płynność obrotu

Letus Capital planuje przeniesienie z NewConnect na rynek główny GPW

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Letus Capital rozpoczął działania mające na celu przeniesienie notowań akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW, podała spółka. Odpowiednie projekty uchwał zostaną wprowadzone na najbliższe walne

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding 

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding w związku z możliwością niezrealizowania zobowiązania dotyczącego wskaźników wypłacalności i płynności oraz pozycji kapitałowej Idea Banku, podał Getin

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

całkowitego obrotu w 2019 r. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy. Nie trzeba mieć wkładu własnego, a okres spłaty wynosi do 6 lat. Pożyczki płynnościowe uruchomiono w kwietniu, ale później nabory

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

pełne i nie ukazują całego obrazu sytuacji gospodarczej i finansowej spółki oraz jej płynności. Do czasu przekazania pełnej i rzetelnej informacji w powyższym zakresie przez Krezus SA, obrót akcjami spółki jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów"

Onico złożyło wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

zaburzoną płynność finansową, ale w oparciu o posiadane koncesje oraz spółki zależne z grupy Onico, tj. koncesję OPC na obrót w kraju paliwami ciekłymi, a także koncesje MPC na magazynowanie paliw ciekłych i przeładunek paliw ciekłych (LPG) oraz WPC na wytwarzanie paliw ciekłych (LPG) na terenie morskiego

OT Logistics: Decyzja GPW dot. obligacji serii H nie oznacza konieczności wykupu

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Decyzja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), według której nie jest obecnie możliwe pozytywne rozpoznanie wniosku OT Logistics o wprowadzenie obligacji serii H spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW

Koronawirus: Ponad 90 mln zł dla 2400 firm z branży turystycznej

Koronawirus: Ponad 90 mln zł dla 2400 firm z branży turystycznej

firmy, które w czasie epidemii odnotowały spadek obrotów o co najmniej 50 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednorazowa dotacja dla poszczególnych przedsiębiorstw wyniesie od 23,5 tys. zł do 164,7 tys. zł. - Wiele firm branży turystycznej utraciło płynność finansową podczas epidemii koronawirusa. Z

PMR Restrukturyzacje: Transport, turystyka, meble najszybciej stracą płynność

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Wydłużający się "lockdown" powoduje, że wśród sektorów najbardziej narażonych na utratę płynności są transport, turystyka i przemysł meblowy, łącznie zatrudniające w Polsce ponad 1,5 mln osób. Wiele z tych miejsc pracy może uratować

Redan oczekuje negatywnego wpływu na płynność finansową grupy wz. koronawirusem

ze względu na sytuację ze znacznie obniżonymi przychodami (skala spadku obrotów nie jest możliwa obecnie do oszacowania)" - czytamy także. Zdaniem spółki, sytuacja bieżąca będzie mieć istotny negatywny wpływ na płynność finansową grupy Redan oraz będzie docelowo

Unimot odwleka część inwestycji związanych ze stacjami Avia

. Jak wyjaśnił prezes, każde otwarcie nowej stacji wiąże się z inwestycją w rebranding czy sklep, a w dobie kryzysu spółka przede wszystkim dba o gotówkę i płynność finansową. "Firmy upadają nie z powodu braku zysków, ale przez brak płynności finansowej. Dlatego staramy

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 18,4% r/r do 62,6 mld zł w I kw.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) osiągnęły obroty o wartości 62,6 mld zł w I kwartale br., co oznacza wzrost o 18,4% w skali roku, podał PZF. Z usług firm faktoringowych korzysta w Polsce obecnie 15,9 tys. przedsiębiorstw

Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Mo-Bruk złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 1 249 092 akcji serii B oraz w związku z publiczną sprzedażą do 1 756 442 akcji zwykłych na

Photon Energy złożył prospekt w AFM w zw. z planem przejścia na rynki główne

. Photon Energy zamierza także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Zmianie rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji. "Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, opartej na

Komisja Europejska zgodziła się, aby duże polskie firmy dostały pożyczki

Komisja Europejska zgodziła się, aby duże polskie firmy dostały pożyczki

- 2,2 mld euro programu pożyczek subsydiowanych przez Polskę umożliwi jej dalsze wspieranie firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Pomoże to przedsiębiorstwom zaspokoić ich bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować działalność, rozpocząć inwestycje i utrzymać zatrudnienie w trakcie

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do tzw. tarczy antykryzysowej

-CoV-2. oraz Funduszu Płynności, którego celem miałoby być wsparcie utrzymania płynności przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Pakiet ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową zakłada zwolnienie małych przedsiębiorców z odprowadzania składek ZUS przez

Carbon Studio rozpoczyna proces przeniesienia notowań na główny rynek GPW

[...] podjął uchwałę o rozpoczęciu działań mających na celu przeniesienie notowań akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW. Odpowiednie projekty uchwał zostaną wprowadzone na najbliższe walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie

MFPR: Średnie firmy mogą składać wnioski o dotacje od połowy czerwca

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Średnie firmy, które zanotowały spadek obrotów o co najmniej 30% mogą od połowy czerwca składać wnioski o dotacje na kapitał obrotowy, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Budżet programu stanowi

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

. Realna wartość zaangażowania kapitałowego inwestora będzie przy tym uzależniona od bieżącej płynności oraz wyceny akcji spółki w obrocie giełdowym. Proces inwestycji realizowany byłby w etapach, w ramach serii transakcji, w oczekiwanym horyzoncie czasowym przypadającym na okres min. 3 lat" - czytamy

Obligacje KGHM o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały na Catalyst

wyemitować obligacje i na rynek alternatywny nie wchodzić, ale chcieliśmy wejść na rynek Catalyst, bo daje to większą płynność obligacjom, a ta jest zaletą dla inwestorów" - dodała. Obligacje korporacyjne są od dziś notowane na rynku Catalyst w Alternatywnym Systemie Obrotu

Enea Operator ograniczy wydatki o ok. 100-150 mln zł w 2020 r.

inwestycyjne już dawno przekroczyły 1 mld zł w skali roku i rosną. Aczkolwiek w 2020 r. nieznacznie redukuje się plany inwestycyjne, od kilku do 10%, żeby zachować płynność finansową. My ograniczamy wydatki, ograniczamy zbędne zakupy, ograniczamy nawet wydatki na szkolenia. Nasze oszczędności wyniosą 100-150

PKN Orlen zaangażuje się w restrukturyzację Ruchu

będzie w stanie zwiększyć obroty, co doprowadzi do odbudowy płynności spółki oraz poprawy jej ogólnej sytuacji finansowej. To z kolei umożliwi bieżące regulowanie zobowiązań wobec wydawców wynikających z ustaleń podjętych w ramach przyspieszonego postępowania układowego. "

PKN Orlen zaangażuje się w restrukturyzację Ruchu

będzie w stanie odbudować płynność. To z kolei umożliwi bieżące regulowanie zobowiązań wobec wydawców wynikających z ustaleń podjętych w ramach przyspieszonego postępowania układowego" - poinformowało ISBnews źródło. PKN Orlen będzie wspierał Ruch w restrukturyzacji w

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

zagrożenie dla sfery realnej gospodarki zarząd NBP, na podstawie obowiązujących regulacji, podjął decyzję o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów" - czytamy w komunikacie. NBP wprowadza operacje zasilające banki w płynność, tzw. operacje repo. "

Goldman Sachs został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

, zagranicznych akcji, czy indeksów giełd zagranicznych. O płynność i wycenę instrumentów na tym rynku dbają animatorzy obrotu, czyli uznane instytucje finansowe, ułatwiając inwestorom zawarcie transakcji" - powiedział Borowski. Zdaniem dyrektora zarządzającego w dziale

BIG InfoMonitor: Zatory płatnicze dotknęły 50% firm w III kw. br

. "Opóźnione rozliczenia pochłaniają czas, energię i pieniądze. Brak płatności przekłada się na problemy z płynnością finansową, a w zamian za płynność trzeba oddać pokaźną część zysków, albo na dodatkowe finansowanie, albo np. na usługi faktoringowe. Jeśli skala opóźnień jest duża, to trudno w

MF: Aby otrzymać wsparcie z tarczy finansowej, należy złożyć deklarację VAT

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Informacja o obrotach przedsiębiorstwa, pochodząca z deklaracji VAT jest niezbędna do otrzymania finansowania w ramach tzw. tarczy finansowej, przypomina Ministerstwo Finansów (MF). "Informacja o obrotach

Senat przyjął kilkadziesiąt poprawek do tarczy, dziś rozpatrzy je Sejm

). Senat chce ponadto zwolnienia ze składek ZUS mikro, małych i średnich przedsiębiorców za okres od 1 kwietnia do 31 maja br. (w pakiecie rządowym, zaakceptowanym przez Sejm zwolnienie to miało dotyczyć mikroprzedsiębiorców - zatrudniających do 9 osób). W razie utraty płynności

KNF wydłużyła terminy zobowiązania BNP Paribas do zwiekszenia płynności BNP BGŻ

zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wzięła w szczególności pod uwagę złożone przez inwestora zobowiązania w zakresie m.in. zwiększenia płynności akcji BGŻ. Zobowiązanie zakładało zwiększenie liczby akcji połączonego banku w wolnym obrocie do co

Morawiecki: Subwencje w ramach tarczy finansowej zaczną płynąć za 2-3 tygodnie

brakującą płynność na rynku i kompensować ją jak najszybciej" - dodał premier. Podkreślił, że "nasze rozwiązania są bardzo proste" i zapewniają szybkie dotarcie środków do firm. Środki te będą przeznaczone dla firm, w których obroty spadły

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

wydatkowej. "Zmniejszony obrót gospodarczy z powodu koronawirusa ujemnie wpłynie na dynamikę PKB, zmniejszając również wpływy do sektora finansów publicznych. Wobec szybko zmieniającej się sytuacji, szacowanie potencjalnych gospodarczych skutków epidemii koronawirusa jest

GPW planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych

wartość depozytu zabezpieczającego mogą stanowić zachętę dla inwestorów do większej aktywności. Zmiana ta ułatwi również aktywne wspieranie płynności przez animatorów rynku, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa obrotu" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie

TGE: Wolumen obrotu na europejskim RDB SIDC przekroczył 1 TWh

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Łączny wolumen obrotu na europejskim Rynku Dnia Bieżącego SIDC prowadzonym w modelu XBID po raz pierwszy w historii tego rynku przekroczył 1 TWh, podała Towarowa Giełda Energii (TGE). "Przez pierwsze siedem

IDM zwróciła się do zarządu GPW o pilne skrócenie sesji giełdowej 

wniosek o zmianę godzin sesji został przekazany do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 26 lutego 2020 r., przypomniano. "W ocenie IDM skrócenie godzin trwania sesji przynosi istotne korzyści dla rynku, takie jak poprawa płynności oraz obniżenie kosztów

ZPPHiU proponuje 8% od obrotu jako całkowitą opłatę dla wynajmujących

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) jako postuluje wprowadzenie zobowiązania najemców do uiszczania opłaty wynoszącej 8% od obrotu jako całkowitą opłatę dla wynajmujących (OCR) do momentu osiągnięcia 90% przychodów z 2019 r

EFL: 82,5% firm z sektora HoReCa obawia się trudności w regulowaniu zobowiązań

% prognozuje wzrost sprzedaży Płynność finansowa: 82,5% przedsiębiorców prognozuje pogorszenie płynności finansowej; 3% prognozuje lepszą płynność finansową Finansowanie zewnętrzne: 23,8% przedsiębiorców prognozuje mniejsze zapotrzebowanie na

Skarbiec TFI: Większa liczba inwestorów indywidual. na GPW szansą dla IKE i IKZE

rachunków. Są to najwyższe wielkości od roku 2010, kiedy mieliśmy do czynienia z ostatnią dużą prywatyzacją - wówczas na giełdzie debiutowały akcje spółki PZU. Ten trend widzimy również po bardzo wysokim wzroście obrotów - w marcu i kwietniu obroty na GPW wzrosły odpowiednio o 60% i 70%. W maju dynamika był

GPW: Utrzymamy stabilny udział w rynku obrotów polskimi akcjami mimo wejścia MTF

konkurencja. W perspektywie roku spodziewamy się, że w efekcie wejścia MTF rynek - czyli łączne obroty na polskich akcjach - urośnie 10-20%. Przygotowaliśmy program zwiększający płynność w obliczu wejścia MTF. Liczymy na utrzymanie 80% udziału w rynku, nawet przy jego oczekiwanym wzroście" - powiedział

Handel zadłużony jak nigdy dotąd. Tylko małe sklepy zwiększyły obroty

towar, nierzadko 30 lub nawet 60 dni. To sprawia, że mają stałych klientów, ale też własny problem z płynnością finansową, bo nie mogą korzystać z pieniędzy, które im się należą – zauważa Dariusz Szkaradek, prezes zarządu firmy faktoringowej NFG. A jeśli jedna firma ma problemy z płaceniem, to

InviPay przekroczył łącznie 200 mln zł obrotu, planuje ekspansję zagraniczną

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - InviPay, polski startup działający w branży mikrofaktoringowej, przekroczył łącznie 200 mln zł obrotu, podała spółka. InviPay w 2018 roku planuje dalszy intensywny rozwój technologii i oferty na rodzimym rynku oraz przygotowuje się do ekspansji

MOL chce zakończyć notowania na giełdzie w Luksemburgu i na IOB w Londynie

. "Głównym powodem proponowanej rezygnacji jest bardzo niska płynność i wysokość obrotów ADR-ów w ostatnich latach. Na giełdzie w Londynie średnio ma miejsce jedna transakcja na 10 dni, natomiast na giełdzie w Londynie nie odnotowano transakcji od kilku lat" - czytamy w komunikacie

KE: Pomoc publiczna dla firm w zw. z koronawirusem do końca roku, max. na 6 lat

. Dlatego uznała, że "potrzebne jest dobrze ukierunkowane wsparcie publiczne, aby zapewnić wystarczającą płynność na rynkach, przeciwdziałać szkodom, jakie mogą ponieść przedsiębiorstwa oraz utrzymać ciągłość działalności przedsiębiorstw". "Biorąc pod uwagę, że

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV podjęła decyzję o zwiększeniu udziału w kapitale spółki zależnej - Stopklatka do 100% z obecnych 97,76% oraz o wycofaniu akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Stosowne kroki prawne spółka zamierza podjąć w

BIG InfoMonitor: 1/3 mikrofirm i MŚP nie otrzyma zapłaty w terminie

. Przedsiębiorcy nie mają wątpliwości, że pandemia przyniesie do firm kłopoty, przede wszystkim spadek obrotów, a dla załogi w najlepszym przypadku zamrożenie płac. Na kolejnych pozycjach, przez 71% firm wymieniane są problemy z utrzymaniem płynności, niewiele mniej dodaje też opóźnienia w zamówieniach i dostawach

Rada dyrektorów Exillona zdecydowała o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

przedmiocie dematerializacji oraz wycofania akcji zwykłych spółki o wartości nominalnej 0,0000125 USD każda z obrotu na GPW" - czytamy w komunikacie. Rada stwierdziła, iż obrót na GPW nie zapewniał akcjonariuszom wystarczających poziomów płynności oraz że redukcja kosztów i

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

, możliwość szybszego rozwijania firmy, pomoc w utrzymaniu płynności finansowej, dyscyplinowanie kontrahentów, szybszy obrót pieniądza i brak ryzyka utraty własnych środków, podsumowano. "Percepcja faktoringu w MŚP" to ogólnopolskie badanie przeprowadzone przez Instytut

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 205,7 mld zł w I-III kw.

nim szczególnie dynamicznie rośnie w obrocie krajowym. Umożliwia szybki dostęp do środków na bieżącą działalność, połączony z ochroną przed brakiem zapłaty za dostarczone towary lub usługi ze strony kontrahentów. Podmioty zrzeszone w PZF objęły w ciągu 9 miesięcy 2019 r. w jego ramach blisko 107,1 mld

GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne zw. z koronawirusem

. - Spowolnienia gospodarczego, w konsekwencji negatywny wpływ na wycenę spółek notowanych na GPW co może spowodować zmniejszenie aktywności inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz wycofywanie spółek z obrotu giełdowego. Malejąca liczba inwestorów oraz spółek notowanych na GPW może przełożyć się na

Wystarczy kasy na tani prąd? "Żadna spółka na zamrażaniu nie wyjdzie nawet na zero"

wypłaty rekompensat będzie rozciągnięty w czasie, co ułatwi zarządzanie płynnością Funduszu Różnicy Ceny – potwierdza ekspert. Spółki nawet nie wyjdą na zero – Nawet jeśli wystarczy pieniędzy na wypłaty rekompensat, nie sądzę, by jakakolwiek spółka obrotu miała szansę wyjść na zamrażaniu cen

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 2% r/r w I-V pomimo spadków w IV i V

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) zanotowały wzrost obrotów o 2% r/r w okresie styczeń-maj 2020 r., przy czym po ich 13-proc. wzroście w I kw. dwa kolejne miesiące przyniosły spadki, podał PZF. Z uwagi na pandemię ZPF spodziewa

Kruk przeprowadzi skup obligacji własnych za maksymalnie 25 mln zł

wzrosły obroty na naszych obligacjach, a ich cena spadła poniżej nominału. Zakładam więc, że są inwestorzy, którzy w tym trudnym okresie szukają sposobów na wzmocnienie swojej płynności finansowej. To nie jest dobra sytuacja dla aktywnego emitenta obligacji, jakim jest Kruk S.A. Przy obecnej sytuacji

Projekt SRKK stawia na rozwój produktów i usług, pośrednictwa i innowacyjności

postrzegany przez uczestników rynku finansowego jako jedno z istotniejszych ograniczeń dalszego, harmonijnego rozwoju polskiego rynku kapitałowego, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej presji konkurencyjnej. Brak aktywnego udziału banków w obrocie zorganizowanym negatywnie wpływa na płynność

Kozłowski z Noble Securities: Wzrost wyceny spółek zachęca do debiutów na GPW

gamingowego i nowych technologii oraz tzw. emisjom ratunkowym, gdy dana spółka potrzebuje płynności i emituje akcje często po historycznie niskim kursie" - powiedział Kozłowski w rozmowie z ISBnews.TV. Jego zdaniem, im wyższe będą wyceny, tym większa chęć do wchodzenia na

TXM zamknie ok. 40 sklepów, co stanowi 18% obecnie istniejącej sieci

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Priorytetem dla TXM w restrukturyzacji jest utrzymanie płynności finansowej oraz zdolności do szybkiego przywrócenia pełnej działalności operacyjnej sieci sprzedaży, również w ujęciu jej optymalnego zatowarowania, podała spółka. W związku z tym

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

model animacji skierowany jest do tych uczestników obrotu, którzy mają w planach podjęcie współpracy z TGE oraz przyjęcie na siebie roli animatora. "Nowy model animacji stanowi podstawę programu poprawy płynności. Uzgodnienia z podmiotami zainteresowanymi pełnieniem roli

KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową dot. UKF do II kw. 2020 r.

obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, charakteryzujących się nieakceptowalnymi w punktu widzenia organu nadzoru cechami, podała Komisja. KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową najpóźniej w II kwartale 2020 r

GPW wprowadza kontrakty term. na na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o wprowadzeniu do obrotu kontraktów terminowych na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET, podała spółka. Nowe kontrakty będą w obrocie od 30

ZUE: Cel 1 mld zł przychodów w 2019 r. 'jest w zasięgu ręki'

;Główny cel to zachowanie płynności i to wykonaliśmy znakomicie. Przełom czerwca/lipca miał być najtrudniejszy, jak chodzi o płynność, i był. Przetrwaliśmy ten najgorszy okres. Jesteśmy na stabilnej drodze, choć nie łatwej" - podkreśliła Mroczek. Dodała, że wzrostowi obrotu

GPW wprowadziła indeksy makrosektorowe i futures na WIG.Games

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET są dostępne w obrocie na GPW, podała giełda. Wprowadzono także kontrakty terminowe na indeks WIG.Games. "Rozwój instrumentów pochodnych jest jedną z

Wojewoda: 300 tys. pracowników z Dolnego Śląska otrzymało pomoc z tarczy antykryzysowej

Obremski w trakcie konferencji prasowej przyznał, że cały świat szuka rozwiązań wyjścia z recesji. Każdy kraj na własną rękę próbuje wyjść z tego kryzysu.  - Polski pomysł to z jednej strony utrzymanie płynności firm, utrzymanie miejsc pracy, z drugiej zaś utrzymanie inwestycji, także

Boruta-Zachem chce pozyskać ok. 5 mln zł z emisji do 25 mln akcji serii D bez pp

D do obrotu na rynku NewConnect. "Chcielibyśmy pozyskać z tej emisji ok. 5 mln zł. Środki z emisji planujemy przeznaczyć na poprawę płynności, kapitał obrotowy, a także częściowo na wkład własny inwestycji w budowę centrum badawczo-rozwojowego spółki zależnej

Kolejna szansa dla przedsiębiorców. Drugi nabór na granty dla firm poszkodowanych w pandemii

, pozostało dokładnie 10 307 237,00 zł. – Wsparcie w postaci grantów w ramach pierwszego naboru przyznane zostało łącznie 294 firmom, które odnotowały spadek obrotów i utraciły płynność finansową lub odnotowały na skutek pandemii nagły niedobór finansowy - informuje Szymon Ogłaza, członek

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

%, co z kolei wpłynęłoby na pomniejszenie dostępnego finansowania, w postaci linii kredytowych o 80 mld zł. Taka sytuacja skutkowałaby dla przedsiębiorców ograniczeniem możliwości zawierania transakcji handlowych w kredycie kupieckim, a tym samym pogorszeniem płynności finansowej i wzrostem ryzyka

Savills: Załamanie rynku nieruchomości inwest. w Polsce i Europie będzie krótkie

finansowego, gdy w latach 2007-2009 wolumeny transakcji na całym kontynencie zmniejszyły się aż o 72%, oceniają eksperci firmy doradczej Savills. Według nich, w Polsce będzie podobnie, z sektorem handlowym i hotelowym doświadczającymi największego spadku wolumenu obrotów. "

Unimot miał 18,56 mln zł zysku netto, 19,59 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

płynności bieżącej wyniósł 1,28, wskaźnik pokrycia odsetek 10,91, a udział kapitałów własnych ukształtował się na poziomie 33,4%. Wskaźnik ROCE to obecnie poziom 33,4%, wyraźnie wyższy niż zakładany w Strategii 15%" - dodał. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 12,6% r/r do 24,9 TWh w XI

Finansowych. W bieżącym miesiącu łączny wolumen obrotu kontraktami futures na energię elektryczną wyniósł 1 488 MWh. Zgodnie z założeniami końcowe miesiące 2015 roku i rok 2016 będą początkowym okresem budowania płynności na tym rynku" ? czytamy w komunikacie. Wolumen obrotu

MOL chce systematycznie zwiększać poziom dywidend

akcjonariuszom stopę zwrotu na konkurencyjnym poziomie. Zamierza też w dalszym ciągu systematycznie podwyższać poziom rocznych dywidend" ? czytamy w komunikacie. Koncern chce też dbać o podwyższenie poziomu płynności i ilości akcji w wolnym obrocie w perspektywie średnioterminowej

Best odwołał dalsze oferty publiczne obligacji w zw. z obecną sytuacją rynkową

zabezpieczyliśmy płynność finansową spółki, a planowane spłaty obligacji będą realizowane zgodnie z harmonogramem - tak jak dotychczas" - poinformował zarząd w oświadczeniu przesłanym ISBnews. "Będziemy obserwować rynek i nie wykluczamy powrotu na rynek obligacji detalicznych w

Izabela Olszewska delegowana do czasowego wykonywania czynności prezesa BondSpot

spółka. BondSpot S.A. jest unikalną w skali kraju instytucją dysponującą licencją na prowadzenie rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu i jednocześnie mogącą tworzyć inne platformy elektronicznego obrotu instrumentami finansowymi. Rynek

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

, cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20% średniej ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych)) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu

GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne

poprawa płynności oraz obniżenie kosztów działalności domów maklerskich. Izba wskazała, że skrócenie sesji nie rodzi negatywnych skutków, takich jak spadek obrotów na rynku czy przychodów spółki prowadzącej rynek regulowany, jak i branży maklerskiej. Jednocześnie skrócenie sesji wpłynie pozytywnie na

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 50% r/r do 57 w czerwcu

. Najważniejsze z nich to instrumenty wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej, czyli fundusze wspierające płynność oraz rozwiązania wpływające na skłonność firm do zgłaszania wniosku o upadłość. Niewątpliwie pomoc przyniosło również obniżenie oprocentowania kredytów po obniżeniu stóp podstawowych przez bank

ZPPHiU: Branża handlowa i usługowa potrzebuje większego wsparcia od rządu

z odpowiednia płynnością finansową o czym może świadczyć planowana ratunkowa emisja akcji CCC. "Nasza branża osiąga w wielu przypadkach duże obroty, ale warto zauważyć, że pracujemy na niskich marżach i nasze zasoby nie są tak duże, jak się mogą wydawać" - dodał

Na GPW zadebiutowały certyfikaty bazujące na indeksie WIG.GAMES

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po raz pierwszy w obrocie giełdowym dostępne są certyfikaty strukturyzowane, dla których instrumentem bazowym będzie skupiający producentów gier indeks WIG.GAMES, podała giełda. Emitentem jest

10 milionów dla opolskich firm poszkodowanych przez epidemię. Zaczyna się dzielenie pieniędzy.

, wielu przedsiębiorców wniosków zwyczajnie nie zdążyło złożyć. W drugim naborze zmienione zostały niektóre zapisy regulaminu. O przyznaniu grantu decydować w nim będzie m.in. trzymiesięczny spadek obrotów o minimum 30 procent, który powoduje nagły niedobór finansowy lub utratę płynności. Firma musi też

MPiT: Wyniki firm za I półr. potwierdzają, że spowolnienie gosp. będzie łagodne

narzędzia (o 12,3%) oraz na środki transportu (o 32,3%)" - czytamy dalej. Według resortu, nieznacznie pogorszyły się wskaźniki płynności. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia, pokazujący możliwość spłaty krótkoterminowych zobowiązań krótkoterminowymi inwestycjami i

TGE pracuje nad nową strategią, nie wyklucza wydłużenia sesji (aktual.)

promować tych, którzy będą wypracowywać większe obroty, bo na giełdzie ważna jest płynność rynku" - powiedział. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst

TGE pracuje nad nową strategią, rozważa wydłużenie sesji

opłat transakcyjnych. "Będziemy starali się promować tych, którzy będą wypracowywać większe obroty, bo na giełdzie ważna jest płynność rynku. Także myślimy o wydłużeniu sesji, docelowo - do 24 godzin na dobę" - powiedział. GPW prowadzi

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 13,7% r/r do 71,2 mld zł w I kw. 2020

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) osiągnęły obroty o wartości 71,2 mld zł w I kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 13,7% w skali roku, podał PZF. Na wyniki polskich faktorów nie miał wpływu przypadający na marzec początek epidemii

Obroty faktoringowe Raiffeisen Polbank wzrosły o 3% r/r do 18,3 mld zł w ub.r.

Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Polbank zanotował wzrost obrotów faktoringowych o 3% do 18,27 mld zł, a rekordowy miesięczny wynik uzyskał w grudniu, gdy wartość sfinansowanych wierzytelności sięgnęła poziomu 1,77 mld zł, poinformował bank

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 27,5% r/r do 109,5 mld zł w I półr.

producentów i usługodawców wartość podwójną. Oprócz zamiany należności na gotówkę, otrzymują też narzędzie niwelujące ryzyko niewypłacalności odbiorców. Gwarantujemy im finansowanie bieżącej działalności i bezpieczeństwo obrotów handlowych. Zwiększamy płynność firm przez co umożliwiamy ich stabilny rozwój

GPW: Nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 III

względu na swoją specyfikę. Co ważne, liczba spółek, uczestników indeksu będzie stała, ich kwalifikacja będzie miała miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich

Bumech miał 6,69 mln zł straty netto z dz. kont., 9,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

rynku niewęglowym stanowią już ponad 1/3 obrotów. Portfel krajowych zamówień, kwalifikowanych wyłącznie jako istotne w grupie kapitałowej Bumech SA, przekroczył 100 mln zł netto, nie licząc dalszych postępowań przetargowych, w jakich spółki z grupy obecnie uczestniczą. Pozytywnie rozwija się sytuacja w

Pandemia to złoty czas. Ale tylko dla nielicznych

. Oczywiście przyjmujemy też, że niedostatecznie klarownie przekazaliśmy przedsiębiorcom, iż aby dostać grant, muszą spełnić nie tylko warunek spadku obrotów o minimum 30 procent, ale też warunek utraty płynności czy nagłego niedoboru finansowego. Choć staraliśmy się to podkreślać na każdym kroku. A takie

Koronawirus. Zarząd gdańskiej firmy odzieżowej LPP rezygnuje z wynagrodzenia na czas kryzysu

płynność finansową, a tym samym zapewnić firmie możliwość zachowania miejsc pracy zarówno w centrali, jak i w sieci sprzedaży - mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. - Wpływ epidemii koronawirusa na całą gospodarkę, a w szczególności na rynek pracy, jest nieunikniony. Chcąc uniknąć najgorszych

Przegląd prasy

było spodziewać, analizując rynek pod koniec marca --Chociaż większość firm zakończyła I półrocze z przychodami mniejszymi niż rok wcześniej i niewiele z nich liczy na odbicie w drugiej połowie roku, to znacznej części udało się uniknąć problemów z płynnością finansową wg

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 27,6% r/r do 170 mld zł w I-III kw.

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) osiągnęły obroty w wysokości 170 mld zł w ciągu 9 miesięcy 2018 r., co oznacza wzrost o 27,6% r/r, podał Związek. Najczęściej wybieraną przez podmioty gospodarcze formą finansowania stał się

Ponad 70 tys. wniosków o pożyczki z tarczy antykryzysowej w Warszawie. "Traktuję to jako kolejną łapóweczkę od rządu"

), początkowo jako próg zwolnienia ze składki ZUS przyjęto przychód, a nie dochód. Po trzecie, musiała opłacić podatek od dochodu, którego nie miała, ale widniał na wystawionych przez nią fakturach, których klienci jednak nie opłacili, bo koronawirus ich również pozbawił płynności. Obaw Anny nie podziela Dawid

ARP i KUKE Finance wprowadza faktoring dla firm z sektora MŚP

w Polsce Jest on szczególnie przydatny w obrocie między małymi podmiotami, gdzie ryzyko braku zapłaty lub dużych opóźnień jest bardzo wysokie, a właśnie niewielkie przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na ryzyko utraty płynności z powodu niskiej kapitalizacji i ograniczonym dostępie do

Pakiet rządu dla firm, które tracą przez koronawirusa. Odroczenia płatności ZUS oraz PIT, CIT i VAT

Aby poprawić płynność finansową, firmy będą mogły korzystać z tanich pożyczek, których gwarantem będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Ma być też zagwarantowane większe bezpieczeństwo pracowników. Przedsiębiorstwa, których obroty w ostatnich dwóch miesiącach spadną o 15 proc., będą mogli korzystać z

Podatnik nie zapłacił w terminie. Urząd nie tylko zajął mu konto, ale też napisał do jego klientów

spadkiem obrotów. Po wakacyjnej odwilży rząd w drugiej połowie października znów pozamykał restauracje. Wiele firm stanęło przed dylematem: odprowadzić podatek czy zapłacić pensje załodze, czekając na obiecają pomoc rządu z tytułu nowych "tarcz" albo na decyzję o ponownym otwarciu lokali

Znamy projekt ustawy o "tarczy antykryzysowej". Miliardy na ratowanie firm, ale praca nawet po 12 godzin

Ustawa przewiduje też ograniczenie stosowania niektórych przepisów Kodeksu Pracy. Pracodawca, który odczuł spadek obrotów, będzie mógł ratować firmę wydłużając czas pracy i skracając wypoczynek pracownika. Nieprzerwany wypoczynek będzie mógł wynosić tylko 8 godzin. A czas pracy można będzie

EFL: 54% hotelarzy i restauratorów liczy na większą liczbę gości w sezonie

wcześniej Sprzedaż: 53,8% przedsiębiorców prognozuje wzrost sprzedaży; najwięcej wśród 6 badanych sektorów Płynność finansowa: 30% przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej; najwięcej wśród 6 badanych sektorów

Miraculum miało 1,34 mln zł straty netto, 1,22 mln zł straty EBIT w I kw. 2019

. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,1 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 6,61 mln zł rok wcześniej. Zarząd spółki ocenił, że dotychczasowe wyniki, a w szczególności strata na poziomie operacyjnym oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują ryzyka zaniechania, bądź istotnego ograniczenia

Do Polski wraca Raiffeisen z nowymi kredytami. Ale frankowiczów zostawia na lodzie

może utorować drogę innym, które nie są obecne fizycznie w Polsce, ale działają w Unii Europejskiej. Z drugiej strony wejście nowego gracza z mniejszymi kosztami może oznaczać zwiększenie konkurencji i przyczynić się do spadku cen lokalnych banków. Uważamy, że pod względem kapitałowym i płynności RBI

Tauron pozytywnie ocenia pomysł zwiększenia obligo giełdowego do 100%

energetycznych, czyli tego, że jedne mają pozycję długą, a inne krótką. Po drugie, 100-proc. obligo zapewni przejrzystość rynku i nie będzie już zarzutów o manipulację cenami. Po trzecie, giełda będzie głębokim rynkiem, z dużą płynnością. To wszystko leży w interesie konsumentów energii. To także bardzo dobra

GK GPW będzie doradzać bałtycko-fińskiej giełdzie gazu GET Baltic

krajach obowiązuje jednolity zbiór zasad dotyczących handlu i rozrachunku, toteż nowy model zabezpieczeń i rozliczeń pozwoli wprowadzić europejskie standardy, a także obniżyć wysokość kapitału niezbędnego do zawierania transakcji, zwiększając efektywność i płynność obrotu w całym regionie krajów

GPW oczekuje kolejnych debiutów na rynku akcji w najbliższym czasie

obrotu akcjami od I kw. 2012 r. "Po raz pierwszy obroty średnie kształtowały się powyżej 1 mld zł" - podkreślił. Dodał, że giełda będzie dalej wspierać płynność na rynku akcji. "Udało nam się również zatrzymać spadek obrotów na rynku instrumentów pochodnych