płynność banku komercyjnego

lez, Reuters

Szwajcarzy zakręcają kurek z frankami

Szwajcarzy zakręcają kurek z frankami

Narodowy Bank Szwajcarii nie będzie już wymieniał na życzenie Narodowego Banku Polskiego euro na franki szwajcarskie i zwiększał płynności w szwajcarskiej walucie na polskim rynku. Bo banki komercyjne mogą pozyskiwać franki na rynku dużo łatwiej niż jeszcze rok temu.

NBP pomoże bankom ożywić akcję kredytową

- Narodowy Bank Polski pracuje nad kolejnym rozwiązaniem mającym wspomóc długookresową płynność banków komercyjnych. Nową inicjatywę bank centralny może przedstawić na początku września - powiedział na antenie TVN CNBC Witold Koziński, wiceprezes NBP

Fitch podtrzymał rating IDR B. Handlowego na poziomie A-, perspektywa negatywna

, wysoką płynnością i silną pozycją kapitałową. Ocena Viability rating jest o jeden stopień wyższa niż ocena dla polskiego sektora bankowego. Pełny aktualny rating banku nadany przez Fitch prezentuje się następująco: 1) rating długoterminowy podmiotu

ZBP: Banki przygotowują kolejne elementy wsparcia klientów w zw. z pandemią

minimis COVID-19 Banku Gospodarstwa Krajowego. - Do 27 kwietnia br. ponad 250 banków uczestniczących- w tym 12 banków komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych (BPS i SGB) uruchomiły możliwość odnawiania, wydłużania lub udzielania nowych kredytów z antykryzysowym

BGK uruchamia program gwarancji limitów faktoringowych

; dysponujący 80 mln euro dla startupów. Natomiast KfW Capital, spółka zależna niemieckiego banku KfW, oferuje instrument o nazwie "Corona Matching Facility"; Cassa depositi e prestiti (CDP), włoski bank rozwoju, przekazał włoskim bankom komercyjnym 3 mld euro na kredyty dla

Millennium Leasing i ARP ustaliły tryb działań w ramach 'tarczy' dla transportu

. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r

mBank otrzymał od BGK limit na gwarancje płynnościowe wys. 11 mld zł

z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, podano także. mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku

Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

, podał bank. Pakiet pomocy, będący częścią rządowego programu antykryzysowego, ma zapewnić firmom płynność finansową. Kwota gwarancji wyniesie od 3,5 do 200 mln zł, a okres gwarancji do 27 miesięcy. Gwarancjami będą mogły być zabezpieczone kredyty zawierane od 1 marca 2020 r

BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

(43) i wielkopolskiego (30). Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących komercyjnych i spółdzielczych, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o współpracy. Podstawowe warunki udzielenia gwarancji z FGP

Jest koło ratunkowe dla dużych i średnich firm. 22 mld zł pomocy zatwierdziła KE

Jest koło ratunkowe dla dużych i średnich firm. 22 mld zł pomocy zatwierdziła KE

, wspierające przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii. Gwarancji tych udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego.  22 mld euro pozwolą utrzymać płynność dużym i średnim firmom Program kierowany jest do dużych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów. Pożyczki mają zaspokoić pilne zapotrzebowanie na

PFR będzie emitował obligacje na tarczę finans., NBP może je odkupować od banków

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) będzie emitował obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa na finansowanie tarczy finansowej rządu, natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych, wynika z wypowiedzi

Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych

. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r. (ISBnews)

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

współczynnik kapitałowy z 19,04% do 18,96%). "Sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostawała dobra. Na koniec marca br. wszystkie banki komercyjne spełniały obowiązującą normę LCR na poziomie 100% (w przypadku banków spółdzielczych część z nich nie spełniała wymaganej normy

W BGK powstanie fundusz dopłat do oprocentowania kredytów

kredytów zaciąganych przez firmy w bankach komercyjnych. Sejm właśnie zajął się projektem ustawy w tej sprawie. "Dopłaty do oprocentowania to rozwiązanie wypracowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Ochrona miejsc pracy i pomoc firmom

Drukowanie pieniędzy nie pomoże gospodarce. Co powinien zrobić NBP?

Drukowanie pieniędzy nie pomoże gospodarce. Co powinien zrobić NBP?

wysokiej inflacji i utrwalania oczekiwań inflacyjnych. Czytaj też: Rządzie, nie kalkuluj! Szybko podaj rękę ludziom, którym świat zawalił się na głowę NBP chce luzować W obliczu kryzysu spowodowanego epidemią zarząd NBP zamierza podjąć nadzwyczajne działania, między innymi zasilić banki komercyjne

Millennium liczy na 100 mln zł synergii w tym roku po połączeniu z Euro Bankiem

dzięki połączeniu wzrostu organicznego oraz dokonanej fuzji. Na koniec roku 2019, 1,8 mln klientów aktywnie korzystało z kanałów elektronicznych, w tym 1,4 mln z mobilnych. Pomimo realizacji fuzji banków, grupa zamknęła rok 2019 solidną nadwyżką płynności (relacja kredytów do depozytów poniżej 86%) i

Bank Pekao ma umowę z EFI dot. bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), dotyczącą bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME, podał bank. Pekao, jako jedyny bank komercyjny w Polsce, posiada umowę z EFI, która wprowadza możliwość

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla spłat kredytów (do 250 mln zł) średnich i dużych przedsiębiorców, podejmowanych na zapewnienie płynności finansowej. Wartość planowanej akcji kredytowej to ok. 120 mld zł. Ponadto planowane jest uruchomienia 0,5 mld zł dopłat BGK do oprocentowania

Borys z PFR: Dziś rusza tarcza finansowa dla dużych firm

komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji w ramach programu. Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci subwencji finansowych o łącznej wartości 75 mld zł

PFR sprzedał koronaobligacje o wartości nominalnej 12 mld zł

zapadalności powiększonych o podatek bankowy i marżę za ryzyko mniejszej płynności niż obligacje skarbowe. Konstrukcja elementów składowych rentowności jest zbliżona do obligacji emitowanych przez bank BGK" - czytamy w komunikacie. Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w

Projekt ustawy o obligacjach, dot. zwiększenia kapitału Tier I - w konsultacjach

warunkach wypłacalności banku. Kapitał taki pozwala bankowi kontynuować normalną działalność i zapewnia mu płynność finansową. Jakościowo najlepszy kapitał Tier 1 jest nazywany zwykle kapitałem podstawowym Tier 1 (CET1). Kapitał Tier 2 służy do pokrywania strat w warunkach utraty

mBank oferuje wykup obligacji trzech serii za łącznie do 400 mln euro

podejścia do zarządzania finansowaniem i płynnością grupy, w szczególności ze względu na to, że obligacje nie kwalifikują się jako zobowiązania kwalifikowalne i nie zaliczają się do wymogu MREL (minimum required own funds and eligible liabilities) z perspektywy jednostkowej banku" - czytamy dalej

Borys z PFR: Chcemy, by obligacji w ramach tarczy nie wliczać do general gov't

. Przypomniał, że Narodowy Bank Polski (NBP) zapewnił, iż będzie gwarantował płynność, czyli możliwość refinansowania tych obligacji w ramach tzw. operacji strukturalnych. Wczoraj minister finansów Tadeusz Kościński mówił, że tarcza finansowa nie będzie problemem z punktu widzenia

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 5,4% r/r w I półr, wskaźnik NPL: 4,9%

wyższej płynności spółek odraczających wydatki i korzystających ze wsparcia finansowego ze strony rządowych programów pomocowych w wyniku pandemii Covid-19. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku

PFR sprzedał w pierwszej emisji koronaobligacji papiery za 16,3 mld zł

podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o podatek bankowy i marżę za ryzyko mniejszej płynności, niż obligacje skarbowe. Konstrukcja elementów składowych rentowności jest zbliżona do obligacji emitowanych przez bank BGK" - czytamy w komunikacie

Jedni grali nieczysto, inni nadal udają naiwnych. Nie ma alternatywy dla odfrankowienia kredytów w CHF

. Nie mając zapewnionej długoterminowo płynności w walucie obcej, banki nie powinny rozwijać akcji kredytowej na skalę, na jaką to zrobiły. Było wiadomo, że 30- czy 40-letnich hipotek we frankach i w liczbie, w jakiej ich udzielono, nie uda się w warunkach polskiego systemu bankowego zabezpieczyć równie

Europa coraz głośniej mówi o credit crunchu. Dlaczego banki są znów w opałach?

konsumenckie w sposób naturalny osłabł, ale stopniowo będzie się odradzał. Natomiast wśród firm zapotrzebowanie na gotówkę zgłaszają głównie małe i średnie, przy czym dominuje apetyt na kredyty krótkoterminowe. Misja zapewnienia płynności firmom dotkniętym spadkiem sprzedaży spoczywa na bankach. Te jednak nie

BOŚ Bank obniżył prognozę wzrostu PKB do 1,9% w 2020 r.

. "Gdyby skala stresu rynkowego wzrosła, skutkując ograniczeniem dostępności dla krajowych banków finansowania w walutach obcych w postaci FX swap, NBP zapewne przypomni o możliwości zawarcia transakcji FX swap przez banki komercyjne z bankiem centralnym" - podsumowano

MFPR uruchomi nowy fundusz pożyczkowy o wartości co najmniej 400 mln zł

Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotowuje zmiany, które ułatwią korzystanie z takich kredytów" ? podkreśliło MFPR. Nowością w zasadach gwarancji BIZNESMAX w kredytach dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), udzielanych przez banki komercyjne ma być objęcie gwarancją

Bank Millennium chce zamknąć transakcję zakupu Euro Banku w II kw. 2019 r.

płynności banku. Transakcja przyniesie 1,4 mln nowych klientów, co pozwoli bankowi osiągnąć szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce oraz znacznie zwiększy zasięg geograficzny poprzez poprawę obecności w mniejszych miastach

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

banków komercyjnych dywidendę do 75% wypracowanego w 2018 r. zysku zaleca się wypłacić jedynie tym podmiotom, które: a/ nie realizują programu naprawczego; b/posiadają ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5; c/ posiadają poziom dźwigni finansowej (LR) wyższy niż 5%, d/ posiadają współczynnik kapitału

Kogo nie lubią banki? Wysokie zarobki nie pomogą

kilkunastoletnie doświadczenia dobrej współpracy. Banki komercyjne wykorzystują pandemię na weryfikację klientów. Podobne doświadczenia mają moi znajomi z branży. To szczególnie dotkliwe dla firm rodzinnych, stawiających często na szali cały swój dorobek życia. Dla nich wyciągnięta dłoń ze strony instytucji

Bank Millennium kupił ok. 99,8% akcji Euro Banku za 1,833 mld zł

wykorzystanie nadwyżki kapitału i płynności banku. Przejęcie zmniejszy udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym skonsolidowanym portfelu kredytów o ponad 3 punkty procentowe" - czytamy także. Na początku listopada 2018 r. Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

. "Część członków Rady podkreślała, że wpływ działań NBP na zmniejszenie ryzyka kredytowego i wynikające stąd mniejsze obciążenie banków komercyjnych stratami kredytowymi, są bardzo ważnym czynnikiem, który należy uwzględniać przy ocenie efektów polityki pieniężnej dla gospodarki. Jednocześnie

Polityka NBP pompuje inflację i osłabia banki. Gdzie wisi miecz Damoklesa?

państwa. W efekcie „zatkały się” obligacjami – ich wartość przekroczyła kapitały banków. NBP nie może bezpośrednio finansować wydatki państwa, ale zaczął odkupywać rządowy dług od banków komercyjnych, dzięki czemu te mogły kupować nowe obligacje. W dodatku polityka NBP obniża

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

o 133 (tj. 4,2%). Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane

PFR i banki uruchomią obsługę wniosków o subwencje w ramach tarczy finansowej

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Siedemnaście banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych wdrożyło system, który pozwoli na przyjmowanie wniosków od mikro-, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie subwencji w ramach tarczy

Epidemia koronawirusa. EBC wkracza do akcji. Co to oznacza?

obejmą także greckie papiery dłużne. Wcześniej EBC ich nie ruszał ze względu na ich niską ocenę kredytową. Ma też ofertę dla banków komercyjnych. W celu zapewnienia im płynności uruchomił ultratanie kredyty. Na ten cel do pożyczenia jest 115 mld euro. Na wieść o ruchu EBC europejskie giełdy lekko odbiły

Glapiński bez szans na drugą kadencję? PiS szuka nowego prezesa NBP

przez skarb państwa znajdują się na rynku, kupują je banki, a my stanowimy swego rodzaju poduszkę. Banki wiedzą, że bank centralny jest aktywny na tym rynku i my obligacje możemy od banków komercyjnych kupować - wyjaśnił. Ale zanim doszło do tej konferencji, Glapiński bronił się przed tą operacją rękami

Polska powinna przyjąć euro? "Płace nie dorównają nagle zachodnim i nie zyskamy nagle wiarygodności kredytowej"

euro moglibyśmy po prostu przejeść lub przeznaczyć na spłatę około 10 proc. długu publicznego, bo tyle by ta kwota pokryła. Banki eurosystemu utrzymują bowiem w swoich bilansach swoje rezerwy walutowe, przede wszystkim po to, by zasilać w płynność krajowe banki komercyjne. Muszą tylko pilnować, żeby

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 2% r/r w I-V pomimo spadków w IV i V

umożliwia im zachowanie dobrej kondycji ekonomicznej, a przez to - stabilnej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej. Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie przeważającą część podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Zrzesza 30 członków: 5 banków komercyjnych, 18

UKNF: Sytuacja banków w I półr. stabilna dzięki wzrostowi PKB i niskim stopom

2016 r.". Na koniec czerwca br. sześć banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych (w zakresie minimalnego poziomu kapitału założycielskiego lub minimalnych poziomów współczynników kapitałowych). Ponadto dwa banki komercyjne oraz osiemnaście

PKO BP: Rynek nieruchomości inwest. czeka spadek w II kw. 2020 i głębokie zmiany

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Na rynku nieruchomości komercyjnych, po zamrożeniu spowodowanym pandemią COVID-19, już w czerwcu będziemy mogli zobaczyć zamykanie istotnych transakcji, oceniają eksperci PKO Banku Polskiego. Najpewniej nie uchroni to jednak rynku od

Kropiwnicki z RPP: W stanie nadzwyczajnym NBP mógłby kupować obligacje SP od MF

środków wspomagania zabraknąć nie może. Rząd dysponuje ogromnymi możliwościami. Jego przedstawiciele powinni zaprzestać opowieści o walorach zrównoważonego budżetu i przeznaczać tyle środków, ile trzeba. Banki komercyjne są w stanie w tym współdziałać, a bank centralny (NBP) jest w stanie dostarczyć

NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze

instytucjami tego sektora sprawuje KNF. NIK zwróciła uwagę, że efektem tych działań był wzrost średniego poziomu spełniania przez banki wymogów nadzorczych w zakresie płynności i adekwatności kapitałowej. Z danych sprawozdawczych banków oraz analiz NBP wynika, że w 2017 r. zahamowana została spadkowa tendencja

Budownictwo będzie po pandemii w takiej formie jak jego klienci

, w tym banki, uznały obecną sytuację za wielkie zagrożenie i ograniczają dostęp do wielu produktów finansowych, m.in. kredytów i zabezpieczeń. A bez takich produktów finansowych pogorszy się jeszcze płynność firm, która już teraz jest słaba. Przedstawiane kolejne „tarcze” w niewielkim

PBA zaskarży KNF o przewlekłość ws. udzielenia zgody na rozpoczęcie działalności

przyszłości wspierał w rozwoju tego sektora" - wskazała prezes. Zdaniem Zwierzchowskiej, sprawne funkcjonowanie banków spółdzielczych w polskim systemie finansowym jest bardzo istotne, a ich roli nie są w stanie przejąć duże instytucje komercyjne. Działają one w różnych

ZWZ mBanku upoważni zarząd 30 III w kwestii podwyższania kapitału zakładowego

do wzrostu płynności obrotu akcjami banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie ochronę praw akcjonariuszy banku, na wypadek sytuacji, w której takie działanie okazałoby się niezgodne z interesami banku oraz akcjonariuszy, stanowi gwarancja, że dotychczasowi akcjonariusze nie

RN mBanku powołała K. Dąbrowskiego, A Bögera i F. Bocka do zarządu

ryzykiem rynkowym, a także zarządzanie płynnością Commerzbanku w Europie Środkowo-Wschodniej, podano także. mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany

Bank Millennium miał wstępnie 27 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

dokonanej fuzji" - czytamy dalej. "Na koniec roku 2019, 1,8 mln klientów aktywnie korzystało z kanałów elektronicznych, w tym 1,4 mln z mobilnych. Pomimo realizacji fuzji banków, grupa zamknęła rok 2019 solidną nadwyżką płynności (relacja kredytów do depozytów poniżej 86

Przegląd prasy

przestrzegają praworządności wg gazety --Z powodu koronawirusa Rosja wprowadza całkowity zakaz wjazdu obywateli Chin --Po likwidacji PBS Sanok i stratach samorządów niektórzy szefowie banków komercyjnych proponują zakaz lokowania ich depozytów w słabych

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 18,4% r/r do 62,6 mld zł w I kw.

banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, 3 podmioty o statusie partnera oraz 2 członków honorowych. (ISBnews)

Bank Handlowy liczy na niższe r/r koszty administracyjne w 2016 r.

odnotował także niższe koszty pracownicze o 14,2 mln zł (tj. 2,5%) w efekcie zmniejszenia zatrudnienia. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 13,7% r/r do 71,2 mld zł w I kw. 2020

zachowanie dobrej kondycji ekonomicznej, a przez to - stabilnej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej. Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie przeważającą część podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Zrzesza 30 członków: 5 banków komercyjnych, 18 wyspecjalizowanych

Millennium liczy na ok. 650 mln zł synergii z połączenia z Euro Bankiem w 5 lat

docelowych synergii. "Transakcja pozwoli Bankowi Millennium w sposób zyskowny wykorzystać nadmierną płynność, skutkując wskaźnikiem kredyty/depozyty na poziomie 93% pro-forma, zgodnie ze średnią dla porównywalnych polskich banków" - czytamy także

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

Gospodarstwa Krajowego. O co chodzi? Firmy, które mają w związku z pandemią problemy ze spłatą w terminie kredytów, albo firmy, które w wyniku kryzysu muszą wziąć kredyt na utrzymanie płynności, będą miały pokrywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego odsetki. - Banki komercyjne będą udzielać kredytów, a do

NBP: System finansowy funkcjonuje stabilnie, poziom ryzyka obniżył się

handlowych Polski. "Taki scenariusz jest uwzględniony w testach warunków skrajnych (ang. stress-tests ), których wyniki zaprezentowano w Raporcie . Przy założeniu bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego, banki komercyjne musiałyby zwiększyć swoje kapitały o 2,1 mld zł, aby

Powolny koniec wielkiego eksperymentu. Banki centralne kończą z polityką wymyśloną na czas kryzysu

wyemitowanych pod zastaw kredytów hipotecznych. W końcu w 2010 roku w ramach tzw. Programu Rynków Papierów Wartościowych zaczął kupować na rynku wtórnym obligacje emitowane przez rządy. Wszystkie te operacje miały zwiększyć płynność banków komercyjnych i obniżyć oprocentowanie. Chodziło przede wszystkim o

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

- najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku

BGK miał 514,4 mln zł zysku netto, 84,77 mld zł aktywów w 2018 r.

gospodarkę. Wyniki za 2018 rok pokazują, że bank rośnie w siłę, a we współpracy z sektorem bankowym - bankami spółdzielczymi i komercyjnymi - realizujemy bardzo ambitne cele wspierające polska gospodarkę i podnoszące jakość życia Polaków" - skomentowała prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w

Zysk netto BGK spadł r/r do 349,17 mln zł w 2016 r.

rozwoju finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych w ramach finansowania strukturyzowanego. Zmniejszyło się przy tym zaangażowanie banku na rynku instrumentów finansowych w obligacje komunalne oraz komercyjne łącznie o kwotę 464,6 mln zł" - czytamy dalej. Współczynnik

Koronawirus. Tarcza czy zasłona dymna? Pytamy ekspertów

zaciągnięcie pożyczek na dużą skalę. Wygląda na to, że pomysł jest taki, aby potrzeby pożyczkowe rządu zrealizować przy użyciu NBP. Z jednej strony zachętami podatkowymi nakłoniono banki komercyjne, aby nabyły papiery wartościowe rządu, a z drugiej te papiery od banków teraz się odkupuje. To stwarza popyt na

Fitch podtrzymał ratingi IDR Banku Pekao na poziomie A i F2

komunikacie. Ocena viability banku na poziomie a-, to najwyższa ocena spośród banków komercyjnych ocenianych przez Fitch Ratings w Polsce, podano także. Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

. Według NBP, cykl kredytowy jest w fazie ożywienia. Dynamika kredytu jest zbliżona do dynamiki wzrostu PKB i nie stanowi bariery jego wzrostu, jak również nie kreuje nierównowag w gospodarce lub systemie finansowym, podano także. "Słabym punktem części banków komercyjnych

Przegląd prasy

--KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa --ATM Grupa zawiesza realizację zdjęć do 22 marca br. --NBP: Gotówka do banków komercyjnych jest wydawana bez opóźnień i ograniczeń --Bochenek

Belka: Konstytucja chroni nas przed gruntownymi zmianami prawnymi

;. Podkreślił przy tym, że sytuacja na Węgrzech była inna niż w pozostałych krajach. Przed wyborami PiS zgłosiło pomysł, by NBP udzielał bankom komercyjnym nisko oprocentowanych (lub nieoprocentowanych) kredytów, dzięki którym te komercyjne instytucje kredytowałyby inwestycje

Szukasz finansowego wsparcia dla swojej firmy? Są jeszcze unijne pieniądze

Biznesmax, czyli bezpłatna gwarancja do kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przez banki komercyjne. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu. Instrument skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres gwarancji obejmuje 80

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

; finansowanie o charakterze kapitałowym celem obniżenia zadłużenia firmy do poziomu sprzed COVID-19 lub na inwestycje: kapitał lub obligacje zamienne, do 1 mld zł). Od 29 kwietnia 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o

NBP: Rynek mieszkaniowy w ubiegłym roku bez nadpodaży

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Rynek mieszkaniowy w ubiegłym roku nie doświadczył nadpodaży lokali na rynku, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016 r."

Marek Belka: Nie wierzę w zmianę wzorców konsumpcyjnych. Ludzie wrócą do restauracji, kin, teatrów

hurtowo obligacje państw, a nawet korporacji, dostarczając gospodarce płynność. W Polsce NBP stara się robić podobnie, oczywiście na swoją skalę. Nie wiem, czy polskim bankom potrzebna jest dodatkowa płynność. Na pewno potrzebna jest budżetowi. W dobrych czasach rząd, zamiast robić oszczędności na czarną

Duże spadki na chińskich giełdach. Kryzys na rynku międzybankowym

inwestorów oznakami nasilających się problemów z płynnością na chińskim rynku międzybankowym. W weekend siedmiodniowa stopa operacji repo (nieco upraszczając jest to oprocentowanie krótkoterminowego kredytu, który otrzymuje bank komercyjny od banku centralnego pod zastaw papierów wartościowych) będąca

"Dz": Banki nie powinny wypłacać dywidendy

zastaw papierów rządowych nominowanych w walutach obcych oraz obligacji komunalnych i korporacyjnych. Dodaje, że trwają prace nad nowymi narzędziami, które mają poprawić płynność. Chodzi o zestaw zabezpieczeń, jakie NBP będzie przyjmował od banków komercyjnych, udzielając im kredytu.

NBP i rząd nie mogą teraz wywieszać białej flagi. Grozi nam długotrwały kryzys [WYWIAD]

. Np. zielonych. Nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, że polski miks energetyczny powinien zmierzać w kierunku większego udziału odnawialnych źródeł energii. Dla takich inwestycji NBP może zaproponować ujemnie oprocentowane kredyty, np. minus 3 proc. dla banków komercyjnych. Banki zaś mogą pożyczać

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 0,6% r/r do 7,58 mld zł w I-VI 2019

. Na koniec czerwca br. 13 banków (6 komercyjnych i 7 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 478,3 mln zł br., co stanowiło około 6% udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 7,9 mld zł, podano także. W styczniu

Pomoc płynnościowa dla dużych przedsiębiorców - jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy

mają razem tworzyć system wsparcia w ramach działań zmierzających do poprawy płynności. Bank Gospodarstwa Krajowego W ramach BGK utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Sama ustawa jest tutaj dość enigmatyczna i z perspektywy beneficjenta nie ma większego znaczenia

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 27,5% r/r do 109,5 mld zł w I półr.

członków: 5 banków komercyjnych i 22 wyspecjalizowane firmy faktoringowe. Do Związku należy też jeden podmiot mający status partnera" - czytamy w komunikacie. Z usług krajowych faktorów korzystało w I półroczu 2018 r. ponad 15 tys. firm. Wystawiły

"Tarcza finansowa" na 100 mld zł atrakcyjna dla firm. "Ten program przypomina pomoc Niemiec. I omija konstytucyjne limity długu"

wyjścia państwa z takich przedsiębiorstw. Podczas światowego kryzysu finansowego banki dostawały miliardy od państwa na utrzymanie płynności. Cena była wysoka, ale po spłaceniu pomocy przedstawiciel rządu czy banku centralnego opuszczał zarząd lub radę nadzorczą i podmiot pozostawał prywatny. My też

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

wysoka płynność i rentowność przedsiębiorstw i dobra sytuacja na rynku pracy (spadek bezrobocia i wzrost dochodów). Jakość kredytów dla gospodarstw domowych nieznacznie się poprawiła. Dotyczyło to głównie banków komercyjnych. Mimo to jakość kredytów dla gospodarstw domowych

KNF: Wynik banków za 2017 może być lepszy od pierwotnych prognoz

. "Na podstawie planów finansowych banków komercyjnych, w 2017 r. należy oczekiwać obniżenia wyniku finansowego netto sektora bankowego o około 10%. Trzeba jednak dodać, że banki wykazują znaczne zdolności adaptacyjne do zmienionych warunków działania w związku z tym może się okazać, że faktycznie

KRD: Zadłużenie branży taksówkarskiej wynosi ponad 29 mln zł

taksówkarskiej wynosi obecnie 29 076 133,34 zł i z każdym rokiem wzrasta" - czytamy w komunikacie. Spośród 29 mln zł ponad 17 mln zł to długi wobec firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych. Nieco ponad 6 mln zł taksówkarze są winni firmom z branży finansowej: bankom

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,3% w 2016 r.

koniec 2016 r. aktywa instytucji tworzących polski sektor finansowy wyniosły 2,34 bln zł, tj. były o 5,9% wyższe niż rok wcześniej. Wzrost aktywów był spowodowany przede wszystkim wzrostem wartości aktywów banków komercyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. W niewielkim stopniu wzrosły aktywa zakładów

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 16% r/r do 281,7 mld zł w 2019 r.

. Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie przeważającą część podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Zrzesza 31 członków: 5 banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, 4 podmioty o statusie partnera oraz 3 członków honorowych. (ISBnews)

Bank Handlowy przedstawi jesienią trzyletnią strategię

inwestują w Polsce Citi Handlowy jest bankiem pierwszego wyboru. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 27,6% r/r do 170 mld zł w I-III kw.

. Zrzesza 28 członków: 5 banków komercyjnych, 22 wyspecjalizowane firmy faktoringowe oraz jeden podmiot mający status partnera. (ISBnews)

Prezes BPS: Nie mamy indeksu branż zakazanych

wszystkich spółdzielców razem, to okazuje się, że mają prawie miliard złotych rocznie zysku netto, ich portfele kredytowe sięgają już 48,5 mld zł (tyle co jeden bardzo duży bank). Jakość udzielonych pożyczek jest dobra - u spółdzielców nie spłaca się w terminie 6 proc. kredytów, w bankach komercyjnych 7-9

BGK: W Programie Ekonomii Społecznej udzielono pożyczek wartych ok. 100 mln zł

przedsiębiorstwa społeczne. Ze względu na specyfikę działalności, w której cele społeczne przeważają nad ekonomicznymi, mają one ograniczone możliwości korzystania z oferty banków komercyjnych. Z drugiej strony mają też dużą potrzebę finansowania, przypomniano. "Zależy nam, żeby

Deutsche Bank zarobił, ale restrukturyzacja trwa

roku, 20,1 mld tuż po Brexicie, około 16 mld euro obecnie. Co się stało? W 1995 r. Deutsche Bank wkroczył na drogę, która wiele już instytucji zaprowadziła na skraj bankructwa (albo i dalej): zaczął się przekształcać z banku komercyjnego w inwestycyjny, oferując również

Kłopoty kolejnego banku spółdzielczego. Co czeka sektor, w którym trzymamy 100 mld zł?

nadzór wydał wspólnie z NBP oświadczenie, że nic złego się nie dzieje, że PBS Ciechanów ma wystarczającą płynność finansową na obsłużenie klientów, a gdyby jej zabrakło, to dodatkowe pieniądze popłyną z kasy banku centralnego. Łańcuszek upadłości

Turcja. Władze zawiesiły działalność banku powiązanego ze znanym opozycjonistą

rynkach. Już w piątek przed bankomatami zaczęły się ustawiać kolejki. Masowe wypłaty mogłyby zachwiać tureckim systemem bankowym. Dlatego w niedzielę tamtejszy bank centralny podał komunikat, że dostarczy bankom komercyjnym tyle pieniędzy, ile tylko będą potrzebować, by utrzymać płynność

Przegląd prasy

przyrost płynności sektora bankowego spowodował, że udział papierów dłużnych w aktywach wzrósł do rekordowych poziomów --Firmy rekrutujące pracowników zza wschodniej granicy liczą, że w wyniku protestów na Białorusi jej władze zniosą ograniczenia wyjazdów za granicę

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

pożyczki gotówkowej, mniej finansowania MŚP, czy nieruchomości komercyjnych w porównaniu ze średnią sektora" - podkreślił. W ocenie wiceprezesa Pekao, na przełomie czwartego kwartału tego roku i pierwszego kwartału 2021 r. banki zaczną tworzyć rezerwy na indywidualne

Grexit według IFM: Bilion euro kosztów i bankructwo Europejskiego Banku Centralnego

- Jeśli ktoś myśli, że Europa i światowa gospodarka są przygotowane na wyjście Grecji ze strefy euro, lepiej niech zrewiduje swój pogląd - mówi w wywiadzie dla agencji Bloomberg Charles Dallara, szef Instytutu Finansów Międzynarodowych, który reprezentuje banki komercyjne w

Kolejne spadki na giełdach w Chinach. Indeks w Szanghaju najniżej od 2009

problemów z płynnością na chińskim rynku międzybankowym. W weekend siedmiodniowa stopa operacji repo (nieco upraszczając, jest to oprocentowanie krótkoterminowego kredytu, który otrzymuje bank komercyjny od banku centralnego pod zastaw papierów wartościowych) będąca kluczowym wskaźnikiem płynności wzrosła o

BIG InfoMonitor: 49,6% polskich firm czeka na płatności ponad 60 dni po terminie

uzależnionego m.in. od sklepów detalicznych, a te, jak widać w statystykach Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK, nie są w najlepszej formie, jeśli chodzi o solidność płatniczą, podano również. "W ciągu roku kwota zaległości handlu detalicznego wobec kontrahentów i banków

Szwecja: Bank centralny wprowadził ujemne stopy procentowe. I... zadziałało

stopy procentowe dla trzymanych na swoich kontach depozytów komercyjnych do minus 0,25 proc. To pierwszy taki przypadek w historii. Swedish Riksbank zdecydował się na taki ruch po tym, jak okazało się, że banki komercyjne wolą trzymać pieniądze na niskooprocentowanym, ale pewnym rachunku w banku

EBC ostrzega Polskę po raz drugi ws. pożyczek międzybankowych

udzielanych bankom komercyjnym przez NBP w formie kredytu refinansowanego i gwarancji Skarbu Państwa. - Jest niezbędne, aby państwowe gwarancje pokrywały 100 proc. wartości kredytu, co zwiększy zapewnienie płynności spłaty, a nie tylko 50 proc. kwoty pozostającej do spłacenia - czytamy w komunikacie banku.

Sokal z KNF: Inflacja dla NBP nadal najważniejsza, ale możemy dyskutować o wspieraniu PKB

;. - Zaproponowaliśmy kilka narzędzi, które są stosowane w krajach europejskich, które są skierowane na pobudzanie gospodarki. (...) To jest propozycja. My się wzorujemy na rozwiązaniach w UE, gwarancji kredytowych udzielanych bankom komercyjnym, by udzielały kredytów - wyjaśniła. Wpływ Prawa

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 16,7% do 185 mld zł w 2017 r.

dystrybucyjne, dodano. Polski Związek Faktorów jest krajową federacją firm świadczących usługi faktoringu, założoną w 2001 r. Aktualnie do Związku należy 24 członków, w tym 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu

Przegląd prasy

tarczy antykryzysowej dla dużych firm przez przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku nieruchomości komercyjnych -- Wniosek o pomoc dla PLL LOT nie został jeszcze wysłany do Brukseli. Przewoźnik nie oszacował jeszcze strat w związku z pandemią