płynny kurs walutowy w polsce

mapi, Reuters

Bank Światowy chwali Polskę za działania antykryzysowe

Bank Światowy chwali Polskę za działania antykryzysowe

?Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, którego gospodarka wzrosła w ostatnich trzech kwartałach. Było to możliwe dzięki silniejszym fundamentom gospodarki, płynnemu kursowi walutowemu oraz szybkiej odpowiedzi polskich władz na kryzys? - czytamy w najnowszym raporcie Banku Światowego dotyczącym 10 nowych postkomunistycznych krajów członkowskich UE.

Złoty dla zuchwałych. Jak rząd igra z polskim zadłużeniem

Rząd martwi się, że słaby złoty to obciążenie dla budżetu, a konkretnie dla naszego zadłużenia w walutach obcych. Tyle że niska wartość naszej waluty to efekt awanturniczej polityki całego PiS. A to ryzyko, za które inwestorzy każą sobie płacić.

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2020 r.

odchyleń o szerokości ?1 punktu procentowego. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

stabilną. "Ratingi odzwierciedlają wciąż mocne wyniki makroekonomiczne Polski, ramy w polityce fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz dobry poziom integracji z UE. Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE w zakresie wzrostu PKB w ostatniej dekadzie, zaś

Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy się z inflacji

Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy się z inflacji

właściwe. Zastanawialiśmy się też nad innymi działaniami. A wszystko po to, by obniżyć inflację do poziomu celu NBP w dłuższym horyzoncie czasu, czyli do 2,5 proc. Nie będzie także ostrej interwencji w sprawie wartości złotego. - Zastrzegamy sobie prawo do interwencji walutowej, o ile sytuacja na rynku

NBP: Średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym to 9,12 mld USD w IV

instrumentów pochodnych w Polsce". Bank centralny podał, że najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku walutowego pozostawały transakcje fx swap; średnie dzienne obroty netto tymi instrumentami w kwietniu 2016 r. wyniosły 5 958 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2013

Fitch oczekuje przyspieszenia wzrostu akcji kredytowej w Polsce do 7-8%

Warszawa, 09.12.2017 (ISBnews) - Polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, płynny i zyskowny, uważa Fitch Ratings. Agencja spodziewa się, że w najbliższych latach tempo wzrostu kredytów przyspieszy do 7-8%. "System bankowy jest dobrze

Moody's podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,4 pkt do 3,5%

inflacyjnym, regułach fiskalnych oraz płynnym kursie walutowym. Główne wyzwania kredytowe obejmują podwyższony wskaźnik długu publicznego, wysoki poziom zadłużenia zagranicznego, jak również krajowe ryzyka polityczne" - czytamy w raporcie. Na początku września br. Moody's

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

stabilną. "Ratingi odzwierciedlają wciąż mocne wyniki makroekonomiczne Polski, ramy w polityce fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz dobry poziom integracji z UE. Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE w zakresie wzrostu PKB w ostatniej dekadzie, zaś

S&P: PKB Polski spadnie o 2% w 2020 r., a następnie wzrośnie o 4,8% w 2021 r.

euro zaczną dochodzić do siebie w II połowie 2020 r., z silnym odbiciem w 2021 r. Po drugie, fundamenty makroekonomiczne Polski pozostają mocne: gospodarka jest zdywersyfikowana i konkurencyjna, lewarowanie zewnętrzne i publiczne stosunkowo niskie, a kurs walutowy płynny. Te silne bufory, wraz z

S&P podtrzymał ratingi Polski, perspektywa nadal stabilna

, podała agencja. Perspektywa ratingów została podtrzymana na poziomie stabilnym. "Wsparciem dla ratingów jest nasza ocena płynnego kursu walutowego Polski, niezależności Narodowego Banku Polskiego (NBP) i wiarygodnej polityki pieniężnej. Ograniczeniem ratingów jest nasz

NBP opublikował 'Założenia polityki pieniężnej na rok 2019', cel CPI utrzymany

. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym"

DBRS podtrzymał ratingi długoterminowe Polski z perspektywą negatywną

stabilną. "Rating A odzwierciedla mocne wyniki makroekonomiczne Polski oraz fakt, że należy ona do czołówki UE pod względem tempa wzrostu. Silne strony dla ocen kredytowych Polski to m.in. ramy polityki fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz integracja z UE

Chrzanowski: Płynny kurs złotego to bufor, który może nas oddzielić od kryzysu

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Dywergencja w polityce pieniężnej USA i strefy euro może doprowadzić do tzw. wojen walutowych i globalnego kryzysu walutowego, ale atutem Polski jest posiadanie własnej waluty, która wzmacnia odporność naszej gospodarki, a płynny kurs złotego

DBRS podtrzymał ratingi długoterm. Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

stabilną. "Rating A odzwierciedla mocne wyniki makroekonomiczne Polski, ramy w polityce fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz integrację z UE. Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE w zakresie wzrostu PKB, zakończyła procedurę nadmiernego deficytu na rok

Projekt założeń polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2019 r.

symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ?1 punkt procentowy. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego

MFW: Polska korzysta z bardzo mocnych fundamentów, wzrost PKB pozostaje silny

niemal zrównoważony, podczas gdy wzrósł poziom rezerw walutowych. System bankowy jest płynny i dobrze dokapitalizowany. Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne i polityki gospodarczej, Polska pozytywnie wypada na tle krajów sąsiednich" - powiedział Furusawa, cytowany w komunikacie

Przegląd prasy

wciąż są wysokie, co pozwala znacznie taniej niż w przeszłości obsługiwać dług publiczny --Glapiński: Kurs złotego jest stabilny i nie generuje problemów ani dla polskich eksporterów, ani dla polskich importerów --Glapiński: Płynny kurs walutowy

Rynki czekają na przemówienia szefów banków centralnych w Jackson Hole

z euro, poruszając się w jego trakcie w ramach dość wąskich widełek. Nie mają one specjalnego znaczenia dla kształtowania się kursu złotego, zwłaszcza w krótkim terminie, jednak w kontekście minionego tygodnia warto wspomnieć o danych makroekonomicznych z Polski. Istotne odczyty opisujące sytuację w

Walutowy superczwartek. Superokazja do spekulacji

Walutowy superczwartek. Superokazja do spekulacji

spadki na rynkach akcji . Najdłużej będziemy czekać na wieści z Wysp Brytyjskich. Wstępne sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych zostaną ogłoszone ok. godz. 23. O tej porze rynek walutowy w Europie zamiera, jest niepłynny, co oznacza, że jest mała liczba inwestorów, co sprzyja nieprzewidzianym ruchom

Czy MF i NBP dogadały się i sterują kursem złotego?

W ubiegłym tygodniu, gdy kurs złotego spadł do poziomu około 4,2 za euro, na rynku walutowym pojawił się Bank Gospodarstwa Krajowego, sprzedając euro. W kwietniu natomiast, gdy polska waluta biła rekordy siły, NBP dokonał zakupu walut na rynku, osłabiając kurs złotego, który

Hausner: Podwyżki stóp przy wysokim deficycie i długu w 2011 roku

Polska wprowadziła płynny kurs walutowy w 2000 roku.

W reakcji na obniżkę ratingu przez S&P złoty może osłabić się do 4,6 za euro

(cięcie do BBB+ z A- i obniżka perspektywy ratingu do negatywnej, co oznacza szanse na dalsze cięcia w średnim terminie). Informacja ta doprowadziła do silnego wzrostu kursu EURPLN z okolic 4,41 aż do 4,49. Ruch ten dokonał się już przy mniej płynnym rynku przed godziną 18.00 w

MFW: Polska chce przedłużyć linię kredytową, ale w mniejszej wysokości

nadal korzysta ze swoich mocnych czynników fundamentalnych i polityki. Płynny kurs walutowy, wiarygodna polityka celu inflacyjnego, solidna polityka fiskalna oraz efektywny nadzór finansowy przyczyniły się do pokonania bez szwanku serii turbulencji rynkowych" - podsumował dyrektor Funduszu

Budżet nie dostanie pieniędzy od NBP. Przez kurs złotego bank centralny zaliczył stratę

na łamach Obserwatora Finansowego Katarzyna Zajdel-Kurowska, członek zarządu NBP. Wynik banku centralnego zależy z jednej strony od kosztów prowadzenia polityki pieniężnej i działalności emisyjnej, a z drugiej - od wyniku inwestowania rezerw walutowych państwa. Polska ma rezerwy ulokowane w wielu

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Spadek zyskowności polskiego sektora bankowego mierzonej wskaźnikami ROA i ROE będzie kontynuowany w nadchodzących kwartałach, prognozuje Narodowy Bank Polski (NBP). NBP ocenia, że cały system finansowy funkcjonuje stabilnie, choć natężenie

RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt proc. w założeniach polityki pieniężnej na 2018

operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym" - czytamy dalej. Od 2004 r. przeciętny poziom inflacji w

Apogeum słabości złoty osiągnął w okresie świątecznym

akurat to nie ta najbardziej płynna para walutowa świata była obiektem spekulacji. Raczej wiele się na niej do końca roku nie zmieni, aczkolwiek z analizy technicznej wynika, że droga do poziomu 1,20 może być otwarta. Ze względu na zupełne inne momenty, w których znajdują się polityki pieniężne EBC i Fed

Złoty coraz mocniejszy, euro stabilne w relacji do dolara

. "Na parze walutowej EUR/USD spadki wytraciły impet, a inwestorzy oczekują z niecierpliwością danych z rynku pracy w USA. Do tej pory kurs był mało czuły na dane ekonomiczne. W tej parze za spadki odpowiedzialne jest głównie euro, które reaguje na doniesienia z Grecji. Dolar zaczyna natomiast

Łotwa kandyduje do strefy euro. Wniosek podpisany

nieruchomości. Banki przykręciły wtedy kurek z kredytami, a gospodarka zaczęła się kurczyć. W 2009 roku PKB Łotwy spadł aż o... 17,7 proc.! Jednym z powodów tak głębokiej recesji był zdaniem ekonomistów brak płynnego kursu walutowego. W czasie kryzysu na Łotwie wielokrotnie pojawiały się plotki o możliwości

Dudek: Nie będzie 13. i 14. emerytury [WYWIAD]

specyfiki kraju. Te efekty są niższe w gospodarkach otwartych, z płynnym kursem walutowym, ograniczeniami podażowymi czy też niską jakością projektów publicznych. Do tego można dodać też takie warunki, jak m.in. zaufanie do państwa, stabilność polityczną, przewidywalność przyszłej polityki gospodarczej

Złoty ciągle bardzo mocny. Minister Szczurek uspokaja przedsiębiorców

kursowego. Gdy złoty staje się mocniejszy, oznacza to, że dla zagranicznych kontrahentów polskie towary stają się droższe i mogą szukać innych dostawców. Motory wzrostu niezagrożone - Polskie firmy nie od dziś funkcjonują w systemie kursu płynnego. Są za

Złoty został trafiony rykoszetem przez tonącego rubla

. Wydźwięk samego komunikatu był dość optymistyczny, otwierając furtkę dla zacieśnienia polityki pieniężnej. Rynek walutowy początkowo dość neutralnie przyjął informacje płynące z Fed i EUR/USD lekko zyskiwał na wartości, jednak w czasie konferencji prasowej z Janet Yellen kurs mocno zanurkował

Euro - jedyna słuszna droga dla Łotwy

koszykiem innych walut. Od 2005 roku kurs łata był związany z euro i mógł się wahać o 1 proc. w górę i w dół od ustalonego poziomu. Łotwa poprzez wprowadzenie euro niewiele więc traci. I tak od lat nie ma płynnego kursu walutowego, czyli narzędzia, które np. polską gospodarkę

Ropa naftowa drożeje. Ale w Polsce ceny paliw spadają

kursu NBP 1 dol. kosztował już tylko 3,73 zł. To głównie efekt osłabienia amerykańskiego pieniądza na światowym rynku walutowym. Ale zagraniczni inwestorzy zaczęli też wyżej cenić naszą walutę po ogłoszeniu, że w pierwszym kwartale 2017 r. polska gospodarka wzrosła o 4 proc. Nafciarze dla Władimira

Czy euro się opłaca w czasie kryzysu?

. Co teraz Słowacja może zrobić, by zachować konkurencyjność? - Przy płynnym kursie walutowym naturalnym mechanizmem łagodzącym spowolnienie gospodarcze jest osłabianie się waluty. Spadają wtedy płace wyrażone w dolarach czy euro, a więc rośnie konkurencyjność cenowa. Przy

Agencja Standard & Poor's potwierdza rating Polski

;. Standard & Poor's spodziewa się, że rządowi uda się sprowadzić deficyt poniżej 3 proc. PKB w 2013 r. Zdaniem agencji płynny kurs walutowy umożliwia polskiej gospodarce dostosowywać się do wstrząsów z zewnątrz. Agencja spodziewa się także, że Polska przedłuży dostęp do elastycznej linii kredytowej (FCL) w

Brexit. Niestraszny przedsiębiorcom. Kurs funta i euro wpłyną na eksport?

muszę przyznać, że najnowszy, opublikowany wczoraj o godz. 23 czasu polskiego wynik, wskazujący na pozostanie Wielkiej Brytanii w UE, był dla mnie zaskakujący - mówi Jakub Łozowski, prezes Modecom. Łozowski przyznaje, że w godzinach porannych na rynku walutowym nastąpiło

Spekulanci - czarny sen banków centralnych

Prawdopodobnie najsłynniejszą akcją spekulantów był atak na brytyjskiego funta przypuszczony 16 września 1992 r., w "czarną środę". Waluta brytyjska znajdowała się wówczas w Europejskim Mechanizmie Walutowym (ERM) - przedsionku euro, a jej kurs był sztywny wobec

Rzońca: RPP otworzyła wrota do finansowania budżetu przez NBP. To podeptanie konstytucyjnego zakazu

polityki makroekonomicznej, w szczególności – reguły fiskalne, płynny kurs walutowy i konwencjonalne podejście do polityki pieniężnej. Te reguły zapewniły nam niezwykłą stabilność wzrostu przez 30 lat. Przeszliśmy suchą nogą przez światowy kryzys finansowy i kryzys zadłużeniowy na peryferiach strefy

Kto kręci kursem złotego?

rezerwy walutowe stopniały z 80 mld dol. do zaledwie 35 mld dol. Mimo to inwestorzy nadal uciekali z Brazylii i kurs reala leciał w dół. Skończyło się uwolnieniem sztywnego kursu i dewaluacją reala. W ostatnich dniach dilerzy walutowi donosili o aktywności na rynku walutowym

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej dzięki wzrostowi PKB

. Gospodarka Polski zyskuje dzięki systemowi płynnego kursu walutowego oraz lokalnemu rynkowi kapitałowemu, który zapewnia rządowi dostęp do źródeł finansowania w walucie krajowej o długich terminach zapadalności, podkreśla agencja. "Oczekujemy, że wzrost realnego PKB w Polsce

MFW: Poczekajcie z euro aż sytuacja wróci do normy

równowagi (gospodarki) wydaje się utrzymanie w tym momencie niezależności polityki monetarnej oraz płynnego kursu wymiany - czytamy w dokumentach MFW oceniających tegoroczną współpracę pomiędzy Polską a Funduszem. Zdaniem MFW, Polska powinna wstrzymać się z przyjmowaniem wspólnej

ERM2 w tym roku? Ekonomiści: Możliwe, ale po co

: jest to jakiś pomysł, ale lepiej później - Oczywiście jest to możliwe i byłoby możliwe nawet w tej chwili, abstrahując od negocjacji. Aby przystąpić do ERM2 nie trzeba spełniać żadnych wymogów, trzeba tylko zadeklarować obronę kursu walutowego, co da się zrobić, ponieważ

Kiedy Polska stanie się jednym z 20 najbogatszych państw świata?

, Szwajcaria czy Arabia Saudyjska. Choć różnice między krajami są płynne, bo wielkość ich gospodarek, liczona w dolarach czy euro, zależy także od kursów walutowych. Polska ma jednak przewagę nad innymi - w sumie 120 mld euro, czyli około 500 mld zł, które otrzymamy z Unii w nowym

Moody's potwierdza rating Polski - poziom A2, perspektywa stabilna

powyżej 57 procent Produktu Krajowego Brutto (PKB) w latach 2012-13" - podał Moody's. Rating Polski wspiera wreszcie również dostępność do dwóch istotnych zabezpieczeń, jakimi są w pełni płynny kurs walutowy oraz elastyczna linia kredytowa MFW, które mogą złagodzić

Europa zastanawia się jak ratować euro

Na światowych giełdach walutowych napięcie sięgnęło wczoraj zenitu. W piątek nad ranem naszego czasu wartość euro po raz drugi w ciągu doby spadła do 1,25 dolara. Kurs europejskiej waluty osiągnął poziom widziany w ostatnich trzech latach tylko dwa razy - i to dwa razy na

Przegląd prasy

--Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,36% próbek paliw płynnych w 2016 r. --Akcjonariusze JHM Development zdecydują 15 V o niewypłacaniu dywidendy --Kurs akcji Griffin Premium RE nie zmienił się w debiucie na rynku głównym GPW

Przegląd prasy

--Chrzanowski: Płynny kurs złotego to bufor, który może nas oddzielić od kryzysu --Deflacja CPI wyhamowała do 0,5% r/r w grudniu wg analityków --Sprzedaż węgla kamiennego wzrosła r/r do 6,67 mln ton w listopadzie ub. r. --Premiera

Haitong Bank podniósł rekomendacje dla 4 banków, podtrzymał dla 5 kolejnych

;. "Haitong Bank w raporcie z 23 listopada podnosi rekomendację dla Banku Pekao do ' kupuj' z 'neutralnie' i podwyższa cenę docelową akcji do 130 zł ze 125 zł. Podwyższenie rekomendacji jest efektem ostatniego spadku kursu akcji Banku Pekao" - czytamy w komunikacie

Gurria: To, że Polska była przykładem sukcesu, może uśpić czujność

gospodarczy. Dlaczego? - Zrobiliście reformy w przeszłości, a w czasie kryzysu prowadziliście rozsądną politykę makroekonomiczną. Wasze banki nie inwestowały w szkodliwe instrumenty finansowe. Macie płynny kurs walutowy i dopływ funduszy unijnych. Jednak

Poniedziałek, zamknięcie: WIG20 kończy sesję z tarczą

największych i najbardziej płynnych spółek solidny 2,6-proc. wzrost zanotował Kernel, o 2,5 proc. urosły walory Citi Handlowego, a 2,1 proc. zyskał CEZ. Z drugiej strony o 1,8 proc. potaniały akcje PGNiG, a 1,3 proc. straciły akcje TVN. Na rynku walutowym złoty lekko się osłabił

Ministerstwo Finansów walczy z długiem. Złoty w formie, indeksy w odwrocie

Godz. 17:50 [Koniec relacji] Polska waluta ma za sobą całkiem udany dzień. Kurs euro utrzymał się poniżej poziomu 4,50 zł, a cena dolara spadła do 3,44 zł. Złoty trzyma formę dzięki zakupom inwestorów zagranicznych, którzy liczą się z pojawieniem BGK

Kiedy i po ile euro? To poufne informacje

. Polska ma w pełni płynny kurs walutowy, nie wiem, jaki kurs będzie za tydzień, a co dopiero za trzy miesiące. Bez tej prognozy cała mapa drogowa się wywraca. Skoro nie wiemy, czy rynki się ustabilizują za pół roku, czy za rok. - Nie. To znaczy tylko

BZ WBK bierze Kredyt Bank. Złoty pręży muskuły

BZ WBK. Kurs akcji Kredyt Banku powinien rosnąć" - powiedział agencji Reuters makler BM DnB Nord, Mirosław Saj. W wyniku fuzji powstanie trzeci bank w Polsce pod względem depozytów, kredytów, posiadający prawie 900 oddziałów w Polsce i 3,5 miliona klientów

Jaki będzie kurs złotego? Analitycy mają rozbieżne opinie

płynących do Polski na prywatyzację umacnia złotego, ogranicza to dług publiczny, a to dodatkowo powinno wzmocnić złotego - tłumaczy Jakub Borowski, główny ekonomista Invest Banku. - Do tego rząd może sam umacniać kurs złotego, wymieniając swoje środki walutowe na rynku a nie w NBP. Albo tylko o tym

Poranny komentarz rynkowy XTB - dane z Niemiec kluczowe dla rynków

dewaluacji jako narzędzia poprawiającego konkurencyjność, ociera się o hipokryzję. Rządy bowiem zawsze mogą argumentować, iż ich polityka nakierowana jest na cele wewnętrzne, a kurs walutowy jest płynny, więc determinują go rynki. Przekaz ten pomija fakt, iż ekspansywna polityka monetarna w naturalny sposób

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Polski system finansowy jest stabilny, a charakter i natężenie zagrożeń dla ciągłości świadczenia przez niego usług finansowych nie zmieniły się istotnie w ciągu ostatniego półrocza, wynika z "Raportu o stabilności systemu finansowego

Skąd Europa weźmie bilion dolarów na ratowanie euro

. W ostatni poniedziałek, gdy Komisja Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosiły, że dla ratowania gospodarek strefy euro są gotowe wyłożyć niemal bilion dolarów, na finansowych rynkach zapanowała euforia. Po pięciu dniach nastroje są już minorowe. - Inwestorzy

Złoty mocno w dół. Euro po 4, zł. Winne Węgry?

przede wszystkim kurs euro-dolara znów spadł poniżej poziomu 1,30, nie wiadomo gdzie teraz szukać wsparcia - powiedział dealer walutowy w jednym z warszawskich banków. Giełdy w Europie traciły 1,6 proc. (CAC40), 1,13 proc. (DAX) i 0,66 proc. (FTSE). Niechlubnym liderem spadków

Pytlarczyk: Nie prześlizgniemy się przez kryzys

kryzysoodporna? - Do pewnego stopnia możemy być zadowoleni, w jaki sposób polska gospodarka daje sobie radę w kryzysie. Mamy płynny kurs walutowy, stosunkowo niskie zadłużenie zarówno publiczne, jak i prywatne. Ale spowolnienie wzrostu w Polsce jest nieuniknione. Naszego wzrostu

Unio, pomóż swojej ścianie wschodniej

nie tylko światowy kryzys gospodarczy. Wiele krajów (Ukraina, Węgry, Polska) cierpi także z powodu spadku kursów ich walut wobec euro czy franka szwajcarskiego. To może pociągnąć za sobą poważne kłopoty banków. Jeśli mieszkańcy Europy Środkowej nie będą w stanie spłacać kredytów w euro czy frankach

Europa bez pracy. 25 milionów osób na bezrobociu

. Z artykułu w "FT" wynika, że Polska swój sukces zawdzięcza m.in. ciężkiej pracy Polaków. Choć nie tylko - kluczową rolę odgrywa też duży rynek wewnętrzny, stosunkowo niskie uzależnienie gospodarki od eksportu, płynny kurs walutowy, napływ funduszy unijnych czy wreszcie rozsądna polityka

Akcyzowy as w rękawie ministra finansów

;uwzględniając sytuację gospodarczą państwa". Na przełomie września i października będzie już z grubsza znany stan budżetu państwa w tym roku. W tym także czasie będzie znany kurs euro do złotego, służący do ustalenia, czy w przyszłym roku stawki akcyzy w Polsce będą zgodne z

EBC rozczarował. Optymizm ulotnił się z rynków

nie ma obecnie przesłanek do jakichkolwiek akcji ratingowych - poinformował PAP dyrektor działu finansów publicznych w agencji ratingowej Fitch Matteo Napolitano. - Wewnętrzna siła gospodarki (w tym płynny kurs walutowy, stosunkowo zamknięta gospodarka, elastyczna linia

Kryzys nie omija naszego regionu. Polska daje radę

regionu. W I kw. sięgnął 3,8 proc. (to dane wyrównane sezonowo, dane surowe dały wzrost o 3,5 proc.). Pomógł płynny kurs walutowy. Dzięki osłabieniu złotego polski eksport jest bardziej konkurencyjny. Atutem Polski jest też duży rynek wewnętrzny. Czechy

Jacek Rostowski: Dług nie przebije 55 proc. PKB

. PKB. - Pomimo obserwowanego ostatnio osłabienia złotego ryzyko przekroczenia 55 proc. jest znikome - stwierdził min. Radziwiłł. Zdaniem ministra Jacka Rostowskiego nie ma w tej chwili powodu, by interweniować na rynku walutowym. - Mamy normalny płynny kurs złotego. Gdyby na

Od Nowego Roku 5 zł za litr benzyny?

. za baryłkę - pierwszy raz od dwóch lat. Nałożyły się na to zawirowania na rynkach walutowych, które osłabiły kurs złotego do dolara - głównej waluty w światowych rozliczeniach w branży naftowej. Od końca listopada ceny popularnych paliw - benzyny 95 i oleju napędowego

Kto uratuje europejską walutę przed katastrofą

ile rządy są zdeterminowane w szukaniu oszczędności w budżetach. W tym czasie euro będzie tracić - dodaje. Dlaczego cierpi na tym Polska? - Wśród walut środkowoeuropejskich złoty traci najbardziej i najszybciej, bo w tym regionie jest najbardziej płynną walutą. Spodziewam

Szwajcaria to cały czas pewna firma

) utworzył fundusz, w którym UBS umieści niepłynne aktywa o wartości 20 mld euro. W ciągu 2008 r. SNB znacznie nasilił dostarczanie płynności. Tę samą politykę realizuje w 2009 r. Ostatnio powzięto też energiczne kroki, by przeciwdziałać nieustannemu wzmacnianiu się franka wobec

Tajemnice powodzenia polskich obligacji

walucie. Nie zależy od nich ani poziom stóp procentowych, ani kurs walutowy. Pod tym względem Polska ma ogromną przewagę nad Hiszpanią czy Włochami. Dlatego jesteśmy lepiej traktowani przez inwestorów. Uznają nas jak tzw. bezpieczną przystań w Europie, tak samo jak pozostającą poza strefą euro Danię czy

Jak się ma kryzys - mówią: Orłowski, Rybiński, Morawiecki, Petru, Kawalec

ryzyko, że kryzys w gospodarce niemieckiej będzie jeszcze miał swoje drugie dno. To, co będzie w Polsce, zależy przede wszystkim od sytuacji w gospodarce niemieckiej i od kursu walutowego. Osłabienie złotego było dotąd istotnym czynnikiem łagodzącym wpływ światowego kryzysu na naszą gospodarkę. Ostatnie

"Codziennie mam darmowy lunch". Prywatne finanse pewnego bankowca

Artur Włodarski: Ile masz kont? Alex: Prawie w każdym banku w Polsce. A rachunków? - Po kilka na konto: bieżący, oszczędzający, superoszczędzający. No i wszystkie możliwe walutowe - franki, funty

Piątka na kryzys: Trzeba było dać upaść Grecji

złotego będą natomiast pozytywnie wpływać na nasz wzrost. PKB może wzrosnąć o 2-2,5 proc. Naszym atutem pozostanie płynny kurs walutowy i zróżnicowana gospodarka. Jesteśmy też krajem stosunkowo nisko zadłużonym - tu nie zgadzam się z prof. Rybińskim. Jesteśmy i będziemy korzystnym miejscem lokowania

Hausner: Mogę wpaść w irytację, ale nie w depresję

wzrostowi PKB, a jednocześnie nie doprowadzić do wzrostu inflacji. Pole manewru jest ograniczone, kurs walutowy nie zależy od nas - choć dobrze, że mamy bufor w postaci płynnego kursu. Za słaby złoty będzie uderzał w koszty obsługi długu, za mocny - w eksporterów. Nie jest tak, że mamy katastrofalną

Słownik pojęć finansowych

oferują inwestorom wręcz pełną lub częściową gwarancję zainwestowanego kapitału. Zysk w przypadku struktur uzależniony jest od określonej strategii, opartej na jednym lub większej ilości tzw. instrumentów bazowych. Tymi natomiast mogą być np. akcje, obligacje, kursy walutowe, towary, surowce czy miary

Piątka na kryzys: Rządzą pozytywiści, przydałby się romantyk

gospodarczej: płynny kurs walutowy, fundusze unijne i fakt, że kryzys na świecie wybuchł, zanim w polskiej gospodarce narosły nierównowagi. Pierwsze dwa czynniki są oczywiste i wielokrotnie omawiane. Skupię się na trzecim. W ostatnich latach przed wybuchem światowego kryzysu finansowego w Polsce bardzo szybko

Doradcy finansowi pod lupą

odkładanie pieniędzy, żeby móc w takim wypadku spłacać raty z zaskórniaków. - Ważne jest, żeby rata nas nie zarzynała, żebyśmy mieli płynność, czyli poduszkę finansową. Nie sugeruję, że państwo stracą pracę, ale jakaś choroba, odpukać, czy wzrost kursu waluty... Powinni mieć państwo rezerwę gotówki, żeby po

Giełdy pod napięciem, spadają ceny akcji i złotego. W USA ten tydzień był najgorszy od 2008 roku

. punktów. Na koniec notowań spadek wynosił już niemal 1 proc. Spadki pogłębiły też główne indeksy Europy Zachodniej. Po godzinie 17ej francuski indeks CAC40 był 1,53 proc. na minusie, a niemiecki DAX niemal 1,2 proc. Podobnie jest z notowaniami złotego. W nocy na niepłynnym rynku kurs euro

Gospodarka po ataku na USA: oby było tylko źle Gospodarka po ataku na USA: oby było tylko źle

być odpowiedzią na wzrost popytu na gotówkę. W sytuacjach kryzysowych ludzie zawsze przerzucają się na bardziej płynne i pewne aktywa. Wycofują depozyty, kupują złoto, obligacje państwowe i częściej trzymają w domu gotówkę. Brak pieniądza odczuwają też firmy zaangażowane w operacje giełdowe, które