płynność finansowa przedsiębiorstwa

IAR, is

LOT pilnie szuka pieniędzy na spłatę długów

LOT pilnie szuka pieniędzy na spłatę długów

Polskie Linie Lotnicze LOT znowu mają problemy z płynnością finansową. Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej", same zaległości wobec zarządzającego warszawskim lotniskiem Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze wynoszą co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych.

ARP proponuje firmom transportowym leasing operacyjny i pożyczki w ramach tarczy

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) proponuje przedsiębiorstwom transportowym leasing operacyjny oraz pożyczki na wypłatę wynagrodzeń bądź odzyskanie płynności finansowej z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie, poinformował wiceprezes Agencji

KE zatwierdziła polski program zaliczek zwrotnych o wartości 75 mld zł

udzielenie mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia na zaspokajanie ich bezpośrednich potrzeb w zakresie płynności, a także zmniejszenie obciążeń finansowych spowodowanych pandemią" ? powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe

PKO BP będzie obsługiwał pożyczki z tarczy finansowej dla dużych firm

. Dostępne instrumenty finansowe w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych firm obejmują: preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe, których celem jest zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw -udzielane na okres do 4 lat do wartości 1 mld zł; pożyczki preferencyjne będące rekompensatą strat

Sejm przyjął ustawę o udzielaniu pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw

działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wysokość pożyczki na ratowanie firmy, udzielanej na 6 miesięcy, ma być każdorazowo zależna od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Jeżeli natomiast okres lub wysokość tej

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

średnich przedsiębiorstw. Od braku płynności do bankructwa - Płynność finansowa zasadniczo oznacza zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. Jej brak może polegać np. na tym, że przedsiębiorca nie dysponuje wystarczającą ilością gotówki na spłatę swoich wierzycieli - mówi radca prawny Maciej Giermak z

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Około 78% badanych przedsiębiorstw twierdzi, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) nie spowodowało żadnych zmian w zakresie ich płynności, a blisko 2% firm odczuło poprawę płynności, poinformował Narodowy

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

, transportowej lub usługowej, zupełnie normalnym zjawiskiem jest płatność za realizację usługi po 30, 60, a nawet 90 dniach. Tak długie oczekiwanie może zachwiać płynnością finansową przedsiębiorstwa z kilku powodów: firma formalnie wykazuje dochód, od którego należy zapłacić podatek, pracownicy muszą otrzymać

KE zatwierdziła polski program pomocy o wartości 110 mln euro

udzielać wsparcia polskim przedsiębiorstwom [?], przyznając im pomoc na utrzymanie płynności finansowej w formie gwarancji na zabezpieczenie pożyczek i dopłat do oprocentowania pożyczek" ? podała Komisja KE uznała, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami

KE zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 35,1 mld zł

, które pozwoli im na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności. Zmniejszy to ich obciążenie finansowe w związku z obecnym kryzysem Przedsiębiorstwa będą mogły zminimalizować straty gospodarcze poniesione w okresie kryzysu związanego z koronawirusem oraz utrzymać miejsca pracy" - powiedziała

Projekt dot. pomocy publicznej w restrukturyzacji trafił do sejmowej komisji

. "Przygotowaliśmy instrumenty wsparcia, które pomogą przedsiębiorcom w kłopotach utrzymać płynność finansową w czasie przygotowań działań naprawczych i umożliwią ich sfinansowanie w ramach planu restrukturyzacyjnego. Tym sposobem nasze instrumentarium wsparcia dla firm w kryzysie zyskuje kolejny

Komisja Europejska zgodziła się, aby duże polskie firmy dostały pożyczki

Komisja Europejska zgodziła się, aby duże polskie firmy dostały pożyczki

- 2,2 mld euro programu pożyczek subsydiowanych przez Polskę umożliwi jej dalsze wspieranie firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Pomoże to przedsiębiorstwom zaspokoić ich bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować działalność, rozpocząć inwestycje i utrzymać zatrudnienie w trakcie

Borys z PFR: Dziś rusza tarcza finansowa dla dużych firm

: * pożyczki płynnościowe PFR dla dużych firm (łączna kwota: 10 mld zł; finansowanie celem zabezpieczenia płynności przedsiębiorstw w postaci pożyczek na okres do 4 lat w wysokości do 1 mld zł) * pożyczki preferencyjne PFR dla dużych firm (łączna kwota: 7,5 mld zł; finansowanie celem

Pożyczki do 10 mln euro dla firm w kłopotach. Ustawa weszła w życie

Pożyczki do 10 mln euro dla firm w kłopotach. Ustawa weszła w życie

wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej w związku z realizowaną restrukturyzacją - mówi Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Wsparcie jest przeznaczone dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Przyjmie formę pożyczek. Mogą się o nie ubiegać firmy, które wcześniej

KRD: Windykacja online wspiera płynność finansową w czasie pandemii wg 27% MŚP

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Windykacja online to dla 27% małych i średnich firm usługa zdecydowanie wspierająca płynność finansową w czasie pandemii, wynika z badania IMAS International, przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD

KE zatwierdzila polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 3,5 mld zł

przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami epidemii, przyznając im pomoc na utrzymanie płynności finansowej w formie gwarancji na zabezpieczenie pożyczek i dopłat do oprocentowania pożyczek. Program zakłada ograniczenie kwoty pożyczki przypadającej na przedsiębiorstwo do tego, co jest

BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

BGK dla polskich przedsiębiorców. To gwarancja spłaty kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, średnim i dużym przedsiębiorcom, bez względu na branżę. "Pandemia postawiła przed nami wiele wyzwań, musieliśmy w szybkim tempie wprowadzić rozwiązania

DNB Bank Polska udostępni 1 mld zł w ramach fund. gwarancji płynnościowych BGK

Płynnościowych to pierwszy w Polsce program pomocowy zaakceptowany przez Komisję Europejską, podano. "Nieustannie docierają do nas sygnały, że coraz więcej przedsiębiorstw ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, możemy

KE: Odblokowane środki EBI pozwolą na gwarancje dla MSP na poziomie 8 mld euro

do grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ma to umożliwić EFI udzielenie specjalnych gwarancji w celu zachęcenia banków i innych pożyczkodawców do zapewnienia płynności co najmniej 100 tys. europejskich małych i średnich przedsiębiorstw i dostępność finansowania na poziomie wysokości 8 mld euro

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

ustalenia w tym zakresie Komitetowi Stabilności Finansowej. "Komisja powinna także wyrazić zgodę na wykorzystanie nadwyżki płynności w stosunku do minimalnego wymogu LCR w celu zapewnienia tymczasowej płynności przedsiębiorstwom niefinansowym - bez uszczerbku dla ich oceny

PIE/PFR: Kondycję sprzed pandemii odzyskało 18% firm, 5% planuje cięcia zatrudn.

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Powrót do kondycji finansowej sprzed pandemii zadeklarowało 18% przedsiębiorstw, a dalszą redukcję zatrudnienia planuje obecnie 5% przedsiębiorców wobec 8% w połowie maja br., wynika z V fali badania kondycji przedsiębiorstw, przeprowadzonego

BGK uruchamia program gwarancji limitów faktoringowych

płynność w czasie kryzysu i jednocześnie wspólnie z innymi uczestnikami sektora finansowego wypełniamy lukę w tym sektorze" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie. Europejskie instytucje rozwoju celem pobudzania przedsiębiorczości i

MF: Aby otrzymać wsparcie z tarczy finansowej, należy złożyć deklarację VAT

obrotowe na terytorium Polski. Tarcza finansowa to program o wartości ok. 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w

KE zatwierdziła polski program wsparcia przedsiębiorstw wart. 2,6 mld euro

. Zastosowanym środkiem będzie faktoring, czyli usługa finansowa zapewniająca alternatywne źródło kapitału obrotowego. Pozwoli ona zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw w zakresie płynności i pomoże im w utrzymaniu działalności w tym trudnym czasie" ? powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager

KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów

. "Dodatkowo, rozszerzyliśmy tymczasowe ramy w taki sposób, aby państwa członkowskie miały większe możliwości wspierania płynności finansowej przedsiębiorstw i ochrony miejsc pracy w tych sektorach i regionach, które zostały najciężej dotknięte przez obecny kryzys" ? dodała

Koronawirus: Ponad 90 mln zł dla 2400 firm z branży turystycznej

firmy, które w czasie epidemii odnotowały spadek obrotów o co najmniej 50 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednorazowa dotacja dla poszczególnych przedsiębiorstw wyniesie od 23,5 tys. zł do 164,7 tys. zł. - Wiele firm branży turystycznej utraciło płynność finansową podczas epidemii koronawirusa. Z

MR: Ustawa dot. Polityki Nowej Szansy czeka na podpis prezydenta

, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Obowiązki

MR: W ramach Polityki Nowej Szansy do firm w kłopotach trafi 120 mln zł rocznie

i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji. Obecnie ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. "Ustawa dot. Polityki Nowej Szansy to kolejny element naszego wsparcia dla biznesu w dobie osłabienia naszej gospodarki

Konferencje online 'KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii' ruszą od 21 maja

? Ulga na prace rozwojowe oraz stawka IP Box CIT 5% sposobem na zwiększenie płynności finansowej w czasach kryzysu #3 Cyfrowoprzygotowani ? digitally ready | 2 czerwca 2020 ? Data Driven Company ? jak w pełni wykorzystać potencjał danych w zarządzaniu

MPiT: Wyniki firm za I półr. potwierdzają, że spowolnienie gosp. będzie łagodne

rentowności pozwalają oczekiwać, że przewidywane spowolnienie będzie w Polsce łagodne i nie zagrozi trwałości ścieżki wysokiego wzrostu gospodarczego" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł w sumie 65,3 mld zł

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 130,15 mld zł pomocy

na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw". "Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 123,27 mld zł pomocy

bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw". "Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 122,47 mld zł pomocy

bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw". "Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 121,3 mld zł pomocy

bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw". "Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż

Dr Cegłowski: Świat w pandemii. Na kryzys trzeba być zawsze przygotowanym

Minęło już pół roku od momentu, kiedy wiele firm zaczęło zastanawiać się nad pytaniem, jak zarządzać przedsiębiorstwem, aby przetrwać kryzys. Od dłuższego czasu obserwuję, jak polski biznes stawia czoło ekonomicznym skutkom pandemii. Szczególnie interesuje mnie finansowy aspekt funkcjonowania firm

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 120,02 mld zł pomocy

bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw". "Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 117,36 mld zł pomocy

bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw". "Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 115,05 mld zł pomocy

bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw". "Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

. podjęcie działań, takich jak zwiększenie: skali pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa; płynności rynku; efektywności instytucji pośredniczących oraz wzrost poziomu oszczędności prywatnych. W strategii wskazano 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku

PMR Restrukturyzacje: Transport, turystyka, meble najszybciej stracą płynność

szacunków, przy całkowitym braku przychodów większość przedsiębiorstw turystycznych będzie w stanie utrzymać płynność zaledwie przez miesiąc" - uważa Anisimowicz. Większość firm z wymienionych branż bez wsparcia w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw nie zdoła poradzić

EFL: 82,5% firm z sektora HoReCa obawia się trudności w regulowaniu zobowiązań

nie pozostanie bez wpływu na płynność finansową, której pogorszenia spodziewa się podobny odsetek przedsiębiorstw - 82,5%. Również inwestycje staną w miejscu - 44% zapytanych planuje mniej inwestować niż kwartał wcześniej, a 12% więcej, wskazano także. Wartość głównego

NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 16,6% firm - o 4,8 pkt proc. mniej kw/kw

. Według NBP, w badanej próbie silny spadek wykorzystania zdolności produkcyjnych łączył się z głębszym, na tle próby, oczekiwanym spadkiem popytu, zwłaszcza zagranicznego, tworzeniem się nadmiernych zapasów i z większymi trudnościami z utrzymaniem płynności finansowej. "

Lotos Oil wydłużył do 100 dni czas na zapłatę części należności przez pandemię

Grupa Lotos. Program pomocowy Lotos Oil "Razem w przyszłość" powstał z nadzieją na ustabilizowanie się uwarunkowań rynkowych i przywrócenie płynności finansowej dla wielu firm, wyjaśniono. "Dziś, gdy powoli odmrażana jest krajowa

KE przygotowuje projekt ułatwień kredytowych dla przedsiębiorstw

wykonawcza Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie. Celem proponowanych działań jest - z jednej strony - utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw, a z drugiej - zachowanie jedności, potrzebnej Europie w tym momencie. Komisja

Banki centralne eksperymentują. Ale to zagraża ich wiarygodności, pogłębia nierówności i jest ryzykowne

Collapse". Copyright: Project Syndicate, 2020 . Rynki finansowe, od dawna wspierane przez dużą płynność, wchodzą w ostatni kwartał 2020 r. w warunkach coraz bardziej niepewnego ożywienia gospodarczego na świecie, niezwykłej niepewności politycznej oraz opóźnionych reakcji w zakresie polityki

BIG InfoMonitor: Split payment pogarsza płynność co szóstej firmy

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Mechanizm podzielonej płatności VAT (split payment) ma negatywny wpływ na płynność finansową co szóstej wykorzystującej go spółki, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

KRD: Z nowej tarczy antykryzysowej zamierza skorzystać ok. 80% firm

czerwca 2021 r., przypomniano. "Utrzymanie płynności finansowej jest obecnie kluczowe dla przetrwania firm. Ale przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora MŚP, które nie mają zaplecza finansowego, powinny same aktywnie zadbać o wpływy na koncie. I nie mam tu na myśli tylko

MFPR: Średnie firmy mogą składać wnioski o dotacje od połowy czerwca

to 2,5 mld zł. "Z problemami utraty płynności finansowej borykają się szczególnie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego też przygotowaliśmy wsparcie dla tych firm w postaci bezzwrotnych dotacji na wydatki związane z ich bieżącą działalnością"

PIE/PFR: Odsetek firm planujących utrzymanie zatrudnienia wzrósł do 83%

pkt proc. niższym niż na początku lipca. Obecnie 61% firm ocenia swoją płynność finansową jako dostateczną, by przetrwać dłużej niż 3 miesiące i jest to wynik o 22 pkt proc. wyższy niż jeszcze w połowie kwietnia. W tej grupie znajduje się aż 84% dużych podmiotów. Niemal co

Marek Pertkiewicz został nowym członkiem zarządu BoomBit

finansowej i zarządczej oraz kreowanie i wdrażanie polityki podatkowej. Nadzorował obszar zarządzania płynnością finansową, uczestniczył w procesach pozyskiwania finansowania dłużnego oraz IPO (pierwsza oferta publiczna), a także w projektach optymalizacyjnych w spółkach i grupach kapitałowych"

KRD: Problemy z terminowym płaceniem wzrosły podczas pandemii wg 63% firm MŚP

, mimo że są anonimowe, ludzie niechętnie przyznają się do postaw nieakceptowanych społecznie. Czyli z jednej strony mamy wiele firm, które faktycznie tracą płynność finansową, bo z dnia na dzień utraciły zdolność zarobkowania, a z drugiej sporą grupę przedsiębiorstw, które wstrzymują płatności, bojąc

Bank Pekao wprowadzi do oferty program dopłat BGK dla przedsiębiorców

otrzymania produktu z dopłatą przez przedsiębiorcę jest utrata płynności finansowej, "Dopłaty do odsetek kredytów obrotowych to kolejny produkt w Banku Pekao, nad którym pracujemy we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od początku pandemii wdrażamy możliwie

"Tarcza finansowa PFR" już prawie zaakceptowana. Pomoc dla małych i średnich firm ma ruszyć w najbliższych dniach

płynnością. Przez obostrzenia związane z epidemią wiele przedsiębiorstw po prostu stoi. Na początku ubiegłego tygodnia o kwestię notyfikacji „tarczy finansowej PFR” spytaliśmy KE. W odpowiedzi służby prasowe Komisji odpowiedziały, że są „w stałym kontakcie z polskim rządem”. Ogólna

Roman Przybył został odwołany z funkcji prezesa Elektrobudowy

jako dyrektor finansowy, członek zarządu Orlen Asfalt (2006-2007). W latach 1997- 2003 związany z Grupą Banku Pekao, jako m.in. zastępca dyrektora Centrum Finansowania Przedsiębiorstw oraz członek zarządu, dyrektor finansowy w Pekao Development i Pekao Leasing. Od 1994 do 1997 roku pracował dla

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

wartości do 550 mld euro, podczas gdy w Hiszpanii przeznaczono 14 mld euro na działania służące zabezpieczeniu płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw" - dodał. FPP wskazuje, że w związku z obecną nadzwyczajną sytuacją konieczne jest odstąpienie od założenia

KRD: Zaległości branży przemysłowej wynoszą 896,5 mln zł

. Największe kłopoty z płynnością finansową mają firmy z Mazowsza, które mają 152,1 mln zł niespłaconych zobowiązań. Kolejny jest Śląsk z kwotą 121,1 mln zł, a trzecia Wielkopolska z prawie 93,8 mln zł długów. W ciągu ostatnich czterech lat zadłużenie branży przemysłowej bardzo

PIE/PFR: Dalszą redukcję zatrudnienia planuje 8% firm, płac - 21%

. Subiektywna ocena płynności finansowej przedsiębiorstw nie zmieniła się w porównaniu z końcem kwietnia. 42% firm ocenia swoją płynność jako dostateczną, by przetrwać powyżej 3 miesięcy, tyle samo deklaruje zdolność przetrwania przez maksymalnie 3 miesiące, zaś 9% firm nie ma żadnych rezerw finansowych. O

Banki udzielają mniej kredytów. Chcą zwolnienia z podatku bankowego

klientów będą zaburzenia płynności finansowej większości podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, a zatem ich zdolności do generowania przepływów pieniężnych oraz obsługi zobowiązań. Kryzys kredytowy już w Polsce mieliśmy. Polski sektor bankowy borykał się z nim w II połowie 2008 r. W rezultacie

PFR będzie emitował obligacje na tarczę finans., NBP może je odkupować od banków

, na kilka miesięcy @Grupa_PFR zamieni się w szpital dla przedsiębiorstw zarażonych skutkami tego kryzysu. Mogę zadeklarować, że nasz zespół będzie walczyć o każdą firmę i każde miejsce pracy. Lekarstwem wsparcie finansowe o wartości 100 mld zł" - napisał prezes PFR Paweł Borys na swoim profilu w

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program dokapitalizowania do wysokości 1,65 mld euro (7,5 mld zł), który ma wspierać duże przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19 w ramach tzw. tarczy finansowej, poinformowała Komisja

Millennium Leasing i ARP ustaliły tryb działań w ramach 'tarczy' dla transportu

podpisane z ARP Leasing w ramach oferowanego przez ARP instrumentu wsparcia Tarczy Antykryzysowej określa operacyjne ramy dla skorzystania z tego instrumentu, który mieści się w całym pakiecie rozwiązań, wspierających płynność polskich przedsiębiorców. Cieszę się, że udało się do tego doprowadzić w tak

Taurus: Przez pandemię będziemy mieć w 2020 stratę, ale obyło się bez zwolnień

od koniunktury w UE, zwłaszcza zaś od rynku niemieckiego, podkreślił. "W chwili obecnej najpoważniejszym wyzwaniem dla firm z naszego sektora pozostaje utrzymanie płynności finansowej. W wyniku zamknięcia sieci restauracji Bar Taurus, spółka Taurus utraciła przychody

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opracowała 14 rekomendacji, które ochronią klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Rekomendacje te pozwolą też kontynuować działalność przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID

Bank Pocztowy wprowadził udogodnienia w kredytach z gwarancją de minimis dla MŚP

pierwsze zaczęły odczuwać nadciągające spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią. Nowe, korzystniejsze warunki finansowania zabezpieczonego przez BGK mają pomóc przedsiębiorcom z sektora MŚP, niezależnie od branży, zachować płynność finansową, kluczową do prowadzenia biznesu i utrzymania miejsc pracy

Czy pieniądze z tarczy można przeznaczyć na wykup auta? Prawnicy Czytelnikom odc. 58

rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” jest przede wszystkim zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie zakłóceń spowodowanych epidemią COVID-19. Z tego względu PFR sygnalizował w swoich wyjaśnieniach, że co do zasady nie przewiduje się, by wsparcie z

NBP będzie finansował dług. Będzie skup obligacji. Obniżka stóp coraz bardziej realna

umożliwiać refinansowanie kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorstwom sektora niefinansowego” – zapowiada jeszcze zarząd NBP. Ponadto zarząd rekomenduje Radzie Polityki Pieniężnej obniżkę stóp procentowych. Wprawdzie zarząd przyznaje, że taki krok nie usunie zaburzeń w podaży na rynku oraz

KRD: 49% firm z sektora MŚP postrzega swoją sytuację jako złą

płynności finansowej ma kluczowe znaczenie dla przetrwania w trudnych czasach. W porównaniu z lutym, który był ostatnim miesiącem, w którym gospodarka funkcjonowała normalnie, liczba zleceń windykacyjnych wzrosła o 50%. Firmy też znacznie szybciej decydują się na upominanie się o zapłatę. Nie czekają już

Grupa EBI uruchomi do 40 mld euro na walkę z kryzysem spowodowanym pandemią

płynności i kapitału obrotowego MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Grupa EBI, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który specjalizuje się we wspieraniu MŚP, będzie działać przy pomocy pośredników finansowych w państwach członkowskich i we współpracy z krajowymi bankami rozwoju, wskazano również

KRD: Zaległości firm - multidłużników wynoszą 1,3 mld zł

. "W przypadku mikrofirm nawet jedna przeterminowana faktura może zachwiać płynnością finansową przedsiębiorstwa i spowodować, że firma przestanie regulować w terminie własne zobowiązania. Przed takim scenariuszem można się zabezpieczyć, ale robi tak niewielki odsetek firm. Z usługi finansowania

NFG: Mikrofirmy poprzez eFaktoring mogą uwolnić środki na wyższe wynagrodzenia

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - eFaktoring może pozwolić mikrofirmom z różnych branż na uwolnienie środków, które mogą potem przeznaczyć na wynagrodzenia, nie obciążając budżetu i nie narażając się na ryzyko utraty płynności finansowej, uważają eksperci firmy faktoringowej NFG

Prezydent podpisał ustawę dot. pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw

przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji. Wsparcie dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku epidemii COVID-19, może być dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31 grudnia 2021 r

KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

, podała Korporacja. KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ to stworzone na czas kryzysu instrumenty z gwarancją Skarbu Państwa. "Przedsiębiorcy muszą nieustannie troszczyć się o płynność, bo w obecnych warunkach nawet niewielkie jej zachwianie grozi szybką upadłością z powodu braku

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

działalności. Można to zrobić, rozwiązując czy renegocjując zawarte umowy, których wykonywanie wiąże się z ponoszeniem takich kosztów. W ostateczności właściwym rozwiązaniem jest zakończenie prowadzonej działalności. Brak płynności finansowej jest pierwszym krokiem, który może przedsiębiorcę doprowadzić do

ZPF: Pośrednicy kredytowi chcą umorzenia opłat z tytułu kosztów nadzoru

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) zwrócił się do ministra finansów z wnioskiem o zmniejszenie wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego, podał związek. "

Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

, podał bank. Pakiet pomocy, będący częścią rządowego programu antykryzysowego, ma zapewnić firmom płynność finansową. Kwota gwarancji wyniesie od 3,5 do 200 mln zł, a okres gwarancji do 27 miesięcy. Gwarancjami będą mogły być zabezpieczone kredyty zawierane od 1 marca 2020 r

PIE/PFR: 78% firm planuje utrzymanie zatrudnienia, zwiększenie - 13%

47% firm notuje utrzymanie liczby nowych zamówień. "Odsetek firm, które oceniają swoją płynność finansową jako wystarczającą, aby przetrwać okres powyżej 3 miesięcy wzrósł z poziomu 39% w połowie kwietnia do 61% w połowie lipca, a obecnie zmalał do poziomu 54%. Odsetek

Związkowcy apelują o pilne wsparcie finansowe dla Rafako. "Upadłość firmy oznaczałaby katastrofę dla Raciborza"

O trudnej sytuacji raciborskiej firmy  pisaliśmy już w minionym tygodniu.  Jak poinformował serwis Business Insider, Rafako stanęło na skraju bankructwa i już w marcu może stracić płynność finansową. Z raportu firmy doradczej PwC wynika z kolei, że upadłość firmy, które

NBP: Ok. 17% badanych firm obawia się negatywnego wpływu PPK na zyski

oszacować efekty wprowadzenia tych przepisów (42% próby) z takim problemem liczy się 82% przedsiębiorstw, z czego 41% jest zdania, że PPK wyraźnie obciąży ich wyniki finansowe" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Jak

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do tzw. tarczy antykryzysowej

% przeciętnego wynagrodzenia), zwolnienie ze składek wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zwolnieni będą tylko mikroprzedsiębiorccy - zatrudniających do 9 osób). Nie zgodził się też na obligatoryjne cotygodniowe testy na obecność koronawirusa dla personelu medycznego

MR: 40,37 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii" - czytamy dalej

ARP i KUKE Finance wprowadza faktoring dla firm z sektora MŚP

przez nas firm pyta o faktoring. Dodatkowo oceniamy, że dla części przedsiębiorstw korzystających np. z naszych pożyczek lepszym rozwiązaniem będzie faktoring pełny, który nie obciąża bilansu firmy, a natychmiast poprawia płynność" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w

ZBP dostrzega groźbę zjawiska 'credit crunch', chce m.in. zmiany wymogów kredyt.

też zaburzenia płynności finansowej większości podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, a zatem ich zdolności do generowania przepływów pieniężnych oraz obsługi zobowiązań. Negatywne bodźce dotyczące możliwości kredytowania będą oddziaływać zarówno na banki i na przedsiębiorstwa

Sejm przyjął nowelizację dot. wsparcia rolników w zw. z COVID kwotą 1,23 mld zł

przemieszczaniu zwierząt, a także z obowiązkowego zamykania sklepów, targowisk, restauracji i zakładów gastronomicznych. Doprowadziło to do problemów rolników z płynnością finansową zagrażających działalności rolniczej. W związku z tym minister rolnictwa i rozwoju wsi wystąpił do

Banki spółdzielcze przekazały firmom 1,5 mld zł w ramach tarczy finansowej

wnioskować o wsparcie, podano w komunikacie. "Udział w programie tarcza finansowa PFR to kolejny element działań pomocowych oferowanych przez banki spółdzielcze. Wśród naszych klientów dominują mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Są to lokalne biznesy, które decydują o

KNF: BGK może powierzać innym bankom ocenę zdolności kredyt. w ramach gwarancji

przedsiębiorstw w obliczu sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i negatywnych skutków dla przedsiębiorców spowodowanych utrudnieniem dostępu do niezbędnego finansowania zewnętrznego w celu utrzymania płynności. Dla zapewnienia przedsiębiorcom szerokiego dostępu do kredytów z gwarancjami udzielanymi z

Schyłek taniego kredytu nadciąga. Czy na przełomie roku pęknie bańka spekulacyjna?

; nie mamy sobie zbyt wiele do zarzucenia w tej kwestii. Do polskich małych i średnich przedsiębiorstw trafiło tyle środków finansowego wsparcia z tarcz antykryzysowych, PFR, BGK, że przeszły ten trudny okres niemal bez szwanku. Niektóre po prostu przetrwały, ale nie wypracowały zysku. – Dlatego

Carmen Reinhart: Ta inflacja to nie jest coś przejściowego

rozwiniętych, gdzie były duże bodźce fiskalne, a ożywienie gospodarcze i poziom wyszczepienia jest wysoki, nadszedł moment, aby się nad tym zastanowić. Bańki działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego - im większa płynność, tym większe zachęty dla przedsiębiorstw do emitowania długu o niskiej jakości. To

KRD: 32% firm ocenia pozytywnie swoją bieżącą sytuację ekonomiczną

skutki odmrożenia gospodarki, odważniej planują inwestycje i nie myślą o redukcji zatrudnienia. Wciąż jednak żywe są obawy o spadek przychodów w najbliższych trzech miesiącach, co motywuje firmy do szukania rozwiązań wspierających płynność finansową" - czytamy w komunikacie

Alior Leasing wprowadza możliwość istotnego obniżenia raty leasingowej

. Leasing to bowiem alternatywny do kredytu bankowego produkt dla polskich przedsiębiorców. W okresie tak poważnego zagrożenia dla płynności finansowej często tworzonych latami rodzimych przedsiębiorstw, czujemy się jako Alior Leasing w obowiązku udzielić im wszelkiej możliwej pomocy" - powiedział

MF: Odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrożenia SRRK

zakresie, mogłoby wpłynąć na istotne zwiększenie płynności tego rynku, co z kolei zwiększyłoby jego atrakcyjność zarówno wśród inwestorów jak i emitentów. W efekcie rozwiązanie to powinno sprzyjać tworzeniu jak najlepszych warunków do finansowania krajowego sektora przedsiębiorstw" - podano

MR: 64,68 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

- wynosi 64,68 mld zł" - podał resort w komunikacie. Rozwiązania, dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w związku z COViD obowiązują od 1 kwietnia, natomiast tzw. tarczy finansowej od połowy kwietnia. Jak podaje MR

EFL:73% MŚP obawia się mniejszych zamówień, 66% boi się o bieżącą syt. finansową

- aż 73% przedstawicieli sektora MŚP obawia się mniejszych zamówień, przy jedynie niecałych 5% prognozujących wzrost, oraz płynności finansowej - tu jedynie niecałe 3% zapytanych przewiduje poprawę, a 66% boi się o swoją bieżącą sytuację finansową. Nieco lepiej, choć daleko od optymistycznych prognoz

Radosław Krawczyk został powołany na prezesa OT Logistics

Krawczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, ukończył studia MBA (Executive Master of Business Administration)i ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem

Drenujemy budżety samorządu. Czy coś nam przysługuje z tarcz? Prawnicy Czytelnikom odc. 45

oraz w których udział jednostki samorządu terytorialnego jest nie większy niż 50%. Spółki spełniające opisane w zdaniu poprzednim warunki będą mogły skorzystać z pomocy z PFR przewidzianych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Program Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm zostanie uruchomiony

Saski Partners: Fundusze specialty finance coraz bardziej zainteresowane Polską

pomagają firmom pozyskiwać kapitał na rynkach akcji i instrumentów dłużnych oraz wspierają procesy restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Podczas swojej ponad 10-letniej działalności Saski Partners pracował dla niemal 90 klientów korporacyjnych, doradzając przy transakcjach o łącznej wartości powyżej

ING Bank Śląski zaprezentował usługę Finansowanie Faktur na Finovate New York

dopasowanego do ich potrzeb" - wskazał Bolesławski. "Faktoring, jako rozwiązanie wspomagające płynność finansową przedsiębiorstwa i usprawniające duże transakcje, jest najczęściej skierowane do większych firm. Małe firmy, mające nieregularne potrzeby finansowe, w swojej

FPP: Efektem opóźnień w kontraktach infrastrukt. 2,1 mld zł strat w transporcie

niezbędne do ponownego podjęcia prac po wznowieniu inwestycji. Zaburza to w bardzo poważny sposób ich płynność finansową, stwarzając znaczne ryzyko upadłości wielu małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych, likwidacji miejsc pracy oraz powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia pracownikom. Takie

Bankructwo Evergrande możliwe już za 25 dni. Wszyscy jesteśmy zależni od kaprysu Chin

spółka wydała komunikat, w którym przekazała, że porozumiała się z inwestorami w sprawie zapłaty odsetek od obligacji juanowych w wysokości 232 mln juanów, czyli około 35 mln dol. Nastroje poprawiła również informacja, że chiński bank centralny zasilił system finansowy zastrzykiem płynności. Media z