płynnych aktywów

PGG: Po przestoju zw. z COVID-10 kopalnie wracają od dziś do normalnej pracy

wydobycia po przerwie" - czytamy dalej. Na początku czerwca Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) poinformowało, że w dziesięciu kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wydobycie zostanie wstrzymane na trzy tygodnie w

KNF: Dywidendy PTE powinny uwzględniać potrzeby wz. z reformą systemu emeryt.

emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; IV według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadająca na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto funduszu emerytalnego

Unimot odsprzedał firmie Gaspol biznes butli LPG

płynnego w butlach wraz z częścią aktywów związanych z tym biznesem. Proces przejęcia klientów trwał od marca do czerwca 2019 r. "Decyzja o sprzedaży biznesu butli LPG wynikała bezpośrednio z naszej strategii zakładającej koncentrację na obszarach

Unimot miał wstępnie 16,6 mln zł skorygowanej EBITDA w II kw. 2019 r.

6. Zdarzenie jednorazowe w postaci sprzedaży aktywów biznesu butli gazu LPG - wpływ: +1,4 mln zł" - czytamy w komunikacie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2019 r. w dniu 21 sierpnia 2019 r., dodano

Unimot interesuje się nie tylko stacjami paliw w procesie fuzji Orlenu i Lotosu

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Unimot uczestniczy w rozmowach dotyczących części aktywów związanych z procesem fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, przy czym w grę wchodzą nie tylko stacje paliw, ale również aktywa z wiązane z hurtem paliw, asfaltami i innymi obszarami

Noble Securities rezygnuje z działalności na rynku FX, przejmie ją TMS Brokers

. Świadczenie usług dla klientów Noble Securities, którzy wyrażą chęć kontynuowania inwestycji na rynku forex przejmie TMS Brokers, podała spółka. "Celem podpisanego porozumienia jest zapewnienie płynnego procesu przenoszenia aktywów klientów oraz umożliwienie zainteresowanym

KNF zaleca, by dywidenda od PTE nie była wyższa niż 100% zysku za 2017 r. 

2017 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa , powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; -kryterium V - towarzystwo otrzymało

KNF zaleca, by dywidenda PTE nie przekraczała 100% zysku za dany rok

; - kryterium IV wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; - kryterium V towarzystwo otrzymało

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m nieznacznie w styczniu

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła 4

NBP: Oszczędności gospodarstw domowych są w trendzie spadkowym

niskim poziomie ryzyka i dużej płynności (gotówka i depozyty krótkoterminowe). "Nowo lokowane depozyty krótkookresowe otrzymują wyższą stopę zwrotu niż długookresowe, co umacnia preferencję dla inwestycji w płynne instrumenty. Zwiększanie wartości aktywów w formie

KNF: PTE mogą przeznaczyć na dywidendy do 150% zysku za 2016 i lata ubiegłe

2016 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; kryterium V - towarzystwo otrzymało

Unimot: Nie spełniły się warunki umowy dezinwestycyjnej w obszarze gazu ziemnego

informację do publicznej wiadomości" - czytamy dalej. Decyzja o dezinwestycji została podjęta w związku z przyjętą strategią Unimotu na lata 2018-2023, która zakłada m.in. optymalizację aktywów gazowych i koncentrację na najwyżej marżowych biznesach

Prof. Sławiński: Węgierskie podobieństwa, czyli niedobra zmiana w polityce pieniężnej

Prof. Sławiński: Węgierskie podobieństwa, czyli niedobra zmiana w polityce pieniężnej

główne z nich wynikają stąd, że QE (quantitative easing, czyli program luzowania ilościowego, polegający na skupie aktywów) umożliwia zmniejszanie kosztów obsługi długu publicznego, wykorzystywanie emisji pieniądza do finansowania deficytu budżetowego oraz obniżanie długoterminowych stóp procentowych. QE

Uszczelnianie rynku paliw. To zaskakujące, że sprzedaż benzyny rośnie szybciej niż diesla. Szara strefa znalazła luki?

Uszczelnianie rynku paliw. To zaskakujące, że sprzedaż benzyny rośnie szybciej niż diesla. Szara strefa znalazła luki?

funkcjonowania rynku paliw.  Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zdążył z tym niemal w ostatniej chwili i nowe rozporządzenie z wykazem paliw ciekłych opublikowano 28 listopada. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek uzyskiwania koncesji na niektóre produkty naftowe (m.in. płynne gazy LPG i ciężkie oleje

Unimot utworzył odpis w spółce zależnej, wynik za 2018 r. niższy o 3,72 mln zł

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Unimotu zdecydował o utworzeniu odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej Blue Cold Sp. z o.o. wysokości 3 151 706,45 zł. Dodatkowo, zarząd zdecydował o odpisie na udziałach spółki Blue Cold wysokości 3 532

S&P: Deficyt general government Polski wyniesie 6,1% PKB w br., dług - 54,1% PKB

, według którego efekty COVID-19 nie rozciągną się poza rok 2020, prognozujemy gwałtowne zawężenie się deficytów fiskalnych kraju począwszy od 2021 r., stabilizując dług netto rządu w zakresie płynnych aktywów na możliwym do opanowania poziomie 50% PKB" - podsumowano w materiale

Skarbiec TFI: Gdy przyjdzie uspokojenie, możemy długo wspominać okazje z wiosny

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Znamy skalę zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przeżyliśmy brutalny atak paniki na rynkach finansowych i wciąż czekamy na realizację skupu aktywów przez banki centralne. Wydaje się, że może to być dobry czas na

MAP obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Minister Aktywów Państwowych (MAP) obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. z sektora energetycznego, surowcowego, zbrojeniowego, a także nad takimi spółkami, jak PZU, GPW, czy PKO BP, podało Rządowe Centrum

KNF ukarał Deutsche Bank. Za fundusze inwestycyjne

Deutsche Bank potwierdził niezgodne z prawem wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych przez DWS od stycznia 2005 do marca 2009 r. Chodzi o fundusze DWS Płynna Lokata, DWS Płynna Lokata Plus i DWS Dłużnych Papierów Wartościowych. "Konsekwencją

Prezes Skarbiec TFI: Zaczynają się większe napływy środków do funduszy

. Jednocześnie podkreśliła, że pomimo wyjątkowo silnych emocji, które powodowały odpływy aktywów, fundusze Skarbca pozostają w pełni płynne. "Nasze fundusze przynoszą relatywnie dobre wyniki finansowe, ale na takie zawirowania, jakie mamy dziś na całym świecie nikt nie był

Analizy Online: Aktywa OFE wzrosły o 5,7% m/m do 143,51 mld zł w marcu

Warszawa, 05.04.2016 (ISBnews) - Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zwiększyły się o 5,7% m/m i wyniosły 143,51 mld zł na koniec marca br., poinformowały Analizy Online. "Podobnie jak miało to miejsce w lutym, w minionym

KNF: Dywidendy TFI z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK

powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów płynnych, zdefiniowanych jak wyżej, poniżej poziomu stanowiącego 150% wymogu wynikającego z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, odnoszącego się do minimalnego poziomu środków płynnych" - czytamy w

Skarbiec TFI: Efekty w inwestycjach na rynku długu dają płynność i aktywność

płynnych, rynkowo wycenianych aktywach, przy niskim zaangażowaniu w polskie obligacje korporacyjne" - skomentował wyniki Sobolewski. "Liczy się odpowiedzialne podejmowanie ryzyka. Wiedzę zarządzającego wykorzystać można nie do replikacji benchmarku, ale do poszukiwania

Kaufland wnioskuje do UOKiK w sprawie nabycia pow. handlowych Tesco Polska

nieruchomości, akcje i obligacje, venture capital i prowadzeniu siłowni. W chwili obecnej Grupa 4fi nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej na terytorium Polski. Zodiac należy do Grupy Origami, która skupia się na nabywaniu aktywów prywatnych, które są ulokowane w niepłynne

Unimot liczy na szybkie podpisanie umowy dezinwestycyjnej dot. gazu ziemnego

ustaleniem nowych warunków procesu dezinwestycyjnego" ? zaznaczono także. Wcześniej podawano, że decyzja o dezinwestycji została podjęta w związku z przyjętą strategią Unimotu na lata 2018-2023, która zakłada m.in. optymalizację aktywów gazowych i koncentrację na najwyżej

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Jednocześnie, osiągnęliśmy też najniższy od 5 lat wskaźnik zadłużenia netto do aktywów. W ramach naszej strategii chcemy dalej koncentrować się na bardziej płynnym, a jednocześnie rentownym obszarze digital buyout. Stąd, już teraz, największy wpływ na nasz wynik

Co dalej z feralnymi funduszami Fincrea? Ignatowicz z Raiffeisena: Decyzji jeszcze nie podjęliśmy

scenariuszu kontynuacji działania. Zapewne będziemy też działać pod naciskiem mediów, regulatora i inwestorów, którzy będą chcieli widzieć efekty procesu likwidacji. Tymczasem my przeprowadzamy likwidację niepłynnych aktywów na niepłynnym rynku. Obawiam się, że argument „musimy poczekać, żeby uzyskać

IZFiA/IGTE: Wdrożenie I tury PPK skuteczne dzięki zaanagażowaniu instytucji fin.

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Wdrożenie pierwszej tury pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zdaniem 86,7% badanych odbyło się płynnie i skutecznie dzięki ponadprogramowemu zaangażowaniu instytucji finansowych, wynika z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Altus TFI: Rockbridge TFI sprzedało 5,85% akcji FO Dębica za 79,19 mln zł

aktywów, co stanowi realizację działania w najlepszym interesie uczestników zarządzanych funduszy" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie, celem obydwu stron transakcji jest zakończenie długotrwałego sporu korporacyjnego dotyczącego spółki Dębica, który toczy się pomiędzy

DM TMS Brokers ruszył z usługą zarządzania aktywami, stawia na zagranicę

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Dom Maklerski TMS Brokers rozszerzył działalność o usługi zarządzania aktywami. Spółka liczy, że w ciągu roku pozyska kilkadziesiąt milionów złotych pod zarządzaniem, oferując zarówno standardowe strategie inwestycyjne, oparte na benchmarkach

Idea Bank miał 80,8 mln zł straty netto, 20,73 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

wykazał istotną stratę na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym. Tak wysoka strata finansowa była spowodowana przede wszystkim koniecznością utworzenia rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa banku, w tym przede wszystkim dodatnią wartość firmy. Strata osiągnięta w pierwszym kwartale 2019

Unimot miał wstępnie 17,6 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2019 r.

, że po raz kolejny możemy zakomunikować inwestorom bardzo dobre wyniki finansowe - rok 2019 był dla nas rekordowy. Jesteśmy z tego szczególnie zadowoleni w kontekście słabego początku poprzedniego roku. Zareagowaliśmy szybko wprowadzając plan restrukturyzacyjny, optymalizację aktywów oraz duże

Kalendarium ISBnews

opublikuje w yniki finansowe banków w 2018 roku, wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2018 roku --10:00: Konferencja prasowa Banku Pocztowego, Caritas i Mastercard nt. wspólnej karty --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje dane o aktywach rezerwowych

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2020 r.

narastania nierównowag w gospodarce, uwzględniając w swoich decyzjach kształtowanie się cen aktywów (zwłaszcza cen nieruchomości) oraz dynamikę akcji kredytowej. W warunkach znacznej swobody przepływu kapitału i integracji rynków finansowych istotną rolę w ograniczaniu nierównowag makroekonomicznych i

Spółka zależna ZA Puławy dokonała odpisu aktualizującego na 14,7 mln zł

wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów. "Na podstawie regulacji MSR 36 zarząd spółki zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów. Spółka nadal nie wykorzystuje pełnych mocy

MCI: Wypracowano propozycje zmian statutu dot.MCI.TechVentures, głosowanie 25 IX

aktywów. Proponowane zmiany, które będą podlegać głosowaniu: - brak 10% limitu dotyczącego wykupywania certyfikatów inwestycyjnych serii O i następnych, umorzenie automatyczne z nadwyżek płynnych w subfunduszu dla każdego inwestora

Lepsze dane z Chin i droższa ropa mogą dziś pomóc notowaniom na GPW

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Wartość chińskiego handlu międzynarodowego była w marcu lepsza od oczekiwań, co powinno wprawić dziś globalnych inwestorów w lepszy nastrój. Droższa ropa może z kolei zachęcać ich do szukania nowych aktywów do portfela, na czym może skorzystać

Alior Bank oczekuje kosztu ryzyka na poziomie 1,8% w 2018 r. 

dla banku segmentów behawioralnych), wzrost salda aktywów płynnych oraz zrealizowany dodatkowy wzrost (przede wszystkim w IV kw.'17) w segmentach z niższą marżą odsetkową (głównie w obszarze średnich i dużych przedsiębiorstw)" - czytamy w prezentacji. Ze względu na

KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

analizy porównawczej dokonanej z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości stwierdzono, że na koniec IV kwartału 2019 r. w porównaniu do początku 2019 r. w sektorze skok nastąpił wzrost wartości: -depozytów o 43,66 mln zł, tj. o 0,5%, - aktywów o 73,88

KNF: Współczynnik wypłacalności sektor SKOK wzrósł do 6,02% na koniec I półr.

sektorze skok nastąpił spadek wartości: * aktywów o 16,68 mln zł, tj. o 0,18%, * depozytów o 38,94 mln zł, tj. o 0,45%, * portfela kredytów przeterminowanych o 31,99 mln zł , tj. o 2,35%, przy

Glapiński: Potrzebna obniżka stóp procentowych. Banki powinny odraczać raty

przez inne banki centralne. Europejski Bank Centralny nie obniżył stóp procentowych, ale zapewnił większą przestrzeń dostarczania płynności bankom i powiększył program skupu aktywów. Amerykański Fed też zaordynował gigantyczny program pompowania pieniędzy do gospodarki. Unia Europejska ze swoje strony

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

globalny lider asset management, który na koniec czerwca zarządzał aktywami o wartości 6,84 biliona USD. "Zwiększenie zaangażowania przez Black Rock do 5,09% traktujemy jako pozytywną ocenę potencjału Pekao, a przede wszystkim naszej strategii, w której łączymy stabilny

Fitch potwierdził rating Santander Bank Polska, Banku Handlowego i ING BSK

. Krótkoterminowy rating IDR Banku Handlowego na poziomie F1 jest wyższą z dwóch możliwości odpowiadających jego długookresowemu IDR na poziomie A-. Odzwierciedla to silne pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami płynnymi, stabilną bazą finansowania i potencjalnym zwykłym wsparciem Citigroup, wskazano także

Unimot dokona częściowej dezinwestycji wspólnego przedsięwzięcia z BLE

. optymalizację aktywów gazowych i koncentrację na najwyżej marżowych biznesach. Grupa dalej będzie rozwijać sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego poprzez spółkę Unimot System, której sytuacja operacyjno-finansowa ulega od połowy 2018 r. stopniowej poprawie, wyjaśniono. W ramach

Głosowanie nad OFE. Poważne błędy w ustawie

lutym 2014 roku 51,5 proc. aktywów nie będą posiadały wysoko płynnych aktywów, więc będą musiały sprzedawać akcje polskich spółek giełdowych. Analitycy przewidują, że ok. 6 proc. uczestników OFE może zadeklarować chęć zmiany funduszu, co oznacza, że trzeba będzie umorzyć jednostki wartości ok. 8 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

Inwestycje S.A. (dawniej: Gamma Inwestycje Sp. z o.o., a wcześniej Zielona Italia Sp. z o.o.) oraz aktywów z tytułu realizacji kontraktu budowlanego dla tego kontrahenta. Zidentyfikowane istotne ryzyka braku możliwości realizacji tych korzyści ekonomicznych spowodowały, że zarząd podjął decyzję o dokonaniu

Sytuacja polskich klientów banków jest dramatyczna - zamożni sobie poradzą, cierpieć będą zwykli ciułacze

inwestycyjne urosły ze śladowego poziomu aktywów do ponad 100 mld zł. Później światowy kryzys finansowy spowodował duży uszczerbek w funduszach, nadwyrężając zaufanie do ryzykownych inwestycji. Rynek inwestycyjny skurczył się, a poziom depozytów i środków na rachunkach bankowych wystrzelił w górę. Teraz być

GPW szykuje inicjatywy strategiczne promowania inwestowania długoterminowego

okresie, jak również promowanie bezpiecznych i zyskownych emisji papierów dłużnych, tak aby nastąpiła akumulacja aktywów Polaków w długim terminie i efekt dodatniej składanej stopy zwrotu. Będziemy wychodzić z inicjatywami strategicznymi do inwestowania długoterminowego, aby rozwijać instrumentarium do

PGNiG Upstream International pozyskał 400 mln USD finansowania od ośmiu banków

poszukiwawczej i wydobywczej. PUI będzie miał możliwość dowolnego nabywania innych aktywów wydobywczych w rejonie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Środki z kredytu pomogą płynnie realizować także plan zagospodarowania dwóch nowych złóż ropy i gazu (Gina Krog oraz Snadd), podano

PKN Orlen sfinalizował sprzedaż Orlen Transport na rzecz TP za 84,5 mln zł

Polonia stała się właścicielem 100% akcji Orlen Transport, a wartość sprzedaży aktywów wyniosła 84,5 mln zł. Ostateczna cena skorygowana zostanie o różnice wynikające z aktualnego poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego Orlen Transport, których szacunkowa wartość wyniesie około 4 mln zł"

Unimot miał 0,11 mln zł zysku netto, 13,5 mln zł EBITDA w 2018 r.

kosztów usług finansowych. Zdecydowaliśmy się także zawiesić projekt aplikacji mobilnej Tankuj24 oraz dokonać odpisów aktualizujących wartość aktywów w spółce Blue Cold, dedykowanej do skraplania gazu ziemnego. Efektem realizacji wspomnianych działań było uzyskanie ponad 13 mln zł oszczędności na koniec

Ewa Radkowska-Świętoń powołana na prezesa Skarbiec Holding od 1 czerwca

aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu wyceny na 29 marca 2018 r. wyniosła 16 659,6 mln zł. Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze

Trans Polonia miała 4 tys.zł zysku netto, 1,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

cysternowych przewozów płynnych surowców i produktów" - dodał Cegielski. Przepływy z działalności operacyjnej wzrosły w I kw. 2019 roku o 30,2% do 2,5 mln zł. Na 30 marca br. grupa dysponowała 44,1 mln zł środków pieniężnych, a aktywa obrotowe były o 64,6% wyższe niż

Prezes Pekao TFI: Chcemy zarządzać min. 10% aktywów zgromadzonych w PPK

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Pekao TFI, dzięki konkurencyjnej ofercie oraz wsparciu Banku Pekao, chce zarządzać min. 10% aktywów pracowniczych planów kapitałowych (PPK), poinformował ISBnews prezes Jacek Janiuk. Jego zdaniem, korzyścią z wprowadzenia PPK będzie zwiększenie

Kłopotliwy ubezpieczyciel zagrożony bankructwem. Nawet 100 tys. posiadaczy polis Gefiona może mieć kłopoty

ubezpieczycielowi podjęcie niezbędnych środków w celu posiadania przez niego płynnych aktywów o wartości co najmniej 5 mln euro do końca grudnia 2019 r. Gefion utrzymuje, że problemy się skończyły, gdyż w grudniu została wpłacona wymagana kwota, a towarzystwo zamierza utrzymywać wymagany poziom aktywów na koniec

Unimot miał szacunkowo 18,7 mln zł skorygowanej EBITDA w IV kw. 2018 r.

mln zł. 5. Zdarzenie jednorazowe w postaci odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej Blue Cold Sp. z o.o. w wysokości -3,2 mln zł oraz odpisu na wartości firmy -0,6 mln zł, o których spółka informowała raportem bieżącym 5/2019" - wyjaśniła

Małe szanse na zmniejszenie strat z inwestycji w WIG20 przed końcem roku

wzrostowy, a Polacy, którzy mają rekordowe pokłady płynnych aktywów na rachunkach bankowych, przypomną sobie o polskiej giełdzie. To jedyna możliwa w tej chwili recepta na poważniejszą hossę. Taki scenariusz ma wybitnie spekulacyjne podstawy, dlatego pierwszym symptomem poprawy będzie sygnał na wykresie, a

Zysk netto Trans Polonia spadł r/r do 3,37 mln zł w III kw. 2017 r.

% dla EBITDA w 3 kwartale 2016 r.). Należy zwrócić uwagę, iż na wyniki operacyjne w III kwartale 2016 r. istotny wpływ miał zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, który wyniósł 1 623 tys. zł w stosunku do 584 tys. zł w III kwartale 2017 r. Skorygowane wyniki operacyjne pokazują utrzymanie się

Odliczanie do katastrofy klimatycznej. Najbardziej zagrożeni są zmęczeni bezczynnością

oceny odporności na zmianę klimatu i możliwości niskoemisyjnych. Ponadto bank centralny musi ujawnić swoją własną ekspozycję na ryzyka środowiskowe, co może prowadzić do wykluczenia określonych aktywów - takich jak paliwa kopalne - z jego polisy w przyszłości. Pod koniec października Filipiny nałożyły

Zysk Grupy Skarbiec wzrósł o 112% r/r w I-IX 2019 dzięki m.in. funduszom zagr.

bezpiecznych i płynnych funduszy dłużnych proponujemy im usługę zarządzania aktywami. Aktywa zgromadzone w usłudze zarządzania portfelami Skarbiec TFI w 2019 r. podwoiły się i na początku grudnia ich wartość przekroczyła 500 mln zł" - dodała Milewska. Alternatywne formy

MF: Udział długu w walutach obcych spadnie do 27,3% w 2021 r.

przy efektywnym zarządzaniu płynnymi aktywami. Ich poziom będzie wypadkową aktualnej i przewidywanej sytuacji budżetowej oraz rynkowej, z uwzględnieniem uwarunkowań sezonowych i dążenia do równomiernego rozkładu podaży SPW w ciągu roku; - możliwość wykorzystania środków w

Moody's: Pandemia może postawić ubezpieczycieli należności w trudnej sytuacji

inwestycyjnego, którego płynne aktywa zwiększyły się do poziomu 22% w porównaniu z około 7% na koniec 2019 r. W związku z tym, spadek na rynkach finansowych nie spowodował obniżenia współczynnika wypłacalności w wyższym stopniu niż korekta przewidywana przez grupę. "W tych

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 33,6% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 4,75%

rachunków bieżących: +39,5% r/r., podano także. Wskaźnik kredyty/depozyty pozostał na poziomie 86%, a udział płynnych papierów wartościowych (głównie obligacji skarbowych i bonów NBP) w aktywach ogółem grupy pozostaje na poziomie 22%. Bank poinformował

Skarbiec TFI: W rynkowym stresie pojawiają się najlepsze okazje inwestycyjne

podejście do ryzyka stosują obecnie fundusze funduszy Skarbiec TFI, w których Sobolewski odpowiada za tzw. alokację, czyli wybór i proporcję klas aktywów. "Zarówno Skarbiec Top Funduszy Akcji, jak i Skarbiec Top Funduszy Stabilnych, dzięki konsekwentnemu opieraniu się

Los feralnych funduszy Fincrea przesądzony: likwidacja. Inwestorzy mogą poczekać na pieniądze nawet kilka lat

r., by móc przejść do fazy ustalania ścieżki zbywania aktywów. – Na tym etapie trudno zdefiniować czas trwania likwidacji. Biorąc pod uwagę niepłynny charakter aktywów oraz nasze doświadczenia z likwidacją podobnych funduszy, może to potrwać nawet 3-5 lat. Tak jak informowaliśmy uczestników

Nie trzymaj kapitału, bo tracisz

bieżących inwestycji może niestety wiązać się ze stratą zysków. Dlatego dobrym, niezwykle popularnym wśród doświadczonych inwestorów rozwiązaniem są kredyty pod aktywa. Ponieważ ich zabezpieczeniem jest już posiadany przez klienta majątek w postaci aktywów płynnych, takich jak

Jacek Babiński został powołany na wiceprezesa zarządu Pekao TFI

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu Jacka Babińskiego, który od 1 września 2018 r. będzie nadzorował pion zarządzania aktywami, podała spółka. "

Beta ETF WIG20TR na bazie prawa polskiego zadebiutował na GPW

Finansowego od 2009 roku. W ofercie Towarzystwa znajduje się kilkanaście funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych oraz kilkadziesiąt funduszy dedykowanych zamożnym inwestorom. Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października wyniosła blisko 7 mld zł. AgioFunds TFI jest w 100% polską, prywatną i

C&W: Inwestorzy ulokowali w polski rynek nieruchomości 5,2 mld euro w 2016 r.

popytu na nieruchomości logistyczne, który w najbliższym czasie utrzyma się na wysokim poziomie, ponieważ inwestorzy cenią sobie stabilność przychodów i gwarancję utrzymania wartości aktywów" - powiedział partner CE, dział rynków kapitałowych w Cushman & Wakefield, James Chapman, cytowany w

PZU TFI na platformie inPZU uruchomiło trzy nowe subfundusze pasywne

w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów GSAM. "Celem współpracy PZU z GSAM jest wykorzystanie kluczowych kompetencji każdej z firm. GSAM wnosi doświadczenie wiodącej na świecie firmy inwestycyjnej, natomiast PZU oferuje unikatowe zdolności zarządzania aktywami w

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.

kryzysu płynnościowego: - wynik z tytułu odsetek wyniósł 453,8 mln zł i był niższy w stosunku do porównywalnego okresu 2018 roku o 140,6 mln zł (tj. o 23,7%), przy spadku w tym samym okresie poziomu aktywów o 2,9%. Spadek wyniku odsetkowego to efekt wzrostu kosztów z tytułu

Pekao rozpoczyna strategiczną współpracę z Goldman Sachs Asset Management

daną klasa aktywów w miejscu, gdzie one są geograficznie zlokalizowane, aby osiągać dobre wyniki. Stawiamy na dywersyfikację, która jest niezbędna, aby portfel dawał dobre wyniki. Wierzymy też w dywersyfikację klas aktywów. Mamy więc możliwości zaoferowania trwałego wzrostu. Goldman Sachs będzie

Wyrzucili ministra bo straszył upadłościami banków. Ale dziś żaden bank nie może upaść tylko dlatego, że ktoś tym straszy

tylko wtedy kiedy jest to bank zdrowy, a panika wzięła się z plotki bądź nieszczęśliwej wypowiedzi. Lehman Brothers tego warunku nie spełniał. Jego aktywa składały się głównie z niepłynnych aktywów finansowych, których wartość właśnie spadła do zera. Nie miał niczego wartościowego, co Fed mógłby uznać

Globalworth Poland: Zostaliśmy liderem na rynku biur w Polsce

tych aktywach, w których widzimy wysoki zwrot dzięki wysokim przychodom i potencjałowi do wzrostu wartości. Nasze portfolio to starannie dobrane, różnorodne budynki, które są odpowiedzią na indywidualne potrzeby najemców. Jesteśmy ich właścicielami i zarządcami na długi czas, koncentrując się na

Kryptowaluty są bardzo niepewne, ale cały świat dookoła stał się niestabilny

Świat kryptowalut – cyfrowych aktywów przesyłanych bez pośrednictwa banków i rządów – znowu wszedł w fazę manii. Cena jednego bitcoina w ciągu ostatniego roku wzrosła prawie dziewięciokrotnie (ogromnym zainteresowaniem cieszy się też kryptowaluta Dogecoin, której symbolem jest pies rasy

EBI ma umowy na 300 mln euro kredytu na A1 i 400 mln euro na linię kolej. E59

rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski

Trans Polonia miała 3,85 mln zł zysku netto, 5,66 mln zł EBIT w II kw. 2019

74,5 mln zł przychodów (+5,4% r/r), a skala usług przewozów płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych była wyższa o 15,7%. i wyniosła 45,1 mln zł. Wśród grup asortymentowych najwyższy wzrost wypracowały przewozy mas bitumicznych (+42% r/r), co wynika ze wzmożonej realizacji inwestycji

Tauron zaoszczędzi ok. 100 mln zł przy dostosowaniu bloku w Łagiszy do norm BAT

, którego efektem będzie dostosowanie aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów środowiskowych. Ogłoszone w ubiegłym roku przetargi dotyczą Elektrowni Jaworzno, Łaziska, Łagisza oraz Siersza i obejmują różne zadania w zależności od specyfiki i potrzeb danej jednostki. Modernizacja bloków jest również

Klienci nie mogą wycofać pieniędzy funduszu

inwestycyjnych - podaje "Puls Biznesu" Jako powód takiego działania zarządzający podają "przesłanki uniemożliwiające dokonanie wiarygodnej wyceny istotnej częście aktywów funduszy". Prawdopodbnie chodzi o papiery

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

niektórych wskaźników dotyczących jakości aktywów. "Udział należności zagrożonych, obecnie określany jako udział należności z Koszyka 3 do całego portfela aktywów, wynosił na koniec marca 2018 roku 4,86%. Ten wskaźnik nie jest w pełni porównywalny ze wskaźnikiem kredytów z

EBOR nadal prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,4% w 2015 r.

również narażona na wpływ istotnych czynników zewnętrznych, które mogłyby spowodować ucieczkę płynnych aktywów" - czytamy w komunikacie. EBOR dokonał również korekty prognoz wzrostu pozostałych analizowanych krajów. Między innymi prognoza wzrostu PKB Węgier została

Echo Polska Properties miał 3,14 euro zysku na jedną akcję w okresie IX-XII 2016

%. "Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartość aktywów netto (NAV) wyniosła 683 mln euro, co oznacza wartość NAV na jedną akcję w wysokości 1,16 euro. Celem EPP jest osiągnięcie wskaźnika zadłużenia na poziomie 50%, na zakończenie okresu wyniósł on 52,7%" - czytamy także

TDJ proponuje zmiany statutów Famuru, PGO i Zametu w ramach realizacji strategii

aktywów giełdowych TDJ wynosi obecnie ponad 4 mld zł. TDJ realizuje również inwestycje w sektorze nieruchomości biurowych i mieszkaniowych, poprzez TDJ Estate. W obszarze TDJ Venture, poprzez partycypację w funduszu TDJ Pitango Ventures, realizowane są inwestycje w innowacyjne, technologiczne startupy o

Steinhoff: PGNiG za bardzo pospieszył się z podwyżkami cen gazu. A UOKiK jest zastanawiająco bierny wobec państwowych monopolistów

wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin wydał polecenie obniżenia cen gazu także dla firm, i to o 25 proc. - Stosując tzw. ręczne sterowanie gospodarką , minister nie przywiązuje najmniejszej wagi do obowiązującego prawa. Zbliżamy się do doświadczeń na miarę PRL-u i Władimira Putina. Ministrem

Rusza wyścig o nasze pieniądze. Instytucje finansowe chcą zarządzać środkami z PPK

firmy i bezpieczeństwo pieniędzy pracowników – uważa Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający odpowiedzialny w Warcie za projekt PPK. Znaczenie może mieć też ocena doświadczenia firmy w efektywnym zarządzaniu aktywami przez okres kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat oraz doświadczenie we

Paradoks bogatego dłużnika, czyli dlaczego "dollar is king" i głosowałby na Joe Bidena?

, rentę menniczą z tytułu emisji pieniądza (marżę, wynikającą z oprocentowania aktywów i braku oprocentowania odpowiadających im pasywów w bilansie banku centralnego). Fed osiąga roczny zysk na poziomie ponad 20 mld dol., pieniądze te ostatecznie zasilają konto Departamentu Skarbu. Po drugie, wielki popyt

Przegląd informacji ze spółek

. Tauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej Tauron 30 czerwca 2019 r., podała spółka. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmie utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w

Trans Polonia miała 5,86 mln zł zysku netto, 15,43 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

wcześniej. "W 2018 roku skonsolidowane przychody grupy przekroczyły 240,1 mln zł (+6,5% r/r). Transport paliw wypracował 145,3 mln zł sprzedaży (+1,3% r/r), a segment przewozów płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych wzrósł o 12% i wyniósł 84,8 mln zł. Wśród

Bogaty jak Polak

lat stopniowo zmieniała się struktura majątku Polaków. Udział aktywów finansowych w całym majątku wzrósł z 34 proc. w 2001 r. do 43 proc. w 2011 r. kosztem aktywów niefinansowych, a więc domów, mieszkań czy ziemi. W 2000 r. aktywa finansowe Polaków dzieliły się na: płynne aktywa finansowe (60 proc

Holenderski broker DeGiro kosi konkurencję. Zaoferuje kupowanie akcji bez prowizji?

(dziś też to robi, ale śladowo) korzystała z aktywów klientów i wyciskała z tych aktywów dodatkowe prowizje. - Nie jesteśmy firmą asset management, tylko biurem maklerskim. Uwzględniona w regulaminie możliwość kredytowania aktywów ma ułatwić wykorzystywanie tzw. krótkiej

Zysk netto Pragma Inkaso wzrósł r/r do 3,24 mln zł w 2017 r.

Pragma Inkaso oceniamy jako bardzo dobrą. Aktywa są wysoce płynne, portfel wierzytelności rotuje w ciągu roku 5,5 -krotnie. Poziom zadłużenia finansowego spółki jest (jak na standardy branży faktoringowej i leasingowej) niski i wynosi 250% kapitału własnego przy dozwolonym przez kowenanty obligacyjne

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

" - czytamy dalej. Bank centralny ocenia też, że wysoki i rosnący udział depozytów, zwłaszcza gospodarstw domowych, i jednoczesne zmniejszenie finansowania hurtowego sprzyja stabilności finansowania banków i ograniczaniu ryzyka płynności. Poziom aktywów płynnych jest

Trans Polonia miała 12,02 mln zł zysku netto, 19,8 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 261,61 mln zł w 2019 r. wobec 240,12 mln zł rok wcześniej. "W ujęciu sprzedażowym, przychody segmentu paliwowego wyniosły 157,4 mln zł (+8,3% r/r), a obszaru logistyki płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych: 97,8 mln

Strata netto DM WDM to 13,29 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej

płynnych aktywów w majątku grupy (głównie posiadane instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu oraz środki pieniężne), które ponad 4-krotnie przewyższają łączną wartość zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania grupy" - czytamy w sprawozdaniu z działalności w 2014 r

Przegląd informacji ze spółek

opcji strategicznych wspierających rozwój spółki i grupy kapitałowej, podała spółka. Węgierski MOL podpisał umowy z Chevron Global Ventures i Chevron BTC Pipeline w sprawie przejęcia aktywów amerykańskiego koncernu w Azerbejdżanie, w tym zakupu 9,57% udziałów w złożu ropy

KPMG: 9 na 10 firm deklaruje wdrożenie PPK w minimalnej wersji

dla 60% badanych firm najważniejszym kryterium wyboru jest jej doświadczenie w zarządzaniu funduszami na polskim rynku. Dla 58% firm bardzo ważna pozostaje dodatkowo efektywność instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami, podano także. "Instytucje finansowe w sposób

Wartość kredytów w Millennium: +0,4% r/r na koniec IX, wskaźnik NPL nadal 4,6%

znaczną poprawę wskaźnika kredyty/depozyty dla Grupy z poziomu 89,7% we wrześniu 2015 roku do poziomu 84,9% we wrześniu 2016 r. W konsekwencji, udział płynnych papierów wartościowych (obligacje skarbowe i bony NBP) w aktywach Grupy wyraźnie wzrósł z 19,8% w zeszłym roku do 23,2% obecnie" - czytamy