji serii P nie doszła do skutku

serii P - 1 000 000, a maksymalna liczba akcji serii P - nie więcej niż 6 000 000.W połowie stycznia Sfinks Polska zakończył przegląd opcji strategicznych i podał, że przygotuje strategię, którą przedstawi w I kw. br. Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem

Moodys potwierdził ratingi A2 i Prime-1 PKO BP, perspektywa stabilna

', - ocena depozytów krótkoterminowych została potwierdzona na poziomie P-1, - ocena zobowiązań (senior unsecured) została bez zmian na poziomie A3, perspektywa pozostała bez zmian na poziomie 'stabilna', - ocena zobowiązań Programu MTN pozostała bez

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Olsztyna do stabilnej

agencja utrzymała ocenę ratingową na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej. (ISBnews)

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Warszawy do stabilnej

ratingu Polski z negatywnej na stabilną. Jednocześnie agencja utrzymała ocenę ratingową na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej. (ISBnews)

Moody's podwyższył perspektywę ratingów PKO BP do stabilnej

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Moody's Investors Service (Moody's) utrzymał rating depozytów PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, obniżył ocenę zobowiązań do A3/(P)P-2 z A2/(P)P-1, a opinię o ryzyku kontrahenta została ustalona na poziomie A2(cr)/P-1(cr), podał bank

Morawiecki oczekuje braku zmian w dzisiejszej aktualizacji ratingu przez Moody's

Polski na poziomie A2/P-1. Analitycy rynkowi spodziewali się wówczas utrzymania zarówno ocen wiarygodności kredytowej, jak i perspektywy ratingu bez zmian. Obecnie rynek nie oczekuje zmian w zakresie ratingu Polski i jego perspektywy. Wcześniej w tym

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego

ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment ? Adjusted BCA): baa2, - ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment ? CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa: A2/P-1, czytamy w komunikacie. "Agencja w swoim komunikacie

Sfinks Polska podjął uchwałę o emisji do 6 mln akcji serii P bez prawa poboru

) dzień otwarcia subskrypcji akcji serii P - 28 stycznia 2020 r. 2) cena emisyjna akcji serii P wynosi 1 zł każda akcja. 3) Minimalna liczba akcji serii P - 1 000 000, maksymalna liczba akcji serii P - nie więcej niż 6 000 000

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, perspektywa stabilna

) - odpowiednio: długoterminowa/krótkoterminowa: A2/P-1, podano w komunikacie. Agencja podkreśliła, że rating banku odzwierciedla dobre wyniki finansowe, w tym lepsza niż średnia w sektorze jakość aktywów oraz samofinansujący profil działalności, podało też ING BSK

Moody's podtrzymał ratingi dla ING Banku Śląskiego

Credit Assessment - Adjusted BCA): baa2 - Ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment - CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa: A2/P-1. Agencja w swoim komunikacie podkreśliła, że rating banku odzwierciedla dobre wyniki finansowe, w

Moody's nie zaktualizował ratingu suwerennego Polski

komunikacie, że nie zaktualizowała ratingów m.in. Litwy, Polski oraz Słowenii. W maju br. Moody's podwyższył perspektywę ratingu Polski do stabilnej z negatywnej i utrzymał ratingi suwerenne Polski na poziomie A2/P-1. Analitycy rynkowi spodziewali się wówczas utrzymania zarówno ocen

Moody's obniżył perspektywę ratingu depozytów zagr. Pekao do negatywnej

poziomie A1(cr)/P-1(cr) oraz Baseline Credit Assessment (BCA) na poziomie baa1. Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad

Morawiecki: Decyzja Moody's o podniesienie perspektywy ratingu Polski racjonalna

Moody's wskazuje system instytucjonalny" - dodał wicepremier. Moody's ogłosiła decyzję o zmianie perspektywy ratingu Polski z negatywnej na stabilną. Jednocześnie agencja utrzymała ocenę ratingową na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w

Moody's podwyższył rating ING BSK do A3, perspektywa stabilna

potencjalną stratę" - czytamy w komunikacie. Ponadto Moody's nadała bankowi ocenę ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment ? CR Assessment) na poziomie A2 w ujęciu długoterminowym, oraz P-1 w ujęciu krótkoterminowym. Pozostałe ratingi nie uległy zmianie

Moody's: Stabilny wzrost PKB i poziom długu wzmacnia perspektywę ratingu Polski

szybszemu wzrostowi PKB zadłużenie regionu powinno pozostać zasadniczo bez zmian w tych latach. Rating suwerenny Polski w Moody's to A2/P-1 z perspektywą stabilną. (ISBnews)

Moody's: Eskalacja konfliktu dot. TK może mieć wpływ na rating Polski

zagrożenie osłabnięciem wzrostu" - czytamy dalej. W maju br. Moody's obniżył perspektywę ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej Ratingi (A2/P-1) pozostały bez zmian. Długoterminowy rating Polski w Moody's wynosi A2 od 2002 r. Wśród czynników

Przegląd prasy

ISBnews --Moody's: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r. --Moody's: Wzrost PKB Polski sięgnie 4,4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r. --Moody's podtrzymał ratingi A2/P-1 Polski z perspektywą stabilną

Szałamacha: Rating Moody's akceptowalny, obniżka perspektywy - mocno polemiczna

Warszawa, 14.05.2016 (ISBnews) - Decyzja Moody's Investors Service o utrzymaniu ratingu Polski na poziomie na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i zagranicznej jest do zaakceptowania, natomiast obniżenie perspektywy ratingu

Moody's: Obniżenie deficytu general government pozytywne dla ratingu Polski

w Moody's to A2/P-1 z perspektywą stabilną. (ISBnews)

Fitch podtrzymał ratingi A-/A Polski ze stabilną perspektywą

. W maju br. Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej. Ratingi (A2/P-1) pozostały bez zmian. (ISBnews)

Szałamacha: Obawy Moody's dot. budżetu, CHF, Trybunału Konstytucyjnego przesadne

jest do zaakceptowania, to zmiana perspektywy tego ratingu "jest mocno polemiczna". Moody's Investors Service ogłosił dziś decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i

MF: Moody's obawia się o deficyt w 2017, ale rząd planuje bezpieczny jego poziom

decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i zagranicznej. Perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną. ?Agencja Moody's w komunikacie prasowym uzasadniającym

Moody's utrzymał rating Polski, zmienił perspektywę na negatywną ze stabilnej

Warszawa, 14.05.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej, podała agencja. Ratingi (A2/P-1) pozostały bez zmian. Długoterminowy rating Polski w Moody's wynosi A2 od 2002 r

Przegląd prasy

Santander do A2 i P-1 --Zatrudnienie w firmach wzrosło o 3,7% r/r w III, płace o 6,6% wg analityków (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

Banco Santander do A2 z A3, a rating krótkoterminowy do P-1 z P-2, podał bank. (ISBnews)

Katarzyna P. też chce być na liście wierzycieli Amber Gold

prezes Marcin P. Nie złożył jednak sprzeciwu, tylko wytoczył syndykowi proces - walczy o 600 tys. zł. - Podstawowe umowy o pracę, podpisane przez państwa P. 1 października 2009 roku opiewają na najniższą krajową. Reszta to aneksy do umów w postaci ksero. Nie uznałem tych żądań

Budowa S19. Koniec przerwy zimowej, początek nowego sezonu budowlanego na Podkarpaciu. Ile jeszcze do zrobienia?

, - przebudowa skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych; - budowa dróg dojazdowych, - dokończenie prac na przepustach P-2, P-3, P-4 oraz wykonanie pozostałych przepustów P-1 i P-2a - budowa zatok autobusowych, - przebudowa zjazdów, - budowa zatoki postojowej do kontroli pojazdów

Przegląd prasy

podniesienie perspektywy ratingu Polski racjonalna --Moody's podniósł perspektywę ratingu Polski do stabilnej, oceny nadal A2/P-1 --Zysk netto Inter RAO Lietuva spadł r/r do 2,58 mln euro w I kw. 2017 r. --Zysk netto Tarczyńskiego

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Moody's Investors Service (Moody's) podwyższył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterminowych PKO Banku Polskiego na stabilną z negatywnej oraz potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych banku na poziomie A2/P-1, podał bank

Przegląd prasy

danych makro w tym tygodniu --Lone Star kupi akcje w wezwaniu na GTC, pomimo nieziszczenia się warunków --DM BDM podniósł wycenę GPW do 56,8 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj' --Moody's podtrzymał ratingi A2/P-1 Polski z

Złoty odrabia straty. Inwestorzy na finał rzucili się na akcje

amerykańskie zakończyły piątek na plusach: Nasdaq 1,6 proc., S&P 1 proc., a Dow Jones 0,5 proc. Być może amerykańskie wzrosty przełamią flautę, która ogarnęła w zeszłym tygodniu polski parkiet . Przed poniedziałkową sesją nieco gorsze od oczekiwań

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Banku Zachodniego WBK powołała Michała Gajewskiego na stanowisko prezesa zarządu, podał bank. Moody's Investors Service potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, a także ocen ratingowych zobowiązań

p-1

P-1 były rodzajem kartek. Kartki te wydawane były ludziom, którzy otrzymywali kartki M-I. Nie obejmowały one mięsa i w początkowym okresie istnienia też tłuszczów. Można było za nie nabyć: 2kg. cukru, 1kg. produktów zbożowych(wyłączając chleb), 10dag. czekolady, 30dag. proszku do prania, 25dag. cukierków i 1kg. mąki, na dwa miesiące kostkę mydła i nieokreśloną teraz ilość tłuszczów.

więcej o p-1 na pl.wikipedia.org